ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/06/1998

הצבעה האם לקיים רביזיה ורביזיה בהצעת חוק האזרחות (תיקון -אזרחות לקרובי חייל). התשנ"ח-1998 של חה"כ יוסי שריד

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מוטב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 261(א)

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. וי בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998). שעה 13:50
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

בני אלון

מיכה גולדמו

מיכאל נודלמן
מוזמנים
חה"כ משה גפני

חה"כ איתן כבל

חה"כ אחמד סעד

חהייכ ניסן סלומיאנסקי

חה"כ מיכאל קליינד

חהייכ דאובן ריבלין

ההייכ יוסי שריד
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
הצבעה האס לקייס רביזיה ורביזיה בהצעת חוק

האזרחות (תיקון - אזרחות לקרובי חייל),

התשנ"ח-1998, של חהייכ יוסי שריד.הצבעה האם לקיים רביזיה ורביזיה בהצעת חוק האזרחות (תיקון -

אזרחות ולקרובי חייל. התשנ"ח-1998 של חה"כ יוסי שריד.
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את הישיבה. אנו מקיימים הצבעה בתוך דקה.
בני אלון
ככה לא עובדים. זה נעשה במחטף.
דור אזולאי
הלוואי וכל הצעות החוק היו עוברות במהירות כמו שאתה מעביר היום.
בני אלרו
לא היה כל דיון מעמיק.
היו"ר סאלח מרירי
אני לא פותח את הנושא לדיון.
בני אלון
למשל, במקרה של הדרוזים שגרים בארץ, לפי הצעת החוק גם אם הוא לא

היה דקה בארץ הוא אזרת. זה הגיוני?
היו"ר סאלח מריח
אין דבר כזה. אני מקיים הצבעה על הצעת החוק.
בני אלון
לא היה שום דיון ושום בירור לקריאה ראשונה.
היו"ר סאלח טריף
הצעת חוק האזרחות (תיקון - אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998, של

חבר הכנסת יוסי שריד. מי בעד הצעת החוק?
בני אלוי
אני מתנגד תוד הבעת מחאה שהדבר נעשה במחטף.
היו"ר סאלח טריף
מי בעד? - 6

מי נגד? - 2

אנו נקיים רביזיה היום, בשעה 14:30.

(הישיבה הופסקה בשעה 13:55)

(הישיבה חודשה בשעה 14:30)
היו"ר סאלח טריף
אני מחדש את הישיבה לצורך ביצוע ההצבעה על הרביזיה. זו פעם שלישית

שאני מקיים כאן הצבעה על הצעת חוק האזרחות (תיקון - אזרחות לקרובי

חייל), התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת יוסי שריד. שמענו את דבריכם. מי

שרצה התבטא בנושא.
ניסו סלומיאנסקי
רביזיה דוחים למחרת.
היו"ר סאלח מריח
אני עובד בכנסת כבר כמה שנים ואני פועל לפי החוק.
ניסו סלומיאנסקי
אתה צודק, אבל אתה לא עובד לפי המקובל. לא נותנים רבע שעה

לרביזיה. דוחים את זה למחר.
היו"ר סאלח טריף
אני הייתי חבר ועדת הכספים במשך 5 שנים. ראיתי איך פעלו שם.

רבותי, אל תפריעו לי.
דוד אזולאי
לא היה דבר כזה. עוד לא היתה הצעת חוק שכזאת.
היו"ר סאלח טריף
חבר הכנסת אזולאי, החוק הזה מונח אצלינו קרוב ל-6 חודשים.
דוד אזולאי
היה דיון כל שהוא שהתקיים בוועדה? זה שהנושא מונח במגירות זה לא

דיון בוועדה. זו הפעם הראשונה היום שדנים בענין הזה.
היו"ר סאלח טריף
הודעתי כמה פעמים על התייעצות סיעתית ועכשיו יש רביזיה. אנחנו

נצביע מיד. זה לא יעזור לכם. אני מכריז שוב: הצעת הוק האזרחות (תיקון

- אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998 של חבר הכנסת יוסי שריד. החוק

מדבר על כך שחייל שמשרת שירות סדיר מלא בצה"ל, מעל 18 חודש, יהיו

זכאים בנו, בתו או בן/בת זוגו, להיות אזרחים ישראליים.
ניסן סלומיאנסקי
זה נושא חדש...
היו"ר סאלח מרירי
מי בעד? - 7

מי נגד? - 2

ההצעה נתקבלה והיא תועבר לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:35).

קוד המקור של הנתונים