ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

טיפוח מבשרת ציון וישובי הסביבה לירושלים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 281

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998). שעה 13:45
נוכחים
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

רפאל אלול

מיכה גולדמן

רפיק חג'-יחיא

מיכאל נודלמן

ניסן סלומינסקי

סאלח סלים
מוזמנים
שר הפנים אליהו סויסה

חה"כ עבד-אלמאלכ דהאמשה

חה"כ אופיר פינס-פז

יעקב אפרתי - מנכ"ל משרד הפנים

טובה אלינסון - דוברת שר הפנים

משה מוסקו - עוזר לדוברת שר הפנים

ישראל שפיצר - משרד הפנים

אירית אלירז - עוזרת שר הפנים

אהרון עוזיאלי - משרד האוצר

לילך סלע - משרד האוצר

אלי מויאל - ראש מועצת מבשרת ציון

מילכה דונכין - סגן ראש מועצת מבשרת ציון

חביב לוי - סגן ראש מועצת מבשרת ציון

עו"ד מרדכי ברקוביץ - יועץ משפטי, מועצת מבשרת ציון

שמואל סורק - יו"ר מטה הסיפוח, מבשרת ציון

עו"ד מרגלית טולידאנו- מבשרת ציון

יוסי טהר - מו"ל רשת מקומונים, מבשרת ציון

י1סי שרביט - יו"ר מטה המאבק, מבשרת ציון

אדריכל עדי גיא - מטה משותף נגד הסיפוח, יו"ר הל1בי הפוליטי, מבשרת ציון

אה1בה דוד - מבשרת ציון

יוסי קמחי - מבשרת ציון

אמנון בכר - צור הדסה

חד קולר - ראש מועצת כוכב יאיר

גיורא רוזנטל - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

עמי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי

דוד עמר - ראש מועצת נשר, מרכז השלטון המקומי

משה שמעון - מ"מ ראש עיריית קריית-מלאכי

מאיר ויזל - ראש המועצה מטה יהודה

עזרא ברגר - מזכיר מועצה מקומית קריית יערים

יוסי אלול

עדנה הירשמן-פרי - מתאמת פעולות מרכז השלטון המקומי

ציפי רון - חיים וסביבה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. סיפוח מבשרת ציון וישובי הסביבה לירושלים.טיפוח מבשרת ציון וישובי הסביבה לירושלים
היו"ר סאלח טריף
אנחנו עוברים לנושא העיקרי, נושא איחוד רשויות. הנושא הזה נחלק לשניים. יש נושא של התייעלות

ורצון של משרד הפנים להביא לאיחודן של רשויות בעלות אופי דומה וצורת חיים אורבנית דומה, למשל בכמה

מקבצים בארץ, בצפון, בדרום, בישובים יהודים, ערביים ודרוזים, וכן הלאה. על כן הקימו בזמנו ועדה. אני

מראש מודיע שאני תומך באיחוד של דליית אל כרמל ועוספייה, גם אם יש לזה מחיר פוליטי. יש דברים שיש

בהם טעם.
מיכה גולדמן
מר עמרם מצנע ביקש לצרף את נשר אליו.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שבדברים שיש בהם היגיון 1טעם וכאשר אין בזה פוליטיקה, אין לי שום בעיה. זו עמדתי, אני

אומר את זה על השולחן. אני חושב שטוב עשה שר הפנים שהקים ועדה שבדקה את העניין הזה והמליצה

המלצות שפורסמו בתקשורת. ביקשנו משר הפנים לא פעם לבוא לכאן והוא אמר שעוד אין לו תשובה, שיש

רק הצעות אבל הוא עוד לא החליט החלטות. עכשיו אולי נשמע ממנו על החלטות.

אבל אני בפתח דברי לא יכול להתעלם, באמת בכל הכנות, ממה שקרה בעניין חיזוק ירושלים. אדוני

השר, הנושא של חיזוק ירושלים מאוד מפריע לי. זה גם לא בא בהצעה של הוועדה שאתה מינית, בשום

המלצה שכתובה שם. זה היה דווקא בוועדה אחרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם ראש עיריית

ירושלים אהוד אולמרט. זה היה ה1ועדה ה"מקצועית" השניה שפעלה מטעמה ולא מטעמך. "מקצועית"

מאוד. ישב בה ראש עיר שהוא לא פוליטי, שהוא לא חבר כנסת, שאין לו שום פרטנזיות...
סאלח סלים
סלח לי, זה שני נ1שאים. למה לערבב אותם זה עם זה? נושא ירושלים הוא נ1שא נפרד ואיח1ד הרשויות

שעליו מדבר השר הוא נושא אחר.
היו"ר סאלח טריף
אנחם נשמע את שר הפנים בשני הנושאים. אל ונדאג, הוא יודע להביא את דבריו בצורה מסודרת. יש

נושא אחד שאנחנו רוצים לשמוע לגביו את דיעת השר ואת ההמלצות ויש נושא אחר שנקרא "חיזוק

ירושלים". אני באופן אישי מאוד לא שבע רצון ממה שהממשלה החליטה כממשלה. קודם כל אני חושב שזה

צריך להי1ת עבודה של משרד הפנים, של צ1ותים מקצ1עיים, ולא של החלטות ממשלה פוליטיות בלחץ פוליטי.

כולנו יודעים את זה, זאת המציאות. אני מקווה ששר הפנים לא יתקפל מול ההחלטות האלה. החלטות

הממשלה לפי דעתי מנוגדות לכל היגיון.

חיזוק ירושלים לא יהיה בזה שייצרפו אליה שטחים ירוקים בעלי ערכי נוף, שייצרפו אליה ישובים ותושבים

שברחו דווקא מירושלים כדי לחיות חיים מסויימים - מבשרת, צור הדסה וכן הלאה. נראה לי שאם אנחנו

הולכים לקראת סיפוח נושא התכנון והבניה לירושלים, המשמעות תהיה שהנדל"ן ישתולל וכל כרישי הנדל"ן

יבואו לשם ויימצאו פתרונות. שטחים יפים באיזור ירושלים ייהרסו וייבנו עליהם מבנים רבים. זה יביא לאט

לאט לחיסול הישובים המיוחדים שמסביב לירושלים. אני רואה את זה בחומרה.

