ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/07/1998

הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 271

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ"א בתמוז התשנ"ח (15 ביולי 1998). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

אפי אושעיה

דוד אזולאי

יונה יהב

ניסן סלומינסקי

אברהם פורז

מוזמנים; אברהם אמונה - משרד הפנים

ישראל שפיצר - " "

שמואל נחמני - משרד האוצר

לילך סלע - " "

דן אורנשטיין - משרד המשפטים

י ועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הו ועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו),

התשנ"ו-1996.הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות

(גמלאות לראש הרשות וסגניו). התשנ"ו-1996

היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הצעה לשינוי החלטת הרשויות

המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו), התשנ"ו-1996. אנחנו כבר דנו בנושא הזה

והבענו תרעומת קשה מאוד על כך שמשרד הפנים נוהג ביד נדיבה, מפזר כספים ומאפשר

לראשי רשויות מקומיות לקבל שכר גבוה ולא דואג להשוות את תנאי השכר לשרים

ולחברי הכנסת.

ישראל שפיצר;

לא לגבי גימלאים.
היו"ר סאלח טריף
ראשי רשויות הם בפוטנציה גימלאים. למה אותו ראש רשות, שצמוד לי ולסגן שר,

מקבל כל חודש 1,500 שקל עבור מתנות וכל שנה 1,200 שקל עבור ביגוד?
ישראל שפיצר
גימלאי לא מקבל את זה.

היו"ר סאלח טריף;

אתה כנראה לא מבין את העניין. לא מדובר רק על גימלאים. מדובר על אלה

שבפוטנציה הם בגימלאות. אצלנו קבעו רק לגבי גימלאים? הקביעה היא לגבי אלה

שנמצאים עכשיו.

אני רוצה לקבוע כאן שתהיה הורדה של אחוזי הגימלה ל-2% והצמדת השכר

לנבחרים ובתנאי שכל ההטבות הנוספות יירדו מיד ואיסור עבודה נוספת.

ישראל שפיצר;

לגבי עבודה נוספת יש חקיקה פרטית נפרדת. את זה חייבים להביא לחקיקה.

היו"ר סאלח טריף;

אנחנו רוצים להגיד לשר הפנים שבמסגרת האישור שלו לא יאפשר חקיקה נוספת.

שמואל נחמני;

משרד האוצר מסכים לכל מה שאתה אומר. זה הגיוני וכך צריך להיות.

היו"ר סאלח טריף;

אני משוכנע. אי-אפשר לאחוז את המקל בשני הקצוות. אני מתפלא על מר שפיצר.

נושא השכר ברשויות המקומיות הוא אחד הגורמים לגרעונות של הרשויות המקומיות.
ישראל שפיצר
אני צופה מיד לאחר מכן שיבואו ויטענו לשכר בכיוון אחר.
שמואל נחמני
שיטענו. אין להם קיס. על מה יטענו?
היו"ר סאלח טריף
הם לא יכולים לטעון שום דבר כאשר מדובר במערכת שלמה שהתאימה את עצמה

אלינו. קיבלנו תוספת שכר של 40%. מה אתם רוצים עוד? למה חבר הכנסת לא יכול

לקבל כל חודש עבור מתנות וראש רשות כן? אנחנו לא הולכים, בעידן הפריימריס, לכל

בת מצווה ובר-מצווה?

אני מבין שהתקנות בסדר.
מרים פרנקל-שור
לא. יש דברים שצריך לעבור עליהם. אולי כדאי לעבור אחד אחד.
אברהם אמונה
"1. בסעיף 5 להחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-

7791; (להלן - החלטה) ברישה במקום "ארבעים" יבוא: "ארבעים וחמש" ובמקום "שליש"

יבוא: "שישית"."

זה בדיוק מתאים לחברי הכנסת. הורדה מ-4% ל-2% שנתי והעלאת הגיל מ-40 ל-

45. יש לנו בעיות בקשר להחלת גיל 40. אם בקדנציה הזאת אדם מסיים את הכהונה שלו

בגיל 40 ומקבל קיצבה, אנחנו לא יכולים לשלול ממנו ובקדנציה הבאה להגיד לו:

אדוני, אתה היית בגיל 40, אתה לא זכאי לקיצבה, אתה צריך להיות בגיל 45.
היו"ר סאלח טריף
איך זה לגבי חברי הכנסת?
שמואל נחמני
לגבי חברי הכנסת זה גם 45.
היו"ר סאלח טריף
מה לגבי תקופת המעבר?
אברהם אמונה
אני לא יודע אם היתה התייחסות לנושא הזה.
מרים פרנקל-שור
פה אנחנו חוששים מאיזושהי אפליה.
היו"ר סאלח טריף
איזו אפליה? אני למשל לא אהיה בן 45 בסוף הקדנציה הזאת, מה אני עושה?
שמואל נחמני
הוא יקבל את הגימלה כשיגיע לגיל 45.
אברהם אמונה
לפי הההלטה הנוכחית הוא יקבל את הקיצבה שלו. מה יהיה אם בגיל 40 הוא

י יברור עוד פעם? מה יהיה בקדנציה הבאה אם הוא יודח או יתפטר?
היו"ר סאלח טריף
הוא לא יקבל קיצבה. איך היה עד היום? אותו דבר, אותו סידור.
אברהם אמונה
אפשר להגיד לאדם שייבחר שוב שהוא לא זכאי לקיצבה בגלל גילו? הרי בעבר הוא

קיבל קיצבה.
שמואל נחמני
גם מנכ"לים יקבלו גימלה רק כשיגיעו לגיל 45.
אברהם אמונה
מקובל עלי שמה שחל על חברי כנסת לגבי גיל יחול גם על ראשי רשויות.
מרים פרנקל-שור
אנחנו אומרים שזה מתחיל לחול רק על חדשים. אלה שמכהנים זה לא חל עליהם.
היו"ר סאלח טריף
מה פתאום?
שמואל נחמני
זה לא נכון. הייתי עד לדיון בין החשב הכללי לבין הממונה על השכר והממונה
על השכר אמר לו
אם תפרוש עכשיו תקבל את חגימלה רק בגיל 45.
מרים פרנקל-שור
אתה קובע פה הוראות חדשות. אתה לא יכול לשנות את כללי המשחק באמצע? כללי

המשחק היום, לפני שאנחנו משנים את ההחלטה, הם שחרף הוא 40. אתה לא יכול לשנות

את כללי המשחק לאדם שנמצא באמצע הקדנציה שלו.
היו"ר סאלח טריף
מה שחל על חברי הכנסת יחול על ראשי הרשויות.ישראל שפיצר;

אצל חברי הכנסת החילו את זה מהקדנציה לארור מכן.

היו"ר סאלח טריף;

לראשי הרשויות נתנו שתי אופציות.
ישראל שפיצה
אמרנו שאם הוא במהלך הקדנציה הנוכחית צבר את הזכאות, ניתן לו את הזכאות.

לא נהיל את זה על חדשים.

היו"ר סאלח טריף;

כפי שהיה עם חברי הכנסת כך יהיה עם ראשי הרשויות.
מרים פרנקל-שור
עם חברי הכנסת לא התעוררה בעיה מכיוון שכל השינוי התחיל בתחילת כהונתה של

הכנסת הארבע-עשרה. לנו יש פה מצב אחר.
היו"ר סאלח טריף
ישראל שפיצר, יש לך נתונים על אילו רשויות מדובר, האם יש בכלל כאלה?
ישראל שפיצר
יש למשל מועצות אזוריות שנערכו בהן בהירות לפני כחצי שנה, שנה.
היו"ר סאלח טריף
ממילא הוא יהיה ב-2% או 4% ולא תהיה לו פנסיה גדולה.
אברהם אמונה
מי שנבחר אחרי 1 באוקטובר 1996, יחולו עליו הוראות גיל וגם הוראות קיצבה.

הבעיה היא לגבי מי שהתחיל לפני יום התחילה. עד סוף הכהונה שלו הוא יהיה לפי

ההחלטה המקורית.
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת אם זה לגבי מי שנבחר. אני חושבת שזה לגבי כולם.
אברהם אמונה
יש הרבה סגנים שנבחרו, היו רוטציות, יש מקומות שבהן נערכו בחירות אחרי

יום התחילה.
מרים פרנקל-שור
אתה רוצה לשנות את זה מ-40 ל-45? אתה צריך לעשות איזו נקודה מסויימת.
אבריהם אמונה
אני אומר שההוראה של גיל 45 תחול לאחר הבהירות הקרובות הסמוכות ליום

התחילה.

