ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/06/1998

מתן רישיונות נשק לחיילים משוחררים דרוזיים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקן

(ישיבה סגורה)פרוטוקול מסי 247

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, י"ד בסיוון התשנ"ח (8 ביוני 1998). שעה 12:45
חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
עו"ד חכה זיכל - לשכה משפטית, משת- הפנים

יעקב עמית - רישוי נשק, משרד הפנים

סנ"צ עידו גוטמן - מדור סיור ונשק, המשרד לבטחון פנים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. מתן רשיונות נשק לחיילים משוחררים דרוזיים.מתן רשיונות נשק לחיילים משוחררים דרוזיים
עידו גוטמן
אני חייב קודם כל התנצלות. בישיבה הקודמת אמרתי שהשב"כ מבקש את הרישומים האלה. באותה

עת היושב-ראש אמר שהם אמה לו שהם לא דורשים את הרישומים הללו וזה הדליק אצלי נורה אדומה.

הלכתי עוד פעם ובדקתי בשב"כ ואמרו לי שהם לא דורשים את זה.
היו"ר סאלח טריף
אז למה אתם שולחים להם את זה? למה אתם מעכבים את זה?
עידו גוטמן
עכשיו בדקנו למה זה נשלה.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה שנעבוד באופן מסודר. אני מבקש לראות את המכתב של השב"כ. אנחנו בישיבה סגורה כמובן.

זימנו את הישיבה הזאת, כידוע לכם, כדי לשמוע את עמדת השב"כ, למה זה מעוכב. הם היו צריכים להגיע

לכאן ואני מבין שאתמול הם התקשרו והודיעו שהם לא מגיעים.
יפה שפירא
אתמול הם הודיעו לי שהם באים וביקשו שהישיבה תהיה סגורה, וסיכמתי איתם שתהיה ישיבה סגורה.

אתמול בשעה 7:45 הם השאירו כאן הודעה שהוחלט לא להגיע. אני התקשרתי ודיברתי איתם וביקשתי

שבכל זאת יגיעו אבל ההחלטה הסופית שלהם היתה לא לבוא.
היו"ר סאלח טריף
הם כתבו לנו ככה: "לקראת דיון בוועדת הפנים בכנסת להלן עמדת שב"כ בנושא: (א) על אזרח ישראלי

ששירת בצה"ל, לרבות כמובן דרוזים, חלים קריטריונים זהים לקבלת נשק הנקבעים על-ידי פקיד הרישוי

במשרד הפנים. (ב) בקשות של דרוזים ששירתו בצה"ל אינן מובאות כלל להתייחסות שב"כ, לידיעתכם".
עידו גוטמן
יש כניראה בעיה איפשהו בתקשורת בין משרד הפנים למשטרה. העיקרון הוא שמועבר סרט מגנטי

אלינו ושם אמור להיות איזשהו זיהוי שהאיש שירת בצה"ל. לגבי רישיונות פרטיים זה קיים ומסתבר שבאמת

לגבי מי שמבקש רישיון נשק פרטי זה לא עובר לשב"כ.

לגבי מוצעים, אלה שרוצים לשמור בחברות שמירה, יש איזשהי בעיה שאנחנו צריכים לאתר את המיקום

שלה. דיברתי עכשיו עם מר יעקב עמית על זה. אנחנו נפתור את הבעיה. השמות של מי ששירתו בצבא לא

יועברו לשב"כ. זאת בעיה טכנית שצריכה להיפתר בין המשטרה לבין משרד הפנים, צריך לפתור אותה.
היו"ר סאלח טריף
למה אתם עשיתם את זה? למה אתם עושים את זה? למה זה בעיה טכנית? למה אתם מסבכים את

העניין? יושב מולכם אדם שהוא במקרה דרוזי, ששירת בצה"ל ויושב בוועדות בטחוניות של הכנסת, ואומר

לכם: אל תעשו עוול ואל תעשו פשע. אני אומר לכם כאן לפרוטוקול, העניין חמור ביותר, רגיש ביותר וטעון. עד

היום, מר יעקב עמית, עשרות דרוזים עוכבו ולא יכולים לעסוק בשמירה. למה? חלקם שירתו בגולני, חלקם

שירתו במשמר הגבול וחלקם בשיריון. אז מה זה צריך להיות? עוד לא פתרתם את הבעיה.
יעקב עמית
משרד הפנים לא עיכב את זה. הוא העביר את זה כמו שמעבירים את שאר הפניות.
היו"ר סאלח טריף
המשטרה עיכבה. סגן - ניצב גוטמן, מה תשיב לשר קהלני בשאילתת חובה שאני אעלה כאן בכנסת, למה

אתם מעכבים? מה תשיב לו?
עידו גוטמן
אני אומר שוב, אני לא יודע, בגלל שלא הספקנו לדבר עם אנשי המיחשוב, האם זה מועבר בסרט ואנחנו

לא יודעים לקרוא או שזה לא מועבר. בכל מקרה, אנחנו נפתור את הבעיה. היא בעיה מיחשובית.
היו"ר סאלח טריף
למה עדיין לא פתרתם אותה? איזה בעיה מיחשובית?
חנה זיכל
צריו לסמן את האנשים ששירתו בצבא.
היו"ר סאלח טריף
כמו שידעו לסמן שדרוזים זהים לערבים בנוגע לזכויות אזרח, והם לא כמו היהודים, אז "דעו להוציא את

זה ולתקן את הסימון.
עידו גוטמן
זה לא שסימנו אותם. הבעיה היא הפוכה, שלא סימנו אנשים ששירתו בצה"ל.
היו"ר סאלח טריף
אתם מטפלים עדיין באוכלוסיה הדרוזית והצ'רקסית כאילו שהם חשודים. לא משנה אם הם שירתו

בגולני או בצנחנים והיו קצינים או סמלים. אדוני הנכבד, זה מעצבן.
עידן גוטמן
אתה צודק. זאת תקלה רעה מאוד, אני יודע.
היו"ר סאלח טריף
אם השב"כ היה שותף לעניין הזה, אני לא יודע מה הייתי עושה. הם כבר שנים אומרים לי שהם לא

שותפים. אני לא יודע אם אתם מגיעים אליהם או שיש בעיה ביניכם לבינם. אבל אני רוצה שכל גוף יסתכל
ישר בעיניים ויגיד
האם יש בעיה עם הציבור הזה שמשרת בצה"ל וצריך עדיין בדיקה נוספת שלא נעשית

לגבי יהודי מטבעון? צריך להגיד את זה.
עידו גוטמן
אני אומר באחריות, אין בעיה כזאת.
היו"ר סאלח טריף
אז למה הדרוזי לא מקבל אותו יחס, אותו זמן של תשובה, למה? למה? למה? דיבר איתי חבר הכנסת

לשעבר נאסר א-דין, שהוא היום יושב-ראש בית "יד לבנים" הדרוזים, והוא אמר לי: אני דנתי בזה כחבר ועדתהפנים לפני 10 שנים והבטיחו לי שתשובה ליהודי ולדרוזי תתקבל במועד אחד, לפי אותם קריטריונים, שלא

יהיה הבדל. אז מה קרה?
עידו גוטמן
אין לי מושג. אני אומר שוב, ההוכחה שזה טעות - קשה לי להגיד בתום לב משום שזה איוולת אמיתית -

אבל ההוכחה היא, עובדה שמי שמבקש רישיון נשק פרטי לא עובר את הפרוצדורה בשב"כ. זאת אומרת,

כניראה שלא זאת הכוונה ויש איזשהי תקלה חמורה מאוד במערכת. אני אומר לך שוב, מר יעקב עמית ואני

נהיה אחראים שזה יתוקן, ומהר.
היו"ר סאלח טריף
למה לפני שבועיים כשישבנו כאן לא יכולתם להגיד כבר שהבעיה תוקנה?
עידו גוטמן
אניאומר לך, היטעו אותי.
היו"ר סאלח טריף
סנ"צ גוטמן, למה למר סובח מגיוליס, שהיה סמל במשמר הגבול בזמן האינתיפדה, הוא שירת בשטחים

