ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/08/1998

שביתת המצילים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. י"ב באב התשנ"ח (4 באוגוסט 1998). שעה 00;13

נכהו: חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
מוזמנים
אהרון עוזיאלי - סגן הממונה על השכר - משרד האוצר

צהלה סימני - משרד האוצר

יעקב אגמון - מרכז השלטון המקומי

טלי רימון - יועצת משפטית-מרכז השלטון המקומי

שלום בן-אבי - הסתדרות העובדים הארצית

אבי אפיה - ארגון המצילים

שמש יעקב - " "

יאיר שמאי - " "

דוד תמיר - " "
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
שביתת המצילים.שביתת המצילים

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את הישיבה.

אחרי שישבנו ביום ראשון בלילה והגענו להבנות בעל-פה, העלינו אותן על הכתב

ואני רוצה להקריא את הסיכום. אני יכול לומר לכם שדיברתי עם מזכיר הסתדרות

הפקידים ליאון. הקראתי לו את הנוסח והוא בירך עליו.

יום אי, 2 באוגוסט, הצעת חבר-הכנסת מיכה גולדמן יושב-ראש ועדת הפנים:

"המצילים יקבלו, במסגרת עלות ההסכם ובעת חתימת ההסכם על השכר הכללי, תוספת

לתוספת המצילים שהיתה נהוגה עד כה כדלקמן: א. תוספת של 1,250 שקל. ב. תוספת

בגין ביטול משחות להגנה מהשמש בעלות השווה לעלות המשחות, ששולמה עד כה, בהעברה

לפנסיה."

את התחשיב של המשהות נמסור לכלכלנים שיעשו אותו בצורה מדוייקת.

סגן הממונה על השכר, שתיכף יאמר את דברו, לא מקבל את ההסכם. הוא אומר

שהוא יתנגד בכל תוקף להסכם. אני מצטט נכון?
אהרון עוזיאלי
נכון.
היו"ר מיכה גולדמן
אני, כיושב-ראש ועדת הפנים, אמרתי, גם בפגישה הראשונה, שאני לא שותף למשא

ומתן ולהסכמי השכר בין השלטון המקומי לבין הממשלה.

דיברתי אתמול בערב עם גיורא רוזנטל ועם רוני מילוא. הבוקר דיברתי עם יעקב

אגמון. עידכנתי אתמול גם את שר הפנים ואת מנכ"ל משרד הפנים, היינו כולנו יחד

בפתיחת ביתן משרד הפנים בגני התערוכה, ואני אומר לכם כאן שלשלטון המקומי יש

מאבק לא קל עם הרשויות כדי שהם יקבלו את ההסכם הזה. אתם יודעים שבסופו של דבר

מי שצריך לתת את הכסף זו כל רשות בפני עצמה.

אני רוצה לקוות שבמאמץ משותף של השלטון המקומי ושלי נשכנע את שני הגורמים

האחרים שתם בשבילנו עוד מחסום בדרך. הגורמים הם הממונה על השכר, שסגנו מייצג

אותו כאן, והרשויות המקומיות. אני רוצה להאמין שבעקבות טיוטת הסכם שתוכן על

ידי היועצת המשפטית של השלטון המקומי טלי רימון, הדברים יתורגמו לעשייה בפועל.
אהרון עוזיאלי
קודם כל, אני רוצה לחזור ולהדגיש שעדיין אין לי את כל החומר שאני צריך

כדי לבצע חישובים ולדעת בדיוק על מה אנחנו מדברים. הנתונים עדיין אינם בידי.

אני מצפת שהשלטון המקומי יעביר לי אותם.

דבר שני, עדיין אין הסכם כללי ולכן אנחנו מדברים על עוגה שאופים אותה

ועדיין היא לא קיימת.אנחנו לא יכולים לפרוץ את המסגרת על חשבון הסכם לאף סקטור כולל סקטור

המצילים. ברגע שעשית את זח, מחר יעמדו בתור עוד כמח לקוחות נכבדים. הרעיון

שרבים על הביצה שלא נולדה הוא תמוה בעינינו.