שמואל נחמני;

דיברתי עם מר קוצ'יק והוא אמר שההחלטה היא אפילו אם הוא היה באמצע

הכהונה, הוא מקבל גימלה רק בגיל 45.

אברהם אמונה;

מנכ"לים או חברי כנסת?

שמואל נחמני;

גם מנכ"לים וגם חברי כנסת. הרי אחד צמוד לשני.
מרים פרנקל-שור
לגבי חברי הכנסת לא החליטו אותו דבר, מכיוון שלגבי חברי הכנסת לא התעוררה

הבעיה הזאת.
אברהם אמונה
אנחנו נחיל את ההוראות של גיל אחרי בחירות הסמוכות ליום התחילה.
היו"ר סאלח טריף
10 בנובמבר?
אברהם אמונה
לא רק 10 בנובמבר 1998 אלא גם בחירות במועצות אזוריות שנערכו אחרי

אוקטובר 1996. אני מדייק בהגדרה שלי: הבחירות הסמוכות ליום התחילה שזה 1

באוקטובר 1996.
היו"ר סאלח טריף
מקובל עלינו.
מרים פרנקל-שור
אבל לגבי גיל אתה משנה לו באמצע הקדנציה. תן לו לגמור את הקדנציה.
אברהם אמונה
לגבי הגיל כתבנו בהוראות מעבר.
היו"ר סאלח טריף
אתה מדבר על סעיף תחילה סמוך למועד הבחירות של הרשות המקומית.אברהם אמונה;

הבחירות הקרובות ביותר ליום התהילה. אם ביום התחילה, שהוא 1 באוקטובר

1996, הנבחרים קיבלו תוספת שכר והקיצבה שלו היא 2%, כל ההוראות של סעיף 5

יחולו עליהם, כלומר גם גיל 45. עד הבחירות הסמוכות ליום התחילה, הם יקבלו את

הפנסיה בגיל 40 לפי מה שנקבע, אחרי הבחירות, כלומר הקדנציה החדשה אחרי יום

התחילה, יחולו עליהם הוראות של גיל 45 ו-2%, מכיוון שב-1 באפריל 1996 איפשרו

להם לקבל את התוספת של 40%.
היו"ר סאלח טריף
זה יהיה בתקנה?
אברהם אמונה
כן.

היו"ר סאלח טריף;

בסדר.

אברהם אמונה;

"2. בסעיף 10(א) ברישה המלים "מחצית מאותה תקופה" יימחקו." איך אנחנו

מצרפים על פי סעיף 10 להחלטת הרשויות המקומיות? זו פנסיה שנתית של ,/'2. זה אף

פעם לא השתנה. כלומר, מי שכיהן עשרים שנה וצבר 40% גימלה, הוא יקבל את ה-40%.

מה היה בסעיף 10 עד עכשיו? לקחנו מחצית מאותה תקופה, מחצית של עשרים שנה שזה

עשר שנים, הכפלנו את זה ב-4% זה 40%. מעכשיו הפנסיה תהיה 2% על כל תקופת

השירות.
היו"ר סאלח טריף
טוב. הלאה.

אברהם אמונה;

"3. בסעיף 15, הסיפה המתחילה במלים "לשם שמירה על זכותו" תימחק." יש

נבחרים שבאים ממערכות אחרות, מהצבא, ממשרדי ממשלה אחרים, מכל מיני מקומות,

שהוראות ההחלטה יכולות להזיק להם או שהן יפגעו בקיצבה שלהם או שהם לא

מעוני ינים. המטרה היא לאפשר לכל אותם נבחרים, גם נבחרים חדשים שיהיו, להורות

להפריש 18% לקופת ביטוח מנהלים במקום כל הזכאויות שלהם לקיצבה.

היו"ר סאלח טריף;

מישהו עושה את זה?

אברהם אמונה;

היום הם מנועים מלעשות את זה. מה היה עד עכשיו לפי סעיף 15? מי שהיתה לו

קופת פנסיה פתוחה לפני שהוא התחיל לכהן והוא בא לרשות המקומית וביקש להפריש לו

18% לאותה קופת פנסיה לשם שמירה על זכותו - יש נבחרים שאין לחם קופת פנסיה

קודמת והם רוצים לפתוח קופת פנסיה חדשה - - -היו"ר סאלח טריף;

על חשבון המעביד ההפרשה הזאת?

אברהם אמונה;

כן. במקום מענק או במקום קיצבה הוא יקבל על פי בחירתו, ומדובר על

פנסיונרים של צה"ל.
דוד אזולאי
מתי התחולה של סעיפים 2 ו-3?
אברהם אמונה
סעיף 2 יחול החל מיום התחילה, 1 באוקטובר 1996.

דוד אזולאי;

למה זה רטרואקטיבי, למה זה לא מהבחירות של חודש נובמבר?

אברהם אמונה;

הרי מי שקיבל מיקדמה, הפנסיה שלו יורדת ל-2%. אם יש לו שירות קודם, הוא

מצרף אותו ואז הוא זכאי רק ל-2%. סעיף 2 לא מעלה ולא מוריד. אף פעם לא פגענו

בזכויות לקיצבה של שירות קודם. מי שצבר 40%, יישארו לו 40%אין בסעיף הזה

לפגוע בזכויות שנשמרו על פי חוק גימלאות.

תחולת סעיף 15 זה מיום הבחירות שהתקיימו ויתקיימו אחרי יום התחילה.

סעיף 4 בוטל.

מרים פרנקל-שור;

אני חושבת שסעיף 5 אושר כבר.

היו"ר סאלח טריף;

מר אמונה, תקרא את סעיף 5.

אברהם אמונה;

"5. בסעיף 19 בסופו יבוא; (ג) על אף האמור בסעיפים 17 עד 19 לשאיריו של

ראש רשות שלא היה זכאי לקיצבה אילו פרש ביום פטירתו מחמת שלא נתקיימו בו

התנאים המפורטים בסעיף 5, ואילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות מקומית,

היו מתקיימים בו התנאים האמורים, תשולם קיצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו

פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות;"

אני אסביר מה היה. מי שהתחיל לכהן ולא גמר את תקופת כהונתו במשך ארבע

שנים או חמש שנים ונפטר בנסיבות טרגיות, אנחנו מחשבים כאילו כיהן כל הקדנציה

ומאשרים קיצבה בסיסית בהתאם לשנות כהונה."על שאיריו של ראש רשות כאמור לא יחולו הוראות סעיף 18". כלומר, שאירים

שביורו בקיצבה בנסיבות האלה הם לא יקבלו מענק.

"(ד) שאיריו של ראש רשות כאמור בסעיף קטן (ג) רשאים תוך שלושה חודשים

מיום פטירתו של ראש רשות, לוותר בכתב על קיצבה כאמור בסעיף קטן (ג). ויתרו

כאמור, יחולו עליהם הוראות סעיף קטן (ב)." כלומר, אפשרות לקיצבה או מענק.

"6א. תחילתה של החלטה זו ביום 1.10.96 (להלן - יום התחילה), ואולם תחילתו

של סעיף 1 להחלטה זו במועד הבחירות חקרובות לאותה רשות מקומית". זה עונה גם

לגבי מועצות אזוריות שכבר התקיימו בהן בחירות אחרי 1 באוקטובר 1996.

"ב. החלטה זו לא תחול על מי שמקבל קיצבה ביום תחילתה."

מרים פרנקל-שור;

זאת אומרת, אם מישהו קיבל את הפנסיה לפי 4%, לא צריכים לחשב לו אותה לפי

2%. זה יתחיל מכאן ואילך.

אברהם אמונה;

"הוראות מעבר - 7. מי שכיהן כראש רשות ערב יום התחילה והמשיך לכהן אחרי

יום התחילה, רשאי בתוך 7 חודשים מיום התחילה, להודיע למנכ"ל משרד הפנים ולגזבר

הרשות המקומית כי הוא מבקש שלא להחיל עליו הוראות החלטה זו."
היו"ר סאלח טריף
עבר זמנו בטל קורבנו. סעיף 7 יורד.

אברהם אמונה;

אבל הוראות מעבר צריכות להיות.

מרים פרנקל-שור;

בוודאי.

אברהם אמונה;

אני מבקש בכל זאת לציין את הסעיף הזה, מכיוון שהם יגידו שאמנם הם קיבלו

מיקדמות, אבל שום דבר לא מוזכר בהחלטה.

ישראל שפיצר;

אולי אני אשלים את התמונה. ב-1 באוקטובר 1996, כשראשי הרשויות המקומיות

דרשו את התוספת של 40%, ההנחיה היתה שכל ראש רשות שמבקש לקבל את התוספת, חייב

לכתוב כתב ויתור שהוא מסכים לעבור ל-2%. למעשה זו מיקדמה, בהנחה שאם החוק לא

עובר, הוא חייב להחזיר את הכספים.
היו"ר סאלח טריף
לא היה מצב שבו אנשים קיבלו תוספת שכר ולא התחייבו על הורדת פנסיה?
ישראל שפיצר
לא.
אברהם אמונה
לנו במשרד גם יהיה מעקב. אנחנו לא נאשר תנאי פרישה לאנשים בלי לקבל דו"ח

שכר בשנתיים האחרונות.
ניסן סלומינסקי
הם היו צריכים לחתום.
היו"ר סאלה טריף
ואם הוא לא התם?
אברהם אמונה
הדבר הזה ניתן לבדיקה.

אני מציע לא לבטל את ההוראות האלה. כלומר, מי שביקש להחיל עליו את הוראות

הפנסיה של 4%, שזה יהיה בהוראות החלטה.
היו"ר סאלח טריף
בתנאי שאתם מעבירים כל מה שאמרנו בהתחלה, השוואה טוטלית של כל מרכיבי

השכר של ראשי הרשויות לחברי הכנסת, גם איסור עבודה נוספת.
אברהם אמונה
כלומר, ביטול חלק נכבד מהתנאים הנלווים.
ניסן סלומינסקי
גם הפוך?
היו"ר סאלח טריף
גם הפוך.
ניסן סלומינסקי
למה אתה מבטל פה, תדרוש להוסיף לחברי הכנסת. אתה לא יכול לבטל.
היו"ר סאלח טריף
אמרתי שהוועדה מחליטה שתנאי השכר הנלווים יבוטלו כמו שבוטלו תנאי שכר

נלווים של חברי הכנסת.

אנחנו מאשרים את ההחלטה הזו ובתנאי שתהיה השוואה מלאה בתנאים הנלווים

לחברי הכנסת. שר הפנים צריך את זה.
ניסן סלומינסקי
למה אתה רוצה להוריד לראשי הרשויות ולא להוסיף להברי הכנסת? אני לא מבין

מה שאתה עושה.

היו"ר סאלח טריף;

אני לא יכול להוסיף לחברי הכנסת.
ניסן סלומינסקי
אל תוריד להם, אז תהיה לך עילה באיזושהי ועדה לדרוש אחר-כך לחברי

הכנסת.לדוגמה, מתנות. אתה היית ראש רשות. אני לא יודע לכמה חתונות הלכת, אבל

כראש רשות, שלוש חתונות בערב יש לך.
היו"ר סאלח טריף
כחבר כנסת אין לך?
ניסן סלומינסקי
יש גם. לכן אני חושב שגם חבר כנסת צריך לקבל עבור מתנות. אל תבטל להם,

להיפך תוסיף לאחרים.

היו"ר סאלח טריף;

כשקבעו הגדרת שכר של חברי הכנסת, לקחו בחשבון את כל הדברים שאתם מדברים

עליהם.
דוד אזולאי
אני לא בטוח.

היו"ר סאלח טריף;

זו שערוריה, שראש רשות יקבל את התנאים הנלווים האלה וחבר כנסת ישר לא.
ניסן סלומינסקי
אני מסכים אתך, אבל תמיד תדרוש להיטיב לא להוריד.

היו"ר סאלח טריף;

כשחברי הכנסת יקבלו כולם יקבלו.

חבר-הכנסת פורז, השתתפת בדיונים על הורדת הפנסיה של חברי הכנסת והשרים?

אברהם פורז;

הייתי. ועדת רוזן-צבי המליצה ואנחנו, כמו אנשים ישרים, קיבלנו את המלצות

הוועדה ככתבן וכלשונן. אם אתה שואל אותי אם אני שמח על המלצות ועדת רוזן-צבי -

לא, כי הן שגויות. אבל מה לעשות?
היו"ר סאלח טריף
כן, זה מה שיש. כאשר אישרנו בדיעבד את ההורדה לראשי רשויות, לא מצא חן

בעינינו שהתנאים הנלווים של ראשי הרשויות נשארו כמו למשל מתנות, ביגוד, עבודה

נוספת.

אברהם פורז;

צריך להשוות אותם לחברי הכנסת לטוב ולרע.

ניסן סלומינסקי;

חבר-הכנסת אברהם פורז, יש שתי אפשרויות, להשוות אותנו לחברי הכנסת או

להשוות את חברי הכנסת אלינו?
אברהם פורז
מאחר שההמלצות לגבי חברי הכנסת נבעו מוועדה חיצונית בלתי תלויה, לבן ראשי

הרשויות צריכים להשתוות לחברי הכנסת. אני אשמח מאוד אם תיתן לי הצמדה לראש

עיר, אבל זה לא הוגן.

היו"ר סאלח טריף;

אני מבקש שהיום נחליט ו נאשר את התקנות האלה. זה דבר חשוב כי משרד הפנים

פועל לפיהן. לכן אני בעד, כפי שאמרתי, השוואה טוטלית בכל המרכיבים לחברי

הכנסת.
ניסן סלומינסקי
אני לא מסכים.

היו"ר סאלח טריף;

אל תסכים. יש הצבעה.
דוד אזולאי
עושים פה מחטף.
היו"ר סאלח טריף
הדיון בתקנות האלה התחיל לפני שנה וחצי-שנתיים.

ניסן סלומינסקי;

זה לא שנתיים. אתה מעלה עכשיו נושא חדש. זה נושא רציני.

היו"ר סאלח טריף;

אלה תקנות, לא חוק.
ניסן סלומינסקי
לא משנה. זה נושא חדש. תביא את זה לישיבה נוספת.
אברהם פורז
יש הצדקה שראשי רשויות יקבלו יותר מחברי הכנסת?
דוד אזולאי
זה לא מופיע על סדר היום.
היו"ר סאלח טריף
אני ממש מתפלא עליכם. אתה היית ראש רשות. אתה חושב שראשי רשויות צריכים

לקבל תנאים מועדפים על פני חברי כנסת ושרים? אם הם רוצים להיות צמודים אלינו,

אז בכל.
ניסן סלומינסקי
זה לא ראשי רשויות, זה אולי משרד הפנים. אני מסכים שחייבת להיות הצמדה.
היו"ר סאלח טריף
איזו היתממות? מר אמונה, כמה קיבלו את ההסדר של 40%?
שמואל נחמני
הרוב המכריע העדיף לקבל תוספת שכר.
ניסן סלומינסקי
אדוני היושב-ראש, אני מסכים עם עיקרון ההשוואה, אבל כשאתה משווה למעלה לא

למטה.
היו"ר סאלח טריף
אני לא יכול להשוות למעלה. יש החלטה בעניין חברי הכנסת ולא יהיה שינוי.

אנחנו מאשרים את התקנות ובתנאי שכל התנאים הנלווים של ראשי הרשויות

יוצמדו או יבוטלו בהתאם למה שקבעו לחברי הכנסת ולשרים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

ההצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

(תיקון), התשנ"ז-1996, ובתנאי שכל התנאים הנלווים יבוטלו, נתקבלה,
היו"ר סאלח טריף
הנושא אושר.ניסן סלומינסקי;

זה נושא חדש.

אברהם פורז;

אין נושא חדש. זו לא חקיקה.

דיד אזולאי;

זה לא מופיע בסדר היום.

אברהם פורז;

אתה יכול לבקש רוו י זיה.
ניסן סלומינסקי
אני מבקש רוויזיה בנושא הזה.

דוד אזולאי;

אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר סאלח טריף
החלטנו. היתה הצבעה. זה נגמר. אני אתן לכם אפשרות לרוויזיה.

אני לא מבין על מה אתם מגינים? זו שערוריה ציבורית.
דוד אזולאי
אני מתפלא עליך. הנושא הזה לא מופיע בסדר היום. בכלל לא ידענו על מה

מדובר.
היו"ר סאלה טריף
אנחנו דנים בתנאי השכר של ראשי הרשויות.
דוד אזולאי
אולי אנחנו חברי הכנסת נקבל כמו ראשי הרשויות?
ניסן סלומינסקקי
אדוני היושב-ראש, אני אגיד לך על מה אני מגן. על זה שאנחנו כל הזמן ברגשי

נחיתות שהשכר שלנו כחברי כנסת הוא הכי גבוה במשק והיינו מוכנים לדון בזה. אז

קבעו ועדה. הוועדה הזאת עוד לא קמה, וכל פעם שמדברים על זה אומרים יש ועדה.

כלומר, אף פעם לא ידונו בשכר של הברי הכנסת.
היו"ר סאלח טריף
אני מודה לכם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים