ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/05/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - השוואת מעמד מפלגה המהווה חלק מסיעה בכנסת), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0רו לא מתוקןפרוטוקול מסי 231

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. ט"ז באייר התשנ"ח (12 במאי 1998) ,שעה 13:10
נוכחים
חברי הוועדה: סאלח טריף - הי1"ר

אברהם פורז
מתמנים
חה"כ אליעזר זנדברג

חה"כ יהודה לנקרי

חה"כ מיכאל קליינר

עו"ד סיגל קוגוט - משרד המשפטים

אהוד שילת - מפקח ארצי על הבחירות, משת- הפנים

איטה וצלר - ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

הי1עצת המשפטית: אנה שניידר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - השוואת מעמד מפלגה המהווה חלק

מסיעה בכנסת), התשנ"ח-1998 (של חה"כ אי זנדברג ושל חה"כ מי קליינר).הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - השוואת מעמד מפלגה המהווה חלק מסיעה

בכנסת). התשנ"ח-1998
היו"ר 0אלח טריף
אנו פותחים את ישיבת הוועדה בדיון בהצעת הרווק של חברי הכנ0ת מיכאל קליינר ואליעזר זנדברג:

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - השוואת מעמד מפלגה המהווה חלק מסיעה בכנסת),

התשנ"ח-1998. חבר הכנסת קליינר, אני מבי1 שאתה חצה להציג לנ1 את הצעת הח1ק.
אהוד שילת
סליחה, לפני כן יש לי הצעה לסדר. יש הצעת חוק נוספת, שעוסקת באותה מאטריה ובאותה מהות, של

חברי הכנסת זנדברג וקליינר. אני לא יודע האם לפי התקנון אפשר לאחד שתי הצעות לח1ק אחד אבל אני

מציע לפח1ת לדון בהן ביחד כבר כעת.
מיכאל קליינר
שתי ההצעות הן שלנו. אני חושב שאולי היתה תקלה טכנית ולכן הן הופרדו. הצעת חוק אחת נוגעת

למועצות מקומיות 1השניה נוגעת לעיריות.
איטה וצלר
לא, אחת נוגעת לרשימות המתמודדות בבחירות והשניה למימ1ן.
היו"ר סאלח טריף
אני מתקשה להחליט בהיעדר היועצת המשפטית. אולי חבר הכנסת פות יסייע לי.
אברהם פורז
אני מוכן לסייע אך אני רוצה שתדע שאני בעל עניין, למרות שזו לא הצעת חוק שלי, אז אל תסמוך עלי.

ל"ישינוי" יש אותה בעיה כמו שיש ל"גשר" ול"צומת", לכן אני לא אובייקטיבי.
מיכאל קליינר
היועץ המשפטי לכנסת תומך, או רצה להציע ביוזמתו הצעה בעניין. כאשר סיעת "מרצ" בזמנו היתה

מורכבת מנציגי 3 מפלגות שונות היא הסדירה את עניין המימון של המפלגות. לפי הסדר זה ההתייחס1ת

למפלגות המהוות את סיעת "מרצ" היא כאילו הן סיעה לצורך עניין מימון המפלגות. משום מה לגבי הנושא

המוניציפלי העניין הזה לא הוסדר וזה יוצר לגבינו, למשל לסיעת "גשר", מצב בלתי אפשרי.
היו"ר סאלח טריף
מה זאת אומרת? האם "מרצ" מקבלת תיקצוב נפרד של כל הסיעות שלה או שיש לה תיקצוב כולל?
מיכאל קליינר
ברגע שהן היו 3 מפלגות המימון היה הולך לכל מפלגה בנפרד. גם "גשר" ו"צומת" כתוצאה מהסעיף

הזה מקבלות מימון כמפלגה על-פי חוק מימון מפלגות, שאמר שלצורך חוק מימון מפלגות מתייחסים אל

מפלגה שהיא חלק מסיעה כאילו היתה סיעה, מימון ש/טף.

במישור המוניציפלי לא הוסדר העניין ונוצרה לקונה, שמפלגה שהיא חלק מסיעה איננה יכולה בעצם

לה1ות סיעת-אם לבחירות לעיריות. זה יוצר מצב בלתי נסבל.
היו"ר 0אלח טריף
שלא יכולים להגיש מועמדים מטעמכם.
מיכאל קליינר
לא רק שאנחנו לא יכולים להגיש מועמדים אלא גם שאם יש סיעה שמזוהה איתנו, אנחנו לא יכולים

להעביר לה כסף כי מבקר המדינה רואה בזה תרומה מתאגיד. אם אני צריך לתת לסיעת "גשר" ברשות

מקומית כסף, מתוך מימון המפלגות שלי, אני לא יכול מכיוון שמבחינה פורמלית אני תאגיד ואז אם אני ארצה

לתת כסף לסיעה המקומית זה יהיה תרומה מתאגיד.

לכן גם, אני מבין, זה עבר פה אחד. היתה פה איזשהי תקלה טכנית כי אנחנו הגשנו שתי הצע1ת חוק,

אחת לצורך הגשת רשימות והשניה לצורך המימון. אנחנו למעשה באים להסדיר נושא. הכנסת נתנה את

דעתה לנושא הזה, שצריך לאפשר למפלגה שהיא חלק מסיעה להגיש ...
היו"ר סאלח טריף
נכון, שני הדברים הולכים יחד וצריכים לדון בהם ביחד, אחרת חבל על הזמן. אנחנו בהכנה לקריאה

ראשונה.
מיכאל קליינר
נכון, לכן אפשר לאחד את זה כאן - להגיש סיעה כמתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות ולהיות

סיעת-אם לגביה, כפי שמקובל. אני חושב שזה יתקבל פה אהד, הן בתמיכת הקואליציה והן בתמיכת

האופוזיציה. אני חושב שזה גם הגי1ני, כל עוד המפלגה היא מפלגה נפרדת, שהיא תוכל להגיש סיעה

לבחירות ברשויות המקומיות. העובדה שהיא התאחדה עם מפלגות אחרות לצורך סיעה לכנסת איננה

אומרת שזה צריך למנוע ממנה לפעול במיש1ר המוניציפלי. אחרת אם אני רוצה להיות סיעה אני אולי צריך

לבקש מ"הליכוד" שייתן לי אישור להגיש סיעה לבחירות המקומיות, ונדמה לי שגם "הליכוד" לא יוכל כי הוא

לא יכ1ל להריץ שתי סיעות במקביל, כך שזה פש1ט מצב בלתי נסבל.
אברהם פורז
אדוני היושב-ראש, מה שאמר חבר הכנסת קליינר הוא נכון, אם כי הקונספציה התיאורטית היתה

ש0יעת-אם בכנסת יכולה להריץ י1תר מסיעת-בת אחת, זה אפשרי.
אהוד שילת
לא יותר מרשימת-בת אחת אבל יכולה להריץ יותר מסיעת-בת אחת.
אברהם פורז
לכאורה יכולה סיעת "הליכוד" לתמוך גם ב"גשר" וגם ב"צומת". אבל מה קורה? יש פה אחר-כך בעיה

של התחשבנ1ת כספית, מי נושא במק. נניח שהיא לא עברה וצריך להפחית את המימון כי סיעה מוניציפלית

שיש לה סיעת-אם לא צריכה לתת ערבות על הכסף, נניח שהיא נכשלה או שהיא הצליחה, למי מחזירים את

הכסף? כל הסיפור הופך למעשה להיות בלתי אפשרי. לכן לדעתי באמת צריך להשוות, לראות לצורך חוק

מימון הבהירות ברשויות המקומיות במפלגה...
היו"ר סאלח טריף
האם עניין ההשוואה פה נעשה מתוך שכחה או מתוך רצון וכוונה?
אברהם פורז
התופעה הזאת לא היתה כל-כך רווחת בכנסת הקודמת. אז לא היה הסיפור הזה של שלושת

המרכיבים של "הליכוד". "מרצ" באותה תקופה התמודדה בכל הרשויות המקומיות ממילא ביחד, לא היהפיצול, אני יודע את זה.
איטה וצלר
נדמה לי שמפ"ם היתה אז נפרדת.
אברהם פורז
לא, הפיצול בפתח-תקווה היה עוד קודם. חוק הבהירות לרשויות המקומיות זה חוק שלי, זה הצעת ה1ק

פרטית שלי ושל הבר הכנסת אלי דיין. אז "מרצ" הלכה ביהד. ב"ליכוד" לא היתה אז בעיה ולכן לא השבנו על

הבעיה הזאת. זה לא היה שההלטנו על הסדר שלילי, זאת אומרת שהשבנו וההלטנו. לכן לדעתי הצעת

החוק שעומדת בפנינו היא במקומה.

אני גם רוצה להציע עוד דבר. הבר הכנסת קליינר הצביע על העניין הזה שאתה לא יכול לתמוך בסיעה

אפילו אם היא שלך. אני הושב שזה דבר לא נכון. אני אתן לכם דוגמא. נניה שבאיזשהו מקום רצה סיעה

מקומית של אזרהים ואני, "שינוי", הושב שמטעמים אידיאולוגים אני רוצה לעזור להם. אני לא יכול לעשות את

זה, ואני הושב שהעובדה שאני לא יכול לעשות את זה היא פס1לה. אני לא רואה סיבה שאני לא אוכל לעזור

להם. כשדיברו על תרומה מתאגיד לא התכוונו שמפלגה לא יכ1לה לתמוך אלא התכוונו שפירמה לא תתמוך

כי זה אינטרסים כלכליים אישיים. נניח שלי יש אינטרס פוליטי.
היו"ר סאלה טריף
האם אתה לא עובר ככה על ההוק?
אברהם פורז
אני עובר על ההוק, לכן אני רוצה לתקן את ההוק.
היו"ר סאלה טריף
קרה לי פעם דבר כזה מוזר וחקרו אותי במשטרה. משרד החוץ שלה אותי לאיזה שליהות והעבירו דרך

עמותה.
אברהם פות
לי אין טענות למשרד מבקר המדינה ולאף אהד כי ההוק אומר ככה וככה הם עושים. לכן מה שאני הייתי

מציע, שאנהנו נשפר את ההצעה של הבר הכנסת קליינר ושל הבר הכנסת זנדברג. בנוסף לזה שנאמר

שמפלגה תוכל לסייע לסיעה אהרת בהשגת ערבות בנקאית או בפירסום הודעת תמיכה.
היו"ר סאלה טריף
עוד לא נכנסנו לחוק.
אברהם פורץ
יכול היום להיות מצב, אתן לך דוגמא, ש"שינוי" למשל לא מתמודדים בירושלים בכלל. נניה שבירושלים

מתמודד מר שמעון שטרית ברשימת העבודה. נניה שאני נגד הבר הכנסת אולמרט, אני לא אוהב אות1, ואני

רוצה לקרוא לתמיכה במר שטרית - אני לא יכול. ברגע שאני אפרסם מודעת תמיכה, שאני קורא למצביעי

"שינוי" לתמוך במר שמעון שטרית, יגידו שזה תרומה מתאגיד. זה גם בלתי אפשרי. אני הושב שכל פעילות

פוליטית של מפלגה שנעשית לצרכים פוליטיים לא יכולה להיהשב כתרומה מתאגיד.
היו"ר סאלה טריף
למה אתה צריך את זה כאשר אתה מביא לידי התיקון ההקיקתי של הש1ואה?
אברהם פורז
זרו סיפור אחר. אני אתן לך דוגמא קונקרטית. בבחירות חקרובות לעיריית ירושלים חמפלגח שלי...
אהוד שילת
אתה לא רוצה להקים שם סיעת-בת נוספת שלך אלא אתה רוצה סתם לתמוך.
אברהם פורז
אני רוצה לפרסם מודעת תמיכה במר שמעון שטרית או אני רוצה לפרסם למצביעי "שינוי". בבאר-שבע

למשל אנחנו לא נתמודד. נניח שיש לי עניין שייבחר פלוני לרשות העיר כי הוא נניח קרוב אלי בהשקפתו. לי

א0ור לפרסם מודעה לאנשים שלי שייצביעו עבורו.
יהודה לנקרי
אבל למה אתה רוצה להכניס את זה לחוק הזה? תשנה את זה בח1ק הבחירות. תתקן בסעיף הנוגע

לדבר.
אברהם פורז
זה אותו חוק. זה הכל הולך בחוק המימון לרשויות המקומיות. אם אנחנו כבר מתקנים, צריך לתקן גם

את זה. זה הזמן לתקן, שאתה יכול להגיע לקריאה ראשונה עם דבר כזר,.
היו"ר סאלח טריף
אני מציע שנעבור עכשיו על ההצעה, שמובאת על-ידי חברי הכנסת קליינר וזנדברג. מר אהוד שילת, מה

עמדתנו בעניין?
אהוד שילת
אני מסכים עקרונית לזה. יש לי רק הערות טכניות. החוק הוא שטוח מידי, הוא כללי מידי, אי אפשר

לפעול לפיו, לא בחוק המימון ולא בחוק הבחירות. אני חושב שצריך להוסיף לו כמה סעיפים, קצת לפתח

אותו, כדי שנוכל גם לחיות איתו בשטח.

למשל צריך לתקן בח1ק הבחירות בסעיף 35(א), שא1מר מי זכאי להגיש רשימת מועמדים, כתוב שם

"קבוצת בוחרים - זה מה שאנחנו קוראים לרשימה חדשה - סיעה י1צאת וסיעת כנסת", 1אני מציע להוסיף גם

"מפלגה שרש1מה אצל רשם המפלג1ת". בזה אין בעיה.

אחר-כך יש שם באותו סעיף תת-סעיף נוסף 35(ז) שאומר מי בפועל חותם על רשימת המועמדים.

נאמר שם "בא-כוח של סיעה", ובאי-כוח של הסיעות מפורסמים על-ידי יושב-ראש הכנסת ברשומות. אין

מושג כזה כמו "בא-כוח של מפלגה". לפיכך צריך להוסיף פה תיקון "בא-כוח מפלגה יחתום", וצריך להוסיף

גם אצל רשם המפלגות תיקון.

אני לא י1דע אם עכשיו הזמן להיכנס לזה. אלה סוג הדברים הטכניים שצריך לתקן.
היו"ר סאלח טריף
זה מאוד חשוב, צריך להכין את זה לקראת הקריאה הראשונה. לי יש בעיה, שאין לי יועצת משפטית.

גברת אנה שניידר היתה צריכה להיות כאן כדי לטפל בזה.
אברהם פורז
מר שילת יוכל לנסח את זה, הוא ס1פר-מומחה.
אהוד שילת
חבר הכנסת פות, אני אשב יהד איתך, אנחנו נשב יחד, כמו בחוק המימונה, עד אמצע הלילה.
אברהם פות
אין לי בעיה, בסדר.
אהוד שילת
יש בעיה נוספת, יש סעיף נוסף בחוק הבחירות, סעיף 39, שעוסק באותיות ובכינויים וזכויות הקדימה

שלהם. המבנה של הסעיף הזה אומר שזכות הקדימה העליונה ביותר היא לסיעות הכנסת; מתחתיה -

הסיעות של המועצה היוצאת; וזכות הקדימה האחרונה היא למי שהקדים להגיש, גם בין רשימות חדש1ת.

