ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/06/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) התשנ"ח- 1998של חה"כ מיכאל קליינר, אליעזר זנדברג (פ/1875) הכנה לקריאה שנייה ושלישית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 259

מישיבת ועדת הפנים ואיבות הסביבה

מיום שני, כ"ח בסיוון, התשנ"ת (22 ביוני, 1998), שעה 13:30
הנוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - מ"מ היו"ר

בנימין אלון

ניסן סלומיאנסקי

אברהם פורז
מוזמנים
מבר הכנסת מיכאל קליינר

מבר הכנסת פיני בדש

עדנה הירשמן -פרי - מרכז השלטון המקומי

עו"ד מרדכי בס - משרד מבקרת המדינה

עו"ד אריה שלה

איטה וצלר

אהוד שילת

ארבל אסטרחן - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות)

התשנ"ח - 1988, של חה"כ מיכאל קליינר ואליעזר זנברג

הכנה לקריאה שנייה ושלישיתהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

(תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) התשנ"ח- 1998

של חה"כ מיכאל קליינר, אליעזר זנדברג (פ/ 1875) הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר מיכה גולדמן
שלום לכולם, אני פותת את ישיבת הוועדה. אבקש את חבר הכנסת מיכאל קליינר

להציג את החוק.
מיכאל קליינר
זה אחד המקרים בו התמזל מזלנו. עבדנו קשה מאד. העבודה היסודית נעשתה בידי

נציגי משרד הפנים, משרד המשפטים ומשרד מבקרת המדינה. בדרר כלל נהוג לעבוד את

עיקר העבודה בין קריאה ראשונה לבין שנייה ושלישית. מדובר בהצעת חוק פרטית של חבר

הבנסת אליעזר זנדברג ושלי, אר היא נעשתה בעצה אחת עם היועץ המשפטי של הכנסת,

שראה בה חשיבות גדולה. אני מבין שהצעת החוק גם נהנתה מתמיבת משרד הפנים. הוא

בא לפתור לקונה שנוצרה ממצב פרלמנטרי של היות המפלגות רשומות על פי החוק אצל

רשם המפלגות, שותפות לסיעה פרלמנטרית שחלים עליה תוקים שונים. בעוד שלנושא

מימון המפלגות נמצא פתרון, גם למצב של סיעה אחת, שלא יכולה להתפלג, לא נמצא

פתרון כזה לגבי הרשויות. דבר זה גרם קושי כפול ומכופל. לא רק שמפלגה לא יכלה

להריץ סיעת בת בשמה - הכוונה היא ל "גשר", "צומת", חלקים מ "מרצ" - ייתרה מזו. נוצר

מצב שגם אם רצית לתמור ברשימה שלה וקראת לה בשם אחר - - -
היו"ר מיכה גולדמו
אם תבר הכנסת אברהם פות רוצה לתמור בדן דרין בתל-אביב, הוא לא יכול - - -
מיכאל קליינר
לא, לא. זה סיפור אחר. אל תסבר אותנו עכשיו. לא רק שהוא לא יכול לתת גיבוי

כספי וליהנות מהזכויות, אלא אפילו אם הוא רוצה לקחת מהכסף שלו, של מימון המפלגות

של הכנסת - - -
היו"ר מיכה גולדמו
אתה לא יכול להשתמש גם בקופה שעומדת לרשותך כתוצאה מ - - -
פיני בדש
לא כסף, ולא שווה ערך.
מיכאל קליינר
כל עוד אתה לא מוגדר כסיעת אם, ויסביר זאת נציג משרד מבקר המדינה, אתה

בעצם תאגיד שנותן תרומה, ואסור לסיעת בת שלך לקבל את תרומת התאגיד.עד כדי כך המצב היה האבסורד, שהיועץ המשפטי נתן דעתו שצדיו למצוא פתרון.

גם יושב ראש הכנסת נזקק לסוגיה. המסקנה החד-משמעית של היועץ המשפטי של הכנסת

היא שבלי חקיקה לא ניתן לרפא את המצב הזה. לכן החקיקה שמוצעת כאן אינה בדיוק

אותה חקיקה שחבר הכנסת אליעזר זנדברג ואני הצענו, אלא חקיקה שעברה עיבוד בתאום

עם משרדי הממשלה השונים, וככזו היא עברה בקריאה ראשונה.

יש עדיפות עליונה כדי לאשר את זה בהקדם האפשרי. אם זה יאושר ללא שינויים

גם תהיה אפשרות להעמיד את זה לקריאה שנייה ושלישית, למרות שאנה שניידר, היועצת

המשפטית, איננה, כי היא אישרה את הנוסח הקיים. בזמנו, בזמן הקריאה הטרומית,

הסכמנו, חבר הכנסת אליעזר זנדברג ואני, לקבל הצעה נוספת של חבר הכנסת אברהם פורז.
אברהם פורז
זה נפל כבר, עזוב.
מיכאל קליינר
אם כר - עד כאן.
אברהם פורז
אומר רק כי הצעתי בשעתו שמפלגה תוכל לסייע לרשימה אל-מפלגתית. נתתי

דוגמה שלגיטימי שהליכוד, למשל, יעזור לאהוד אולמרט, או שאם רון חולדאי יחליט לרוץ

ברשימה עצמאית, שמפלגת העבודה תוכל לסייע לו.
איטה וצלר
הוא יכול להחליט להיות סיעת בת.
אברהם פות
הבנתי שעל העניין הזה היתה התנגדות, והחלטתי לנטוש את העניין בשלב הזה, אף

שנדמה לי - - -
פיני בדש
אבל אני יודע שבהרבה מקומות מפלגה תומכת במועמד עצמאי, מבחינה כספית.
אברהם פורז
לא, זה אסור.
היו"ר מיכה גולדמן
לא יודעים את זה, אבל כנראה הוא הודיע שהוא רשימת בת.
אהוד שילת
יש לסיעת אם אפשרות שיהיו לה יותר מסיעת בת אתת ביישוב. הדוגמה הידועה

לכר היתה בבאר שבע, כאשר הם תמכו גם בנאווי, וגם בבנץ כרמל. אחד הופיע בשם מפא"י

או העבודה, וחשני רץ ברשימה עצמאית. עדיין הכירו בו כסיעת בת שלהם. אתה לא יכול

לתמור במישהו שאינו סיעת בת.
אברהם פורז
אמרו לי גם שיכולה להיות בעיה, שמפלגות יריצו אנשים שהם אנשי המפלגה

בסיעות עצמאיות, רק כדי להתחמק מההצהרות. אני חושב שהיינו יכולים למצוא לזה

פתרון, אבל זה לא יהיה הוגן שאני אעלה "טרמפ" על אליעזר זנדברג ומיכאל קליינר. הם

באים לפתור בעיה מאד רצינית, וזה יסבר את העניין, ולכן אני נוטש את העסק הזה. זאת

על אף שאני איתן בדעתי שצריר למצוא הסדר כדי לאפשר תמיכה לגיטימית מצד אתד,

ולמנוע מעקפים לא ראויים.
מיכאל קליינר
אני גם מודיע - אני לא חולק על דברי אברהם פורז. נגיש הצעה טרומית, נדון בה,

וננסה למצוא פתרונות.
אברהם פות
התופעה הזו, שמועמדים מפלגתיים רצים ברשימה אל-מפלגתית, הולכת ומתעצמת.

יש לי רושם שבתל אביב גם רון חולדאי ירוץ ברשימה עצמאית, וגם מועמד הליכוד - דורון

רובין, או מועמד אתר.
מיכאל קליינר
זה רק מבחינת השם, מבחינה מעשית הם סיעות בת.
אברהם פורז
אני חושב שהסיעות של אהוד אולמרט בירושלים, ושל רוני מילוא בתל-אביב לא

היו סיעות בת.
מיכאל קליינר
של אולמרט - כן, של מילוא - לא.
אברהם פורז
ואז אני לא רואה למה הליכוד לא יכול לסייע לאהוד אולמרט. מצאנו שיש חומה

סינית.
היו"ר מיכה גולדמן
הוא יכול להחליט שהוא רשימת בת, ואז הוא יקבל את המימון.
אברהם פורז
אבל אז יש לו צרות אחרות. מי שעושה רשימה אל-מפלגתית, רוצה להציג שהוא

עושה דברים למען העיר. כמו שרוני מילוא הביא את דן דרין. זה לא מסתדר עם סיעת בת.
מיכאל קליינר
לשניהם היו חברי מועצה יוצאים שהצטרפו, וקיבלו מימון על סמר חברי המועצה.
אברהם פורז
לא, אין לזה שום ערך. צריר לתת ערבות בנקאית. חבר מועצה יוצא זה חסר ערר.

רק מקדמה תמורת ערבות בנקאית אפשר לקבל כסף. אני נוטש את העניין.
היו"ר מיכה גולדמו
בסדר. מישהו רוצה להוסיף דברים?
פיני בדש
יהושע מצא נתן לי הצעת חוק בזמנו, שכדי לקבל מנדט צריר מנדט מלא, לא שלושת

רבעי מנדט. נוצר אבסורד שאדם יכול לקבל מספר קולות כפול, ומקבל מנדט כמו אחד

שקיבל את מחצית מספר הקולות.
היו"ר מיכה גולדמן
אני רציתי להעלות את ה- 0.75 ל- 0.90.
פיני בדש
יכול להיות מצב שמועמד קיבל 1,500 קולות, ומקבל מנדט אחד, ואחר - 750

קולות, ומקבל גם הוא מנדט אחד. זה קרה אצלי.
אברהם פורז
במקרים קיצוניים מועמד יכול לקבל אחוז פסיק משהו, ולקבל חבר כנסת אחד,

ויכול גם - - -
אהוד שילח
משום שהשיטה שלנו היא דמוקרטיה ייצוגית, ולכן יש לך עודפי מנדטים.
היו"ר מיכה גולדמן
מי שהוביל את העניין הזה היא חברת הכנסת עדנה סולודר, מול בני שליטא. הוא

רצה לעלות ל-90% ---
אהוד שילת
זה לא שייך לאחוזים. השיטה ברשויות המקומיות היא שהעודף הגדול - - -
אברהם פורז
זה ההפך מבאדר-עופר.
אהוד שילת
באדר-עופר זו שיטה אמצעית לחלוקת המנדטים. גם היא לא הצודקת ביותר

מהבחינה האריתמטית. השיטה הצודקת ביותר מבחינה אריתמטית זו שיטת דה-הונד.

באדר-עופר זה דה-הונד רק על המנדטים העודפים. לא מהמנדט הראשון, אלא רק על

העודפים.
פיני בדש
בשיטה הזו יכולים להיכנס לר שלושה חברי מועצה, בשלושת רבעי מנדט,

שסוחטים כמו 10 חברי מועצה.
היו"ר מיכה גולדמו
נעבור לקריאת סעיפי החוק, מהנוסח הכחול.
ארבל אסטרחו
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות), התשנ"ח - 1998.

1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה - 1965 -

(1) סעיף 1, אחרי ההגדרה "היום הקובע" יבוא:

"חוק המפלגות" - חוק המפלגות התשנ"ב - 1992

"מפלגה" - מפלגה הרשומה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות והתקיימו בה שניים
אלה
(1) היא משתייכת לסיעה בכנסת כאמור בסעיף 12 (א) לחוק מימון מפלגות

התשל"ג - 1973, ורואים אותה, לעניין הסעיף האמור, כסיעה נפרדת;

(2) יש לה נציג בכנסת;

2. בסעיף 35 -

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "וכן כל סיעה של הכנסת" יבוא "כל מפלגה";

(ב) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה

היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי

מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים

כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה."(3) האמור בסעיף 36 יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) (1) לעניין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשוט בפנקסי

המפלגות;

(2) מפלגה תקבע את בא-בוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא לקבוע את אתת

מאותיות האלף-בית העברי בסימון למפלגה;

(3) המפלגה תודיע על קביעותיה כאמור בפסקה (2), ליושב ראש הכנסת לא

יאוחר מהיום החמישה עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב

ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום

המועד להגשת רשימת המועמדים."
אברהם פורז
מישהו יכול להסביר את הסעיף הזה? אני לא מבין אותו.
אהוד שילת
כן. דיברנו על הסעיף הזה בישיבה הקודמת. מה קורה עם זכויות הקדימה של

המפלגה לעניין האותיות והכינוי כאשר היא מגישה רשימה. הרי יש למפלגה שם אצל רשם

המפלגות, ועל זה יש לה זכות, כמו לסיעה בכנסת.
פיני בדש
יש לה גם אות?
אהוד שילת
אין לה אות. לאף אחת מהמפלגות שאתם עוסקים בהן אין אות - לא ל "גשר" - - -
פיני בדש
למה? ל "צומת" יש אות - צ' סופית.
אהוד שילת
לא, היה לה פעם. האות צ' סופית פנויה היום. לכן אמתו שמפלגה תיבחר לה אות,

מהאותיות הפנויות, כמובן, ותודיע ליושב ראש הכנסת. זה לעניין הסימון.

סעיף 39 עוסק בזכויות העדיפות, ואם תקרא את ההמשר - - -
אברהם פורז
יש ועדת בחירות. מגישים בקשה, ויש החלטה של ועדת הבחירות.
אהוד שילת
אבל ועדת הבחירות הולכת לפי מה שכתוכ בחוק, והחוק הוא זהה - בכנסת

וברשויות המקומיות.
אברהם פורז
שם, מי שהשתמש באותיות הקודמות אין לו בעיה. כל מי שיש לו סטיות כלשהן,

ועדת הבוזירות יכולה להחליט. קח את "גשר", "צומת" ו "שינוי". מה אנחנו צריכים

לעשות? אם נניח הוא יבחר ב- צ' סופית. אולי היא תפוסה כבר?
אהוד שילת
בכנסת היא פנויה? אם כן - אז אני נותן עדיפות לסיעה בכנסת, כלומר - - -
אברהם פוח
אבל איר הוא יודע?
אהוד שילת
לך, למשל היה את האותיות "הו". ה' תפוסה כבר, על ידי "הדרך השלישית". יש

להם "הד". לכן, אתה לא תחזור לאות ה'. גם אם תודיע ליושב ראש הכנסת, בא סעיף 39

ומונע את האפשרות הזו.
אברהם פורז
אבל מי מכריע?
אהוד שילת
יושב ראש הכנסת.
אברהם פורז
אתה נותן לו סמכות להחליט על אותיות?
אהוד שילת
לא צריך להחליט. החוק מחליט.
אהוד פורז
נניח שאני מגיש בקשה לקבל את האותיות "הן". אני מדבר על הצד המשפטי.
אהוד שילת
החוק קובע שיש עדיפות מעל לכל לסיעת כנסת, לקבל את האותיות שבהן היא

נבחרה. כיוון שיש את האותיות "הד" לסיעה בכנסת, החוק קובע ש "הן" תפוסה לך.
אברהם פורז
נניח שאני, מתוך אי ידיעה, שלוזתי מכתב ליושב ראש הכנסת, וביקשתי את

האותיות "הן". הוא רואה שהצירוף "הד" תפוס. מה הוא יענה לי? לבחור בצירוף אחר?
אהוד שילת
הוא יאמר לך שהאות ה' לא תקינה, משום שהיא שייכת לסיעה של הכנסת.

אברהם פורז-.

הוא יאמר לי, נניח שבמקום "הן" יהיה "גן". לפעמים המצב הוא שיש שימוש תופף

באותיות.
אהוד שילת
בהסכמה, בוודאי.
אברהם פורז
אבל נניח שאין הסכמה. מי מחליט?
אהוד שילת
אם אין הסכמה לא יאושר למבקש החדש.
אברהם פורז
לפעמים, בכנסת, אין לך מונופול מוחלט על האותיות שלך.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה מתנגד, או לא מתנגד - - -
מיכאל קליינר
לא, לא. אני מתנגד לכל שינוי. אם יש שינוי אי אפשר להעביר את זה, כי אין מי

שיחתום על זה. דנו בזה כבר הרבה. אני לא רוצה שיהיו שינויים בנוסח הזה.
אברהם פורז
אתה רוצה שלא יהיו לך אותיות?
מיכאל קליינר
זה יסתדר. בלאו הכי בית משפט יקבע. אדתי היושב ראש, אני מתנגד לשינוי

המוצע, כי אני רוצה שההצעה תעלה מחר לקריאה שלישית. אם נשנה זה יידחה בעוד

שבוע. אנה שניידר לא נמצאת כאן, והיא לא תוכל לוזתום על הנוסוו אם יהיה שינוי.
היו"ר מיכה גולדמן
אנה שניידר צריכה לתתום על זה, והיא תמתום עד יום רביעי.
ארבל אסטרחו
יכול להיות שבכל מקרה יגידו שהיא צריכה לחתום - - -
מיכאל קליינר
לא. אם סיכמנו שהנוסח הזה מוגש בלי שינוי, אז מישהו אחר, שמייצג את אנה

שניידר, יובל לוותום.
היו"ר מיכה גולדמו
בסדר, הגיוני.
אברהם פות
לפי מה שכתבתם פה, שר הפנים צריר לתת היתר. המפלגה מודיעה ליושב הראש,

והוא צריר להודיע לשר הפנים as is. אין לו שום שיקול דעת.
אהוד שילת
דיברנו על זה. לפי דעתי, בפועל לא תיווצר בעיה.

אדוני יושב הראש. חבר הכנסת אברהם פורז צודק. אין פה מנגנון שקובע את

הדברים. לדעתי, כיוון שמדובר במפלגות שנמצאות היום בכנסת, לא צריר היום את המנגנון

שקובע, כי זה יסתדר לבד. מפלגה שנכנסת לא תרצה לתפוס אות של סיעה בבנסת.
מרדכי כס
סעיף 1 (3) ב (1) לעניין הבחירות לפי חוק זה, אני חושב שזו צריכה להיות מעין

כותרת משנה, שמתייחסת לכל שלושת סעיפי המשנה. ברור הוא שבכל שלושת הסעיפים

האלה, התיקון הוא לעניין הבחירות לפי חוק זה, זה לא עניין הבחירות לכנסת.
אברהם פורז
אז יהיו גם אותיות שונות פה ובכנסת.
אהוד שילת
אין אות לאף אחד, אז צריכים להודיע היום - - -
מרדכי בס
אבל כשמודיעים על אות, לאיזה עניין ? - לעניין הבתירות, לפי וזוק זה. הם לא

מודיעים על האות לעניין אתר.
אברהם פורז
אתה רוצה שיהיו אותיות שונות לבתירות שונות?
מרדכי בס
אז אתה רוצה דרר התוק הזה להסדיר את עניין האותיות הקבועות לכנסת?
אהוד שילת
יש שם של מפלגה לפי חוק המפלגות. אני הייתי מנסת את זה אמרת. יש לנו בעיה

עם מנסתת התוקים. איר שלא נכתוב, בסוף ייפול הנוסת שהיא רוצה. אנתנו מכירים את

המנגנון. כשנודע לשניים משופטי בית המשפט העליון שמשנים להם את הנוסתים, אתרי

שהם תותמים, על ידי מי שמשנה פה את הנוסתים, הם הזדעזעו. זה לא ייתכן, אתרי שנאמר

בכנסת שיושב עוד מישהו שמתקן. אמרתי להם שזה קורה. זו המציאות.

הכוונה פה היא לומר ששם המפלגה הוא לא רק לעניין תוק המפלגות, אלא הוא גם

לעניין תוק הבתירות לרשויות. לעומת זאת, לגבי האות - מפלגה תודיע ליושב ראש הכנסת.

יש סעיף אתר שאומר שהסיעה תודיע מי בא כותה ליושב ראש הכנסת. זה בתוק. אלה

תהליכים, מנגנונים.
מרדכי בס
ברור לר שלמרות ההבדל הניסותי בין השניים יהיה ברור שזה רק לעניין הבתירות -
אברהם פורז
זה לא ברור לתלוטין.
אהוד שילת
אם ניתקל באיזו בעיה, אז נתקן.
אברהם פורז
הם לא יכולים, לדעתי, למנוע שימוש - - -
מיכאל קליינר
בסדר. מרדכי בס ויתר על השינוי.
היו"ר מיכה גולדמן
רבותיי, נחזור לקריאת סעיפי החוק.
ארבל אסטרתו
"(4) בסעיף 39 -

(א) אתרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום

בפנקס המפלגות ובאות שצויינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב

הכנסת לפי סעיף 36".

(ב) בסעיף קטן (ג), אתרי "רשימת המועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או

המועצה היוצאת יבוא "או שמפלגה היתה מסומנת בהם" ואתרי - "אלא

בהסכמתו של בא-כות אותה סיעה" יבוא "או אותה מפלגה";
אברהם פוח
מישהו יכול לקרוא את הסעיף עם התיקון?
אהוד שילת
אני יכול לומר לר מה שכתבו פה. קודם כל, בסעיף (ב) מוגדרות זכויות הקדימה,

כאשר מוגדר שם שלסיעה יוצאת ולסעיה נכנסת יש זכות קדימה על אותיות, ואז הכנסנו ב

(ב1) שלמפלגה יש זכות קדימה על האות שהיא ביקשה.

בסעיף (ג) נאמר שרשימה אחרת יכולה להשתמש באות של סיעה או של מפלגה,

אם היא מקבלת הסכמה מבא-כות אותה סיעה.
ארבל אסטרתו
"(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "(ב) ו- (ג) יבוא "(ב) עד (ג)" ובסופו יבוא "וזכותה של

מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת

סומנה בבתירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת - זכותה עדיפה".

עד כאן סעיף 1.

"2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה - 1975,

בסעיף 5 -

(1) בסעיף קטן (א), אתרי "כל סיעה או יותר של הכנסת" יבוא "כל מפלגה

כמשמעותה בתוק הבתירות;"
אהוד שילת
זו הזכות להגיש מועמד לראש רשות.
ארבל אסטרחו
"(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה

היוצאת, תיחתם בידי בא-כות הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת על

ידי מפלגה, תיחתם בידי בא'כוחה או ממלא מקומו, שנקבעו באמור בסעיף 36(ב)

לחוק הבחירות; הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים

המפורטים כאמור תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה."
אברהם פורז
אתם לא מכניסים את רשם המפלגות פה לעסק. אתם עושים את זה דרך יושב ראש

הכנסת ושר הפנים.
ארבל אסטרחו
"3. בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג -1993-

(1) בסעיף 1-

(א) במקום ההגדרה "סיעת אם" יבוא:
"סיעת אם"-כל אחת מאלה
(1) סיעה מסיעות הכנסת

(2) מפלגה

(ב) אחרי ההגדרה "סיעת אם" יבוא:

"מפלגה" - מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הבחירות;"

(2) בסעיף 10(ד), בסופו יבוא "וכן על מספר חברי הכנסת, ביום הקובע, של כל

מפלגה";
אהוד שילת
זה לעניין המקדמה. כאשר יש לסיעת אם אופציה, אז גם למפלגה, לפי מספר חברי

המפלגה.
אברהם פורז
כדי שאבין - לליכוד יש את "צומת", זאת אומרת שיושב ראש הכנסת צריר לומר

שיש 5 ל "גשר", 5 ל "צומת" - - -
מיכאל קליינר
יש לו - - -
אברהם פורז
כאשר יושב כראש הכנסת מוסר הודעה לשר הפנים, הוא מפצל את הסיעות - - -

הוא חייב לומר לשר הפנים שלסיעת הליכוד יש שלוש מפלגות: הליכוד נטו, גשר וכן

הלאה, וצריר לומר כמה ח"כים יש בכל אחת.
ארבל אסטרחו
"(2) בסעיף 20(7), בסופו יבוא "וכן על מספר חברי הכנסת, ביום הקובע, של כל

מפלגה;

(3) בסעיף 26, במקום סעיף קטן (7) יבוא:

"(ד) הודעות מטעם סיעת אם יימסרו -

(1) אם היא סיעה מסיעות הכנסת - בידי בא-כותה על פי סעיף 25 לחוק הבחירות

לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב), התשכ"ט- 1969 או ממלא מקומו;

(2) אם היא מפלגה - בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב)

לחוק הבחירות."
אברהם פות
המפלגה תיקבע את באי כוחה וממלאי מקומו.
אהוד שילת
הבא-כוח הזה גם הגיש את הרשימות בכל יישוב וגם הגיש את הבקשה למימון.

אותו בא-כוח, שצריך להודיע עליו ליושב ראש הכנסת.
היו"ר מיכה גולדמו
האם יש הערות? - אם אין, מי בעד העברת החוק לקריאה שניי ושלישית? מי

מתנגד?
בנימיו אלון
אני נמנע.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה, החוק מועבר לקריאה שנייה ושלישית.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים