ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/12/1998

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ביטול אשרת כניסה לאחר הגעה לישראל), התשנ"ח-1997, של חה"כ אמנון רובינשטיין - רביזיה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 337

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. י"ח בכסלו התשנ"ט (07.12.989). שעה 10:00

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן

דוד אזולאי

מיכאל נודלמן

אמנון רובינשטיין
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ביטול אשרת כניסה לאחר הגעה

לישראל), התשנ"ח-1997, של חה"כ אמנון רובינשטיין - רוויזיה.הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ביטול אשרת

כניסה לאחר הגעה לישראל), התשנ"ח-1997, של חה"כ אמנון

רובינשטיין - רוויזיה

הי ו"ר מיכה גולדמן;

אני מתכבד לפתור) את ישיבת הוועדה. הבר הכנסת אזולאי ביקש רוויזיה על

אישור המלצת הוועדה להביא את זה לקריאה ראשונה. אני מבקש הצבעה הוזרת.

הצבעה

בעד - 2

נגד - 1

אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים