ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירות ראש המועצה) (תיקון -בחירות מיוחדות), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 278

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ו בתמוז התשנ"ח (20.07.98). שעה 13:30

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
עו"ד סיגל קוגוט - משרד המשפטים

בני יערי - אב ביה"ד למשמעת של הרשויות

המקומיות
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירות ראש המועצה) (תיקון - בחירות

מיוחדות), התשנ"ז - 1997, של חבר הכנסת סאלח טריף.הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירות ראש המועצה)

(תיקון -בחירות מיוחדות). התשנ"ז-1997.
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירות ראש

המועצה) (תיקון-בחירות מיוחדות), התשנ"ז-1997. זאת הצעת חוק שלי. אנחנו פה

בהכנה לקריאה ראשונה, מה המצב מבחינת משרד הפנים?
בני יערי
אנחנו תומכים בהצעה הזו.

מירי פרנקל-שור;

סעיף 1 להצעה אומר: "זכאי להיבחר לראשות המועצה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר

כחבר המועצה." זה תיקון לחוק, כיום אין קריטריון למי שרוצה להבחר לראש מועצה

ולכן עליו לעמוד בקריטריונים של מי שעומד להיות חבר מועצה, יוצא מכך שיותר קשה

להבחר לחבר מועצה מאשר לראש מועצה. זה סעיף 1 שבאה ההצעה לתקן. מה אתם רוצים

לסכם לגבי סעיף 2?

עשינו תיקון עם יוסי כץ שדן בכל נושא הבחירות. החלנו שם חלק לגבי המועצות

האזוריות שאמור להכנס לתוקף ב-26 לנובמבר 2002, שם קבענו שבבחירות מייחדות יש

כל מיני תנאים שביניהם רשאים להציע מועמד, בנוסף לאמור בסעיף 5, חמישית מחברי

המועצה, ועל המועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה.

היות וזה אמור להכנס רק ב-2002, אבל זה הכרחי לבחירות שאמורות להתקיים

במועצות האזוריות, אז יש בקשה לתקן גם את הצעת החוק בהתאם,
סיגל קוגוט
זאת רק הבהרה. זה לא תיקון אמיתי. גם היום כתוב בחוק שרשאים להציע, חוץ

מקבוצת הבוחרים, חמישית מחברי המועצה. זה מנוסח לא טוב,
מירי פרנקל-שור
זה לא כתוב לגבי בחירות מיוחדות. למדים מכך שאם זה בבחירות רגילות אז גם

בבחירות מיוחדות, אבל זה לא נאמר בשום מקום במפורש.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו כותבים את זה כאן. זאת אומרת, שהכלל שחל על הבחירות הרגילות, יחול

גם על הבחירות המיוחדות. הכללים שחלים על חבר מועצה יחולו גם על ראש מועצה.

אנחנו מאשרים את החוק ומעלים אותו לקריאה ראשונה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים