ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1998

חוק בוסמן (הבאת שחקן זר נוסף לארץ)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

שהתקיימה ביום די. ו' באב התשנ"ח. 29.7.1998. בשעה 00;11

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר מיכה גולדמן

מוזמנים; בתיה כרמון, ממונה על אשרות וזרים, משרד הפנים

דן קסטן, יו"ר איגוד הכדורסל

יהודה שקמה, מזכ"ל איגוד הכדורסל

עו"ד יהושע קרמר, חבר נשיאות איגוד הכדורסל

מנהלת הוועדה; יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

חוק בוסמו (הבאת שחקו זר נוסף לאר\)חוק בוסמן (הבאת שחקן זר נוסף לארץ)
היו"ר מיכה גולדמן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

בתחילת הישיבה אני רוצה להבהיר בצורה חד-משמעית שאני לא בא לנסות

להשתלט על תחומים של ועדת החינוך או ועדת הספורט של הכנסת. אני עומד

לעסוק רק בקטע שקשור במשרד הפנים. הבהרתי את זה אתמול גם ליושב-ראש

הכנסת והוא נתן לי אישור לקיום הישיבה. היה נסיון לפגוע בקיום הישיבה

הזאת, ואני עמדתי על כך שהישיבה תתקיים וכי כיושב-ראש ועדת הפנים ודאי

שיש לי התייחסות לנושא הזה.

גברת בתיה כרמון, היזמנתי אותך לישיבה כאן כיושב-הראש החדש של ועדת

הפנים. דיברנו בטלפון לא מעט והיו לנו לא מעט שיחות. כועדת הפני, אני

מתייחס רק לקטע של משרד הפנים ולא בקטע של כל נושא הספורטאים או

הספורט, שאלה הם נושאים שבתחום אחריות ועדת החינוך. הסתכלתי אתמול

בעיתון וראיתי שיש כאן נקודה שלא מאפשרת לבצע את חוק בוסמן במדינת

ישראל וזה כתוצאה מכך שמשרד הפנים מקשה על הבאת השחקנים, או לא מקשה

אלא אני אומר את הדברים עם סימן שאלה. אמרתי שאני רוצה לשמוע את הדברים

כדי שנוכל לצאת לדרך, מאחר שחוק בוסמן מחייב את ישראל להשתלב.
בתיה כרמון
לא הבנתי. עד כמה שאני מבינה, הוא לא

מחייב.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו נשמע את יושב-ראש איגוד הכדורסל. מאחר

ובנושאים האלה אני נכנס רק בתחום של משרד

הפנים, אני מבקש מיושב-ראש איגוד הכדורסל, דן קסטן, לומר את הדברים.
דן קסט;
אני לא רוצה לחזור על הדברים אלא אומר אותם

בתמצית.

מאחר והיתה ישיבה ארוכת זמן לפני זמן לא רב של ועדת החינוך והספורט,

ושם השמענו כולנו את דברינו ואת דעתנו.

נתיה פרמון; גם אנחנו השמענו את דברינו.

דן קסטן; נכון. אני לא אחזור על הדברים שנאמרו בישיבה

ההיא, אלא אתייחס למה שקרה בסיומה. בסיומה

יצאנו החוצה ואז פעם ראשונה שהכרתי את בתיה כרמון ודיברנו. ההמשך היה

שבאיזשהו שלב, לא זוכר מתי, קיבלנו מכתב מבתיה כרמון, איגוד הכדורסל

קיבל מכתב, ובמכתב - הוא בתיק הזה, הכנו תיקים מסודרים לכל מי שהיה או

רצה להיות נוכח בישיבה הזאת - היא כותבת את מה שהיא כותבת. איגוד

הכדורסל השיב לה ואמר את מה שאמר ובהחלט התייחס במירב החיוב למה שהיא

כתבה, משום שאין לאיגוד הכדורסל ולא כלום במתן אשרות לעובדים במדינת

ישראל.

נתיה פרמון; כן. אבל אתם אומרים, אנחנו קבענו, אתם תתנו

את האשרות. אתם אומרים שאין לנו ברירות אלא

לתת את האשרות.
דן קסטן
אני מציע שתתני לי לומר את הדברים. הרי לא

באנו להתווכח אלא באנו לפתור פה בעיה.

כך כתבנו במכתבנו שאיננו עוסקים בנושא הזה, אנחנו לא נותנים אשרות,

אנחנו לא מתעסקים עם אשרות, זה תפקידכם אתם. כל מה- שאנחנו עוסקים מכוח

חוק הספורט הוא בהחלטות שמקבל איגוד הכדורסל. אם ההחלטות אינן תואמות

את חוק מדינת ישראל, בוודאי שאנחנו לא נעקוף כל חוק שהוא, ואתם הם אלה

שמופקדים עליו. גם אנחנו מכוח חוק הספורט, אבל אתם מכוח לא יודע מה.

מכאן, שעד פה, הכל בסדר. אין בכלל עוררין על הסמכויות שלכם חלילה,

ואמרתי זאת גם בישיבה ההיא. אמרתי מה לנו ולמתן אשרות. אין לנו עם זה

בעיה בכלל. אתם בטח אומרים שאין לכם בעיה עם איגוד הכדורסל משום שאיגוד

הכדורסל רשאי להחליט על-פי חוק הספורט את החלטותיו הוא. אני מקווה שאתם

אומרים כך.
בתיה כרמון
הוא יכול להחליט.
דן קסטן
נכון, אבל אתם לא אומרים כך. אנחנו אומרים

שאין לנו כל שיח ושיג איתכם בנושא שאתם

מטפלים, וזה בפירוש עניין שלכם ואתם אכן תחליטו ותקבעו. אתם אומרים:

אתם, איגוד הכדורסל, לא תחליטו בנושאים האלה והאלה. מאחר ואנחנו לא

מערערים על סמכותכם, אז הכל בסדר גמור. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו

במקום שהוא מאוד לא בסדר ואת זה אני אומר לך.

אנחנו - לא אני ולא חברי באיגוד הכדורסל, אף אחד מהם - מעולם לא בא,

פנה, ריכל, דיבר, עשה מעשה אצלכם לעניין בוסמן או כל עניין אחר, ואני

דבר על עניין הכדורסל. לא באנו. לא באנו לעשות אצלך לובי, לא באנו

לעשות שום דבר. הדבר היחידי שעשינו הוא שכתבנו מכתב למכתב שלך ובו

גיבינו את מה שאת אומרת. כתוב ברחל בתך הקטנה. יש גוף אחר שקרוי אירגון

השחקנים - ואני חלילה לא מאשים, אין לי שום טענה כלפיך, האמיני לי, לא

כלפיך, לא כלפי משרדך - בראשותו של מה שקרוי יושב-ראש שקוראים לו

שמחוני שאני מכיר אותו היטב בהיותו גם שחקן, וגם בהיותו יושב-ראש

אירגון השחקנים משום שהוא יושב איתי הרבה גם בשיחות לא פורמליות וגם

בשיחות פורמליות. לפני, היה זיסמן היושב-ראש. היה אירגון שחקנים גם

בתקופתו של זיסמן, אירגון השחקנים בתקופתו של זיסמן חתם על הסכם עם

איגוד הכדורסל, הסכם כתוב וחתום, וזאת אחרי חודשים של ישיבות ליליות

ויומיות. יש חוזה חתום עם איגוד הכדורסל על מעמד השחקן בישראל. ההסכם

שנחתם בינינו לבין אירגון השחקנים הוא גם בתקנון איגוד הכדורסל. הוא

קיים גם היום.

אני מזכיר את זה משום שאני רוצה שתדעו שגם בעניין הזה הם ישבו ובילבלו

את מוחם של חברי הכנסת זיסמן וצוקר ואחרים שמציעים הצעת חוק חדשה שלא

תואמת את ההסכם הכתוב והחתום בין אירגון השחקנים לאיגוד הכדורסל. הם

התלבשו על הכדורגל. תפסו טרמפ על הכדורגל, הכניסו לתוך זה את הכדורסל,

והנה אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים כאן.
היו"ר מיכה גולדמן
אני לא רוצה להיכנס לזה. אני נכנס רק לקטע

שבין משרד הפנים או בין איגוד הכדורסל בכל

מה שקשור לכניסתם של שחקנים על-פי חוזה.
דן קסטן
אני שנקראתי לישיבה הזאת ואני אשמיע את דברי

לטובת עניינה של בתיה כרמון כדי שהיא תקבל

יותר רקע על מה שנעשה מסביב.
בתיה כרמון
כתבנו לא רק מכתב אחד אלא מכתבים אחדים.

היתה לי גם שיחת טלפון, ואחר-כך כתבנו עוד

מכתב, אחר-כך הוצאנו גם עוד חוזר. אנחנו כל הזמן דנו ואמרנו שאנחנו לא

קובעים עמדה. אנחנו רוצים לקבל את הבקשות, את ההמלצות שלכם, אנחנו

רוצים לקבל חוות דעת מגורמים אחרים ואז נשקול ונחליט. לא יכול להיות

מצב כזה שאיגוד כדורסל או חשמלאים או מומחים לענייני בלטות יבואו

ויגידו קבענו, וזהו זה. לכן אני לא חושבת שיש טעם בכלל לשמוע.

7; קסטן; ודאי שיש טעם.
בתיה כרמון
לא. מפני שאם רוצים לקבוע עובדה, אם רוצים

לקבל החלטות, צריך לשמוע את העמדה שלכם,

צריך לשמוע את העמדה של הצד השני, צריך לשמוע עמדת מומחים.

7; קסטן; איזה מומחים? את המומחית הכי גדולה במדינת

ישראל לנושא הזה.
בתיה כרמון
לא. אני לא מומחית בכלום.
דן קסטן
לא צריך שום מומחה. תני לי לסיים את דברי.

הולכת הקבוצה הזאת, מרעילה בארות בחדר השני,

אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בחדר השני לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש

פעמים, וצריכים להתחיל לעשות שינויים בהסכם - וזה כתוצאה מלחץ הכנסת -

שנחתם בינינו לבין השחקנים. למה? כי קודם היה זיסמן יושב-ראש אירגוו

השחקנים.
בתיה כרמון
במכתב הראשוו שכתבנו אמרנו שלא נחתום על

הסכמים, ושכל חתימה תהיה על אחריותכם בלבד.

דן קסטן; כל מה שאני אומר, לא שייך אליך בינתיים. את

מתגוננת. אני מבקש ממך לא להתגונן.
בתיה כרמון
אני לא מתגוננת.

דן קסטן; הולך אירגון השחקנים בראשות יושב-ראש אירגון

חדש, עושה את מה עושה בצד ההוא, ועושה את מה

שהוא עושה אצלך במשרד. הוא מחזר אצלכם על הפתחים, הוא כותב לכם מכתבים,

הוא עושה אצלכם לובינג, הוא כל הזמן יושב אצלכם, ובמילה פשוטה הוא

מרעיל בארות על דברים שכמעט לא קיימים.
בתיה כרמון
את זה צריך לבדוק.

דן קסטן; זה נבדק. לא צריך לבדוק שום דבר משום

ששמחוני יושב איתי בארבע עיניים ומספר לי

הכל. אני יודע הכל.
בתיה כרמון
לא צריך לבדוק את הטענות שלו?
דן קסטן
אמרתי לשמחוני, ואני רוצה שתדעו, את הדברים
הבאים
אדון שמחוני, אני מציע לך, אני כבר

הולך לאורך דרך ארוכה מאוד, בוא לך עם איגוד הכדורסל יהד, לך איתנו

על-מנת לקדם את נושא בוסמן כיוון שהוא עובדה קיימת. זאת החלטה שאני לא

רוצה להיכנס אליה, אלא אם תרצו לשמוע פרטים, נוכל לומר את הדברים יותר

מאוחר.
בתיה כרמון
זאת בדיוק הבעיה, שאתה אומר שזו עובדה

קיימת.
דן קסטן
כן בתיה, זו עובדה קיימת.
בתיה כרמון
למה? לפי מה שהיה גם בוועדה בכנסת, לא כופים

על המדינות לקבל בשלב הזה.
דן קסט;
אבל כל המדינות קיבלו את זה.

בתיה פרמוו; זה לא משנה. לא מחייבים את המדינות. עד כמה

שאני יודעת, יש מדינות שלא קיבלו.
דן קסטן
בואי נעשה סדר. אני לא אפריע לך ואת לא

תפריעי לי. כל פעם כשאת תסיימי, אני אתחיל,

כשאני אתחיל, את תסיימי, לכל דבר תקבלי תשובה.

מתוך 50 מדינות הפיב"א, 48 מדינות קיבלו את זה.
בתיה כרמון
מה קרה עם השתיים שלא קיבלו?
דן קסטן
זה לא מענייני. את שואלת אותי בתור המדינה

שלא קיבלה את זה? אני אתן לך את כל הרשימה.
בתיה כרמון
אם הייתם באים לוועדה, יושבים בוועדה, אתם,

מי שמתנגדים לחוק הזה, מומחים ממשרד החינוך,

מומחים לספורט, לא יודעת מי, יושבים ואומרים שזה חוק שהתקבל באירופה,

אם אנחנו רוצים להמשיך ולשחק שם, אין לנו ברירה, חייבים לקבל אותו. אז

היינו לוקחים את השיקול הזה והיינו מנסים איכשהו לתמרן כדי לרצות גם את

הצדדים האחרים ומוצאים לזה את הפתרון. אבל בשלב הזה, אני מבינה שזה לא

חוק שהתקבל. זאת אפשרות. נותנים אפשרות. כשנותנים אפשרות, זה לא חוק.

זה לא שיוציאו את ישראל ממשהו אם היא לא תקבל את השחקנים לפי חוק

בוסמן. נכון? לא יוציאו את ישראל. כלומר, זה לא חוק. זה לא איזה איום

של חרב על הצוואר שלכם שאם אתם לא מקבלים את זה, אתם לא יכולים לשחק

יותר באירופה. גם את זה צריך לקחת בחשבון. אני לא יכולה לקבוע. כמו

שאמרתי למר שקמה, צריך בנושא הזה לקיים דיונים, צריך לשמוע צד אחד,

צריך לשמוע את הצד השני, צריך לשמוע מה אומר משרד החינוך, אולי יש

מומחים אחרים, ואז ישב משרד העבודה, ישב משרד הפנים, יחליטו מה

שיחליטו, כן או לא, וזה הכל. זה שחתמתם הסכמים? אני לא מבינה, במכתב

הראשון אני דאגתי שזה יהיה כתוב, שכל הסכם שיהיה, כל חוזה שייחתם, יהיה

על אחריות הקבוצה בלבד, מפני שכל זמן שלא ניתן אישור, אין שום תוקףלחוזה הזה. תבואו ותגידו שקבעתם עובדה בשטח ועכשיו אין לנו ברירה? איזה

מיו דבר זה? הרבה אנשים יכולים לבוא אלינו למשרד ולהגיד שהם החליטו

לעשות משהו, כבר קבעו, אין לנו ברירה.
דן קסטן
אני רוצה לומר לכבוד יושב-ראש הוועדה. אם

נושא הדיוו הוא בוסמו והדו-שיח יהיה בינינו

לביו משרד הפנים, אני עוזב את הישיבה.
היו"ר מיכה גולדמן
למה?

7; קסט(; משום שאני לא באתי לכאן להתווכח עם משרד

הפנים. אני מוצא את עצמי מתנצח עם בתיה

כרמוו.
היו"ר מיכה גולדמן
למה?

דן קסטן; לא יודע. אם הייתי יודע על מה, הייתי

מתווכח. אני לא באתי להתווכח כאן ולא באתי

להתנצח פה. אני חושב שאת מגיבה כלפינו שלא כראוי.
בתיה כמרון
במה אני מגיבה כלפיכם? אני אמרתי איזו מילה

נגדכם?
דן קסטן
את כנראה לא שומעת מה את אומרת. את תגידי

לנו מה להחליט באיגוד הכדורסל?
בתיה כרמון
לא, אבל אתה רוצה להכתיב לנו.

דן קסטן; אני אומר בפירוש שאת יכולה לא לתת אישורים.

אם את לא רוצה לתת אישורים, אל תתני. תגידי

לנו שאת לא רוצה לתת אישורים.
בתיה כרמון
אני לא רוצה לא לתת אישורים. אני רוצה קודם

לשמוע.

דן קסטן; אני לא משמיע. יש החלטה של איגוד הכדורסל,

ישבנו פעם, פעמיים, שלוש בוועדות הכנסת.

בתיה נרמזו; מה זה אתה לא משמיע? לכם יש המלצה?

דן קסטן; אין לנו המלצה, יש לנו החלטה.

בתיה כרמון; בסדר. יש לכם החלטה. עם ההחלטה הזאת באים

למשרד הפנים ואומרים שהחלטנו בגלל סיבות אלה

ואלה.

דן קסטן; הנה ההחלטה בפניך. פה מצויין הכל.
יהושע קרמר
איגוד הכדורסל החליט כפי שדני החליט מכוח

חוק הספורט. אני כחבר נשיאות איגוד הכדורסל,

התבקשתי לתאם את העמדה עם משרד הפנים.
בתיה כרמון
זה מה שאנחנו מבקשים מאז הישיבה הקודמת.
יהושע קרמר
בעקבות זאת, כיוון שאני מכיר באופן אישי את

שר הפנים עוד מתפקידו קודם ויש לי הערכה רבה

אליו, אני מכיר אותך בשם הקודם שלך, לא מכיר אותך בשם המשפחה הנוכחי,

כי אחרת אולי הייתי פונה אליך. באנו ואמרנו שניפגש כדי שתשמעו את העמדה

שלנו וכדי שהדבר הזה יהיה מתואם איתכם כי אתם נותנים את האשרות. אנחנו

מחכים כחודש ימים.
בתיה כרמון
למה כחודש ימים? אני רואה כאן מכתב שנשלח.

יהושע קימר; אני מחכה כבר למעלה מחודש.
בתיה כרמון
יש כאן מכתב מה-7 ביולי שמופנה לשר הפנים.
יהושע קדמי
אבל לפני ה-7 ביולי היו פניות אישיות שלי.

פגשתי אותו בחתונה, ואז צילצלתי אליו כי הוא

אמר לי לצלצל אליו וניסינו לתאם איתכם פגישה, אבל נבצר הדבר. אני מניח

שמחוסר זמן, נבצר הדבר מאיתנו. זו נקודה אחת. כלומר, בקטע הזה היתה פה

איזו אי-הבנה ומתפרצים לדלת פתוחה, כי רצינו לתאם את הפגישה כפי שאת

אומרת.

נקודה שנייה. אירגון השחקנים פנה לבית-המשפט לבג"ץ והוא נזרק משם לאחר

עשרים שניות. אירגון השחקנים פנה לבית-המשפט המחוזי ונזרק משם לאחר

ארבעים שניות. אני עורך-דין 27 שנים, וזה את יודעת. אני אומר לך במלוא

הכנות שמשתמשים בכם כמכשיר ובצורה מאוד מאוד לא הגונה.

עוד שני משפטים כדי לנסות להבהיר לך את העמדה שלנו בנושא בוסמן, כדי

שאת תראי למה הגענו למסקנה בקשר לבוסמן.

הנקודה הראשונה. כל הבוסמן כולו זה בליגה הלאומית 12 שחקנים, בליגה

לאומית בי עוד 12 שחקנים, ובסך הכל זה 24 שחקנים בליגות. זו נקודה

שולית והיא לא משמעותית.

נקודה שנייה. בכדורסל, זה יסביר לך היושב-ראש, רושמים 12 שחקנים,

בכדורגל רושמים 16 שחקנים. בכדורגל אפשר לרשום ארבעה זרים, שזה 25

אחוז.
בתיה כרמון
שלושה. אנחנו הודענו להם אותו הדבר.
דן קסטן
אנחנו נסגור גם את הכדורגל.
יהושע קרמר
נקודה שלישית, ואני אומר לך שאני מכיר את

ענף הספורט באמת בצורה יסודית, הטענה

שפוגעים פה בתעסוקה, אין שקרית ממנה. אני אגיד לך למה. יש קבוצה שנקראתחולון ויש קבוצה של הרצליה שלא מסוגלות להקים קבוצה כי אין להן כסף.

הדרך היהידה להקים קבוצה זה שקיים בוסמן, כי הבוסמן הוא מוריד את

המחירים. ברגע שהוא מוריד את המחירים, לישראלים יש מקום תעסוקה.
בתיה כרמון
זה נושא לשיקול ולדיון.

יהושע קימר; לכן אני מסביר לך את זה.

בירושלים היתה קבוצה שקראו לה מכבי ירושלים,

פרק אותה גלעד שמחוני יושב-ראש אירגון השחקנים בתביעה שהוא לא היה מוכן

להוריד אגורה מהקבוצה הזאת. הוא גזל מקומות לעשרות ישראלים. מה שמעניין

אותו הוא שהוא יקבל את ה-150-100 אלף דולר. משתמשים בכם.
בתיה כרמון
אם היינו נותנים תשובה שלילית, אז הייתם

אומרים משתמשים בכם.
יהושע קרמר
אני מודה ליושב-ראש על ההזדמנות שניתנה לנו

פעם אחת להסביר את עמדתנו ואנחנו מנסים

לעשות את זה.

אני בימי חיי הייתי בהרבה מוסדות ציבוריים. הייתי יושב-ראש דירקטוריון

של חברות וניהלתי חברות. איגוד הכדורסל ניהל דיון מאוד מאוד מעמיק

וממצה בנושא חוק בוסמן. הוא הזמין את כל המומחים שקיימים בארץ. היו שם

נציגים של משרד החינוך, הוזמנו כל יושבי-ראש שמחזיקים את הכדורסל.

בישראל, היה מאמן הנבחרת הלאומית. היו פה שלוש-ארבע פגישות והנטיה של

כולם היתה שבוסמן לא מוגבל. הג'נטלמן הזה ניתב את זה לבוסמן במינון

הנמוך ביותר שיכול להיות, של שחקן אחד. אתם לא חייבים לאשר את זה, פי

אתם נותנים את האשרות, אבל את צריכה לתת קרדיט שמכוח חוק הספורט ישב

יהודי בשם דן קסטן, ישב שם שוקי קרמר, ישבו שם עוד עשרות אנשים ואני

אומר לך שניהלו דיון רציני, מעמיק ובעל משקל בסיפור הזה והחליטו על

בוסמן אחד. אם את שואלת אותי, זו החלטה שגויה, כי היו צריכים לעשות

בוסמן לא מוגבל.

עוד נקודה נוספת. עם כל הכבוד, אנחנו לא עם לבדד ישכון. נכון שכל

איגוד, ואת צודקת, צריך לאמץ את ההחלטה בעצמו וכולי וכולי. אין חילוקי

דעות בינינו, אבל בוסמן מחולק לשתי החלטות. יש את הקהילה האירופאית וזה

נקרא , ויש את . ה- אושר כבר ממזמן וחל בכל ארצות מערב

אירופה. חל כבר ומחייב, וזו השנה השלישית. משנת 1996. ה- רוצה

להשוות את המצב, כאשר בשנה הבאה זה יהיה אותו הדבר.

עוד דבר. יש שחקנים ישראלים שמכוח בוסמן משחקים בליגות באירופה. יש

שחקן בשם גלעד שמחוני ששיחק בליגה בגרמניה, יש שחקן בשם גיא גודס שמשחק

בליגה באיטליה, יש שחקן בשם עדי גורדון שקיבל חוזה לשחק בתורכיה אבל

בינתיים הוא פרש מכדורסל. יש 15 שחקנים ישראלים שמשחקים בליגות המכללות

בארצות-הברית.
בתיה כרמון
אם זה כל כך טוב, למה שחקנים ישראלים וכל כך

הרבה אומרים לאל

יהושע קרמר; החבריה האלה, אחרי שהם הבינו שאין להם סיכוי

בבית-משפט ובכל מקום אחר, אז הם באו אליך.אם את רוצה, אני גם מוכן את הנקודות האלה שהעליתי להעלות אותן על

הכתב.
בתיה כרמון
בסדר. זה מה שאני רוצה.

יהושע קומו; ולשלוח את זה אליך בצורה אינטליגנטית, בצורה

מסודרת.

בתיה נומוו; זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים.

יהושע קומו; אנחנו נעביר לך את זה, תקראי את זה. אני קצת

מכיר אותך, אני מכיר את שר הפנים ואין לי

ספק שאתם תראו שהשיקולים שהאנשים שקלו פה, אלה היו שיקולים של באמת

אנשים רציניים.
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה לסכם. תרומתי הצנועה לקיום הדיון

הזה באה על-מנת למצוא דרך והבנה בין משרד

הפנים ובין איגוד הכדורסל, וכפי שאמרתי קודם, אני לא נכנס לשום תחום

אחר. אני רוצה קודם כל להגן על בתיה. דני אמר את מה שאמר ושוקי אמר את

מה שהוא אמר.

בסיכום הישיבה אני רואה דבר אחד חשוב. היו אי-הבנות כתוצאה מכך שלא היה

קיום פגישה, ועצם העובדה שנפגשים היום, אני בטוח שזה יביא להבהרה הרבה

יותר ברורה, גם אצל בתיה כרמון שתפעל ותתייחס לנושא, ובאותה מידה אני

גם רואה את ההתייחסות שלכם, וטוב שגרמתי לחיבור הזה. עכשיו אני יותר

שלם עם מה שעשיתי, כיון שאתמול קיבלתי את כל ההתקפות גם מיושב-ראש ועדת

החינוך, גם מהנסיון לפעול אצל יושב-ראש הכנסת לא לאפשר לי לקיים את

הישיבה, וגם מאיגוד השחקנים. אני חושב שכולם לא עשו את זה מתוך רצון

לראות את הדברים לגופם אלא מתוך לחצים ונסיון להשפיע, ואני לא רוצה

להרחיב את הדברים כי אני נזהר מלומר מילה מיותרת.

אני מבקש מבתיה כרמון, אחרי שקיימנו את הישיבה הזאת, אני בטוח שאת

תקראי את החומר וחומר נוסף שתקבלי.

בתיה כומוו; אני לא רואה את עצמי מומחית בנושא הזה. צריך

לחשוב על זה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מוכן להעמיד את שירותי ועדת הפנים.

אני אומר שהשולחן הזה יסייע בכל נושא שקשור

במשרד הפנים וחלק מהגורמים האחרים, במקרה הזה זה איגוד הכדורסל, מחר זה

יכול להיות התאחדות הכדורגל או איגוד הכדור-יד או מרכז הקבלנים. אם

מרכז הקבלנים יבוא אלי בנושא של משרד הפנים, ועדת הכלכלה מטפלת במרכז

הקבלנים, אבל הקטע של משרד הפנים הוא באחריות ועדת הפנים. אני אומר

שאלו הם תחומים שמחייבים אותנו לפעול בצורה הנכונה.

מאחר שהעונה עמדת להיפתח ואני יודע שלמשל הגליל העליון קיבלו אישור

לחודש, ואני אומר שצריך לעשות הכל ומהר ככל האפשר ולא ללכת לקראת כל

מיני כאלה שיש להם כוונות לא נקיות וזרות.
בתיה כרמון
צריך לבדוק אם הכוונות הו זרות או לא זרות.

אני מאוד נייטרלית בעניין הזה.
יהושע קרמר
כמשרד הפנים אתם מטפלים בבעיה של 24 אנשים?
בתיה כרמון
גם בבעיה של בן-אדם אחד.
היו"ר מיכה גולדמן
גם של אדם בודד.
בתיה כרמון
השר עומד להשיב על שאילתה בכנסת ואני ישבתי

וטיפלתי בזה לילה שלם, וזה מקרה של אדם

בודד.
יהושע קרמר
לא נותנים גם לאנשים להיכנס להיבחן.
היו"ר מיכה גולדמן
על זה יש לי עם בתיה סיכום מלפני שבוע. היה

המקרה של הגליל העליון שרצו לבחון שחקן והוא

קיבל אישור שהות לחודש. בדרך כלל הבקשות מגיעות ברגע האחרון, אבל אם כל

קבוצה תפעל בזמן ולא ברגע האחרון, לא תהיה שום בעיה.
בתיה כרמז;
הגיעו אנשים בלי אשרות בכלל.
היו"ר מיכה גולדמן
אנשים הביאו שחקנים לשדה התעופה והתקשרו אלי

משם.

יהושע קרמר; בתיה, קיבלת את החומר ותהיה עוד השלמה של

חומר שתקבלי ממני. אני מבקש שתעיינו בזה

ותקראו את זה.
בתיה כרמון
בסדר. נקרא את החומר, נביא את הדברים בפני

השר, נשמע את כל העמדות ונסכם את העניין.

אולי השר ירצה להתייעץ עם שר העבודה.
דן קסטן
אני לא מצליח להבין אותך.

בתיה כרמון; למה קשה כל כך להבין אותי?
היו"ר מיכה גולדמן
אני אמשיך במעקב כדי לראות שהדברים יגיעו

לסיומם. אני רוצה לקוות כמו כולנו שבאמת נצא

לדרך.
דן קסטן
אנחנו לא נפתח את הליגה לכדורסל, אנחנו נפנה

בעתירה לבית-המשפט.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מציע לך לא להעלות את הנושא.
בתיה כרמון
אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לא

עורכת-דין, אבל מצד שני אנחנו מבלים הרבהזמן בבג"צים. אני לא חושבת שיש לכם איזשהו סיכוי בבג"ץ, מפני שיש

מכתבים שלנו אליהם עם בקשות לקבל פניות שלכם, אבל לא היתה פניה.
דן קסטן
ביקשנו להציג את עמדתנו ולקיים דיון.
בתיה כרמון
מתי? ב-7 בחודש?
דן קסטן
כן.
בתיה כרמון
אנחנו ישבנו בוועדה לפני חודשיים, עוד לפני

שאתם קיבלתם את ההחלטה שלכם, וכבר אז אני

קמתי ואמרתי את שאמרתי ואפילו הבאתי דוגמה כשאמרתי שכמו שאיגוד

החשמלאים לא יכול לקבוע החלטות ולבוא למשרד הפנים ולהביא את החלטתו, כך

גם אתם.
דן קסטן
לאיגוד החשמלאים אין חוק. כאן יש את חוק

הספורט. חוק הספורט בסעיף הראשון אומר: בכל

ענייני הספורט יחליטו המוסדות הנוגעים בדבר וכולי. יש הוראות ברורות

מאוד של חוק הספורט.
בתיה כרמון
בשביל זה יש יועצים משפטיים גם של משרד

הפנים וגם של משרד העבודה וגם של משרד

החינוך שיבחנו את חוק הספורט. אתה תטען ותגיד איך זה שבעבר קיבלתם

והיום אתם לא מקבלים.
דן קסטן
לא, זה דבר חדש לחלוטין.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 45;11

קוד המקור של הנתונים