ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול ציוד), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 277

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ו בתמוז התשנ"ח (20.07.98). שעה 30;12

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
שוקי אמרני - משרד הפנים

לאה ענתבי

יוסף שחורי - עמותת מנהלי רכש ואספקה ברשויות
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול ציוד),

התשנ"ח-1998.תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים,

רישום וניהול ציוד). התשנ"ח-1998
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. קיבלתי את פנייתו של שר הפנים לאישור

תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול ציוד), התשנ"ח-1998.
יוסף שחורי
המצב ברשויות המקומיות הוא שתקנות לניהול רכש קיימות משנת 1985. התקנה

הנוכחית משופרת. תקנה לניהול מחסנים בעיריות קיימת משנת 1958 עם צירוף של

טפסים מזמן המנדט. התקנה לניהול ציוד לא קיימת בכלל. אותו מצב במועצות

המקומיות. במועצות האיזוריות אין שום תקנה.
היו"ר סאלח טריף
האם זה משהו וולונטרי שאם רוצים אז כן יהיה ואם לא רוצים אז לא יהיה?
יוסף שחורי
זאת תקנה שמחייבת. כרגע מי שעושה עושה ומי שלא עושה לא עושה. ישנם כל

מיני מבקרים, כולל רואה חשבון של משרד הפנים, שכל אחד מבקר לפי ראות עיניו.

התקנה הזאת היא כרגע לעיריות. אני מקווה שנוציא תקנה למועצות המקומיות

ולמועצות האיזוריות. עצם התקנה היא אותה תקנה.
היו"ר סאלח טריף
התקנה הזאת תופסת גם למועצות המקומיות?
לאה ענתבי
לא. זה נותן תקנות כלליות.
היו"ר סאלח טריף
למה מה שטוב לגדולים לא טוב לקטנים?
לאה ענתבי
אנחנו נעשה את זה. עכשיו זה במעמד של צו. למועצות המקומיות זה לא נקרא

תקנות. זה צו של שר הפנים.
היו"ר סאלח טריף
הניסוח המשפטי הוא הבעיה?
לאה ענתבי
גם במתכונת הקודמת ההסדרים בנושאים האלה לגבי מועצות מקומיות היו בצו.

המשכנו באותה מתכונת. לגבי מועצות מקומיות נעשה את זה אחר כך.
היו"ר סאלח טריף
למה אחר כך ולא ביחד?
לאה ענתבי
כי זה לא בתקנות, אלא זה בצו של שר הפנים.
היו"ר סאלח טריף
למה לא עושים את זה במסגרת חגיגית זו?
לאה ענתבי
אנחנו לא נשכח לעשות את זה.
היו"ר סאלח טריף
מה שטוב לעיריות טוב גם למועצות. אנחנו עושים את זה בכל החוקים, כולל

בחוק האכיפה. נשאלת השאלה אם כאשר מארגנים מחדש זה לא יחול על המועצות

המקומיות והאיזוריות.
לאה ענתבי
אנחנו נחיל נוסח דומה בשינויים המחוייבים לגבי צו המועצות המקומיות

למועצות האיזוריות. כרגע אנחנו מבקשים לאשר את תקנות העיריות, כפי שהיה

במתכונת הקודמת.
היו"ר סאלח טריף
אני לא מבין למה למועצות המקומיות יש צווים ולעיריות דבר אחר.
לאה ענתבי
אולי זה בגלל המעמד הפחות נורמטיבי של עירייה לעומת מועצה מקומית.
היו"ר סאלח טריף
הכל אותו דבר, ההבדל הוא רק במספר התושבים. ראש העיר נבחר באותה שיטה

שראש המועצה נבחר.
לאה ענתבי
יכול להיות שאתה צודק, אבל זאת המתכונת היום. כל הנושא של הוועדות שמוסדר

בעירייה בפקודת העיריות, לגבי מועצות מקומיות זה מוסדר בצו. זאת -המתכונת.

אנחנו לא באים לשנות פה סדרי בראשית.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שיש מקום לערוך את זה מחדש.
לאה ענתבי
יכול להיות שיעשו נוסח חדש מבחינת המועצות המקומיות, ויכניסו את כל מהשבצו.
היו"ר סאלח טריף
יש כמה מהדורות שיצאו לצווי הרשויות המקומיות. זאת מהדורה חדשה ומתוקנת.

הדברים שכתובים כאן לגבי ניהול מחסנים, הסדר רכישות, רישום וניהול טובין, יש

בהם שינוי מבעבר?
יוסף שחורי
יש שינוי דרסטי במיוחד בניהול מחסנים. בשנת 1958 לא הכירו את הגולם הזה

ששמו מחשב. היום כבר מכירים את זה, ויש כבר מספרים קטלוגיים. אותו דבר בנושא

של ציוד. בשנת 1958, לפי התקנות הקיימות, חייבו לעבוד לפי שני טפסים. בשנת

1959 כבר לא עבדו איתם. למעשה, כולם עבריינים לפי התקנות הקיימות.

היו"ר סאלח טריף;

מי שהיום עובד כמחסנאי בעירייה, עובר איזה שהיא הכשרה מסויימת?
יוסף שחורי
אנחנו כבר עשינו את המחזור השלישי של קורסים לניהול רכש ואספקה ברשויות

מקומיות. אלה קורסים של 250 שעות באורט בראודה, אורט קריירה והמכללה למינהל.

עשינו כבר 3 מחזורים. יש לנו ימי עיון חודשיים והשתלמויות. כל אחד עוסק בנושא

שלו. אנחנו עומדים עכשיו להוציא אוגדן בנושא. ברגע שזה יאושר לכל הרשויות,

אנחנו עומדים להוציא אוגדן בשיתוף עם משרד הפנים עם נוהלים ועם הסברים, שכל מה

שנשאר לאנשים לעשות זה רק להתאים את זה לרישום שלהם. יש לנו השתלמות שנתית.

אנחנו עומדים לעשות ימי עיון ברגע שהתקנות האלה יסתיימו. יש לנו בעיה. אנחנו

לא עושים הפרדות בימי עיון. ברגע שיהיה כתוב מועצה מקומית במקום עיריות, האם

נצטרך לבוא לוועדה פעם נוספת?
היו"ר סאלח טריף
כן.

מירי פרנקל-שור;

כל צו לא צריך לבוא לאישור הוועדה. פקודת העיריות היא בחקיקה ראשית ולכן

זה שונה.
היו"ר סאלח טריף
יש סעיף שקובע עונש על עבירה.
לאה ענתבי
t

כן, סעיף 331 לפקודת העיריות. "המוסר ביודעין הודעה כוזבת בטופס שמלויו

היא חובה או בכל מסמך אחר שהגשתו רשות או חובה לפי דין הפקודה, דינו - קנס כך

וכך ומאסר כך וכך."
היו"ר סאלח טריף
מה זה קנס של 300 לירות?
לאה ענתבי
זה משתנה.
מירי פרנקל-שור
זה משתנה בצו?
לאה ענתבי
מעלים את זה כל פעם בחוק העונשין.
מירי פרנקל-שור
חוק העונשין מעלה רק אם כתוב הצמדה למאסר כלשהו.
לאה ענתבי
גם פה יש הצמדה למאסר.
היו"ר סאלח טריף
מאסה של 3 חודשים.
לאה ענתבי
היות ויש לנו פה סעיף עונשין, אז חוק יסוד הממשלה פלוס חוק העונשין אומר

שצריך להביא את זה לאחת מוועדות הכנסת שעוסקת בזה.
היו"ר סאלח טריף
מה קורה בסעיפים כאלה, הרי זה לא מעודכן אוטומטית?

מירי פרנקל-שור;

לא. יש מנגנון בהוק העונשין שאתה קובע מאסר מסויים ועל המאסר הזה יש קנס

צמוד. הקנס הזה עולה בהדרגה ככל שהמאסר נהיה חמור יותר.
היו"ר סאלח טריף
האם זה תופס כאן?
מירי פרנקל-שור
כן, מכיוון שזה מאסר של שלושה חודשים.

ו
לאה ענתבי
בתקנה 9א, במקום "הסכום המירבי" צריך להיות "הסכום המזערי". אנחנו מדברים

על כל הרכישות שהן פחות ממכרז זוטה. גם בתקנה 9ב, במקום "הסכום המירבי", צריך
להיות "הסכום המזערי". בסעיף גי
"מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בתקנה

משנה ב על סמך הצעות מחיר שהגישו לו ספקי הטובין אליהם פנה." הנוסח הזח לא

מוצלח, כי זה נראה כאילו אלה אותם ספקים שמהם הוא רכש. "ועל סמך הצעות מחיר

שהגישו לו ספקי הטובין אליהם פנה." השאר אושר על ידי משרד המשפטים,
מירי פרנקל-שור
סעיף ג המתוקן: "מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בתקנה משנה ב על סמך

הצעות מחירים שהגישו לו ספקי הטובין אליהם פנה."
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מאשרים את תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול

ציוד), התשנ"ח-1998. אני מקווה שלמועצות המקומיות יצא צו בהתאם.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים