ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/06/1998

הצעת חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ"ח - 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 245

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה;

סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון

מיכה ג ולדמן
מוזמנים
מיקי סאן - עו"ד, משרד הפנים

דורית פיינשטיין - משרד העליה והקליטה

גיל כהן-בטמן - התאהדות עולי אמריקה-קנדה

צבי רביב

יועץ משפטי; אנה שניידר

מזכיר/ת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; לאה קיקיון

סדר-היום; הצעת חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ"ח - 1997הצעת חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ"ח - 1997
היו"ר סאלח טריף
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה על סדר היום - הצעת חוק האזרחות

(הוראת שעה), התשנ"ח-1997.
אנה שניידר
אציג את החוק. חוק האזרחות, בסעיף 1 לחוק, קובע כיצד מוקנית אזרחות

ישראלית. הסעיף קובע שניתן להקנות אזרחות ישראלית מכוח שבות לפי סעיף 2, מכוח

ישיבה בישראל לפי סעיף 3, מכוח לידה, וכן הלאה. כפי שאמרתי - מכוח שבות, לפי סעיף

2.

סעיף 2 אומר שכל עולה לפי חוק השבות יהיה לאזרח ישראלי מכוח שבות, זולת

אם הוקנתה לו אזרחות ישראלית מכוח לידה לפי סעיף 4. סעיף קטן ג' אומר שהסעיף לא

יחול, דהיינו - לאותו עולה לא תהיה אזרחות, אם ערב עלייתו או ערב יום מתן תעודת

העולה הוא היה אזרח חוץ, והצהיר שאין ברצונו להיות אזרח ישראלי. כלומר - ויתר על

זכותו - - -
היו"ר סאלח טריף
כלומר - נישאר עם הפספורט הזר.
אנה שניידר
נישאר עם האזרחות הקודמת שלו, ובצורה כזו - לא קיבל את האזרחות הישראלית.

הצעת החוק אומרת שתושב ישראל, שהאזרחות הישראלית לא ניתנה לו, מחמת הצהרה

שהוא נתן, לפי אותו סעיף - יהיה רשאי בהודעה לשר הפנים, תוך שנה מיום תחילתו של

החוק המתקן, לבטל את ההצהרה, וכתוצאה מכך לזכות באזרחות ישראלית.
היו"ר סאלח טריף
הוא יכול, אם כן, להצטער תוך שנה.
אנה שניידר
נכון. היום למעשה, לפי החוק הקיים - אין דרך לבטל את ההצהרה. כאן נותנים

אפשרות בהוראת שעה לבטל את ההצהרה ולקבל את האזרחות. בדברי ההסבר הממשלה

אומרת שבישראל קיימים תושבים, אשר הצהירו בעצמם או באמצעות הוריהם הצהרה כזו,

מתוך סברה מוטעית שאם לא יעשו זאת - יאבדו את אזרחותם הקודמת. משהתבררה להם

טעותם הם ביקשו לבטל את הצהרתם ולדרוש אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, אך

בחוק אין אפשרות לביטול כזה. תושבים כאלה נתקלים בבעיות, בין השאר בתעסוקה

ובשירותם הצבאי, עקב העובדה שהם אינם אזרחי ישראל.כדאי לציין כאן שהסדר דומה נעשה בשנת 1968, וגם בשנת 1980 נוכח מספרם הרב

של העולים שעלו לישראל באותה תקופה. נתנו להם אפשרות כזו בהוראת שעה. הבאתי

כאן דוגמה של הסעיף שהיה בתוקף בשנת 1968, שנותן אפשרות להסדר כזה.
היו"ר סאלח טריף
מה דינו של אזרח ישראלי שמתחתן בחו"ל עם אישה בעלת אזרחות בלגית?
דורית פיינשטיין
אתן לר תשובה כללית. מי שזכאי לאזרחות ישראלית מכוח השבות הוא גם מי

שנשוי ליהודי.
היו"ר סאלח טריף
לא התייחסתי לחוק השבות. נתקלתי בבעיה שמישהו התחתן עם אזרחית בלגית.
דורית פיינשטיין
אם היא יהודיה היא תקבל אזרחות מכוח חוק השבות.
היו"ר סאלח טריף
מה שמעניין בכוח השבות זה שהוא חוק שאין לו אח ורע. אין חוק כזה בעולם

שמקנה זכות כזו לבן דת מסוימת, בגלל שהוא בן אותה דת. מצד שני, יש נגיסה בזכויותיהם

של בני דתות אחרות. זה מה שמפריע לי. אם אזרח נוצרי שלמד באוקראינה, למשל, מתחתן

עם אוקראינית נוצריה, כדי לקבל כאן אזרחות היא צריכה לוותר על האזרחות האוקראינית

שלה. במקרה כזה היא עלולה להיות מנושלת מהרכוש שלה באוקראינה.
בנימין אלון
זה כמו חוקי ההגירה של ארצות אחרות. החוקים האלה קשים. גם באמריקה קשה

מאד לקבל אזרחות. אם אתה בן העם היהודי, מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי

מקלה. ברור שהחוק הזה לא קיים במקום אחר.
היו"ר סאלח טריף
שלא יובן שאני נגד חוק השבות, אני רק חושב שצריכים איזה שהם איזונים

אנושיים.
בנימין אלון
אני לא חושב שיש לנו חוקי הגירה נוקשים יותר מאשר באמריקה.
היו"ר סאלח טריף
עכשיו אנחנו קשים יותר מאשר ארצות הברית. עשינו חקירה.
בנימין אלון
היום ישראל היא אחת מארצות ההגירה הבי מבוקשות.
היו"ר סאלח טריף
אני שמח שאנו באלה, ומהצד השני - אי אפשר להשתמש בנהלים מסוימים בדי

להציג - - -
בנימין אלון
האם בדקת את העניין?
היו"ר סאלח טריף
בן. הייתי בלונדון לא מזמן ובדקתי את העניין באופן אישי. יש דברים מקבילים.

אביו של אל-פאייד, ש "הרודס" נמצא בבעלותו, לא קיבל אזרחות בריטית בי היו ספקות

לגבי המקורות של הבסף שבבעלותו. במו שקרה פה עם יהודים אחרים שניסו לנצל את חוק

השבות. אנחנו טובים מהם במקרים באלה. בכל יתר הדברים, שהם חוקי אזרחות בסיסיים,

אנחנו עבשיו מקשים מאד, עד כדי כך שמישהי שהתחתנה והוחתמה על ויתור על אזרחות

ישראלית לא מקבלת אותה אחרי שהיא התגרשה. זה לא ייאמן, אך דברים כאלה קורים.
בנימין אלון
אנשי משרד הפנים לא נמצאים כאן. אני מציע שנאשר בלעדיהם.
אנה שניידר
הצעת החוק הזו לא מתייחסת לדרכים אחרות לקבלת אזרחות ישראלית. זאת

אומרת - הצעת החוק הזו מטפלת אך ורק בנושא של חוק השבות. בל מה שנאמר כאן שייך

לסעיפים אחרים, וזה אולי דיון אחר , נושא חדש לצורך העניין. כאן יש איזה שהוא טיפול

נקודתי בנושא ספציפי.
בנימין אלון
של ביטול הצהרה שניתנה בשוגג.
אנה שניידר
כן. ניתנת אפשרות לבטלה.
היו"ר סאלח טריף
עקרונית אין עם זה בעיה. זהו צעד אנושי מאד מתקבל על הדעת.
בנימין אלון
אני מבקש להפנות שאלה לאנשי משרד הקליטה. האם ידעו לכם מדוע הנושא עלה?

האם התעוררו בעיות?
דורית פיינשטיין
הסיבה לוויתור על האזרחות היתה בגלל דרישות של המדינה הקודמת, שלא

אפשרה אחזקת אזרחות בפולה.
בנימין אלון
האם ידוע לך על בעיות שעלו בשטח?
דורית פיינשטיין
הבעיות האלה לא בטיפולנו.
היו"ר סאלח טריף
יש הרבה בעיות שהתעוררו בעקבות העליה מחבר העמים.
צבי רביב
באוסטרליה, למשל, שונה החוק פעמיים. עולים חדשים שבאו משם חתמו על ויתור

על אזרחות ישראלית, כיוון שהם חששו להפסיד את רכושם שם. היו כאלה שרק חלק

ממשפחתם עלה. הם לא רצו להפסיד את האזרחות הקודמת שלהם, ומכיוון שכר הם ויתרו

על האזרחות הישראלית. אחרי שהם היו כאן למעלה מ- 20 שנה במעמד גבולי, והם רוצים

להתאזרח כאן - הם אינם יכולים לעשות זאת.
היו"ר סאלח טריף
נעשה הפסקה. אני רוצה לשאול את אנה שניידר לגבי חוק האכיפה. פנה אלי שר

האוצר אתמול. הם העבירו אלי את ההצעה שלהם אתמול. מלבד הנקודות אשר במחלוקת.
אנה שניידר
לי לא העבירו דבר. אני, מבחינתי, מעבר לארבע הנקודות אשר במחלוקת, מוכנה

היום לנוסח הסופי. הנקודות שבמחלוקת נשארו עדיין בלתי פתורות.היו"ר סאלח טריף;

והן המהותיות ביותר.

אנה שניידר;

נכון. אז אני ממתינה לכל מה שיוחלט.

בנימין אלון;

מה סדר הזמנים? מה את צריכה?

היו"ר סאלח טריף;

אני מצידי צריך לקבל מהאוצר את הנוסח שלהם, כדי שנתייעץ.

בנימין אלון;

אולי נעשה ועדת ח"כים, לבד.

היו"ר סאלח טריף;

כן. אומר לך מדוע. יש דברים שהם עקרוניים. למשל, אם הממשלה או משרד הפנים

ממנים ועדה ממונה. אנחנו טוענים - לנקות את השולחן. למעשה זה בלתי אפשרי. אתה

יכול למנות ועדה ממונה לתקופה מקסימלית של ארבע שנים. לא ניתן למחוק בתקופה זו

למחוק גרעון מצטבר של 40 אחוז.

מיכה גולדמן;

או שמחליטים לתת מענק מיוחד, מה שעשו בבני-ברק.

היו"ר סאלח טריף;

שם יש 120 מיליון.

בנימין אלון;

היה תנאי קואליציוני בהסכם. זה לא יאומן. הכניסו שם סעיף שבבני ברק יהיו

בחירות, ותפוזר הוועדה הממונה, למרות שמבחינה מקצועית היה טוב שהיתה ממשיכה.

אנחנו דורשים מהם תוכנית הבראה? אנחנו קודם כל מדברים על מרגע תחילת החוק, לא

מעכשיו.
מיכה גולדמן
ותיזכור מה שיקרה בבני-ברק. בעוד שנתיים נחזור ל - 300 מיליון.היו"ר סאלח טריף;

בני-ברק זו הדוגמה. כל שנה היא גזלה מהשלטון המקומי מנה גדולה מאד של כספי

הגרעונות.
בנימין אלון
לכן אני לא מתרגש מהטענות של האוצר. אני אדרוש שיהיו דברים בתוכנית ההבראה.

קודם כל נידאג בחוק שיהיה חשב לפני שהגרעון יגיע ל- 40 אחוז. נ ידאג שלא יגיעו

למצב כזה. במידה וכן יגיעו - נ ידרוש תוכנית הבראה שמתפרסת על ארבע שנים. כאשר

הממשלה בוחרת את הצוות היא תצטרך לדרוש מהם, כמו שדורשים ממנכ"ל - -

היו"ר סאלח טריף;

הם טוענים שהם ממנים אדם כדי שתציג תקציב מאוזן, ויתחיל להיות גרעון שלילי,

זאת אומרת - יתחילו לחסוך ולהוריד בגרעון הכללי. אם לא תשימו כסף - זה לא יהיה.

זה העניין.

בנימיו אלון;

ארבע שנים, 42 אחוז בתוכנית הבראה בריאה, זה אפשרי. זו פריסה לארבע שנים, זה

לא בבת אחת.
היו"ר סאלח טריף
לפי דעתי העסק הזה של הגרעונות ייעלם. כולם יודעים שיש פה אחריות. העניין הזה

ייעלם, למעט מקרים מאד חריגים.

בנימין אלון;

אם אנחנו נחליט שאנחנו מתעקשים על הסעיף הזה, זו תהיה סנקציה לשר הפנים, שלא

ימהר להקים ועדה ממונה מסיבות פוליטיות. הוא יהיה צריך להבין שכאשר הוא מחליט על

ועדה ממונה, אין לו שיקול דעת - -

היו"ר סאלח טריף;

אגיד לך את האמת. משרד הפנים נתון לביקורת בג"ץ. הוא לא יכול למנות ועדה כך

סתם. הוא יכול למנות רק אם כלו כל הקיצין. הוא צריך המלצה, ועדת חקירה.

בנימין אלון;

בחוק החדש אין לו שיקול דעת, אבל מהרגע שיהיו חריקות, ויוחלט על מינוי חשב,

ועד שיגיע הגרעון ל- 40 אחוז תעבורנה שנה או שנתיים. משרד הפנים ייצטרך לשים את

היד על הקופה, ולשים לב, שאחרת - זה עולה לו. הוא ייצטרך לכסות את זה.היו"ר סאלח טריף;

זה קו אחד שאנחנו נוביל. זר! חשוב מאוד. הנקודה השניה שחשובה - אני בעד זר! שכל

מטלה נוספת עקב חקיקה, יעוכב ביצועה עד שהממשלה תמצא פתרון לכיסוי החוב. זה הקו

המוביל.

בנימיו אלון;

זה גם מה שהאוצר מוכן לו, אבל אמרנו שזה לא טוב מבחינת החקיקה.

היו"ר סאלח טריף;

אתם מחוקקים ואנחנו מחוקקים. הרבה פעמים אנחנו עושים פה חקיקה מאד

פופוליסטית. כמו אזרחים ותיקים, למשל. יש אזרחים ותיקים עשירים מאד, האם גם הם

זכאים להנחה במסים? זה לא חוק סוציאלי, זה לא חוק נכון, אבל זה חוק.

בנימיו אלון;

זה צריך להיכנס או לחוק יסוד התקציב. תיקון עקיף.

אנה שניידר;

אבל יש בעיה. תיקון עקיף לחוק יסוד התקציב, כשההוראה הזו, שצריך לציין

מקורות מימון תחול גם על תקציב של רשויות מקומיות במידה ומדובר בחקיקה כמו שאתה

קורא לה - פופוליסטית. יש בעיה, כי חוק יסוד התקציב כמו שהוא היום, לא נותן

סנקציה. יש לציין בדברי ההסבר.

בנימיו אלון;

את אמרת שם שלקריאה טרומית אפשר בלי, אבל שמקריאה ראשונה ואילך הוועדה צריכה

לציין את זה.

אנה שני ידר;

היא מציינת. אז מה? אז היא אומרת - מהרזרבה. תיאורטית. זאת אומרת שאין שיניים

לעניין הזה. צריך לעשות דיון מקיף בחוק יסוד התקציב ולעשות שם תיקון.זה כבר לא

שייך לדיון כאן.בנימין אלון;

למה אין שיניים? כשאומרים "רזרבה" והאוצר מתנגד, אז זה לא משנה.

אנה שניידר;

אבל זה בדברי ההסבר, או דבר דומה.
בנימין אלון
דברי הסבר זה מספיק רק לקריאה הטרומית.

אנה שניידר;

לקריאה הטרומית לא צריך שום דבר. לצורך הקריאה ראשונה זה צריך להיות או בדברי

ההסבר או בחוק. כך כתוב. גם בתקנון.
היו"ר סאלח טריף
אז מה את מציעה בעניין הזה? איך אנחנו נצא מזה?

אנה שני ידר;

אנחנו מציעים בשלב הראשון להכניס את זה לחוק יסוד התקציב. שיהיה צורך לציין

את זה- - -

היו"ר סאלח טריף;

אבל זה לא ענייננו. אני פה בוועדה צריך להכריע מה אני עושה.

היו"ר סאלח טריף;

יש גם הצעה לומר שהביצוע של חקיקה כזו תעוכב. השאלה בכמה זמן, כי אם אנחנו לא

תוחמים את העניין בזמן יש בעיה, כי אז זה אומר שזה לא יעוכב אלא שחוק אחד של

הכנסת מבטל חוק אחר.

אני מאד בעד זה שמי שעושה חוק כזה לא אחראי, שמנצל את זה שכל אחד צריך להיבחר

ב "פריימריז" ויש לו רוב, יידע שהחוק שלו הוא דקלרציה. הוא לא מעשי.

אנה שניידר;

אבל לאחר שהכנסת כבר הצביעה וחוקקה אותו אנחנו נמצאים במצב שהוא פשוט בלתי

נסבל. אותה כנסת בחוק אחר מבטלת אותו.בנימין אלון;

זה מה שקורה כל שנה בהוק ההסדרים.

אנה שניידר;

נכון. השנה קרה דבר מעבר לזה. חוק ההסדרים אכן ביטל את חוק האזרחים הוותיקים,

וועדת העבודה והרווחה, חודשיים לאחר מכן, החזירה את החוק.

היו"ר סאלח טריף;

תצטרכי לתת לנו את הדעת על כך.

אנה שניידר;

יש לנו שלוש אלטרנטיבות, עד כמה שאני זוכרת. יש גם את נושא הקרנות.

היו"ר סאלח טריף;

אני בעמדת האוצר. אי אפשר שרשות מקומית תיגבה אגרה לביטוח מידרכה ותיקח את

הכספים ששולמו לצרכי כיסוי גרעונות שכר, או דבר דומה.

בנימיו אלון;

מצד שני אנחנו מרשים לוועדה ממונה, ברגע שמונתה, לקחת את הכספים הללו.

אנה שניידר;

היה ויכוח אם הקרנות הן קרנות מיועדות או בלתי מיועדות.

היו"ר סאלח טריף;

יש גם קטע של הגדרות. לא יגיעו אליו כי השלטון המקומי הכניס הגדרות שמרוקנות

את כל החוק מתוכן.

בנימין אלון;

אני לא מבין למה ויתרנו. אני ניסיתי להתעקש על זה בהגדרות. יש שם "נכסים"

ו"התחייבויות". ה "נכסים" זה מה שמגיע למועצה, ו "ההתחייבויות" הם הדברים שהמועצה

התחייבה אליהם, לספקים וכן הלאה. רציתי שייכנס בהגדרת "נכסים" כל מה שהממשלה

התחייבה לו. אם, לדוגמה, החשב - - -

היו"ר סאלח טריף;

"התחייבות חשבית" אתה מתכוון?מיכה גולדמן;

אתה יודע איך היו פותרים את הבעיה בצורה אמיתית? לשר יש יכולת תימרון מוגבלת

וקטנה מאשר לראש רשות או לסגן ראש רשות. מה קורה? ראש רשות יכול לקרוא לגיזבר

ולבקש ממנו למצוא דרך לקיים אירוע מסוים. סגן שר או גיזבר לא יכולים לעשות שום

פעולה בלי שנציג אגף החשבות במשרד האוצר יאשר זאת.
היו"ר סאלח טריף
כלומר, ראש מועצת כפר תבור, יכול להחליט על הוצאה של מיליון שקל בהינף יד,

ושר לא יכול להחליט על הוצאה של 50 אלף שקל.

מיכה גולדמן;

נכון. רציתי להכניס אצלי מחשב בלשכת סגן השר, וללשכת המנכ"ל. שלושה וחצי

חודשים לקחו לנו לעבור את הביורוקרטיה. בכפר תבור זה לקח לי בדיוק 30 שניות.

יכולנו להעביר חוק בוועדת הפנים שלכל רשות מקומית מסדר גודל של 5 אלף איש יהיה

חשב - - -
בנימין אלון
זה ניקרא "חשב מלווה".

מיכה גולדמן;

לא. הסמכויות של חשב מלווה הן לא כמו של נציג אגף החשבות במשרד האוצר. אלה

שני דברים שונים.

בנימין אלון;

היה ניסיון כזה?

מיכה גולדמן;

היה ניסיון כזה בתקופה מסוימת. בממשלת המערך בשנת 74. אם תיקרא את המלצות

ועדת זנבר, הן מדברות על בחירה ישירה של ראשי רשויות, ובמקביל - סמכויות של ראשי

רשויות, וחשב של האוצר, שיושב בכל רשות בעלת אוכלוסייה של 5 אלף איש ומעלה. מה

קורה? מגיע גיזבר, וראש המועצה עושה אתו הסכם - -

היו"ר סאלח טריף;

נחזור לעניין הצעת החוק, מיקי סאן ממשרד הפנים הגיעה.שאלנו כמה שאלות, ואני

יודע שאת מעודכנת בבעיות מינהל האוכלוסין. הצעת החוק הזו נחוצה.מיקי סאן;

אסביר. דבר דומה נעשה כבר פעמיים במדינת ישראל: בשנת תשכ"ח, ובשנת תש"מ.

עולים חדשים מחכים לעניין בכליון עיניים כבר כמה שנים. ארגוני העולים פנו אלינו

כמה וכמה פעמים. לצערנו זה הובן רק עכשיו, אנחנו התכוונו להביא את זה כבר לפני

שנה או שנתיים.

היו"ר סאלח טריף;

אתם לא יכולים לפעול בלי החוק הזה?
מיקי סאן
אין שום אפשרות. אנחנו גם עושים את זה כהוראת שנה, זה משהו שתוקפו הוא לשנה

ולא יותר, זה לא משהו מתמשך.

היו"ר סאלח טריף;

למה אתם לא עושים משהו מקביל לאזרחים אחרים?
מיקי סאן
אתה מתכוון לדרוזים בגולן?

היו"ר סאלח טריף;

כן, נכון.

מיקי סאן;

יכול להיות שגם להם יימצא פתרון.

בנימין אלון;

אבל זה יהיה מכוח סעיף אחר.
אנה שניידר
יש לי שאלה. מדוע אתם עושים את זה כל פעם כהוראת שעה. מדוע לא לעשות הסדר של

קבע, שייתן סמכות לשר לבטל הצהרה, בתנאים מסוימים.

בנימין אלון;

ושאלה נוספת - אם כל העניין הזה הוא ביטול טעות, מדוע לא לתת פרסום מוקדם

לעניין הזה? צריך, פשוט לעדכן את האנשים.מיקי סאן;

אסביר מדוע. אנחנו לא יכולים לעשות את העניין באופן קבוע, כי אנחנו

צריכים לפעול באופן שלא יזיק לעולים במדינות מוצאם. אם זו הוראה קבועה הם לא

יקבלו את זה, כי הדין ברוב המדינות הוא שאם אדם טועה, ומבקש אזרחות אחרת, הוא

מאבד את האזרחות שלו. לכן האזרחות מכוח השבות ניתנת בצורה משונה, בעצם. אדם לא

מבקש את האזרחות, אלא מקבל אותה אוטומטית, ואם הוא מצהיר על ויתור הוא לא יקבל.

גם כאן - אם זו תהיה הוראה קבועה, זה יכול לגרום לכך שאנשים יאבדו את אזרחותם,

ואנו לא רוצים בכך. אנו רוצים לאפשר להם להחזיק באזרחות ישראלית מבלי שיאבדו את

האזרחות בארץ המוצא שלהם. אם זה יהיה דבר קבוע, זה עלול ליצור קשיים.

בנימין אלון;

מה בכלל יכול היה להיות קבוע?

אנה שניידר;

לקבל הודעת ביטול מאדם שהצהיר שהוא לא רוצה לקבל את האזרחות, ועכשיו הוא מוכן

לקבל את האזרחות.

בנימין אלון;

לפי דעתי עשו צחוק מכל עניין ההצהרה.

מיקי סאן;

ארגוני העולים אמרו לנו - תהיו זהירים, זה עלול לגרום בעיות קשות בארץ המוצא.

בנימין אלון;

ולמה לא להסביר לאנשים?

מיקי סאן;

אני חושבת שמסבירים לאנשים.

בנימין אלון;

אז מדוע זה קורה?

מיקי סאן;

עם עלייתם הם סבורים שהם לעולם לא יזדקקו לאזרחת הישראלית, ואחר כך הם רוצים

להתגייס לצבא, או לקבל איזה שהוא תפקיד ציבורי. משתנות הנסיבות אצלם, פשוט.אנחנו

תמיד מייעצים לעולים לפנות לארגוני העולים של ארצות מוצאם. לא כל אחד עושה זאת,

כמובן.בנימין אלון;

אם הם באמת עולים, הם מאבדים את האזרחות האוסטרלית שלהם, או לא?

מיקי סאן;

היום כבר לא, בעבר - כן. מאז שנת 1984 כבר לא.

בנימין אלון;

אם הם מצהירים היום על ויתור, זה בגלל שהם לא מבינים את האינפורמציה.

מיקי סאן;

כן, או שהמצהיר סבור שבארץ מוצאו ישנו את הדין.

בנימין אלון;

אז צריך להסביר. יש מקומות שזה לא נובע מטעות באינפורמציה, אלא שאכן העולה

יאבד את אזרחותו הקודמת?

גיל כהן-בטמן;

הולנד ודרום אפריקה לא מאפשרות לאזרחים שלהם לקבל אזרחות אהרת.אני מייצגת את

התאחדות עולי אמריקה וקנדה. אנחנו מסבירים לעולים, אך יש כאלה שבאים בלי הסבר,

ולא יודעים.

אני שואלת שאלה אחרת; עבור מי זה מיועד? אמריקאי שמתחרט, למשל, ורוצה להתאזרח

אחר כך. הוא לא יאבד את אזרחותו הקודמת. אם הוא ירשום בטופס ההתאזרחות שהוא מבקש

משר הפנים שלא לוותר על האזרחות האמריקאית, הוא לא יאבד את אזרחותו.

מיקי סאן;

יש דרך גם למנוע את זה.

גיל כהן-בטמן;

אנחנו מסבירים לעולים שלנו, אך יכול להיות שבאים אנשים מארצות אחרות, ולא

מקבלים הסבר. לעולים מהולנד ומדרום אפריקה יש אפשרות אחת - להיות תושבי קבע בארץ,

וזהו. אחרת הם מאבדים את אזרחותם הקודמת.

צגי רביב;

מה שקרה עד אמצע שנות ה- 80 הוא שחיה חוק באוסטרליה, שאסר על אוסטרלים לקבל

אזרחות אחרת. אחרי אמצע שנות ה- 80 הוחלט באוסטרליה שאם ניכפתה אזרחות אחרת על

אזרח אוסטרלי, הוא לא מאבד את אזרחותו האוסטרלית. אז, כל אותם מאות אנשים שעלו

מאוסטרליה בשנות ח- 70 ותחילת שנות ה- 80, וחתמו על ההצהרה הזו, שכן הם סברו על

סמך המידע שהיה להם שכך כדאי לעשות,לא כל העולים מגיעים לארגוני העולים. לחלק מהעולים שהגיעו מאוסטרליה

ווויתרו על אזרחותם הישראלית יש בעיה. הם מנסים לשנות את מצבם ולהתאזרח במדינת

ישראל. הם לא יכולים לעשות זאת, כי הדברים לא הובאו לידיעתם. לא היה פרסום מספיק.

אני מטפל כרגע בשני מקרים פשוטים. מקרה אחד הוא של אישה שעבדה במשרד החינוך במשך

25 שנה, וקיבלה בקשה להמציא אישור על אזרחות ישראלית. לפני 23 שנה היא חתמה על

ויתור, מאחר וחששה שתאבד את רכוש משפחתה באוסטרליה.

היו"ר סאלח טריף;

למה תושבת נצרת, אזרחית המדינה, כאשר היא מתחתנת עם תושב שכם היא מוחתמת על

ויתור על אזרחות? על פי איזה חוק זה נעשה?

מיקי סאן;

היה בזמנו מצב שאנשים עברו ליהודה ושומרון במטרה להגיע הלאה, לירדן. זה היה

בתקופה שבה ירדן היתה מדינת אויב. זה היה נוהג שהיה קיים מספר שנים.

היו"ר סאלח טריף;

ואם אותה אישה התגרשה, האם היא לא אזרחית ישראלית?
מיקי סאן
אנחנו מאפשרים לה להתאזרח שנית.

היו"ר סאלח טריף;

לא מחזירים לה את תעודת הזהות. זה לא ייאמן.

מיקי סאן;

אני לא מצוייה בכל הפרטים של המקרה. מקרים כאלה שהגיעו אלינו, נתנו להם

תושבות קבע, ואיפשרנו להם להתאזרח.

בנימיו אלון;

הייתי מבקש שהוועדה תידרוש שתהיה הסברה מתאימה.

מיקי סאן;

אנחנו עושים פרסום גדול מאוד.
היו"ר סאלח טריף
אם מלבד זאת אין בעיות - אישרנו את החוק.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים