ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 286

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. די באב התשנ"ח (27 ביולי 1998) שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

מיכה גולדמן
מוזמנים
רחל קלר - יועצת משפטית, המשרד לבטחון פנים

אבי בלשניקוב - ראש לשכת השר המשטרה

מני מזוז - משרד המשפטים

הראל בלינדה - אגף התקציבים, משרד האוצר
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אסתר אלפיה
סדר-היום
הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)

(תיקון מסי 4), התשנ"ח-1998.הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)

(תיקון מסי 4). התשנ"ח-1998 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

היו"ר סאלח טריף;

בוקר טוב, אני פותח את הישיבה, הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק שהייה שלא

כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מסי 4), התשנ"ח-1998, הכנה לקריאה שניה

ולקריאה שלישית. החוק הזה נדון, נדוש, עבר, עלה למליאה, הוחזר, בקיצור היה

איתו בלאגן.

יש לכם הערות נוספות?
חנה קלר
אין לנו שום הערות.

מני מזוז;

גם לנו אין הערות.

היו"ר סאלח טריף;

קודם כל אנחנו רוצים לדחות, כאן בוועדה, הסתייגות שהתקבלה, ושהיועצת

המשפטית של המשרד לבטחון פנים הביעה התנגדות לקבלתה בחוק, זאת אומרת, שהסעיף

איננו דרוש כאן.

גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, אנחנו צריכים להצביע על זה?
מירי פרנקל-ישור
לא, אנחנו מתחילים לדון מהתחלה, כאילו לא קרה שום דבר.
היו"ר סאלח טריף
אם לא קרה שום דבר, אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור

סיוע)(הוראת שעה)(תיקןו מס' 4), התשנ"ח-1998, כפי שהוא מוצע בחוברת הכחולה. מי

בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק התקבלה

היו"ר סאלח טריף;

2 בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים, הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור

סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - התקבלה להכנה לקריאה שניה

וקריאה שלישית.
מני מזוז
אדוני היושב ראש, מתי זה יועלה למליאה?
מירי פרנקל-שור
מחר.
מני מזוז
תודה.
היו"ר סאלח טריף
חבר-הכנסת סלומינסקי, סיימנו את הצעת החוק.
ניסן סלומינסקי
מה זה סיימתם? אדוני היושב ראש, העבירו את החוק לקריאה שניה ושלישית,

ואני לא יכול להסתייג? אני לא מסכים לזה.

מירי פרנקל-שור;

באופן עקרוני הישיבה הסתיימה ואי-אפשר להגיש הסתייגויות אלא באישור היושב

ראש.
ניסן סלומינסקי
אני לא מקבל זאת, אבקש רביזיה.

היו"ר סאלח טריף;

אני מצטער, החוק הוצבע, והישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:40)

קוד המקור של הנתונים