ואף סבל וחטף דקירה מסכין - הוא היה פה אך לא אמר את זה כי הוא התבייש - למה עדיין אין תשובה לגביו

לחברת השמירה כדי שהוא יוכל לעבוד לפרנסתו? אין לי תשובה בשבילו. זה לא רק הוא, הבאתי אותו

כדוגמא.
עידו גוטמן
גם לי אין תשובה ספציפית. אני לא יודע מי זה הבחור בדיוק. אני אומר, מי שמבקש רישיון נשק פרטי

נבחן כמו יהודי בדיוק. בגלל תקלה וחוסר תשומת לב נגרם עוול לאנשים האלה.
היו"ר סאלח טריף
הקטע של המשטרה הוא אחד: לבדוק אם למר סובח או למר טריף יש איזה תיק פלילי, האם הוא עשה

איזה עבירה שבגינה על-פי חוק הוא מנוע. מעבר לזה אין לכם שום זכות לבדוק שום דבר. אין לכם זכות.
עידן גוטמן
נכון, אנחנו גם לא רוצים לבדוק.
היו"ר סאלח טריף
בינתיים יש לנו חברים בקורס טייס ויש לנו מפקד בפיקוד דרום שאחראי על הכור האטומי ויש לנו סגן

מפקד מג"ב ויש לנו אנשים בסיירת צנחנים ובסיירת מטכ"ל. מה קרה לכם? איפה אתם חיים? בעולם אחר.
יעקב עמית
מה שאנחנו ע1שים, אנחנו מקבלים את השמות ומעבירים באותו סרט יהודים, דרוזים, ערבים וכולי.

אנחנו נותנים בדיוק אותם נתונים לגבי דרוזי, ערבי ויהודי, אין אצלנו שום הבדל. התקלה היא לא במשרד

הפנים, חד-משמעית. שלא יובן אחרת.
עידו גוטמן
אל תגיד חד-משמעית לפני שאתה יודע אם מעבירים או לא מעבירים. צריך לבדוק את זה, זה יתוקן

ומהר.
יעקב עמית
גם הסרט שמגישים הוא מעורב, של בקשות פרטיות ובקשות מוצעים, זה אותו דבר מבחינתנו, זה סרט

שעובר מידי שבוע וזה עובר אוטומטית למערכת. אנחנו לא עושים שום הבדלה, בין אף אחד. אני רוצה שיובן

שמשרד הפנים לא עושה שום איפה ואיפה ולא ממיין אנשים, לא רק לגבי דרוזים, לגבי כולם.
היו"ר סאלח טריף
הייתי במרר ודיבר איתי בחור שעובד כנהג מוביל טנקים בקבע. הוא אמר לי שהוא משרת עם עוד שני

חבריה, שהם עולים חדשים מרוסיה, שלושתם משרתים בקבע באותו תפקיד ובאותה יחידה והם מכניסים

טנקים ללבנון. הוא הגיש בנובמבר 1997, יחד איתם, בקשה לאקדח אך שניהם קיבלו רישיון והוא לא קיבל.

הם מקייב והוא ממרר. ההבדל הוא שבקייב לא היה תת-אלוף ואילו במרר היה אחד ועוד 5 אלופי-משנה.

תגידו לי, מה אני אגיד לו? עד יום הוא לא קיבל תשובה. אני לא מבין אתכם.
חנה זיכל
הוא הגיש בקשה לרישיון פרטי?
עידו גוטמן
אם לרישיון פרטי אז לא יכול להיות שזה עבר לשב"כ, הבקשות לרישיון פרטי לא עוברות לשב"כ.
חנה זיכל
הבעיה היא עם חברות שמירה.
היו"ר סאלח טריף
לא אמרתי שב"כ ולא כלום. אני מדבר על התוצאה. התוצאה היא ששני החבריה היהודים הרוסיים שהיו

איתן קיבלו רישיון והוא לא.
חנה זיכל
אתה רוצה להביא לפה רוסים שייצעקו? אתה תמלא את החדר בקלות. המוצעים של חברות שמירה זה

סיפור בעייתי. הכוונה שלנו היא לבחון את זה ולשנות את זה לרישוי אישי. יש לנו בעיה עם מוצעים ועם

חברות שמירה בכלל בגלל שאין סינון של תבחינים. כיום מוצעים של חברות שמירה לא צריכים לעבור שום

תבחין, הם רק עוברים את הבדיקות וגמרנו. הם לא מקבלים רישיון נשק פרטי, זה בעייתי. בנושא של

מוצעים מחברות שמירה יקומ וייצעקו סלם, הרוסים, הדרוזים, הצ'רקסים, הסטודנטים וכולם.
היו"ר סאלח טריף
איפה המכתב שלי בנושא החייל ממרר? האם מישהו יכול לעבוד בחברת שמירה ולשאת נשק בלי

ששירת בצה"ל?
חנה זיכל
בוודאי, כי אין תבחינים, יש רק בדיקות.
היו"ר סאלח טריף
מר יעקב עמית אומר לי שמעבירים את קובץ השמות לפי הבקשות, אחד לאחר השני, שלא מבחינים,

שזה רשימה שכוללת מוסלמים, נוצרים, דרוזים ויהודים. איך את מסבירה את זה שמאותם 300 טפסים -

90 דרוזים וכולם סורבו, מה קרה? אין להם אישור לשאת נשק בחברת שמירה על אף שכולם בוגרי צהייל

בלי בעיות.
חנה זיכל
אתה מדבר על מוצעים לחברות שמירה ולא על אנשים שביקשו רישיון פרטי, שעמדו באיזה תבחין.

התקלה היא במוצעים.
יעקב עמית
אני חצה להבהיר משהו, אני דרשתי שהאישור של משרד הפנים "עשה כך: ברגע שיש אישור משטרה

ובריאות, אוטומטית זה מאושר, משרד הפנים לא מתערב בזה, הוא לא יכול להכניס פנימה כלום. בנושא

הזה, לגבי מוצעים של חברות השמירה, אין עניין של שיקול דעת בכלל. ברגע שיש אישור משטרה ויש אישור

בריאות, זה מאושר אוטומטית. אני דרשתי להכניס את זה לתוכנה. זה מופיע היום בתוכנה.
חנה זיכל
למה? כי הם לא צריכים לעמוד בתבחין. מספיק שמישהו רוצה לעבוד בחברה שמירה והוא מאושר

על-ידי המשטרה.
היו"ר סאלח טריף
מר גוטמן, אני רוצה לבקר אצלך. אני אדבר עם המפכ"ל ואסב את תשומת ליבו לבעיה המאוד רגישה

הזאת. יש מאות, אם לא אלפים, דרוזים שמשרתים במשטרה. הם מאוד ייעלבו אם אני אודיע להם איך

אתם מתנהגים כלפי האחים שלהם והחברים שלהם. זה לא ייאמן, לא במדינת ישראל עכשיו ולא במדינת

ישראל של אתמול. אני לא מוכן לקבל את זה. תבינו שזה מזיק, מזיק מאוד.

בנקודה הספציפית שטיפלנו בה עד עכשיו, למה עוד לא נגמר העניין? למה לא בגמרה הבדיקה לאור מה

שהתברר עכשיו, לגבי חברות השמירה? זאת אומרת, אנשים עוד לא קיבלו בפועל את האישור למרות

שהוא מגיע להם על-פי דין.
עידו גוטמן
הם יקבלו. אנחנו כרגע צריכים לבדוק גם אצלנו במענ"א איפה התקלה. עכשיו כשנפגשנו ודיברנו בינינו

אמרתי למר יעקב עמית שהעיכוב הוא לא בשב"כ והוא התחיל להגיד לי כן מעבירים, לא מעבירים. צריך

לבדוק איך מגיע הסרט. אני מבטיח רק דבר אחד, אני אדאג שהבדיקה הזאת תיעשה כמה שיותר מהר

ושהתקלה הזאת תתוקן כמה שיותר מהר. אני גם מודיע לך את זה אישית. שבועיים לפני הפגישה הקודמת,

בלי קשר לפגישה, התקשר אלי בחור דרוזי, רב-סרן בצבא, ושאל אותי את השאלה הזאת. זה מה שהדליק

אצלי בפעם הראשונה את האור האדום, שישנה בעיה כזאת, ואז הלכתי לשאול ובגלל זה, לצערי, נתתי לך

את התשובה המוטעית שנתנו לי. זאת התשובה שקיבלתי לאחר שהתחלתי להתעניין מה קורה עם זה. זה

יגמר כמה שיותר מהר כי, לטעמי לפחות, זה לא יכול לקרות.
היו"ר סאלח טריף
האם תוך שבוע תוכלו לגמור את העניין?
עידו גוטמן
אני מקווה. זה לא רק הגוף שלי, זה גם מענ"א. אם צריך לעשות שם איזה תיקון תיכנות זה קצת יותר

בעייתי. אבל נשתדל לעשות הכי מהר שאפשר, אני אלחץ עליהם לעשות את זה.
היו"ר סאלח טריף
יושבים יום אחד ועושים תיקון תוכנה.
חנה זיכל
אם היינו אנשי מחשבים היינו עשירים.
היו"ר סאלח טריף
זה לא סיפור גדול, זה קודים, צריך לשנות אותם.

חורה לי שהחיילים הצעירים שמתפרנסים מהעניין הזה לא מקבלים תשובה והם בלחץ. לכן אני מבקש

ממכם, תתלבשו על זה, תקנו את זה. מר יעקב עמית, אנחנו נבקר אצלך, לראות כיצד אתה מעביר את

הבקשות ואתרי זה אני רוצה לבקר את סנ"צ עידו גוטמן ולבדוק את זה שם. אני רוצה לוודא שהטעויות האלה

לא יישנו. אם מישהו יקבע כמדיניות שצריך לתת לדרוזים תבחין נוסף על התבחינים של היהודים, בסדר, אני

אתווכח על כך, אבל שייגידו את זה. כרגע אין דבר מה. יש מכתב רישמי של השב"כ שאומר שזו הדרך.

אני לא חצה להגיד לכם שיש דרוזים שהם יותר ציוניים ממני וממך, מר יעקב עמית, הם משוגעים, הם

לא מבינים איזה יחס עם מקבלים, אבל יש כאלה. תדעו לכם שזה פוגע קשות בנשמת אפינו. אני מאוד

מקווה שאנחנו לא נמשיך עם זה. צריך למחוק את זה, לתקן את זה, ושיהיה ברור לכל אחד שזו הדרך.

אנשים לא יבינו את זה לעולם, לא יבינו למה.

זה מה שאנחנו ניסינו כאן לברר. אם זו באמת עמדת השב"כ אז אני מבין שלא היה טעם שהם יבואו

היום. הם הבהירו את עמדתם. אם המצב הוא כזה אז חבל על זמנם. בישיבה הקודמת אני הערכתי את זה

ושאלתי אותם. אחד המפקדים הבכירים אמר לי: אנחנו בעסק הזה לא נמצאים.
יעקב עמית
אני אומר אותו דבר, אנחנו בעסק הזה לא נמצאים, לגבי מי ששירת בצבא.
עידו גוטמן
זה מה שהדליק אצלי את האור האדום לבדוק את זה עוד פעם.
היו"ר סאלח טריף
אצלנו אין חרדים, אין מתחמקים, ואין אצלנו גם ישיבות הסדר. אצלנו רק מעטים מאוד מאלה שנשארים

ללמוד בגדר "תורתם אומנותם" הולכים לצבא, והם לא פוגשים נשק, לא פוגשים כלום, הם באמת לומדים

תורה, תורה דרוזית ועובדים עבודה מקצועית, קבלה, הזוהר, הכל, גלגול נשמות, מה שאת רוצה.
חנה זיכל
הם מבקשים רק רובי צייד.
היו"ר סאלח טריף
רובי צייד זה משהו אחר. לעולם לא תיראו פניה שלי בעניין הזה.
יעקב עמית
אני רוצה להגיד משהו לגבי נשק פרטי, בנושא הזה אתה פונה אלינו הרבה. לגבי נשק פרטי אין הבדל

בין האנשים, שלא יובן שאנחנו עושים איזשהי הבדלה בין האנשים.
היו"ר סאלח טריף
בינינו, על השולחן אין הבדל. בתכלס יש הבדל בין הטיפול שמקבל סוחר מנצרת שעומד בקריטריון של

חריג, שמגיש בקשה למשרד הפנים ואומר שהיתה לו פריצה בחמת ושהוא מסתובב עם יהלומים וכדומה,

שאחיו נורה והוא מבקש נשק להגנה עצמית, בהשוואה למישהו מנתניה שמבקש נשק להגנה עצמית היות

והמאפיה שם חוגגת. הטיפול בימינו לדאבוני שונה. לכן לפעמים פונים אלי. אני מעולם לא פונה אליך במקרה

שהוא לא חריג, במקרה שהוא לא בעייתי, במקרה שהוא לא צודק. אני שונא את כל אלה שמבקשים סתם.
יעקב עמית
תדע שכל מה שאתה מפנה אלינו בנושא חריגים עולה לוועדת ערר. אני לעולם לא מחליט בעניין הזה

לבד. יש המון פניות של אנשים שנמצאים בחברות שמירה ושבעצם אין שום עילה שהם יקבלו רישיון פרסי.
היו"ר סאלח טריף
אז אל תיתנו. אני תומך בכך.
יעקב עמית
אנחנו לא נותנים. אם אתם רוצים לשנות את התבחינים, נשמח לשנות אותם אבל כרגע זה מה שיש.
חנה זיכל
תביא את חבר הכנסת פורז, נשנה את התבחינים.
היו"ר סאלח טריף
אני לא בעד שינוי. בתחילה תמכתי בשינוי בתבחינים של משת- הפנים לגבי קצינים בצה"ל ואחריך
אמרתי
לא צריך.
עידו גוטמן
אנחנו ישבנו על זה עם צה"ל והסכמנו איתם. לא כל קצין אבל מי ששירת לפחות שנה קבע נוספת,

מעבר למה שהוא חוייב בעת שהפך להיות קצין, מי שחתם עוד פעם יוכל...
חנה זיכל
האם ירד היום כל הנושא של קרביים?
עידו גוטמן
כן, כי כולם נופלים לתוך זה. ברגע שאת אומרת סגן ששירת לפחות שנת קבע נוספת...
חנה זיכל
כן, אבל רציתם לצמצם.
עידו גוטמן
הסתבר שהמספרים שאנחנו ניגרע הם לכל היותר 1000 בשנה.
היו"ר סאלח טריף
מילא, אם קצין בקבע יגיש בקשה לנשק הוא יקבל.
עיד1 גוטמן
השאלה היא אחרי שהוא עוזב את הצבא.
היו"ר סאלח טריף
אחרי שהוא עוזב את הצבא אז מה, אז אתה תיקח לו את הרישיון?
חנה זיכל
היום לוקחים נשק. עוד מעט תתחיל לקבל פניות בעניין זה.
יעקב עמית
אנחנו מקבלים פניות מכולם בסגנון: שירתתי, אני טוב ללבנון, האם אני לא טוב להחזיק אקדח מה קטן?
חנה זיכל
זה מובן, איזה הצדקה יש שהוא יחזיק אקדח בבית? אם יש מדיניות של תבחינים אז כאזרח הוא לא

נכנס בתבחין. הרי כולם שירתו בצבא (חוץ מחלק מהחרדים), אז כולם יסתובבו עם נשק? יש עוד שיקולים.

או שאתה הולך למדיניות של תבחינים או שלא. אם אתה מצמצם לפי תבחינים, ברגע שהם עזבו את הצבא

כבר פגה העילה שלהם.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש שהעניין הזה באמת יסגר, אני אדבר איתכם בעוד שבוע, כדי שפעם אחת ולתמיד תהיה לנו

תשובה. אני כתבתי מכתב כי התרגזתי על העניין ואמרתי: רבותי, זה לא נעים.
יעקב עמית
העבירו לי מיקרים אחרים. אני אענה למנהלת הוועדה, גברת יפה שפירא, לגבי מר ענאן ולגבי מר

מוסטפה...
היו"ר סאלח טריף
אנחנו סגרנו את הישיבה הקודמת בזה שאמרנו שנעמוד בקשר בשבוע הקרוב כדי לראות שהבעיה

הזאת נפתרת. וגם העלינו בעיה ספציפית של אלה שהגישו בקשה מחברות השמירה, שצריכה להיות קלה

מאוד לפיתרון ולא בעייתית. בזה סגרנו את העסק. היתה פניה של אדם ממזרע, אני דיברתי איתך עליו. גם

המשטרה כתבה לו מכתבים, רב-פקד אוחיון אמר לו שברגע שתתקבל הפניה ממשרד הפנים הוא יתייחס.

הוא אמר שהוא לא יכול לשלוח כל עוד לא קיבל פניה.
עידו גוטמן
בין ה-4 שישבו כאן, לגבי אחד מהם בכלל לא היתה לנו בקשה.
יעקב עמית
בתשובה של רב-פקד אוחיון גם כן יש פה איזה בעיה, דבר שמטעה את מי שקורא את המכתב. אנחנו

לא מעבירים למשטרה כל בקשה. אם זה נפסל בתנאי הסף שלנו, אנחנו לא מעבירים את זה הלאה

למשטרה. לכן אם הוא לא עונה לקריטריונים אז אנחם עונים לאדם: שים לב, אתה לא עונה לקריטריונים

אצלנו, ואז הוא יכול להגיש ערר, אם הוא רוצה, אבל זה לא מועבר אוטומטית למשטרה. יש מיקרים חריגים

- ובנושא הזה אנחנו קצת חלוקים עם המשטרה - למשל לאדם כמו מר גריפאת, שטוען שהוא גר בקצה

הכפר ושהוא נמצא בסכנת חיים אם הוא לא יקבל נשק, אז אנחנו כותבים לאזרח: אתה לא נכנס לנו

בקריטריונים, אבל מצד שני, אם יש סכנת חיים ממשית ומשטרת ישראל תבוא ותגיד שהאדם הזה נמצא

בסכנת חיים, זה כבר שיקול אחר, זה כבר לא עניין של קריטריונים.
עידו גוטמן
אבל זה לא המנדט של משטרת ישראל.
היו"ר סאלח טריף
המשטרה לא עוסקת בזה. מר עמית, פה יש מיקרים שעדיף שתגלה בהם גמישות, זה לא נורא. אתהתעביר את זה למשטרה, תשאל מה עמדתם, תעביר, זה לא בורא. יש מיקרים שלא צריכה להיות בהם

עמידה על קצהו של יוד. המיקרה הזה הוא דוגמא קלאסית.
הנה זיכל
זאת לא דוגמא קלאסית כי הגנה עצמית היא לא תבחין.
היו"ר סאלח טריף
למשל למה החליטו שנהג מונית הוא בעייתי? למה החליטו שנהג רכב ציבורי הוא בעייתי? קודם זה לא

היה, לפני 10 שנים זה לא היה בתבחינים.
חנה זיכל
לכן אמרתי לך, תביא את הבר הכנסת פורז, נשנה את התבחינים.
היו"ר סאלח טריף
לדאבוננו בהתפתחות של הפשיעה יש כל מיני דברים שמהייבים את זה. לכן אני פניתי במקרה הזה, כי

הבחור כבר הרים ידיים. אנא העבירו למשטרה, מר עמית תבדוק את זה שוב אצלך ואולי הוא יעמוד בוועדת

חריגים, תעביר בקשה. תיראה, אולי המשטרה יכולה להמליץ. אם היא לא יכולה אז פתרת את הבעיה.
יעקב עמית
במיקרים כאלה של סכנת חיים, שאדם טוען לסכנת חיים, אנחנו מעבירים תמיד למשטרה.
היו"ר סאלח טריף
אז תעביר את זה בבקשה. זה מקרה שאדם אומר לך שהוא בסכנה, אז תעביר, לא יקרה שום אסון אם

תעביר את זה למשטרה. תחליט אחריך. הכל נמצא בידיך. אחר-כך זה חוזר אליכם להחלטה, יש ועדת

ערר שתחליט כן או לא, לאור הנתונים. אתה זוכר על איזה מקרה אני מדבר,

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים