ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

חילופי יושבי ראש בוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 287

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. ד' באב התשנ"ח (27 ביולי 1998) שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

רפי אלול

בני אלון

רומן ברונפמן

מיכה גולדמן

אברהם פורז

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
יו"ר הכנסת, דן תיכון

שר הפנים, אלי סויסה

מזכיר הכנסת, אריה האן

סגן שר הדתות, יגאל ביבי

חה"כ אהוד ברק

" רענן כהן

" אלי גולדשמידט

נחמה רונן - מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה

רחל קלר - יועצת משפטית, המשרד לבטחון פנים

אבי בלשניקוב - ראש לשכת השר המשטרה

מני מזוז - משרד המשפטים

הראל בלינדה - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיורא רוזנטל - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

יעקב אפרתי - " משרד הפנים

רב-טפסר משה ורדי - נציב כבאות ראשי

יוסף קבלאן - ראש מועצת בית ג'אן

גיורא כהן - יו"ר איגוד מושבות הגליל

שמואל ריפמן - יו"ר מרכז המועצות האזוריות

בני שליטא

(בני משפחתו של חה"כ מיכה גולדמן ומוזמנים שונים)
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אסתר אלפיה
סדר-היום
חילופי יושבי ראש בוועדה.חילופי יושבי ראש בוועדה

היו"ר סאלח טריף;

רבותי, אני פותח את ישיבת הוועדה. אני מבקש את סבלנותכם לכמה דקות. אנחנו

שוב, בבקשה לרביזיה שהגיש חבר-הכנסת ניסן סלומינסקי על הצעת הוק שהייה שלא

כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998.

אחרי שקיבלנו את החוק בחזרה מהמליאה, חזרנו ואישרנו את הצעת החוק כפי

שהוגש על ידי הממשלה.

חבר-הכנסת ניסן סלומינסקי מבקש רביזיה, בבקשה.
בני אלון
בהליך נוהל תקין של סעיף 127 לתקנון.

ניסן סלומינסקי;

לגופו של ענין, כמו ששהייה בלתי חוקית של עובדים זרים בתל אביב מהווה

סכנה לתל-אביב, כך גם שהייה בלתי חוקית של עובדים באלקנה מהווה סכנה לתושבי

אלקנה, לכן רציתי להגיש את ההסתייגות הזו. מה שקרה, הישיבה נקבעה לשעה עשר

וחצי, נכנסתי שלוש דקות לאחר מכן, והודעת לי שהישיבה ננעלה. מאחר שעמדתי ליד

הדלת, וידעת, ודיברתי איתך ועם היועצים המשפטיים, אז אני חושב שצריך לתת לנו

את ההזדמנות להכניס לפחות את ההסתייגות שלנו, ותחליט המליאה אם לקבל את

ההסתייגות או לא. אני חושב שזה הוגן ומכובד.

לכן, אני מבקש שהוועדה תאשר את הרביזיה, נאשר את ההסתייגות, ונסיים את

הענין.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להגיד לך שבמהלך העבודה שלנו כאן אף פעם לא היינו קפדנים אתכם,

גם לא בענין רביזיה והסתייגויות. החוק הזה שכב קרוב לחודשיים-שלושה - - -
בני אלון
למה? מי משך אותו - - -

היו"ר סאלח טריף;

בגלל שההסתייגות נתקבלה במחטף במליאה, בניגוד לעמדת הממשלה ובניגוד לעמדת

הרוב בכנסת. נראה לי שאחרי הסיבוב הגדול הזה שעשינו, לחזור עוד פעם ולהביא את

ההסתייגות הזאת כדי שנתמודד מולכם במליאה, יש כאן עמדה שאתם צריכים גם לחשוב

עליו שהיא מפריעה, מציקה ושיכולה להיות סכנה. זה חוק בטחוני ממדרגה ראשונה,

רבותי, אני פונה אליך חבר-הכנסת בני אלון, כי אני רוצה להצביע עכשיו על עצם

קבלת הרביזיה.

עורך דין מני מזוז, ממשרד המשפטים, יש איזה שהוא שינוי בעמדת הממשלה

בענין הזה?בני מזוז;

לחלוטין לא. הממשלה מסתייגת מההסתייגות.
ניסן סלומינסקי
החוק התקבל, כן. השאלה, אם ההסתייגות תתקבל? אז ניתן למליאה להחליט. מה

שאנחנו מבקשים הוא שזה לא יהיה בצורת מחטף, דווקא בישיבה האחרונה שלך כיושב

ראש, ואתה יודע, שמעתי כאן בחוץ, ואם הייתי נכנס פנימה הרי הייתי יכול להציע

הסתייגות, ואת זה אי-אפשר היה לבטל. אני רק מבקש, תן לי את הזכות להסתייגות,

בלי לקיים דיון על הענין, ואני לא מנסה לשכנע את הוועדה לקבל אותה.
בני אלון
תעשה הזמנה על הרביזיה, אני חושב שזה יהיה מכובד.

היו"ר סאלח טריף;

אני מעמיד להצבעה את ענין קיום הרביזיה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 4

נמנעים - 1

הבקשה לקיום הרביזיה לא התקבלה

היו"ר סאלח טריף;

אם כן, 2 בעד, 4 נגד ונמנע אחד. הבקשה לקיום הרביזיה לא התקבלה.

(יו"ר הכנסת נכנס לאולם)
היו"ר סאלח טריף
אדוני יושב ראש הכנסת, מוזמנים נכבדים. אני מתכבד לפתוח את הישיבה

החגיגית הזאת בנוכחות יושב ראש הכנסת, דן תיכון; חברי-מחליפי, חבר-הכנסת מיכה

גולדמן; מנכ"ל משרד הפנים; מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה; סגן שר הדתות, חברי

הטוב יגאל ביבי; מנכ"ל מרכז השלטון המקומי; מזכיר הכנסת; יו"ר המועצות

האזוריות; ראשי רשויות וחברי כנסת היום ולשעבר; חברי הטובים חברי הוועדה. לפי

מצוות היושב ראש, לפני שנאמר דברי ברכה, אתן את רשות הדיבור ליושב ראש הכנסת

כדי שהדברים יתנהלו לפי כל כללי הטכס.

אדוני יושב ראש הכנסת, בבקשה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
בוקר טוב, יום סוער אומרים לנו היום ולא במסגרת האירועים שמוגדרים

כסוערים.

עדת הכנסת התכנסה והחליטה להמליץ בפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה לבחור

יושב ראש חדש לוועדה במקום חבר-הבנסת סאלח טריף, והמומלץ הוא חבר-הכנסת מיכה

גולדמן. ברשותכם, אעבור להצבעה. מי בעד מינויו של חבר-הכנסת מיכה גולדמן

לתפקיד יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין
יו"ר הכנסת דן תיכון
ברוב קולות, ללא מתנגדים וללא נמנעים נבהר חבר-הכנסת מיכה גולדמן לתפקיד

יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה. מיכה, אני מאחל לך הצלחה בתפקידך החדש.

(היו"ר מיכה גולדמן}
יו"ר הכנסת דן תיכון
אדוני היושב ראש החדש, אדוני היושב ראש שיצא זה עתה, סאלח טריף, כיהן

כיושב ראש הוועדה שנתיים ימים, וזה היה נסיון מעניין, משום שהוא היה חדשני.

נדמה לי שזו היתה הפעם הראשונה שחבר כנסת כסאלח טריף כיהן כיושב ראש ועדה,

ועוד ועדת הפנים ואיכות הסביבה. מכל מקום, סאלח, אני יכול לומר לך שבאיזה שהוא

עיתון קראתי שאנחנו יריבים קשים ביותר, שמשך כל השנתיים רבנו. בעיתון אחר

קראתי שבעצם אנחנו חברים מצויינים, ותמיד אני מעדיף אותך על פני יושבי ראש

ועדות אחרים, אז לא מיניי ולא מקצתיי, אבל כל שאני יכול לומר עליך שמילאת את

התפקיד בהגינות ראויה לשבח ולציון. הוועדה בראשותך הגיעה להישגים וכיסתה את

השטח כהלכה. זו ועדה שנעה והגיעה לכל מקום בזמן אמת, בין אם הסכימו למה שעשית

ובין אם חלקו עליך, העובדה שעשית ראויה לשבח.

אני מקווה שמיכה גולדמן, שיש לו נסיון פרלמנטרי, לפחות כיושב ראש הוועדה

לענייני ספורט שהיא ועדת משנה של ועדת החינוך והתרבות, ייכנס לנעליך וימשיך

באותו מרץ.

אברהם פורז;

יש לו גם נסיון מוניציפלי.
יו"ר הכנסת דן תיכון
יש לו נסיון, והוא הקים איזה קנטרי-קלאב בגליל, והוא צאצא למורשת

פרלמנטרית מפוארת מוותיקי חברי הכנסת, לאט לאט גם הוא הופך להיות ותיק, ואני

מאחל לו הצלחה.

כל דבריי נאמרו בקיצור כדי. לאפשר לחברים המכובדים כאן להשמיע דברי ברבה.היו"ר מיכה גולדמן;

אדוני יושב ראש הכנסת. אני מודה לך.

לפני שנמשיך אני מציע שהיושב ראש היוצא, חבר-הכנסת סאלח טריף, יהיה ראשון

הדוברים. בבקשה.

סליו טריף;

קודם כל, אני רוצה להודות ליושב ראש הכנסת. אני לא יודע מה כתבו בעיתון

אבל אני יכול להעיד שאני מכיר אותך שנים רבות, ידיד משפחה ותיק-

יו"ר הכנסת דן תיכון;

הייתי אפילו בחתונה שלך.
סלח טריף
--היית אפילו בהתונה שלי.

אני יכול לומר שאני גאה להיות יושב ראש ועדה כשאתה מכהן כיושב ראש הכנסת

המטביע את חותמו על הכנסת. ברשותך אני רוצה לברך את חברי, חבר-הכנסת מיכה

גולדמן. כמו שאמרת, הוא עתיר נסיון בנושא השלטון המקומי והכנסת, ואני משוכנע

שהוא יצליח וימשיך להוביל את הוועדה בדרך הראויה.

תרשו לי להודות בכמה מלים לחברי ועובדי הוועדה. אני מסיים עכשיו שנתיים

לכהונתי כיושב ראש הוועדה. אמרת נכון ובעדינות, ולא אמרת שהייתי ה"גוי" הראשון

שמכהן בכנסת כיושב ראש ועדה. אמנם לא אמרת זאת, אבל חשוב לומר זאת, ואני שם את

זה על השולחן משום שלא פעם אחת ראיתי עצמי במבחן. היו לי קשיים, לא היה לי קל.

סגן שר הדתות יגאל ביבי;

בגלל שאתה מטפל בענייני דתות?
סלח טריף
כן. למשל, אני מסיים כיושב ראש ועדת משנה למועצות הדתיות היהודיות. כך

שבאמת השתדלתי לנהוג בצורה מאוד אובייקטיבית, בין הדתיים לחילוניים ובין כולם.

אני רוצה להגיד לכם בכנות רבה שבמשך השנתיים האלה השתדלתי, כיושב ראש

הוועדה, לפעול בצורה מאוד ממלכתית - ואני גאה לומר - בעיקר בנושאים הבטחוניים

שקשורים לבטחון הציבור. בנושאים החשובים האלה תמיד עשיתי את העבודה מתוך השקפה

אישית ברורה וחד-משמעית ובעניינים האלה יש לי עמדה שלא משתמעת לשתי פנים, וגם

ביתר הדברים פעלתי לפי השקפתי. לפעמים זה מצא חן בעיני צד אחד, ולא מצא חן

בעיני הצד השני.

ניסיתי גם להנהיג חידושים מרעננים, למשל, בקשרים עם הרשות הפלשתינית.

חלק היה על גבול תחום השיפוט של ועדת הפנים ואיכות הסביבה, חלק עבר קצת את

התחום, והיו לי ויכוחים עם יושב ראש הכנסת שהתנהלו בידידות, בחברות, אבל ללא

ספק הוא נתן לנו את כל האמצעים כדי שנוכל לבצע את תפקידינו, אף כי לפעמים -

ואני מודה ומתוודה - זה פשוט חרג מתחום הסמכות.אני חושב שנסיונותי כאן לקשור קשרים עם מיגוון רחב של הדעות שיש בוועדה,

עם מפלגות שונות - גם עם הרשות הפלשתינית - בתחומי איכות הסביבה, וגם בנושאי

בטחון הפנים. ניסיתי בכל כוחי לפעול לפי השקפתי, ליצור קשרים עם חברים שנקודת

ההשקפה שלהם שונה, וקשרים עם הרשות הפלשתינית. כמי שהייתי קצין בצבא, אף

שימשתי פעם כקצין כדי לבדוק איך מתנהל איזה מחסום של מג"ב בו עוברים התושבים

הפלשתינים. הגענו גם למלך חוסיין, שכולנו כאיש אחד כאן מאחלים לו בריאות

שלימה, והמשך יחסי הידידות הנפלאים בין ישראל לירדן.

אני גם רוצה לחגיד לכם שעשינו פעילות חקיקה מאוד מאסיבית. היו ימים

שקייימנו שש ושבע ישיבות, עברנו על 84 חוקים, והגענו לכמות אדירה של סיום

חקיקה בקריאה שניה ושלישית. בוועדה הזאת היו גם הרבה סיורים בכל המקומות, בכל

האזורים, בכל השטחים, על הגבול ומעבר לגבול, ובעיקר דנו בנושאי השלטון המקומי.

אני יכול לומר בצער שאני מסיים את תפקידי - וכיוון שהיתה לי עמדה שאתם מכירים

אותה - מבלי שהצלחנו להביא, בנושא החשוב הזה, להסדרת היחסים בין השלטון המקומי

לשלטון המרכזי, דבר שלדעתי הוא חשוב ביותר, ולא רק מבחינה זו ש"לתקוע" את

השלטון המקומי אלא להסדיר את היחסים האלה בהוגנות רבה כדי שנפסיק לראות כל

כמה חודשים את ההפגנות של ראשי ערים ומועצות לכיסוי הגרעונות שלהם. אני מאוד

מקווה שמיכה יצליח אולי לכופף את האוצר בנקודה אחת-שתיים, ולהביא להסדר הסופי

הזה.

יושבת כאן מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה, נחמה רונן, שאני מאוד מעריך

ומודה לה על שיתוף הפעולה שהיה בינינו. עם השר היה שיתוף פעולה כזה או אחר,

אבל אצלה תמיד מצאנו אוזן קשבת. אבל גם על רקע המהלוקת שהיתה בזמנו על בית

ג'אן, אני שמח שלפחות אני מסיים את התפקידי כשיש סדר בבית ג'אן. יש סדר גם

בשמורה, גם בישוב ויש יחסים טובים שבסך הכל יוסיפו ל"ירוקים" ולאיכות הסביבה,

וגם לשמורה של אנשי בית ג'אן.

אדוני סגן שר הדתות, אני גם רוצה לומר לכם שבנושאי משרד הדתות לא הצלחנו

לטפל כראוי. יש שם הרבה בלאגן, אני לא מצליח להבין מימין לשמאל, אבל צריך

לעשות שם סדר. יש שם שר ושני סגנים ואני מאוד מקווה שיחד עם חברי הוועדה

תמשיכו בדרך הראויה כדי לשפר ולהוסיף שירותי דת.

רבותי, כיוון שהתחלתי עם נושא יושב ראש הוועדה, ה"גוי" הראשון, אומר

דברים שאולי לא ינעמו לחלק מהחברים. גיליתי דברים שלא ידעתי קודם ואני הולך

להוציא אותם בדו"ח מסודר, אולי מחר, אדוני היושב ראש. גיליתי שיש תחומים שהם

ממש במוקד חיינו בהם היחס לבני מיעוטים במדינה פשוט כואב. למשל, בנושא

האזרחות. עצם הטיפול במשרדים מסויימים, בתחום שנקרא מיעוטים, לפעמים המדיניות

היא לא לסייע או לתקוע או שהם בסדר העדיפות האחרון. גם כאשר אנחנו יודעים שיש

אפליה, לפעמים האפליה גלויה, במתכוון, וזה כאב לי. כאב לי לראות את זה כאזרח

גאה במדינה, כאב לי גם כחבר כנסת, ובהרבה מובנים. קיבצתי הרבה נתונים, ואני

מצטער שאני מסיים את תפקידי כיושב ראש הוועדה, כאשר במשרד הפנים שוכבים 12 אלף

בקשות של בני מיעוטים לאיחוד משפחות שאף אחד במשרד לא מטפל בהם, ולא מן הסתם.

פשוט חבל, זה מזעזע אותי, זה נתן לי מכה שלא האמנתי שאצלנו זה יכול להתרחש.

לפי דעתי זה נושא שראוי לטפל בו בהמשך.יש עוד כמה תחומים שהם במדיניות מפלה, ואני רוצה להצביע עליהם כאן במשפט

אהד או שניים. בנושא התכנון והבנייה. הבריי הברי הוועדה, נציגי הממשלה

היושבים כאן, ואדוני יושב ראש הכנסת, אי-אפשר, לאחר 50 שנה, להישאר במדיניות

מפלה ולא מגשרת על פערים. כולנו צריכים לראות גם באזרחים הערבים במדינה, גם

בדרוזים כחלק מהנוף היפה הזה של מדינת ישראל. אני מציין זאת בישיבה האחרונה

הזו, ואני רוצה לומר לכם שגם זה חלק מהדברים שלא הצלחתי לשנות או להזיז, ואני

מקווה שלכולנו יהיה הכוח--

(שר הפנים, אלי סויסה נכנס לאולם)

סאלח טריף;

בבקשה, אדוני שר הפנים.

--אמרתי דברים, ואני מקצר. אני מברך את שר הפנים שהגיע. שמחתי לעבוד איתו

במשך שנתיים, על אף חילוקי דעות פה ושם. תרשו לי לברך קודם כל את הגבי יפה

שפירא, מנהלת הוועדה ואת שושנה אזולאי, מזכירת הוועדה, ואת עורכת הדין מירי

פרנקל-שור שעשו עבודח נאמנה ומסורה. ואת עוזרתי הנאמנה עדי יופה שיחד איתן

באמת היו לצוות נהדר. אני רוצה להודות להן מכל הלב.

אני גם רוצה להודות לחברי הוועדה על שיתוף הפעולה. לפעמים מול המצלמות,

לפעמים שלא מול המצלמות, אבל בעיקר מול המצלמות, הוויכוחים היו נוקבים וקשים,

אבל החברות תמיד נמשכת.

אני רוצה להודות לשר הפנים על שיתוף הפעולה. לסגן שר הדתות שנמצא כאן.

למשרד לאיכות הסביבה; לשר קהלני שנציגיו נמצאים כאן. אני מסיים תקופה מרתקת,

שנתיים כיושב ראש ועדה, ואני רוצה לאחל למיכה הרבה הצלחח בהמשך.

תודה רבה לכולכם.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה לסאלח טריף.

אדוני שר הפנים, אני שמח מאוד שהגעת לישיבה, בבקשה.

שר הפנים אלי סויסה;

אומר רק כמה מלים. קודם כל, להודות לחבר-הכנסת סלח טריף שבשנתיים

האחרונות, אני חושב ששיתוף הפעולה היה מלא. חילוקי דעות שעליהם הוא דיבר היו

מקצועיים ולא מעבר לזה. תמיד ידענו להשכיל להתעלות מעל הדברים ולהגיע לפשרות,

לפעמים מצידי, לפעמים מצידו, אבל בסך הכל, אני חושב שבשיתוף הפעולה שהיה תרמנו

הרבה לשלטון המקומי. בפעמים בהן ביקרתי בוועדה הצגתי בפני הוועדה כמה נושאים

מרכזיים שמשרד הפנים מוביל, ואני חושב שהרפורמות שאנחנו מובילים יקבלו ביטוי,

אני מקווה, גם בשנתיים הקרובות, מיכה מודע לרפורמות האלה ואני חושב שהוא מכיר

אותן לא פחות מסאלח. אני מאחל ששיתוף הפעולה שהיה בינינו בשנתיים האחרונות,

יהיה גם בשנתיים הבאות. תודה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה אדוני שר הפנים.

סגן שר הדתות, חברי הטוב יגאל ביבי. בבקשה.סגן שר הדתות יגאל ביבי;

מצבכם יותר טוב ממצב משרד הדתות. אצלכם הרוטציה פעם בשנתיים, אצלנו כל

שנה. שמחתי מאוד כשסאלח טריף מונה להיות יושב ראש הוועדה וחשבתי - כמו

בהסטוריה היהודית שמשה רבנו היה צריך להיעזר בדרוזי, ביתרו, נבי שועייב - שעם

כל הבעיות במלחמות היהודים, סאלח טריף יוכל לפעול ולפתור בפחות מתח. אני מאוד

מעריך את סאלח טריף על הפעילות שלו, אנחנו מכירים שנים רבות עוד מהשלטון

המקומי.

את מיכה הכרתי עוד בהיותנו צעירים. הטבריינים היו קוראים לכפר תבור פריז

של הגליל. רעייתו הצנועה של מיכה יושבת כאן, היינו הרבה פעמים אצלו, והוא ביקר

אצלנו. אני רוצה לומר ליושב ראש מפלגת העבודה, מתוך הכרות של שני יושבי הראש

של הוועדה, היוצא והנכנס, יש לך כוחות טובים במפלגה, הם חברים. אחת התכונות

החשובות של סאלח וגם של מיכה, חם חברים ואתה יכול לסמוך עליהם, גם אם הם לא

מהמפלגה שלך. יש להם הבנות, יש להם טקט. אני בטוח שמיכה, כמו סאלח, ינהל את

הוועדה בצורה חכמה וטובה.

אני רוצה לאחל לשניכם הצלחה, ואני מקווה שעם הנסיון הרב שלכם תוכלו לסייע

בפתרון הבעיות הקשות שיש בשלטון המקומי שלצערי עומד לפני קריסה מוחלטת.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה לסגן שר הדתות יגאל ביבי.
נמצאים איתנו כאן גם
מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה נחמה רונן; מנכ"ל משרד

הפנים יעקב אפרתי; מזכיר ארגון המועצות האזוריות שמוליק ריטמן; גיורא רוזנטל

מנכ"ל מרכז השלטון המקומי; מזכיר הכנסת אריה האן; חשב הכנסת אביעד קמארה; משה

ורדי, נציב הכבאות הראשי החדש, גם הוא איש הצפון, הוא בא מחיפה, ועוד חברים.

אני חושב שחתפקיד של יושב ראש ועדת הפנים הוא תפקיד חשוב כי ועדה זו

מטפלת במיגוון נושאים רחב ביותר. יש בה את משרד הפנים, רשויות מקומיות וכל

התחומים שבאחריות משרד הפנים, כמו, רשות כבאות ראשית, ונושאים נוספים.

במשרד לבטחון פנים שנציגיו נמצאים כאן יש פעילות רחבח מאוד מעבר לבטחון

השוטף. אחד הנושאים בהם תעסוק הוועדה יהיה להחזיר את המשרד לעסוק יותר בנושא

קהילה ומשטרה. לצערי הרב בשנים האחרונות המשרד שם יותר דגש לבטחון פנים

ולבטחון שוטף, ופחות לנושאי משטרה. יש מספיק נושאים שצריך להחזיר למוקד הפעולה

והעשיה, בפיקוח ועשיה של ועדת הפנים.

המשרד לאיכות הסביבה. הבוקר צעדתי עם יושב ראש סיעת העבודה ואמרתי לו

שאחד הדברים שאני מתכוון לטפל בהם בצורה צמודה זה הטיפול בחופי ישראל שנראים

כפי שהם נראים, והנושא הזה מחייב תשומת לב מיוחדת. אני מכיר את המנ"כלית

הדינמית של המשרד לאיכות הסביבה, ואני בטוח שתוך שיתוף פעולה נדע להתמודד עם

לא מעט נושאים כדי לקדם ולעשות.

המשרד לענייני דתות. אדוני סגן השר, חבר-הכנסת יגאל ביבי, אני יודע שיש

הרבה נושאים שצריך לטפל בהם, ואני מתחייב שוועדת הפנים ואיכות הסביבה תטפל

בכל מיגוון הנושאים אותם הזכרתי.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות ליושב ראש הכנסת שנתן בי אמון להיות

יושב ראש ועדת הפנים והעביר את התהליך הפורמלי בוועדת הכנסת. אני מכיר את יושב

ראש הכנסת הרבה מאוד שנים, הוא מעורב בתחומים רבים והוא מכיר את הנושאים,

והנסיון שהוא צבר בכנסת כחבר כנסת ותיק, ודאי שיסייע לי כיושב ראש ועדת הפנים.אני רוצה להודות למשפחתי שנמצאת כאן, רעייתי, הבת, הבן, החבר של הבת, אחי

ובנו, וכל חבריי הנמצאים כאן. אני רוצה להודות ליושב ראש סיעת העבודה אלי

גולדשמידט ולמזכיר מפלגת העבודה חבר-הכנסת רענן כהן. יושבים כאן גם חברי,

חבר-הכנסת לשעבר בני שליטא; גיורא כהן ראש המועצה שהוא גם יושב ראש איגוד

מושבות הגליל; חבריי הטובים שעבדו איתי לאורך שנים בכנסת ובמשרד החינוך.

נמצאים כאן גם מנהם יבור, מזכיר המרחב והעמקים בהסתדרות, ומיקי קצוני שעבדו

איתי; אורי ולהב שעובדים איתי עכשיו כחבר כנסת. אני מודה לכולם.

אני לא רוצה להאריך בדברים, אבל אני בטוח שנעבוד יחד לקדם את הנושאים כך

שהוועדה הזאת תמלא את האחריות המוטלת עליה, כדי שנוכל להרים תרומה נוספת

לאיכות החיים במדינת ישראל.

אדוני יושב ראש מפלגת העבודה, בבקשה.
אהוד ברק
אני באמת מרגיש פה בבית לא רק כיושב ראש העבודה וכשר פנים לשעבר, אלא

שאני רואה פה הרבה מהאנשים שעבדו איתי במשרד הפנים, וגם את שר הפנים שהיה אז

הממונה על מחוז ירושלים. סאלח טריף שהיה איתנו בצה"ל כקצין צעיר, ואני יכול

לגלות לכם שמיכה גולדמן הוא בן דוד רחוק שלי. לימים נישאתי ורעייתי היא מטבריה

ושכנה של יגאל ביבי, אז אני באמת מרגיש פה בבית.

אבל במלים יותר רציניות, אני רוצה להודות בשם כולנו לסאלח על העבודה

הפוריה, העקשנית והעקבית שהוא עשה בוועדת הפנים תוך מיצוי הנסיון שלו בתפקידו

כסגן שר, ובאופן שבאמת השאיר חותמת על תחומי פעילות של הכנסת, על המעורבות, גם

מול השלטון המקומי, גם מול המשרד, והכי חשוב לטובת האזרחים של המדינה.

אני גם מאחל למיכה, שאני מכיר אותו הרבה שנים כאיש עבודה חרוץ שלא משאיר

שום פינה, שיחד עם המשפחה ובגיבוי של כולם ימשיך להוביל את ועדת הפנים של

הכנסת לתפארת הכנסת ולשיתוף פעולה בין הרשויות ולטובת אזרחי המדינה כולם.
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה להרים כוסית לחיים ולהודות לחבר-הכנסת סאלח טריף. החברות בינינו

היא של הרבה שנים ובשנתיים שהיינו יחד, סאלח כיושב ראש ועדת הפנים ואני כחבר

הוועדה למדתי להכיר אותו בכיוונים נוספים. סאלח ניהל את הוועדה והביא אללה

נושאים שלא הכרנו בעבר, ואני בטוח שנדע לנצל את תרומתו לוועדה גם בשנים הבאות.

ובאמת סאלח, שיהיה לך בהצלחה. לחיים.
קריאות
לחיים, לחיים, לחיים.
היו"ר מיכה גולדמן
רק רגע רבותי, לא מתפזרים. יש פה מספר חברים שביקשו לומר כמה דוברים.

חבר-הכנסת לשעבר בני שליטא, בבקשה.בני שליטא;

מלוא הברכות ליושב ראש הוועדה עד כה, חבר-הכנסת סאלח טריף, תעלה ותצליח

בכל מה שתעשה.

באתי היום נטו לברך חבר וידיד לאורך דרך ארוכה. מיכה גולדמן, ראש מועצה

בעברו, מצליח מאוד, יושב ראש מושבות הגליל ואיש של עשייה. אני גאה מאוד

שבתקופה מסויימת הייתי אפילו מורה שלו, אבל הוא לא סתם תלמיד, הוא תלמיד שעלה

על כל רבותיו ועל כל מלמדיו, הוא פשוט היה ראש מועצה למופת שידע להשיג תקציבים

ולהביא משאבים לכפר שלו. אם היום כפר תבור, מסחה הקטנה של פעם, הפכה למה שהיא,

אלא התשתיות שבנה ועשה מיכה גולדמן. והמשכת מיכה, והיית מורה לרבים רבים אחר

כך, דגל לרבים, ורבים באו ללמוד ממעשיך.

אני רוצה לברך את הרעיה ציפי, עזר כנגדו, אשה שנתנה לבעלה את כל הגיבוי

כדי שהוא יתקדם ויצליח. כל הכבוד לציפי ולילדיו...
אברהם שוחט
אדוני היושב ראש, מיטב הברכות.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה אדוני שר האוצר לשעבר ולעתיד.

בני שליטא;

מיכה, לא נותר לי אלא להוסיף ולומר: תמשיך להצליח. הכל לפניך, עד היום

הוכחת הרבה דברים אתה תוכיח גם להבא. עלה והצלח.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מודה לבני שליטא. הידידות בינינו היא בת הרבה שנים.

יושב ראש סיעת העבודה, חבר-הכנסת אלי גולדשמידט, בבקשה.
אלי גולדשמידט
אני מודה שאני מאוד מתרגש ואני לא מסתיר את זה. אני חושב שסאלח טריף העלה

בדרגה את ועדת הפנים והוכיח שוועדת הפנים בראשותו קפצה מדרגה ופעלה גם בנושאים

מדיניים, בעיקר בקשר בינינו לבין הפלשתינאים, ובינינו לבין המלך הירדני. אני

חושב שסאלח נתן לענין הזה תרומה שלא היתה כדוגמתה לפני כן בוועדת הפנים. אני

משוכנע שסאלח ימשיך לעלות ולהצליח במערכות אחרות שלנו. אני חושב שהוא אחד

החברים הבולטים בסיעת העבודה.

אני רוצה לברך את ציפי, את אלונה, את שקד שבאו ללוות את מיכה לרגע הזה.

גם אני נסעתי היום לכאן עם מיכה ואני רוצה לספר לכם משהו. הבוקר הלכתי עם מיכה

לאורך חוף הים בין חדרה למכמורת, ובדרך היתה המון טינופת. ראיתי כמה שזה

"אוכל" את מיכה. אצלו זה לא קטע של להגיד את הדברים בבחינת מצוות אנשים

מלומדה, אלא הדברים ממש מכעיסים אותו. כל מה שקשור באיכות הסביבה, כל מה שקשור

ברשויות המקומיות, המועצות האזוריות, כל מה שקשור בנושא של המשטרה, שזה נושא

מאוד מרכזי בעבודתה של ועדת הפנים, מאוד נוגע ללבו של מיכה. אני משוכנע שדרך

עבודתו תהיה בראש ובראשונה ירידה לפרטים. הוא יהיה מעין שר פנים בכנסת, למרות

הפרדת הרשויות שהיא כמובן הכרחי.ת במצבים האלה, ואני משוכנע שהוא יצליח בתפקיד.אני מאחל לשני החברים הטובים שלי, לסאלח טריף ולמיכה גולדמן שנמשיך להיות

הברים, נמשיך לעבוד יחד ונמשיך לעזור אחד לשני. בדרך כלל ראשות ועדת הפנים

שייכת לאופוזיציה. אני מאוד מקווה שבכנסת הבאה יאיישו אותה החברים של בני

שליטא ומפלגתו, ואנחנו נאייש ועדת אחרות בכנסת. אבל כל זמן שאנחנו פה, נעשה את

העבודה כפי שצריך. אז עלו והצליחו.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה לאלי גולדשמידט.

חבר-הכנסת דוד אזולאי, בבקשה.

דוד אזולאי;

אני רוצה לברך את היושב היוצא. נהניתי לעבוד איתו ואני בטוח שבעזרת השם

מיכה ימשיך באותה דרך ונשתף פעולה יחד. אני רוצה לציין שמדובר בשני חברים

טובים ומי שהיה פעיל בוועדה ראה זאת לאורך הדרך. אמנם האנשים מתחלפים אבל אני

בטוח שהתפקוד יישאר אותו תפקוד.

אני חייב להגיד לשבחו של סאלח את מה שאמרתי בכנס ראשי רשויות ערביות

בשבוע שעבר, סלח כל כך בסדר, הוא "דפק" את כולם ועזר לכולם. לכן, אי-אפשר היה

להתעמת איתו. היו ימים מיוחדים לסאלח שבנושאים דתיים הוא תמיד התלבט אם לנהוג

כספרדי או כאשכנזי. זאת היתה הבעיה הכי קשה שלך תמיד. בסופו של דבר נהגת כיושב

ראש ועדת הפנים.

סאלח, ראשי התיבות של שמך הוא: חלם לעשות סדר אמיתי. בענין הזה אני חושב

שהצלחת בחלק, בכל מה שקשור לשעון הקיץ ולחלקת קבר בחיים. אני יודע שאחד הדברים

שאותם רצית לסלים כיושב ראש ועדת הפנים זה נושא חוק האכיפה, ופה זה נשאר.

אז אני מאחל לך הצלחה, ולמיכה בהמשך הדרך.

סאלח טריף;

תודה, חבר-הכנסת אזולאי.

חבר-הכנסת רפי אלול, בבקשה.

רפי אלול;

אני רוצה להודות לסאלח. אני חושב שסאלח חי את הנושאים והבעיות שהוועדה

טיפלה בהם, אבל לזכותך ייאמר שבכל נושא היית מהיר, פעיל ויעיל. נתת לנו תחושה

שאיכפת לך מאנשים, ואני מוכרח לומר שלמדתי ממך לא מעט והיה נעים מאוד להשתתף

בישיבות הוועדה בראשותך. כיושב ראש הוועדה טיפלת בנושאים מאוד רגישים אבל עשית

זאת עם תשומת לך מאוד מיוחדת, ועל זה מגיע לך יישר כוח. אני מקווה שתמשיך

להיות פעיל בוועדה באותה רוח.

את מיכה אני מכיר כעשרים שנה. גם מיכה בקי בכל הנושאים בהם מטפלת הוועדה,

ואני בטוח שברצינות שלך, בחן שלך, וביחד עם חברי הוועדה נוכל לעבוד, להתקדם

ולעבור שיאים, והרי גם סאלח נשאר בוועדה והוא ימשיך לתרום לה מהנסיון שלו.היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה לחבר-הכנסת רפי אלול.

סלה טריף;

מיכה, נקדם בברכה את בדיע, את אחמד ואת סמיר.

היו"ר מיכה גולדמן;

כל הכבוד, תודה רבה שבאתם.

גיורא רוזנטל, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, בבקשה.

גיורא רוזנטל;

אני רואה לעצמי זכות וגם חובה לומר היום כמה משפטים בשם השלטון המקומי,

בשמו של עדי אלדר שנמצא בחו"ל, ובשם ראשי הרשויות המקומיות והמרכז. ראשית,

דווקא על רקע התקופה הסוערת שעברנו בהודשים האחרונים בנושא שלטון מקומי, אני

רוצה להודות לך סאלח על האפשרויות שנתת לאנשי השלטון המקומי, לראשי הרשויות

המקומיות לבוא לוועדה, להביע את דעתם, אפילו להתווכח, לא בגלל שזה כתוב באיזה

שהוא חוק או תקנון אלא בגלל הראייה הציבורית שלך והחשיבות שאתה נותן לשלטון

המקומי, לראשי הרשויות המקומיות.

אולי זו גם הזדמנות לומר כמה מלות התנצלות על דברים שנאמרו פה ושם בלהט

הוויכוח, ושחרגו לפעמים מגבול הטעם הטוב,ולא כפי שהמקום ראוי לו, אבל הכל היה

מתוך גישה עניינית, והאורך רוח שגילית, והסבלנות, חרף כל זאת להמשיך ולנהל

בצורה הוגנת את הוועדה, על כך, גם באופן אישי, וגם בשם מרכז השלטון המקומי,

אני מאוד מודה, מעריך ומוקיר.

אני חושב שהנסיון המוניציפלי הרב שצברת במשך עשרות שנות כהונה כראש רשות

ודאי סייעו לך רבות להבין את כל הצדדים של המטבע, וכאן בוועדה יש מטבעות עם

הרבה מאוד צדדים. גם הרבה מאוד אינטרסים באים כאן לידי עימות, ממשלה, שלטון

מקומי, כנסת, ובין כל האינטרסים האלה צריך להמשיך ולנווט את עבודת הוועדה. בכל

מה שקשור לשלטון המקומי עשית זאת בצורה מאוזנת, נתת הזדמנות שווה לכולם להשמיע

את עמדותיהם פה על השולחן. גם אם חוק האכיפה עדיין לא עבר, אני חושב שבסיכומו

של דבר נגיע להסדר עם הממשלה.

אנחנו נכנסים לתקופה מאוד לא קלה בנושא שלטון מקומי - ואת זה אני אומר לך

מיכה, כי הדברים יגיעו לפיתחך - וברגעים אלה ממש עובדי הרשות המקומית של קרית

מלאכי, יחד עם ראש חרשות מתבצרים בלשכתו של שר האוצר והמשטרה מפנה את האנשים

בכוח, וזו רק סנונית אחת של הרבה רשויות שיגיעו. ששה ראשי רשויות עזבו את

תפקידם לפני תום הקדנציה כי לא יכלו להמשיך הלאה. אין ספק שצריך לטכס כאן עצה

ולמצוא פתרון של שורש, ולאו דווקא בחוק שהוא סנקציות אלא בפתרונות יצירתיים

אחרים.

סאלח, אני יודע שעוד תפעל רבות גם בוועדה ובמסגרות אחרות ואני מאחל לך

הרבה הצלחה. תרשה לי לתת לך שי צנוע שיהיה קרוב לעיניים ואני ממש שמח לתת לך

זאת כאן בנוכחות כולם. כתוב כאן: לחבר-הכנסת סאלח טריף, ראשי הרשויות המקומיות

מוקירים את תרומתך הרבה כיושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקידום

ופיתוח מטרות השלטון המקומי בישראל. הצלחה בהמשך דרכך. בכבוד רב, עדי אלדר,

גיורא רוזנטל. 27 ביולי 1998.
סאלח טריף
תודה רבה.
גיורא רוזנטל
מיכה, גם אותך אנחנו מכירים ואנהנו רוברים שנים רבות. כבר רמזתי שבנושאים

המוניצפליים, לפחות בשלטון המקומי, נכונה לך עבודה מאוד לא קלה. אבל, אני בטוח

שכמו שעד היום הצלחת בכל הנושאים בהם טיפלת, תצליח, בדרכך - שנראית כלפי חוץ

קלילה - להוביל גם את הספינה הזאת לחוף מבטחים, אבל אני יודע שהיא מלווה

בעמקות המחשבה. אני מאחל לך וגם לנו הצלחה רבה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה גיורא.

יושב ראש ארגון המועצות האזוריות שמואל ריפמן, בבקשה.
שמואל ריפמן
קודם כל אני רוצה להודות לסאלח טריף על התמיכה שקיבלנו ממנו פה בוועדה.

התרשמתי שלאורך כל הדרך סאלח ניווט את הדיונים בצורה ממלכתית ואמיתית, גם אם

היו בינינו חילוקי דעות. אני לא מוצא צורך להתנצל כי לא פגעתי, ואם במקרה

פגעתי אז אני מתנצל, כי לא היתה לי כוונה כזאת, ובאמת, בהצלחה.

ולמיכה, שהוא ידיד ותיק יש את התכונות שאנחנו לא פוגשים בהרבה אנשים.

מיכה טבול עמוק בשורשים של הקרקע, של ההתישבות, ולכן הראייה שלו, בכל תחום שלא

יהיה, אם זה בתחום הבטחון, בתחום איכות הסביבה, אם זה בתחום ההתיישבות, ולא

משנה איפה, תמיד הגישה שלו היא גישה שהשורשים שלה נמצאים באותו מקום שאמרתי.

אני רוצה לאחל לו הצלחה. אמרו כבר שתהיה תקופה קשה, אני מניח שמיכה היה

שמח לסיים בעוד חצי שנה ולא בעוד שנתיים, אבל אני אשמח שהוא יהיה פה שנתיים.

וזאת גם ההזדמנות להודות לכל עובדי המשרד על הדייקנות בהזמנות, בניסוחים,

בפרוטוקולים. באמת, אתם זוכים לצוות מסור שיושב מאהריכם, ובהצלחה.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה לשמוליק.

גיורא כהן, יושב ראש איגוד מושבות הגליל, בבקשה.

גיורא כהן;

מיכה, התכנסנו אתמול במטולה שמונה ראשי הרשויות של המושבות בגליל, ובשמם

אני מוסר לך את האיחולים ואת הברכות לתפקיד החדש שקיבלת. סאלח גם לך אני מוסר

את ברכותינו ומאחל לך הצלחה גם בהמשך.

מיכה, הנסיון שרכשת כראש מועצה, ומהנסיון הרב שיש לך כחבר כנסת, אני בטוח

שתזכור מאיפה באת ולאן אתה הולך. יש לנו הרבה דברים לומר לך, אבל את זה נעשה

בהזדמנות אחרת. בכל אופן השלטון המקומי נמצא היום באחת מהתקופות הקשות ביותר

שלו מאז שאנחנו מלווים אותו מזה כעשרים שנה, והיום, המשימה לעשות היא בהחלט

משימה לא קלה.אז אני מאחל לך הצלחה, ומברך את בני משפחתך, את ציפי ואת שאר בני המשפחה,

ותמשיך להצליח כפי שעשית עד היום.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה גיורא.

הברים, לסיום אני באמת רוצה שוב להודות קודם כל לסאלח, והוא הרי לא מסיים

את שירותו בוועדה וכמו שידענו לעבוד יחד בשנתיים הראשונות, אני בטוח שנמשיך

לעבוד ביחד הלאה כדי לקדם את הנושאים.

אנחנו נכנסים לתקופה לא קלה, נבון שבסוף השבוע הכנסת יוצאת לפגרה, אבל

ועדת הפנים תמשיך לעבוד. אנחנו מתכוונים להיכנס לעומק הנושאים שוועדת הפנים

עוסקת בהם. שמחתי שורדי הפך להיות נציב כבאות ראשי, אני מכיר אותו כבר הרבה

שנים, ואני בטוח שנדע לעבוד ביחד. ורדי הגיע לתפקיד מחיפה ועם הנסיון שהוא צבר

אני בטוח שיידע לעשות את העבודה והוא יקבל את כל הגיבוי של ועדת הפנים.

ושוב, תודה לחבר-הכנסת לשעבר בני שליטא, לחבריי, ודאי שלבני המשפחה ולאלה

שעבדו איתי לאורך שנים, ואלה שנמצאים איתי כאן. לשמוליק יזרעאלי שגם הוא איש

הגליל, היה ראש המועצה המקומית בכנרת.

אני גם רוצה להזכיר כאן שני אנשים שעשו למעני הרבה מאוד. האחד הוא בן

המושבה, יגאל אלון זכרונו לברכה; והשני - יצחק רבין זכרונו לברכה, שניהם גדלו

ולמדו בכדורי. תרומתם ומה שלמדתי מהם סייעו לי לא מעט.

אני גם רוצה לומר שלוועדה הזו תפקיד חשוב מאוד ומרכזי. היא נוגעת ועוסקת

בכל אזרחי מדינת ישראל, יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, כולם. אחד הדברים

שאנחנו צריכים לציין בחמישים שנה למדינת ישראל, זה קודם כל לגלות אזרחות טובה

כדי שנוכל לקיים יחסים טובים בינינו, להרחיב ולקיים יחסים טובים עם השכנים

שלנו שהרי כולנו חיים במזרח התיכון וכולנו צריכים לדעת לחיות יחד לקראת

העתיד.

אני בטוח שעם העובדים הנאמנים של ועדת הפנים: יפה, שוש ומירי, ועם
העוזרים שלי
אורי ולהב, נדע לקדם ולעשות הכל כדי שאזרחי מדינת ישראל ירגישו

איכות חיים, תרבות חיים וגילוי של אזרחות טובה.

יפה, מנהלת הוועדה ביקשה לומר כמה מלים בשם צוות העובדים. בבקשה.
יפה שפירא
בשם צוות העובדים, אני רוצה לומר לסאלח שהיו לנו שנתיים יפות, תוססות

ודינמיות. כשהזמנו את הכיבוד התלוצצנו ואמרנו שאנחנו מזמינות לבר-מצווה,
ונזכרנו שבבר-מצווה אומרים
ברוך שפטרנו מעולו של זה. אז אנחנו ממש לא אומרות

את זה, ואנחנו מקוות שנמשיך להיות בקשר.

ולך מיכה, אנחנו מאחלות הצלחה.
היו"ר מיכה גולדמן
אז תודה רבה לכולכם.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים