ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/01/1998

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 15), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 175

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי טי בטבת התשנ"ח (7 בינואר 1998). שעה 10:30

נכחו; חברי הוועדה; סאלה טריף - היו"ר

מוזמנים; שלום זינגר - היועץ המשפטי של משרד הפנים

איילת פישמן- משרד הפנים

סיגל קוגוט - משרד המשפטים

בנימין כהן - יו"ר ארגון המועצות האזוריות

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מסי 15), התשנ"ח-1997.חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מסי 15). התשנ"ח-1997
היו"ר סאלה טריף
הנושא הבא על סדר-היום: הצעת הוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

וסגניו וכהונתם) (תיקון מסי 15), התשנ"רו-1997.
מרים פרנקל-שור
בדיון הקודם הוצע על ידי משרד המשפטים לההיל את כל ההוראות שאנחנו מטילים

על הרשויות המקומיות גם על המועצות האזוריות. סוכם שאנחנו נשלח את ההצעה

למועצות האזוריות ואם זה לא יהיה מקובל עליהן, נכנס ישיבה. הייתי בקשר עם מר

בנימין כהן והוא אמר שהם מעדיפים להישאר עם המצב הקיים היום במועצות האזוריות.

לכן זימנו את הישיבה בהתאם לסיכום.

הי ו"ר סאלה טריף;

מר בנימין כהן, מה קרה?

בנימין כהן;

אני חושב שההצעה מלכתחילה לא הוכנה עבור המועצות האזוריות אלא עבור

הרשויות העירוניות.

היו"ר סאלח טריף;

מה ההבדל כשאתם עוברים לבחירה ישירה של ראש המועצה האזורית?

שלום זינגר;

אחרי שהכנסת נתנה לכם כסף למימון בחירות, צריך ליישר קו.

בנימין כהן;

נראה לנו שפה יש שוני. הלא גם צו המועצות האזוריות קובע כללים בעניין

הזה. הכללים של הצו אומרים שכאשר ראש מועצה מתפטר מסיבה כלשהי, אם זה נעשה

בתוך ה-30 החודשים הראשונים לכהונה, גם אצלנו הולכים לבחירות. אם זה נעשה אחרי

30 חודשים, המועצה בוחרת. כל ההבדל בינינו לבין ההצעה העירונית הוא במספר

הודשים. ההצעה העירונית אומרת בארבע השנים הראשונות מתוך ההמש.

מאחר שיש אצלנו, בכל זאת, שוני במבנה של המליאה, אצלנו המליאה מיוצגת על

ידי נציגי היישובים. זאת אומרת, לכל ישוב יש נציג, לפחות אהד - - -

היו"ר סאלח טריף;

קח ישוב כזה ותשים אותו מול שכונה.

בנימין כהן;

אין בעיר ייצוג לשכונה.

שלום זינגר;יש אצלכם בחירות ישירות לראש מועצה בדיוק מהסיבה הזאת, כדי לנתק את הזיקה

בין הבחירות למליאה לבין הבחירות לראש הרשות. אנחנו הולכים אתכם לאורך כל הקו

גם במימון.

היו"ר סאלח טריף;

לא יהיו לכם פריבילגיות.
בנימין כהן
זו לא פריבילגיה. גם אנחנו הולכים לבהירות בתוך 30 חודשים.
היו"ר סאלח טריף
30 חודשים זו רוטציה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים למנוע. אנחנו עושים את

הבחירות הבאות כתקופת מעבר. אנחנו צריכים להתאים את זה אליכם, כי יש לכם מועדי

בחירות שונים, אבל בעיקרון זה הכיוון.

בנימין כהן;

אני רוצה להגיד לכם שכמעט ולא קרה לנו דבר כזה.

היו"ר סאלח טריף;

אז עוד יותר טוב. אין לכם מקום להתנגד.

בנימין כהן;

אם קרה שראש המועצה הלך מסיבה כלשהי, המועצה בחרה מיד ראש מועצה אחר עד

לסוף הקדנציה.

היו"ר סאלח טריף;

אנחנו רוצים למנוע אפשרויות כאלה, לכן באה הצעת החוק הזו. אלו כללים

שווים לכולם. אסור לעשות שעטנז, פה ככה ושם ככה. צריך להיות דין אחד לכולם.

מועצה מוניציפלית ומועצה אזורית זה אותו דבר. אלה אותם כללים עם שינויים לא

מהותיים. בענין של בחירה, של דמוקרטיה, לא צריך להיות שוני.

בנימין כהן;

בחירה ודמוקרטיה יש גם אצלנו. זה בסדר. כל ההבדל הוא שאצלנו, אחרי 30

חודש לא חוזרים לתושבים. במועצות המקומיות אחרי ארבע שנים. כל ההבדל הוא ענין

של כמה חודשים.

היו"ר סאלח טריף;

הכהונה של ראש מועצה אזורית היא חמש שנים.

בנימין כהן;

מעכשיו והלאה. עדיין יש כאלה שמכהנים ארבע שנים.היו"ר סאלח טריף;

אנחנו מתקנים את כל החוקים בהתאם למסלול של הרשויות המקומיות, גם מימון,

גם תקופת כהונה, גם בחירה ישירה. מן הדין להשלים את זה בכל הנושאים האחרים.

בנימין כהן;

אני הבאתי את הנושא להתייעצות אצלנו בהנהליו. ישבנו בשבוע שעבר בגוש עציון
וחברים אמרו
נוח לנו להישאר במצב הקיים, לא מפני שיש איזשהן סיבות, כי לא

עמדנו במבחן כזה אף פעם.
איילת פישמן
גם עניין הבחירות של 30 חודש לא הופעל אף פעם.

היו"ר סאלח טריף;

החברים שם לפעמים מתנגדים משום שתמיד השינוי קצת מבהיל. אבל פה אין מה

להיבהל כי אין גם על מה. כך שזה באמת לא בעיה.

בנימין כהן;

הרתיעה היא לחזור לתושבים לבחירה נוספת באמצע הקדנציה, זה הכל. חבל על

הכסף, חבל על ההוצאות, חבל על המאמץ.

היו"ר סאלח טריף;

העניין הזה ימנע בדיוק את מה שאתה אומר. אם ראש המועצה נאלץ להפסיק מסיבה

בריאותית, החוק קבע מה צריך לעשות.

בנימין כהן;

החוק קובע שחוזרים לתושבים, אפילו אם הוא נפטר.

סיגל קוגוט;

ההסדר החוקי הוא באמת למנוע רוטציה. אבל נתנו קדנציה אחת ביניים ובביניים

זה יותר קל אפילו מההוראות שיש, הרשינו שנתיים.

מרים פרנקל-שור;

בעצם אנחנו מדברים אצלם על 2002.

בנימין כהן;

2002 עדיין לא כולם.
היו"ר סאלח טריף
בואו נלך על זה מ-2002. זה בהחלט צעד קדימה.בנימין כהן;

אני הבאתי את הטענה. אתם המחליטים.

היו"ר סאלח טריף;

אנחנו שמענו אותה ולא קיבלנו אותה.

מרים פרנקל-שור;

הוראת שעה שלנו מתייחסת אליהם. אז זה מצב אנומלי. כלומר, אנחנו מקילים

עליהם את המצב לעומת מה שקיים היום.

סיגל קוגוט;

מקילים רק במובן הזה שבמקום הצי התקופה נותנים להם שנתיים. עדיין יש רק

שניים.
בנימין כהן
איזה שנתיים? לא הבנתי.
סיגל קוגוט
הרי אצלכם כתוב 30 חודש. כלומר, צריך בדיוק בחצי התקופה. בהוראת השעה

אנחנו אומרים גם אם אחד יכהן שנתיים ואחד שלוש עד 2002, לא צריך בדיוק חצי

התקופה. זה בינתיים, עד 2002. ב-2002 יהיו בחירות מיוחדות, לא יהיו רוטציות.
בנימין כהן
מה יקרה עד 2002?
סיגל קוגוט
דומה למה שיש לכם היום, אבל לא מחייבים מישהו לכהן 30 חודש אלא מספיק אם

הוא יכהן 24 חודשים. זאת אומרת, יש יותר גמישות. עדיין עומדים על העיקרון שלא

יהיו יותר משני ראשי רשויות בקדנציה אחת.
מרים פרנקל-שור
אני רוצה לדעת מה בדיוק התאריך המדויק ב-2002, כי אני רואה לפי החוק של

חגי מירום, שהבחירות הן ב-26 בנובמבר 2002.
איילת פישמן
מה רע בזה? הכוונה היא לתאריך שכתוב בהוק ההוא.
שלום זינגר
לגבי המועצות האזוריות צריך לתקן את סעיף 6(ח). הפרוצדורה המקבילה לא חלה

יותר על הראש, היא חלה רק על הסגן.
סיגל קוגוט
מוחקים את סעיף 6(ח).

היו"ר סאלח טריף;

מה עוד נשאר בהצעה של חבר-הכנסת יוסי כץ?

מרים פרנקל-שור;

יש שני עניינים בחוק של יוסי כץ. אחד, זה המועצות האזוריות. את זה סיימנו

עכשיו. יש לנו סעיף שאם נשארה פחות משנה, המועצה בוחרת. בהוראת השעה קבענו

בסוף הדיון הקודם שאם יש רוטציה אחת ואחר-כך רוטציה נוספת, במקום שהמועצה תבחר

אנחנו הולכים לבחירות כלליות. עלתה השאלה למה בהוראת שעה נלך לבחירות כלליות

ואילו בהוראת הקבע המועצה תבחר. יש להשוות את הכללים בהוראת שעה ובהוראת הקבע

ולקבוע בחוק ברגע שיש יותר מרוטציה אחת ונשארה שנה או פחות, הולכים לבחירות

כלליות.

איילת פישמן;

אנחנו רוצים להגיע למצב שבשום מקרה המועצה לא תבחר.
סיגל קוגוט
זאת אומרת, עד שנה לפני הבחירות, כל סיבה שראש מועצה מפסיק לכהן, בחירות

רק אליו. אבל בשנה האחרונה אין טעם לבחור מישהו רק לשנה. יוקדמו הבחירות ויהיו

בחירות כלליות.
בנימין כהן
לשש שנים?
אי ילת פישמן
לא. זה בדיוק מה שרציתי להעיר. יכול להיות שאנחנו עושים לעצמנו בעיה

חדשה, שיהיו לנו עוד פעם חריגים. אנחנו רצינו ליישר את הקו.
שלום זינגר
זו בעיה כללית שנצטרך לדון בה. סיפרתי לכם שקיבלנו פסק דין של בית משפט

בלי נימוקים ואנחנו לא יודעים כמה משקל בית המשפט נותן למועד הכללי של בחירות.

אנחנו טענו בבית המשפט שלמועד הכללי יש חשיבות רבה.
מרים פרנקל-שור
אתה מתנגד לזה?
שלום זינגר
אני אומר שאנחנו צריכים בעצם לפתור בעיה כללית. אנחנו רוצים אפשרות שגם

אם מאריכים בעוד שנה, ליישר את כולם עם המועד הכללי, כי אנחנו חושבים שלמועד

הכללי יש חשיבות מהותית.מרים פרנקל-שור;

אתה לא רוצה את ההסדר שאם תהיה רוטציה אהת, המועצה תבחר או שיהיו בחירות?

אני מדברת על סעיף 24א'.
שלום זינגר
אני אומר שהבעיה איך מיישרים קו עם בחירות שלא במועדן, היא בעיה כללית,

לאו דווקא לגבי החוק הזה עצמו. אני חושב שמיד עם קבלת הנימוקים מבית המשפט

נעשה תיקון לגבי הכל.

איילת פישמן;

כל -זה לא קשור להצעת החוק של חבר-הכנסת יוסי כץ.

מרים פרנקל-שור;

מה עושים עם ההצעה של יוסי כץ?

סיגל חוגוט;

הוא רוצה שבשנה האחרונה יקדימו את הבחירות.
שלום זינגר
יקדימו את הבחירות, אבל אני לא רוצה כבר לקבוע את אורך הקדנציה הבאה.
מרים פרנקל-שור
אני רק כותבת שהם הולכים לבחירות.
שלום זינגר
בסדר.
היו"ר סאלח טריף
אז מה נשאר לנו פה?
סיגל קוגוט
לא נשאר כלום. זה הדבר שעליו היינו צריכים לדון.

צריך לבטל את העניין של ראש רשות בסעיף 26, שרק סגנים המועצה תוכל לבחור,

וסעיף 6ח' בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש מועצה).
היו"ר סאלח טריף
מירי, מה התיקונים שאת רוצה להביא בהצעת החוק הזו?מרים פרנקל-שור;

חבר-הכנסת יוסי כץ מסכים להסדר הקיים היום בהוראת השעה, שנחיל אותו גם על

הסדר הקבע. זאת אומרת, שאם היתה רוטציה איות וכל אחד כיהן מינימום 26 חודשים

ונשארה שנה או פחות עד סוף הקדנציה - במקום שהמועצה תבחר בראש רשות עד סוף

הקדנציה, ייערכו בחירות. זו חוראת השעה.

בהוראת הקבע אין רוטציה, ואם ראש רשות מתפטר או מפסיק את כהונתו מסיבה כלשהי

ונשארה שנה או פחות עד הבחירות, ייערכו בחירות. כלומר, התוצאה הסופית היא שבהסדר

הקבע, בשום מקרה שהוא, לא תבחר מועצה בראש רשות.

היו"ר סאלח טריף;

אמרנו שהבחירות בשנה האחרונה לא ישנו את תאריך הבחירות לקדנציה הבאה, זה יהיה

במועד הבחירות חכלליות.
מרים פרנקל-שור
אנחנו לא נכנסים לזה.

סיגל קוגוט;

שלום זינגר רוצה לעשות חוק כללי על זה.

היו"ר סאלח טריף;

אם ייבחר ראש רשות, זה לא נורא, יש חמש שנים ו-10 חדשים.

מרים פרנקל-שור;

תיקון נוסף, שנובע מההחלטה הזאת. בסעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

רשות, סגניו וכהונתם) אנחנו מוחקים את המלים "ראש רשות" מכיוון שהמועצה תבחר רק

סגנים. תיקון מקביל יחיה גם בחוק המועצות האזוריות.

הוראת השעה תחול לגבי הבחירות הקרובות והיא תסתיים בבחירות שיתקיימו אחרי

הבחירות הקרובות שהיום הן קבועות לנובמבר 1998. זאת אומרת בסביבות 2003 אם הן

יתקיימו כל חמש שנים.

דבר נוסף לגבי המועצות האזוריות. הוראת השעה שחלה על הרשויות המקומיות לא

תחול על המועצות האזוריות, כיוון שאמרנו שיש להם הסדר הרבה יותר קשוח, אולי 30

חודשים ופה יש רק 26 חודשים. ב-26 בנובמבר 2002 יכנסו לתוקפן כל ההוראות שחלות על

הרשויות המקומיות.

היו"ר סאלח טריף;

בסדר. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;11.

קוד המקור של הנתונים