מכיוון שמכניסים רשימח שמוגשת על-ידי מפלגה, צריך לסווג אותה בזכויות הקדימה של האותיות.
אברהם פות
אין לה אותיות כי היא רצה בנפרד. "הליכוד-גשר-צומת" רצים עם "מחל" אבל לסיעה הנפרדת אין

אותיות.
אהוד שילת
צריך בחוק לסווג. נניח שמישהו ירצה את ה"ץ" של צומת.
מיכאל קליינר
אם "מרצ" תרצה את מפ"ם נניח.
אברהם פות
האותיות של מפ"ם, ברגע שהן נזנחו - הן מנהו. למשל "שינוי" פעם היתה "הן" אבל כבר 3 מערכות

בחירות אנחנו לא משתמשים באותיות הללו. יכול להיות שמישהו אחר כבר משתמש בהן מאז. אני לא יכ1ל

לבוא היום ולהגיד שלפני 10 שנים אלה היו האותיות של "שינוי".
אליעזר זנדברג
יש פה תשובה אחרת, למשל ניקח את "צומת", כי זה מצב ביניים. יש "צומת" בחיפח שהתמודד עם

"ץ". אם "צ1מת" בחיפה קש1ר, בעקב1ת התיקון, ל"צומת" בכנסת אז לדעתי הגי1ני לתת אולי קדימות,

שנמצאת בין הסיעה בכנסת לבין הרש1ת המקומית.
אהוד שילת
צריו לשקול את זה. אי אפשר להשאיר את זה פתוח כי כשיבואו מקרים, ופה מדובר על 180 ישובים,

ויהיו מקרים...
אברהם פות
אני לא הייתי נותן, עם כל הכבוד למפלגות, מי שלא התמודד בבחירות האחרונות עם האותיות הללו אין

ל1 קדימה.
מיכאל קליינר
בבחירות הקודמות לעיריה או לכנסת?
אברהם פורז
אז לסיעה במועצה היוצאת יש במילא יתרון.
אליעזר זנדברג
השאלה איפה אתה מדרג אותה.
אהוד שילת
היום ה0דר הוא פשוט: 0יעה בכנסת ראשונה, סיעה יוצאת במועצה שניה, וסיעה חדשה שלישית. זכויות

הקדימה הן לא על כל אות אלא על האות שבה נבחרה הסיעה בכנסת או נבחרה הסיעה היוצאת בבחירות

האחרונ1ת.
היו"ר סאלח טריף
ואם היא לא נבחרה?
אהוד שילת
אם היא לא נבחרה באותה האות אז אין לה זכות קדימה ומי שהקדים להגיש יזכה באותיות.
היו"ר סאלח טריף
האם אתה יכול ליצור לה כאן בחוק זכות קדימה?
אהוד שילת
אני מעלה את זה לשיקולכם.
אברהם פורז
אם היא לא התמודדה אז זה לא הגון.
היו"ר סאלח טריף
בכל זאת היא סיעה בכנסת, היא מפלגה גדולה.
אברהם פורז
אבל האותיות הן לא שלה. אין לה אותיות. אתה נותן לה סתם יתרון על פני אחרים.
היו"ר סאלח טריף
לא, אגיד לך למה, כי נניח של"צומת" למשל יש איזה אות ידועה ומוכרת ארצית והסיעה בחיפה רוצה

ללכת לפי האות הזאת כדי שהיא תהיה מזוהה עם סיעת-האם.
אברהם פורז
אם יש לו עדיין מישהו שנבחר בתור "צומת" בחיפה אז ממילא יש לו יתרון בחיפה על האותיות.
אליעזר זנדברג
אני רוצה את זה ארצי, לא רק בחיפה.
אהוד שילת
בוא נשאל אחרת, מפלגת "צומת" יש, מפלגת "שינף" יש, עזוב את האותיות, נניח שאין להם אותיות.

האם יש להם שם, כינוי? האם רשימה מקומית תוכל להשתמש בזה? צריך להתייחס לכך.
אברהם פורז
גם א0ור לרשום מפלגה שסותרת את שם מפלגה אחרת. לגבי זה אני מסכים איתך, לשם בוודאי שיש

חשיבות.
איטה וצלר
אבל סיעה מקומית היא לא מפלגה.
אהוד שילת
צריר גם בסעיף הזה איזשהי התייחסות לעניין.

הפריט הנוסף, אני עובר לחוק הבחירה הישירה של ראשי רשויות, בסעיף 5, שיש לו שני סעיפי משנה:

1) מי זכאי להגיש מועמדות; 2) מי חותם כבא-כוח. שם צריך לעשות את אותם תיקונים בהתאמה.

המקום השלישי שצריך לתקן תיקונים זה כמובן בחוק המימון, זה החוק השני שלכם, ששם צריך להכניס

בסעיף ההגדרות הגדרה של "מפלגה". יש הגדרה של "סיעה" ואין הגדרה של "מפלגה". פה צריך להכניס

הגדרה של "מפלגה".
איטה וצלר
וגם "נציג".
אהוד שילת
יש עוד בעיה אחת והיא בסעיף המקדמות בחוק המימון. הרי שם נאמר שסיעת-אם יכולה לבקש

מקדמות לפי אחת משתי א1פציות: או לפי יחס של חברי כנסת או לפי מה שיש בשטח. מה שיש בשטח, אין

בעיה לספור ולבדוק. לפי הכנסת, למשל בעניין של "הליכוד", מראש הרי לא הוגדר מי שייך למי.
מיכאל קליינר
זה כן הוגדר, להיפך, בחוק מימון המפלגות.
אברהם פ1רז
מר שילת צודק, סיעת "הליכוד" לכאורה יכולה לבוא למשרד הפנים ולהגיד שהיא חצה מקדמה לפי 32

חברי כנסת. כרגע כן, לפי חוק המימון המקומי. היום לסיעה בכנסת יש שתי אופציות לבחור את המקדמה: או

שאתה לוקח את החלק שלך בכנסת, 32 חלקי 120...
איטה וצלר
סליחה, מתוך ניסיון, בחח כולם בא1פציה הזאת ולא בחרו בכלל באופציה השניה כי כך קיבלו יותר כסף,
אברהם פורז
לכן צריו לדעתי לפרט את זה ולהגיד שהזכות היא למפלגות. ואז אם "הליכוד" בא גם בשם "גשר"

ו"צומת" אז הוא מקבל לפי 32. אם הוא בא רק בשביל "גשר" הוא מקבל פחות.
אהוד שילת
בוודאי צריך לפרט מי יהיה הגוף שיגיד לי, כדי שאני אפעל בשטח?
אברהם פות
בא-כוח המפלגה.
מיכאל קל"נר
יושב-ראש הכנסת.
אהוד שילת
לפי סעיף 10(1) כתוב שיושב-ראש הכנסת יודיע לי כמה חברים יש בכל סיעה. אז צריך להטיל עליו אולי

את החובה להודיע לי לגבי כל מפלגה. השאלה אם הוא יסכים לזה.
מיכאל קליינר
יש פרוצדורה, צריר להסמיך את זה לחוק מימון המפלגות. יש פרוצדורה של חוק מימון המפלגות. אם

אתה לצורך מימון מפלגה נפרדת מודיע מראש מי חברי הכנסת שלך ויש לך גם באיוח כ"גשר" ו"צומת"...
איטה וצלר
לא כל-כך. פה יש בעיה, כי יש נציגים ל"ליכוד" עצמו, אין נציגים למרכיבים.
מיכאל קליינר
לצורך חוק מימון המפלגות...
איטה וצלר
יש בעיה עם זה.
אברהם פורז
השיטה צריכה להיות פש1טה, המימון הוא עכשיו לא לסיע1ת הכנסת אלא למפלגות.
אהוד שילת
יש גם סיעות.
אברהם פורז
בסדר. אז אם שתי מפלגות שמקיימות סיעה רוצות להתמודד על בסיס הסיעה, הן יכולות. אם הן רוצות

בנפרד, הן בנפרד. תן להן את האופציה.
אהוד שילת
בסדר, אבל מישהו צריך להגיד לי כמה חברים יש בסיעת המפלגה.
אברהם פורז
זה יושב-ראש הכנסת.
אליעזר זנדברג
יש לי הצעה יותר סובה, כל הבר כנסת הוא הבר במפלגה. יש פה שתי מערכות נפרדות. לכן אני הושב

שהמפתה צריך להיות כמספר הברי הכנסת החברים באותה מפלגה. המפלגה תמציא לך את שמות הברי

הכנסת ההברים בה ואז אתה יודע בדיוק כל אהד למי הוא שייך. אני לא יכול להיות הבר בשתי מפלגות.
אברהם פורז
תטיל חובה על הבר כנסת להזדהות בהשתייכותו המפלגתית.
היו"ר סאלה טריף
לא, זה מסובך.
איטה וצלר
בחוק מימון מפלגות הרי זה מוסדר. הרי כל סיעה צריכה להודיע ליושב-ראש הכנסת ולהשבות הכנסת,

אהרת איך היא משלמת את המימ1ן הש1טף? לפי מה שנציגי הסיע1ת ה1דיעו לי1שב-ראש הכנסת לגבי

ההלוקה בתוך הסיעה בין המרכיבים.

אני פה ש1אלת את עצמי שאלה פרקטית, שלא השבתי עליה קודם. אנחנו מבהינת משרד מבקר

המדינה, הרי זה ההלטה פוליטית, אנהנו לא מתערבים בזה. מה יקרה אם נניה "הליכוד" או "מרצ" יתמודדו

גם הסיעה הכוללת 1גם המרכיבים?
מיכאל קליינר
זה יהיה א1 ...או.
איטה וצלר
בכל הארץ זה יהיה או... או, או שבכל ישוב?
מיכאל קליינר
ההלוקה תהיה לפי מפלגות. אם נניה "הליכוד" ירצה ללכת במקום מסויים עם "צומת" אז יאחדו

משאבים, זה אותו דבר גם אם "הליכוד" 'רצה ללכת עם המפד"ל.
אברהם פות
זה כמו אם "העבודה" ו"מרצ" יילכו באיזשהו מקום יהד.
איטה וצלר
אתם צריכים להיות ערים לכך שבאיזשהו מקום יכול להיות פלונטר.
אליעזר זנדברג
ההשיבה היא שנקודת המוצא היא מפלגתית ועליה יש קומבינציות של שיתוף פעולה שיכולות להיות

חמות לסיעה-האם.
אברהם פורז
צריו פשוט להעביר את המשקל למפלגה ולא לסיעה.
אליעזר זנדברג
אלא אם כן בא-כוח המפלגה הודיע שזה "ליכוד-צומת", או "ליכוד-גשר".
אהוד שילת
כשחלק אהד יוצא אז יתר החליקים צריכים להגיש רשימה.
מיכאל קליינר
לא הלק אהד, לא. צריך להבין שיש הסכם בין "הליכוד-גשר-צומת" רק לדבר אהד, להליכה משותפת

לכנסת, ובכל דבר אחר אנחנו מפלגות. אם במקרה בפתח-תקווה "הליכוד" ירצה ללכת עם "גשר" דינו...
היו"ר סאלה טריף
בדיוק כמו ש"העבודה" והמפד"ל יילכו יהד במקום אחר.
אליעזר זנדברג
היהידות תהיינה יחידות של מפלגה ולא של סיעות.
אהוד שילת
יצטרכו להגיש לי רשימת מועמדים בחתימת שני באי-כוח של שתי המפלגות.
היו"ר סאלח טריף
דיברנו עכשיו ברמת הקונספט. אנחנו רוצים להיכנס לפרטים, לקרוא את החוק ולראות מה עושים.

הגיעה גברת אנה שניידר. יש איזה הצעה גם של היועץ המשפטי של הכנסת, מר צבי ענבר, בעניין מימון

מפלגות, שמציע איך לכתוב את זה. אנהנו הלכנו לצלם את ההצעה, נחלק אותה לנוכהים וגם נדון בה.

השאלה העקרונית היא האם נוכל לצרף את שתי הצעות החוק שלכם, גם של המימון וגם של הרשימות,

ביחד. השאלה באיזה שלב שתיהן נמצאות.
סיגל קוגוט
אחת עברה קריאה טרומית והשניה לא.
היו"ר סאלח טריף
אם אחת לא עברה קריאה טרומית אז היא לא קיימת. באופן ענייני זה נושא חדש.
אברהם פורז
לקראת קריאה ראשונה אתה יכול להעביר את זה. לפני קריאה ראשונה אין נושא חדש.
היו"ר סאלח טריף
נכון, אתה צודק, זאת הצעת חוק פרטית לפני קריאה ראשונה, בסדר, אז אפשר להרחיב. אנחנו רוצים

להסדיר את זה עד הסוף, לא להשאיר זנבות, ולכן גם נביא את העניין השני.
אברהם פורז
בחוק אחד נגמור את הכל. הרי יש גם בחירות עוד מעט ואין זמן.
מיכאל קליינר
זה, אגב, גם השיקול שהסבירו לי למה לא העבירו את שניהם, כי הרי הם היו שניהם ביהד. אז אמרו לנו

שמספיק להעביר אחד, הרי בלאו הכי זה לפני קריאה ראשונה.
היו"ר סאלה טריף
זה ישנה את הכותרת של הצעת החוק.
אנה שניידר
גם ההצעה של מר צבי ענבר משנה את הכותרת כי בכלל היא הולכת לחוק אחר, היא הולכת לחוק

הרשויות המקומיות (מימון בחירות). זה לא משנה.
אהוד שילת
יש עוד חוק אחד שצריך לגעת בו ולתקן אותו, זה חוק המפלגות, סעיף 19ב רבתי, שהוא נכנס ערב

הבחירות האחרונות לכנסת. שם נקבע מנגנון שמפלגה תודיע לרשם המפלגות מי זה בא-הכוח הזה, שהוא

מגיש את הרשימה. אני מציע להוסיף שם סעיף משנה נוסף, לכתוב שמפלגה תודיע לרשם המפלגות מי הוא

בא-כוחה לעניין הגשת רשימות מועמדים, וכן הלאה. רק שההודעה בכנסת די שתינתן יום אחד לפני הגשת

הרשימות ואילו אני צריך 10 ימים כי אני צריך להפיץ את המידע הזה בארץ. סעיף מקביל, כסעיף משנה

נוסף, אלו התיקונים הטכניים שאני מבקש כדי שנוכל לבצע את הדברים.
מיכאל קליינר
אולי תזכיר את התיקון הראשון מכיוון שגברת אנה שניידר לא היתה נוכחת כשהזכרת אותו. היה עוד

תיקון אחד שביקשת לתקן בחוק הבחירות.
אהוד שילת
ביקשתי בחוק הבחירות לתקן את סעיף 35(א), ששם נאמר מי זכאי להגיש, ולהוסיף את המילה

"מפלגה". אני לא מנסח, אני אומר רק את הרעיונות.

בסעיף 35(ז) - מי זה האיש שחותם בשם המפלגה על רשימת המועמדים - במקביל לסיעה זה צריך

להיות אותו בא-כוח שלפי מה שאמרתי עכשיו בחוק המפלגות אמרו את שמו.

לפי סעיף 39 צריך לקבוע את זכויות הקדימה לגבי אותיות ו/או כינויים וכן הלאה, בין סיעת כנסת,

מפלגה, סיעה יוצאת ורשימה חדשה.

בסעיף 36 בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) מוגדר מה זה "סיעה של כנסת" וצריך להוסיף...
אנה שניידר
זה התיקון שמר צבי ענבר הציע. יש התייחסות לכך.
אהוד שילת
כן, אבל זה לא הכל. יש מערכת שלמה.
אנה שניידר
אולי אפשר לשכלל.
אהוד שילת
שם מוגדר מה זה "סיעה של כנסת", זה "סיעה שהיושב-ראש פירסם עליה ברשומ1ת". אני מציע

שתיכנס הגדרה דומה של "מפלגה". אני לא יודע אם זה דווקא יושב-ראש הכנסת, אולי צריך לקבוע שרשם

המפלגות יתן לנו, לשר הפנים, רשימה של המפלגות שיש בידו עד יום איקס, שזה 10 ימים לפני הגשת

הרשימות, כדי שנוכל לטפל בזה, כי יושב-ראש הכנסת לא מתעסק ככזה עם מפלגות.
היו"ר סאלה טריף
אבל זה עניין שתמיד תוכל לקבל מרשם המפלגות. למה צריך בחוק להזכיר את זה?
אהוד שילת
אני צריך לדעת האם הסיעה מבקשת ללכת בנפת- וכדומה. אני צריך מנגנון חד וברור.
אברהם פורז
אני מבקש גם להוסיף את העניין הזה שתמיכה של מפלגה בגוף פוליטי אחר לא תיחשב כתמיכה

מתאגיד.
היו"ר סאלח טריף
זה נושא נוסף.
אהוד שילת
הדבר הנוסף שאמרתי זה חוק הבחירה הישירה, סעיף 5, שהוא תואם את סעיף 35(א) ו-(ז), זאת

אומרת איזה גופים זכאים להגיש הצעת מועמד לראש רשות, לה1סיף גם את המילה "מפלגה". וסעיף קטן

(ב), מי חותם, שוב בא-כוח המפלגה, כפי שהוגדר בחוק המפלגות.

אברהם פורץ;

אני מוכן לעזור בניסוחים. אם אתם לא רוצים אני לא חייב להשתתף.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה שתעזור.
אברהם פורז
אבל אני מודיע שאני בעל עניין, לא עניין אישי אבל אני בעל עניין מפלגתי.
אהוד שילת
כמובן שההגדרה של "מפלגה" בנושא הזה זה לא רק מי שרש1ם אצל רשם המפלגות, את זה אמרה

גברת איטה וצלר וזה תיקון נכון מאוד, אלא מפלגה שרשומה אצלו ושיש לה חברי-כנסת. לא כל מפלגה.
אברהם פורז
ברור, אחרת אין עם מי להתחשבן.
היו"ר סאלח טריף
"אשר מיוצגת בכנסת".
אהוד שילת
צריו לכתוב את זה כמו שגברת איטה וצלר אמרה.
איטה וצלר
צריו לכתוב את זה כי אחרת לפי חוק המפלגות "מפלגה" היא....
היו"ר סאלח טריף
אני מציע שנעבור על הצעת החוק. קודם כל אולי כדאי שנעבור על הצעת החוק שהוגשה לנו עכשיו,

שניסח מר צבי ענבר. בבקשה.
אנה שניידר
אנחנו נמצאים בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון), התשנ"ח-1998. בחוק הזה

בסעיף ההגדרות ישנה הגדרה של "סיעת אם", שאומרת "סיעה מסיעות הכנסת..." - "סיעה" בחוק הרשויות

המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 מוגדרת כ"סיעה במועצת הרשות המקומית שבה יערכו בחירות

ואשר אושרה כסיעה כאמור בסעיף 25(א) לחוק הבחירות". ההצעה של מר צבי ענבר היא שבמקום

ההגדרה "סיעת אם" יבוא "סיעה מסיעות הכנסת וכן סיעה הזכאית למימון הוצאות שוטפות לפי סעיף 12 (א)

לחוק מימ1ן מפלג1ת, התשל"ג-1973".
אהוד שילת
זה מכסה את ה"מפלגה"?
אנה שניידר
יחד עם חוק המפלג1ת אני ח1שבת שזה מכסה. אני לא בדקתי את זה לעומקו.
אברהם פורז
אי אפשר לכתוב את המילה "סיעה", זה דבר מטעה. צריך לומר "סיעה מסיעות הכנסת וכן מפלגה".
אליעזר זנדברג
"סיעה" זה "סיעה שנתנה הודעה מראש על כך שהיא הולכת להיות סיעה עצמאית", אם אני לא טועה,

תבדקי את זה.
מיכאל קליינר
סעיף 12(א) לחוק מימון מפלגות זה סעיף הכאילו, שאומר שמפלגה שהיא חלק מסיעה היא סיעה לצורך

הסעיף.
איטה וצלר
אחת ההגדרות של "סיעה" בחוק מימון מפלגות זה "מפלגה שוועדת הכנסת הכירה בנציגה או בנציגיה

בכנסת כסיעה". ההמשך של זה הוא המימון השוטף.
אברהם פורז
יש שני סוגים. יש כאלה שמסרו ליושב-ראש ועדת הבחירות שהם סיעה פדרטיבית. אבל לדעתי המונח

לא צריך להיות "סיעה", הוא צריך להיות "מפלגה" והיא זכאית למימון הוצאות שוטפ1ת.
אהוד שילת
תחושת הבטן שלי היא שחבר הכנסת פות צודק.
אנה שניידר
האם יש למישהו את זה פה?
אליעזר זנדברג
אני אקרא:

"(א) לא ישולמו סכומים לרשימה על פי סעיפים 9,7 ו-10(ב), אלא בהתקיים תנאים מוקדמים אלה:

(1) לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבהירות מסרה הרשימה לשר הודעה כאמור סעיף 11(א) (2),

(3), (4) ו-(5), בשינויים המחוייבים.

(2) את ההודעה האמורה בפיסקה (1) ימסור מי שצויין א1 שיצויין כבא כ1ח הרשימה או ממלא מק1מו לפי

סעיף 38 לחוק הבחירות.

(ב) הוראות סעיף 11(ב) יחולו על רשימה בשינויים המחוייבים. את ההודעה ימסור האמור בסעיף קטן

(א)(2)."

עכשיו תסבירי לי את זה. לדעתי זה שייך ל...
אהוד שילת
אתה קורא בח1ק המימון לרשויות ואנחנו עוסקים בח1ק מימון מפלגות.
אנה שנ"דר
סעיף 12 (א) בחוק מימון מפלגות אומר כך:" דין מפלגות המקיימות סיעה אחת -

(א) אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת יראו א1תן מפלגות בכל

הנוגע למימ1ן הוצאות ש1טפ1ת כאילו הי1 סיע1ת נפרדות."

זאת אומרת שזה מכסה אתכם. עכשיו באה ההגדרה כאן וא1מרת ש"סיעת אם" תהיה "סיעה מסיעות

הכנסת", מה שהיה עד עכשיו, "1כן סיעה הזכאית למימון הוצאות שוטפות לפי סעיף 12(א) לחוק מימון

מפלגות".
אברהם פורז
הניסוח נותן את התשובה, זה רק לא אלגנטי.
אנה שנ"דר
אז אפשר לנסח את זה יותר אלגנטי.
אליעזר זנדברג
בהסכם שלך עם "הליכוד" כתוב שלא רואים אותך כמשהו נפרד. תבדוק את זה.
מיכאל קליינר
אתה מערבב בין שני סעיפים. יש סעיף אחד שאומר שכאשר אתה רץ יכ1לה להיות רשימה שמורכבתמכמה מפלגות והיא צריכה להודיע ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. את זה לא עשינו.

בנוסף לזה בחוק המימון אמרו תיקון אחר, גם אם אתה סיעה אחת ולא יכול להתפרק אבל אתה מורכב

מנציגי מפלגות שונות אז אתה זכאי למימון. בתוקף זה אתה מקבל את המימון. ולכן הוא מצמיד את זה

לסעיף הזה.
היו"ר סאלח טריף
בסדר, אבל בשביל להסיר כל ספק וכדי שיהיה ברור צריך לכתוב "מפלגה".
איטה וצלר
ההגדרה נמצאת בסעיף ההגדרה של "סיעה".
אהוד שילת
אדוני היושב-ראש, חוק המימ1ן לרשויות המקומיות קש1ר בטבורו לחוק הבחירות. אני מציע שהמושגים

יהיו ככל שניתן זהים. מכיוון שבחוק הבחירות אי אפשר לכתוב שיגיש רשימה בא-כוח של סיעה שהוכרה לפי

סעיף 12 לחוק מימון, זה אבסורד גמור. אני מציע שמכיוון ששם משתמשים ב"מפלגה", רק לסעיף הזה, אם

אפשר, להגיד "וכן מפלגה שהוכרה כסיעה הזכאית למימון לפי סעיף 12 (א)". כל ההמשך נשאר. ואז אנחנו

עדיין משתמשים בא1תה מילה, "מפלגה", ואנחנו יודעים מה זה הברווז הזה.
מיכאל קליינר
אז אותו דבר בתיקון לסעיף 3-12 גם.
אנה שנ"דר
סעיף 2 מתייחס לסעיף 10 (ד) לחוק העיקרי. הסעיף מדבר על מקדמות. כתוב שם כך: "יושב ראש

הכנסת יודיע לשר על ההרכב הסיעתי של הכנסת ביום הקובע". עכשיו מר צבי ענבר מציע להוסיף בסופו:

"ועל הסיעות הזכאיות למימון הוצאות שוטפות לפי סעיף 12 (א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973". גם על

זה הוא יצטרך להודיע.
מיכאל קליינר
אז צריך להשתמש שוב באותה טרמינולוגיה, "מפלגות המוכחת כסיעות".
אהוד שילת
עוד תיקון אחד, תרשמי לך, גם בסעיף 10 (א) צריך לכתוב "סיעה או מפלגה זכאית לקבל מאוצר

המדינה", כלומר צריך לקבע את הזכות. זה לא רק ההודעה ליושב-ראש הכנסת. זה נכון מה שאמרת, צריך

רק לקבע את הזכות, שזה גם מפלגה. גם בסעיף 10(א) להוסיף את המילה "מפלגה".
איטה וצלר
"מפלגה שיש לה יצוג בכנסת", לא מפלגה סתם.
אברהם פורז
"שיש לה לפחות חבר כנסת אחד". "יצוג בכנסת" זה לא ניסוח טוב, "שלפחות נמנה עליה חבר כנסת

אחז", או משהו כזה. אין מושג מה "יצוג בכנסת". "שיש לה נציג בכנסת", אולי. צריך לכתוב "שלפחות חבר

כנסת אחד נמנה עליה".
אנה שניידר
אנחנו לא מנסחים כרגע.
היו"ר 0אלח טריף
מה זה "יצוגיי?
איטה וצלר
המונח הוא מתוך חוק המפלגות. ההגדרה של "מפלגה" זה "חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך

חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגן בכנסת על-ידי נבחרים". אפשר בטרמינולוגיה הזאת

להשתמש.
אברהם פורז
כן, נשתמש בהגדרה של "מפלגות".
אנה שניידר
ודבר נו0ף זה סעיף 26, שמדבר על דין סיעת-אם. בסעיף קטן (ד) היום כתוב "הודעות מטעם סיעת אם

ימסור בא כוחה על פי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלא מקומו". ההצעה אומרת שבסופו יבוא

"הודעות מטעם סיעת אם - בהגדרה החדשה - שהיא סיעה הזכאית למימון הוצאות שוטפות לפי סעיף

12 (א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, ימסור חבר הכנסת שהוא נציגה של אותה סיעה, על פי סעיף 6

לחוק האמ1ר".
אהוד שילת
אבל פה גם בסעיף 26(א) שוב יש להוסיף ש"הוראות סעיפים אלו ואלו לא יחולו על סיעת-בת של

מפלגה אלא יחולו על סיעת האם". סעיף 26 זה "דין סיעת אם". עכשיו אנחנו באים ואומרים שסיעת-אם זה

סיעה או מפלגה, אז צריך להחיל את הדברים האלה בכל מקום בסעיף הזה, לא רק בסעיף קטן (ד).
מיכאל קליינר
לכן, אגב, מר ענבר הלך למילה "סיעה" המושאלת של סעיף 12(ב), כדי להתחמק מהתיקונים האלה.
אהוד שילת
כן אבל אם מכניסים את זה ב"סיעת אם" אז לא צריך לפרט הלאה.
אברהם פורז
אסור ליצור סיטואציה שאי אפשר יהיה להבין על מה מדובר בכלל.
היו"ר סאלח טריף
מה עוד יש לנו, מר שילת? האם זה כל מה שאנחנו צריכים להכניס בחוק המימון?
אהוד שילת
כן. כמובן הערתי הערות על חוקים אחרים.
אברהם פורז
גברת שניידר, אני מבקש בכל זאת להכניס את הדבר הזה. יש לפעמים מפלגה שרוצה לתמוך בסיעהבשלטון המקומי, בין על-ידי עזרה כספית או בין על-ידי פירסום מודעות תמיכה. היום זה דבר אסור. אני

הסברתי את זה. נניה ש"שינוי" רוצה לקרוא למצביעי "שינוי" בירושלים לתמוך במר שמעון שטרית לראשות

העיריה, אני לא יכול.
היו"ר סאלח טריף
איך אתה ניסהת את זה?
אנה שנ"דר
זה לעניין סעיף 16. סעיף 16 מדבר על הגבלת הכנסות. סעיף קטן (א) היום אומר "לא תקבל סיעה או

רשימה במישרין או בעקיפין כל תרומה מתאגיד, בארץ או בחוץ לארץ" - זה מקביל לחוק מימון מפלגות -

ואתה מציע להוסיף "סיוע בהשגת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 13, או פירסום תמיכה בסיעה או ברשימה

הנעשים על ידי מפלגה הרשומה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, לא ייחשבו כתרומה מתאגיד".
אהוד שילת
מתי ניסחת את זה, עכשיו תוך כדי דיבור?
אברהם פורז
לא, אני הגשתי את זה כהצעת חוק.
אנה שנ"דר
מה זה "סיוע"?
מיכאל קליינר
חבר הכנסת אברהם פורז, אני אומר לך דוגרי, אנחנו מסדירים נושא מסויים שהיה באמת בקונצנזוס

והוא עבר פה אחד בכנסת. כאשר אנו מחברים לזה גם את נושא המימון אז ברור שרצו להסדיר את העניין

של סיעת-אם. אבל נזה שאתה מעלה זה באמת נושא אחר.
אברהם פורז
אני אתן לך דוגמא. לנו יש כניראה איזה "דיל" בפתח-תקווה, "שינוי" יחד עם "גשר". נניח שהם יחליטו

לרוץ בתור סיעה מקומית כי יש להם נציגים במועצה היוצאת. גם אני וגם אתה לא נוכל לתת להם אפילו כוס

מים.
איטה וצלר
על כוס מים לא נלך לרבנות.
אברהם פורז
אם אני אכיר בו כסיעת-בת זה אולי יקלקל לו.
אליעזר זנדברג
חבר הכנסת קליינר, אני אגיד לך איפה יש לך אינטרס. למשל כשאתה תומך במועמד אחר לרשות עיר,

אפילו כשאתה רץ למועצת העיר, אתה לא יכול לתמוך בו.
אברהם פות
אתה לא יכול לפרסם אפילו מודעת תמיכה.אני מציע, כדי שלא יטענו שזה נושא חדש, להעביר את זה לקריאה הראש1נה.
איטה וצלר
בקריית שמונה ההצעה הזאת פותרת לך את הבעיה לגבי העתיד.
מיכאל קליינר
למשל מר חולדאי רץ עם רשימה עצמאית ומשלב נציגי "גשר" אך המפלגה הזאת לא נקראת "גשר".

אני חושב שחבר הכנסת פות צודק.
איטה וצלר
אגל אז אתם הולכים אולי ל0יעה מאוחדת, זה משהו אחר.
אברהם פות
נניח שאני במקום מסויים מתמודד רק למועצת הרש1ת. אני רוצה למשל לקרוא לתומכים שלי לתמוך

במועמד העבודה לראשות העיר. הי1ם אני אפילו לא יכול לפרסם מודעה כי אז י1צא שנתתי תרומה לתאגיד.
אנה שניידר
השאלה היא איפה הגבול.
אברהם פ1ת
הגבול הוא שמפלגה היא לא תאגיד לצורך תמיכה בסיעת-בת. כשדיברנו על איסור תרומה לא התייחסנו

לגופים פוליטיים אלא לתאגידים כלכליים.
היו"ר סאלח טריף
אבל אם הוא רוצה להשתמש בכספים שלך כדי לעשות לעצמ1, אז זה יהיה חוקי מעכשיו.
אברהם פות
הדבר היחיד שהוא פרובלמטי, שאם אני אתמוך בו אז אולי הוא יעבור על תקרת ההוצאות, זה הבעיה

היחידה והיא אכן בעיה. אבל אני חושב שלא יתכן לראות מפלגה שעוזרת בפוליטיקה למישהו כתאגיד.

הכוונה היתה שגופים כלכליים לא יתנו תרומות.
מיכאל קליינר
אני אגיד לך מה הבעיה שלי. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאני בעד החוק, אלא מה, פה הלכנו על דבר

שהוא באמת נקודתי, שהוא גם נתמך בכנסת על-ידי סיעה שאולי היום היתה רוצה להצביע אחרת אבל יש

לה הסכם שגם הוצג בפני שולחן הכנסת.
אברהם פות
אף מפלגה לא תתנגד לזה.
מיכאל קליינר
אני אומר ש"הליכוד" תמך בהצעה הזאת בעל כורחו מכיוון שיש הסכם. אנחנו צפינו את הבעיה הזאת

כאשר הקמנו את "הליכוד-גשר-צומת", כשהיה ברור שאנחנו לא הולכים לה1דעה ליושב-ראש הכנסת

שאנחנו מפלגות נפרדות. אז אמרו לנו שעניין מימון המפלגות נפתר ואילו עניין ה...
היו"ר סאלח טריף
יש לנו אורחים בלתי קרואים אבל רצויים. אתם יכולים לשבת איתנו.
מיכאל קל"נר
עניין מימון מפלגות מוסדר ואם יש צורך תהיה לנו זכות להעביר שם...

אברהם פורץ;

"הליכוד" או "גשר" לא יכולים למשל לקרוא לתומכיהם לתמוך בחבר הכנסת אולמרט בירושלים כי חבר

הכנסת אולמרט מתמודד בסיעה עצמאית.
איטה וצלר
אלא אם הוא סיעת-בת.
אברהם פורז
אני מציע לכלול את זה בקריאה הראשונה.
אנה שנ"דר
זה עלה בחוק מימון מפלגות ואמרו שזה בעייתי.
מיכאל קל"נר
יש דבר שיש עליו קונצנזוס אז בואו נעביר את זה.
אליעזר זנדברג
מה דעתך שנכניס את הנושא רק בתמיכה במועמד ולא בין סיעות? זו יכולה להיות פשרה.
מיכאל קל"נר
יש היגי1ן גם בהצעה הרחבה של חבר הכנסת פורז.
אברהם פורז
אני מבטיח להוריד את זה אם תהיה התנגדות.
איטה וצלר
עוד לא הספקנו לחשוב על ההצעה.
מיכאל קל"נר
הצעת החוק שלנו מוסכמת על דעת יושב-ראש הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת. אני לא רוצה

שנעכב את העניין של הקריאה הראשונה. אני מציע שאם תהיה הסכמה עד הקריאה הטרומית, שזה ייכנס

ואם לא תהיה הסכמה אז זה ישאר מחוץ להצעת הח1ק.
היו"ר סאלח טריף
לא ככה זה עובד. אנחנו צריכים לקבל החלטה.
אברהם פות
אני מציע שנצרף את זה להצעת החוק ואני מבטיה להוריד את זה אם לא תהיה תמיכה. אם אהרי

הקריאה הראשונה תהיינה בעיות, אני אסיר את זה.
איטה וצלר
זה נושא שאי אפשר לענות עליו מהשרוול.
היו"ר סאלח טריף
אני חייב לאשר את זה לקראת הקריאה הראשונה. לא נקיים עוד ישיבה בעניין הזה. ננסה עכשיו לנסח.
אנה שנ"דר
אם תוכל לסכם מה סוכם עד כה.
היו"ר סאלח טריף
נקרא את החוק.
בשם החוק
אני מציע שזה יהיה כשם החוק שהציע מר צבי ענבר.
אהוד שילת
היועץ המשפטי של הכנסת תיקן רק חלק מסויים ולא את הכל. אני מציע לכתוב "הצעת חוק הרשויות

המקומיות (תיקוני חקיקה) (בחירות)".
מיכאל קליינר
למה כאן לא להשתמש בשם החוק כפי שהציע מר ענבר?
אברהם פורז
כי מכניסים עוד דברים. כמה שהשם פחות יומרני כך הוא יותר טוב.
אנה שניידר
אנחנו לא צריכים כרגע לאשר אף ניסוח, רק עקרונות.
מיכאל קליינר
אבל היושב-ראש לא מתכוון לעשות ישיבה נוספת, היום צריכים לסיים.
היו"ר סאלח טריף
היום נסיים את העקרונות.
אנה שניידר
בסעיף 1 יהיה שינוי בהגדרה של "סיעת אם". הדברים הנוספים הם נלווים לתיקון העיקרי. יש פה

הגדרה של "סיעת אם" - "סיעה מסיעות הכנסת וכן סיעה הזכאית למימון הוצאות שוטפות לפי סעיף 12(א)

לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973".
אליעזר זנדברג
אז את לא צריכה את התיקון שלי לסעיף 36א?
אנה שניידר
אני אבדוק.... אני לא בטוחה שצריך תיקון.
אהוד שילת
בוודאי שכן, אנחנו צריכים לעש1ת תיקונים עקיפים ב-4 חוקים עקיפים.
אנה שניידר
התכוונתי שאני כרגע לא יודעת אם צריך תיקון בסעיף 36א. ברמה העקרונית, יהיה תיקון.
מיכאל קליינר
האם עדיין צריך את התיקון שתבר הכנ0ת זנדברג מציע?
אהוד שילת
מה שהצעתם זו בעצם הצהרת כוונות. אנחנו צריכים לפרוט את זה לפרטים.
היו"ר 0אלח טריף
העיקרון הראשון הוא שלמפלגה יש נציג שהוא חבר כנסת.

העיקרון השני הוא רישום בא-כוח של מפלגה אצל רשם המפלג1ת.
אברהם פורז
וההרכב הסיעתי של המפלגה.
אליעזר זנדברג
אהוד שילת: בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) בסעיף 35(א) - צריך לקבוע שגם מפלגה רשאית להגיש רשימה

(מפלגה שיש לה נציג בכנסת).

בסעיף 35(ז) צריך להוסיף שמי שחותם על זה הוא בא כוח של המפלגה.
מיכאל קליינר
כלומר זה מפלגות שיש להן רק עבר, לא מפלגות שיש להן עתיד.
אהוד שילת
מי שחותם זה בא-כוח מפלגה שהודיעו עליו לרשם המפלגות.
אברהם פורז
האם הוא חייב להיות חבר-כנ0ת?
אהוד שילת
לא. הוא צריך להיות מוגדר כבא-כוח אצל רשם המפלגות.

סעיף 39 קובע אותיות לסיעות המתמודדות בבחירות. זכות הקדימה היא לסיעת כנסת, מתחתיה סיעה

של המועצה היוצאת, ואחר-כך רשימה חדשה לפי סדר ההגשה, מי שהקדים להגיש. זה דומה מאוד למה

שיש בחוק הבחירות לכנסת. לא מכרת שם מפלגה מכיוון שמתירים למפלגה להגיש ...
היו"ר סאלח טריף
לעני/ח. דעתי צריך לתת לה סדר עדיפות וקדימות בעניין של אותיות, אחרי סיעות.
אליעזר זנדברג
בין סיעת כנסת לסיעה מקומית.
אהוד שילת
גם לגבי האותיות? זאת הבעיה, את זה צריך לקבוע.
אברהם פורז
אם הוא השתמש בעבר באותיות אז יש לו קדימה עליהן, זה ברור. הבעיה היא מה קורה אם הוא לא

השתמש בהן.
מיכאל קליינר
אז אין לו קדימה.
אליעזר זנדברג
יש מדרג ביניים. אני מחלק את זה לשני סוגים של מפלגות: מפלגה שיש לה באיזשהו מקום בארץ

נציגות ברשות מקומית ומפלגה שאין לה. זאת שאין לה לדעתי צריכה להיות מתחת לסיעה המוניציפלית,

יחד עם רשימה חדשה. זאת שיש לה ולו במקום אהד, דינה מתחת לסיעה בכנסת ומעל רשימה מקומית.

אני רוצה להסביר למה, כי יש מיקרים למשל שביום ההכרזה מישהו מהסיעה שלך במקום מסויים מחליט

שהוא לוקח את האות איתו. אני רוצה שלמפלגה במקרה הזה תהיה בכירות עליו. אבל אם המפלגה הזאת

היתה חדשה ולא היתה בשום מקום, דינה מתחת לסיעה המקומית.
מיכאל קליינר
אני חושב שזה מסובך. אתה נותן למפלגה את הזכות. אם אין למפלגה אות קודמת אז אין לה מה

לעשות עם הזכות הזאת.
אברהם פורז
אחרת יוצא שהוא יכול לבחור אותיות לפני אחרים וזה לא הגיוני. אם אין לו אותיות ואתה נותן לו קדימה

הוא פשוט בוחר ראשון. זה לא בסדר.
אליעזר זנדברג
חבר הכנסת מיכאל קליינר, אני אתן לך דוגמא, נניח שאני לא מתמודד בשום מקום בארץ בבחירותהמוניציפליות. באה "גשר", ויש לי "צומת" מקומי בחיפה. אם הבחור בחיפה רוצה להמשיך עם ה"ץ" שלו

ו"צומת" לא מתמודדת בשום מקום, לגיטימי שהוא ימשיך. תבוא אתה, אם יש לך עדיפות, למרות שאתה לא

קיים בשטח ואתה יכול לומר שאתה לוקח לו את ה"ץ". או רשימות מקומיות, כל מיני "צעירים למען חיפה",

"אזרחים למען עכו", כל מיני דברים כאלה, אתה לא יכול לגנוב להם את האות.
מיכאל קליינר
יש גם רשות שופטת במדינה הזאת. אני לא צריך כל דבר לקבוע עד הסוף. אתה קובע את העיקרון, למי

יש זכות קדימה על בחירת האותיות. למשל לצורך השם, כי יש אינטרס של אחידות. בניגוד ל"צומת", ל"גשר'

לא היתה רשימה בעבר. נדמה לי שחבר הכנסת דוד מגן באיזשהו שלב כן לקח אותיות, אני אפילו לא יודע

אם היתה לזה משמעות, כי הרי "גשר" היתה סיעה יוצאת בסוף הכנסת ה-13 שכללה את חברי הכנסת

דוד לוי ודוד מגן. אני לא יודע אם הם לקחו אות או לא לקחו אות אבל זה עניין עובדתי.
אהוד שילת
אין לזה משמעות.
מיכאל קליינר
אם כך אז בחר שלעניין האות אין לזה משמעות. לעומת זאת לעניין האחידות אתה קובע את העיקרון

שהמפלגה הזאת היא אחרי סיעה ולפני סיעה מקומית. בחר שאם תהיה התנגשות אז יש מפקח על

הבחירות והוא יחליט בהתאם לחוק.
אברהם פורז
לא, הוא לא יכול להחליט, אין לו סמכות.
אהוד שילת
אבל החוק עוד לא אומר כלום.
אברהם פורז
מה שחבר הכנסת זמ-ברג אמר זה הדבר הכי הגיוני.
אהוד שילת
יכול להיות שאפשר ללכת גם לשיטה הזו אבל צריך להכניס לזה הוראה בחוק ולקבוע מה, כלומר על מה

זכות הקדימה היום. אין לסיעת כנסת זכות קדימה על כל אות וכינוי שבעולם אלא על אותו כינוי שבו היא

נבחרה לכנסת.
היו"ר סאלח טריף
ואם היא לא נבחרה לכנסת ואין לה אות?
אהוד שילת
אם היא לא נבחרה, כמו "גשר" שלא היתה לה בכלל אות, או "צומת", שהיתה להם אות בכנסת

הקודמת ולא בכנסת הנוכחית, ולכן אין להם זכות לזה, אז ראשית אפשר להחיל את הכלל שחבר הכנסת

זנדברג הזכיר. שנית, אם רוצים ללכת לפי השיטה הזו אפשר לבוא ולהגיד בחוק שעד יום איקס לפני

הבחיחת - לא עד יום הגשת הרשימות - מפלגה שיש לה נציגות בכנסת תודיע לרשם המפלגות או למישהו

מה האות שהיא בוחרת ורק לגבי האות הזאת תהיה לה זכות קדימה. גם זו אופציה וצריך לכתוב אותה,
היו"ר סאלח טריף
זה ההסדר שנקבל.
מיכאל קליינר
הוא צודק, שיהיה רק על אות אחת, שיהיה אהיד.
אהוד שילת
הסעיף הבא זה סעיף 36 בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), שמגדיר מה זה "סיעה". צריך להכניס

שם, בדומה להגדרה של "סיעה" (שהיא "משהו שיושב ראש הכנסת פרסם ברשומות שהיא סיעה"), שהיא

תלויה בהודעתו ברשומות של יושב-ראש הכנסת, כמקובל מזה עשרות שנים, צריך פה להכניס הגדרה של

"מפלגה". לגבי מפלגה צריך לעשות משהו שדומה למה שיש בחוק הבחירות לכנסת ולכתוב ש"מפלגה" זה

"מפלגה שיש לה יצוג של לפחות אחד, שנרשמה אצל רשם המפלגות ושהוא הודיע לשר עליה לא יאוחר

מהיום העשירי שלפני המועד הסופי להגשת הרשימות".
אליעזר זנדברג
למה אתה צריך להגדיר "מפלגה" פה?
אהוד שילת
אני צריך לדעת לקבל ממנו רשימה של מפלגות ומי באי כוחם. אני רוצה שייתן לי רשימה מסודרת 10

ימים לפני הגשת הרשימות.
אליעזר זנדברג
הוא צריך להיות רשום כמפלגה אצל רשם המפלגות. או אולי בילקוט הפירסומים.
אהוד שילת
אני לא יכול לחפש 20 שנה אחורה.
היו"ר סאלח טריף
הגישה של מר אהוד שילת היא הגישה הנכונה. זה פרטים ברורים.
אהוד שילת
זה מה שיש לי בחוק הבחירות לרשויות המקומיות.

עכשיו צריך לתקן עוד חוק אחד והוא חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם),

שאנחנו קוראים לו "חוק הבחירה הישירה" בקיצור. שם צריך לתקן סעיף אחד.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו לא מתקנים בחוק הבחירה הישירה הכללי.
אהוד שילת
צריך לתקן את סעיף 5 ואת סעיפי המשנה שלו. בסעיף קטן (א) נקבע איזה גוף רשאי להגיש מועמדות

לראש רשות ואילו סעיף קטן (ב) אומר מי רשאי לחתום. זה בהתאם למה שאמרנו בסעיף הקודם, שרשאי

להגיש גם מפלגה, ולחתום - בא-כוח מפלגה. זה התיקון המקביל. צריך להוסיף בסעיף קטן (א) - "מפלגה",

ובסעיף קטן (ב) - "בא כוח מפלגה", כפי שמנסחים את זה בסעיף 35(ז) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות).על חוק המימון דיברנו.

התיקון האחרון שצריך להכניס זה בחוק המפלגות עצמו בסעיף 19ב רבתי. צריך להפוך אותו לסעיף קטן

(א) ולהוסיף סעיף קטן (ב) מקביל-תואם, שאומר שרשם המפלגות יודיע לשר מי הוא בא-כוח של מפלגה.

כלומר, המפלגה צריכה להודיע לרשם והרשם יודיע לשר לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד קבלת הרשימות.

לא יום אחד כמו בכנסת אלא 10 ימים.
אברהם פורז
ושהוא יבדוק בכל רשות מקומית אם חתם מי שצריך לחתום.
היו"ר סאלח טריף
אלו הקטעים שאנחנו אישרנו אותם. חוץ ממה שדיברנו לגבי הצעתו של חבר הכנסת אברהם פות,

שסיכמנו שאם תהיינה בעיות אז הוא יוריד את העניין. אנחנו אישרנו את העקרונות. גברת אנה שניידר תנסח

לנו את זה להכנה בקריאה ראשונה.
איטה וצלר
אני חושבת שצריך לחשוב על עוד תיקון לעניין של נציגים של מפלגות כי לא בהכרח יש לכם נציגים לפי

חוק המימון. הסיעה לא יכולה לקבל מימון לרשויות המקומיות אם אין לה נציג. לגבי סיעות-אם הרי יש להם

את הנציגים בכנסת.
אברהם פורז
אז זה הולך עם נציג הסיעה אצל רשם המפלגות. מה שהולך אצל רשם המפלגות זה מקביל.
איטה וצלר
לרשם המפלגות אין נציגים. זה נציג לצורך סעיף 26.
היו"ר סאלח טריף
אני רק אכניס, כדי שיהיה ברור לצורך הפרוטוקול, את מה שהציע חבר הכנסת אברהם פורז לנושא

מימון הבחירות,שסיוע בהשגת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 13, או פירסום תמיכה בסיעה או ברשימה

הנעשים על ידי מפלגה הרשומה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, לא יחשבו כתרומה מתאגיד". אנחנו

נאשר את זה ובתנאי שלא תתעורר התנגדות.
אברהם פורז
בסדר, אחרי קריאה ראשונה נחזור ונדון בזה. אם יהיו חילוקי דיעות מהותיים והתנגדות גדולה אז...
היו"ר סאלח טריף
אם יהיו חילוקי דיעות בזמן ההכנה לקריאה ראשונה אתה תחזור בך.
אברהם פורז
זה בידי הוועדה. אני מסכים לכך. מה, אני בעל הבית של הוועדה?
היו"ר סאלח טריף
לא, אבל אני רוצה שזה יהיה מוסכם עליך היות ויש לי יחס חיבה מיוחד אליך.
אברהם פורז
אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר סאלח טריף
רבותי, אני מאוד מודה לכם.
אברהם פורז
אנחנו מודים לכבוד היושב-ראש.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים