ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עיתון), התשנ"ז-1997; הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עיתון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 270

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, כד' בתמוז התשנ"ח (14 ביולי 1998). שעה 14:00

נכחו;

חברי הוועדה; מיכה גולדמן - מ"מ היו"ר

רפאל אלול

יועצת משפטית; מירי-פרנקל שור

מנהלת הוועדה;יפה שפירא

קצרנית; רויטל יפרח

סדר-היום; הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון - ביטול הסמכות לסגירת עיתון),

התשנ"ז-1997הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקיו - ניטול הסמכות לסגירת עיתון).

התשנ"ז-1997
היו"ר מיכה גולדמן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. בבקשה, הנר הכנסת אלול.

רפאל אלול;

אני הכנתי הצעת חוק, ואני מודה שהצעת החוק הזו רצה כבר הרבה מאוד זמן. היה

ויכוח באיזו ועדה תידון הצעת החוק, ולדעתי הוא צריך לידון בוועדת הפנים. שר הפנים

רצה שהחוק ידון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. עברנו סבב ארוך גדול ומייגע. אני הושב

שחוק כמו החוק המנדטורי, לא מתאים לישראל על סף שנת 2000, ובטח לא מתאים למדינה

שחוגגת 50 שנה. לא יכול להיות שממונה המחוז יקבע אם יצא עיתון או לא יצא עיתון.

כל הפקודה היא פקודה בעייתית. אם שר הפנים חושב שאני טועה, מילא. שר הפנים לא

מגיש תיקון בעצמו לפקודה הזאת. הוא מוכן לתקן את זה חוקית. אני אומר שבכל מקום

בעולם , בכל מדינה נאורה בעולם שיש דמוקרטיה, הנורמה החוקית היא שסמכות שילטונית

לא מתערבת בחופש הביטוי. היום זה יכול להיות לסגור עיתון, ומהר זה הגבלה אהרת,

ואני חושב שהאינטרס של השילטון צריך להיות חופש הבעת דעה. ואם יש נושא מסויים כמו

נושא ביטחוני שהוא בעייתי, יש הסתה או המרדה או כל דבר אחר, קיימת פקודת העונשין,

יש בה פיתרון מתאים בענין הזה, ואין כל בעיה. ידוע לי גם שהוקמה ועדת צדוק,שהגיעה

לאותה מסקנה, שצריך לבטל את הפקודה הזאת.

מה שאני מבקש היום הוא, שאנחנו נאשר את זה ונביא לקריאה ראשונה, נביא את זה

למליאה, ויבוא לכאן עורך דין צדוק בפעם הבאה, ויציג את הענין הזה. אני לא רוצה

השהענין יתעכב היום בגלל שעורך דין צדוק לא הוזמן.
היו"ר מיכה ג ולדמן
נעשה את זה בשבוע הבא ולא נדחה את זה. זה לא נעים מפאת גילו וכבודו של עורך

דין צדוק.

מירי פר3קל-שור;

זה לא נעים לאשר חוק לקריאה ראשונה...

היו"ר מיכה גולדמן;

ברגע שצילצלו אלי, אמרתי שחבר הכנסת אלול יבוא לכאן, ואני אבקש ממנו בצורה

מכובדת, שנדחה את הדיון. ואני מבטיח לך, שעוד לפני שנצא לפגרה אנחנו נדון בזה.

אני אעזור לך.

מירי פרנקל-שור;

זה דבר שהכי קל לנסח.

יפה שפירא;

יש בידי מכתב שמתייחס לדיון הצעת החוק של חבר הכנסת רפאל אלול, לתיקון פקודת

העיתונות, לקראת ישיבת ועדת הפנים של הכנסת היום בשעה 00;14; ברצוננו להביא

לפניך את עמדתינו התומכת בביטול פקודת העיתונות המוצעת בהצעת החוק של חבר הכנסת

אלול. רבות נכתב ודובר על כך שפקודת העיתונות היא פקודה ארכאית מתקופת המנדט,

ואינה תואמת את המשטר הדמוקרטי והמשפט הישראלי. סעיף 19 לפקודה וסעיפים אחרים

נוספים בה, פוגעים בחופש הביטוי ומגבילים את חרויות הפרט. נושא בעייתי זה הוזכר

כבר בעבר, גם בוועדת צדוק אשר המליצה על חקיקה ראויה, דעתה בתחום העיתונות ועל

ביטול פקודת העיתונות. אנו סבורים לכן, כי מן הראוי לבטל את הפקודה כמוצע על ידי

חבר הכנסת אלול. אנו מצטערים כי לא נוכל ככל הנראה להשתתף בישיבת הוועדה היוםהצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (תיקון - גיטיל הסמכות לסגירת עיתון).

התשנ"ז-1997

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. בבקשה, חבר הכנסת אלול.

רפאל אלול;

אני הכנתי הצעת היק, ואני מודה שהצעת החוק הזו רצה כבר הרבה מאוד זמן. היה

ויכוח באיזו ועדה תידון הצעת החוק, ולדעתי הוא צריך לידון בוועדת הפנים. שר הפנים

רצה שההוק ידון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. עברנו סבב ארוך גדול ומייגע. אני חושב

שחוק כמו החוק המנדטורי, לא מתאים לישראל על סף שנת 2000, ובטח לא מתאים למדינה

שחוגגת 50 שנה. לא יכול להיות שממונה המחוז יקבע אם יצא עיתון או לא יצא עיתון.

כל הפקודה היא פקודה בעייתית. אם שר הפנים חושב שאני טועה, מילא. שר הפנים לא

מגיש תיקון בעצמו לפקודה הזאת. הוא מוכן לתקן את זה חוקית. אני אומר שבכל מקום

בעולם , בכל מדינה נאורה בעולם שיש דמוקרטיה, הנורמה החוקית היא שסמכות שילטונית

לא מתערבת בחופש הביטוי. היום זה יכול להיות לסגור עיתון, ומחר זה הגבלה אחרת,

ואני חושב שהאינטרס של השילטון צריך להיות חופש הבעת דעה. ואם יש נושא מסויים כמו

נושא ביטחוני שהוא בעייתי, יש הסתה או המרדה או כל דבר אחר, קיימת פקודת העונשין,

יש בה פיתרון מתאים בענין הזה, ואין כל בעיה. ידוע לי גם שהוקמה ועדת צדוק,שהגיעה

לאותה מסקנה, שצריך לבטל את הפקודה הזאת.

מה שאני מבקש היום הוא, שאנחנו נאשר את זה ונביא לקריאה ראשונה, נביא את זה

למליאה, ויבוא לכאן עורך דין צדוק בפעם הבאה, ויציג את הענין הזה. אני לא רוצה

השהענין יתעכב היום בגלל שעורך דין צדוק לא הוזמן.
היו"ר מיכה גולדמו
נעשה את זה בשבוע הבא ולא נדחה את זה. זה לא נעים מפאת גילו וכבודו של עורך

דין צדוק.

מידי פרנקל-שור;

זה לא נעים לאשר חוק לקריאה ראשונה...

היו"ר מיכה גולדמן;

ברגע שצילצלו אלי, אמרתי שחבר הכנסת אלול יבוא לכאן, ואני אבקש ממנו בצורה

מכובדת, שנדחה את הדיון. ואני מבטיח לך, שעוד לפני שנצא לפגרה אנחנו נדון בזה.

אני אעזור לך.

מירי פרנקל"שור;

זה דבר שהכי קל לנסח.

יפה שפירא;

יש בידי מכתב שמתייחס לדיון הצעת החוק של חבר הכנסת רפאל אלול, לתיקון פקודת

העיתונות, לקראת ישיבת ועדת הפנים של הכנסת היום בשעה 14:00: ברצוננו להביא

לפניך את עמדתינו התומכת בביטול פקודת העיתונות המוצעת בהצעת החוק של חבר הכנסת

אלול. רבות נכתב ודובר על כך שפקודת העיתונות היא פקודה ארכאית מתקופת המנדט,

ואינה תואמת את המשטר הדמוקרטי והמשפט הישראלי. סעיף 19 לפקודה וסעיפים אחרים

נוספים בה, פוגעים בחופש הביטוי ומגבילים את חרויות הפרט. נושא בעייתי זה הוזכר

כבר בעבר, גם בוועדת צדוק אשר המליצה על חקיקה ראויה, דעתה בתחום העיתונות ועל

ביטול פקודת העיתונות. אנו סבורים לכן, כי מן הראוי לבטל את הפקודה כמוצע על ידי

חבר הכנסת אלול. אנו מצטערים כי לא נוכל ככל הנראה להשתתף בישיבת הוועדה היום

קוד המקור של הנתונים