ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/08/1998

אבטחת מוסדות חינוך

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, טי באלול, התשנ"וז(31 באוגוסט, 1998) שעה 11:40
הנוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
המוזמנים
סנ"צ אלי דפני - ראש מדור מסודות וזינוך, אגף המבצעים

משטרת ישראל

אברהם צדקה - מנהל אבטחה במוסדות חינוך - משרד החינוך
ארגון הורים ארצי
אלישע סולמי

פישל ויינטראוב
מרכז השלטון המקומי
ירמי אולמרט - יו"ר ועדת הבטחון

חן רון - מנהל היחידה הכלכלית

יהושע קרני - הסתדרות המורים

ניצה בראל - ארגון המורים

אודי לוי - המטה למלחמה בטרור - משרד רוה"מ
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
אבטחת מוסדות חינוךאבטחת מוסדות חינוך
היו"ר מיכה גולדמן
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה.

ביקשנו לקיים את הישיבה מתוך רצון להבטיח פתיחה מסודרת של מערכת החינוך.

אתם יודעים שלפני כשלוש שנים ועדת החינוך שיחררה את עצמה מכל מה שקשוך לנושא

של טיפול באבטחת מוסדות חינוך. היא ביקשה להעביך את העניין מאחריות של ועדת

החינוך לוועדת הפנים של הכנסת. למעשה הנושא עבך בזמנו, כאשך חברת הכנסת דליה

איציק היתה יושבת ראש הוועדה, לאחריות ועדת הפנים. חלק מהאנשים שאלו את עצמם

מדוע ולמה אנו מעלים את הנושא פה בוועדה, ורציתי להבהיך. גם בדקנו עם ועדת החינוך

לפני קיום הדיון. החלטנו לקיים את הישיבה מתוך מחויבות שלנו להבטיח שאנחנו רואים

ביום הזה יום הכנה לקראת פתיחת שנת הלימודים.

הייתי רוצה לשמוע דברים מסנ"צ אלי דפני, שהוא ראש המדור לאבטחת מוסדות

החינוך במשטרת ישראל. בתפקידי הקודמים הייתי שותף לכל מה שקשור לעניין.
אלי דפני
המשטרה נערכה במספר היבטים לנושא.
היו"ר מיכה גולדמו
שמעתי את ההודעה של השר, ושמעתי על זה שהעמידו 100 מיליון שקל, אני מכיר

את ההודעות האלה. אם אבקש את הפירוט של אותם 100 מיליון, אני בטוח שיהיה

למשטרה קשה להציג את הנתון הזה.
אלי דפני
יהיה קשה למשטרה, או לשר לביטתון פנים, אליו אנו כפופים. בעיקרון הוצאנו

הרשאות תקציביות להתקשרות של הרשויות עם חברות השמירה לחודש יוני-יולי. שמעתי

שגם האחרונות הגיעו לקראת תחילת חודש אוגוסט. בהרשאות האלה ניתנת לרשות

האפשרות לחבור עם אותה חברת שמירה כדי שהיא תגיש את רשימת אותם האנשים

שישמרו במוסדות החינוך, והם יתחילו בהליך הרישוי המקובל. פנינו למשרד הפנים. ערכנו

ישיבה בשיתוף משרד החינוך והחברה למשק וכלכלה כדי לזרז את הליך אישור הנשק

לאותם אנשים המוצעים לתפקיד השמירה. בישיבה השתתף דובי גזית, שהוא ראש היחידה

לחירום במשרד הפנים, ויעקב עמית, ראש היחידה לכלי נשק. הובטח לנו שתינתן עדיפות

עליונה לאותן רשימות של שומרים ומאבטתים שמוצעים למוסדות החינוך. לפי מה שידוע

לי עד היום העניינים רצים כפי שאנו מצפים, למעט אותם מקומות שרק לאחרונה התקשרו.

שם העניין ייקח עוד כמה ימים.

כך גם לגבי משרד המשפטים. בל שומר במוסד חינוכי חייב לשאת תעודת שומר

מטעם משרד המשפטים. נפגשתי גם עם אנשי משרד המשפטים, והובטחה לי עדיפות לאותם

רשימות שיגיעו, של מאבטחים ושומרים במוסדות חינוך. תהיה עדיפות בבדיקה ובאישור.

לגבי מכרזים - המשטרה נתנה את הדרישות המבצעיות לשומר ומאבטח במשרד.
היו"ר מיכה גולדמן
אתם קבעתם את הפרופיל?
אלי דפני
כן, וכפי שקבענו זה נכנס למכרז של החברה למשק וכלכלה.
היו"ר מיכה גולדמן
איפה אתם מכשירים את האנשים? איו אתם מוודאים? האם יש לכם פיקוח על

ההכשרה?
אלי דפני
כן. נתנו גם את הדרישות המבצעיות לגבי נושא ההכשרה. יש ארבע חברות שזכו

דרך הוזכרה למשק וכלכלה. נערכות ביקורות באותן חברות. בינתיים הביקורות מראות

שאותם נושאים שנדרש להעביר אותם אכן מועברים.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל האם יש פיקוח מקצועי צמוד של המשטרה לגבי כל תהליך העברת הנושאים?
אלי דפני
יש פיקוח. יש פיקוח צמוד.
היו"ר מיכה גולדמן
אם אני אבקש לבחון מקרוב את כל מהלך ההכשרה אמצא את עצמי יחד עם פקחי

משטרה?
אלי דפני
כן. אין שום בעיה. יתרה מזו, אנוזנו השתכללנו השנה, והוצאנו חוברת למדריך.

זאת חוברת שנמצאת בידי כל חברה. יש בה את כל מערכי השיעור.
היו"ר מיכה גולדמן
איפה אתם עושים את ההכשרות האלה?
אלי דפני
יש חברה אחת בירושלים, שעושה את ההכשרות שלה במעלה החמישה, בקרית

ענבים. המטווחים נעשימ במוצא ובבית שמש. יש חברה בצפון, חברת מיכלין -קניוק,

שעושה את המטווחים שלה בקיסריה. יש חברת "בול מטווחים", שהיא חברה לאזור המרכזבתל-אביב. הם מבצעים את המטווחים בהרצליה, ויש חברה בדרום, של אפרים תמרי ובניו,

שעושה את המטווחים באשקלון.
היו"ר מיכה גולדמן
מה לגבי הפרופיל של המאבטח היום, לעומת הפרופיל של המאבטח שהיה בתקופה

שלי?
אלי דפני
נשמר אותו הפרופיל. מאבטח - רובאי 3, ושומר - רובאי 2, הגיל נשמר אותו גיל,

55 או 60---
היו"ר מיכה גולדמן
אם כר זה לא אותו הדבר, זה שונה. אצלנו היו יותר צעירים. הגבלנו את תקרת

הגיל.
אלי דפ ני
יש בעיה בחוק שאסור להגביל על פי חוק העיסוק החופשי את גיל העוסק.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו קבענו קריטריונים מחמירים בכוונה תחילה, כדי שאותו מאבטח שנמצא

בחצר בית הספר או בסמוך לה, לא יהיה כשיר בגלל מגבלה כל שהיא, כאשר יהיה צורך

בו.
אלי דפני
אנחנו משתדלים להקפיד. הכל נעשה דרך אותו ראיון שעורך קב"ט הרשות לפני

תחילת ההכשרה ואחרי ההכשרה. הקב"ט הוא זה שחתום בחוזה מול אותה חברת שמירה.

הוא צריך לקבל את אותו מוצר שנקרא "שומר" או "מאבטח".
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה לשאול את אכרהם צדקה: האם יש שתי בפרופיל בין התקופה שהעניין

היה באחריות משרד החינוך לבין זה של היום?
אברהם צדקה
לדעתי הניואנסים בין רובאי לשומר פחות חשובים. את כל מערכת הסינון והמיון

היינו עושים תחת מעטה של בסיס אימונים, שהיו מגיעים אלינו, ליחידת הפיקוח של משרד

החינוך בסדר כוחות של 25-28 פקחים שמראיינים כל מוצע לתפקיד. הגדרת התפקיד היתה

"מאבטח מוסדות חינוך", ולא "שומר". יתרה מזאת. להזכירך, כאשר התחלנו את העניין

הזה, הובלנו ברמת המחיר. מטבע הדברים, מכיוון שהצענו מחיר מאד גבוה נכון לתקופה

ההיא, קיבלנו גם את ההיצע של כוח האדם בהתאם, רק כדי לדבר את האוזן, היום, שומרמשתכר 14.10 ש"ח, כאשר שכר המינימום הוא 14 ש"ח. החברה שמעסיקה אותו מתוגמלת

ב- 22 ש"ח לשעה.

עשו הפרדה כין משרד המשפטים לכתי המשפט. מאכטחים ככתי משפט משתכרים

24 ש"ח. החכרה שמעסיקה אותם מתוגמלת כ- 32.60 ש"ח לשעה. זאת אומרת שהיום אנו

כרמת השכר הנמוכה כיותר. אני חושכ שמכיוון שהמטלה היא של משטרת ישראל, היא

צריכה להעיר את תשומת ליכו של דרג מקכלי ההחלטות לכך שכגין השכר הזה אי אפשר

להעמיד אנשים כרמה סכירה לאכטחת מוסדות החינוך. כל זמן שזה יהיה התשלום, האיכות

תהיה כהתאם.
אלי דפני
כהקשר לכך - יש ועדת מעקכ עליונה לנושא מוסדות החינוך. הנושא עלה גם שם.

יושכ הראש של הוועדה הוא ניצכ כורוכסקי, וחכרים כה נציגי הורים, מורים, השלטון

המקומי.
היו"ר מיכה גולדמן
ניצכ כורוכסקי הוזמן לישיכה?
אלי דפני
ודאי, ודאי, אך מה שקרה הוא שנציג האוצר לא תגיע. הוא זה שהיה צריך לתת את

התשוכה.
יפה שפירא
מהאוצר מסרו שהם לא שולחים נציגים, כי לטענתם ההתראה היתה קצרה מידי. כל

הנציגים שלהם נמצאים כוועדת החינוך.
היו"ר מיכה גולדמן
לנציגי המשטרה אין מה להיות כוועדת החימך. יש מישהו מהמשטרה כוועדת

החינוך?
יפה שפירא
לדעתי - כן.
היו"ר מיכה גולדמן
תכדקו לי ככקשה אם יש מישהו מהמשטרה כוועדת החינוך, כנושא אכטחת מוסדות

חינוך.
חן רון
כל שקל לשעה זה 7-8 מיליון שקל לשנה.
אלי דפני
נערכו שני תרגילים לכוח משטרתי. האחד היה לפני שבועיים, ובשל תוצאות

לקויות המפכ"ל החליט שהיום ייערך תרגיל נוסף, ועכשיו נערר תרגיל בנושא בדיקת

מוכנות משטרת ישראל לפתיחת שנת הלימודים. הדגש היה על ניידות, זיווד בניידות,

השוטרים בניידות, הסימון שלהן. המפכ"ל החליט שכל הכוח שלשמו הוקם מערר מוסדות

החינוך יישאר במתכונת שלו, ולא ילך למשימות אחרות. כולו, אורגנית, יישאר לנושא

אבטחת מוסדות החינוך.
היו"ר מיכה גולדמן
כמה מכוניות עומדות לטובת העניין?
אלי דפני
היום עומדות 114 ניידות לטובת האבטחה.
היו"ר מיכה גולדמו
מה היה המספר במקור?
אלי דפני
במקור המספר היה 114. אין נסיגה.
אלי צדקה
בוא נדייק. יש בעיות תחזוקה, מדובר על ניידות שנרכשו לפני שלוש שנים. חלקן

לא תקינות, חלק מושבתות. נכון שהמספר המוחלט הוא 114. הנתון הזה נכון, אך בפועל אין

114 ניידות.
אלי דפני
לגבי הבעיות הטכניות שיש עם אותן ניידות, המפכ"ל הורה שתהיינה ניידות

אחרות, ממגזר הסיור וממגזרים אחרים. כמובן שבמסגרת החלפת הרכב הממשלתי גם הרכב

הזה, אותן בעיות שהיו עם רכב מסוג "אריקה", אתן יש בעיה, הן תוחלפנה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש שיצא מכתב שלי שאני מבקש לקבל את כל מצבת הסד"כ של אבטחת

מוסדות החינוך, כולל כוח אדם. אני מבקש לקבל את כל הנתונים, כולל הפריסה ממטולה

בצפון ועד אילת בדרום.

9
אלי דפני
אין שום בעיה. במהלך הקיץ נערכו לשוטרים הכשרות ייחודיות לנושא מוסדות

החינוך. היו הרצאות בנושאי חבלה, הפעלת ניידות וגם בנהיגה בטוחה, כאשר המטרה היא

להכשיר את כל השוטרים למשך השנה, בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותנו.
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה לשאול את נציג משרד ראש הממשלה. היתה הקצבה של 3 מיליון שקל

למגזר הערבי. מה קורה עם זה?
אודי לוי
יש הנתיה, שכפי שיש מאבטחים במגזר היהודי, כר יהיו גם במגזר הערכי. לפי

העדכון שלי זה לא בוצע.
היו"ר מיכה גולדמן
כלומר- ה- 3 מיליון שקל האלה מוקפאים?
אודי לוי
מדובר ב- 4 וחצי מיליון שקלים. היום הם מוקפאים.
היו"ר מיכה גולדמו
איך נפתח מחר את שנת הלימודים במגזר הערבי אם אין לנו שומרים שם?
חן רון
זו הבטחה של לפני שנה וחצי. ראש הממשלה ענה לשאילתה בכנסת, ואמר

שאבטחה במגזר הערבי איננה אבטחה מפני פח"ע, אלא לצורך מניעת מקרי אלימות וכניסת

סמים. אף משרד ממשלתי לא היה מוכן לקחת על עצמו את העניין. לא המשרד לביטחון

פנים, לא משרד החינוך ולא משרד הפנים. לכן הכסף לא עבר.

היתה שאילתה של חברת הכנסת נעמי חזן בפברואר, ולפני ארבעה חודשים ענה

ראש הממשלה שהכסף יועבר לשלטון המקומי, לצורך חלוקה למגזר הערבי. הכסף, נכון

להיום, עדיין לא עבר. הבוקר הביע מר אפרתי ממשרד הפנים נכונות לקבל את הכסף. לא

שאני חושב שזו הדרך המתאימה. זה צריך ללכת דרך המשרד לביטחון פנים. זה צריך

להצטרף לתקציב של ה- 100 מיליון שקל ולהיות מחולק באמצעות החברה למשק וכלכלה.

אותם 4 וחצי מיליון שקלים הם לא על שנת תשנ"ח, אלא עוד חוב שחייבים לשנת תשנ"ז.

לשנה הבאה לא הוקצב כסף. הכסף הזה שייך ללפני שנתיים.

יש בתי ספר במגזר הערבי שביצעו שמירה. יש כאלה שאמרו שאין להם תקציב

לכך. אנחנו מכירים את המצוקה של הרשויות הערביות. הקריטריון שנקבע שם, משום מה,

שווה בערך לשליש משכר שומר, ולא שני שליש כמו במגזר היהודי. לא ברור למה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מפנה בקשה אל אודי לוי. מחר פותחים את שנת הלימודים. אני מבקש לעדכן

אותי מה קורה, היום בצוהריים. אני מבקש לקבל תשובות עוד היום, כדי שהדברים האלה

ייצאו לפועל. אם לא כן, אורה הערב לא לפתוח מחר את בתי הספר במגזר הערבי. אצא

בקריאה בכל כלי התקשורת לא לפתוח מחר את בתי הספר במגזר הערבי, עד שלא יוסדר

נושא השמירה. אני אומר זאת בצורה חד משמעית.

אבקש גם מארגוני המורים לקבל גיבוי לנושא הזה.
יהושע קרני
אנחנו העלנו את זה.

אני שואל - מדוע יש הבדל בין בית ספר יהודי לבית ספר ערבי? האחריות לאבטחה

היא על המשטרה?
אלי דפני
האחריות שהוטלה על המשטרה היא הגנה בפני פעילות חבלה עוינת. אין ידיעות

שבמגזר הערבי יש חשש כזה. החשש הוא מאירועים פליליים, לא ביטחוניים.
יהושע קרני
זה לא קשור למשטרה?
אלי דפני
זה לא קשור לאבטחה.
היו"ר מיכה גולדמן
יש לצורך כר מערכות האחראיות על העניין.
אלי דפני
ניתן אישור תקציבי לתוספת לבתי ספר חדשים - שומרים ומאבטחים במוסדות חינוך

חדשים שעומדים בקריטריונים.
היו"ר מיכה גולדמן
הקריטריונים שאתה מדבר עליהם הם שומר אחד לבתי ספר שבהם מעל 100

תלמידים, ושני שומרים לבתי ספר בהם מעל 1,000 תלמידים?
אלי דפני
לא. מעל מאה תלמידים, אזורי בעלי סיכון וקו התפר. אלה הקריטריונים. הממשלה

אישרה שבע שעות, כפול הסר הכל השנתי, שזה 1,500 שעות לשנה. זה התקציב שהתקבל,

וזה מה שאושר.
יהושע קרני
עד שבע שעות.
היו"ר מיכה גולדמן
יש פה נסיגה של 250 שעות, מ- 1,750 שעות ירדו ל- 1,500.
אלי דפני
זה כבר שלוש שנים.
היו"ר מיכה גולדמן
מאז שסיימתי את תפקידי.
אברהם צדקה
זה לא רק נתון. זה גם מתבטא בשטח: מפעלי הקיץ, קייטנות, מחנות - - -
יהושע קרני
חינור מיוחד.
היו"ר מיכה גולדמן
כל הנושא של תוכנית קרב. כל הדברים נפגעים.
אודי לוי
אנחנו מלווים את כל הסוגייה הזו של מעבר האבטחה ממשרד החינוך למשרד

הפנים. אנחנו, כמטה הלוחמה בטרור עשינו שתי ביקורות. אני חייב לציין שלפחות בראייה

שלנו יש שיפור משמעותי בין הביקורת הראשונה, שנעשתה בתחילת השנה שעברה. בסר

הכל אנחנו חושבים שהתפיסה האבטחתית נכונה. יש עדיין ליקויים שצריכים להשתפר.

יודעים את זה, וגם השר יודע. בסר הכל אנחנו רואים את כל הביצוע בצורה טובה וחיובית.
ירמי אולמרט
חשוב לציין שההחלטה שנפלה בשנת 95, ושיושב הראש כסגן שר החינוך הציג

אותה לדיון בממשלה, נתנה עיצוב בסיסי למערכת הזו של אבטחת מוסדות החינוך.יש הערות, ואתייחס לכמה מן הדברים, אר על פניו אין היום שאלה בנוסת: האם

בשנה הבאה תהיה אבטחה במוסדות החינור. הגדרתו של ראש הממשלה הנוכחי לגבי

האבטחה היא שזו החלטה שרירה וקיימת כל עוד הוא בתפקיד. אין ספק שלהגדרה הזו יש

מימד חיובי בכך שהן המשטרה בהערכות שלה, הן הרשויות המקומיות במגע עם החברות,

הן המרכז השלטון המקומי - כל אלה יודעים שההערכות הזו מבוססת על תוכנית קיימת. יש

לכך מימד מאד חיובי.

החלטת הממשלה של ה- 25 ביוני, על העברת האחריות לנושא הביטחון ממשרד

החינוך למשרד לביטחון פנים. ההחלטה אז דיברה על שומרים או מאבטחים, כאשר המוטו

היה סיכויי או סיכוניי פח"ע, ולא דברים אחרים. לקח לנו זמן להטמיע במשטרה את ההבנה

לעניין הזה. אני רוצה לציין שני היבטים שהמשטרה מציגה אותם בכל הדיווחים שלה.

מדברים היום על אירועים בסדר גודל של מאות אלפי אירועים בשנה במגזר החינוך, כאשר

חלק לא קטן מוגדר על ידי המשטרה כ "אירועי ביטחון". זה מצדיק את השמירה הצמודה

לכל מוסדות החינוך. יש גם הרבה מאד אירועים אחרים שמשמעותם ונדליזם, אלימות,

התמודדות עם סמים, וכל שאר סוגי הפשיעה.

נפלה החלטה במשרד ראש הממשלה, שהוביל אותה מנכ"ל המשרד דאז, אביגדור

ליברמן. ההחלטה היתה שתחום מסוים של עבירות מחייב אבטחה גם במוסדות במגזר

הערבי.
היו"ר מיכה גולדמן
קח יישוב כמו טייבה, למשל. ההשפעה על כפר סבא, כתוצאה ממה שמתרחש שם

היא גדולה. ביישובים מעורבים אין בעיה.
ירמי אולמרט
מאז ועד היום נקלענו לרשומון של התכתבויות. קיימתי פגישות אישיות עם מנכ"ל

משרד הפנים. אלי מעיין, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה השיב לי שהכסף הועבר אליו.

ישבתי עם אפרתי, התקשרתי בחזרה אל משה ליאון. לא אלאה אתכם בכל ההתכתבויות

שיש בידי. הכסף לא הועבר לגבי שנת תשנ"ז. חלק מהרשויות הערביות, ויש לי על כך

נתונים, ביצעו שמירה. לא יכול להיות שהחלטת משרד ראש הממשלה לא מתורגמת הלכה

למעשה. מן הראוי שאתה, כיושב ראש הוועדה, תסייע בידנו לממש הבטחות. במרכז

השלטון המקומי אנחנו, יהודים, דרוזים, בדואים וערביים - מתפקדים כמקשה אחת. אנחנו

לא יכולים להסתכל לחברינו בעיניים ולומר להם שמשהו כאן לא מתממש.

מעבר לכך, חשוב לציין שגם מערכת התקשורת הזו, אותה וועדה שבזמנו המשטרה

סברה שאין הצדקה לקיומה, מתפקדת היום. שחר איילון סיים את תפקידו, וניצב בורובסקי

מתפקד בה היום. הוועדה הזו חייה וקיימת. בפעילות הזו שותפים כל הגורמים, כפי שהיה

קודם לכן. ובכל זאת, סל השעות אכן ירד. המשמעות היא שכיום, אם יום הלימודים הוא

כפי שהוא, עדיין יש מצבים שבהם מוסדות החינוך לא סיימו את יום הלימודים ואין בשעות

מסוימות שומר. יש בתי ספר של פחות ממאה תלמידים ואין בהם שומר. יש במסגרת החינוך

העצמאי ובמסגרת החינוך התורני לימודים במשך חודש ימים בקיץ, ואין לכך כיסוי מבחינת

האבטחה. לאחרונה היו לי מגעים עם מושב יסודות, בו יש בית ספר שפועל כל הקיץ. הם

אמרו שאם המשטרה לא מוכנה להקציב להם שומר - - -
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבקש שתוך כדי הישיבה ייבדק הנושא של אבטחת מוסדות במגזר הערבי. אם

העניין לא ייפתר לא תיפתח שנת הלימודים מחר במגזר הזה.
ירמי אולמרט
בקיץ האחרון היו לנו הרבה מאד מוסדות שפעלו, ולא היה להם כיסוי של שומרים.

בשנה שעברה, עקב אי בקשה נבונה של כל הרשויות לכיסוי הפעילות שלהם, כ- 300 בתי

ספר קיבלו כיסוי נוסף למשך חופשת הקיץ.
היו"ר מיכה גולדמן
כמה בתי ספר יש היום במגזר הערבי?
אברהם צדקה
מדובר על כ- 600 בתי ספר במתר ארצי במגזר הערבי.
יהושע קרני
חלק מהם מקבלים שמירה.
היו"ר מיכה גולדמן
רק המעורבים.
אברהם צדקה
ברמלה, יפו ולוד- כן. בטייבה - לא. העברנו רשימה פרטנית למשטרה, בחתך של

מחוזות, לגבי מיקום של כל בית ספר.
ירמי אולמרט
ההגדרה הבסיסית היום נותנת שומר אחד לכל בית ספר, בלי התייחסות לשאלה מה

גודלו.
היו"ר מיכה גולדמן
המנכ"ל הקודם הציע שהתפיסה תהיה אבטחה סביבתית.
ירמי אולמרט
התוצאה היא שבהרבה רשויות משלמים מתקציב הרשות, מעבר לאותו יחס של 64

מול 36 אחוז בפעול. הרשות מממנת 100 אחוז של שומר נוסף בבתי ספר. אני אישית הורה

לתלמיד בבית ספר בנתניה, ובו 1,700 תלמידים, ושלוש כניסות. שאלתי שאלה פשוטה -

כמה שומרים קיימים? המנהל טען שהוא ביקש שניים ואישרו לו בעיריה שניים. מי מממן

את עלות השומר השני? העיריה.

הנושא הבא אליו אני רוצה להתייחס הוא נושא תשומות הביטחון. אתה היית

מעורב בפרוייקט ה- 60 מיליון ש"ח במשך שלוש שנים. בעיקרון הדבר הזה בוצע. בבר אז

ציינו שגם ה- 60 מיליון האלה ב- 95 נראו חסרות כדי להשלים פערים נוספים. הערכנובשלב מסוים סכום של 20 מיליון. עם הרגישות של התקופה האחרונה, שמחברת את נושא

הבטיחות לנושא הביטחון הציגו לנו תמונה של עלות של 120 מיליון. רצינו למצות של

הדברים נבון, בי אם יש גדר בגובה סביר, זה קצת מעוות את הצורך. אני אומר שלמרות בל

זאת - שיתנו מנה נוספת של ה- 20 מיליון.
היו"ר מיבה גולדמן
מעבר ל- 60 מיליון שלנו לא הוסיפו שום דבר?
ירמי אולמרט
לא.
אברהם צדקה
60 זה על פי החלטת ממשלה.
היו"ר מיבה גולדמן
במה היום חסר להשלמה, לסגירת פערים?
אברהם צדקה
בין 30 ל- 40 מיליון שקל. לגבי בתי ספר חדשים אין בעיה, בי אנחנו מאפיינים את

זה כבר בפורמט של הבניה. זה לא כולל את המגזר הערבי.
היו"ר מיכה גולדמן
הבעיה שלנו היא לא רק פח"ע, אלא לסייע בצמצום האלימות בבתי הספר, וכניסת

גורמים שליליים לחצרות בתי הספר. ברגע שאין גדר אתה לא יכול למנוע מסוחרי סמים

ועבריינים או סוטים להיבנס. הגישה שלהם לתחומי בתי ספר שאין בהם גדרות היא הרבה

יותר קלה. לכן אני אומר שצריך לבחון את הע3יין לא רק מנקודת מבט של מניעת פח"ע.

אני מבקש שנקבל נתון שנותן לנו השלמת סגירת הפערים במגזר היהודי ובמגזר

הערבי. אנחנו צריכים לדעת מה הוא הפער, כדי שנדע כיצד להתייחס.
ירמי אולמרט
נקודה אחרונה שרציתי להתייחס אליה היא הנקודה של טיב השמירה. ההגדרה לא

השתנתה. בשלב מסוים ניסינו להוביל עבודת מטה שברמת עבודת ההיגוי קיבלה את

ברכתה של הוועדה. ביקשנו לעשות האחדה של הנתונים. היו לכך מספר משמעויות: א.

שבכל המקומות שבהם יש היום מאבטח, בפרופיל רובאי 3, המימון שלו יהיה מלא, מאותו

תקציב מרכזי, ולא על חשבון הרשות. המשמעות היתה אמורה להיות שהרשויות האלה

תשתתפנה בשיעור היחסי, כמו בל יתר הרשויות שמשלמות עבור שומרים או מאבטחים.

לפי דיווח שהמשטרה נתנה לנו ירושלים, ששם יש את עיקר המאבטחים אמרה שזה

מחוץ לסיפור, כי בהסדר שנעשה בין המשרד לביטחון פנים לבין עירית ירושלים, עירית

ירושלים קיבלה נתח בבסיס והיא בעצם משלמת את הכספים. הבעיה היא הרבה פחותבמאבטחים, ובמספרים קטנים יותר יחסית בחלק מהרשויות. העלנו את זה לדיון במרכז

השלטון המקומי. לצערי הרב זה היה בתקופת המאבקים נגד הממשלה. אמרו שלא מקבלים

החלטה כי אנחנו הולכים להוריד מעל עצמנו את כל התקציב. מה שהיה הוא שישנו. זה

המצב הנוכחי כפי שהוא היום. השלטון המקומי משתתף היום ב- 36 אחוז, למרות שהכוונה

היתה שזה ירד ל- 26 אחוזים בלבד. מדובר בשומר הראשון בלבד.
חן רון
על מאבטחים אנחנו לא משלמים.
אברהם צדקה
היחס הוא בערך שליש ושני שליש. סד"כ של אלף ברמת המאבטח, שאז אין

השתתפות מהרשות, אלא מימון מדינה במאה אחוזים. אלפיים זה 64 אחוז מהמדינה מול 36

אחוז מרמת הרשות המקומית.
ירמי אולמרט
קיימנו בשנה שעברה עבודת מטה של כל הפורום הרלבנטי, להגדרת פרמטרים של

נושא הביטחון גם לגבי הטיולים. בעקבות רצח נהריים נעשתה עבודה, ובימים אלה הולך

ונשלם מכרז לכל סל תשומות הטיולים. הרעיון הוא לראות אותו מטופל לפי הדגם שלפיו

נעשית היום אבטחת המוסדות. מדובר מרמת הקייטרינג עד לרמת החובש והמאבטח, וכן

הלאה. עבודה זו נעשתה בשיתוף עם משרד החינוך והחברה הכלכלית של מרכז השלטון

המקומי. אנחנו עומדים בשלב של כמעט סגירה של רשימת הזכיינים.

אהוד יתום המליץ בעניין הזה בזמנו, פנה, המליץ וניהל עבודת מטה שנעצרה בגלל

תשובות שליליות - להגדיר את השומרים או המאבטחים האלה כמקצוע מועדף. זאת על

מנת שבתהליך ההכשרה נקבל אנשים בפרופיל אישי גבוה יותר ממה שניתן היום, מבלי

שזה חורג מההגדרות כפי שהגדיר אברהם צדקה. לחיילים משוחררים, למשל, יהיה עניין

לבוא לזה. בעקבות ישיבה שלי בשבוע שעבר, עדי אלדר יצא בפניה מחודשת לראש

הממשלה בעניין הזה. העניין קיבל את ברכתו של המטה ללוחמה בטרור, כצורך בפוטנציאל

של כוח אדם שייתן מענה גם במקומות אחרים. זו השקעה שראויה לאנשים צעירים שזו

מיומנותם, לאור המצב במשק.
אברהם צדקה
תפקיד של מתדלק בתחנת דלק - מוכר. אני לא מבין את זה.
ירמי אולמרט
ההורים של אותם 1,700,00 תלמידים לא יכולים ללכת לעבודה מכלי להיות

בטוחים שילדיהם הולכים לבתי ספר מאובטחים. היום אנחנו נמצאים בהגדרה בתחום הזה

לגבי בטיחות, אך מסתבר שלמרות הכל, במספר מגזרים במשק ניתנת העדפה לכוח האדם

שמוכשר עבורו. זה לא ניתפס. צריך את הסיוע שלכם לצורך העניין.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו כוועדה נדרוש שיכירו בעבודה הזו כעבודה מועדפת. יש בכך חשיבות גדולה

מאד. אם אנחנו רוצים לעודד צעירים משוחררי צה"ל להשתלב במערכות האלה, ודאישהשלב הזה של שישה חודשי הכשרה חשובים. אין שום סיבה שלא נתמוך בבך. דבר זה

יעלה את רמת ואיכות השמירה.
חו רוו
נקודה שעלתה במשרד עורכי דין - בתי הספר הפרטיים. עד שנת 93 היו תקנות

לשעת חירום. בין 93 ל- 95 היה פער. מ- 95 יש החלטה של הממשלה שהעניין עובר למשרד

לביטחון פנים. המשרד לביטחון פנים הבהיר לנו בעל פה, שבתי ספר פרטיים לא כלולים

ולא מתוקצבים. העניין פרוץ. אין מי שמחייב בתי ספר פרטיים לתת אבטחה, מצד אחד. אין

תקנות חירום היום- --
אברהם צדקה
אבל זה לא מדויק. הם סרים למרותו של משרד החינור. קודם כל הם כן מתוקצבים,

לפחות ברמה של אותם 64 אחוזים ברמת המדינה.
חן רון
אני אומר לך מה התשובה שאני קיבלתי. תיכון "רון" בהרצליה, תיכון "אנקורי"

בתל-אביב - - -
אברהם צדקה
המשרד לביטחון פנים מזרים כסף גם בגין מוסדות אלה. איפה הבעיה? הבעיה היא

עם אותם 34 אוזוזים.
היו"ר מיכה גולדמן
מה דינו של בית תספר הריאלי בחיפה, למשל?
חן רון
הוא לא פרטי. הוא פרטי-ציבורי, כמו גימנסיה הרצליה, אלה מתוקצבים, אין אתם

בעיה. אנחנו מדברים על האקסטרניים, בעצם.
היו"ר מיכה גולדמן
וכמה כאלה יש בארץ?
חן רון
עשרות.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה יודע שהם לא מתוקצבים?
חן רון
על פי פניה שקיבלנו מעירית הרצליה, ועל פי מה תשובות שקיבלנו מהמשרד

לביטחון פנים, לא מעבירים כסף עבורם.
אלי דפני
הרעיון של שומר- מאבטח נולד בעקבות מה שהיה בתחילת הדרך. מה שהיה הוא

שיהיה.
היו"ר מיבה גולדמן
ילדי ישראל לא יבולים להיות מסווגים לסוג אלף וסוג בית. במו שעמדנו על בך

שהמגזר הערבי יקבל תשובה, גם לגבי בתי ספר באלה, אני מבקש ממר. אי אפשר לעבור

לסדר היום מבלי שיהיה פתרון לבתי הספר, והפתרון צריר להיות לא אמיתי, לא רק

בבדיקה שלא תעלה דבר. וו צריכה להיות אחריות, והיא מוטלת על המשרד לביטחון פנים

ומשטרת ישראל.
אלי דפני
אבל האחריות שהוצגה לממשלה, ואושרה על ידה, היא שתהיה אבטחה סביבתית,

וכולם מקבלים את אותה אבטחה סביבתית. לגבי האבטחה הנקודתית - היא מתקוצבת

ישירות על ידי המדינה.
היו"ר מיכה גולדמן
מה זו המדינה? משרד האוצר באמצעות משרד הפנים. נכון?
אברהם צדקה
אם זו התפיסה, יש לי הצעה לסדר. קחו את התקציב הגלובלי, חלקו את נתח

האבטחה הסביבתית למשטרה, ותנו למשרד החינור חזרה את הנתח של האבטחה הצמודה,

ונמשיך לגלגל את זה. אני שומע את התיזה הזו לא בפעם הראשונה. מונח על שולחני מסמך

של נציב אפרת, שאומר שמשרד החינור צריך לספוג את החלק היחסי של יום לימודים

ארוך. האם יום לימודים ארור הוא מפעל פרטי של משרד החינור? זה במסגרת החלטה של

הממשלה.
היו"ר מיכה גולדמן
הבעיה היא שהמשרד לביטחון פנים צריך להיאבק גם על הנושא הזה.
אברהם צדקה
שיפנה אל האוצר ויבקש כסף. זו משימה שלו.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו יודעים שלאוצר יש תשובה סטנדרטית, והיא החוזרת על עצמה שנים, תחת

כל ממשלה. התשובה היא לא. העמדה לא משתנה. גם המשרד לביטחון פנים לא יכול

להתעלם מהעניין הזה. אני רק יכול להצטער שבורובסקי לא הגיע היום לישיבה.
אלי דפני
אף אחד לא מתעלם. זה גם עלה בוועדה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני התכוונתי שלוועדה הזו תגיע משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים בכל

עוצמתם.
חן רון
ב- 1 לינואר 99 יתחיל יום חינוך ארוך, בערר בעוד מנה כפי שהתחיל בינואר 98.

צריך להיערך לתקצב את זה. המשרד לביטחון פנים הוא היחיד שאין לנו טענות לגביו

בעניין תוספת תקציב ליום חינוך ארוך. הם תקצבו בדיוק כפי שהתבקש.
אברהם צדקה
זה מה שמשרד החינוך העביר להם.
חן רוו
יכול להיות. משרד החינוך לא העביר לנו את הכל בדברים אחרים. עם המשרד

לביטחון פנים הסתדרנו. הכסף הגיע במנה אחת.
אלי דפני
התקציב ליום לימודים ארוך מגיע ממשרד החינוך. הגיע תקציב - הופעל יום

לימודים ארוך. עכשיו ניתנה תשובה על ידי מר צדקה שהגיע תקציב עד דצמבר 98.
היו"ר מיכה גולדמן
לגבי כל הנקודות האלה אני רוצה לקבל תשובה עוד היום, עד הערב. גם לגבי

נושא יום הלימודים הארוך, גם לגבי המגזר הערבי.
אלי דפני
לגבי יום לימודים ארוך אין בעיה.
חן רון
אין בעיה, אני רק מסב את תשומת הלב לבך שזה יגדל.
אודי לוי
יש לי תשובה בשבילך, כרגע דיברתי עם המשרד. 5 מיליון שקל הועברו למשרד

הפנים לטובת המגזר הערבי.
חן רון
לפני חודש הודיעו לי שזה 4.5 מיליון שקלים. אפרתי אמר הבוקר לגיורא רוזנטל

שהוא מובן לקבל את הבסף. צריך לבדוק את זה עם אגף התקציבים.
היו"ר מיכה גולדמן
יש לנו ישיבה אחרת אתם היום, מאוחר יותר. אני מבקש לקבל תשובות.
יהושע קרני
יש כמה ועדות. יש ועדת מעקב במינוי של שר המשטרה והשר לביטחון פנים. היא

עוקבת אחרי נושא אבטחת מוסדות החינוך באופן מקצועי, בגיבוי של ארגון ההורים הארצי

ושני ארגוני המורים. כל פעם מנסים לחזור לשיטת האבטחה הסביבתית, ולמשוך בחזרה את

נושא השמירה. השילוב בין אבטחה משטרתית - סיורים, סריקות, מוקד והמיגון, יחד עם

שומר, נתן את התוצאות. עובדה שלא היה שום אירוע פח"ע בתוך מוסד חינוכי עד היום

הזה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשקוט על השמרים.

יש הרבה דברים שאינם בסדר. קודם בל - נושא המגזר הערבי. זה עולה כל פעם

מחדש. הנושא השני - פרק השמירה לא ישתנה אם לא יעשו ממוצע בין רמת מאבטח לרמת

שומר. זאת היתה קומבינציה שאנחנו הצענו בישיבת האבטחה הקודמת. היה מדובר שצריך

לבדוק את הנתונים התקציביים, ולעשות את המאמץ, כדי שנקבל אמצעי אבטחה טובים

יותר. נושא המיגון לא מסתכם רק בגדר ושער. היה מדובר על טלביזיות, על מוקד אלחוטי

שבו מופעלים לחצנים. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הנושא הזה.
ירמי אולמרט
חבל שלא הייתם בישיבה האחרונה שהיתה במשרד החינוך. מחוז תל אביב הוא

המחוז הראשון בו הפעילות האזרחית מתבצעת. הרעיון המרכזי הוא שכל לחצן יגיע

לחברת המוקד שעובדת עם אותה הרשות, במקביל זה יגיע לביפר של הסייר הרלבנטי

לאותו מקום.
יהושע קרני
כיוון שלא הייתי פה, הייתי רוצה לקבל דיווח. אנחנו בהחלט רוצים לעלות את

הדרג ולגבות את הנושא הזה.
ניצה בראל
דווקא בגלל שרמת השמירה יורדת, מבחינת איכות האנשים, זה מאד חבל. כל כך

הרבה כסף אנחנו מוציאים בנושא, ואיכות האנשים יורדת.
אלי דפני
תחושה זה עניין סובייקטיבי. המכרזים דומים לאלה שהיו לפני שנה.
ניצה בראל
יש יותר שומרים ופחות מאבטחים. אם אתה משלם פחות ממה שמאבטח יכול לקבל

במקום אחר, ברור שהוא יעדיף מקום אחר. חלק מזה נובע מהמדיניות של להעביר את זה

החוצה, ואז נכנסות תכרות לעניין.
אלי דפני
אני מייצג את המשרד לביטחון פנים. מתקבל תקציב - כולו מועבר נטו לנושא ?

האבטחה. אנחנו עושים חישובים ועובדים בהתאם.
היו"ר מיכה גולדמן
העלנו כאן מספר נקודות: א. הנושא של המגזר הערבי ב. כל נושא הרכב והערכות

כוח האדם. אני רוצה לקבל את כל הנתונים על הסד"כ בצורה מוסדרת. ג. יצאנו במבצע

גדול לפני חמש שנים בנושא חליפת המיגון של בתי הספר. צריה לדעתי להמשיר את

הפרוייקט הזה, לשבת מול האוצר ולהביא את העניין לדרגים הבכירים ביותר: השר

לביטחון פנים, שר החינוך. בתי ספר פרוצים הם סיכוי להגדלת האלימות בבתי הספר.

אני מקווה לקבל תשובות עוד היום לגבי חלק מן הדברים. אשוחח גם עם המפכ"ל

כי אני רואה שביזו את הוועדה היום. משטרת ישראל ביזתה את הוועדה. אם ועדה מתכנסת

לקראת פתיחת שנת הלימודים הייתי רוצה לראות את כל הצוות הבכיר של משטרת ישראל

מתייצב כאן, ברשותו של ניצב בורובסקי. משרד לביטחון פנים היה צריך להיות כאן

בנציגות מכובדת. גם אנשי אגף התקציבים היו צריכים להיות כאן. אי אפשר לקיים ישיבות

בלעדיהם, משום שלהם יש את הנגיעה הישירה והתשובה לרוב הדברים שדיברנו בהם.

נמתין עד סוף היום. במידה ולא תגענה התשובות המתאימות, אצא בקריאה לא

לפתוח את בתי הספר מחיר. הנושאים האלה חייבים להיות מוסדרים עד הערב. כל אחד

יעביר את הדברים למערכת שלו - למערכת החינוך, למשרד לביטחון פנים ולמרכז השלטון

המקומי. הישיבה הזו היא לא חד פעמית. הנושא הוזנח על ידי ועדת הפנים במשך שנתיים

ויותר. הופתעתי שהוועדה לא ידעה שהעניין הוא בתחום האחריות שלה.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים