ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/07/1998

תקציב המועצות הדתיות הדרוזיות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מטי 268

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כי בתמוז התשנ"ח (13.07.98). שעה 14:30
נכחו; חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
יהושע ישי - משרד הדתות

אבי בלושטיין - משרד הדתות

עופרי בן אריה - משרד האוצר

מואפיק טריף - יו"ר המועצה הדתית הדרוזית

כמאל סלמה

סלמי ג'בר

סלמה תאופיק
מנהלת הו ועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקציב המועצות הדתיות הדרוזיות.תקציב המועצות הדתיות הדרוזיות.

היו"ר סאלח טריף;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים בתקציב המועצה הדתית

הדרוזית. אני נקרא לעניין הזה פעם נוספת. אישרנו, עוד לפני התקציב של 1998, את

המסגרת. דנו עם האוצר ועם משרד הדתות בעניין הזה, על מנת להפעיל את המועצה

הדתית. בדצמבר 1997 יצא מסמך מטעם יהושע ישי. הלכנו לוועדת הכספים על העניין

הזה. הלכנו לכל הגורמים ויצא סיכום ישיבה ב-13 לינואר 1998. בדין ודברים שהיו

עם שר האוצר, יעקב נאמן, היתה התחייבות אישית שהתקציב הזה יופעל ו יכובד.

לדאבוני הרב שום דבר לא זז.

יש הבטחות רבות על העברה תקציבית מזה 4 חודשים, שבוע אחר שבוע, ולא הועבר

שום דבר. היתה פנייה של האוצר, ואני לא יודע איזו סמכות יש לכם לעכב את

המיליון וחצי שקל. על מיליון 45 שלכם, אתם לא מעבירים תקציב. על מיליון וחצי

הנותרים שהאוצר ביקש להעביר לתקציב המועצה הדתית, אתם עכבתם דיון בוועדה

הכספים שלא בסמכות.

מה קורה עם התקציב של המיליון ומשהו שקל שמשרד הדתות אישר ושזה תקציב

המועצה הדתית? מה קרה שלא מעבירים את התקציב הזה, ומאין נלקח הכסף? יש לי מכתב

מה-7 ליולי בעניין העודפים של 1998. יש לי כאן פנייה של חיים פלץ לראש ועדת

הכספים. דייר דנה אמר לי שהכסף ישנו ואין שום בעיה ומחר מעבירים. שמענו מהחשב

את אותו דבר לפני כמה ימים. אם היה מדובר במועצה דתית יהודית באור עקיבא,

הייתם הופכים עולמות. אם זה היה איש ש"ס או איש המפד"ל, כל העולם היה מתהפך,

אבל מכיוון שמדובר בדרוזים אז אפשר לחכות. זאת בושה למדינה ולמשרד הדתות

שתקציב דל כזה, שלא מגיע לתקציב של מועצה יהודית קטנה בישוב מוזנח, אתם לא

מכבדים.

אני שואל את האוצר איך הוא מרשה להם לפעול ופשוט לעשוק אותנו. אנחנו

צריכים ללכת לבג"ץ כדי לאשר זאת? זאת בושה. מר יהושע ישי, הבטחת לי יותר מפעם

אחת ואני האמנתי לך בלב שלם שזה הולך להתבצע. שתקנו על המעט שיש. לא הכבדנו,

ועכשיו אתם מתחשבנים איתנו על קטנות.
יהושע ישי
בנוגע לתקציב המועצה הדתית הדרוזית אני לא חשוד. אני טרחתי והגעתי לאן

שהגעתי כדי לדון בתקציב של המועצה הדתית הדרוזית. היה לנו עניין לסייע ולתקצב

את הקמת המועצה הדתית. יתרה מכך, כאשר בנינו את התקציב של המועצה הדתית

הדרוזית, יחד עם יו"ר המועצה הדתית הדרוזית, לא אמרתי מה יש לי. בנינו סעיף

סעיף. עשינו את הסך הכל ויצא מה שיצא. אם למשל היה יוצא שחלקו של המשרד הוא 2

מיליון שקל, היתה לי בעיה.

התקציב שהכנו אותו, הוצג בוועדת הפנים באחת הישיבות שלה. הלכנו סעיף סעיף

לפי הצרכים והגענו לסדר גודל של 3 מיליון 300 שקל. מתוך זה היתה הסכמה על 800

אלף שקל הכנסות עצמיות, ונוצר גרעון של 2 וחצי מיליון שקל. באנו ואמרנו שתקציב

משרד הדתות הוא מיליון שקל, ולכן אנחנו ננהג כמו כל מועצה דתית במדינת ישראל.

שר האוצר כתב לך שהוא ממליץ למשרד הדתות לבחון את האפשרות המשפטית שמשרד

הדתות ישא רק ב40% מסך התקציב. היו שיחות בינינו, אבל לא משנה מה היו הסיכומים

והנושאים שעליהם דיברנו. המיליון שקל של משרד הדתות לתקציב המועצה הדתית מהווה

40% מסך הגרעון במשרד הדתות. לצערי יש תקלה בעניין הזה.כאשר הגענו לוועדת הכספים, היתה פנייה של האוצר בשם משרד הדתות על העברה

תקציבית מתוך תקציב משרד הדתות, עם זה משרד הדתות לא יכול להשלים. א. זה לא

סוכם עם משרד הדתות ב. משרד הדתות לא יכול לכתוב ששר הדתות מציע להעביר

מתקציבו כאשר הוא בכלל לא מציע. אם משרד האוצר רוצה להגדיל את התקציב של

המועצה הדתית הדרוזית אז זה מתקבל. הוא יביא מהמקורות שלו עוד מיליון וחצי

לתקצב את משרד הדתות. למשרד הדתות, מתוך התקציב שלו, יש מיליון שקל. על שאר

הרזרבות אפשר לשבת ולדבר. המועצה הדתית דרוזית זה לא הצורך היחיד שיש. זה

אומנם צורך די מכובד, שאנחנו נותנים עליו את הדעת, אבל זה לא הצורך היחיד

שעליו אני יכול לבוא ולומר שסגרנו ואפשר לקחת מהרזרבות.
היו"ר סאלח טריף
אי זה מאמץ עשיתם?
יהושע ישי
אנחנו לא עשינו שום מאמץ. אנחנו נתנו את מה שיש במסגרת התקציב.

היו"ר סאלח טריף;

גם את זה לא נתתם.

יהושע ישי;

מה שיש במסגרת התקציב הוא מיליון 54 שקל אחרי הפחתה. אני לא בדקתי לפני

כן שהתקציב משועבד לעודפים של שנה שעברה, ולכן גם הפנייה שלי התמהמה במיוחד

בנושא של הדרוזים.
היו"ר סאלח טריף
יש מיליון שקל בתקציב 1998. לאן עבר הכסף הזה?
יהושע ישי
בשנה שעברה גמרנו את התקציב במיליון 400 אלף שקל עודף מחוייב. העודף

המחוייב הזה אוטומטית נרשם בתקציב 1998.
היו"ר סאלח טריף
עופרי, האם ראית שהיה אישור על העברת תקציב עודפים 1997,1998?
עופרי בן-אריה
לא על הנושא הזה. עודפים לתקציב שוטף לא הועברו לאף משרד עד עכשיו, רק

תקציבי פיתוח. בשביל להעביר עודפים צריך לסגור תקציב. תהליך של סגירת תקציב

לוקח 4,5 חודשים. רק אחרי זה מתחיל תהליך של העברת עודפים, וגם אז המדיניות

היא קודם כל להעביר תקציבי פיתוח ואחרי זה בשוטף, כולל בעיות מיוחדות. על

הבעיה המיוחדת הזאת הצביעו בפנינו במכתב שהגיע אלי.

היו"ר סאלח טריף;

התקציב של מיליון ומשהו שקיים, אף פעם לא יכול להתבסס על עודפים שישנם או

אינם בתקציב הקודם. זה תקציב שהוא חלק מתקציב משרד הדתות 1998. הוא מתוקצב,

קיים ונמצא. אם יש עודפים, אז אתה מעביר אותם אחר כך. אני הבנתי ממר יהושע ישיוגם מדייר נסים דנה, שמהמיליון הזה העבירו 800 אלף שקל.
יהושע ישי
אתה לא הבנת את זה מדייר דנה, אתה הבנת את זה ממני. מהתקציב הזה העבירו

בסך הכל 879 אלף שקל.
היו"ר סאלח טריף
הכסף הזה עבר לג'וליס. 600 אלף העבירו לבית תפילה שלא קיים.
יהושע ישי
כאשר דיברתי איתך אמרתי לך שמהתקציב הזה נוצלו 800 אלף שקל. אני התפלאתי

איך 800 אלף שקל נוצלו.
היו"ר סאלח טריף
זה פיתוח וזה שירותי דת, איך עשיתם את זה? זאת לא עבירה על חוק התקציב?

יהושע ישי;

נכון, זאת טעות של החשב. אחרי שעשיתי את הבדיקה, הסתבר שזה מתקציב

הפיתוח. תקציב הפיתוח של העדה הדרוזית והצ'רקסית הוא בסדר גודל של 8 מיליון

שקל.
מואפיק טריף
9 וחצי מיליון שקל.
יהושע ישי
9 מיליון 400 חולקו שנה שעברה. יש התחייבות לרשויות המקומיות. במסגרת

ההתחייבויות האלה, העבירו 579 אלף שקל לג'וליס. במקום לחייב את תקציב הפיתוח,

בטעות החשב חייב את התקציב שלכם. זה מתוקן.
היו"ר סאלח טריף
האם זה מאושר בצורה הזאת?
עופרי בן-אריה
אם הוא חייב תקנה מסויימת בטעות, הוא יכול לחייב תקנה אחרת.
היו"ר סאלח טריף
איך הרשות המקומית מקבלת בלי קבלות?
יהושע ישי
אני לא יודע, אבל היא הגישה.היו"ר סאלח טריף;

יש פה קבלות פיקטיביות.
יהושע ישי
יכול להיות. יש חשב שמבצע את העברה הזאת, ואם יש לך איזה שהוא ספק...

היו"ר סאלח טריף;

יש לי ספק, אני גר שם.
יהושע ישי
יש השב כללי ויש חשב המשרד, ואני לא יודע איך הם ביצעו את זה. מה שאותי

הטריד, ברמה התקציבית, שביצעו את זה מהתקנה הלא נכונה.
היו"ר סאלח טריף
כאשר הייתי ראש מועצה לא היו מעבירים לי 5000 שקל מסכנים בלי קבלות. אני

מבקש ממך, אם מקובל עליך, להעביר את כל החשבוניות והקבלות שבגינן הועבר הסכום

של 597 אלף שקל. אני רוצה לשלוח את זה לבדיקה, אולי משטרתית ואולי אחרת, איך

מעבירים דברים שהם שקרים. מהנדס היה צריך לאשר זאת ומנהל חשבונות היה צריך

לאשר את זה.

אני לוחץ עליכם עם כל הכוח כבר שנה, ואתם לא מעבירים אגורה. המועצה

יושבת בלי תקציב, ובהינף יד תמורת קבלות אתם מעבירים לפיתוח מתקציב של שירותי

דת, והכל בטעות. אני לא מקבל את הטעות הזאת. זאת רמאות.

אנחנו נלמד את משרד הדתות לקח, ואני אלך למשטרה עם זה. אני מצטער שהאוצר

יושב בחיבוק ידיים. הכל פוליטיקה מלוכלכת. קרה משהו נורא, שאני לא מצליח להגיד

אותו, וכולם מצטדקים.

יהושע ישי;

אני מציע לך לבדוק את כל 9 מיליון 400 שקל, למי חולק ואיפה חולק. אין לי

שום בעיה עם זה.
היו"ר סאלח טריף
ראש המועצה הדתית מופקד על התקציב הזה למקומות הקדושים ולשרותי הדת על פי

התקנות. מכיוון שהם עושים את זה מאחורי גבך והם לא מכבדים את המועצה שהוקמה,

הדרך בפניך פתוחה לבג"ץ לעצור את כל התקציב, ולתבוע מהם להעביר את התקציב שלך

בצורה מיידית.

מואפיק טריף;

כל התקציב של ה-9 וחצי מיליון אמור לעבור דרך המועצה הדתית ולא דרך ראשי

מועצות.

יהושע ישי;

זה לא נכון. זה שאני מחלק עכשיו בניית מקוואות, זה אומר שהמועצות הדתיות

מחלקות? כאשר אני מתקצב בתי כנסת אני עושה את זה עם המועצות הדתיות? זה דברשצריך לדון עליו בנפרד. זה פיתוח וזה שוטף.

היו"ר סאלח טריף;

לא זאת הבעיה שלנו עכשיו. הבעיה שלנו מתרכזת בתקציב המועצה הדתית. מתי

יעבור כסף לחשבון הבנק של המועצה הדתית?

יהושע ישי;

מיליון 32 הוא תקציב פנוי, אבל הוא משועבד לעודף המחוייב ב-1997.

היו"ר סאלח טריף;

כאשר הוא העביר מהתקציב הזה בטעות, שום דבר לא היה משועבד. הוא העביר 800

אלף שקל.

עופרי בן-אריה;

את הנושא הזה אני לא מכירה. אני לא יודעת אם הוא חייב את התקנה הזאת, ואם

זה היה משועבד או לא. ברגע שיש לו התחייבויות משנה קודמת, אז התקציב השוטף

משועבד מההתחייבויות מהשנה הקודמת.

היו"ר סאלח טריף;

איך קודם הוא יכול היה להעביר?

עופרי בן-אריה;

אני לא מכירה את הנושא הזה.

יהושע ישי;

התקציב של ג'וליס מחוייב ל-1997. 579 אלף שקל זה במסגרת ה-9 מיליון 400.

בשנת 1997 סיימנו עם עודף מחוייב בשירותי דת של מיליון 400 ובפיתוח של 9

מיליון 400. סך הכל לדרוזים מחוייב 10 מיליון 800 שקל.

יש שני סעיפי תקציב. במקום לחייב את התקציב הראוי לחייב, שהוא תקציב

פיתוח, חייבו את התקציב השני של שירותי דת. זה דבר שהוא טכני והוא נפתר.

היו"ר סאלח טריף;

אני רואה שזה לא נפתר.

יהושע ישי;

זה נפתר. 579 אלף שקל שיצא מהתקציב של ג'וליס, יצא עכשיו מתקציב הפיתוח.

בסך הכל יש אצלם 300 אלף שקל מנוצלים. בין אם זה 300 ובין אם זה 800, כל זמן

שרובץ עלי החוב של מיליון 400 של שנה שעברה שאני לא מקבל אותם השנה, אני את

המיליון לא יכול לשחרר. כאשר ישבתי עם החשב, אמרתי לו; "תעשה לי טובה, בעזרת

ה' נקבל את המיליון 400 שקל בעודפים, אבל בינתיים תעביר משהו על החשבון."

היו"ר סאלח טריף;

אני קיבלתי הודעה מאשר אוחנה המנכ"ל, שהוא מעביר בימים הקרובים כסף.יהושע ישי;

זה הסיכום שהשגנו ביום חמישי.
היו"ר סאלח טריף
מתי הסיכום הזה יכול לצאת לפועל?

יהושע ישי;

עופרי לא יכולה לטפל בדבר הזה, משום שזה צעד חשבי ולא צעד תקציבי. מה

שעופרי יכולה לעזור לנו זה להביא פנייה לוועדת הכספים להעביר את העודף המהוייב

בסדר גודל של מיליון 400 משנת התקציב 1997 לשנת התקציב 1998. ברגע שהמיליון

400 עובר, המיליון הופשי.
היו"ר סאלח טריף
מתי אני יכול לקבל כסף?

יהושע ישי;

בלי העברת עודפים, אני תלוי בטוב ליבו של החשב. עם העברת עודפים, אתה

מקבל את זה יחידת מינון חודשית.

היו"ר סאלח טריף;

הודיע לי המנכ"ל ביום חמישי שהוא פתר את הבעיה. הבעיה היא שאני חסר אמונה

במשרד הדתות.
עופרי בן-אריה
היום קיבלתי את זה. בעיקרון לא מעבירים בשלב זה שוטפים. אנחנו נעלה את

הבעיה הספציפית של התקנה הזאת. אני לא יכולה לתת לכם תשובה מיידית על סמך דעתי

האישית.
היו"ר סאלח טריף
זה לא תרגיל של משרד הדתות לעכב לנו את התשלום?

עופרי בן-אריה;

לא.

היו"ר סאלח טריף;

לא מגיע רק לכם תקציבים. אנחנו אזרחים במדינה הזאת.

עופרי בן-אריה;

אני די חסרת אונים. משרד הדתות ישב וקבע את המסגרת התקציבית. אחרי שהוא

קבע את המסגרת התקציבית הוא אמר שיש לו רק חלק מהסכום. הוא אמר שנפנה למשרד

הפנים כדי לראות את האופציה של 40,60. עד היום אני לא מכירה תשובה בנושא הזה.

אני לא יודעת אם היתה פנייה. אמרו לי שהיתה פנייה, אבל אני לא יודעת מה היתההתשובה. באיזה שהוא מקום הרמנו ידיים ואמרנו להם שיביאו ממקורות המשרד ושיעשו

סידרי עדיפויות. אמרו לנו אין. אמרנו שמתוך הרזרבה, שהיום לא מחוייבת לשום

דבר, מיליון וחצי עובר למועצה הדתית הדרוזית. זה הגיע לוועדת הכספים ומשרד

הדתות עצר את הפנייה הזאת. גם כאשר נותנים פתרון, לא מתוך מקורות פעילים של

המשרד, אז המשרד לא מקבל את זה. אני לא יודעת מה להגיד מעבר לזה. אולי זה לא

ברמה של פקידים.

היו"ר סאלח טריף;

שר האוצר זה לא רמה?
עפרי בן-אריה
שר האוצר זה רמה. שר האוצר חשב שבזה הוא פתר את הבעיה.

היו"ר סאלח טריף;

למה את לא נלחמת על זה שמיליון וחצי יעברו אלינו? אין לכם לב? לא יכולתם

לעמוד על כך שיעבירו את זה?
עופרי בן-אריה
הייתי מופתעת כמוך, שהתקציב לא עבר בוועדת הכספים.

היו"ר סאלה טריף;

למה כאשר יש לכם את היכולת, אתם לא משתמשים בסמכות שלכם? זה בגלל שאנחנו

אנשים הלשים?

עופרי בן-אריה;

כאשר משרד הדתות נותן הוראה לכל מי שיושב שם להצביע נגד זה, אני רק יכולה

להסביר אבל לא מעבר לזה.
היו"ר סאלח טריף
אני אדפוק לכם את כל הבקשות של האוצר.

עופרי בן-אריה;

אני לא חושבת שאתה צודק.
היו"ר סאלח טריף
אני לא רואה צדיק אחד שיאמר: נעשה עוול, בואו נתקן. אני לא מקבל תשובה

מכם.
כמאל סלמה
הצעת התקציב שלנו היא 29 מיליון. אלה הצרכים שלנו. זאת מועצה דתית שהיא

לא מקומית לא איזורית אלא גלובאלית לכל העדה, והיא צריכה לפתוח את העדה לעידן

הבא, לשלום ולהצטרפות דרוזים למחוז שלנו. אנחנו אלה שמכינים את כל התשתיות.

המועצה הדתית מתחילה מ-0. היום היא וולונטרית. אני עובד על חשבון המשרד שלי.

השייח עובד על חשבון הזמן שלו. הדלק שלנו, המכוניות שלנו, הטלפונים הפקסיםוכו'. שום דבר הוא לא מהמועצה. אין תקצוב, אין מחשב ואין כלום. ממש תוהו

ובוהו. אנחנו צריכים לבנות את המועצה הדתית. היא קיימת כמעט שנה, כאשר 7

חודשים בתוך שנת המס היא עם 0 תקציב. איך אפשר לבנות מועצה דתית במצב הזה? איך

יכול להיות שמועצה מקומית כמו ג'וליס יכולה לקבל, בין אם זה לבית תפילה מסויים

או דרך המועצה, 579,000 שקל, ומועצה דתית שלמה מקבלת מיליון שקל, כאשר היא

מטפלת בכל הכפרים הדרוזים, כולל בג'וליס?

צריך לתת את הדעת על הכנת התקציב לשנה הבאה, כי הכנת התקציב שלנו ללא

תקציב הפיתוח עומד על 29 מיליון. אם הכנת התקציב תבוצע, היא תהיה זהה לכל

מועצה דתית בישראל.

אני מנהל את נבי שועיב. ההכנסות שלו לשנה הן מיליון שקל. מזה הוא צריך

להחזיק את עצמו ולתקצב את עצמו. אנחנו בונים את המבנה כבר 10 שנים, ויש לנו

לפחות עוד 5 שנים כדי לגמור אותו. איך יכול להיות שכוללים את המיליון שקל האלה

בתקציב של המועצה הדתית? מה הקשר בין נבי שועיב למועצה הדתית? המועצה הדתית

צריכה להתפתח, לעזור ולקיים מקומות קדושים. היא לא צריכה ללכת ולקבל את הנדבות

שאנשים שמים בתוך המקומות הקדושים. מחר יבואו הדרוזים ויגידו שמי ששם את הכסף

במקומות הקדושים זה לא בשביל לתת משכורות למזכיר, לשמש, לשרת או ליו"ר המועצה

הדתית.

צריך להוציא חד משמעית את הנושא של ההקדשים מהמועצה הדתית מבחינת

ההכנסות, כי להקדשים יש קופות עם ועדות שמנהלות אותן. ההכנסות העצמיות של

מהקדשים לא מספיקות לא לפיתוח ולא לקיום. יכול להיות שהמועצה הדתית תעזור

למקומות הקדושים בכך שהיא תתן להם הנחה נוספת והיא שתהיה נתמכת על ידם. זאת

בושה שעדה שלמה, עם כל מה שהיא נותנת למדינה הזאת, כאשר היא באה לקבל 2 מיליון

שקל, שזה 4 מכוניות או קצת פחות מזה, צריך לעשות אלף ואחד ישיבות כדי להגיע

למשכורת. אם תשחררו לי מחר תקציבים איך אני יכול להתארגן? איך אני יכול להשכיר

את המקום? כאשר אני משכיר את המקום אז צריך לשפץ, ועד שאני מכין את המקום זה

כבר שנת התקציבים.

היו"ר סאלח טריף;

אם היו מודיעים לנו על תקציב הפיתוח ב-1998, אז היו מודיעים ביולי. אם

אתה מגיש ומאשר במועצה, אתה מגיע לאפשרות של שיחרור תקציבים בדצמבר 1998. הוא
היה בא אליך ואומר לך
אדוני, לא ניצלת את התקציב הקודם, מה אתה בא אלי? מדובר

על משחקים מלוכלכים שאין להם גבול. היו מציגים את זה כתשובה לשאילתות במליאה

בכנסת. זאת חוצפה.
כמאל סלמה
אני רואה את ההתערבות של משרד הדתות בצורה חמורה ביותר. אנחנו קיימים 50

שנה. המנוח השייח אמיל טריף לא הרשה שאף אחד במדינה הזאת יתערב בתקציב של נבי

שועיב ובצדקות שיש שם. היום אנחנו מקבלים מכתבים שאנחנו רוצים נוהל של פתיחת

הקופה ורישומה בתקציבים של המועצה הדתית שינתנו. כאשר בא מישהו מסוריה או

מלבנון או ביקור מירדן ונותן תרומה בתוך הקופה, אז צריך ללכת לתת את זה בתקציב

של מועצה דתית לכל העולם?

המבנה של נבי שועיב נכון להיום נתרם על ידי העדה. תבואו תממנו לנו את כל

הנבי שועיב, וניתן את המיליון שקל. בנבי שועיב 5,6 מיליון לשנה לא מספיקים

לנו. אנחנו מקבלים שם הכנסות של מיליון שקל. בזה אנחנו נממן את המועצה הדתית.

מה נעשה עם ההקדש, הוא יהיה מופקר?
יהושע ישי
הכוונה היא לא לגבי עמותות עצמאיות שמנהלות את המסגרת של ההקדש. אם נבי

שועיב מנוהל באופן עצמאי, לא ניזון מתקציב המועצה הדתית ולא מנוהל באמצעות

המועצה הדתית, אין לי בעיה עם זה. במסגרת ההכנסות העצמאיות לקחנו בהשבון גם את

ההוצאות של הסדרנים, השומרים והמנקים. אם אתה אומר לי שנבי שועיב לא נכנס

לתקציב המועצה הדתית לא בהוצאה ולא בהכנסה, אז בסדר.
היו"ר סאלח טריף
הסכמנו על זה, ובתנאי שתכבדו את חלקיכם.

יהושע ישי;

אני מוכן להכות על חטא בנוגע למיליון שקל, אבל גם זה במגבלות של חוקי

המדי נה.
היו"ר סאלח טריף
אין לי בעיה עם זה. הוא הביע מחאה אחרת, כי הוא יודע מה שיש שם. הוא יודע

שאנחנו בגרעונות.
יהושע ישי
תקציב הפיתוח שניתן היום הוא תקציב שעליו הוחלט בממשלה לפני 5 שנים. שם

מוגדרים הצרכים של הבדואים והצירקסים. זה לא דבר שאני מחלק אותו לפי דעתי. זה

לפי ספר שחובר על ידי החברה למשק וכלכלה, ולפי זה נתנו תקציב.
היו"ר סאלח טריף
אז לא היתה המועצה הדתית. בינתיים החליטו על הקמת מועצה דתית עליונה

לדרוזים, שבמסגרת תפקידיה שר הדתות קבע שיהיה פיתוח של המקומות הקדושים בכל

הישובים. ראוי שאנשי דת ינהלו את ענייניהם. זה לא גוף וולונטרי. זאת מועצה

כחוק.

אתם לעמותות מוכנים לחלק מאות אלפי שקלים, ולתקציב מועצה דתית שאתה אישרת

אתם לא מעבירים מכל מיני סיבות. אני רואה שאנחנו מדברים אל הקירות לפעמים,

ואני בכוחי הדל אנסה לעשות משהו. אני אנסה לתקוע אתכם בכל דרך אפשרית. מה שאתם

עשיתם לדרוזים בעניין הזה זה עוול. אם זה לא היה בתקופתו של רבין, גם אז היינו

זוכים לפרוטות. אני זכיתי מכם לפרוטות כל השנים.

גם לנו יש דת ויש אלוהים, והוא לא שונה משלכם. לנו מותר להתפלל ושיהיו

אנשי דת. אצלינו הדוסים הולכים לצבא. אנחנו לא צריכים חוקים. רובם ככולם

משרתים בצה"ל, רק מתוך אמונה הם ממשיכים. הם לא עושים את זה לא כדי לקבל

סובסידיה ממשלתית לדיור ולחינוך ולא תורתם אומנותם. אנחנו לא רוצים שיעשו לנו

טובות. אני אבקש שישוו אותם לתנאי המדרשות היהודיות. אני רוצה לראות שיהיה

מישהו שיגיד לי לא. אנחנו הלכנו על תקציב מינימלי לצורך התחלה. הסכמנו שמתוך

המינימלי הזה יהיה סעיף הכנסות עצמיות.
יהושע ישי
יש גרעון של מיליון וחצי שקל. מה ההצעה שלכם?היו"ר סאלח טריף;

האוצר לפתור את הבעיה, אני רוצה שתוך שבוע תעביר לי את החצי מיליון שקל

לחצי שנה שיש. לא מעניין אותי איך, באיזה חשבות, באיזה טכניקה או באיזו טוב לב

של מישהו. אני רוצה שטוב הלב יהיה גם כלפינו. לא יכול להיות שכשרציתם להעביר

לעמותה מצאתם את הדרך לעשות זאת.

יהושע ישי;

תקחו בחשבון שזאת מועצה דתית חדשה, ולהכנס במועצה דתית חדשה למערך החשבות

זאת בעיה.
היו"ר סאלח טריף
נורא קשה. הכל אפשר לעשות ביום אחד אם רוצים. אנחנו רוצים העברה תקציבית

תוך שבוע ימים לחשבון המועצה הדתית במה שיש כרגע. אני מבקש ממשרד האוצר להשיב

לנו מה קורה עם כל העודפים. שר האוצר הבטיח לנו מיליון וחצי שקל. אתה חושב

שאנחנו נאפשר לך לקחת את הכסף הזה? אנחנו נעצור לך את כל התקציב של משרד

הדתות. אנחנו נלך לבג"ץ. יש עורכי דין טובים, ואנחנו נשלם להם את הכסף, ובלבד

שיעצרו לכם את כל התקציבים. יש גם אנשים טובים בבית המשפט העליון שיש להם לב

טוב, לא רק חמדנות של משרד הדתות. אני מצטער שאני אומר את הדברים האלה, אבל

ההרגשות לא טובות. אתם מתייחסים אלינו כאל זבל, ולא כאל אנשים שחיים במדינה

ושמגיע להם זכויות.
יהושע ישי
משרד הדתות רואה בחשיבות המועצה הדתית הדרוזית, והוא שמח מאוד שהיא קמה,

כי זה פותר הרבה מאוד בעיות במשרד הדתות. משרד הדתות בנה מסגרת תקציבית והתנהג

עם המועצה הדתית הדרוזית ככל המועצות הדתיות, במסגרת ה-40%. כאשר נבחן תקציב

המועצה הדתית הדרוזית, לא בדקנו מה יש ולפי זה חילקנו. בנינו תקציב, ובמקרה זה

תואם את מה שיש במסגרת התקציב.

היו"ר סאלח טריף;

זה לא במקרה, זה במקרה ברור לחלוטין. נשענו בזמנו על מה שיש בשירותי דת

ועל זה בנינו תקציב. והסכמנו וכופפנו את כל הדברים והבקשות.

יהושע ישי;

יש לי כאן את המסמך שכתבתי אצלך בסלון. אתה באת ואמרת את הסכומים ובנינו

את זה ביחד.

היו"ר סאלח טריף;

אם מה שסיכמנו היה מתבצע אז לא היינו באים עד כאן.

יהושע ישי;

משרד הדתות לא יכול היום לבוא ולומר שמרזרבה כזאת או אחרת אפשר לקחת

ולפתור בעיה נקודתית אחת. יש מכלול שלם של בעיות במשרד הדתות, אם זה בנושא של

תקצוב הבטחת הכנסה, אם זה בתקצוב המועצות הדתיות ואם זה בתקצוב ממשלתי בקודש.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש ממך לעבוד בהתאם לחוק התקציב. זה חוק במדינת ישראל. אתה לא יכול

לאנוס את הרווק שונה לדרוזים מאשר ליהודים. חוק התקציב קובע שירותי דת לדרוזים.

כסף יש לשירותי דת לדרוזים. זה יועד לתקציב המועצה הדתית, ואף אחד לא יכול

לשנות את זה. אתה תעביר את זה.

יהושע ישי;

אני מדבר איתך על הפנייה של המיליון וחצי.
היו"ר סאלה טריף
המיליון וחצי יהיה נושא לעימות בלתי מתפשר, ונראה אתכם עומדים בזה. אם

אתם חושבים שעל גבינו תרוויחו תקציב מהאוצר, אז אתם טועים.
יהושע ישי
אני מקבל מהאוצר תוספת של 1.5 על הגב של משרד הדתות. אני מרוויח אותו

כאשר אני נותן אותו לדרוזים? מה אני מרוויח ממנו? אם רוצים לבחון את הגרעון של

המועצה הדתית הדרוזית בסגרת המיליון וחצי שקל, אין לי שום בעיה, אבל אני רוצה

לבחון את כל הבעיות הכלליות שיש למשרד. למה רק את המיליון וחצי שקל. יבוא שר

האוצר ויאמר שהוא רוצה לתת לדרוזים ושלא ניקח מהתקציב שלו. זה נכון שהרזרבות

במשרד הדתות הן רזרבות שהאוצר יכול להשתמש בהן, אבל כאשר יהיה לי חסר לדברים

אחרים שהם על פי חוק, אז אני אקח בחזרה מהדרוזים?

היו"ר סאלח טריף;

יש נושא נוסף שמתסכל אותנו מאוד. עשרים ומשהו שנים לא אישרו תקנים של

קאדים אצל הדרוזים. חסכנו המון למדינה, והעדה רבה עם כולם. עכשיו הגענו לפיוס

לאומי, מה שנקרא, ואנחנו מחפשים את התקנים. תקן אחד נעלם. מה יהיה עם זה? מי

יכול לקחת תקנים?

עופרי בן-אריה;

אני לא יכולה לענות לך על רגל אחת. מה זה נעלמו תקנים?

היו"ר סאלח טריף;

אומרים שהם נלקחו להקמת בית דין לעירעורים למוסלמים.

עופרי בן-אריה;

אני לא יודעת מה נעשה עם התקנים.

היו"ר סאלח טריף;

אחרי שהסדרנו את הנושאים הקשים של הדרוזים, אתם רוצים לקלקל לנו בדברים

הקטנים יותר. העניין הכספי הוא פעוט וזעום, ואסור שזה יקלקל. אני מאוד מקווה

לקבל תשובות.

יהושע ישי;

אתה מתפרץ לדלת פתוחה. גם את בתי הדין השאריים אנחנו רוצים לשפץ.היו"ר סאלח טריף;

בינתיים אין לנו לא מבנים ולא אנשים. אנחנו צריכים להתכנס לבחור אנשים

ופתאום אין לנו תקנים.

יהושע ישי;

יש לך שני בתי דין דרוזי ים.
היו"ר סאלח טריף
הוועדה תובעת את הקבלות ואת החשבונות, והיא רוצה לדעת שעל סמך מה העבירו

את החשבונות למועצה המקומית ג'וליס. אנחנו מבקשים להעביר את העברה התקציבית

לחשבון המועצה הדתית, על פי הבטחת אשר אוחנה, מנכ"ל משרד הדתות. אנחנו נבקש

התייחסות לגבי המיליון וחצי שקל ומה כדאי לעשות עם זה. אני מבין ששר האוצר לא

שינה את עמדתו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים