ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/11/1998

הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות. התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. ו' בכסלו התשנ"ט (25 בנובמבר 1998). שעה 00;09
נכחו; חברי הוועדה
מיכה גולדמן - היו"ר

ניסן סלומינסקי

מוזמנ ים; חבר-הכנסת עמנואל זיסמן

נצ"מ פנחס ברגמן - מז"פ - המשרד לביטחון פנים

סנ"צ מר ינקו - " " יי "

סנ"צ אלינור מזוז - יועצת משפטית " "

רפי כהן - הממונה על מינהל האוכלוסין -

משרד הפנים

יחזקאל לביא - מנהל המחלקה לאסטרטגיה -

משרד הפנים

דלית דרור - משרד המשפטים

י וסי כהן - משרד האוצר

אלי ליפשיץ - המשרד לענייני דתות

רס"ן לירון ליבמן - יועץ משפטי-מודיעין - משרד

הביטחון

אלעזר גילבשטיין - חב' קדישא, ירושלים

סא"ל בני הסה - יו"ר חב' קדישא חיפה

הרב נחום קוק - חב' קדישא רמת-גן - מכון פתולוגי

עו"ד יהודה לנדה - לשכת עורכי הדין

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ז-1996 -

של חבר-הכנסת עמנואל ז יסמן.הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות. התשנ"ז-1996

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את ישיבת ועדת הפנים.

על שולחננו מונחת הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ז-1996,

של חבר-הכנסת עמנואל זיסמן. אני מבקש מחבר-הכנסת זיסמן לומר מספר מלים.
עמנואל זיסמן
הצעת החוק הזו מתגלגלת כמה שנים בכנסת. למיטב ידיעתי, המשרד לביטחון

פנים, משרד הפנים, בקיצור כל הגורמים הממלכתיים והלאומיים בעד פרט ההתנגדות

שהיתה למשרד המשפטים.

דלית דרור;

זה לא נכון.

היו"ר מיכה גולדמן;

חבר-הכנסת זיסמן, אני מציע שתציג את הצעת החוק לאלה שלא מכירים אותה.

עמנואל זיסמן;

לפי הצעת החוק, כמו שיש בצה"ל מאגר לטביעות אצבעות, אותו מאגר יהיה גם

למדינת ישראל בהבדל אחד, בצה"ל יש חובה על החיילים לתת טביעות אצבעות, ולפי

הצעת החוק, וזה בהתחשבות עם הגורמים שמגינים על זכויות הפרט והאזרח, לא תהיה

חובה. את החשיבות והחיוניות נשמע מהגורמים השונים.

אני רוצה לציין, שהרב בקשי-דורון הוא אחד האנשים שלא נותן לי מנוחה. בכל

הזדמנות שהוא פוגש אותי הוא שואל אותי מה עם הצעת החוק. הוא מאוד מעוניין בזה.
דלית דרור
להביא דברים על דיוקם. מרגע שהסתבר שמדובר במאגר וולונטרי ולא מנדטורי,

זאת אומרת שאדם יתן טביעת אצבעות מרצונו, אין לנו בעיה של זכויות אדם, של זכות

לפרטיות. את זה אמרנו מהתחלת. אלא שהיתה ועדה בין-משרדית, מין צוות שהמשנה

ליועץ המשפטי לממשלה יהושע שופמן ריכז אותו ושם נאמר על ידי גורמי המשטרה

ומשרד הפנים שהם חוששים שאם זה יהיה וולונטרי, לא צפוי שיתוף פעולה מצד הציבור

ואז זה לא יהיה רציני, זה לא ישיג את מטרתו. זאת היתה הבעיה.

עמנואל זיסמן;

גם אם זה יהיה חובה, יהיה קשה מאוד לאכוף מי שמסרב.

דלית דרור;

מכל מקום, אם זה לא חובה, אנחנו לא מתנגדים.עמנואל זיסמן;

עניין מל"ח, אם לא היו פעולות הסברה ושכנוע האנשים היו הולכים לקחת את

מסכות הגז? onלא היו הולכים לקחת את מסכות הגז. גם היום יש אנשים שלא הלכו

לקחת את מסכות הגז. לכן צריך לעשות פעולות הסברה ושכנוע. במשך הזמן זה יעשה את

שלו.

דלית דרור;

אם זה וולונטרי, משרד המשפטים איננו מתנגד.

עמנואל ז יסמן;

תמיד זה היה וולונטרי. העמדה שלך היא עמדה חדשה.

דלית דרור;

לא.

עמנואל ז יסמן;

מר שופמן התנגד לזה.

יחזקאל לביא;

מר שופמן הסכים.

היו"ר מיכה גולדמן;

בנושא של מאגרים, אנחנו יודעים שתמיד אפשר למצוא את אותו אדם קל דעת

שמסוגל להוציא ולהעביר מהמאגר חומר שאף אחד לא מעוניין שהוא ייצא. צריך להפעיל

פה גם הגיון בריא כי בנושאים האלה צריכה להיות רגישות גבוהה, בוודאי במדינת

היהודים שלנו. לכן בנושא של מאגרים אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים.

מרים פרנקל-שור;

דלית הזכירה את חוק הגנת הפרטיות. את יכולה לחזור על זה?

דלית דרור;

כיום, לפי חוק הגנת הפרטיות, למשטרה יש פטור מאחריות על פגיעה בפרטיות

ככל שהיא עושה באופן סביר למילוי תפקידה. זאת אומרת, היא יכולה לקבל מידע תוך

פגיעה בפרטיות בלי הסכמתו של אדם לצורך מילוי תפקידה.

היו"ר מיכה גודלמן;

דלית, מי כמוך יודע שכבר היו תקדימים גם בצבא. כשרוצים לרדוף אדם, אפשר

לגלות את האי-קיו שלו, מה היתה דרגתו וכו'. תמיד יש מי שדואג להוציא החוצה

פרטים כאלה.
יחזקאל לביא
על מנת שיהיה בידי אדם מערכת פיענוח שתפוענח בצד השני, זה גם כסף רב. אתה

צודק ברגישות, אבל צריך גם לראות את הפרופורציה.

עמנואל זיסמן;

אין בעיה של כסף. בעיית הכסף היא לא משמעותית.

רפי כהן;

משרד הפנים לא מתנגד להצעת החוק הזו. אנחנו היום עומדים בפני הנפקת תעודת

זהות חדשה. בתעודת הזהות נאפשר באופן וולונטרי טביעת אצבע, וזה לצרכים

שמוזכרים כאן בחוק. בהמשך, במידה ויתאפשר, נרצה לנצל את טביעות האצבע כדי

לאפשר לאזרח לקבל מידע או לעשות כל מיני פעילויות בתחום שלנו. אני מניח שבאיזה

שהוא שלב נאפשר למי שיש כרטיס כזה עם טביעת אצבע לעשות שינוי מען או קבלת ספח,

או הארכת דרכון, ואז התועלת שתצמח לאדם מטביעת האצבע תהיה גדולה.

מרים פרנקל-שור;

אבל אותו אדם יכול להחליט אם הוא רוצה שתהיה לו טביעת אצבע.

רפי כהן;

זה וולונטרי לחלוטין. צריך לזכור שבכל הקמת מאגר מידע קיימת הסכנה הזו.

כל מי שהולך לקזינו ביריחו, מתבקש היום לתת את תעודת הזהות שלו וכבר היום יש

מאגר מידע ברשות הפלשתינית של לפחות כ-100 אלף ישראלים. במידה ויהיו טביעות

אצבע זה מאגר נוסף שהוא משמעותי וצריך לקחת את זה בחשבון.

לעצם הצעת החוק, אני מבין שנושא המימון מוסדר. בהרכב של המועצה ציינתי שם

את ההערה שלנו.

היו"ר מיכה ג ולדמן;

כשנגיע לסעיף הזה נתייחס לזה.

אלעזר גילבשטיין;

בשעתו הצענו שהמאגר יהיה בידי בית המשפט העליון על מנת לחסוך את כל מה

שנאמר.

היו"ר מיכה גולדמן;

קודם כל השגנו דבר חשוב, שאתם מכירים בבית המשפט העליון.

(קורא את הצעת החוק) "הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ז-

1996. הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבע - 1. שר הפנים יקים מאגר מידע ארצי לטביעות

אצבע. יעוד המאגר - 2. מאגר המידע לטביעות אצבע, ישמש לזיהויים של חללים

בלבד. הקמת מרכזים ללקיחות טביעות אצבע - 3. שר הפנים יקידים מרכזים אשר בהם

יילקחו טביעות אצבע מהאזרחים. ברירת מתן טביעת אצבע - 4. מטילת טביעות אצבע

מאדם טעונה הסכמתו".
עמנואל ז יסמן
האם "מהאזרחים" זה מספיק וטוב או צריך לכתוב "תושבים"?
דלית דרור
הבעיה המעשית של זיהוי חללים גם היום, כשאין לנו טביעות אצבע, היא מאוד

מצומצמת, וכשיש פעם איזו אשה שלא מזהים אותה זה מאוד נדיר. מי שלא מזהים אלה

התי ירים.
עמנואל ז יסמן
הערבים בירושלים, רובם תושבים הם אינם אזרחים.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מציע שנשמע את נציג חסד של אמת.
אלעזר גילבשטיין
בשעתו הצענו כפי שנהוג בארצות-הברית. כל מהגר המבקש לקבל אשרת הגירה

לארצות-הברית, חייב לתת טביעות אצבע במדינה בה מוגשת הבקשה על מנת להיות מהגר.

מדוע שזה לא יופעל על ידי הסוכנות או על ידי משרד הקליטה בשעה שעולה חדש מגיע

לארץ? כפי שהיה באוטובוס 18א', היה שם זוג עולים חדשים ששניהם נהרגו לאחר

תקופת קליטה מאוד קצרה בארץ, כך שאין הכרה אישית על ידי ידידים, הם כמעט ולא

נקלטו במערך קהילתי וזה גורם בעיה קשה. אם טביעת האצבע תהיה חלק מתהליך של

תעודת עולה וכוי, הרי שנשיג בזה הישג כביר. כל אדם שייכנס למירשם התושבים, גם

אם הוא תושב ארעי, נשיג מיד את זהותו באמצעות טביעת האצבע.
דלית דרור
זה תפנית. אם זה לא וולונטרי, אם זה הופך להיות חלק מפרטי המירשם של

מירשם האוכלוסין, אנחנו לא מסכימים.
עמנואל זיסמן
אני מצטרף לעמדת משרד המשפטים. זה יגרום בעיות. אני מכיר את הרגישות.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מציע שנדלג על העניין ונמשיך הלאה. יש הסכמה.
יהודה לנדה
לגבי סעיף 4, אני חושש שהסעיף בנוסחו כרגע עלול לחרוג ממסגרת החוק.

צריכים להיות מודעים לנקודה הזאת.
עמנואל זיסמן
מה אתה מציע?
יהודה לנדה
אולי נטילת טביעות אצבע מאדם לצורך חוק זה תהיה וולנטרית. כי אחרת יבוא
חשוד לתחנת המשטרה. יגידו לו
תן טביעת אצבע. הוא יגיד: רגע, יש חוק טביעות

אצבע, זה צריך להיות וולונטרי.
סא"ל בני הסה
אם זה וולנטרי, אולי בכל מקום שכתוב "נטילת" תימחק המלה "נטילה" וייכתב

"נתינה".
סנ"צ אלינור מזוז
לגבי סעיף 2, שמדבר על זיהויים של חללים בלבד - מקובל עלינו שבהצעת החוק

הזאת לא ייעשו שימושים במאגר הזה לצורך חקירות פליליות וכוי. השאלה היא אם

אפשר להרחיב את זה לנושא של נעדרים, חסרי הכרה.
דלית דרור
פצועים, חסרי הכרה ונעדרים?
סנ"צ אלינור מזוז
כן.
דלית דרור
אם משאירים את המצב החקיקתי הקיים, המשטרה, מכוח חוק הגנת הפרטיות, תוכל

לעשית שימוש במאגר מרגע שהוא קיים.
סנ"צ אלי נור מזוז
אני לא בטוחה שזה נכון, משום שכאן נאמר שהייעוד של זה הוא זיהוי חללים

בלבד. אני לא חושבת שזה שבסעיף 19, חוק הגנת הפרטיות כתוב שיש לנו פטור מפגיעה

בפרטיות זה אומר שיש לנו פטור גם משימוש במאגר הזה.
דלית דרור
האם אנחנו לא צריכים, כדי להיזהר, לומר פה "על אף האמור"?
סנ"צ אלינור מזוז
לדעתי זה דין מיוחד שאוסר עלינו בתור משטרה להשתמש בזה למטרה של חקירת

עבירות. אנחנו כמובן מעוניינים להשתמש במאגרים מהסוג הזה לחקירת עבירות ואנחנו

בתהליכים של יוזמות בתחום הזה. אבל ההצעה של חבר-הכנסת זיסמן לא מדברת על

התחום הזה.
היו"ר מיכה גולדמן
היועצת המשפטית שלנו מציעה להכניס סעיף ולקראת קריאה שנייה ושלישית,

במידה ולא נרצה אותו, נוריד את הסעיף.
מרים פרנקל-שור
כדי שאחר-כך אף אחד לא יבוא בטענה לנושא חדש.

סנ"צ אלינור מזרז;

שמה יאמר הסעיף?

מרים פרנקל-שור;

שאנחנו נסייג את זה למשטרה.

סנ"צ אלינור מזוז;

גם הנקודה שהועלתה על ידי נציג לשכת עורכי הדין, שזו נטילת טביעות אצבע

לצורך חוק זה.

מרים פרנקל-שור;

נכון. אני חושבת שכדאי להכניס הוראה לגבי חוק הגנת הפרטיות. נבדוק את זה

אחר-כך בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית.

דלית דרור;

יש לי פה את סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות שהוא קובע שזו רשות ביטחון, שזה

כולל משטרה, שב"כ, מוסד, ואמ"ן. "רשות ביטחון או מי שנמנה עם עובדי או פועל

מטעמה לא ישאו באחריות לפי חוק זה - חוק הגנת הפרטיות - על פגיעה שנעשתה באופן

סביר במסגרת תפקידם ולשם מילויו". יכול להיות שזה תומך בעמדתה של אלינור.

סנ"צ אלינור מזוז;

לכן נראה לי מיותר להכניס בחוק הזה סעיף שמדבר על הגנת הפרטיות כי נראה

לי שכך המצב.

מרים פרנקל-שור;

נבדוק את זה.

אני חוזרת לסעיף 2. אמרנו נעדרים, חללים. לגבי חסרי הכרה צריך מאוד

להיזהר. צריך לחשוב יותר מי הוא באמת חסר-הכרה, אם אי-אפשר לאתר את הקרובים

שלו וכוי.

אלעזר גילבשטיין;

צריך אולי להגביל את מימד הזמן. בחלוף איקס ימים אם לא השתנה מצבו או מי

שלא בא לחפשו.

סנ"צ אלינור מזוז;

למה? הוא נתן טביעת אצבע באופן וולונטרי. החוק קבע שלמטרה זו אפשר

להשתמש, הוא חסר הכרה, לטובתו שיאתרו אותו מיד.
מרים פרנקל-שור
יש עוד מישהו שאתם חושבים שצריך להכניס?

יחזקאל לביא;

אדם איבד את הזיכרון לחלוטין ואז הוא לא יודע מי הוא, אין לו מסמך. הוא

בהכרה, הוא לא יודע מי הוא. יש מצב כזה.

עמנואל זיסמן;

לא חסר הכרה אלא אובדן הכרה ממושכת.

יהודה לנדה;

אפשר לכתוב משהו בסגנון של מי שלא ניתן לזהותו לאחר קבלת אישור אולי

משופט או משהו כזה.

רפי כהן;

ישנה המועצה הציבורית. אפשר להסמיך את המועצה הציבורית במקרים גבוליים

כאלה.

עמנואל זיסמן;

התפקיד של המועצה הציבורית הוא לא זה.

רפי כהן;

הוא לא מוגדר.

עמנואל זיסמן;

הוא מוגדר.

מרים פרנקל-שור;

אם נחשוב על עוד קבוצות לקראת הכנה לקריאה ראשונה, שהוועדה תיתן לנו מנדט

להכניס עוד פרטים.

היו"ר מיכה גולדמן;

"הקמת מועצה ציבורית לפיקוח על המאגר - 5. (א) מוקמת בזה מועצה ציבורית

לפיקוח על המאגר לטביעות אצבעות (להלן - המועצה).

(ב) המועצה תפקח, כי שימוש במאגר זה, יהיה רק לשם היעוד האמור בחוק זה.

(ג) יושב ראש המועצה יהיה שופט בית משפט העליון בפועל או בדימוס, שימנה

נשיא בית משפט העליון.

(ד) שר הפנים ימנה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה חמישה חברים נוספים.(ה) המועצה תורכב משני שופטים בפועל או בדימוס של בית המשפט המחוזי, נציג

המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל, נציג האגודה לזכויות האזרח ונציג עמותת

"חסד של אמת".

(ו) כהונתו של חבר מועצה לא תעלה על 4 שנים.

(ז) הוראות נוספות בדבר דרכי פעילותה של המועצה ייקבעו בתקנות על ידי שר

הפנים."
רפי כהן
בסעיף (ה) להוסיף את נציג שר הפנים.

היו"ר מיכה גולדמן;

בהרכב המועצה יש להוסיף את מנהל מינהל האוכלוסין כממלא מקום יושב ראש

הוועדה.
אליהו ליפשיץ
אני רוצה להעיר, שעמותת "חסד של אמת" היא עמותה וולונטרית. כאשר מכניסים

אותה לחוק, אולי בעוד שנה היא לא תהיה, ישנה בעיה מסויימת. השאלה אם לא צריך

גוף ממלכתי ולא גוף פרטי.
יחזקאל לביא
אפשר להגיד: נציג שימונה על ידי שר הדתות, ושר הדתות ימנה מפעם לפעם אם

העמותה קיימת או לא קיימת.
רפי כהן
בהתייעצות עם שר הדתות.
היו"ר מיכה גולדמן
מה אומר נציג של "חסד של אמת"?
אלעזר גילשטיין
כיוון שאני לא יכול להבטיח שום דבר מה יהיה בעתיד, אני חושב שגם אף אחד

מאתנו לא יכול להבטיח מה יהיה בעתיד, אז אם זה יהיה קיים, אני חושב ש"חסד של

אמת" גם תהיה קי ימת.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מקבל את ההערה.
הרב נחום קוק
אני חרד מאוד מהעובדה שהוזכרו במועצה אנשים בתוארם, שני שופטים, מפני שיש

לזה השלכות משפטיות. יש לנו נסיון שוטף בדברים האלה. נציג מז"פ חשוב מאוד, כי

יש השלכות שקשורות בעבודת המשטרה. נציג האגודה לזכויות האזרח מובן מאליו, היה

צריך להיות ראשון במעלה, אפילו לפני משמרות הצניעות.על כל פנים, יש השלכות הלכתיות ראשונות במעלה כמו התרת עגונה. אם גוף

רבני מוסמך לא קובע שפלוני מת והוא כן מת, אשתו לעולם לא תתחתן. אני לא מדבר

על צו ירושה ודברים כאלה שגם הם חשובים אבל במעלה שנייה. אנחנו פגשנו, במקרה

של הפיצוץ בפרדס כץ, שמשלט רחוק העיפו אדם, אב לשבעה ילדים ואשה חיה, מהגוף

נשאר פיח והיו לנו בעיות של די.אן.אי עד שהצלחנו איכשהו לזהות אותו כדי להתיר

את העגונה, למרות שהנסיבות היו ברורות. לכן להעלים מכאן את הגוף שהמדינה

הפקידה אותו על ההשלכות של חלק ממקרים כאלה, זה עוול לנושא. אני מציע שבתוך כל

החברים הנכבדים האלה יהיה, במקום שאתם תקבעו, נציג של בית הדין הרבני או

הרבנות הראשית, כטוב בעיניכם, אבל גוף הלכתי שהחלטתו היא זו שתהפוך את העגונה

לאשתו של אדם שמת במאה אחוז.
יחזקאל לביא
אני מפנה את תשומת לבו של הרב לספרו של הרב זמל, הרב אבידן בענייני היתר

עגונות. שם הוא כותב במפורש איך הפרוצדורה. מספיק שמישהו שמביא מישהו עדות

בפני בית הדין הרבני, בית הדין מקבל את עדותו. כך היה וכך נהגו בצה"ל בהרבה

מקרים של התרת עגונות.
סא"ל בני הסה
לא בטביעת אצבעות.
הרב נחום קוק
אתה מדבר על שני מצבים שונים. אתה מדבר על בדיעבד, אם נוצרה סיטואציה

מסויימת שמי שקבע את הדברים איננו איש מוסמך אלא הוא העיד בפני הגוף המוסמך,

האם עדותו בפני הגוף המוסמך מסמיכה את הגוף המוסמך לקבל את העדות. אנחנו

מדברים על לכתחילה.
עמנואל ז יסמן
אין בעיה שבמקום שישה חברים יהיו שבעה, ויהיה נציג הרבנות הראשית.
דלית דרור
מדוע דווקא שופט בית משפט עליון, אולי עליון או מחוזי? זה מאוד מצמצם את

האפשרויות.
היו"ר מיכה גולדמן
כתוב: שופט בית משפט העליון בפועל או בדימוס. יכול להיות בדימוס. תאמינו

לי שלא חסר.
יוסי כהן
מאחר ונכנסתי באמצע, אני רוצה להעיר הערה מקדמית לגבי החוק מההיבט

התקציבי. קודם כל לא נקבעה פה עלות.
עמנואל ז יסמן
התפקיד של האוצר זה לשרת את העם. אחר-כך מחפשים את הכסף. כמה כסף זה עולה

לאוצר, לפי דעתך?יוסי כהן;

כמה מליונים.

עמנואל ז יסמן;

זה יביא ברכה לאוצר. אחרת, צריך לגייס כוח אדם ואמצעים כדי לזהות את

החללים. זה יותר כסף. פה זה יקל על המשטרה. התפיסה של האוצר היא תפיסה אטומה.

כל הזמן שואלים כמה כסף זה יעלה.

יוסי כהן;

אתה מנסה להפוך אותי עכשיו לחנווני. בסופו של דבר מדובר פה על מהלך

וולונטרי. אם יבואו רק מאה איש, אני אקים להם מערכת?

עמנואל זיסמן;

אתה תראה שרוב רובם של האזרחים יסכימו לזה.

יוסי כהן;

אנחנו עוסקים פה בחיזוי העתיד, אנחנו עוסקים פה בנבואה.

עמנואל ז יסמן;

למה הגבתי כך? כי יש בכנסת רפרנטים שהבינו שבכנסת הזאת זה לא פועל.

יוסי כחן;

אני חייב להביע את דעתי ולו רק לפרוטוקול, גם אם זה לא מקובל על כבודו.

עמנואל ז יסמן;

כמה כסף אתה מעריך שזה עולה?

יוסי כהן;

אתה הצעת את הצעת החוק. כמה אתה מעריך שזה עולה?

עמנואל זיסמן;

מיליון שקל ואני אקח את זה מקיצוץ במשרד האוצר. היתה פעם לשכה של סגן שר

האוצר. דוד מגן התפטר, מזה אני אקח את הכסף.

יוסי כהן;

החוק הזח הוא חוק שאמור לייצר מאגר מידע לנושא ספציפי וולונטרי, כאשר

למעשה משרד הפנים הולך במהלך של תעודת הזהות החכמה שעכשיו יוצא המכרז. במסגרת

תעודת הזהות החכמה מדובר, בין היתר, על נתונים ביומטריים שמאפשרים זהות ודאית,

ואז הנושא של זיהוי חללים באמצעות נתונים ביומטריים - וזה לא חייב להיות אך

ורק נושא של טביעת אצבע, זה יכול להיות די.אן.אי, זה יכול להיות כל דבר - יהיה

ביי-פרודקט ולא הפרודקט עצמו כמו שמוצע בהצעת החוק הזו, ואז העלות הזאת תהיה

עלות שולית, כאשר פה זו העלות המרכזית.לכן, אני לא מציע להריץ חוק כאשר במקביל רצים על משהו אחר, ולייצר פה

עלויות נוספות. אני לא מתנגד לגופה של ההצעה, אני מתנגד ליישום החוק במצב

הנוכחי כאשר זה הופך לתוצר העיקרי.

לכן אני מציע לדחות את הדיון בנושא הזה עד שיקום המאגר במשרד הפנים מכוח

תעודת הזהות החדשה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה.

לגבי ההערה של רפי כהן, נכניס אותה בסעיף 5.

"עונשין - 6. המשתמש במאגר המידע שלא כדין, דינו - 3 שנות מאסר.

ביצוע ותקנות - 7. שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה ורשאי להתקין

תקנות לשם ביצועו".

מרים פרנקל-שור;

חבר-הכנסת עמנואל ז יסמן, להערכה התקציבית של החוק אין תקציב?
עמנואל ז יסמן
יש תקציב למשרד הפנים. אנחנו נגדיל את התקציב של משרד הפנים.

יוסי כהן;

צריך לסמן מקור.

היו"ר מיכה גולדמן;

אמר רפי כהן, שהוא נציג משרד הפנים במקרה שלנו, שמשרד הפנים לא מתנגד

לחוק, מברך על החוק, תומך בחוק ויסייע. כשהוא אומר יסייע, ברור לי שזה במסגרת

התקציב של משרד הפנים.

רפי כהן;

ציינתי בפירוש שצריך מימון לצורך זה. היום בתקציב משרד הפנים אין מימון

לנושא הזה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מציע שהדרך השלישית תכניס במסגרת הקואליציונית שלה תוספת למשרד

הפנים.

עמנואל זיסמן;

למה לי? אני אלך לנגיד בנק ישראל. הוא דיבר על כל מיני הוצאות משונות

בתום לב של שר האוצר.
היו"ר מיכה גולדמן
מה אתה מציע, אדוני ? אתה הבר הקואליציה.
עמנואל זיסמן
אני אמצא את הסעיף. זה יהיה מתקציב משרד הפנים ואני אדאג להגדלת התקציב

של משרד הפנים. לפי התקנון- אני חייב למצוא את הכיסוי התקציבי.
אלעזר גילבשטיין
לצורת תעודת הזהות ניתן להוסיף שאלה אהת נוספת, מה היהס שלך לגבי חוק זה,

אם אתה מתנגד או אם אתה מרשה.

רפי כהן;

אמרתי בהתחלה שאנחנו עומדים בפני הנפקת תעודת זהות חדשה, במסגרת הנפקת

תעודת הזהות הזאת נאפשר באופן וולונטרי טביעת אצבע.
עמנואל ז יסמן
זה מקטין את העלות.
רפי כהן
לצורך הקמת מרכז צריך תקציב בנפרד.

יוסי כהן;

זה שונה לחלוטין. לכן אני מציע לחכות. המכרז יוצא בסוף שנה זו.

מרים פרנקל-שור;

לפי חוק יסודות התקציב, כשהוועדה מאשרת חוק לקריאה ראשונה, לפני שאנחנו

מעבירים אותה ולפני שמתקבל ערעור אנחנו צריכים לציין שני דברים; 1. הערכה

תקציבית של הצעת החוק. 2. מקור המימון.

מקור המימון אמרת לי שתעביר לנו. אבל אני צריכה לתת פה הערכה תקציבית

להצעת החוק.

עמנואל זיסמן;

אני לא צריך לתת את ההערכה.

מרים פרנקל-שור;

חבר הכנסת המציע.

עמנואל ז יסמן;

30 מיליון שקל.
עמנואל זיסמן
לגבי ההערה שלך, אני העברתי בקריאה ראשונה את חוק הקולנוע, לא עשו לי

בעיות. הטענה של רפרנט משרד האוצר לא היתה במשך כל השנים, היא רק היום, ואני

לא אתן לטרפד את החוק בגלל זה. אחרי שהגענו לשלב שאנחנו יכולים לקדם את החקיקה

ואין לנו בעיה עם אף אחד, לא צריך להירתע מזה.

אני גם אשכנע את שר הפנים שניקח את התקציב ממשרד הפנים ונעביר לו את ה-30

מיליון שקל האלה. כל שרי הפנים בכל הגלגולים היו בעד זה.

יחזקאל לביא;

חבר-הכנסת ז יסמן, שזה יהיה בתוך תקופה של שנה אחת.
מרים פרנקל שור
יש פה בקשה של מנהל מינהל האוכלוסין כי בהרכב המועצה, ממלא מקומו של

יושב-ראש המועצה יהיה מנהל מינהל האוכלוסין. אני לא חושבת שצריך לתקן את זה.

בסעיף 5(ג) כתוב: "יושב ראש המועצה יהיה שופט בית משפט העליון---". לא לחינם

הציע המציע ששופט יהיה בראש המועצה הזאת.
יחזקאל לביא
יש לי פתרון. שהוא יהיה מרכז המועצה.
מרים פרנקל-שור
ששר הפנים יחליט למנות חבר במועצה את מנהל מינהל האוכלוסין. אנחנו לא

כותבים מי יהיה מרכז המועצה.
דלית דרור
אתם עומדים על זה שיהיה שופט בית משפט עליון בלבד?
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו עומדים על כך שיהיה שופט בית משפט עליון, שיכול להיות גם שופט בית

משפט עליון בדימוס.
דלית דרור
אלה אנשים ספורים שיש להם הרבה מאוד הזמנות.
יחזקאל לביא
או נשיא בית משפט מחוזי.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש להוסיף שהיועצת המשפטית של הוועדה תשב עם נציגי משרד המשפטים,

המשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים כדי לאפשר להם להשלים את הדברים. בצורה זו

נוכל להכין את הצעת החוק לקראת קריאה ראשונה.
עמנואל זיסמן
שזה יהיה לפני הדיון על התקציב כי אני רוצה לשריין את הכיסוי התקציבי

לזה.

מרים פרנקל-שור;

סעיף קטן (ד) אומר: "שר הפנים ימנה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, חמישה

חברים נוספים.

רפי כהן;

שר הפנים ימנה שישה חברים לפי ההרכב.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מאחדים את סעיפים (ד) ו-(ה) וכותבים שישה חברים במקום חמישה חברים,

אחד מן השישה הוא מנהל מינהל האוכלוסין.
מרים פרנקל-שור
בוא ניתן סמכות לשר הפנים להחליט. ראה לנכון למנות את מנהל מינהל

האוכלוסין כחבר במועצה - ימנה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש לקבל את זה. מנהל מינהל האוכלוסין יהיה אחד מהשישה. אני צריך

להבטיח שהדברים יהיו, משום שמחר נשמע שיש מחלוקת בין השר ובין התפקיד החשוב
הזה והשר יגיד
אני לא ממנה אותו.
הרב נחום קוק
אם נחדד את ההגנה על צנעת הפרט וזכויות האדם אולי להוסיף במפורש דבר שהוא

מובן מאליו, שמאגר המידע לטביעת אצבע בהגדרה של ייעוד המאגר ישמש לזיהויים של

חללים בלבד ולא יהיה הוכחה קבילה בשום ערכאה אחרת לשום עניין אחר. זה כדי לתת

מראש תשובה לאנשים יפי נפש בלי מרכאות, שדואגים דאגת אמת לצנעת הפרט.
יהודה לנדה
אין בזה צורך. יש חוק הגנת הפרטיות.
היו"ר מיכה גולדמן
על אף ההערה של נציג לשכת עורכי-דין שאין צורך בזה, אני חושב שיש צורך

בזה. אנחנו נכניס את זה.

תודה רבה. אנחנו מאשרים את החוק לקריאה ראשונה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים