ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 27), התשנ"ח-1998 - של ח"כ אופיר פינס וענת מאור - החזרת הצעת החוק לדיון מהמליאה לוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 279

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998). שעה 10:45

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

ענת מאור

אופיר פינס-פז
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
ימימה פרלס
סדר-היום
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 27), התשנ"ח-1998 - של ח"כ אופיר

פינס וענת מאור - החזרת הצעת החוק לדיון מהמליאה לוועדה.חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 27), התשנ"ח-1998 - של ח"כ אופיר

פינס וענת מאור - החזרת הצעת החוק לדיון מהמליאה לוועדה.
היו"ר סאלח טריף
אני פותה את ישיבת הוועדה.

מירי פרנקל-שור;

על פי תקנון הכנסת, היות שהצעת החוק כבר הונחה, סעיף 124 קובע שאנחנו

צריכים להודיע שאנחנו מעוניינים למשוך את הצעת החוק בחזרה לדיון בוועדה. זה

מצריך לכנס את ועדת הפנים, כדי לקבל החלטה שאנחנו אכן רוצים למשוך את הצעת

החוק מהמליאה לוועדה. הנוהג בוועדה הוא שאנחנו מזמינים את המציעים כדי שהם

יידעו מה קורה בהצעת החוק שלהם.
היו"ר סאלח טריף
כדי להזמין את המציעים, אנחנו נעשה את זה קצר. אני אחזור על כל מה שכבר

הסברתי, שאני בדקתי עם משרד הפנים. היות שקיבלתי מכתב מאוד דחוף ומאוד קשה של

שר הפנים בעניין הזה, הבנתי שיש איזושהי בעיה, ובדקתי את העניין גם עם שר

הפנים וגם עם העובדים שלו שמופקדים על כך, עם עורך הדין אהוד שילת, והסתבר

שאין להם התנגדות עקרונית לחוק. הבעיה שלהם היא מבחינה יישומית. הם לא יכולם

שחוק יאושר בכנסת ולא יוכל להתבצע מיד בבחירות הקרובות. הם נמצאים כבר בתהליך

של הכנות מאוד מואצות לבחירות הקרובות, וכל דבר שיוטל עליהם יהיה בבחינת עומס

שלא ניתן לעמוד בו. הם מוכנים לקבל את החוק, בתנאי שהתחולה שלו תהיה לבחירות

הקרובות.
מירי פרנקל-שור
לבחירות הבאות שאחרי הבחירות שיתקיימו.
היו"ר סאלח טריף
כן.
מירי פרנקל-שור
לבחירות בשנת 2003.
היו"ר סאלח טריף
אם תהיה מועצה באמצע שתקום, זה לא נורא, זה לא קריטי.
אופיר פינס-פז
זה לא רלבנטי, כי מדובר על כפל הצבעה.
היו"ר סאלח טריף
בבני-ברק זה בדיוק צריך לתפוס. זה בעוד שנתיים.
אופיר פינס-פז
בעוד חמש שנים. זה חוק שמדבר על הצבעה כפולה באותה שנה.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שבהסדר הזה, היות שאנחנו עושים חוק לא נגד ממשלה, אלא לטובת

העניין, אם המשרד הנוגע בדבר אומר שהוא מסכים לעיקרון, אבל יש בעיה, אז אנחנו

צריכים להתחשב. זאת דעתי.
ענת מאור
אנחנו התייעצנו על זה אתמול ואתה עדכנת אותנו בעניין. אני מסכימה איתך

שלא צריך ללכת סתם בניגוח עם הממשלה אם יש שיתוף פעולה. אבל אז מה אנחנו רוצים

להציע לך בעקבות הצעתך? אנחנו מציעים למשוך את החוק חזרה מהמליאה לפה.
היו"ר סאלח טריף
הוועדה צריכה לאשר את המשיכה שלו לכאן.
ענת מאור
כן, אבל הבעיה היא שאם רק נציין שהתחולה היא מהבחירות הבאות, אנחנו בעצם

לא מקבלים מספיק התחייבות ממשרד הפנים איך הוא עושה את זה.
מירי פרנקל-שור
זה דיון שלם. בדיוק בשביל הסיבה הזאת, אחרי שנקבל את זה, צריך להכין הצעת

חוק שהיא תכלול את המנגנון איך אנחנו עושים את זה.
ענת מאור
זה לא יהיה כבר בשבוע הבא?
מירי פרנקל-שור
לא. צריכים לקבל פה החלטות עקרוניות.
ענת מאור
על כל זה הם עוד לא באו?
היו"ר סאלח טריף
הם לא זומנו.
ענת מאור
משרד הפנים טען שעל מנת שהוא יוכל לבצע כללית, לא חשוב באיזו מערכת

בחירות, עכשיו או עתידית, הוא צריך להפריד בין רשימת הבוחרים לכנסת, לבין ספר

הבוחרים לשלטון המקומי.
מירי פרנקל-שור
צריך מעבר לזה. אתן לך דוגמא, למשל, כשאנחנו ישבנו וניתחנו את הבעיה. חוק

הבחירות קובע שכל חומר ההצבעה, אם הוא לא-- , צריך להשמיד אותו.

ענת מאור;

נכון.
אופיר פינס-פז
אני רוצה שתתייחסי לכמה דברים. יכול להיות שאנחנו מתנגדים בכלל למשיכת

החוק.

מירי פרנקל-שור;

יכול להיות, אבל זו החלטה של ועדת הפנים.

אופיר פינס-פז;

אנחנו אישרנו את ההעלאה של החוק למעלה, מתוך ידיעה שהחוק הזה כפי שהוא

מנוסח, לא מצריך את משרד הפנים לעשות שום החלטה אופרטיבית. זו היתה פרשנות

שנאמרה כשאת לא היית פה, זאת אומרת, שזה חוק הצהרתי, שהנוסח שמשרד הפנים עשה

לא מחייב את שינוי חוק הבחירות, ולא מחייב את שינוי ספר הבוחרים כפי שהוא

מנוסח כרגע. זה ניסוח של משרד המשפטים. שנית, אם רוצים לבטל או למשוך, ורוצים

לעשות תחולה לפעם הבאה, אנחנו לא מתנגדים, ובתנאי שבחוק יהיו כבר כתובים כמה

וכמה דברים שאני כן רוצה לעשות. למשל, שהאנשים האלה לא יופיעו בספר הבוחרים,

שלא י ושמד חומר.
היו"ר סאלח טריף
למר שילת אין עמדה נגדית למה שאתם אומרים.
אופיר פינס-פז
יש לו.
מירי פרנקל-שור
לא, אין לו שום עמדה נגדית.
אופיר פינס-פז
אני רוצה לשאול אותך כיועצת משפטית, האם ההחלטה כפי שהיא מנוסחת כיום,

היא מחייבת את מר אהוד שילת לאיזשהו דבר שהוא לא יכול לעמוד בו.

מירי פרנקל-שור;

זו תקנה שהציבור אינו יכול לעמוד בה.
אופיר פינס-פז
הציבור לא יכול לעמוד בה?
מירי פרנקל-שור
בוודאי. משרד הפנים לא יכול--
היו"ר סאלח טריף
הוא לא יכול להיערך לזה, כי הבחירות או-טו-טו.
אופיר פינס-פז
הוא לא יכול להיערך, אבל אם יימצא אדם שהצביע פעמיים--

מירי פרנקל-שור;
תבוא מבקרת המדינה ותשאל אותו
מר שילת, או משרד הפנים, למה אתה לא מיישם

את החוק? מה הוא יכול להגיד? אתה שם אותו בבעיה.
אופיר פינס-פז
אני לא רוצה לשים אותו בבעיה, זה מקובל עליי.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו הבאנו את החוק וציינו כשהצבענו עליו, שכוונתנו להודיע לציבור שיש

רצון לטפל, ודיר-בלאק, שזו אזהרה. עכשיו בא מר שילת ואומר: אני לוקח כל חוק

שבכנסת ברצינות המלאה, ורוצה להיות ערב לו, ואני לא מסוגל להיות ערב לו, ואל

תכשילו אותי.
ענת מאור
אופיר פינס-פז: כי הוא השמיד חומר על פי חוק.
היו"ר סאלח טריף
לכן יש טעם בדבריו.
אופיר פינס-פז
יש טעם, אבל אז אני רוצה תוספת נוספת לחוק. ראשית, אתה אומר תחולה לשנת

2003, ואני רוצה עוד שורה--
מירי פרנקל-שור
אין שורה, זה מנגנון.
אופיר פינס-פז
לא לפתח את כל המנגנון, כי אין לנו יכולת לפתח את המנגנון.
מירי פרנקל-שור
יש יכולת, אבל זה עניין של זמן.
אופיר פינס-פז
זה עניין של הרבה זמן. יש משהו שבחוק חזה ייכתב, שמשרד הפנים יצטרך

להיערך לפתח מנגנון, לפתח תקנות בדברי ההסבר--
דוד אזולאי
לא מהרגע להרגע.
אופיר פינס-פז
אני לא מבקש שינוי חקיקה כוללני, אלא משהו בדברי ההסבר.
מירי פרנקל-שור
בנאום של חה"כ טריף.
היו"ר סאלח טריף
לי יש רצון גדול כמוך שהחוק יעבור עכשיו לפני הבחירות, לכן, מצד אחד אני

לא רוצה להקשות על משרד הפנים בדבר שהוא לא יכול לעשות אותו, ומצד שני, החוק

ייצא לדרך, והציבור יידע, נפרסם את זה. כל מה שאתה אומר לגבי מנגנון, תשאיר את

העניין. אנחנו נביא את מר שילת לכאן, נשמע ממנו, ונכין את זה.

מירי פרנקל-שור;

מנגנון שלם?
היו"ר סאלח טריף
לא צריך מנגנון שלם.
אופיר פינס-פז
אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם את מסוגלת, במסגרת החקיקה לא לקבוע את

הכללים, אלא רק לקבוע משהו בחוק, לא רק בנאום של סלאח, כי זח לא מספיק. שמשרד

הפנים יהיה צריך בין החקיקה לבין התחולה, לעשות את כל הצעדים הדרושים כדי

ליישם את החוק.

מירי פרנקל-שור;

אנחנו לוקחים את התיקון הזה ואנחנו משלבים אותו בחוק הבחירות. אני אנסה -

להתייעץ עם מר שילת, ואתייעץ גם עם משרד המשפטים, האם אפשר לכתוב בחוק כזה

איזשהו דבר.
אופיר פינס-פז
בסדר. הבנתי את הבעיה.
ענת מאור
מתי מביאים את זה לדיון?
היו"ר סאלח טריף
מחר בבוקר. אנחנו מאשרים את משיכת החוק חזרה לוועדה, ואנחנו נבקש מהמנהלת

שלנו להביא לנו את זה מחר לדיון.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:03

קוד המקור של הנתונים