יותר מזח, ההצעה שאתח מציע חיא הצעה טובה, רק שחיא לא פותרת את חבעיה

שהמצילים מבקשים לפתור. המצילים מבקשים לפתור בעיה שיש להם היום, השתכרות

שוטפת גבוהה יחסית מול שכר קובע נמוך - לטענתם. מה שאתה עשית, הגדלת את השכר

הקובע ובאותה נשימה הגדלת מאוד את השכר השוטף. התשלום של 1,250 שקל ועוד מה

שיבוא כפונקציה נוטפת, המשמעות של זה היא 5-6 שקלים או יותר לכל שעה, תכפיל את

זה באלפי שעות נוספות שיש להם במשך שנה. זאת אומרת, שיפרת את הכנסתם מאוד, את

הבעיה של הפער בין השכר השוטף לבין השכר הקובע בכלל לא פתרת.

אנחנו חושבים שניתן לבנות תמהיל חדש בין המשכורת הקובעת לבין ההשתכרות

הנוספת. זאת אומרת, להקטין את התמורה עבור עבודה בימי שישי ושבת ולהעביר חלק

מהעלות "העודפת" הזאת לטובת השכר הקובע ולעשות את החשבון הנכון כך שבהשתכרות

השוטפת העובדים ייפגעו כמה שפחות לטובת הגדלת המשכורת הקובעת לפנסיה. זה

אפשרי, ניתן לעשות את זה, אבל לא בצורה שאתה מציע.

נקודה נוספת. אנחנו חושבים שצריך לקבוע דור ב' למצילים. המשמעות צריכה
להיות בשני מישורים
א. מראש הם יהיו מבוטחים בפנסיה צוברת על כל ההכנסות. זה

אומר גם המשכורת הקובעת וגם העבודה הנוספת, כך שמראש בעצם הבעיה לא תיווצר, כי

מציל חדש שיכנס לעבודה, מבוטח בקופה חיצונית, מפרישים לו גם כנגד השעות

הנוספות שהוא עושה, כנגד העבודה בימי שישי ושבת - - -
היו"ר מיכה גולדמן
אתה תהיה מוכן להכין טבלה כזאת?
אהרון עוזיאלי
אני מוכן.
דוד תמיר
אנחנו לא מוכנים לקבל אותה, כי לא קיבלנו שום דבר ממנו. זו חוצפה ממדרגה

ראשונה.
יעקב שמש
באנו לפה בשביל לגמור עניינים. השתדלנו לתת כמה שאפשר. בא בן-אדם ואומר:

לא, מה שאתם עושים זה בזיון.
שלום בן-אבי
תתייחסו אליו בכבוד.
היו"ר מיכה גולדמן
עכשיו אתם פוגעים בי. אם אני לא מסוגל לנהל ישיבות בצורה מתורבתת, אתם

פוגעים בי.שלום בן-אבי;

אתם יכולים להגיד דברים הכי קשים, אבל לא לפגוע באיש.

אהרון עוזיאלי;

אני טוען שלעובד חדש, שמלכתחילה כל משכורתו תהיה מבוטהת בקרן פנסיה

חיצונית, אין בעיה, כי הצבירה שלו לכל שנות עבודתו תהיה מראש כולה על בסיס

השכר הרחב שלו. לכן זה יהיה נכון וצודק שהוא ירוויח פחות מההשתכרות השוטפת,

מפני שכולה כבר פנסיונית.

אני רוצה להזכיר לכם שההסכמים שהשגתם עד היום - 475% לשנה, 175% בימי

שישי - היו כי ראו בכך עבודה נוספת. לכן הגיעו לשיעורים האלה. אם מישהו היה

מעלה על דעתו שאי-פעם זה יכנס למשכורת הקובעת, הרי ברור לכולנו שהיו מגיעים

להסדר אחר. אין ספק שראו את כל העבודה הזאת, שהיא מחוץ ל-42.5 השעות הראשונות

בכל שבוע, כעבודה נוספת עם תמורה מאוד מאוד גבוהה בצידה.

נקודה אחרונה, אנחנו מבקשים לחזור ולאשרר את העניין שאין תשלומים אלא לפי

ההסכם הארצי. לא יהיו הסכמים מקומיים חדשים. אין דבר כזה. יש הסכם ארצי אחד

מחייב.

יעקב אגמון;
בצדק אתה אומר
אין שינוי בהסכם. אבל אני רוצה לומר בכנות שיש בעיה

נורמטיבית רצינית מאוד בפתיחת פער שקבע עקרון חשוב, עלות ההסכם. כלומר,

כשתיקבע העלות, צריך להוריד את מה שייקבע מתוך מה שנקרא פנסיה.
היו"ר מיכה גולדמן
זה על דעתה של ההסתדרות.

יעקב אגמון;

ההסתדרות קיבלה את זה. יש בעיה אמיתית עם העניין הזה. היות שהכרנו בעבר

בתנאי העבודה הקשים של המצילים, הרי שאיננו באים לדבר היום על תוספות שכר,

באנו לפתור בעיה של השתכרות כשהם יוצאים לפנסיה.

מה שקורה פה, אנחנו נגדיל, לדעתי, את תוספות השכר שקיבלו המצילים הרבה

מעבר לאחיהם, ואת הנושא החשוב דחינו כנראה להסכם הבא או לדיון הבא שיתקיים.

למעשה החמצנו נסיון כן, שהשתמע מהדברים שאהרון עוזיאלי הציע, שהיתה נטייה

לפתור את זה מתוך המצב הקיים ולצמצם באופן משמעותי את הפער.

אדוני היושב-ראש, אנחנו באמת מברכים על הנסיונות הכנים שלך. שמחנו מאוד

שנכנסת לעניין. טוב שהפעלת את הלחץ המסיבי והבאת להסכמתם, אבל אני הייתי מעדיף

ללכת להסכם אחר שלא יוצר פערים כל כך רחבים בין המצילים ובין האחרים ובעצם

נותן לנו הסכם שקל לחזור אתו לרשויות.

ולגבי המשחות - זה רע מאוד שבתקופה כל כך מודרנית אנחנו בעצם מוותרים על

הישג סוציאלי של העובדים ושבעצם יחזור אלינו. אנחנו נשלם את המשחות. אני רוצה

להציע למצילים לוותר על מה שקיבלו ולחפש מקור אחר נורמטיבי מתוך המערכת, לא

לוותר על המשהה. אפשר לבדוק אולי נתנו יותר מדי, אפשר לקחת משהות אחרות שעולות

פחות, אל תוותרו על ההישג הזה. אל תוותרו על הבריאות שלכם. תמצאו מקור אחר.

הסכום שיושב-ראש הוועדה הציע לכם הוא לא מקטין אותו. 189 או 600 שקל יכולים

לבוא ממקור אהר.
טלי רימון
לגבי הפנסיה, חבל לא לפתור דווקא את הבעיה האקוטית ולברוח לפתרון שהוא

פתרון של כיבוי שריפה. אם הולכים על הפתרון הזה, ואנחנו לא מתלהבים ממנו כי זה

לא פתרון שורש, צריך להיות ברור שלגבי הפנסיה יהול מה שיחול בהסכם הפנסיה

הכללי.
היו"ר מיכה גולדמן
מה זאת אומרת?

טלי רימון;

הרי יש כרגע משא ומתן על מעבר לפנסיה צוברת והכללת רכיבים - -
היו"ר מיכה גולדמן
זה ברור, חם לא שונים מעובדים אהרים.
טלי רימון
אנחנו חושבים שההזדמנות האמיתית היתה לפתור בעיית שורש. אנחנו עושים

כיבוי שריפה בלי לפתור את הבעיה.
יעקב אגמון
אנחנו רוצים תשובה מה קורה בעתיד, מה קורה מהיום והלאה. אין חתימות כי

פורמלית אי-אפשר לחתום.
היו"ר מיכה גולדמן
אמרתי בפגישה הראשונה ואני אומר גם היום, מאחר וביקשתי שיירשם בפרוטוקול

של ועדת הפנים וזה פרוטוקול מחייב והכל נעשה תחת פרוטוקול רשמי של ועדת הפנים,

לכן אנחנו מנהלים את זה כישיבת ועדה. זה מנוהל בצורה מוסדרת כוועדה. ודאי שאני

צריך להדגיש שאסור שנטשטש את התהומים בין הרשות המבקרת לבין הרשות המבצעת,

משום שאנחנו צריכים לשמור על נוהלים תקינים ולא לטשטש בין האהריות

המיניסטריאלית של שר במשרד לבין הרשות המבקרת, הרשות המחוקקת שזה יושב-ראש

ועדת הפנים וחברי ועדת הפנים. אני צריך להיות מאוד קפדן בנושאים האלה כדי שלא

נטשטש ולא ניכנס לתהומים, אנחנו לא צד בחתימת ההסכם. אנחנו צד שמלווה את

העניין ואמרתי את זה כבטוחה ואת זה אני חייב להדגיש.
אבי אפיה
אני רוצה להתייחס למספר גורמים עליהם דובר פה. נושא השבת - אנחנו לא

מקבלים תמורת השבת יום חופשי באמצע השבוע. אומרי לנו: ניתן לכם אותו בחורף. אם

כולם חושבים שבשבת נחמד לשבת בים, אנחנו לא יושבים בים, אנחנו עובדים בים.למעשה אתם באים לים ליהנות בשבת, אנחנו עובדים בשבת עם אלפי מתרחצים.

נושא הפנסיה שאומרים שהוא לא פתור. הם צודקים. צריך להעלות לנו עוד 60%

על ה-100 שעות האלה. מתחילת הדיונים דיברנו על שני מרכיבים: תוספת למצילים

שנשחקה, צריכים להגדיל אותח באופן מעשי ולהצמיד אותה למשהו. מה עושים פה? לא

מדברים על ה-100 שעות בפנסיה, שזח בפני עצמו הרבה כסף.

לכבודך, אדוני היושב-ראש, באנו ואמרנו שנפתור את בעי"ית תוספת המצילים. אז

הם באים לספר שאנחנו מגדילים את השכר שלנו? אין לי בעיה. אני אגדיל את השכר

שלי. שיבוא בן-אדם שיקבע לאחר מעשח כמה תוספת המצילים שלי צריכה להיות היום,

אחרי שראינו ש-3,360 שקלים קיבלו בתל-אביב על ידי בורר ועוד 1,000 שקלים תוספת

תל-אביב - זה 4,360 שקלים פלוס 4,070, שזו תוספת שתייה שנשארה לנו עדיין מה-17

מרכיבים שאתה מדבר עליהם. אני לא מקבל לא את ה-4,070 שקל האלה ולא את ה-1,000

שקלים. אני משלם את הקרמים שלי. אז הוא בא וטוען שאני לא בסדר? אני טוען שאני

סופר בסדר.

טלי רימון;

לא אמרנו שאתה לא בסדר.
אבי אפיח
אמרתם שזה קצת מגדיל וזה לא בסדר. מלכתחילה דיברנו על הגדלה. אמרנו

שתוספת המצילים נשחקה וצריך להצמיד אותה למשהו פלוס עידכון. אנחנו מפסידים פה

את התוספת של 100 שעות בפנסיה.
טלי רימון
בעצם אתה אומר שאתם מוותרים על הנושא של הפנסיה - -
אבי אפיח
אנחנו לא מוותרים על שום דבר. אני מקבל תוספת מצילים וזהו זה. רבותי, אני

גמרתי את הסכסוך.
טלי רימון
בלי לפתור את נושא הפנסיה.
אבי אפיח
כי אתם לא רוצים לפתור אותו.
דוד תמיר
עם כל הכבוד לכם, מרכז השלטון המקומי לא יחידת סמך של משרד האוצר. אתם לא

שפוטים של משרד האוצר.היו"ר מיכה גולדמן;

יש לי הבנה עם השלטון המקומי שהסיכום שלי מקובל עליהם. עכשיו הם צריכים

להתמודד עם ראשי הערים כדי לקבל את הסכמתם. השלטון המקומי יעזור לי ואני אעזור

לו לשכנע את ראשי הערים להיות צמודים לסיכום שלנו.
דוד תמיר
תוך כמה זמן אנחנו חותמים על הסכם?

היו"ר מיכה גולדמן;

אל תעמידו אותי עם סטופר.

דוד תמיר;

אנחנו צריכים לבוא לשטח עם תשובות.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה תבוא עם דבר מסוכם.
אבי אפיה
מה הדברים המסוכמים?
היו"ר מיכה גולדמן
מה שהקראתי זה הסיכום.
אבי אפיה
שלא מקובל על האוצר.
היו"ר מיכה גולדמן
עזוב את האוצר. לאוצר אין מה להגיד ברגע ששומרים על המסגרת.
טלי רימון
יש סעיף 29.
היו"ר מיכה גולדמן
זו האחריות שלי לכופף את מי שצריך לכופף.
יעקב אגמון
תדבר עם יוסי קוצ'יק.היו"ר מיכה גולדמן;

אני אדבר עם יוסי קוצ'יק.

אבי אפיה;

אנחנו הולכים לקראת משהו. בואו נעשה דבר פשוט. אם לא מורידים לתל-אביב את

ההסכם. מה נותנים לי?

טלי רימון;

זה לא עוזר לי. זה לא אומר שאני יכולה להגיד; בסדר, עכשיו יש לי אישור.

אני צריכה אישור בכל מקרה.

שלום בן-אבי;

אדוני היושב-ראש, אתה יכול לקרוא שוב את מה שסיכמת עם ליאון, את ההתחלה?

היו"ר מיכה גולדמן;

"המצילים יקבלו במסגרת עלות ההסכם ובעת חתימת הסכם השכר הכללי - - - "

שלום בן-אבי;

ליאון שמע "בעת ההסכם".

היו"ר מיכה גולדמן;

לא, לא. ישבו פה עדים. הקראתי את הסיכום הזה לליאון.

שלום בן-אבי;

לא רציתי שהעניין הזה יהיה כתוב, רציתי שזאת תהיה הבנה מכיוון שאני לא

רוצה שינצלו את זה לרעה.

טלי רימון;

זה לא כתוב בשום מקום. זו הצעה.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה הסיכום. הסיכום הזה מופיע בפרוטוקול של ועדת הפנים.

אני רוצה להתייחס לדור ב'. זה לא כולל אתכם. זה מתייחס למצילים חדשים

שיכנסו לעבודה. שמעתי את סגן הממונה על השכר.

דוד תמיר;

מה הוא משלם לי בשביל דור בי?שלום בן-אבי;

הוא לא צריך לשלם לך. ואם אני מסכם אתו שלגבי דור ב' אני מסכים ל-200%,

מר! איכפת לך?
דוד תמיר
אלה החיילים שלי.
שלום בן-אבי
אתה רוצה לקחת מהם?
דוד תמיר
אני לא רוצה לקחת. הוא נותן להם פנסיה ואני יוצא עם קדחת.
שלום בן-אבי
אנחנו נעשה הסכם מלא שגם יתאים לכם, אבל לא עכשיו.
היו"ר מיכה גולדמן
זה גם לא צריך להיות קשור אליכם.
דוד תמיר
למה זה לא קשור? אני ארגון המצילים הארצי, אני צריך לדאוג לכל המצילים

מחר מחרתיים שיעבדו ויהיו קבועים. המצילים מחר הם החיילים שלי בקרב. מה אתה

רוצה, שאדפוק אותם מעכשיו?
שלום בן-אבי
אם זה לא ימצא חן בעיניך, לא נחתום.
היו"ר מיכה גולדמן
הם רוצים להציע הצעה שאומרת, במקום שהוא יקבל בימים רגילים 12,000 שקל

וכשהוא יוצא לפנסיה 6,000 שקל, מעדיפים לתת לו בימים רגילים 8,000 או 9,000

שקל כדי שבפנסיה הוא ייצא עם 8,000 ו-9,000 שקל.
דוד תמיר
בכל מקרה הוא ייצא עם 8,000 ו-9,000 שקל.
שלום בן-אבי
למה אתם מתווכחים על זה? הוא סתם מעלה רעיון. הוא לא כותב את זה. חבל

להתווכח. תתווכחו על העיקר.אבי אפיה;

המצילים בתל-אביב יקבלו את ה-120% פלוס תוספת המצילים שלנו.

היו"ר מיכה גולדמן;

הדברים הם לא חלק מן ההסכם הזה. אמרתי שדור ב' חייב לקבל טיפול שורש כדי

שאדם שבא למקום עבודה יידע מראש מה הוא מקבל ומה הזכויות-שלו לפנסיה.

דוד תמיר;

אנחנו לא מקבלים את הגישה הזאת.

היו"ר מיכה גולדמן;

למה?

דוד תמיר;

כי אהרון עוזיאלי הציע בזמנו הצעה מסויימת ואמר; יש לכם עלויות מסויימות

לגבי יום השבת. מכיוון שלמצילים החדשים יהיה מחיר אחר וכל המחיר ייכלל בפנסיה,

בואו תוותרו, ניקח את ההפרש הזה ונממן לכם את הפנסיה. מה עשינו עכשיו? קיבלנו

את תוספת המצילים וזהו זה, אני משלם עבור המשחות שלי, בנושא תעריף השבת הוא לא

נגע, כי הוא לא רוצה להעביר לי את זה לפנסיה, כי זה כבר מוציא אותו מדעתו,

ואתה רוצה שאני אוותר לחדשים.

שלום בן-אבי;

הוא רק מציע. הוא לא מוותר כלום.

דוד תמיר;

זה לא מקובל עלי.
צהלה סימני
אין לנו נתונים. לא עושים הסכמים בלי נתונים.

שלום בן-אבי;

אני עכשיו מצהיר בפניך, בלי לרשום עוד שום דבר, שאם יעקב אגמון יביא לי

הצעה לגבי העתיד שתהיה הגונה ומקובלת, שתאזן בין הדברים, אנחנו נקבל אותה.

היו"ר מיכה גולדמן;

לסיכום אני רוצה לומר שלמעשה יש לכם גיבוי להסכם שהקראתי. התחולה שלו

תהיה על פי התאריך שייקבע לגבי ההסכם הכללי במשק. אם התחולה תהיה רטרואקטיבית

ב-1 בינואר 1998 לכל המשק, היא תחול מינואר. הכל לפי ההסכמים שההסתדרות תחתום

עליהם. אני לא יכול להיכנס לתחומים שהם לא באחריותי.

היועצת המשפטית תכין את המסמך לחתימה.טלי רימון;

זה עוד מוקדם.
היו"ר מיכה גולדמן
למה זה מוקדם?
טלי רימון
מפני שאנחנו צריכים לקבל את ההסכמה של העיריות.
היו"ר מיכה ג ולדמן
אני מבקש מכם, כיושב-ראש הוועדה, להכין את המסמך עד ה-25 באוגוסט.
דוד תמיר
שני הפרטים, הפנסיה ותוספת המצילים, הם פרטים עיקריים מתוך מכלול ההסכם

שעל חלק ממנו היתה לנו הסכמה. אנחנו רוצים לקבוע ששבוע ימים מעכשיו יסיימו

באופן אינטנסיבי את כל הפרטים של ההסכם.
היו"ר מיכה גולדמן
איזה הסכם?
דוד תמיר
הסכם המצילים. נתנו מסמך עם 17 נקודות.
יעקב אגמון
אלה דברים חדשים.
היו"ר מיכה גולדמן
אין שום הסכם מעבר להסכם שהוקרא כאן. כל התוספות שהיו בעבר במסגרת המשאים

והמתנים כאילו לא היו.
אבי אפיה
איפה כאן ה"טייס האוטומטי"?
שלום בן-אבי
לגבי העידכון צריכים לקבוע נוסחה.
היו"ר מיכה גולדמן
אמרתי והבהרתי ואני חוזר ומבהיר, יש סיכום אחד ולא סיכום אתר. זה הסיכום

היחידי שעליו ניתן גיבוי. כל נסיון לטשטש את הסיכום הזה יביא למשיכתו. אנחנו

נדפיס את הסיכום הזה ובעוד שבועיים נקיים ישיבה שבה כל אחד יחתום על הסיכום

ואני אחתום למטה כבטוחה.טלי רימון;

כשאתה אומר כל אחד זה כולל אישור של האוצר?

היו"ר מיכה גולדמן;

לא. אנחנו נעשה הסכם זהה להסכם של תל-אביב.

טלי רימון;

זה לא עוזר לי.
צהלה סימני
ברגע שהממונה על השכר לא מאשר אין הסכם.

היו"ר מיכה גולדמן;

אנחנו נשאף להחתים גם את סגן הממונה על השכר. אני לא רוצה שזה יהווה

תירוץ לא להחיל את ההסכם.

יעקב אגמון;

זה יכנס לתוקף עם אישור הממונה על השכר.
היו"ר מיכה גולדמן
זה יכנס לתוקף לאחר ההסכם הכולל.
שלום בן-אבי
אנחנו מוכנים לכתוב שתוקפו של ההסכם הזה הוא כמו תוקפו של הסכם תל-אביב.

היו"ר מיכה גולדמן;

לא אמרתי את זה.

שלום בן-אבי;

לא אמרת, אני מציע את זה.

טלי רימון;

הפתרון הוא לא טכני, הוא פתרון מהותי. הצירוף של האוצר פה לא נעשה מתוך

התלהבות מהאוצר או כי אנחנו יחידת סמך של האוצר. מה לעשות, יש חוק יסודות

התקציב ובו סעיף 29.

ההסכם הקודם אושר על ידי הממונה על השכר. הממונה על השכר דאז בדק את

ההסכם, היו לו הערות, הנציגים שלכם הסכימו לקבל אותן ולאחר שהם קיבלו אותן הוא

אישר את ההסכם הזה.לכן, הבעיה היא לא לכתוב שזה יכנס לתוקף רק באישור, אלא צריך להיות ברור

מבחינת רמת הציפיות - ואתה לקהת על עצמך להשיג את האישור הזה, אני יודעת

מנסיון שזה דבר מאוד קשה - אבל צריך להיות ברור שמבחינת רמת הציפיות הנייר הזה

לא שווה כלום כל עוד לא ניתן לו אישור של האוצר. חשוב לדעת שכל המהלך הזה,

לצערנו, מותנה באישור של האוצר.
היו"ר מיכה גולדמן
שמעתי אותך. מה שאמרת עד עכשיו שווה כקליפת השום. אמירות כאלה עדיף שלא

תאמרו אותן.

ההסכם ייחתם באותה דרך שחתמו בתל-אביב. זה לא צמוד לתל-אביב או קשור לתל-

אביב אלא כמו שבתל-אביב היועצים המשפטיים של עיריית תל-אביב נתנו גיבוי להסכם,

גם היועצים המשפטיים בשלטון המקומי יתנו גיבוי להסכם.
יעקב אגמון
אני רוצה להגיד לך שלא הבנת אותה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני רואה בזה פגיעה אישית.

יעקב אגמון;

חס ושלום.

טלי רימון;

אני מתנצלת. לא התכוונתי לפגוע.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מחזיק את ההסכם של תל-אביב, לא ראיתי הערות כאלה של היועץ המשפטי של

עירי ית תל-אביב.

טלי רימון;

מה זה קשור?

היו"ר מיכה גולדמן;

זה קשור.

טלי רימון;

דרך אגב, הסכם 1993, שהיו בו הטבות מאוד מפליגות, אושר על ידי הממונה על

השכר. יש אישור רשמי שחור על גבי לבן. כך טענו עד היום.
היו"ר מיכה גולדמן
כך יהיה גם בעתיד. תמיד צריך לשמור על מערכות מסודרות. אין לי שום כוונה

לברוח מהן.

טלי רימון;

אני מתנצלת. לא התכוונתי לפגוע. אמרתי את הדברים בגלל שראיתי שהציפייה

שלהם היתה שבאותו רגע זה גמור, ויש פה עניין מסוים. עובדה שפעם אחת עשינו את

זה. אנחנו חתמנו בראשי תיבות וקיבלנו אישור.

דוד תמיר;

אם קוצ'יק לא חותם על זה, אני יישן אצלו בבית.

היו"ר מיכה גולדמן;

השלטון המקומי יחד עם ההסתדרות יכינו את המסמך. אנחנו ניפגש בעוד

כשבועיים. מחר בבוקר אהיה אצל גיורא רוזנטל כדי להבהיר את הדברים.

המצילים יודיעו שהשביתה מסתיימת וחוזרים לעבודה.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15;14

קוד המקור של הנתונים