אני חושב שוועדת הפנים של הכנסת צריכה להיות אחד הגורמים שייתן את דעתו על העניין הזה,

כפיקוח ציבורי פרלמנטרי, אם ההחלטות מתקבלות בצורה כזאת. משרד הפנים פועל כגוף ביצועי מטעם

הממשלה בעניינים האלה. אבל אנחנו רואים פה שמשרד הפנים לא פועל כגוף עצמאי אלא הוא מונחה יותר

בהחלטות פוליטיות ולכן יש בעיה.אני אגלה בפני השר שהנחתי כבר הצעת חוק בעניין הזה, שאתה לא תאהב אותה, אני יודע, אבל היא

באה כדי לסייע לך, שההחלטות שלך תהיינה ההחלטות מקצועיות.

אני גם הושב שההחלטות האלה שבאות ערב הבחירות הן קריאת כיוון פוליטית מאוד מאוד צורמת.

במקרה ראש מועצת מבשרת הוא איש מפלגת העבודה ובירושלים יושב איש מרכזי בליכוד. המשמעות של

זה, שצריך להחליף את ראש המועצה במבשרת, כי יהיה ראש עיר אחד. אני רואה את זה בח1מרה. אני

רואה את זה גם כהתערבות פוליטית. אז בואו נעשה מהיום 0ידור אחר, נבטל כמו שהוצע את נשר ונצרף

אותה לחיפה וכל מיני דברים כאלה, משחקים. בוא נבטל את הבחירות. יש משמעויות שצריך לקחת א1תן

בחשבון, החלטות שמשמעותם הפוליטית היא רבה מאוד ומסוכנת מאוד. צריך לחשוב גם על זה.

אבקש משר הפנים בפתח הדברים להגיד לנו האם יש התפתחויות בנוגע להצעות ולהמלצות הוועדה

בראשותו של פרופ' שחר בעניין איחוד רשויות; האם שר הפנים כבר גיבש עמדה, והוא עמד כבר על חלק

מהדברים בפתח דבריו; וגם לגבי הנושא של חיזוק ירושלים וההחלטה המתגבשת. אדוני השר.
שר הפנים אליהו סויסה
האמת היא שבאמת אלה שני נושאים שונים שלא קשורים אחד לשני בכלל. אני אומר כמה מילים על

איחוד הרשויות המקומיות. כפי שאמרתי זה מהלך שמשת- הפנים החל לטפל בו עוד בתקופת כהונתה של

הממשלה הקודמת. היא הקימה, נדמה לי בחודש מרץ 1996, את ועדת שחר, שפרופ' שחר עמד בראשה.

תפקידה היה להציע לממשלה הצעה לצמצום מספר הרשויות המקומיות או אם תירצו, איחוד רשויות

מקומיות במקומות שבהם זה ניתן.

כשאני נכנסתי לתפקיד הזמנתי את פרופ' שחר אלי, נתתי לו את הגיבוי ויותר מזה, דחפתי אותו גם

להמשיך ולקדם את הנושא הזה. הדוח הראש1ן הוגש לי לפני קצת פחות מחודש.

הדוח עוסק ב-13 מיתחמים. מעבר ל-13 המיתחמים האלה אני הקמתי 5 ועדות חקירה נוספות שרצות

כבר בשטח, בחלקן כבר יש לי את התוצאות, בחלקן עדיין אין לי ואני מחכה לקבל את התוצאות. זאת

אומרת שאנחנו מטפלים היום בכ-18 מיתחמים או מיקבצים לאיחוד.

אם אתם רוצים אני מוכן לתת לכם שתי דוגמאות בולטות שהוזכרו קודם.

יש לנו כוונה לאחד רשויות מקומיות בכל מפרץ חיפה. במפרץ חיפה קיימות היום הרבה רשויות מקומיות
במסגרות עצמאיות
קריית ים, קריית ביאליק, קריית אתא, קריית מוצקין, קריית חיים ששייכת לחיפה, קריית

שמואל ששייכת לחיפה, יש לנו שם שטח שהוא אקס-טריטוריאלי, כל בתי הזיקוק, התכנון החדש שמקימים

שם, מה שנקרא "מלכת הקריות", על עשרות אלפי יחידות דיור, ועוד הרבה דברים.

אני חושב שהמקום הזה צריך לתפקד מתחת למטריה אחת. בעצם מי שנוסע מקריית מוצקין לקריית ים

לא י1דע מתי הוא עזב את קריית מוצקין ועבר לקריית ים. מי שעשה את זה יכול להעיד. אני חושב שאין לזה

שום הצדקה. מה עוד שמי שעובר מקריית מוצקין לקריית ים גם רואה את הפערים ביניהן וזה דבר שאני

חושב שאסור שייקרה במציאות של היום, אסור לנו לתת לו יד. צריר ליצור רמה שווה של כל הרשויות ושלא

יקרה שאחת שיש לה את האמצעים תוכל להתקדם ואחת שאין לה את האמצעים תמשיך להידרדר.
מיכה גולדמן
הייתי מצרף גם את עכו למפרץ הזה.
דוד אזולאי
את עכו לנהריה ולשבי-ציון יותר טוב.
הערה
צריך לצרף לעכו את ראס נקורה אולי...
הערה
היתה הצעה לאיחוד ??????ר וג'דיידה.
שר הפנים אליהו סויסה
זה מיקבץ אחד. מיקבץ שני הוא מה שנקרא בקעת אונו. בבקעת אונו יש 9-8 רשויות מקומיות עצמאיות.

אני גם חושב שאין שום סיבה, לא מבחינת מספר התושבים, לא מבחינת היקף השטח, אין שום סיבה

להחזיק אותם. אנחנו רוצים ליצור איחוד של המערכות האלה כדי להשיג התייעלות בשלטון המקומי.

אני רוצה לומר לכם כבר בהתחלה, כמו שאמרתי כל הזמן, אני לא רואה את איחוד או צמצום מספר

הרשויות המקומיות כמצווה מתרי"ג מצוות. איפה שזה מוכיח התייעלות, איפה שזה משיג את המטרות

שלשמן נכנסנו למהלך הזה, נבצע את המהלך הזה. איפה שלא, אז לא נעשה את זה. אין שום סיבה

לעשות את זה בחינם. לא נאחד שני ישובים שנמצאים אחד ליד השני אם בשום פנים ואופן לא ניתן לקשר

ביניהם, לא מבחינת המנטליות, לא מבחינת הרמה הסוציו-אקונומית וכדומה. אני לא רוצה לתת דוגמאות.
סאלח סלים
כמו למשל כפר עאבלין, שם מגדלים 100,000 חזירים. מי יקבל אותם? זה דוגמא.
שר הפנים אליהו סויסה
אם זה הבעיה שלך, נפתור לך אותה. נעביר את החזירים למקום אחר וניתן לכם בשר כשר. אין בעיה

לסדר את זה.

המטרה לא מקדשת את כל האמצעים. אם זה משיג את המטרה, בסדר. אם לא משיג את המטרה, אז

לא נלך להליך הזה.

מטבע הדברים כל הרעי1ן הזה כרוך גם בבעית פוליטיות לא קטנות. ההתמודדות היא קשה מאוד.
מיכה ג1לדמן
דרך אגב, אם זה לא מתבצע בחודשיים האלה זה לא יתבצע 6 שנים.
שר הפנים אליהו סויסה
אני כבר א1מר, אנחנו לא נבצע את הכל לפני הבחירות. אני צריך להקים 1עחת חקירה.
היו"ר סאלח טריף
אתה הולך על הקטנים ולא על הגדולים.
שר הפנים אליהו סויסה
בשביל להקים עיר מפרץ אני צריך להקים ועדת חקירה. ועדת חקירה מאת להערכתי, גם אם היא

תהיה יעילה, היא לא תגמור את העבודה בשנה.
מיכה ג1לדמו
סליחה שאני מפריע אבל אולי היה כדאי להוציא מכתב של שר הפנים לכל ראשי הרשויות המקומיות

הללו...
שר הפנים אליהו סויסה
אגיד לך מה אני חושב שצריך לעשות, זה עולה כעת במחשבתי אם כי עוד לא ישבנו ודנו מר, באופןמקצועי ויסודי, יותר לעומק. בשלב הבא אני אצטרך לקחת את הדוח הזה, לראות איפה אני חושב שיש סיכוי

שזה יצליח, להקים ועדות חקירה ולהתחיל לחקור את העניין הזה, לשמוע את התושבים. הכנת דוח לעיר

מפרץ זה עבודה קשה. אם ועדה יעילה תגמור את זה בשנה אני חושב שזאת תהיה הצלחה יפה מאוד.

בזה לא גמרנו את העבודה, העבודה הקשה רק אז מתחילה כי בזה שמגישים לי את הדוח ובזה שאני

מקבל החלטה, עוד לא התחלנו את הוועדה. אז צריך להתחיל להיכנס לשאלות - מה אתה עושה עם כל

העובדים, מה אתה עושה עם כל מהנדסי הרשויות המקומיות שהם כפולים ומכופלים? מה אתה עושה

איתם, שולח אותם הביתה? מכניס אותם לתוך המערכת? מה אתה עושה עם כל הסגנים הנבחרים?
מיכה ג1לדמו
זאת לא המשוכה. הבעיה היחידה שישנה - תאמין לי, לגבי היתר אני מוכן להתנדב להיות יושב-ראש

הוועדה, זאת לא הבעיה - הבעיה שתהיה היא קבלת החלטה פוליטית, אם יאפשרו לך לאחד את הרשויות

האלה. כל היתר הוא משני. הבעיה היא פוליטית, לא ראש ממשלה כזה או אחר.
שר הפנים אליהו סויסה
זה נכון, אני לא אומר שלא. אבל גם אם עברתי את כל המשוכות הפוליטיות האלה עדיין איחוד

המערכות הוא קשה מאוד מאוד. לפני 3 שנים בערך פיזרנו מועצה איזורית בדרום, מועצה של בדואים.

איחדנו שתי רשויות מקומי1ת אך עד הי1ם עדיין לא גמרו את כל ההסדרים ביניהן.
היו"ר סאלח טריף
כי בנגב יש להם זמן. המדבר הוא רחב ושם יש זמן. סבלנות וזמן, אין בעיה.
שר הפנים אליהו סויסה
כמובן שהבעיה הפוליטית היא בעיה רצינית מאוד. לכן אני אמרתי, ברגע שיהיה לנו מה להציג אני אביא

את זה להחלטת ממשלה. אני לא מוכן לעמוד מול רשות כזו או אחרת...
היו"ר סאלח טריף
לא יתנו לך, זה מה שחבר הכנסת מיכה גולדמן אומר.
שר הפנים אליהו סויסה
אם לא יתנו אז לא יתנו.
היו"ר סאלח טריף
אז מה עשינו? אז אנחנו היינו גיבורים על הקטנים, על שבי-ציון הקטנה?
מיכה גולדמן
אז כל הוועדות האלה נותנות חומר לאנשים, ולא מעט אנשים אפילו מוצאים את פרנסתם בגללן.

ו
שר הפנים אליהו סויסה
אתם יודעים מה, אם אני אצליח ב-60% ממה שיש לנו עכשיו על השולחן, תאמינו לי שזה יהיה הרבה.
מיכה גולדמן
אבל מה אתה עושה? קל מאוד להתמודד עם שבי-ציון וקל מאוד להתמודד עם יבנאל אבל אני רוצה

לרא1ת שתק1ם עיר א1נ1, אני חצה לראות שתק1ם עיר מפרץ.
שר הפנים אליהו סויסה
אני רוצה לתת לך דוגמא, תסלח לי שאני עושה לך את זה, זה לא יפה, יש המלצה לאחד את כפר תבור

עם מועצה איזורית גליל תחתון.
מיכה גולדמן
אני אעזור לך.
היו"ר סאלח טריף
מצויין, אתה רואה, יש 0יבה גם לחבר הכנ0ת מיכה גולדמן לעזור לך.
מיכה ג)לדמ)
לא, זה סיבה שלא לעזור.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
אני, בלי נדר, אקים ועדת חקירה בעניין הזה. אני רוצה שאתה תדחוף את העניין הזה ואז אנחנו ניראה

איפה אנחנו נעצרים. אבל מה אתם אומרים לי? תתייאש כבר עכשיו ואל תעשה שום דבר. אני לא מתייאש.

אני מתחיל כבר לעש1ת את הדברים. גם אם נצליח לאחד רש1יות קטנ1ת נצא ברווח, למשל, אתם יודעים

כמה תושבים יש במועצה המקומית כינרת? 400 משהו תושבים. אל תזלזלו בקטנים האלה. חצור הגלילית,

ראש פינה וצפת, גם על זה אנחנו חושבים. לא בשלב הראשון אבל חושבים על זה בעתיד.

רציתי להגיד גם איך אני מתכוון לעשות את זה. להערכתי אחד הנושאים המהותיים בעבודתה של רשות

מקומית זה ועדות התכנון והבניה. אנחנו חושבים שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אפילו לפני הקמת

ועדת חקירה, זה לעשות מרחב תכנון אחד למשל בכל המפרץ, ועדה אחת לתכנון ולבניה.
היו"ר סאלח טריף
שם אי אפשר לדעת איפה אתה מתחיל ואיפה אתה גומר. כולם מחוברים ביחד. אני לא יודע מה

הגבולות של הקריות.
מיכה גולדמן
כשאתה נוסע במכונית צפונה אתה עוצר במקום מסויים וזה קריית אתא אבל כשאתה חוזר זה כבר

קריית מוצקין.
היו"ר סאלח טריף
רק שיש שם סגנים.
דוד עמר
מה יש לכם? סגנים הולכים ברגל? אדוני השר, כשתגיע לראשי ערים תאמין לי, זה הכל דברים שאפשר

להתגבר עליהם. כשתגיע לבחירת רבנים, שם הכל יתפוצץ.
ניסו סלומינסקי
יש לו טעות, הרבנות תישאר בכל מקום. האיחוד יהיה רק לראשי ערים אבל בכל מקום 'שאר רב נפרד,

ואפילו 2 רבנים.
היו"ר סאלח טריף
אתמול אני עשיתי פה הכנה למריבה איתכם היום, היה לנו דיון עם חברה קדישא.
דוד אזולאי
אדוני השר, עם חברים כאלה אתה לא צריך שונאים. חבר הכנסת רפיק חג'-יחיא, לך בטייבה אין רבנים.
ני0ן 0לומינ0קי
בינתיים גם הם לומדים. אצל הדרוזים כבר למדו את העסק, נבר יש להם מועצה דתית ויש מקביל לרב

ראשי. עכשיו יהיה להם גם אשכמי וספרדי, חכה, תמצאו איזה משהו, ימצאו רב דתי ורב חילוני.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
לכן אני חושב שהתרומה של ההכרזה על מרחב תכנון אחד בקבצים כאלה יש לה חשיבות גדולה מאוד.

כמובן במקביל אנחנו נצטרך להתקדם בהליך המוניציפלי.

להבטיח לכם שתהיה לי הצלחה של 100%? אני לא יכול להבטיח. אני גם לא יכול להבטיח לכם שיהיו

לי 10% הצלחה. אני לא יודע להגיד לכם. אנחנו מתחילם מהלך.
היו"ר 0אלח טריף
באיזה מקומות אתם מתכוונים להתחיל?
שר הפנים אליהו 0וי0ה
אמרתי שיש מקומות שעליהם החלטנו כבר. החלטנו על כוכב-יאיר + צור-יגאל; אני עומד לקבל את

הדוח על מודיעין + מכבים/רעות; אני עומד לקבל את הדוח על שבי-ציון + מטה אשר + נהריה; אני עומד

לקבל דוח על מנחמיה + יבנאל + כינרת + פ1ריה. זה כבר 4 דורות.
רפיק חגי-יחיא
ומה במגזר הערבי?
שר הפנים אליהו 0וי0ה
במגזר הערבי עוד לא התחלתי בכלל. זה לא 10ד, אצל הערבים יש בעיה גדולה יותר וצריך לטפל בזה

יותר בזהירות. אם אני רוצה להצליח, צריך לטפל בזה בזהירות. אני לא קופץ לחפש כותרות. אני פועל באופן

ענייני. אם אני אתחיל עכשיו מהלך ברשות מקומית ולא אספיק לגמור, או שאני אתקע את כל העסק הזה...
היו"ר סאלח טריף
אסור לך להיכשל.
שר הפנים אליהו סויסה
אני עושה צעד אחר צעד.

בגלל שיושב פה ראש מועצת כוכב-יאיר אז אני מזכיר אותו הרבה פעמים. בצור-יגאל למשל אני לא יכול

להקים רשות מקומית. אין שום הצדקה להקים שם רשות מקומית. אז בסדר, הם לא חצים לקלוט את

צור-יגאל, אבל הם יקלטו אותה. אנחנו נאחד אותם.
דוד קולר
אז חפר יכולה להישאר בעמק חפר וצור-יגאל לא יכולה להישאר בדרום השרון? דרום השרון יש לו

פיתרון גם כן.
שר הפנים אליהו סוי0ה
תאמין לי שאנחנו נגיע לכל מקום, גם במקומות שיהיה קשה לנו ולא נעים לנו לעשות את זה.
דוד קולר
בצורן יכולים להוציא ולמנות שם ראש מועצה.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
יכול להיות. אני לא פ0לתי. כל המקומות שאתם מזכירים נמצאים על השולחן. יכול להיות שגם צורן יהיה

בת1ר העסק הזה. אבל ב1ודאי שבצ1ר-יגאל אני לא יכ1ל להקים רשות מק1מית.

היום אנחנו מתמודדים עם 265 רשויות מקומיות. זה כבר הפך לאבסורד. אתן לכם דוגמא: בכינרת -

400 תושבים: שבי-ציון - מעט מאוד תושבים; מנחמיה - 1,200 תושבים; רמות השבים. זה דבר שהוא

ממש בלתי נסבל. לכן אנחנו חייבים להתחיל את המהלך הזה. אני מצפה שאתם תיתנו לי את הגיבוי, גם

אם זה יהיה קשה, למהלך הזה.

עכשיו לנושא השני, הנושא של שינוי תחומי השיפוט, שהוא נושא נפרד מהנושא הראשון שעליו דיברנו.

בשנתיים האלה כמעט ולא התחלנו ועדות חקירה לשינוי תחומי השיפוט במשרד הפנים. כשאני נכנסתי

למשרד מצאתי 140-130 ועדות חקירה שמתפקדות ועובדות לשינוי תחומי שיפוט. זה כבר הפך לאופנה.

ראש רש1ת מקומית הסתכל ימינה, ראה איזור תעשיה ואמר לעצמו: למה שהוא יהיה אצל מישהו אחר,

שיהיה אצלי. הסתכל שמאלה, ראה שטח חקלאי ואמר: למה שייעבדו אותו, אני יכול לבנות עליו יחידות דיור.

פנה לשר הפנים, שר הפנים הקים ועדת חקירה וזה הפך לאופנה. היו כ-140 ועדות חקירה.

ואז החלטנו כמדיניות לא להקים ועדות חקירה והקמנו רק מספר קטן מאוד של ועדות חקירה לשינוי

תחומי שיפוט. רק במקומ1ת ברורים א1 אם יש הסכמות בין הרשויות המקומיות על שינוי שטחי השיפוט,

במקומות האלה הקמנו ועדות חקירה. הורדנו ב-50%-60% את מספר ועדות החקירה ואני מקווה שנגמור

גם את מה שנשאר.

במקביל הקמנו ועדה בראשותו של מר עמרם קלעגיי שהגיש לי טיוטה איך כל העסק הזה של שינוי

שטחי שיפוט בעצם צריך לעבוד. עוד לא סיכמנו את הנושא הזה. אנחנו אמורים לשבת, ללמוד אותו ולסכם

א1ת1.

אחת מהוועדות לשינוי שטחי השיפוט האלה היא בירושלים. אני רוצה לומר לכם דבר מה בלי להביע

כרגע עמדה. כבר בתפקידי הקודם כממונה על מחוז ירושלים לפני 7-6 שנים העליתי על השולחן רעיון על

שינוי שטחי השיפוט לכיוון צור-הדסה. כבר אז, עוד לפני ועדת קוברסקי, התחילו לדבר על בניית צור-הדסה.

אז התלבטנו האם להקים בצור-הדסה רשות מקומית נפרדת עצמאית או לצרף את צור-הדסה לירושלים. על

שולחנה של ועדת קוברסקי, שפעלה בסוף שנות ה-80, הונחה בקשה כזו, לפני הרבה שניםץ
שמואל סורק
בשנת 1988.
שר הפנים אליהו סויסה
כבר אז הונחה בקשה. אלה שנמצאים פה וטיפלו בנ1שא אז יודעים איפה היו אז הגבולות של הבקשה

להרחבת ירושלים, והם לא שונים בהרבה ממה שמונח היום. זה נדון כבר אז.

אני רוצה לומר לכם כמה דברים, ואולי בזה אני אחסוך אחר-כך דיון. אני לא יודע למשל מה עושה פהראש מועצה מקומית מבשרת ציון, כי אין לו מה להגיד פה, וגם לא תושבי מבשרת ציון, אין להם מה לחפש

פה. אם יש אחד שצריך לשבת פה זה אולי מר מאיר ויזל, ראש מועצת מטה יהודה, והוא צוחק. אני הודעתי

שוב ושוב 1הבהרתי, מבשרת ציון לא ת10פח לירושלים, לפחות לא במהלך הזה. זה לא חדש.
מילכה דונכיו
את ההצהרה הזאת אנחנו נבדוק.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
כולכם ידעתם את זה מתחילת המהלך אבל היה נוח לכם להתעלם מהמידע הזה ולעשות כל מיני

דברים שלא היה צריך לעשות. אני הודעתי כבר בתחילת המהלך שאת מבשרת ציון אני לא מצרף לירושלים.
מילכה ד1נכין
אז מה זה עיריית-גג? מה עם התכנון?
שר הפנים אליהו 0וי0ה
אני אגיד לכם גם למה אני חושב שלא צריך לנהל מלחמות עכשיו לגבי מבשרת ציון. ברגע שבתוך עמק

הארזים יסלל כביש מס' 9, ברגע שעיריית ירושלים תיבנה על מצפה מי נפתוח ועל גבעת אלונה, ברגע

שעיריית ירושלים תתכנן את הר חרב, וזה יהיה מ0ופח להר איתן, היא תיבנה גם את הרי איתן - אם כל זה

יקרה אז לא תהיה שום הצדקה שבעולם, ברגע שנוצר רצף אורבני, שמבשרת ציון תהיה רשות מקומית בפני

עצמה. אבל זה לא יקרה היש.
היו"ר סאלח טריף
רבותי, אתם לא תפריעו, תנו לו לדבר.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
יכול להיות שלא יסלל כביש מס' 9, יכול להיות שגבעת אלונה לא תיבנה, יכול להיות שברכס חלילים כל

הבניה שמתנהלת עליו עכשיו תופסק, יכול להיות שמצפה מי נפתח לא יבנה ויישאר לנו עמק האתים ירוק,

כמ1 שגברת ציפי חן חצה. אז בסדר, זה מה שכולכם רוצים, יכול להיות שהמצב ישאר אותו דבר ואז ידברו

בעוד 30-20 שנה על צירוף מבשרת ציון לירושלים.

חז"ל אומרים במדרש "עתידה ירושלים להגיע עד שערי דמשק".
ציפי רוו
אז זה בכיוון ההפוך. האם הר איתן הוא בדרך לדמשק?
היו"ר סאלח טריף
זה פעם ראש1נה שיש תיאום בין המעשים של השר שחן לדברים של שר הפנים. אני מבקש שתקשיבו.

ו
רפיק חג'-יחיא
זה מפחיד, עוד מעט נחיה לפי ההלכה. האם אסד יודע על זה? זה הקו המדיני של הממשלה הזאת.
היו"ר סאלח טריף
מזל שראש הממשלה נתניהו לא כל-כך מכיר דברי חז"ל, אחרת הוא היה מצטט את זה מזמן. זה

מתכון לשלום בט1ח עם סוריה, זה הסיסמא הבאה בבחירות של הימין.
ציפי רוו
זה שער דמשק בעיר העתיקה.
רפיק חג'-יחיא
אתה יודע למה זה אמיתי, דברי חז"ל שלנו אומרים שדמשק הגדולה מגיעה עד שועפאת.
היו"ר סאלח טריף
עם החז"ל שלכם ועם החז"ל של היהודים, ואין לנו מדינה. מחז"לים לוול"לים.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
כבר בשלב הראשון אמרתי שאני לא מצרף את מבשרת ציון והודעתי את זה לראש המועצה ולראש

הממשלה. יותר מזה, הודעתי שאני היום לא מתעסק עם מבשרת וגם לא עם כל המושבים, אני אומר לכם

את זה בצורה הכי גלויה. אמרתי את זה לראש הממשלה וגם לראש עיריית ירושלים. אין לי שום עניין לקחת

את המושבים, לא את בית-זית ולא את אורה/עמינדב, לא את צור-הדסה ולא את אבן-ספיר. דרך אגב,

אבן-0פ'ר רוצה להסתפח לירושלים, יש שם אנשים עם קצת שכל.
הערה
לא את הישוב, את השטחים.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
אתם תיראו שאם נעשה מהלך כזה כל המושבים ירוצו אחרינו בזחילה (אפשר לזחול מהר).
הערה
אין שטחים שם.
שר הפנים אליהו סויסה
היום מדובר על שטחים שיוצאו בירושלים לבניה, לבניה למגורים ולייעודים אחרים. מאז החלטת

הממשלה אנחנו מקיימים איזשהו מהלך של הידברות בין עיריית ירושלים לבין ראש מועצת מטה יהודה

במשרד הפנים כדי לנסות לראות איפה יש הסכמות ואיפה אין ה0כמ1ת, אם יש בכלל הסכמות. איפה אפשר

להתקדם, איפה אי אפשר להתקדם, ואז לראות איפה אנחנו מוצאים את הפשרה, אם מוצאים בכלל. אנחנו

נמצאים בעיצומה של ההידברות. ההידברות היא בינינו לבין מטה יהודה לבין עיריית ירושלים.

אני לא מתכוון ללכת בהליך של חקיקה. אם אנחנו הולכים בהליך של הקמת ועדת חקירה, ועדת

החקירה הזאת תוגבל בזמן ואנחנו נעמוד בזמנים האלה. זה דבר נוסף.
דבר שלישי, נושא של עיריית-גג
כולכם לוקחים סיסמאות וכותבים אותן יפה וגדול ואחרי זה אני צריך

לבוא ולתרץ את כל הדברים. אני לא יודע מה זה עיריית-גג. אני לא יודע מה נכלל בתוך עיריית-גג. כולנו

מתחילים לריב עכשיו על עיריית-גג כשאני לא יודע מה זה בכלל.
שמואל סורק
קודם עושים שיעורי בית ואחר-כך מקבלים החלטות, לא הפוך. לא אתה, הממשלה החליטה.
שר הפנים אליהו סויסה
תאמין לי שגם הממשלה יודעת מה היא עושה, תאמין לי שגם אנחנו הכנו שיעורי בית. אני לא התחלתי

להכין שיעורי בית עכשיו.אני רוצה לומר לכם שאני כבר לפני למעלה משנה וחצי התחלתי לטפל בנושא הזה, לא של עיריית-גג,

אני לא מדבר על עיריית-גג, אני מדבר על שיתוף פעולה איזורי בכל הנושאים המוניציפליים. אין שום סיבה

שעיריית יר1שלים שחצה להזרים את הביוב שלה מזרחה תתחנן במשך שנה-שנתיים לעיריית מעלה

אדומים שתואיל בטובה להסכים שהצינור יעבור בתחומה. אין שום 0יבה שעיריית מעלה אדומים תישען

בחינוך, בעבודה, במסחר, בקניות, בכל מה שאתם רוצים, על ירושלים אבל מצד שני היא מנותקת ממנה

לגמרי. אין שום 0'בה שהיא תפנה את האשפה לבד, אין שום 0יבה שהיא תנהל מערכת מים וביוב לבד, אין

שום 0יבה שהיא תנהל מערכת חינוך לבד.

אותו דבר גם לגבי מבשרת ציון. היום מבשרת רוצה לפנות אשפה לבד. אתם יודעים לאן מפנה מבשרת

את האשפה? תשאלו את ראש הרשות לאן הוא מפנה את האשפה וכמה זה עולה לו. אין שום סיבה. אין

שום סיבה גם שהוא ינהל את תשתית המים ואת כל הדברים אם הוא ניזון מקו הצינור שמגיע לירושלים.

הכוונה שלי היתה ליצור שיתוף פעולה איזורי מוניציפלי. אצלי מה שנקרא "הקו הירוק" לא קיים בדברים

האלה כי גבעת זאב נשענת על ירושלים ומעלה אדומים נשענת על ירושלים.
אמנון בכר
אבל המלצות הוועדה יצרו את הקו הירוק.
שר הפנים אליהו סויסה
וכולם נשענים על ירושלים. ואם בית-לחם גם רוצים, אהלן וסהלן, שייבואו וייעמדו בסטנדרטים.
ציפי רוו
בית גיאלה מזרימה את הביוב לאותו קו.
שר הפנים אליהו סויסה
הלוואי שתהיה מחוברת, אבל זה טעות שאנחנו נכנענו אז לבקשה של מר טדי קולק בעניין הזה. לו לא

היינו נכנעים לו אז הדברים היו נראים היום אחרת. אבל מה לעשות, כולם רצו כדי להציג את שיתוף הפע1לה

בין מר טדי קולק לבין ראש עיריית בית-לחם.
היו"ר סאלח טריף
זה הדבר הטוב ביותר שעשיתם כי כל הביובים האחרים נשפכים לתוך תל-אביב, לגוש דן.
שר הפנים אליהו סויסה
אני רציתי ליצור שיתוף פעולה. לכן הקמנו איזשהו צוות שבודק את הדברים האלה ועוד לא סיים את

עבודתו. הצוות הזה אמור להגיש לי את מסקנותיו ואנחנו ניראה איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה.

נכון שישנה החלטת ממשלה על הקמת עיריית-גג. אני עוד לא הולך ומוותר על הסמכויות שלי בנושא

תכנון 1בניה 1ע1ד לא מעביר אותן לאיש כזה או לאיש אחר.
הערה
לבטל את המישרה של הממונה על המחוז.
שר הפנים אליהו סויסה
גם לי יש אינטרס לא קטן משלכם בעניין הזה. אבל תעזבו, לא מתעסקים עם זה עכשיו. וכש"תעסקו עם

זה אז ישמעו מה שאתם רוצים להגיד. חבל לכם למלא את העיתונים בכותרות שאין להן שום בסיס ושום

שחר.
אלי מויאל
אדוני השר, האם אפשר לשמוע ממך שכל הנושא הזה נדחה בשלב הזה?
שר הפנים אליהו 0וי0ה
אני לא אמרתי שנדהה.
אלי מויאל
אני שואל שאלה. אני מבקש לדהות את כל הנושא הזה עד לאהר הבחירות ולהקים ועדת הקירה

מסודרת שתבדוק את הנושא.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
לא צריו לדהות שום דבר. אמרתי שיש הידברות בינינו לבין מסה יהודה ולבין עיריית ירושלים. ברגע

שנסיים את ההידברות, אם נגיע להסכמות - מה טוב, ואם לא נגיע להסכמות - הנה מה לא ט1ב, או הנה מה
טוב, ואז נחליט
מקימים ועדת הקירה או לא מקימים ועדת הקירה. זה הסיפור. כלומר אין פה מה לדהות ואין

פה מה להקדים.
הערה
אם מגיעים להסכמות אז אין ועדת הקירה?
שר הפנים אליהו סויסה
אין לי ספק שעל הלק מהדברים יהיו לנו הסכמות. כבר יש הסכמות על הלק מהדברים. ועל מה שלא

יהיה, אז תעזבו, אני לא רוצה לפרט היום. לכן אין מה להקדים. יכול להיות שנגיע להסכמה ונגמור את זה

תוך יומיים. לי יש אינטרס גם שמטה יהודה ירוויה.
אמנ1) בכר
אני תושב צור הדסה. כשאני קורא את הוות הדעת של ועדת המנכ"לים אני מתרשם שבעצם זה עלה

תאנה שמהפה על ההלטות שנתקבלו מראש ובעצם לא נעשתה פה שום עבודה מקצועית לבדיקת

העניינים.

רציתי להתייהס בשתי נקודות לגבי הנושא הזה של הסיפוה ממערב. הסיפוה הזה הוא בניגוד גמור

לתמ"א 31, להמלצות של ועדת רונן, להמלצות של הוועדה האסטרטגית, ההטיבה לתכנון אסטרטגי בעיריית

ירושלים. יש כאן דיעות לכאן ולשם. הנתונים שהוועדה הזאת מתבססת עליהם הם מעוותים לחלוטין. אני לא

מבין איר מדינת ישראל מרשה לעצמה לוותר כל-כך בקלות על נתח קרקע ולהעביר אותו לעיריית ירושלים,

כשיש לחץ של הייזמים. להעביר את זה כל-כך בקלות לעיריית ירושלים כשבעצם אנחנו חייבים לשמור את

האדמות האלה לד1רות הבאים. אין לנ1 עוד ארץ מקרא. אם אנחנו מוותרים על האדמות האלה ומעבירים

לראש עיריית ירושלים, להבר הכנסת אולמרט, הוא לא יעמוד בלהצים של יזמי הנדל"ן.

אני בא אליך ואומר לך: אנא, תתייהסו לשטהים האלה כאל קודש. אסור לנו להעביר אותם.
שר הפנים אליהו סויסה
אם אתה היית רוצה לשמור על האדמות לא היית בונה בצפיפ1ת שאתה בונה שם בצור הדסה.
אמנ1ו בכר
אני מסכים איתך במאה אחוז בעניין הזה. צריך לצופף, צריך למחזר, צריך לפנות וצריך לבנות, אני

מסכים איתך. אבל בואו לא ניתן לחתול לשמור על החלב, זה הכל.
אלי מויאל
אדוני השר, אדוני המנכ"ל, היושב-ראש ...
שר הפנים אליהו סויסה
אני בסוף אשתכנע שצריך לצרף אתכם.
אלי מויאל
אז תצרף, בינתיים אני יודע בדיוק מה הכוונות שלך.

אדוני השר, הישוב שלנו ממשיך לתסוס כל הזמן. אנחנו נמצאים בתקופת בהירות. אני שמח על הדברים

שלך היום, שהם חד-משמעיים, שאתה אומר שמבשרת לא תסופח, שהיא תמשיך להיות עצמאית. אני רק

מבקש להוריד מאיתנו את החששות הללו, שמנגנים לנו כל הזמן על הנושא הזה של מרחב התכנון והבניה.

הנושא השני שדיברת עליו, אני בטוח שזה יימשך הרבה זמן, זה העניין של עיריית-גג. אני פונה אליך,

אדוני השר, ולמנכ"ל, תיתנו את ההודעה ההד-משמעית הזאת, שהנושא הזה לא יהיה בתקופה של 4

ההודשים הקרובים. אני מבקש להקפיא את כל הנושא של ההמלצות בפני ראש הממשלה או בפני

הממשלה. ממתינים לנו ב-1.8 המלצות שר הפנים וב-20.9 המלצות בנושא עיריית-הגג.
יעקב אפרתי
לא המלצ1ת, דיווח.
אלי מויאל
עומדים לנו עם אקדח על הרקה ואומרים לנו: ככה תלכו ותנהלו מערכת בחירות. אנחנו לא יכולים לנהל
ככה מערכת ב
הירות כשע1מד לנ1 כל הזמן איום כזה. ראש עיריית ירושלים מתע1רר כל בוקר עם איזה חלום
ואז אומרים לנו
נשאר לכם עוד כמה ימים ואז תהיו חלק מירושלים. איך אפשר לחיות עם הדבר הזה?
יו0י קמחי
אני ממבשרת ציון. אני מבקש להשתמש בדוגמא היפה שהביא שר הפנים לגבי המעבר בין

קריית-מוצקין לקריית-ים, שאתה לא מרגיש שאתה עובר לרשות אחרת. אנחנו לא רוצים שזה יקרה באיזור

שלנו. אנחנו לא רוצים רצף אורבני. אנחנו לא רוצים לשכפל פה את גוש דן.
ציפי רון
לפני כמה שנים נתנן חלק עצום מאיזור הרי יהודה, מאיזור השפלה, כדי לבנות עיר חדשה, רמת

בית-שמש. נתנו שטח שהגודל שלו בדונמים לא רחוק מגודלה של תל-אביב. אמרו שזה יהיה השסתום

ללחצי הפיתוח ולקליטת אוכל01יה באיזור הרי יהודה. מתברר, לא רק שזה כישלון אלא עכשיו חצים לחבר

אותו עם ערים אחרות.

אם "לכו על התכנון של צור הד0ה וההיבור שלה לירושלים יפגעו עוד פעם ברמת בית-שמש וגם בהרי

יהודה. ואותו דבר עם יבנו בהר חרב וכל השאר. ח0רה כאן ראיה כוללת ובלי זה הולכים והורסים את כל

האיזור הזה.

אנחנו מבקשים ממשרד הפנים להסתכל בצורה ממלכתית על אותה פיסת ארץ יחודית ולא לתת את ידו

לגריעה ממנה בנקודות, נקודות, מה שבעצם לא ישאיר, לא את הירוק ולא שום דבר, אלא יהפוך את הירוק

ל"ירוקים", שלא ברור לנו מי ייהנה מהם.
עדי גיא
יש לי רק שאלה, ישבנו ביום ראשון עם יושב-ראש הוועדה המחוזית, מר מתי..., והוא אמר לנו שבעצםמתכוונים כן להקים ועדת חקירה לנושא של מבשרת ציון.
מאיר ויזל
אני רוצה להזכיר שאנהנו במטה יהודה העברנו לפני 7-6 שנים 16,000 חנם לירושלים. בכל ה-16,000

דונם לא נבנה בית אחד. במסמכים של משח- הפנים ושל כל יתר המוסדות יש שם פיתרון עד לשנת 2020

בלי להגדיל את הגבולות. זה 25 שנים קדימה משנת 1995.
רפיק חגי-יהיא
זה קרקעות לבניה?
מאיר ויזל
שמואל סורק: אני רוצה רק הבהרה אהת, אם אפשר, כבוד השר. כשאתה א1מר שמבשרת ציון לא מטופלת, אותנו

מעניין מה הסמכויות שיישאירו לנו במבשרת עצמה, וכמובן בכל מה שגובל איתנו. מה האינטראקציה איתנו?

האם יש לנו משהו להגיד בעניין הגבולות שלנו בכלל או שלא יהיה לנו משהו להגיד?
שר הפנים אליהו סויסה
אין לכם מה להגיד, אתם לא בסיפור.
שמואל סוריה
לגבי מה שמחובר איתנו בגבולות היישוב, למה שלא נגיד?
שר הפנים אליהו סויסה
אז תיפנו לוועדת החקירה ותאמרו את דעתכם.
שמואל סורק
אז יש ועדת חקירה?
שר הפנים אליהו סויסה
כשתהיה, אם תהיה.

אני רוצה ל1מר עוד משפט אחד, משרד הפנים מקדם היום 4 תוכניות מטרופוליטניות במדינה: 1)

ירושלים זה התוכנית שנגמרה כבר לפני הרבה שנים, לפני 5-4 שנים. היא מעודכנת. הלוואי שנממש 50%

ממה שיש בה; 2) מטרופולין חיפה; 3) מטרופולין תל-אביב; 4) מטרופולין באר-שבע.

ו

מה זה תוכנית מטרופולין? זה בדיוק הדברים שעליהם דיברתי. אם אתה לא מממש את תוכנית

המטרופולין אז חבל על הזמן, אז בואו לא נעסוק בתכנון. תכנון מטרופולין זה לקיחת הגרעין, לקיחת העיר

המרכזית, הפיכתה למרכזית וחיזוקה, ושכל אלה שמסביב באים אליה ומשתמשים בשירותים שלה.
שמואל סורק
השאלה מה מערכת האיזון עם הסביבה, אם זה בכפייה או לא בכפייה..
ציפי רון
בונים בעין חמד ובבית נקופה ובצור הדסה, בונים בכל מקום.
שר הפנים אליהו 0וי0ה
מבחינתי בשלב הזה, כל עוד שאני לא מטפל בדברים אחרים, ליישם מערכת מטרופולין זה הדברים

שעליהם דיברתי, הנושאים המ1ניציפליים: זה ביוב, זה דרכים, זה תשתיות, זה מים, זה כל הדברים

המ1ניציפליים שהיום דיברתי עליהם. אני חושב שזה ביטוי נאות מאוד לתוכנית מטר1פולין.

יכול להיות שייגיע הזמן, אולי בעוד 20 שנה, אולי הדור הבא יחליט שבאמת אין שום קיום למבשרת

ושירושלים צריכה להגיע עד שער הגיא, גם זה יכול להיות. אז יכול להיות שנתמודד עם זה בד1ר הבא. עשו

ט1בה, תעזבו את זה, תפ0יקו להע0יק את העיתונים בכותרות.
היו"ר סאלח טריף
לסיכום הדברים, קודם כל בקטע הראשון של החלטות מקצועיות - לפני שאני קורא את הצעת ההחלטה

אני רוצה להגיד לשר הפנים, אנחנו כחברי ועדת הפנים ואיכות הסביבה נתמוך בכל החלטה מקצועית

שתיעשה ותתקבל על-ידי משת- הפנים, ניתן לה גם גיבוי ציבורי ופוליטי מלא.

בדברים שיסודם בהחלטות פוליטיות וריצוי מאווים פוליטיים, אנחנו נעמוד על המשמר מול הממשלה

ומשרד הפנים.
רפיק חג'-יחיא
אתה רוצה שנצביע על הצעת ההחלטה? אדוני היושב-ראש, כתבתי לך הסתייגות.
היו"ר סאלח טריף
אתה רוצה שאני אקרא את הצעת ההחלטה ואתה תבין מה אני רוצה?
רפיק חגי-יחיא
אני קראתי את הצעת ההחלטה.
היו"ר סאלח טריף
אז מה אתה רוצה? יש לך מה להעיר? בבקשה.
רפיק חגי-יחיא
אני הייתי חבר בוועדה לאיחוד רשויות לפני שעזבתי את רשות עיריית טייבה והיו לי הסתייגויות על

הסיכום של הוועדה. אני לא יכול להצביע עכשיו על כך שניתן גיבוי מלא לפני שנראה את ההחלטות.
היו"ר סאלח טריף
שר הפנים אמר שכרגע הוא לא מדבר על הרשויות הערביות בגלל הרגישויות שם. האם זה מספק

אותך?
רפיק חגי-יחיא
אז תכניס את זה.
היו"ר סאלח טריף
אבל הכל רשום בפרוט1קול. קיבלנו את הודעת השר.
רפיק חג'-יחיא
אני מבקש שזה יופיע בהצעת ההחלטה. שר הפנים הרי אמר את זה בפה מלא אז אני לא מבין למה
לא להגיד
מבשרת ציון לא קשורה לזה והרשויות הערביות לא קשורות ביישום ההחלטה?
היו"ר סאלח טריף
אני קורא את הצעות ההחלטה:

1) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מחזקת את ידיו של שר הפנים בהחלטות המקצועיות בעניין

האיחוד האורבני של ישובים גדולים וקטנים בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית בראשות פרופ' שחר.

כמו כן קיבלנו ורשמנו לעצמנו את הודעתו של שר הפנים בעניין הרשויות במגזר הערבי.

2) ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מחליטה לדחות את ביצוע ההחלטות של משת- הפנים,

כפי שנכפו על-ידי החלטת הממשלה מיום 21.6.98 (החלטה 3913) בדבר:
א. הרחבת תחום השיפוט של ירושלים
ב. הקמת עיריית-גג;

וזאת עד לאחר הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות בנובמבר 1998.

3) ועדת הפנים ואיכות הסביבה דורשת להיות שותפה מלאה להחלטות שייתקבלו בנדון בהמשך -

כחלק חשוב מהפיקוח הציבורי והפרלמנטרי.

הצבעה על הצעות ההחלטה שהוקראו

בעד - כולם פה אחד

נגד - אין

הצעות ההחלטה נתקבלו.

אני רוצה להודות לשר הפנים ואני מודה גם לכם.

הישיבה נבעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים