ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/05/1998

החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 242

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. אי בסיון התשנ"ה (26.05.98). שעה 10:00

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

ניסן סמילנסקי

דוד אזולאי

אברהם פורז

בני אלון
מוזמנים
יהושע ישי - משרד הדתות

הלל קולין - יועץ המשפטי במשרד הדתות

אהרון עוזיאלי - סגן בכיר לממונה על השכר באוצר

אברהם אמונה - משרד הפנים
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו),

התשנ"ז-1997.החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית

וסגניו). התשנ"ז-1997

היו"ר סאלח טריף;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, על סדר היום החלטת

שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשנ"ז-1997. כבר דנו

בעניין הזה בעבר.

הלל קולין;

זכויות הגמלאות של ראשי מועצות דתיות מעוגנות מחוק שירותי הדת היהודית,

באופן כזה של הפנייה לזכויות הגמלאות של ראשי רשויות מקומיות. בחוק שירותי הדת
היהודיים כתוב
"על ראש המועצה, קרי, מועצה דתית פלוס סגניו יחול חוק הרשויות

המקומיות (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו) התשנ"ז-1997." יש לאחר מכן הפנייה

י ותר מפורשת.

זאת אומרת יש הגדרות שרשות זה מועצה דתית, ראש רשות לרבות סגני ראש מועצה

דתית בשכר וכוי. יש לאחר מכן התאמה של הסעיפים לחוק הרשויות המקומיות,

שהשינויים המחוייבים כתוצאה מהפניית זכויות לחוק שירותי הדת היהודיים, יחולו

על ראש מועצה דתית וסגניו.

זה לכאורה, וכך היה תמיד, מחייב סימטריה מוחלטת בין זכויות הגמלאות של

ראשי רשויות מקומיות לאלה של ראשי מועצות דתיות. והסימטריה הזאת, מכוח ההגדרה,

צריכה לחול בין על ראש המועצה ובין על סגניו.

הגדרת ראש רשות, הן ברשויות מקומיות והן במועצות דתיות, זה לרבות סגני

ראש המועצה. מסתבר שבאיזה שהוא שלב תוקנו החלטות הגמלאות של ראשי רשויות

מקומיות. היו הרבה תיקונים שבמקביל לא דנו בנושא של מועצה דתית, ויתכן שאם זה

לא נגע לזכויות של אף אחד אז לא היה מי שיעורר את הנושא.

אחד התיקונים זה התיקון שמונח בפני חברי הכנסת הנכבדים. זה הנושא של

צירוף תקופות לראש רשות מקומית, שלגביו יש התייחסות לסעיף 9 (6) להחלטת

הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) התשנ"ז-1997. שם נאמר לעניין

צירוף תקיפות, שתצורף כל תקופת כהונתו כראש מועצה דתית בשכר, ובלבד שנתקיימו

התנאים שנזכרים להלן בחוק. נדמה לי שהתיקון הזה הוא מתשנייד, אבל אני לא בטוח.

היו"ר סאלח טריף;

עכשיו התקופה הזאת תחשב להם לצורך הפנסיה?

ניסן סמילנסקי;

רק ראש מועצה דתית.

הלל קולין;

כתוב ראש מועצה דתית. בדרך כלל התיקונים האלה נעשו כאשר יש אדם שחלה עליו

התקנה הזאת. אז תיקנו את זה. אין כל הגיון כי הרי הזכויות הן אותן זכויות.

העברת הזכויות היא אותה העברה. אין שום הבדל בין ראש מועצה לסגן ראש מועצה,

ואין גם שום הגיון משפטי להגיד שאם הוא כיהן כראש מועצה דתית אז הוא יסחוב עלגבו את הזכויות כאשר הוא מתמנה לראש רשות מקומית. לעומת זאת אם הוא כיהן כסגן,

ואנחנו מדברים על סגן בשכר, אז שלא יקח את הזכויות האלה כי לפעמים הוא פשוט

יאבד אותן.

ההגיון של ההחלטה הוא בדיוק להיפך. הוא אומר שאם האדם הוא בשירות הציבור,

אז זה לא משנה אם הוא בשירות זה או אחר. זה דומה לחבר כנסת שצובר את הזכויות

שלו. ההנחה היא שאנשי ציבור, כדי להבטיח את זכויותיהם בדרך הטבע, מחליפים

תפקידים. פעם הם בכנסת, פעם הם בעירייה ופעם הם במועצה דתית. ההגיון היה שיש

צורך להבטיח את הזכויות שלהם.

היו"ר סאלח טריף;

כמה סגני ראש מועצה דתית יש בארץ?

יהושע ישי;

עכשיו יש 40 משרות. סך הכל משרות נבחרים יש 128 או 130 שמתוכם יש 40

סגנים.
ניסן סמילנסקי
מדובר על משרות מלאות. יכול להיות שזה 50 או 60 איש, שחלקם מועסקים

בחלקיות משרה.

היו"ר סאלח טריף;

שמענו על 9 סגנים.

ניסן סמילנסקי;

לא בשכר.

אנה שניידר;

שר הדתות צריך לאשר את מספר הסגנים לכל מועצה דתית. כל 6 חודשים הוא צריך

לחדש את ההרכב.

הלל קולין;

6 חודשים אחרי הבחירות לרשויות. זה מוגבל מאוד לנושא הזה מכוח צו שקובע,

שמספר סגני ראש מועצה דתית בשכר לא יעלה על מספר הסגנים בשכר של ראש העירייה.

המצב הוא שיש פחות.

היו"ר סאלח טריף;

יש יותר מידי סגני ראשי ערים ומועצות וצריך לחסל את זה.

ניסן סמילנסקי;

ברגע שיעשו סדר ברשויות המקומיות אז יעשו את זה גם במועצות הדתיות.

דוד אזולאי;

זה יחול אוטומטית על המועצות הדתיות.הלל קולין;

אותה ועדה שדנה בנושא הזה, קיבלה גם הרולטה בנושא הזה.

ניסן סמילנסקי;

במקרה הזה אני חושב שזאת סתם טעות, מכיוון שאם אדם הוא עובד ציבור ונבחר

ציבור, והוא עובר מתפקיד לתפקיד, ודאי שהוא סוהב איתו את הכל.

הלל קולין;

אם יש איזה שהוא חשש שנרבה בזכויות ונרבה בהצעות, החשש הזה לא קיים. ממה

שידוע לי, העניין הזה מתייחס לאדם אחד בלבד. התיקון הזה בא לא בגלל שאותו אדם

לא זכה לפנסיה ולכן אנחנו מתקנים. פשוט שמנו לב שיש דברים שתוקנו ולכן יש צורך

להשלים את הסימטריה.

ניסן סמילנסקי;

מי שהיה סגן ראש מועצה דתית והצליח להבחר כראש מועצה מקומית, מגיע לו

צל"ש, ובטח מגיעות לו כל הזכויות.
אהרון עוזיאלי
נקודת המוצא של משרד האוצר שונה לחלוטין. אנחנו סבורים שהנושא של פנסיה

תקציבית היא מכת מדינה שצריך לבטל אותה. אנחנו יודעים שהמועצות הדתיות,

במיוחד, אלה גופים שסובלים מגירעון תקציבי כרוני.

דוד אזולאי;

כמו הרשויות המקומיות.

אהרון עוזיאלי;

יש הבדל. נטל התקציב של השכר במועצות הדתיות הוא הרבה יותר גדול יחסית

לכלל ההוצאה, ובמיוחד בנושא של נבחרים. מאחר ובמועצה דתית יכולים להיות 10

עובדים או 20 עובדים, אז הרכב הנבחרים בתוך המועצה הדתית הוא הרבה יותר

משמעותי מאשר ברשות מקומית, ששם הנבחו-ים מתחלקים בסך הכל על מאות עובדים,

ובערים הגדולות על אלפי עובדים.

העומס היחסי הוא הרבה יותר משמעותי דווקא במועצות הדתיות. אפשר תמיד

להגיד שזה צודק, זה נכון וזה בסדר, אבל על חשבון מי? כולנו נהיה שותפים לעלות

הנוספת הזאת ואין שום סיבה. אנשים נבהרו למשרות האלה והם ידעו מה ההחלטה

אומרת. אין שום סיבה להוסיף נטל נוסף, שבסך הכל הוא מוגש לפרעו ן של כולנו.

אנחנו במפורש, והמגמה שלנו הולכת לכל הרוחב, רוצים להגיע למצב כזה שנעביר את

המשק לפסים אחרים, שידבר אך ורק על פנסיה צוברת. פה אנחנו הולכים בשיטת

הכירסום.

אני גם לא בטוח על ההקבלה הזאת, שהיא נכונה לגמרי, בין מועצה דתית לרשות

מקומית, אבל אני לא רוצה להכנס לזה, מכיוון שזה עניין יותר פילוסופי לאיך

נבחרים ומה דרכי המינוי.היו"ר סאלח טריף;

יש את ההקבלה בין ראש מועצה דתית לראש מועצה מקומית, אז למה סגנים לא?

אהרון עוזיאלי;

אני יכול לשער שלמישהו היה מקרה פרטי שכאב לו, והוא היה ראש מועצה מקומית

ולכן חוקק מה שרווקק. גם אז זה לא היה צריך להיות מחוקק."אם כבר מדברים על

הקבלה, אז בואו נעשה בדיוק את אותה הקבלה שקייימת. העמדה שלנו היא לא להרחיב

את החבויות של הגופים הציבוריים בכל מה שקשור לכסף תקציבי.

היו"ר סאלח טריף;

מדובר על מקרים מאוד זניחים.

אהרון עוזיאלי;

אני לא יודע.
דוד אזולאי
אתה לא סומך על האנשים שיושבים כאן?
אהרון עוזיאלי
אבל הפתחים האלה כל הזמן מתרבים.
דוד אזולאי
עובדה שהדבר הזה קיים כבר כמה שנים והעוול הזה לא תוקן. מנסים לתקן את זה

פעם אחת ולתמיד. מדובר בסך הכל על מקרה אחד או שניים בכל הארץ.

אהרון עוזיאלי;

אנחנו מדברים על תוחלת חיים שכרגע היא אין סופית. אני לא יודע מה יהיה.

יכול להיות שבסוף הכל ישתנה. העיקרון פה הוא החשוב. לדעתי נ ו אסור להוסיף על

החבויות של הפנסיה התקציבית. אם זה אחד, עשרה, או פוטנציאל של מאה, אני לא

יודע. אני יודע שמדובר בכמה עשרות טובות של סגנים שישנם. כאשר מדברים לא

במשרות אלא בעובדים, אז זה יותר, כי יש הרבה שעובדים בחלקיות משרה. בסך הכל יש
לזה הצטברות. צריך לבוא ולומר
לא רבותי, אנחנו עוצרים את זה ולו גם במחיר

שישלם על זה אדם או אנשים מאוד מסויימים, שעליהם בעצם הכתוב מדבר.

אם כבר נאנסנו אז אני אומר שההקבלה תהיה מלאה. אם באים ומדברים על ראי,

אז לפחות לא להרחיב את הראי. אם בהחלטה של הרשויות המקומיות כתוב: "מי שהיה

ראש מועצה דתית בלבד ולא סגן", אז נעשה בדיוק את אותו מהלך בגירסה ההפוכה שלו,

אבל לא יותר.

ההצעה שאנחנו קיבלנו מתייחסת לראש מועצה מקומית וסגנו. זאת אומרת שהרחיבו

את מה שנקבע בסעיף 9 (6) בהחלטת הרשויות המקומיות שאומרת: "כל תקופת כהונתו

כראש מועצה דתית בשכר." זה מה שמופיע בהחלטת הגמלאות של הרשויות המקומיות.

בהצעה שלפנינו אנחנו מדברים על תוספת שאומרת: "או כסגנו בשכר". אז בואו

לפחות נשמור על אותו ראי. לא שעכשיו נלך למהלך הזה, ואחר כך יבואו אנשי
הרשויות המקומיות ויגידו
שם השלמתם והוספתם את הסגנים ולכן גם אצלינו צריךלהוסיף את הסגנים. פתיחה של דלת אהת, פותחת את הדלת הנוספת.

היו"ר סאלח טריף;

היום בפועל סגני ראשי מועצות מקומיות וסגני ראשי רשויות צמודים.

אהרון עוזיאלי;

לא, בהחלטה של הרשות המקומית יש הגדרה, וההגדרה מתייחסת לראש מועצה

מקומית, לראש הרשות המקומית וסגנו. זה אותו דבר מבחינת הרשות המקומית. אין שום

הרחבה שראש מועצה דתית בשכר, לעניין החלטת הגמלאות של הרשויות המקומיות, יכלול

גם סגן. עובדה שדאגו להוסיף פה את הסגן.

אנה שניידר;

בהחלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), הגדרה של

ראש רשות לשעבר היא הגדרה לאדם שכיהן כראש מועצה דתית או כסגנו בשכר, וחדל

לכהן, ובלבד שחסגן נמנה עם סוגים או ממלא תפקיד שקבע שר הדתות בצו וכוי.

לעניין גמלאות לראש מועצה דתית, ראש רשות כולל גם סגן. אם הולכים להרחיב

איזה שהוא סעיף בהחלטה הזאת, ולא מסייגים את זה שזה לא יחול על הסגן, אז למעשה

זה חל גם על ראש הרשות וגם על הסגן. מה שנאמר כאן זה שאם רוצים לעשות הקבלה אז

צריכה להיות הקבלה מלאה, ולא להחיל את זה על הסגן, הואיל ולגבי ראשי רשויות זה

לא חל על סגנים.
יהושע ישי
בראשי רשויות זה חל גם על סגנים. את אומרת שהגדרה של ראש מועצה דתית כולל

גם את הסגן.

אהרון עוזיאלי;

לא בהחלטה של הרשויות המקומיות.

אנה שניידר;

בהחלטת הגמלאות של ראש מועצה דתית.

יהושע ישי;

מה שכתוב בסעיף 9 (6) זה תקופת כהונתו כראש מועצה דתית. ההגדרה של ראש

מועצה דתית נמצאת בהחלטת גמלאות לראש מועצה דתית. שם זה כולל גם את הסגן.

אהרון עוזיאלי;

איך אתה יכול להגיד את זה? אם זה נכון, אז למה הוספת את המילים "או

סגנו".
יהושע ישי
אז תמחוק את האו סגנו, וזה נכלל ממילא במסגרת ההגדרה.אהרון עוזיאלי;

אז קודם כל תמחק . אני מבקש שהתחולה של דבר כזה תהיה עתידית לגבי מי שיבחר

בעתיד, ולא לגבי מי שכבר נבחר ונכנס למצב נתון כך שבעצם הוא ידע למה הוא נכנס.

היו"ר סאלח טריף;

מה שאתה מבקש זה שהבקשה הזאת לא תהיה רטרואקטיבית.
אנה שניידר
מנסיוני בוועדת הכספים, שמטפלת בנושא של תנאים וזכויות של נושאי משרה

ברשויות השילטון שאינם ראשי מועצות ואינם חברי כנסת, אכן המגמה היא לנסות

להעביר עד כמה שאפשר את כולם לפנסיה צוברת.

רטרוקטיביות בחקיקה היא באמת לא דבר רצוי, וצריך לקחת את זה בחשבון

ולשקול טוב אם יש מקום להחיל את התקנות האלה או את ההחלטה הזאת באופן

רטרואקטיבי, במיוחד אם מדובר על הסדר של נושא מסויים. אז אנחנו עושים תקנות

"צבועות" לגבי אדם מסויים, שזה גם כן לא רצוי.

היו"ר סאלח טריף;

אם העניין הוא עקרוני, אז מדוע אנחנו צריכים לעשות את זה רטרוקטיבי?
הלל קולין
ברגע שתקנו למעשה את החלטת הרשויות המקומיות, היו צריכים לתקן במקביל גם

את מה שקשור למועצות דתיות. זה לא שלא עשו את זה. אם אנחנו מדברים על אדם

מסויים, אז מביאים את הדברים עד הסוף. אותו אדם התייעץ עם היועץ המשפטי של

הרשות המקומית, והוא יכול היה להשיג את הזכויות האלה ברשות המקומית. הוא אמר

לו: אין בעיה, תקנו את זה וזה חל גם עליך. לכן, אם אנחנו מתקנים, אז אנחנו

צריכים לתקן את הבעיה באופן כללי. צריך לתקן דבר שהוא עוול שנעשה לאדם מסויים.
אברהם פורז
בעירייה הוא היה מקבל את זה.
הלל קולין
הוא היה צובר את הוותק שמגיע לו כדי לקבל.
אברהם פורז
אז אפשר לעשות הוראה מאוד ספציפית.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו יכולים להגיד שכדי שלא יפצלו תפקידי סגנים במועצות הדתיות ויעשו

פנסיות ל-10 במקום ל-5, להגיד סגן במשרה מלאה.
יהושע ישי
זה לא משנה. מבחינת העלויות זה אותו דבר. אתה מקבל את אחוז הפנסיה בהתאם

להיקף המשרה שלך.אברהם פורז;

אולי בינתיים הקופה הציבורית נפגעה כי אחר מילא את התפקיד של סגן בשכר.

הוא אולי באופן אישי נפגע, אבל הקופה הציבורית עכשיו משלמת פעמיים כי התפקיד

התפנה.

הלל קולין;

הנטל של ההוצאות על השכר בפנסיה הוא גבוה. אנחנו מדברים על צירוף זכויות

שההסדר הוא על התקופה שהוא כיהן ברשות המקומית, שזה על חשבון הרשות המקומית.

הרשות המקומית לא צריכה להרוויח על זה. אותו דין חל על מי שעובר מהכנסת לכהן

כראש מועצה.

אהרון עוזיאלי;

פה מדובר על מועצה דתית.

הלל קולין;

כשאדם צבר את התקופה שמזכה אותו בגמלאות אין בעיה בכלל. הוא לא צריך את

זה, וגם אם הוא יקבל את זה בנפרד, בלי צבירת זכויות, אז הוא מקבל בדיוק אותו

דבר. זה לא משנה שום דבר. נניח שהוא הגיע ל-50% ברשות המקומית, אז הוא יקבל

ממנה. אם הוא הגיע ל20% במועצה דתית, אז הוא יקבל ממנה. אין שום משמעות כלכלית

לעניין הזה של הצבירה. זה הסדר מנהלי טכני.

הבעיה חלה כאשר לא היה לאדם את תקופת ההכשרה. מדובר על מקרים נדירים. כל

התקופה שאני ויהושע ישי עובדים במשרד, יש אדם אחד בלבד שיצא שלא היתה לו תקופת

הכשרה מספיקה, או לא כיהן את השנים שמזכות בפנסיה, ולכן הוא נשאר בלי שום

זכויות.

אברהם פורז;

יש תקופת הכשרה מינימאלית?

הלל קולין;

4 שנים.

יהושע ישי;

אתה צריך לכהן 4 שנים כדי לקבל פנסיה.
אברהם פורז
לגבי אלה אתם רוצים לפתור את הבעיה? גם לגבי חברי כנסת, מי שלא כיהן 4

שנים לא מקבל את זה.

הלל קולין;

אנחנו לא מדברים על מי שאין לו.
ניסן סמילנסקי
אני כן חושב שצריך להסדיר את החוק הזה. זה שהאוצר רוצה להעביר את כולם

לפנסיה צוברת במקום פנסיה תקציבית, זה סיפור נפרד ויעשו את זה. אבל לעשות את

זה על גב החלש כי שם זה קל, אז זה לא משמעותי.

היו"ר סאלח טריף;

האוצר מנסה כל פעם לצמצם.

אברהם פורז;

אי אפשר לעשות את הדבר בשיטת עוד דונם ועוד עז.

היו"ר סאלח טריף;

צריך פתרון כללי.

ניסן סמילנסקי;

או שהולכים על פתרון או שלא. פה נראה שבאמת היה צריך שיהיה הרצף הזה,

ולכן צריך לתקן את זה. הבעיה שלי זה הנושא של הרטרוקטיביות, שבדרך כלל אני

מאוד נגד לחוקק חוקים רטרוקטיביים. פעם היחידה שהסכמתי היה על איזור הקבר של

גולדשטיין.
היו"ר סאלח טריף
פה מדובר על מקרה אחד ויחיד.

ניסן סמילנסקי;

רטרואקטיבית אם זה רק אחד, אז נעשה את זה.

אברהם פורז;

החוק אומר שאפשר לצרף תקופות?

ניסן סמילנסקי;

החוק אומר שראש מועצה דתית שמכהן ברשות מקומית מצרפים את תקופתו. שכחו

להוסיף שגם הסגן. למרות שמדברים על כך שראש המועצה הדתית והסגנים מקבילים.

אברהם פורז;

זאת אומרת שהיתה השמטה.

ניסן סמילנסקי;

אני מבקש הסתייגות כדי שיכילו את זה גם על יהודה ושומרון.

אנה שניידר;

אי אפשר מכיוון שזאת החלטה.דוד אזולאי;

מדברים פה כל הזמן על צמצום הסגנים ואני חושב שזה לא רלוונטי. אני חושב

שהגיע הזמן שיעשו תיקון של העוול הזה, שעל פניו זה נראה שהשמיטו לא בכוונה את

עניין הסגן, במיוחד שמדברים פה על מקרה אחד.
אברהם פורז
אם זה בלי כוונה וחיתה פה השמטה, אז צריך לתקן השמטה גם רטרואקטיבית. זה

בדיוק המקרה שצריך לחיות רטרואקטיבי. אם הכוונה היא ליצור דבר שמלכתחילה לא

התכוונו לו, אז הוא לא צריך להיות רטרואקטיבי.

אהרון עוזיאלי;

כל הנטל הנוסף נופל על המועצה הדתית. אם מישהו חושב שבעניין צירוף

התקופות יש איזה שהיא השתתפות של הרשות המקומית, אז זה לא קיים.

בני אלון;

בזמנו נתנו לנו נתונים שמתוך התקציב של המועצות הדתיות, שהוא תקציב דל

מאוד, רק % 20מגיע לפעילות. %80 מהתקציב הולך למשכורות, פנסיות, למינויים

פוליטיים, ששנה אחת או שנתיים סיימו במועצה הדתית, ואז צוברים להם ומקבלים מכל

מיני מקומות אחרים כמו שמוצע כאן.
אברהם פורז
יצרו בשעתו איזה שהוא מנגנון של אדם שעבר להיות סגן ראש עיר מתפקיד ראש

מועצה דתית ושיכול לנצל את התקופות. משום מה בטעות לא אמרו את זה לגבי הסגן.
אהרון עוזיאלי
לא זאת הנקודה. הנקודה היא שנקבע בזמנו לגבי ראש מועצה דתית. אני אמרתי

שאני שולל לגמרי את העיקרון. לגבי העניין של סגן וראש, החלטת הרשויות המקומיות

מדברת אך ורק על ראש מועצה דתית שהפך להיות נבחר בשכר ברשות מקומית. בזמן

שעכשיו הולכים לעשות את ההפוך, אז מוסיפים לא רק את מי שהיה ראש רשות מקומית,

אלא ראש רשות מקומית וסגנו. מה שלא מופיע בהחלטה המקומית.
בני אלון
הוא יקבל את זה מקופת המועצה הדתית.
אברהם פורז
אם התקבלה בשעתו החלטה מקורית ומשום מה היתה שם השמטה, אז צריך לתקן

רטרוקאקטיבית. אם הכוונה היא יצירת נורמה חדשה, אז זה צריך להיות מהיום ואילך.
אהרון עוזיאלי
אנחנו מדברים בהחלטת המועצות הדתיות. אם ברשויות המקומיות נפלה שגגה,

תבדוק את זה.
אברהם פורז
אני לא בעד המועצות הדתיות, וח"כ בני אלון צודק שיש שם תפקידים מיותרים.אם סגן ראש הרשות דינו מבחינת פנסיה כדין ראש הרשות, אז אני לא רואה מה יגרע

חלקו לעומת ראש הרשות.

אהרון עוזיאלי;

עובדה שאת מה שרוצים לחקות, שם זה לא קיים.
בני אלון
אולי אנחנו צריכים לשפר את שכר עובדי המועצה הדתית, שעובדים קשה ומקבלים

משכורות דחק, ולבטל את שכר ראש המועצה והסגנים כך שיעבדו בהתנדבות.
היו"ר סאלח טריף
כאשר %30 מהתקציב של המועצות הדתיות הולכים לתפעול, זה סיפור אהד, כאשר

אנחנו מדברים על נושא של גמלאות, כפי שקיים היום, לגבי נבחרי הציבור, זה דבר

שני. אי אפשר להתייחס לתיקון כל העוולות שיש במועצות הדתיות. מדובר על מקרה

אחד שהיה בעבר ומקרים שאולי יווצרו בעתיד.
אברהם פורז
מי פנה אלינו וביקש שנשנה את ההחלטה.
היו"ר סאלח טריף
משרד הדתות.
יהושע ישי
בתשנ"ג ובתשנ"ד בוצע תיקון בהחלטת הרשויות המקומיות לרבות ראש רשות

וסגניו. התיקון היה שמי שכיהן כראש מועצה דתית מצרפים לו את התקופה שלו לתקופת

כהונתו כראש רשות. הפוך לא בוצע. הטעות היא שעשו את זה בכיוון אחד במקום בשני

הכיוונים.
אברהם פורז
למה האוצר מתנגד?
אהרון עוזיאלי
במדיניות זה ברור שאנחנו נגד הוספת זכויות בפנסיה תקציבית מהקופה

הציבורית. אם כבר החליט המחוקק שיש מקום לתקן, אז צריך לעשות בדיוק את התיקון

המקביל. אם בהחלטה של הרשויות המקומיות כתוב שראש מועצה דתית שעובר מהמועצה

לרשות המקומית זכאי, זאת אומרת שנעשה בהפוך בדיוק את אותו הדבר ולא נוסיף את

סגנו, כפי שבהצעה שמונחת בפני הפורום הזה כתוב.
היו"ר סאלח טריף
כל הבקשה היא לגבי סגנו.
אהרון עוזיאלי
יכול להיות, אני לא יודע. אמרתם פה שאולי זה תפור, אני לא יודע. מי שנכנס

לגבי ההחלטה הזאת קודם, ידע בדיוק לאן הוא הולך. למה צריך להוסיף?בני אלון;

הוא לא רצה לקפח את עניין הסגנים במועצה הדתית.
אברהם פורז
מיו קורה לראש מועצה דתית שהופך לראש רשות?

אהרון עוזיאלי;

רק ראש רשות מקומית, אבל לא הסגן. הפוך הם רוצים לתקן, אבל הם הוסיפו גם

את הסגן.

אברהם פורז;

ראש רשות שהופך לראש מועצה דתית לא קיים. את זה אתה לא מוכן להוסיף?

אהרון עוזיאלי;

אם את זה אז בלי הסגן.

ניסן סמילנסקי;

לראש רשות מקומית בצירוף תקופות לוקהים כל מיני דברים שהם הרבה פחות מסגן

ראש מועצה דתית.

היו"ר סאלח טריף;

מי בעד הבקשה של משרד הדתות?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 2

אושר

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 50;10

קוד המקור של הנתונים