ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/05/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הקמת ועדה לקליטת עליה), התשנ"ח-1998(מאת חבר הכנסת רומן ברונפמן)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 237

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ג באייר התשנ"ה (19.05.98). שעה 14:00
נכחו; חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר

רומן ברונפמן
מוזמנים
מרכז השלטון המקומי: אלכס גולדפרב - יועץ לענייני קליטה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
הדוה בנקין
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הקמת ועדה לקליטת עליה},

התשנ"ח-1998, מאת חבר הכנסת רומן ברונפמן.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הקמת ועדה לקליטת עליה). התשנ"ח-1998

(מאת חבר הכנסת רומן ברונפמן)

היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הקמת ועדה

לקליטת עליה), התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת רומן ברונפמן. חבר הכנסת ברונפמן,

אני מבקש שתציג את הצעת החוק שלך.
רומן ברונפמן
הצעת החוק שלי היא יחסית מאוד פשוטה. מתוך הנסיון המוניציפלי שלי בעיריית

חיפה מ-1983 עד 1996, נוכחתי להבין עד כמה חשובה ועדה לקליטת עליה במישור

המונציפלי, ואני מציע שבכל רשות מקומית, שבה מתגוררים יותר 5%-nעולים, תקום

ועדה סטטוטורית לקליטת עליה.
אנה שני ידר
5% או 15%?
רומן ברונפמן
בהצעת החוק מדובר על 5%, אבל זה נתון עכשיו בסימן שאלה, כי בזמן הדיון

במליאה הציע השר סויסה שהשיעור יהיה 8%. אפשר לדון על כך. השר אמר שאם זה יהיה

8% הוא יתמוך בהצעת החוק.
היו"ר סאלח טריף
5% ,8% ,10% - עד כמה קריטי הענין?
רומן ברונפמן
הענין הוא באמת לא קריטי. הכוונה שתקום ועדה סטטוטורית, לפי החוק, שיהיו

לה סמכויות.
היו"ר סאלח טריף
אתה מתכוון לוועדת חובה?
רומן ברונפמן
כן.אנה שניידר;

למה צריכה להיות ועדת חובה? למה לא מספיק סעיף 150 לפקודת העיריות שאומר:

נוסף על הוועדות הנקובות בשמותיהן בפקודה זו או בחוק אחר, רשאית המועצה לבחור

ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה... .
רומן ברונפמן
לא בכל עיר יש מספיק מודעות לנושא קליטת עליה, ואם אנחנו נכלול את זו

בסעיף 150, הרי המילה "רשאית" יכולה להתפרש על ידי מועצת העיר כרשות בלבד.

היו"ר סאלה טריף;

למה 5%? הרף הזה הוא נמוך מדי.

רומן ברונפמן;

אם אנחנו מדברים על ועדת חובה, אפשר לדבר על 10% ומעלה.
היו"ר סאלח טריף
כאן בוועדה דנו על ועדות מאוד חשובות, כגון: ועדת הנהלה. תראה עד כמה

הרחקנו לכת. ועדת ההנהלה שהיא ועדה חיונית שמורכבת מקואליציה של המועצה

והעיריה לא הוגדרה בחוק כוועדת חובה. אם צריך לבחור ועדת חובה, צריך שיהיה

אי זה אלמנט משמעותי.
רומן ברונפמן
אני מסכים אתך. אני גם רוצה להיות גלוי ולהגיד שבדיון במליאה אמר השר

סויסה בדברי ההסבר שלו שהוא חושב שזה רף נמוך מדי, כמו שאתה אמרת, והוא מוכן

לתמוך אם אני מוכן להעלות את הרף. הוא הציע 8%.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לשאול אותך שאלה אינפורמטיבית. אני יודע שיש ישובים שיש בהם מעט

עולים. מה ההגדרה של "עולה"?
רומן ברונפמן
נכון להיום, אין הגדרה, אבל מקובל לחשוב שעולה הוא מי שהגיע לארץ מ-1990

והלאה, כלומר, בעשור האחרון.
אנה שניידר
מי שעלה אחרי 1 בינואר 1990 נחשב כעולה חדש.
רומן ברונפמן
אני מציע לשנות את השיעור ל-10%, ואני אומר את זה כבר עכשיו, ושהוועדה

הזו תהיה ועדת חובה.

עם זאת, התייעצתי עם מר גולדפרב לפני תחילת הישיבה, והוא הציע לי משהו

שנראה לי מאוד הגיוני. בשורה הראשונה בסעיף קטן (א) כתוב "המועצה תבחר מבין

חבריה".
היו"ר סאלח טריף
המועצה לא חייבת לבחור את הוועדה מבין חבריה. ההגבלה "מבין חבריה" חלה רק

לגבי ועדת מכרזים או ועדת הנהלה. כל יתר הוועדות פתוחות לציבור. חשוב שגם

ועדה לקליטת עליה תהיה פתוחה לציבור, ומר גולדפרב צודק בנקודה זו.
אלכס גולדפרב
אם רוצים לבוא לקראת המועצה, אולי יושב ראש הוועדה צריך להיבחר מבין חברי

המועצה, וחברי הוועדה יהיו עולים או תושבים שנמצאים לא יותר מעשרים - עשרים

וחמש שנים בארץ.
היו"ר סאלח טריף
האם לא צריך לכתוב: בכל עיריה או מועצה?
אנה שניידר
לא, התיקון הוא בפקודת העיריות. זח מה שביקשו.
רומן ברונפמן
לדעתי, זה צריך לחול גם על מועצה.
אנה שני ידר
אמנם זה לא עבר בקריאה טרומית, אבל אפשר להציע כאן תיקון עקיף, ואז יהיו
שני סעיפים
אחד שיתייחס לעיריות, ואחד שיתייחס למועצות מקומיות. אני יכולה

לנסות להכניס תיקון עקיף כזה, כי הענין של נושא חדש מתחיל למעשה רק מקריאה

ראשונה, כשזה מופיע בחוברת הכחולה.
רומן ברונפמן
אם כן, אני רוצה שהתיקון הזה יחול גם על מועצות.
אלכס גולדפרב
האם יש הסכמה לתיקון שיושב ראש הוועדה ייבחר מבין חברי המועצה?היו"ר סאלח טריף;

יושב ראש הוועדה ייבחר כפי שבורורים יושבי ראש ועדות. יש נוהל בחירה, לא

צריך לציין את זה.
אלכס גולדפרב
במקום "שתייעץ", הייתי מציע לכתוב "שתרכז את נושא העליה", כי הוועדה הזאת

אינה ועדה מייעצת, אלא ועדה שבאה לבצע את המדיניות המועצה.
היו"ר סאלח טריף
כמו כל הוועדות האחרות, היא לא תייעץ, אלא תטפל בנושא העליה והקליטה,

בתחום הסמכויות של ועדות המועצה או העיריה. בחוק קבוע מה סמכויותיהן

ותפקידיהן.

רומן ברונפמן;

צריך לכתוב "שתטפל" במקום "שתייעץ".

היו"ר סאלח טריף;

ועדה שמתפקידה יהיה לטפל בקליטת עולים חדשים.
אנה שניידר
- בכל ענין הנוגע לקליטת התושבים העולים החדשים.
אלכס גולדפרב
בסך הכל אנחנו רואים את הצעת החוק בברכה.
אנה שניידר
סוכם שוועדה כזו תהיה גם במועצות מקומיות?
היו"ר סאלח טריף
אין לי התנגדות. מה צריך לעשות לצורך זה?
אנה שניידר
- תיקון נוסף, עקיף.היו"ר סאלח טריף;

בעיקרון אין שום מניעיו שוועדה כזו תיבחר גם במועצות מקומיות.
רומן ברונפמן
והרף יהיה 10%.

היו"ר סאלח טריף;

כן, זה סביר.
רומן ברונפמן
סביר בהחלט, ו-5% זה נמוך מדי.

אנה שני ידר;

גם לגבי מועצות מקומיות זה 10%.

היו"ר סאלח טריף;

כן, בוודאי.

בתיקונים האלה אישרנו את הצעת החוק של חבר הכנסת ברונפמן, והיא תועבר

לקריאה ראשונה בכנסת. אני מאחל לך הצלחה ומברך אותך, חבר הכנסת ברונפמן.
רומן ברונפמן
תודה רבה.
היו"ר סאלח טריף
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:25)

קוד המקור של הנתונים