ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 26) (מניעת השתתפות רשימת מועמדים), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 283

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ"ח בתמוז התשנ"ח (22 ביולי 1998). שעה 08:30

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

סאלח סלים
מוזמנים
חבר-הכנסת רן כהן

אהוד שילת - משרד הפנים

תמר אדרי - מנכ'יל ועדת הבחירות המרכזית

סיגל קוגוט - משרד המשפטים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 26) (מניעת השתתפות

רשימת מועמדות), התשנ"ח-1998.הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 26)

(מניעת השתתפות רשימת מועמדים). התשנ"ח-1998

היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מסי 26) מניעת

השתתפות רשימת מועמדים), התשנ"ח-1998, של חבר-הכנסת רן כהן.

חבר-הכנסת רן כהן, תאמר לנו על מה מדובר.

רן כהן;

נדמה לי שמיצינו את הדיונים בנושא גם אחרי הקריאה הטרומית וגם במליאת

הכנסת כשהעברנו את החוק בקריאה ראשונה. החוק, כפי שהוא מוצע כרגע, עונה על כל

הבעיות הרגישות שעלו. דבר אחד בטוח, אם החוק הזה לא יעבור בשבוע הבא במליאת

הכנסת, כי אז בבחירות הקרובות, רשימות גזעניות, רשימות שמנועות מלרוץ בבחירות

לכנסת, יוכלו לרוץ בבחירות לרשויות המקומיות. אני יודע על קיומן של רשימות

כהנא, שעומדות לרוץ במקומות מסויימים בארץ וגם ייכנסו אם החוק הזה לא יעבור

ולא יוחל באותם פארמטרים גם על הרשויות המקומיות.
סאלח סלים
אם החוק יעבור, זה ימנע מהם לרוץ בבחירות הקרובות?
רן כהן
כן. תוך עשרה ימים החוק יפורסם ברשומות. זו לא סריקה אוטומטית של כל

הרשימות. מישהו צריך להתלונן. מצאנו גם את המנגנון.
היו"ר סאלח טריף
כן, דיברנו על יושב-ראש ועדת הבחירות וסגניו. יכולים לערער ליועץ המשפטי.
אהוד שילת
היועץ המשפטי יכול לבקש בקשה כזו, או ועדת בחירות מקומית בהחלטה של רוב

חבריה. ערעור על החלטת יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא לבית המשפט העליון.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שזה חוק נחוץ.
אהוד שילת
הסעיף האחרון, סעיף 2 הוא מיותר. סעיף 48 לחוק אומר שפקיד הבחירות יפרסם,

שישה ימים לפני הבחירות, מודעה שיש בה כל מיני פרטים על הבחירות, וביניהם את

כל רשימות המועמדים שאושרו. לכן, אם רשימה נפסלה, ממילא הוא לא יפרסם אותה

במודעה. מי שהגיש רשימה ולא עבר, בסופו של דבר, את המסננת של פקיד הבחירות או

של בית משפט כזה או אחר, הוא לא מפרסם אותו והוא לא שם את הפתקים שלו בקלפי.רן ככהן;

כך נהוג גם בכנסת?
אהוד שילת
בוודאי, אותו דבר. לכן זה מיותר להגיד שיפרסם רק את מי שלא אושר מהסיבה

הזו. יכול להיות שיש עוד רשימות שלא אושרו מסיבות אהרות.

היו"ר סאלח טריף;

איפה כתוב לפרסם את מי שלא אושר?

מרים פרנקל-שור;

לא כתוב. זה עולה מסעיף 2.
אהוד שילת
זה רק יבלבל את הציבור. המודעה הזו, החלק שמדבר על רשימות המועמדים

שאושרו, הייבים לפרסם ולתלות גם בתוך הפרגוד. לכן, מה שהבוחר רואה מול עיניו

אלה הרשימות שאושרו. אם תהיה שם רשימה שלא אושרה, זה רק יבלבל את הבוחר.
רן כהן
אני חושב שצריך להודות על הדברים הללו, משום שכוונתנו, כמובן, היתה

הפוכה. סברנו שצריך לפרסם, אבל אם כך הדבר, אין צורך בסעיף 2.
סיגל קוגוט
הערה לסדרי דין. ראשית, לא כתבנו שפסק הדין בערעור יהיה סופי. מאחר

ואנחנו בסד של ימים, צריך לקבוע את זה.
מרים פרנקל-שור
את מדברת על סעיף 39א'?
סיגל קוגוט
"(ה) החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני יום הבחירות."
אהוד שילת
הכוונה שלא יהיה דיון נוסף?
סיגל קוגוט
כן, שלא יהיה שום הליך אחרי זה.
מרים פרנקל-שור
הערעור הוא לבית משפט עליון.רן כהן;

חזקה עליו שהוא גם יידע את הזמנים.

אהוד שילת;

בסעיף 49 נאמר: "חל שינוי באחד העניינים האמורים בסעיף 48, לפני יום

הבחירות או ביום הבחירות, יפרסם פקיד הבחירות מיד הודעה." כלומר, בואו נניח

שביום השמיני קבע בית המשפט שהרשימה היא פסולה או שהיא כשרה, פקיד הבחירות

פירסם אותה במודעה שהוא מפרסם יומיים אחרי זה והם ביקשו דיון נוסף, ונשיא בית

המשפט העליון נעתר, אני לא חושב שצריך לעצור אותו.
סיגל קוגוט
גם לגבי הבחירות לכנסת הדיון הוא בבית המשפט העליון וכתוב שם בפירוש:

פסק-דינו יהיה סופי. מלכתחילה אם בית המשפט חושב שזה בעייתי הוא יכול לדון בזה

בהרכב של חמישה שופטים. הרי כשהם דנו על הרשימה המתקדמת וכהנא, הם ידעו שזה

יהיה דיון בעייתי, מראש הם קבעו חמישה שופטים בערעור עצמו.
אהוד שילת
לא איכפת לי שיהיה כתוב, אבל פה היה טעם להגביל שלא יהיה דיון נוסף. הרי

בית המשפט לא יתן החלטה יום אחרי הבחירות, הוא יתן אותה לפני הבחירות ואם הוא

יפסול בסופו של עניין, פקיד הבחירות יפרסם השלמה למודעה. זה כמו שהחוק מחייב

אותו. אלא מה? בכנסת, ועדת הבחירות המרכזית עושה במאורגן את כל ההכנות לכל

הרשימות והיא מדפיסה להם מיליוני פתקים במדפיס הממשלתי וכן הלאה, ולכן צריך

לדעת מראש החלטה סופית ולא ביום האחרון שלפני הבחירות. פה מדובר ברשימה מקומית

ביישוב שהיא מדפיסה לעצמה את הפתקים. אם היא כל כך נלחמת, שתדפיס פתקים. זה

יעלה לה עוד 3,000 שקל להדפיס את הפתקים ונגמר את הסיפור.
רן כהן
אבל למה שלא יהיה אותו דבר?
אהוד שילת
לא איכפת לי שיהיה אותו דבר, אבל כאילו מגבילים פה את בית המשפט העליון.

בכנסת יש בזה טעם בגלל ההכנות הכבדות.
רן כהו
זו אותה הקבלה.
סיגל קוגוט
שיהיה ברור מלכתחילה שיכול אפילו שידון בערעור בשבעה שופטים או בתשעה

שופטים. הוא לא חייב בהליך נוסף של דיון נוסף.

לגבי סדרי הדין, כתוב פה שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, בהתייעצות

עם שר הפנים, לקבוע הוראות סדרי דין ועתירה. אם מדובר בנוהל הדיון בוועדה, כמו

שיש בכנסת, את זה יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית עושה. אם מדובר בתקנות בבית

המשפט, את זה שר המשפטים עושה. תלוי על מה אנחנו מדברים.מרים פרנקל-שור;

נכתוב את שני הדברים.

אהוד שילת;

איפה את קוראת?

מרים פרנקל-שור;

סעיף 39ג. לדעתי סעיף 39ג מתייחס לסעיף 39ב. מה שצריך לעשות זה להפריד.
סיגל קוגוט
יושב-ראש ועדת הבחירות מחליט על מה שקורה אצלו בוועדה, ושר המשפטים קובע

את ההליך בבית המשפט העליון.
מרים פרנקל"שור
בסעיף 39ג', יושב-ראש ועדת הבחירות, בהתייעצות עם שר המשפטים.
סיגל קוגוט
אם הוא לא יספיק עד הבחירות האלה להתקין תקנות, צריך לקבוע שגם אם אין

תקנות, אולי להפנות למה שקורה בבית המשפט העליון בהליך לגבי הכנסת כדי שאם לא

יהיו תקנות, יוכלו להפעיל בכל זאת את החוק הזה כבר עכשיו.
אהוד שילת
אני מציע לא לכתוב תקנות אלא לכתוב: הוראות סדרי דין.
מרים פרנקל-שור
אולי נגיד: הוראות סדרי דין החלים שם, יחולו כאן בשינויים המחוייבים.
רן כהן
נכון, כדי שאפשר יהיה להוציא את זה. אני בעד הניסוח הזה משום שלעניות

דעתי הוא הופך להיות פרקטי בבחירות הקרובות. הרי העיקרון הוא אותו עיקרון.

השינויים לא מתאימים. הם אמורים להיות דקים או טכניים.
היו"ר סאלח טריף
עד כמה השינוי הזה הוא חשוב?
סיגל קוגוט
זה חשוב במובן הזה שסדרי דין בעתירה בבית משפט לא קובע יושב-ראש ועדת

הבחירות לשר הפנים. פשוט להחליף את זה לשר המשפטים.
רן כהן
זה לא נורא, זה בסדר.
מרים פרנקל-שור
יושב-ראש הוועדה שואל למה כל כך חשוב הנושא של סדרי דין.

סיגל קוגוט;

אני לא חושבת שזה כל כך חשוב, כי אני משוכנעת שבהגשת ערעור יילכו לפי

הסדרים הרגילים.
מרים פרנקל-שור
הסדרים הרגילים בהגשת ערעור הם טובים לעניין שלנו? בסד שיש לנו כאן אני

לא חושבת שהם מתאימים.

רן כהן;

למה שלא יהיו אותם סדרים כפי שנהוג בכנסת בשינויים המתאימים?

מרים פרנקל-שור;

השאלה אם הזמנים שם מתאימים לזמנים שלנו.

רן כהן;

אז ישנו אותם.

אהוד שילת;

אני חושב שסעיף 39ג' לא מדבר על סדרי דין בערעור בבית המשפט העליון. הוא

מדבר על עתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה. זו הסמכות של יושב-ראש ועדת

הבחירות. אני לא חושב שהוא צריך להתייעץ עם שר הפנים.

אשר לסדרי דין בבית המשפט העליון, אין לי שום ספק שסדרי הדין הכלליים כמו

שהם יתאימו כך או אחרת. בית המשפט העליון, כשתבוא לפניו עתירה כזו, הוא יביא

את העניין לדיון. לא צריך להיכנס ללחץ בדברים האלה. אפשר לעשות הרשאה, ששר

המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בערעור כזה לבית המשפט העליון.

היו"ר סאלח טריף;

בסעיף 39ג', לפי הדברים שלך, כדאי להוריד "בהתייעצות עם שר הפנים".

מרים פרנקל-שור;

אם כבר "בהתייעצות עם שר המשפטים" להוריד. שר הפנים בכלל לא שייך לכאן.

סיגל קוגוט;

לא צריכים התייעצות עם שר המשפטים. מה שאצל יושב-ראש ועדת הבחירות, שיקבע

לבד. תוך יומיים הוא יוציא תקנות. לגבי נהלים בבית משפט, זה שר המשפטים.

היו"ר סאלח טריף;

נוריד "בהתייעצות עם שר הפנים".מרים פרנקל-שור;

בסעיף 39ג' הורדתי. את זה יושב-ראש ועדת הבהירות המרכזית יעשה לבד. עכשיו

השאלוז בערעור לבית המשפט העליון.
סיגל קוגוט
בערעור לבית המשפט העליון, נעשה את זה כמו בכנסת. לגבי הכנסת כתוב: "שר

המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לדיון בערעורים לפי חוק זה, לרבות הגשת

צירוף צדדים, איחוד של ערעורים, מסירת הזמנות או מסמכים אחרים." זה יהיה כמו

סעיף 64 (ג) לחוק הבחירות לכנסת.

היו"ר סאלח טריף;

בסדר. נקרא את החוק.

מרים פרנקל-שור;

(קוראת את החוק). אני אגיד מה התיקונים. עתירות בוועדת הבחירות ייעשו על

ידי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.
רן כהן
איפה זה יופיע?

מרים פרנקל-שור;

זח יופיע בסעיף 39גי. ערעור לבית המשפט העליון, אנחנו נקבע שאנחנו מחילים

את סדרי הדין הרגילים. בסעיף (ה)(1) נקבע שפסק הדין של בית המשפט העליון יהיה

סופי. אלה השינויים.

היו"ר סאלח טריף;

בסדר. אנחנו מאשרים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;09

קוד המקור של הנתונים