ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 26) (מניעת השתתפות רשימת מועמדים), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים