ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/09/1998

אבטחת מוסדות חינוך

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיבות הסביבה

יום שני, ט"ז באלול, התשנ"ח(7 בספטמבר, 1998) שעה 11:00
הנוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

אברהם פורז
המוזמנים
מרכז השלטון המקומי:

חיים מוסקונה

חן רון

ירמי אולמרט

אברהם צדקה - מנהל אבטחה במוסדות חינוך - משרד החינוך

שייקה הורביץ

אהוד יתום

אודי לוי - המטה למלחמה בטרור - משרד רוה"מ
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
אבטחת מוסדות חינוךאבטחת מוסדות חינוך
היו"ר מיכה גולדמן
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה.

זו ישיבה שנייה שאנו מקיימים בנושא אבטחת מוסדות החינוך, בשבוע האחרון.

ביקשתי לקיים את הישיבה כתוצאה מהסיכום של הישיבה הקודמת בשבוע שעבך, שבה לא

הגענו לפרטים מושלמים לגבי כמה נושאים. הנושא הראשון הוא נושא האבטחה ביישובים

הערביים. היתה החלטה שתחל שמירה בבתי הספר. היתה התחייבות בישיבה של מרכז

השלטון המקומי אצל ראש הממשלה. סוכם שתהיה שמירה בבתי הספך הערביים. הוחלט

על העמדת תקציב של 4 מיליון שקל לשנים החולפות. בדקתי עם אגף התקציבים של

האוצך לגבי הסכום הזה. הסכום אכן עומד לטובת משרד הפנים כדי לזכות את הרשויות.

לא הצלחתי לקבל מהם תשובה לגבי השנה השוטפת, והתחייבות לתקציב שיבטיח למשרד

לביטחון פנים, שהוא האחראי על השמירה בבתי הספר.

ההסכם שנעשה בין השלטון המקומי והמשרד לביטחון פנים הביא לכך שיש

השתתפות של הממשלה בהיקף של 64 אחוז. כמה לגבי היישוב הערבי?
חן רון
אני מחזיק את ההחלטה המקורית של האוצך. תרגמו פה לא נכון. ההחלטה אומרת

שבתי הספך המקומיים יממנו כ- 8,000 ש"ח בשנה מתקציב הרשות המקומית, והממשלה

תוסיף עוד כ- 10 אלף ש"ח פך שומך. כלומר, היחס הוא פה בערך 55 - 45. הרוב של

הממשלה, והמיעוט של היישובים.
היו"ר מיכה גולדמן
על פי המלצת אנשי הביטחון יש שוני בין השמירה בבתי הספך הערביים לשמירה

בבתי הספך היהודיים, שם יש גם התמודדות עם פח"ע. בבתי הספך הערביים מדברים על

אלימות ועל מלחמה בסמים, ונושאים נוספים שיש בהם חולי, והם מגיעים לחצרות בתי

הספך וחודרים פנימה, כתוצאה מכך שאין גדך מוסדרת ואין שומך בכניסה.

האחריות צריכה להיות זהה, לדעתי. המשרד לביטחון פנים, כפי שהוא מטפל בבתי

הספך היהודיים, צריך להיות גם אחראי על בתי הספך הערביים. בלי שוני. זה שמשרד

הפנים התנגד לקבל את הכסף זה לא הפתרון הנכון. אנחנו רואים בדאגה לאבטחת מוסדות

החינוך את האחריות של המשרד לביטחון פנים כפי שהחליטה הממשלה עוד בהחלטה

האחרונה שלה. שיחררו את משרד החינוך מהאחריות הזו. ודאי שהרשויות שותפות, מול

המשרד לביטחון פנים, ולא מול משרד החינוך. זה מחייב את המשרד לביטחון פנים לקלוט

את הכספים שמגיעים מהאוצך, כדי להביא להסכמים מול הרשויות המקומיות לשמירת

בתי הספך הערביים. זו צריכה להיות החלטה.
ירמי אולמרט
בשיחה שקיימתי לפני חמש דקות עם עוזרו האישי של מנכ"ל משרד הפנים, ולאחך

שיחה קודמת שהיתה לי אישית עם מנכ"ל משרד הפנים ביום חמישי בערב - הכסף לא

הועבך מהאוצך למשרד הפנים, נכון לרגע זה.חשוב לציין שאנו מדברים על הפער שאמור היה להיות רלבנטי לשנת תשנ"ז.

בינתיים עברה גם שנת תשנ"ח, ואנחנו ניצבים היום בפתיחת שנת תשנ"ט. מר צדקה ערך

את פירוט העלויות, לפי המודל. העלות שהיתה רלבנטית בשנת 1996 אינה רלבנטית היום.

היה גידול במספר בתי הספר, וחשוב לציין זאת.

לגבי הנושא השני, קיימנו ישיבה של ועדת המעקב בראשותו של ניצב בורובסקי,

במשרד החינוך והתרבות. נציג המשרד לביטחון פנים, תת ניצב תורג'מן אמר שאם אבן

ימוסד תהליך העברת הבספים, ובכפוף להגדרות נוספות, של מאפייני השומר במגזר

הערבי, ניתן יהיה למסד את מה שאתה אמרת במובן מאליו. אין לי ספק שמבחינת פתרון

מוסדי, זה צריך להיות אותו תהליך, בי גם למגזר הערבי מתכוונת החברה למשק ובלכלה

להעביר משאבים. אין הצדקה להפריד בין הדברים. את זה בהחלט צריך למסד, אך לצערי

האוצר מצפה שהעניינים יסתדרו על ידי תשובות בשלט רחוק. התשובות האלה הן לצערי

גם לא אמינות. אנחנו נאלצים לשוב ולדון.

לצערי אם תממש את הסעיף השני במבתב שלך לראש הממשלה, שבו אתה ממליץ

לראשי היישובים הערביים לא לפתוח את שנת הלימודים בשל הנושא הזה, אולי זה יתחיל

להזיז דברים.
היו"ר מיבה גולדמן
שלחתי מכתב לראש הממשלה ב- 2 לספטמבר, מייד לאחר הישיבה: "אני מתכוון

להביא לידיעתך כי כיום, יומיים לאחר ששנת הלימודים היתה אמורה להיפתח, עדיין לא

מיושמת בפועל התחייבותך להעמדת תקציב עבור שמירה בבתי הספר במגזר הערבי,

והכספים עבור מימון השמירה לא הועברו לרשויות המקומיות הערביות.

ביום ב/ 7.9.98, תקיים ועדת הפנים בראשותי דיון נוסף בנושא. אם הבספים לא

יועברו עד למועד זה, אאלץ להנחות את ראשי הרשויות הערביות שלא לפתוח את שנת

הלימודים".

מאחר שאנו מקווים שהיום תסתיים השביתה, ומחר בתי הספר ייפתחו, אם עד

הערב לא נקבל הודעה שאכן יש הסדר תקציבי, מעבר להעברה של ה- 4 מיליון שקל,

שלגביהם דווח לי אתמול מאגף התקציבים, לגבי תשנ"ט, נמליץ לא לפתוח את השנה. אני

מבקש לקבל עדכון מהמשטרה עוד היום לגבי המגזר הערבי. זאת בהתאם לסיכום שנעשה

עם ראש הממשלה.

כולנו במדינת ישראל נאבקים בסמים ובאלימות. אנחנו עדים בשנה האחרונה לא

מעט לנושא זה. אנחנו יודעים שיישוב הערבי במדינת ישראל לא שונה מבחינה זו משאר

האובלוסייה, ויש מקומות שהוא תורם יותר בנושא. אנחנו יבולים להצביע על מספר

יישובים לא קטן, למשל במשולש, בטייבה, במו גם על יישובים יהודים שם יש אחוזים

גבוהים יותר של עליה בנתוני האלימות והפשיעה בקרב גילאי בתי הספר. אנחנו יודעים

שגם ביישובים המעורבים יש שמירה. צריך להתייחס ליישובים הערביים כפי שמתייחסים

ליישובים המעורבים.

הייתי מבקש לומר דבר נוסף, לגבי הנתונים של המשטרה. היה הסכם בזמנו, עד

ההחלטה שהיתה, להעביר את הנושא לתחום אחריותו של המשרד לביטחון פנים. מאז, יש

נסיגה גדולה בפרופיל של המאבטח. אם היחידה לביטחון שעל יד משרד ראש הממשלה

אומרת שפרופיל השומר הוא הפרופיל הנבון, אני האחרון לחלוק על כך. היה פרופיל של

מאבטח שנקבע בזמנו, על דעת כל הגורמים השותפים לעניין - משטרת ישראל ושירות

הביטחון הכללי. אנחנו יודעים שהנתונים הנדרשים היום משומר הם שונים מאלה שנדרשו

בעבר. מדובר על הגיל ועל הנתונים הקרביים. ודאי שבל הדברים הללו מצטרפים יחד

לדבר שאין אני יודע אם הוא יעמוד בשעת מבחן. למרות זאת- קטונתי מלהחליט. אני יכול

להעיר, אך ההחלטה היא בסופו של דבר של אנשי המקצוע. אם הם נתנו את האישור לכך

שהיום השומר בכניסה לבתי הספר - זו אחריותם.
אברהם צדקה
בנושא האבטחה למגזר הערבי יש לי הצעה לסדר. גם אם יימצאו אותם 4 או 5

מיליון שקל עלומים---
היו"ר מיכה גולדמן
אמרנו שאלה סכומים לגבי העבר.
אברהם צדקה
כבוד יושב הראש יודע שאנו עובדים לפי שתי שנות תקציב במהלך שנת לימודים

אחת. זאת אומרת שהסכום ייתן מענה עד ה- 31 בדצמבר, 98, ויתרת הכסף, ששיקללתי

אותו כ- 10 מיליון שקל, נותן מענה ל- 412 בתי ספר, עם השתתפות של 64 אחוז של

המדינה, ו- 36 אחוז של הרשות. לכן אני מציע להזרים את אותם 5 מיליון שקלים מוקדם

ככל האפשר. זה ייתן מענה עד ה- 31 לדצמבר, ולקראת שנת התקציב של 99 - - -
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו צריכים להבטיח שתקציב 99 יכלול בתוכו 10 מיליון שקל כדי להבטיח את

השמירה בבתי הספר הערביים.

ה- 4 מיליון שקל שנמצאיס, ויגיעו בימים הקרובים, פותרים את הבעיה עד ה- 1

בספטמבר, אך לא עד ה- 31 לדצמבר. לכן יש פה פער נוסף. ההתייחסות של 4 מיליון זה

לסגירת חובות לרשויות המקומיות שהפעילו שמירה על השנים תשנ"ז ותשנ"ח, ולא נתנו

פתרון לתקציב 99. זו העברה ברורה. ה- 10 מיליון שקל מתייחסים ל- 1 לספטמבר 98, ועד

ל- 31 ליולי, 99.

אני רוצה לומר דבר נוסף. מספר השעות שהיה מסוכם עליו לפני שלוש שנים לא

זהה למספר השעות שמעמידים חיום לטובת המערכת. השעות בזמנו אפשרו לנו לעשות
מספר פעולות נוספות
לכסות את חיציאה של בתי הספר לסיורים ולטיולים, להפעיל את

הפעילות הבלתי פורמלית בצורה מוסדרת, להפעיל את החודש הנוסף בבתי הספר בהם יש

צורך להפעיל חודש נוסף. היום גבול השעות מגביל את מערכת החינוך, כתוצאה מכך

שנפח השעות צומצם, מבלי שהיתה על כך החלטה. אתם, כמשטרה, צמצמתם את היקף

השעות בשונה ממה שסוכם. אני אומר זאת לאנשי הביטחון שיושבים כאן. היה סל של

1,750 שעות והוא ירד לסל של 1,500 שעות. אתם מקבלים החלטות ומבצעים אותם, אך

הגיע הזמן שנתייחס גם להערות שיש. קוצצו 250 שעות פר שומר. אותן שעות נתנו את

הגמישות לגבי אותם קטעים שכיום אין לגביהם שמירה. הסל מצומצם יותר. אנשי

המשטרה צריכים להעיר על כך בדיונים הפנימיים שלהם, אחרת נלקחת פה אחריות לגבי

דבר שאין עליו כיסוי.
אהוד יתום
אני רוצה להאיר שתי נקודות. האחת, בקשר לרמתו של המאבטח או השומר. שינינו

את הרמה לגבי המגזר הערבי בשל רמת האיומים. פוטנציאל השמירה נקבע על פי רמת

האיומים ורמת ההתרעות. אין ספק שיש שוני מהותי בעניין. משטרת ישראל, האחראית על

בטחון הנפש והרכוש מתוקף החוק מנחה את מערכת החינוך בכל מה שקשור לאבטחה

ושמירה, היא הקובעת את הקריטריונים והיא תבדוק את עצמה בעניין הזה. יש בהחלט

הבדל גדול מאד. מבחינת ההכשרה, האימונים, מבחינת נשיאת הנשק וכן הלאה.

נקודה נוספת שכדאי לעורר בהזדמנות זו היא עניין מערכת הטיולים בבתי הספר

שבמגזר הערבי . אבטחה סטטית שונה מאבטחה של טיול. כאשר יוצא טיול במגזר הערביאי אפשר להבחין בין בית ספר יהודי לבית ספר ערבי. אני גם לא מכיר את המסלולים

שבוחרים בהם.
היו"ר מיכה גולדמן
זו הערה חשובה שלך שצריכה להתייחס ליחידה לטיולים של משרד החינוך. משם

צריכה לצאת הנחיה ברורה ובהירה בנושא.

אהוד יתום-.

יש מנהלת טיולים במשרד החינוך. אני בזמנו הייתי יושב ראש ועדה שעסקה בנושא

אבטחת הטיולים. מראש לא נגענו בעניין הזה. לא קיבלנו מנדט לעסוק בעניין. צריך לתת

על כך את הדעת. אינני בקיא. יכול להיות שכל טיולי המגזר הערבי מתקיימים במגזר

עצמו, ואם כך, העניין שונה.
היו"ר מיכה גולדמן
לא, אני יכול להגיד לך שזה לא כך. לא מעט מסלולי טיולים הם מסלולים זהים.

למשל עליה למצדה, ירידה לים המלח או טיול בגליל.
חו רון
הם ישנים באותן האכסניות.
היו"ר מיכה גולדמן
ודאי.
אהוד יתום
על מנת לשים את הדברים על השולחן - מנהלת הטיולים במשרד החינוך צריכה

לתת את דעתה לעניין.
היו"ר מיכה גולדמן
אני חושב שאתם צריכים להוציא מכתב מסודר בעניין. בלי כל קשר לישיבת

הוועדה היום. הייתי אומר לכם להוציא מכתב למשרד החינוך, ולומר שהקריטריונים

שנקבעו למסלולי טיולים צריכים להיות זהים גם לבתי הספר הערביים.
אהוד יתום
אנחנו לא עוסקים בתחום האופרטיבי.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל המשטרה---
ירמי אולמרט
אני חושב שהדברים אל אהוד יתום היו ברורים מאד כאשר הוא הגיש את הדו"ח

שלו ביום ה- 1 לדצמבר 97, לסגן שר החינוך והתרבות. המסר בעניין היה ברור לגמרי,

שהפרופיל של האבטחה ומאפייניו רלבנטיים לכל מערכת החינור. כתוצאה מכך נכנסנו

להכנת מכרז על כל סל התשומות לטיולים. בתור זה נמצאים גם נושאי השמירה והאבטחה

של הטיולים. הרצון הוא להגיע לתוצאה זהה ואחידה לכל בתי הספר שמפעיל משרד

החינוך, ללא קשר למוצא התלמידים.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו נרשום לפנינו שמשטרת ישראל לוקחת על עצמה לבדוק את הנושא הזה מול

משרד החינור.
אברהם צדקה
דיברנו על רמת השומר מול רמת המאבטח. אנחנו היום נמצאים בפשיטת רגל

מבחינת הפרסונה שבאה לעסוק בתחום אבטחת מוסדות החינור. אם, כאשר התחלנו את

הפרוייקט הזה, בשנת 92, היינו ברמה העליונה מבחינת העלויות, וקיבלנו כוח אדם איכותי

בהתאם, הרי שהיום אנחנו נמצאים במדרג התחתון. היום משלמים 15 שקל לשעה לשומר.

בבתי משפט, האדם שעוסק בעיסוק הזה של אבטחה משתכר 24 שקלים לשעה. כאשר בחור

צעיר בא לבחון איפה כדאי לו לעבוד, ברור במה הוא ייבחר.

העליתי זאת בוועדת המעקב שאני שותף בה. האחריות שהוטלה היא על המשרד

לביטחון פנים, קרי, משטרת ישראל. הם אלה שצריכים להתחבר לווריד של האוצר לצורר

קבלת התקציבים לנושא.
היו"ר מיכה גולדמן
כאדם שליווה את העניין בתוקף תפקידיו הקודמים, אני מתפלא על המשטרה ועל

המשרד לביטחון פנים. עצם התשלום שמשולם היום לשומר מביא לנו מראש חומר אנושי

ירוד לתפקיד. אני לא בטוח שהאנשים בתפקיד יהיו מסוגלים להתמודד עם התפקיד שמוטל

עליהם במבחן של שעת אמת. אני פונה אל המשטרה ואל המשרד לביטחון פנים: אתם

לוקחים על עצמכם אחריות כבדה מאד. אם קבעתם שאלו הם הקריטריונים בגלל מגבלה

תקציבית, יכול להיות שחלק מהשמירה בבתי הספר היא שמירה לא ראויה. אם אנחנו

יודעים שהקריטריונים והפרופיל של שומרים ומאבטחים במשרדים אחרים שונה, והתשלום

גבוה יותר, זה אומר שהשומר שמגיע לשמירה על ילדים במוסדות חינוך נחות יותר מבחינת

הרמה.
אהוד יתום
השאלה היא האם בתי המשפט הם לא חריגים בעניין בשל הבעיות שקשורות

לאיומים על השופטים. אינני יודע.
ירמי אולמרט
כלומר - האם ביטחונו של שופט חשוב יותר מביטחון ילדים בבית הספר?
אהוד יתום
הכל נשען על רמת האיום.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה מסתכל על הדברים בפנים כאלה, בגלל תפקידיך הקודמים. בזמנו ערערתי

בישיבת הממשלה בה הייתי שותף. לא שיניתי את עמדתי. זה לא עניין פוליטי, זו שאלה

של התייחסות לנושא. השרים תמכו בי. אמרתי שאני מתפלא על השר משה שחל. אמרתי

שמשטרת ישראל לא תהיה מסוגלת להתמודד עם אבטחת מוסדות החינוך מאחר ויש עליה

הרבה מאד מטלות. אני לא בטוח שלא יוזזו כוחות כאשר יהיה הצורך. באבטחת מוסדות

חינוך המופעלת על ידי משרד החינוך למשטרה לא יהיה מה לומר בנושא הזזת כוח אדם.

היא יכולה להתערב רק בענייני העלאת הרף מבחינת הערנות, אך לא מעבר לזה.

בתי המשפט נשארו עם אותם התקנים. במשרד התחבורה היתה החלטה לצמצם. זו

החלטה, ולממשלה יש את הזכות לעשות אותה, על פי המלצות כאלה ואחרות. הפרופיל

של השומר היום הוא נמוך מפרופיל מאבטח בבתי משפט, וזה לא קשור לאבטחת שופטים

אלא להתנהגות הקהל בבתי המשפט. הזהרתי לגבי זה וכתבתי מכתבים לראש הממשלה

הקודם, ז"ל. כתבתי מכתבים גם לשד לביטחון פנים לשעבר. הזהרתי ואמרתי שההחלטה

הזו, להעביר את הנושא למשרד לביטחון פנים ומה שהתרחש בשטח כתוצאה מכך הוא

אחריות כבדה על כתפיהם. אני חוזר ואומר את הדברים גם היום. אני לא בטוח שהשומרים

שנמצאים היום במערכת יוכלו למלא את תפקידם בזמן אמת.
ירמי אולמרט
התייחסת לפרוייקט המיגון בשבוע שעבר, אך בהתבטאויות שלך הכתובות לא היה

לכך ביטוי.
היו"ר מיכה גולדמן
זה קשור לנושא הבא שאני רוצה להתייחס אליו.

המפכ"ל הקודם פיתח קונספציה של אבטחה אזורית, ולא אבטחה צמודה בפתח בתי

הספר. לכן הוא ביקש את התקן המיוחד של 120 הניידות. הוא ביקש שהניידות תמלאנה

תפקיד לא רק בזמן הלימודים אלא יקיימו נוכחות גדולה בשכונות והקהילות בסמוך לבתי

הספר. באנו אנו, אנשי משרד החינוך, אל הממשלה ואמרנו שהמיגון והגדרות בחלק מבתי

הספר מחייב השלמה. קיבלתנו לכך תקציב של 60 מיליון שקל לשלוש שנים, שבא לתת את

התשובה לשנים 95, 96 ו- 97. אכן הועמד הסכום, שבא להתקין גדרות היכן שחסר, ולחליף

היכן שנחוץ. לא התייחסו אז ליישוב הערבי, והתקציב לא ניתן מעבר לשלוש השנים הללו.

תקציב 98 ו - 97 לא כוללים תקציב מיגון.

התחילו בבניית מערכות בקרה במספר יישובים, כולל בעיר תל-אביב. הדבר נעשה

על פי מודל שהמשטרה קבעה. המשטרה צריכה לדורש לכך תקציבים מאגף התקציבים של

האוצר, ובמקביל גם משרד החינוך צריך לדרוש זאת. זאת צריכה להיות פעולה משותפת.

נכון שכל בתי הספר החדשים שניבנו החל משנת 96 נבנים על פי תקן שנקבע בפעולה

משותפת של פיקוד העורף, המשטרה ומשרד החינוך. נקבע תקן מסודך. אני מבקש לקבל

דיווח לוועדה ממשרד החינוך ומהמשרד לביטחון פנים לגבי תקציב מיוחד שיש לדרוש אותו

לגבי גדרות ומיגון למערכת החינוך ולבתי הספר. הנושא הזה הוא חלק מההבטחה

והשמירה המוסדרת, שמשולבת עם הקונספציה של המשטרה לגבי ביטחון סביבתי.יש בתי ספר בעלי למעלה מאלף תלמידים. מגוחך שיש שם שומר אחד. בעבר קבעו

תקן שממאה תלמידים ומעלה צריו להיות שומר, ומעל 750 - שניים. ירדו למצב שיש שומר

אחד גם במקרים שיש למעלה מאלף תלמידים.
שייקה הורביץ
אשתדל לא להאריך יותר מידי בדברים. חבל שלא נימצא באן נציג של המשרד

לביטחון פנים, שיענה על הרבה מהשאלות.
היו"ר מיכה גולדמו
אתה יבול להביא את הדברים לידיעתו. אנחנו גם נוציא מבתב מהוועדה לשר.
שייקה הורביץ
על פי סעיף 3 למשטרת ישראל יש אחריות על בל מה שקורה במדינת ישראל לגבי

ביטחון. מצד שני יש דבר אחר שהוא ברור, שהיחסים בינינו לבין משרד החינוך הם על פי

החלטה 411 של גוף מנחה-מונחה, והדברים עובדים באופן שוטף. אנו מעבירים הנחיות

מעת לעת לראש אגף הביטחון במשרד החינוך.

לגבי שמירה בבתי ספר ערביים, הנושא בבר עלה בישיבות קודמות, בולל גם

בוועדה עליונה בנובחות חלק מהנובחים פה. קיבלנו נתונים ממשרד החינוך לגבי מספר

המוסדות. העברנו את הנתונים למטה המבצעי במשרד לביטחון פנים. הם יצטרבו לבחון גם

את הנושא התקציבי ואת השאלה איפה זה יטופל. יצטרבו להיות קריטריונים שונים

לחלוטין מאשר במגזר היהודי.

הקריטריונים לשומר או מאבטח נקבעו בזמנו בשיתוף פעולה בין כל הגורמים, על

בסיס מקצועי על פי הערכת איומים. העניין נמצא בפיקוח שלנו, של משרד החינוך ושל

הרשויות המקומיות. אנחנו מפקחים גם על ההכשרות, ועורכים תרגילים וביקורות כל

הזמן. הקריטריונים לא נקבעו בכלל כפונקציה של כסף, אלא כפונקציה של איום. לכן גם

נעשתה הרזולוציה שבין שומר ומאבטח. אם היינו פועלים לפי הקריטריון הבספי היינו

מסתבלים על הכל בצורה שונה לחלוטין.

אנו עוסקים בקביעות גם בנושא המיגון. ביקשנו ממשרד החינוך להציג שוב נתונים

בהמשך לישיבה האחרונה בנושא אבטחת מוסדות החינוך.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש לקבל ממר אברהם צדקה התייחסות לנושא המיגון, תוך השבועיים

הקרובים. מה שלי חשוב עד הערב הם העקרונות. אם המשטרה תודיע לי הערב שאין

שמירה במגזר הערבי, אדע שאין שמירה. אם תודיעו לי שיש שמירה, לא אבדוק זאת בבר

מחר. ודאי שאני עם רגליים על הקרקע ויודע שצריך להוציא מברזים. אני רוצה לקבל

נתונים לגבי מיגון ולגבי פריסה והערבות שהולבת להיות ביישוב הערבי. בל אחד צריך

להסדיר את הנושאים האלה במעגלים שלו. אי אפשר להשאיר את העניינים האלה

פתוחים. אני אדבר על תקצוב 98-99 עם אגף התקציבים של האוצר. אי אפשר יהיה לעבור

לסדר היום בלי הדבר הזה. יש התחייבות של ראש הממשלה. נוציא מכתב נוסף בנושא הזה.

אם לא אקבל תשובה מבם שאתם עומדים להיערך בנושא הזה, אנחה את ראשי

היישובים לא לפתוח את בתי הספר. אם תודיעו לי הערב שאתם עומדים לבצע את העניין,

אז ודאי שבבתי הספר יובלו לתת פתרתות זמניים, עד שייבנס הדבר המסודר. אנחנו יודעים

. ששם לא צריך להיות מוצב איש שעבר הכשרה שדומה להכשרה שעובר מאבטח בבתי הספרהיהודיים. מספיק שיהיה אדם שתפקידו להשגיח מי נכנס לחצר בית הספר. העלויות שם

הרבה יותר נמוכות. לזה אפשר להיערך באמצעות הרשויות המקומיות בדרך יותר מהירה.
ירמי אולמרט
אחרי הישיבה בשבוע שעבר קיבלתי טלפונים לגבי דברים שאתה, יושב הראש,

אמרת. הדברים היו עלולים להתפרש גם אחרת, והכוונה היא לגבי הדברים שנאמרו על

הפרופיל של השומר. אם הגדרנו שיש שחיקה מסוימת בהתייצבות, אני לא חושב שהילדים

היום לא שמורים ולא מאובטחים. עלתה מן תחושה שזה המצב ושהשמירה לא שווה.
היו"ר מיכה גולדמן
האמת נמצאת בין מה שאתה אמרת לבין מה שאני אמרתי, באמצע.
ירמי אולמרט
יושבים כאן נציגי התקשורת. אסור שנזרע תחושה שהשמירה לא מספקת.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה צריך להיות מאד זהיר. אתה לקחת על עצמך עכשיו אחריות הפוכה. מה

יקרה? אם חס וחלילה יהיה אירוע מחר יצטטו אותך כאומך שהשמירה מספיק טובה.
שייקה הורביץ
יש מערכת בקרה של משטרת ישראל - - -
היו"ר מיכה גולדמן
הבעיה היא שהיא לא פועלת.
שייקה הורביץ
אני לא מסכים עם מה שאמרת.
היו"ר מיכה גולדמן
אני חייב לומר את הדברימ. הבקרה שלכם לא מספיק טובה, כתוצאה מכך שאתם

מוגבלים מבחינת כוח אדם ושעות.

אני מבקש לקבל תשובות, כפי שכיקשתי. אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים