ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/10/1998

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום מקום לידה), התשנ"ח - 1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים