ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/10/1998

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום מקום לידה), התשנ"ח - 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 312

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. זי בחשון התשנ"ט (27.10.98). שעה 30;09

נכחו: חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

רומן ברונפמן

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
יהודה לנדא - לשכת עורכי הדין

עמי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי

ערן אטינגר - משרד המשפטים

יחזקאל לביא - משרד הפנים

אתי שרון - משרד הפנים

דסי צנגן - משרד הפנים

מלכה סן - משרד הפנים
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה נקר
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון -רישום מקום לידה}, התשנ"ח-1998.הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום מקום

לידה). התשנ"ח - 1998

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים. יש לנו כאן הצעת הוק של חברי הכנסת

רומן ברונפמן, שבח וייס ויורי שטרן,
רומן ברונפמן
עיניינה של הצעת החוק הוא להביא לכך שבתעודות הזהות לא ירשם מקום לידה של

אזרח ישראלי, וזה מהטעם הפשוט שבשנת ה-51 למדינה שבה אנחנו שואפים לקיבוץ

גלויות אמיתי לא צריך שירשם מקום לידה. בעבר אנשים היו בעלי חשיבה סטריוטיפית

של מוצא זה או אחר, שלהערכתי בחברה המודרנית אין לזה חשיבות רבה. ההצעה הועברה

קריאה טרומית בהסכמה של הממשלה, השר סוויסה תמך בהצעת החוק ואף הציג אותה על

במת הכנסת. הבקשה של השר היתה שתחולת החוק תהיה אחרי הוצאת התעודות החדשות,

שמן הסתם משרד הפנים מתכוון לעשות את זה בתחילת השנה חבאה. הבקשה הזאת היתה

מקובלת עלי.

מלכה סן;

אנחנו חושבים שהמקום הוא בתקנות, כי כל הרישום בתעודת זהות עשוי בתקנות.

ערן אטינגר;

בחוק אין שום התייחסות למה נרשם בתקנות, לכן אין מקום שהמחוקק יגיד מה לא

לרשום..

היו"ר מיכה גולדמן;

זח מקובל עלי. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים