ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/05/1998

השביתה במועצה המקומית בית-ג'אן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0ר1 לא מתוקןפרוטוקול מסי 230

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. ט"ז באייר התשנ"ח (12 במאי 1998). שעה 11:10
נוכחים
חברי הוועדה: 0אלח טריף - היו"ר

מיכה גולדמן

סאלח סלים
מוזמנים
חה"כ תמר גוז'נסקי

חה"כ אחמד סעד

רות י1סף - מנהלת מהלקת תקציבים, משרד הפנים

עפיף עמאר - קצין מחוז, משרד הפנים

בני רייך - סמנכ"ל ארגון כספים, כלכלה ותאגידים, המנהלה הארצית ל

משרד התשתי1ת הלאומיות

יוסי כהן - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

אבי נתן - מינהל הפיתוח, משרד החינוך, התרבות והספורט

אודי כתריאל - מנהל אגף בינוי ותקצוב, משרד החינוך, התרבות והספורט

אהרון איינשטיין - סמנכ"ל מע"צ

יוסף קבלאן - יושב-ראש מועצה מקומית בית-ג'אן

דבור אסד - מ"מ י1שב-ראש מ1עצה מקומית בית-ג'אן

רגא סלאלחה - הבר מועצה מקומית בית-גיאן

שלמה הולנדר - גזבר מ1עצה מקומית בית-גיאן

ניר ענבי - רואה חשבון, מועצה מקומית בית-גיאן

אמין הטיב - מזכיר המועצה המקומית בית-גיאן

מוחמד נפאע - ח"כ לשעבר, נציג ציבור, בית-גיאן

סאלח בגת - בית-גיאן

חסאן חלבי - בית-גיאן

כאמל חרב - בית-גיאן

זיסאף טפאש - בית-גיאן

נמיר טפאש - בית-גיאן

פאיז מנצ1ר - בית-גיאן

דיב סויד - בית-גיאן

סעיד סויד - בית-גיאן

נסיב סוידי - בית-גיאן

גמיל עזב - בית-גיאן

סעד עלי - יו"ר ועד עובדים, בית-גיאן

האיל עמדי - בית-גיאן

אסד פארסנגם -בית-גיאן

נאיף פארס - בית-גיאן

אניס קבלאן - בית-גיאן

נואף קבלאן - בית-גיאן

נאיף קבלאן - בית-גיאן

סלאח קבלאן - בית-גיאן

עלי קבלאן - בית-גיאן

פלאח קבלאן - בית-גיאן

רפיק קבלאן - בית-גיאן

עזאת קזאמל - בית-גיאן

איוב קרא - בית-גיאן

כמיל שאהין - בית-גיאן

ראסן תיחפה - בית-גיאן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
השביתה במועצה המקומית בית-ג'אן.השביתה במועצה המקומית בית-ג'אן
היו"ר סאלח טריף
ברוכים הבאים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנהנו דנים היום בנ1שא

השביתה במועצה המקומית בית-ג'אן. אני קודם כל רוצה לברר מי נמצא איתנו כאן מלבד ראש מועצת

בית-גיאן, מר יוסף קבלאן, נציגי המועצה ועובדי המועצה. נמצאים איתנו גברת רות יוסף, מנהלת מחלקת

תקציבים במשרד הפנים, ומר אהרון איינשטיין, סמנכ"ל מע"צ. מר יוסי כהן מהאוצר ומר אבי נתן מהחינוך עוד

לא הגיעו. נוכחים כאן מר בני רייך, שהוא סמנכ"ל במינהלה הארצית לביוב, וכמובן קצין המחוז במשרד

הפנים, מר עפיף עמאר. אנחנו נתחיל ואני מבקש ממזכירת הוועדה לבדוק מה עם מר י1סי כהן ומה עם נציג

משרד החינוך, שצריכים להגיע לכאן.

רבותי, אני רוצה לפתוח בכמה מילים של הקדמה לעניין הזה. בית-גיאן הוא ישוב שסובל תקופה ארוכה.

אנחנו לא סתם עדים להפגנות ולשביתות באופן מתמשך, ב-10 השנים האחרונות, מאז שאני מכהן בכנסת

ולפני זה כשכיהנתי כראש מועצה, לדאבוני הרב אני עד לכאב רב שמביעים לא פעם אנשי בית-גיאן. היה שם

סבל מאוד מתמשך, בתחומים רבים ושונים. זה התחיל בעניין הקרקעות, שמורות הטבע. לשמחתי הרבה

העניין הוסדר לאחר מאבק ממושך. פעם נוספת אני מברך את ראש המועצה ואת אנשי בית-גיאן וגם את

ה"ירוקים", אנשי שמורות הטבע, על כך שהגענו להסדר. אבל לדאבוני כשאני מסתובב בבית-ג'אן אני עדיין

ר1אה שהפית1ח שבית-ג'אן רא1יה לו ושצריך להתבצע אינו מתבצע כרא1י.

בית-גיאן היא באמת נושאת הדגל של המאבק שלנו. כל הציבור הזה זוכה לצערי עדיין לאפליה, לא

לאפליה מתקנת אלא לאפליה הפוכה. חזרנו לאח1ר בתחומים רבים, בעיקר בתחומי החינוך ובתחומי

הפיתוח האחרים, מבחינת הקצבות למיגזר הערבי כולו. אפילו בישובים הדרוזיים שהיו בקו העימ1ת

ובמקומות אחרים היתה פגיעה. ראינו את הפגיעה הזאת גם בהעברות התקציביות שהיו מתקציב המדינה,

ממקומות אלה למק1מ1ת אחרים, והיש אי אפשר להסתיר שום דבר.

לכן טוב עש1 החברים שיצאו למאבק. אני מצטער שצריך להגיע עד כדי כך כדי להשיג שווי1ן זכ1י1ת

במדינתנו. חבל לי 1כואב לי שאנחנו חוגגים את שנת החמישים ובמק1ם שאנחנו נצעד קדימה לסגירת פערים,

בהליכה לקראת שוויון, אנחנו נאלצים להגיע למחאות כדי להביא להקצבה ממלכתית נאותה וש1וה לכל

אזרח. זה המצב.

אני בתחילת הדיון מבקש מראש המועצה, מר י1סף קבלאן, ידידי הט1ב, או מי מטעמו, להציג לנו על מה

מדובר בבית-ג'אן, באיזה משרדים, מה קרה, למה הגענו למשבר הזה. אחרי זה נשמע את נציגי המשרדים

השונים. בבקשה, אדוני.
יוסף קבלאן
תודה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה לברך אותך, אדוני יושב-ראש הוועדה, על התושיה ועל הדאגה

שגילית, יחד עם יתר חברי הוועדה, שמרגע ששמעתם שיש בעיה בבית-גיאן הוזעקתם וראיתם לנכון לחן

בבעיה של בית-גיאן, שהיא באמת יוצאת דופן. אומנם השלטון המקומי מנהל מאבק כבר יומיים ברמה

ארצית בגלל שהממשלה לא מכבדת את התחייב1יותיה כלפי השלטון המקומי, במיוחד בנושא ההסכמים,

בנושא תוכניות ההבראה, וגם בנושא המטלות שהוטלו על הרשויות המקומיות. אבל בבית-גיאן הגיעו מים עד

נפש 1המצב בלתי נסבל.

אני אפרט מספר נושאים. אני שמח שנוכחים כאן חלק מנציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

אני אפתח בנושא של משרד הפנים. ב-11.1.98 ישבנו עם גברת אלונה עלה, מנהלת אגף תקציבים,

מטעמה של גברת רות יוסף, ודנו בנושא תוכנית ההבראה. סיכמנו בעיקרון תוכנית הבראה למועצה

המקומית בית-גיאן והתחלנו ליישם את החלק שלנו. החלק שלנו התבטא בתחומים רבים מאוד, בין בתחום

של קיצוץ בהוצאות השכר, בין בתחום של פיטורי עובדים וה1צאת עובדים לפנסיה מוקדמת. כל ע1בדי

המועצה המקומית, לרבות ראש המועצה, וכל הנבחרים בצעד יוצא דופן ויתרו על 10% משכרם למשך חצי

שנה. זה בא לידי ביטוי במאות אלפי שקלים שהורידו את רמת השכר, נוסף לביטול שעות נוספות.בשנת 1995 קיבלתי 95 תקנים מוניציפליים ועכשיו בשנת 1998 אני עדיין שומר על אותו תקן, כאשר

אני לא מאייש את הכל, אני מאייש רק 86 תקנים מוניציפליים. כך שמבחינת הוצאות השכר אנרונו, רבותי,

"על הפנים" כדי להתייעל. עיקר העבודה היא יותר בשטה של הוצאות המימון. שלא יבוא פה מישהו בטענות

שרמת הוצאות השכר במועצה המקומית בית-ג'אן היא כל-כך גבוהה. להיפך, כבר 3 שנים אנו שומרים על

אותה מסגרת, עשינו קיצוצים משמעותיים מאוד ואנו ממלאים את ההלק שלנו על-פי תוכנית ההבראה.

אני לא חצה להגיד שמשרד הפנים אשם בקטע הזה. משרד הפנים מנ0ה לעשות תוכניות הבראה, כפי

שאנהנו עדים ברמה הארצית. משרד האוצר לא העביר 500 מיליון שקל למשרד הפנים כדי לקיים את

תוכניות ההבראה בטענה שחוק האכיפה תקוע בוועדת הפנים. אני לא יודע איך אפשר לדבר על חוק אכיפה

כאשר מדובר על נושא של תשתיות, על נושא של הוצאות מימון והלוואות שעה שמכבידות יתר על המידה

על תקציב המועצה המקומית. לו היה מדובר רק בעניין של תקנים אז הייתי יכול לדבר על ח1ק האכיפה.

הבעיה שלנו במשרד זה ובמשרדים אחרים היא בנושא תוכנית ההבראה. לא יתכן שמצד אחד 5 חודשים

מועצת בית-גיאן תקיים תוכנית הבראה, תשנה את מצבה לרעה, תיפגע בתדמיתה, אנחנו פשוט מאוד

מקפחים את התושבים ואת העובדים, ומאידך משרד הפנים מצפצף עלינו ולא מקיים את התוכנית הזאת.

זה צד אחד.

הצד השני הוא אי שחרור כספי פיתוח. יש לנו קרוב לחצי מיליון שקל כספי פיתוח תקועים זה מספר

ח1דשים אצל גברת מרים ל1י ואצל איקס ואצל ולי, הכל תק1ע. מאידך אנחנו נאלצים לשלם את הכספים

האלה מאהר ועל-פי חוזים אנו חייבים לשלם, אחרת הסכומים האלה מצטברים להוצא1ת מימון אדירות, אך

הכספים תקועים.
היו"ר סאלח טריף
האם יש לך הערכה בכמה כסף מדובר?
יוסף קבלאן
לגבי תוכנית ההבראה - על-פי המסמך של ה-11.1 מגיע לנו 2.7 מיליון שקל, אבל המסמך אז דיבר על

הגרעון נכון ל-31.12.96 ואילו דו"ח רואה החשבון מ-31.12.97 מראה שמאז נצבר עוד 3 מיליון שקל גרעון.

ממה הוא נובע? מהוצאות מימון בלבד, רבותי, הוצאות מימון, מעל ל-6 מיליון שקל הלוואות שעה לאשראי

השוטף בבנק, שכל שנה זה נצבר ונצבר. נכון להיום הגרעון בתקציב השוטף מגיע לכ-11 מיליון שקל, ועיקרו

הוצאות מימון. אנחנו מתייעלים מאוד בנושא של כוח אדם וכדומה, והוא הדין גם בפעולות, והדו"ח1ת

המבוקרים מדברים בער עצמם. זה בנושא משרד הפנים.
היו"ר סאלח טריף
הגרעון שמדברים עליו הוא עד סוף 1996?
רות יוסף
זה ההסכם עם האוצר.
היו"ר סאלח טריף
ומה עם ההתייחסות לכל נושא המימון? זה לא הובא בחשבון?
רות יוסף
זה נגזר מהגרעון של 31.12.96.
יוסף קבלאן
הבעיה היא שאי אפשר לדבר על הגרעון הנוסף. אני מבין את משחר הפנים אבל מצד שני אנחנו אלו

שסובלים. כל עיכוב של חודש צובר מאות אלפי שקלים בהוצאות מימון והכל מתאסף ומתעכב. אי אפשר

לסבול את זה יותר.אנחנו עדים ב-6 החודשים חאחרונים, לאחר המאבק של תושבי בית-ג'אן בנושא האדמות, להתנכלות

תרתי משמע לתושבי בית-ג'אן, בין אם זה עונש לאור העמידה האיתנה שלהם בנושא שההר אדמות 1בין

אם זה משיקולים פוליטיים. אנחנו פשוט לא נמצאים בכי0ו של מישהו. מה שכואב לנו אנחנו אומרים ומה

שאנחנו לא מרגישים ב1 נ1ח אנחנ1 ז1עקים. לפיכך אני מודה לי1שב-ראש שאמר: איפה שיש בעיה, איפה שיש

כאב, תימצא את תושבי בית-גיאן בחוד החנית.

אני לא רוצה לדבר, רבותי, לא על חללים ולא על שיחת בצבא ולא על דברים אחרים. אני רוצה שכולם

יסתכלו לתושבי בית-ג'אן בעיניים, בעיקר משרדי הממשלה. אנחנו לא נחותים משום ישוב במדינה הזאת

ומגיעות לנו מלוא הזכויות. אף אחד לא עושה לנו סובה.

אני אתייחס לנושא של תשתיות לאומיות. אני שמח שמר איינשטיין נמצא פה, הוא יודע כמה מאבקים

וכמה צעקות וכמה ישיבות ניהלנו עד שסוף סוף נחתם בין ממשלת ישראל לבין הרשויות המקומיות הדרוזיות

הסכם. חלקו של מע"צ ב-5 שנים הוא 100 מיליון ש"ח. כל שנה הם אמורים להזרים לרשויות הדרוזיות קרוב

ל-20 מיליון ש"ח. חלקה של בית-ג'אן ב-1997, ורק ב-1997 כי בשנים 96-95 לא נתנ1 לנו, הבטיחו לנו 3.7

מילי1ן שקל הרשאה להתחייב של מע"צ. על סמך המסמך הזה, בתיא1ם עם מר גולדברג, אישרו לנ1 לצאת

לביצוע פרוייקט פיתוח בכביש גישה. יצאנו לתכנון, שילמנו מעל 100,000 שקל כספי תכנון לפיתוח הכביש

והתאורה. לאחר שהעברתי את המסמכים למע"צ אמרו לי: לא, יש לנו סדר עדיפות אחר עכשיו, אנחנו לא

רוצים להשקיע את הכסף הזה בכביש ראשי, כי הכביש יחסית טוב. אמרתי להם: רבותי, כספי התיכנון יירדו

לטימיון, 100,000 שקל יירדו לטימיון, 1הם אמה לי: אנחנו נכסה את זה, תתכנן כביש טבעת פנימי.

יצאתי לתיכנון כביש טבעת פנימי, הוצאתי כספי תיכנון, יצאתי למיכרז, העברתי את תוצאות המיכת

לבקשתו של מר חיימוביץ למע"צ, ויש פה מסמכים כתובים. לאחר שהעברתי את תוצאות המיכרז ושיניתי

את מצבי לרעה העביה לי מסמך, וזה מדהים, זה היה כמ1 רעם ביום בהיר, אמרו לי שלדעתו של '/עץ שר

התשתיות הלאומיות, מר סמיר והבה, זה לא עומד בעדיפות לאומית. אינני יודע מה ליועץ השר ולהכרעה

עבור מע"צ ועבור מועצת בית-ג'אן איפה להשקיע את הכסף שמגיע לה. זה כסף עבור כביש פנימי. איפה

העדיפות הלאומית? בהתנחלויות? במקומות אחרים? אגי לא מבין. זה כסף שמגיע בדין, רבותי, הרשאה

להתחייב, והנה זה מה שהודיעו לנו.

אני שלחתי מכתב שאם לא ישחררו את ההקצבה הזאת אני אלך לתביעה משפטית. אבל רבותי, אי

אפשר לנהל מערכת רק בתביע1ת משפטי1ת. רשות שפועלת על-פי דין צריכה להתנהל בתום לב וביחס ש1וה

לכל הרשויות. לא יתכן לשלול מבית-ג'אן את החלק שלה, 3.7 מיליון שקל, לאחר יציאה למיכרז. אני מסתכל

בטבלה של 1998 ורואה שגם ב-1998 לא הקציבו לנו והעבירו את הכסף למקום אחר. יש פה איפה ואיפה

במשרד לתשתיות לאומיות ואי אפשר לעב1ר על כך לסדר היום. לא יתכן שהמדינה תנוהל משיקולים

פוליטיים ותקפח יש1בים רק בגלל שהם לא שייכים לליכוד או שייכים למפלגת העבודה או למפלגה אחרת,

בגלל צבע העיניים או בגלל שיקול פוליטי, במיוחד בשנת בחירות. זה ממש מדהים, רבותי, אי אפשר לעבור

על כך לסדר היום.

ה1א הדי1 גם בנ1שא של החשבונות של התיכנון. שלחתי חשבונ1ת תיכנון, 465,000 שקל, שהתחיים

לשלם אותם כבר לפני חצי שנה. אני כבר שילמתי את הכסף הזה למתכננים אך עד עכשיו שום דבר לא זז.

זה פשוט מאוד קיפוח והתנכלות, עם הדגשה על התנכלות, למועצת בית-גיאן משיקולים שהם זרים לעניין.

אני אחראי על כל מילה שאני אומר. זה בנושא תשתיות לאומיות.
בנושא פרוייקט הביוב
ישבתי עם מר צמח ישי, ואגב הוא איש הגון מאוד, ייאמר לזכותו, וגם הצוות שלו

הגון, אבל משום מה מופעלים שיקולים שהם לא לעניין. אחרי 4 חודשים שרצתי אחרי מר צמח ישי הצלחתי

להיפגש איתו ב-18.12 וסיכמנו על תוכנית לגבי פרוייקט הביוב, לגבי חלק לצאת למיכרזים. עד עכשיו, חלפה

כבר חצי שנה, בכבישים שאני מבצע בהם עב1ד1ת פית1ח אין ביוב ואני צריך לבצע את זה והכל תק1ע.

יותר מזה, מר צמח ישי הבטיח להעביר קרוב ל-645,000 ש"ח, כספים שנאלצנו לשלם לנושא

התשתיות והפיתוח של הכבישים, יש בידינו מסמך כתוב אך עד עכשיו שום דבר לא הועבר. אני לא מוציא

מכלל אפשרות שיד היועצים בחשה בקלחת הזאת ושהם מפריעים למועצת בית-גיאן בכל משח- ומשרד. לא

יתכן דבר כזה. ייאמר לזכותו של מר צמח ישי שהוא בן אדם הגון אבל הוא לא עוקב אחרי הדברים האלה

1את הכסף הזה בינתיים אנחנו שילמנו וזה מעיק על תשל1ם המשכורות של הע1בדים.
בנושא משרד החינוך והתרבות
מר שמחה שניאור לפני 4 חודשים אמר לי: צא למיכת בנושא כיתות

לימוד. בבית-ג'אן יש מעל ל-25 חדרים בבניינים שכורים שלא מתאימים בכלל לכיתות לימוד. אני לא מדברעל כית1ת של טרום-חובה, כי כל גני טרום-חובה וגני חובר, בבית-ג'אן נמצאים בבניינים שכורים. אני מדבר על

כיתות לימוד של כיתות אי-ז' וגם בתיכון. קיבלתי הרשאה, יצאתי למיכרז, העברתי את תוצאות המיכרז,

יצאתי כבר לביצוע, חלק מהתיכנון כבר בוצע, חלק מהמקדמות כבר שולמו, אך כאשר העברנו את

החשבונות למשרד החינוך והתרבות אז מר אודי כתריאל עיכב את הדברים האלה. זה מדהים. אני כבר

חודש ימים רץ אחרי מר שמחה שניאור כדי להיפגש איתו ועד עכשיו לא הצלחתי.

מדובר על מעל ל-1.7 מיליון שקל. במסמך אצלכם כתוב 1.05 מיליון שקל אבל יש עוד מקדמות של

כספי תכנון של 700,000 שקל שלא נלקחו בחשבון. רבותי, אני חייב לשלם לקבלנים האלה משום שאני

חתום איתם על חוזה. עד 20.8 אני חייב לקבל את הכיתות, לקראת פתיחת שנת הלימודים. אני לא צריך

כיתות לימוד בדצמבר או בנובמבר.
היו"ר סאלח טריף
האם זה בניה שנמצאת בפרוגרמה של משרד החינוך והתרבות והם לא משלמים?
יוסף קבלאן
זה נמצא בפר1גרמה ובאישור והם מעכבים את התשלום משיקולים שהם לא לעניין. אני חייב לשלם

לקבלנים, אחרת העב1דה תיתקע 1אחרת שנת הלימ1דים לא תיפתח בזמן. תתארו לעצמכם שב-1.9

בבית-גיאן אלפי תלמידים יישבו בבית ולא יכנסו לכיתות לימוד. גם לפני שנתיים עיכבו לנו כספים במשרד

החינוך והתרבות כדי להפריע לפתיחת שנת הלימודים חודשיים לפני הבחירות. אי אפשר לנהל מועצה ככה

ואי אפשר שהיחס של משרד ממשלתי לרשות המקומית יהיה רק משיקולים פוליטיים, במיוחד בשנת

בחירות. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום.

נושא נוסף הוא נושא של חמ"ת (חברה ממשלתית לתיירות). אני חושב שלא נמצא פה נציג חמ"ת.
היו"ר סאלח טריף
הוא לא הוזמן.
יוסף קבלאן
חבל מאוד. קיבלתי הקצבה ב-1997 בנושא של הקמת מדרחוב ופיתוח גרעין הכפר, מתואם עם חמ"ת.

החלוקה היא שליש-שליש-שליש, שליש מועצה, שליש שיקום שכונות ושליש חמ"ת. ב-1997 קיבלתי

הרשאה על סך 500,000 שקל. דיווחו לי ממשרד ראש הממשלה ש-500,000 השקלים הללו הועברו

למועצת בית-ג'אן אבל בפועל לא התקבלה אף פרוטה. רבותי, זה לא יתכן, אני שילמתי את הכסף הזה

לקבלן כבר ואתם חייבים להעביר לי את זה. יש חוזה, יש חתימות, יש חשבונות ומעכבים את זה. אתמול

הייתי אמור לשבת עם חמ"ת אבל בגלל ההפגנה של ראשי רשויות נבצר ממני להיפגש איתם. אני מקווה

שהשב1ע הזה אוכל להיפגש איתם.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש ממנהלת ה11עדה לפנות בעניין הזה לחמ"ת, כי11ן שהם לא פה, ולומר שהו1עדה מבקשת

לברר מדוע לא שולמו 500,000 שקל שחמ"ת חייבת לבית-ג'אן.
יוסף קבלאו
משרד הדתות יוצא על-פי הרשאה לבניית בתי-לוויות בכל הכפרים הדרוזים. בבית-גיאן בניתי בית

קברות לפני שנתיים. עיקר העבודה עכשיו היא בהמשך הפיתוח. חלקו של משחר הדתות הוא 580,000

שקל ב-1997. אני לא מדבר עדיין על 1998, אני מדבר על 1997, שההרשאה היתה בינואר. היו שיקולים

לעכב את ההעברה למועצת בית-ג'אן. העברתי את החשבונות למשרד הדתות אך עד כה, כבר חצי שנה לא

שילמו את הכסף הזה, למרות ששילמתי אותו כבר לקבלן, והייתי חייב לשלם אותו לקבלן.

למועצת בית-ג'אן מגיע מעל ל-5-4 מיליון שקל, חוץ מהנ1שא של תוכנית ההבראה וחוץ מהמענק

השוטף. אלה כספי פיתוח שתקועים במשרדי הממשלה. במועצת בית-גיאן נאלצנו בגלל ההסדר, שהובטחשהכספים האלה יועברו לייעוד שלהם על השבון המשכורות, בגלל זה כבר 2.5 חודשים עובדי המועצה

המקומית לא קיבלו את המשכורת שלהם והם הגיעו למצב בלתי נסבל. רבותי, אנחנו מרגישים שיש כלפינו

התנכלות של משרדי הממשלה. אני קורא להם להתייחס לבית-גיאן על רקע ענייני ולא על רקע פוליטי, בגלל

צבע העיניים או בגלל השייכות הפוליטית. אנחנו לא בכיסו של אף אחד. מתי שכואב לנו אנחנו זועקים ואם

יהיה צורר נחריף את הצעדים. אנחנו נסגור את הכבישים בירושלים, נסגור את הצירים. מה שהיה בנושא

האדמות עלול להתגמד לעומת מה שעלול לקרות. אי אפשר לסבול את המצב הזה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ותודה לכם. סליחה שדיברתי בהתרגשות כה רבה.
היו"ר סאלח טריף
תודה רבה. אני רוצה, ברש1תכם האדיבה, קודם כל לשמוע את נציגי המשרדים אחד אחד ואחרי זה

לאפשר לחברי הכנסת ולמוזמנים הנוספים להתבטא. אני רוצה להתחיל דווקא עם משרד הפנים. אני מבקש

לשאול את גברת רות יוסף, אני מבין שכספי הגרעונות מעוכבים כללית, שזאת בעיה כללית, ולא נראה לי

שנצליח להוציא מהאוצר משהו לבית-ג'אן במיוחד. מה עם יתר הדברים שתקועים במשרד הפנים?
רות יוסף
אגיד פחות אן יותר מה הם הנת1נים הכספיים. אני חייבת להציג תמונה כוללת של בית-ג'אן. לי לפחות

היתה מין תחושה כזאת שראש המועצה הציג כביכול היתה התנכלות כלפיהם. אני חשה קצת אי-נוחות עקב

העניין הזה.
היו"ר סאלח טריף
הוא אמר שזה לא התנכלות ממשרד הפנים.
סאלח סלים
ואפילו אם זה על-ידי משרד הפנים, זה לא את אשמה, זה המדיניות.
רות יוסף
אישית זה בוודאי לא. אני חייבת פשוט להציג את הדברים, שלכולנו יהיו אותם נתונים ונראה על מה

מדובר. אגב, זה לא רק בית-גיאן, אני חושבת שזה כל הסקטור הדרוזי. נערכה בו אפליה מתקנת מאוד

מרשימה כמדיניות מכוונת, שנתמכה על-ידי כל המפלגות.
היו"ר סאלח טריף
תוכנית ההבראה של יצחק רבין ז"ל מ-1993.
רות יוסף
משנת 1991 אפילו.
היו"ר סאלח טריף
זה התחיל לפני זה אבל התוכנית הגדולה של הפיתוח החלה ב-1993.
רות יוסף
רק בשביל לסבר את האוזן, המענק לבית-גיאן היה בשנת 5-1993 מיליון שקל והיום הוא 13.2 מיליון

שקל, כלומר היתה עליה של % 146, שזה נומינלית מעל % 50 עליה ריאלית במענק.
יוסף קבלאן
מה האחוז שלנו בדו"ח סוארי?
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מכירים את זה, אנחנו עוד לא הגענו לתקרה.
רות יוסף
85%.
יוסף קבלאן
כבר הגענו ל ?85%-יש התקדמות, אבל זה לא מספיק.
רות יוסף
זה יותר מהממוצע של הסקטור היהודי, כדי שנדע סדרי גודל, שלא נדבר על הסקטור הערבי שהוא יותר

נמוך, בממוצע.
לגבי שיטת הניהול של בית-ג'אן
בא1פן די סיסטמטי יש גרע1ן מצטבר ברשות הזאת. אם בשנת 1993

היה גרעון של 4 מיליון שקל וב-1994 היה גרעון מצטבר באותו סדר גודל, ב-1995 הגעתם ל-4.8 מיליון,

ב-1996 הגעתם כבר לגרעון של 6.1 מיליון, וב-1997 אתם ב-9.2 מיליון שקל גרעון מצטבר. כלומר יש כאן

איזשהי בעיה של ניה1ל כספי, שיכול להיות שיש לה נימוקים אובייקטיביים הכי צודקים בעולם, אבל זו בעיה

שמראה שבשנתיים האחרונות יש בריחה מהתקציב. המשמעות היא גרעון שוטף הולך וגדל. הגרעון השוטף

בשנת 1997 עמד על מעל 3 מיליון שקל, וזה המון.
יוסף קבלאן
בעיקרו הוצאות מימון. 3 מיליון שקל הלוואות שעה בכל שנה.
היו"ר סאלח טריף
זה בסך הכל בערך 4 מיליון ומשהו שקל ש-4 משרדים ממשלתיים לא משלמים לבית-גיאן.
רות יוסף
במקביל חייבים לציין שבשנת 1994 הרש1ת קיבלה כ-1.5 מיליון בסך הכל לכיסוי גרע1נות, כל1מר הגרעון

המצטבר הזה הוא נטו. אם הם לא היו מקבלים את זה היתה תוספת של עוד 1.5 מילי1ן לגרעון השוטף. אז

ככה שלפחות, זה היה בשביל שנסגור חשבון, כדי שאני ארגיש נוח לשבת כאן בדיון.
לגבי ההסדר
באמת ישבנו עם הרשות, כמו שציין ראש הרשות, עם גברת אלונה עלה, מנהלת אגף

אצלנו, ישבו וסיכמו פחות או יותר על הדברים. לצערנו הסיכום היה יחסית מאוחר, ב-11.1, ואז התחילו

המשברים של חוק האכיפה. הרש1ת בפועל עוד לא חתמה על ההסדר, לצערנו.
היו"ר סאלח טריף
ואם מחר אנחנו נתאם את העניין עם האוצר אז הם לא יקבלו כסף? מי עיכב?
רות יוסף
אף אחד לא מעכב. את החתימה אתם מעכבים, בית-גיאן לא חתמה על ההסדר. בפועל, אולי יש חילוקי

דיעות, אבל הרשות לא חתמה על ההסדר והמשמעות של זה היא שלא הועבר כל סכום.
היו"ר סאלח טריף
מר הולנדר, למה לא חתמתם על ההסדר?
שלמה הולנדר
הסיכום היה גרעון של 2.7 מיליון שקל שמשת- הפנים העביר אלי. התברר שבמהלך החודשים

האחרונים הם טוענים שהגרעון ה1א יותר קטן והם מוכנים להעביר רק 1.4 מילי1ן שקל. רואה החשבון הצביע

ב-31.12.96 על גרעון של 8 מיליון מצטבר ולפי זה נעשה תחשיב של 2.7 מילי1ן שקל. כיום הם טוענים שהם

לא מכירים ב-3 מילי11 מתוך ה-8 מילי1ן גרע11 מצטבר כי אל1 הי1 גרע1נ1ת בתב"רים. המועצה בשנת 1997

החליטה להעביר את אותם גרעונות לתקציב הרגיל כי אותם סכומים ממילא בוצעו לגבי עבודות תשתית

בכבישים ובתחזוקה שוטפת. היתה פעולה שנרשמה בגרעון בתב"רים במקום בתקציב הרגיל ולכן לטענתנו

מגיע לרש1ת לפי 8 מיליון ש"ח גרעון מצטבר.
היו"ר סאלח טריף
גברת רות יוסף, האם את מ1כנה לבח1ן את העניין הזה?
חת יוסף
אני אתן תשובה לעניין הזה, תשובה יחסית פשוטה. בחישוב הגרעון המצטבר שממנו נגזר המיליארד

שקל הממשלה התייחסה לגרעון המצטבר בתקציב הרגיל בלבד 1לא בתקציבי הפיתוח.
יוסף קבלאן
אבל זה לא פיתוח, זה תחזוקה שוטפת של הכביש, זה בעיה של בור פה, בור שם.
רות יוסף
זה לא תחזוקה, זה גרעון בתקציב הפיתוח.
יוסף קבלאן
אדוני היושב-ראש, כדאי שרואה החשבון שלנו ייתייחס דווקא לסוגיה הזאת.
היו"ר סאלח טריף
אני בעניין הזה רוצה שנסגור קטע. זה מא1ד חש1ב כי יתכן שבתוך שבוע יהיה הסדר וזה יכול להקטין את

הנתח הכספי ולחשש את המועצה.
רות יוסף
מדובר על כך שההכרה בגרעון בתקציב הפיתוח, שאפשר לקחא לו באיזה שמות שרוצים - גרעונות

בתב"רים או מה - לא מ1כר על-ידי האוצר בתור גרע1ן. הכרה בבית-ג'אן יש לה מכפיל של כפול 200 רשויות

פחות או יותר עם תוספת של לפחות עוד 700-600 מיליון שקל להסדר הזה. אנחנו לא יכולים להרשות

לעצמנו דבר מה.
היו"ר סאלח טריף
איך אתה יכול להסביר שזה חלק מהתקציב השוטף ולא נכלל בפיתוח? יש בעיה עקרונית פה.
ניר ענבי
יש הנחיות של רישום הנהלת חשבונות וניהול הכספים ברשויות מקומיות. ההנחיות קובעות שאם היו

גרעונות סופיים בתקציבים בלתי רגילים משנה קודמת, שנה אחרי זה אם אין לזה מקור מימון עליך להעביראת זה לגרעון הנצבר בתקציב הרגיל. המועצה לא נהגה בצעד הזה. משרד הפנים שולה מבקרים היום לכל

הרשויות, רואה חשבון היצוני, ורואה החשבון החיצוני עשה את הפעולה הזאת. הגרעון על-פי רואה החשבון

ההיצ1ני, שה1א התם על הדו"ח של ביק1רת 1996, מצביע על גרעון נצבר בתקציב הרגיל, 8.3 מיליון שקל.

אם תוסיף לזה את רו-3.2 של 1997 אז המועצה נכון ל-31.12.97 עומדת בגרעון קשה של....
היו"ר סאלח טריף
מעניין אותי עד 31.12.97.
ניר ענבי
רואה החשבון ששלח משרד הפנים אישר 8.3 מיליון שקל גרע1ן נצבר.
היו"ר 0אלח טריף
המשמעות של זה היא של 2.7 מיליון?
ניר ענבי
המשמעות של זה היא מעבר ל-2.7 מיליון. הדיון שנערך במשרד הפנים דיבר על גרעון של 6.1 מיליון.

לאחר הדי1ן הגיע הד1"ח המפוקח של רואה החשבון החיצוני שמשרד הפנים שלח והוא הגדיל את הגרעון

בעוד 2 מיליון שקל נוספים. כלומר היום המספר הוא גבוה יותר.
היו"ר סאלח טריף
גברת רות יוסף, אולי בכל זאת אפשר לבדוק את זה. אולי עוד היום תיגשו לשם לנסות לבדוק את העניין

הזה. זה חבל.
רות יוסף
אני יכולה להגיד רק דבר אחד, אסור לנו - אני מכירה מספרים שהם קצת אחרים
היו"ר סאלח טריף
הם אומרים שאתם שלחתם לשם רואה חשבון חיצוני.
רות יוסף
יכול להיות. ברור פהזה דבר אחד, שגרעונות בתקציבי הפיתוח של השנה האחרונה, שנת 1996, לא

נכללים. היה איזשהו רצון כן לכלול אותם אבל אני מוכנה לבדוק את זה. 1997 לא קיים מבחינתנו.
ניר ענבי
זה הדו"ח המבוקר של רואה החשבון שמשרד הפנים שלח לגבי 1996 והוא מצביע על גרעון של 8.3

מיליון. לא על הגרעון הזה דיברו בהסכם על כיסוי גרעונות. זה רואה חשבון שאתם שלחתם.
רות יוסף
אם אנחנו שלחנו, זה אומר שהוא טוב? זה לא כך בהכרח.
היו"ר סאלח טריף
אם הוא לא טוב אז הסתבכתם. זה בעיה שלכם.
רות יוסף
אני לא רוצה להיכנס כאן לדיון על המספרים אבל נבדוק את העניין הזה.
היו"ר סאלח טריף
אני מעריו שלאור השביתה של הרשויות בסוף הכסף ישולם אז כדאי שתהיו ערוכים לקבל את הכסף.
יוסף קבלאן
אנהנו ערוכים ומוכנים.
רות יוסף
למרות הנסיבות, למרות אי החתימה ולמרות הילוקי הדיעות, שהם לגיטימיים, היתה הקדמה של

500,000 שקל למועצה המקומית ב'ת-ג'אן והמענק השוטף של 570,000 שקל.
יוסף קבלאו
אומר לי מר שלמה ה1לנדר שרשמו את זה כמענק ויותר מזה, קיצצו 150,000 שקל ממענק האיזון

בחודש הזה. זה לא על חשבון תוכנית ההבראה.
רות יוסף
בטח שלא, כי לא חתמת על תוכנית ההבראה. זה מת1ר מענק האיז1ן. קיבלתם הקדמה של 500,000

שקל לצורר תשלום משכורות.
היו"ר סאלח טריף
מתי זה בוצע?
יוסף קבלאו
בחודש ינואר.
היו"ר סאלח טריף
זה היה מזמן.
שלמה הולנדר
הח1דש-150,000.
רות יוסף
אבל בכל זאת אתם עדיין בחריגה אחרי קבלת 570,000 שקל. ניסינו למצוא איזשהו פיתרון חלקי לעניין

הזה, לפחות במימון, בתזרים, עד לחתימה. אני מאוד מקווה שהעסק יפתר ושגם האוצר יפתור כמה בעיות

ואז הכל יסתדר.

עכשיו לגבי התקציב. הרשות לא אישרה תקציב לשנת 1997.
יוסף קבלאו
אפילו לשנת 1998 כבר אושר.
עפיף עמאר
ב-1998 העבירו לפני כ-3 שבועות.
יסף קבלאן
ב-1997 העבירו רק בחודש אוקטובר או בספטמבר.
היו"ר סאלח טריף
גברת רות ין0ף, מה את יכולה עכשיו לעשות כדי לסייע לפיתרון המצוקה?
רות יוסף
הקדמה נעשתה. בסדרי הגודל שמדובר כאן משרד הפנים במענק הקטן האומלל לא יכול לפתור את כל

הבעיה. כי זה כסף, כל הדברים האלה זה כסף.
הי1"ר סאלח טריף
לא כל הבעיה אבל חלק ממנה.

רות יוסף;

אני מציעה שאנחנו נהיה לפח1ת המשלימים בעניין הזה כי המענק יכ1ל לעשות... שם.

לגבי העניין של תקציבי פיתוח אומרים שהעסק מעוכב אצלנו. אני אישית אבדוק את זה ואראה איפה זה

נתקע.
היו"ר סאלח טריף
נסכם שני דברים: 1) שהעניין של הגרעון יובהר היום וייחתם, יסגר. כדי שבמידה ויהיה הסדר כלשהו

1האוצר יזרים כסף לרשויות המקומיות, שתוכלו ליהנות מהתקציב שיועבר על-ידי האוצר. זה כללי.

2) לגבי העניין של הסיוע השוטף כדי לאפשר, יחד עם כל המשרדים האחרים, את פיתרון המצוקה,

נראה לי שיש מקום שנחשוב על קידום כספי מסויים.
רות יוסף
בסדר, אבל אני רוצה לרא1ת על איזה סדרי גודל מחבר. אם זה חצי מגובה המענק השנתי אז כמובן

שאנחנו לא יכולים לעשות את זה.
יוסף קבלאו
משכורות במשך 2.5 חודשים - זה 1.75 מיליון שקל נטו.
רות יוסף
זה תלוי בכסף שהם מקבלים מהאחרים.
שלמה הולנדר
זה 2.5 מיליון שקל לפחות.
היו"ר סאלח טריף
בסדר, אז בואו נדבר לפחות על פיתרון של שתי המשכורות מצד משחר הפנים. תודה. מר עפיף עמאר,

האם אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה?
עפיף עמאר
לא, אם ארצה א01יף אחר-כך.
היו"ר 0אלה טריף
אני רוצה לעבור ברשותכם למע"צ. מר איינשטיין, נשמעו טענות קשות מאוד.
אהרון איינשטייו
אני אסביר את הליכי העבודה, שיטות העבודה ומה בעצם אנחנו עושים באיזור בית-ג'אן. בעיקרון אנחנו

עובדים מול ועד ראשי הרשויות הדרוזיות. יש 1עד, שבראשו עומד הי1ם מר מופיק מח1רפיש, ואנחנו נפגשים

עם הו1עד לעיתים תכופות. כמידי שנה ה1ועד הציע תוכנית עבודה במסגרת הסכום שאושר בממשלה - 20

מיליון שקל בשנה. מדובר על 100 מיליון שקל בסך הכל. בשנים האחרונות אנחנו אפילו נותנים יותר כי בשנה

הראשונה היה איזה פיגור בהשקעה. בעצם הסיכום הוא שאם בתוך 5 שנים לא נשקיע את ה-100 מיליון,

שהם גם צמודים למדד, אז זה יגלוש לשנה שישית. בעיקרון אנחנו משקיעים את הסכום הזה ב-5 שנים.
היו"ר סאלח טריף
אתם ע1שים לעצמכם הנחות אבל זה לא מעניין. כת1ב בת1כנית שלכם שבבית-ג'אן יש שיק1ם והרחבה

של כביש גישה. הייתם צריכים בשנת 1997 לתקצב 2.5 מיליון. הרשאה להתחייב 3.7 מיליון.
אהרון איינשטייו
אני חוזר, אנחנו עובדים מול ועד ראשי הרשויות.
היו"ר סאלח טריף
זה לא עוזר. הכל י1פי, אבל יש מסמך שלך פה ואני מבקש שתסביר א1תו.
יוסף קבלאן
ראית את המסמך?
אהרון איינשטייו
כן. אתמול היה אצלי מר גולדברג. בנושא בית-גיאן סוכם שמאחר וכביש הגישה נסלל לפני 5-4 שנים אז

אנחנו נשקיע בכביש הזה בתאורה כדי להעלות את רמת הבטיחות. סוכם שראש המועצה ייצא למיכת, הוא

יעשה את העבודה ואנחנו נתחייב לשלם לו עבור כמה שתעלה התאורה, וזה מגיע לסביבות כ-1.5 מיליון

שקלים. על זה אנחנו נתחייב ונשלם את זה על סמך חשבונות שאתה תוציא, אין בעיה. נדמה לי שעל 800

אלף כבר התחייבו וכרגע יש בטיפול להתחייב על עוד 800-700 אלף. זאת אומרת, הסכום עבור התאורה

ישולם לפי חשבונות. מר קבלאן יצטרך להעביר את מסמכי המיכרז. זה לא סתם בקשה להעביר כסף, אנחנו

לא מעבירים סתם כסף.
יוסף קבלאן
החשבונות הועברו כבר לפני 3 חודשים לגבי כספי התכנון אך לא הגיעה אלינו אף פרוטה. נאמר

שהועברו 435,000 שקל כספי תכנון.
אהרון איינשטיין
אני לא מדבר על תכנון, תכנון זה הליך אהר. אני מדבר עכשיו על ביצוע תאורה.
יוסף קבלאן
זה לא רק התאורה. המסמך שלכם מדבר על הכביש הפנימי. אתם הסברתם לי שאתם לא רוצים

להשקיע בכביש הגישה ואז יצאתי לתכנון כביש פנימי לפי הרשאה שלכם על 4 מיליון שקל. זה מסמך שלכם.

אמרו לי לצאת למיכרז. יצאתי למיכת, העברתי לכם מסמכים ואז נאמר לי: לדעתו של יועץ השר זה לא

בעדיפות לאומית. האם יועץ שר צריך לקבוע למועצה ולמשרד שלכם משיקולים לא ענייניים?
היו"ר סאלח טריף
משהו לא מסתדר לי. אני מכיר את מר גולדברג טוב מאוד.
אהרון איינשטייו
זה תוכנית של ועד ראשי הרשויות הדרוזיות. לפי התוכנית שאנהנו אישרנו אנחנו אמורים להשקיע בשנת

1998 1.5 מיליון שקל.
היו"ר סאלה טריף
אבל הוא אומר לך: עז1ב, הכל יופי, אתם פה כתבתם מכתבים, הוצאתם מסמכים - זה לא שלו, זה

שלכם. עם כל הכבוד לוועד ראשי הרשויות, אתם התהייבתם.
אהרון איינשטייו
עבור תכנון אנהנו נשלם את מה שסוכם, אין בעיה.
היו"ר סאלה טריף
ומה עם הייתר?
אהרון איינשטייו
אני חוזר, אישרנו לו לבצע תאורה מצומת בית-ג'אן עד הכפר. אמרנו שהוא יתחיל לעבוד והוא התחיל

לעבוד.
יוסף קבלאו
ולכביש הפנימי שלגביו יצאתי למיכרז?
אהרון איינשטייו
אני חוזר, יש לי השנה עבור בית-גיאן 1.5 מיליון שקל בתקציב.
יוסף קבלאו
אבל מה עם המסמך שעליו אתם חתומים על 3 מיליון שקלים?
אהרון איינשטייו
עזוב 3 מיליון, אין לי 3 מיליון.
יוסף קבלאן
אבל התחייבת ואמרת לי: צא למיכת. אני חייב להסביר למר איינשטיין כיוון שהוא לא מבין בשפה

חעברית, זה מ0מך שלכם על 3.7 מיליון הרשאה להתחייב בבית-ג'אן,זה מסמך שלכם לכביש 5 - 4.52

מיליון. אמרת לי לצאת למיכרז ויצאתי למיכרז, שיניתי את מצבי לרעה. תקרא מה כתוב פה.
אהרון איינשטייו
האם התחלת לעבוד? לא, רק יצאת למיכרז.
יוסף קבלאן
חתמתי על חוזה עם הקבלן הזה. מה, אתם עובדים עלינו בעיניים?
היו"ר סאלח טריף
מר איינשטייו אני מבקש שת0ביר, היות שכולנו אנשים שקצת מבינים בתקציבים, תסביר לנ1 בכנות ועל

השולחן מה בדיוק קורה.
אהרון איינשטייו
התקציב למגזר הדרוזי מח1לק ל-13 יש1בים ובעצם יש פרוייקטים שהם בסדר עדיפות עלי1ן. בעיקרון

אנחנו משקיעים בכבישים בין-עירוניים, בשלב שני בכבישי גישה, והאלטרנטיבה האחרונה בכבישים. בעיקרון

אנחנו לא משקיעים בכבישים פנימיים.
היו"ר סאלח טריף
אני מכיר את כל זה. מר איינשטייו, אנחנו יודעים שבמגזר הדרוזי, אני הייתי ב0וד הה0דר, מע"צ נכנ0ת

שלא בקריטריונים ארציים. לא 0תם הטילו עליכם כך וכך תקציבים. זאת אומרת, מה שאתה מ0ביר זה נכון

לגבי הקריטריונים שנקבעו. אני רוצה להוסיף ששר מסויים רצה משהו בעיירת פיתוח מסויימת ואז הוא שבר

את כל הכללים ואתם ביצעתם. אני מבקש ממך להתייחס בלי הדברים שמסביב להתחייבויות שלכם פה,

תכלס מה קרה.
אהרון איינשטייו
מר קבלאן קיבל הוראה לתכנן ועבור התכנון אנחנו נשלם את מה שהתחייבנו.

לגבי הביצוע, אנחנו אישרנו כרגע לבצע את התאורה מצומת בית-ג'אן ועד הכפר מכיוון שזה התקציב

שיש לי כרגע לשנת 1998, אין לי י1תר. אלא אם כ/ יבוא ועד ראשי הרשויות הדרוזי1ת וייאמר לי להפסיק את

העבודה בג'וליס או בחורפיש ולהעביר לבית-ג'אן. כרגע אין לי כסף והכסף מחולק לפי פרוייקטים בכל המגזר.
היו"ר סאלח טריף
אתה רוצה לומר לי שאתם הורדתם מהתקציב הקודם שלכם למגזר הדרתי?
אהרון איינשטייו
אנחנו לא הורדנו, להיפך. אנחנו באמצע השנה גם מסיטים לשם תקציבים. למשל בגיוליס בשנה

שעברה היה מתוכנן תקציב של 3 מיליון ובסוף הייתי צריך להשקיע 5 מיליון.
היו"ר סאלח טריף
האם בדקת למה הוצא בסוף 5 מיליון?
אהרון איינשטיין
כי ככה זה עלה. אנחנו בדקנו את זה. במהלך השנה אנחנו גם מסיטים תקציבים ממקום למקש לפי

הנתונים.
היו"ר סאלח טריף
למשל בניית טיפת הלב - בכל התחשיבים זה היה 400 מיליון ופתאום זה עלה 800 מיליון. אתם הייבים

לבדוק למה.
0אלח 0לים
יש לי שאלה קטנה, אני גם ראש מועצה, אני מכיר את העניין. פה יש מכתב שהגיע לראש המועצה,

אומדן שלך של 4 מיליון לפני מע"מ לכביש 5. אמרתם לו "נא לפרסם את המיכרז כאשר עם קבלת תוצאות

המיכרז נתהייב במסגרת ....", זה מה שאתם אמרתם ל1. את הדברים האלה בדיוק הוא עשה אבל עכשיו

אתה אומר שאין לך כסף.
יוסף קבלאן
למה אמרת לי בכלל לעש1ת את זה 1לשנ1ת את מצבי לרעה?
אהרון איינשטייו
לא אמרתי שאין לי כסף. אמתו שבבית-ג'אן יש את כביש 5 ויש את התאורה. אלה שני דברים שונים.
יוסף קבלאו
מה יש לך ל1מר על ההערה של יועץ השר? תאמר את האמת פה בפני הו1עדה. מה הסיבה? זה לא

ועד ראשי הרשויות קבע. תקרא מה שכתוב פה. אתה הושב שיש פה אנשים מטומטמים?
אהרון איינשטיין
עזוב את יועץ השר. אנהנו אומרים שעדיף קודם לעשות את התאורה ולא את כביש 5.
היו"ר סאלה טריף
כמי שהיה גם י1שב-ראש ועד הרשויות הדרוזיות והיום הנציג הבכיר של העדה פה, אין נציג אחר בכנסת,

אני אומר לך שבית-ג'אן צריכה לזכות בנתח העיקרי של מע"צ, כולם צריכים להבין את זה. אם אתם לא

תעש1 את זה, אתם תעשו רע למדינה. אני אומר לך שאת כל מה שכתוב כאן אתם תצטרכו לשלם. תגיד

את זה למר בן-ציון סלמן ואני מבקש שתשלמו את זה. כל דבר אחר ייראה ויישמע לא טוב. אין שום הצדקה

לכך שלא תשלמו את כל מה שהתהייבתם, ועד הסוף. אם יש מישהו אחר שמצייץ, תגיד לי. זה לא בסדר.
יוסף קבלאו
אתם מנסים להפריע לחברים שלכם בבית-ג'אן.
אהרון איינשטיין
אני רק אומר שהתוכנית מאושרת במשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה הוציא מסמך לסיכום

שנת 1997 בכל המשרדים. מה שאמר משרד ראש הממשלה שאם נניח בכבישים, לדוגמא, משקיעים

פחות אז הוא עושה...
היו"ר סאלח טריף
אני יכול להגיד לך משהו, אדוני? אתה לא דרוזי, מה אפשר לעשות. אנחנו קצת מבינים. אני אומר לכלהחברים במשרד ראש הממשלה, אל תיכנסו לקטע הפוליטי. זה נראה רע. שלא יתעסקו איתנו בקטעים

פ1ליטיים אפלים. זה פ1ליטיקה נטו. יש כאן פקידי מדינה ואני מצטער שאני צריך לומר את זה. אי אפשר

לצבוע את העניינים בצבע של פוליטיקה זולה, אני מזהיא אתכם שזה לא יילך. אני רוצה שנסגור את הקטע

הזה כאן ועכשיו על השולחן. זה שהוא איש "עבודה" וששם יש אנשים שהם לא אנשי "עבודה" והם מזנבים

פה, לא נאפשר להם. אנחנו לא נאפשר לכם.
אהרון איינשטייו
אני לא מתעסק בפוליטיקה.
היו"ר סאלח טריף
לא מעניין אותי משרד ראש הממשלה. מה שיש לנו כאן, המסמכים שלכם הם שמחייבים אתכם. אני

מבקש ממך, ומנהלת הוועדה רושמת את הדברים, אם תוך שבוע ימים אני לא אקבל התחייבות ממכם

שאתם מעבירים את הכסף...
אהרון איינשטיין
אין לי תקציב עב1ר כביש 5.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לראות שאין לכם.
אהרון איינשטייו
אני מצהיר שאין לי.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה שאתה תגיד לנו תוך שבוע, אחרי שתבדוק עם מנכ"ל מע"צ, מר בן-ציון סלמן, שהוא בן אדם

שמבין עניין ויש לו ניסיון. אני מקווה שהוא יחשוב מחדש על הנושא ובכל זאת יתחייב לתת לבית-ג'אן את מה

שהוא כבר התחייב וישלם. אם אתם לא תעשו את זה, אני מבקש שתודיעו לי. אנחנו נקיים דיון נוסף בוועדה

תוך שבוע ימים. אני מבקש ממך לא להשיב לי עכשיו, כדאי שתדבר עם מר סלמן. כדאי שתהרהר במה

שאני אומר לך כי זה מאוד חשוב וגם מרחיק לכת.
אהרון איינשטייו
יש פה חוסר הגינות. יש תוכנית שהוצעה על-ידי ועד ראשי הרשויות הדרוזיות, אני אתן לך העתק, מה

צריו להקצות לבית-ג'אן בשנת 1998. אם פרוייקט עוד לא הותחל אז אנחנו יחד עם ועד ראשי הרשויות

הדרוזיות...
יוסף קבלאן
אבל חלק ממה שהייתם צריכים להקצות ב-1997 לא קיימתם. אני מדבר אפילו על 1997.
היו"ר סאלח טריף
למה לו, מר איינשטייו? הוא מדבר על שנת 1997 ואתה קופץ ל-1998. הוא מדבר על פרוייקט שהוא

התחיל ואתה אומר שהם לא התחיל!. האיש הזה, ראש הרשות המקומית, הוא לא תלוש מהמציאות. הוא

גר אומנם בהר גבוה אבל הוא יודע מה קורה שם. תבדוק אותו, אבל אתה לא יכול להתעלם מהתחייבויות.
אהרון איינשטייו
אם יש לי סכום נתון, הסכום הזה מחולק בין כל הישובים הדרוזיים. אם לדוגמא בישוב אחד...
יוסף קבלאן
אני רוצה לשאול אותך על 3.7 מיליון שקל שהגיש לבית-ג'אן בשנת 1997. תגיד לי לאן העברת אותם.

זה בושה והרפה.
היו"ר סאלח טריף
אני אגיד לך לאן הוא העביר אותם. הוא הכפיל את התקציב של ראש מועצה מהליכוד ולקה ממך. מה

אתה חושב, שאנחנו תלושים מהמציאות? אנהנ1 לא נאפשר לך את זה. אנחנו "נקרע את הצורה" לפקידים

האלה אם הם ינהגו כך. אני אומר לך את זה. אני לא מגן כאן על פקידי מדינה.
אהרון איינשטיין
אני לא עוסק בפוליטיקה.
היו"ר סאלח טריף
אז אל תיכנס לפוליטיקה. אתה יודע, כשאתה מדבר על ג'וליס - אני גר שם. אם זה ראש מועצה של

הליכוד אתה נותן לו פי 2 ואתה לוקח מראש מועצה של "העבודה". אני לא ארשה לך את זה.
אהרון איינשטיין
אני לא הכתובת בנושא הזה.
היו"ר 0אלה טריף
אז אני פונה למי שהוא הכתובת. אתה מייצג את מע"צ כאן. נמצא כאן פקיד האוצר שאחראי גם על

התקציב שלך, מר יוסי כהן, והוא שומע אותי. פקידי האוצר יודעים גם ומטפלים בנושא לא פוליטי. אם אתם

עושים פוליטיקה, זה לא יילך לכם. זה לא יילך לכם.
סאלח סלים
אני חושב שלא כדאי למהר ולהאשים אותו. זה לא מקרה מה שקורה בכל המשרדים האלה, יש מישהו

שעומד מאהורי זה. יש תוכנית מאורגנת, בגלל העמדה שלהם על האדמות של בית-ג'אן. רוצים לא לתת

להם כסף כדי שראש המ1עצה יפסיד בבחירות. זה העיקרון.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לסכם את הקטע של מע"צ, שנראה לי לדאבוני שהוא קטע אפל מאוד. אני רוצה הסבר למה

לא שילמתם לבית-גיאן עד האגורה האהרונה ולאיפה לקחו את הכסף. אני מבקש ממכם הסבר לא

מתחמק, למה לא העברתם את הכסף, לאן עבר התקציב ואיך אתם מתכוונים לפתור את הבעיה. יש מצוקה

בבית-ג'אן אבל נמתין שבוע. אני מבקש לקבל תשובה. אני גם אדבר, ברשותך מר איינשטיין, עם מר בן-ציון

סלמן כדי להבהיר לו את זה. לא נאפשר לאף משח- ממשלתי לעשות הפרד ומשול, אחד ליכוד, אחד

"עבודה", לוקחים מזה ונותנים להוא. זה לא יילך, לא בבית-ספרנו. וחבל שזה כך.

אני רוצה לעבור לנושא הביוב. אני מכיר את מר בני רייך, אצלכם לא עוסקים בפוליטיקה. דובר על

650,000 ש"ח.
בני רייר
האמת היא שאני לא יודע על מה הטענה. ראשית הישוב מבוייב בכ-% 60 ממנו, ביוב מרכזי. אפשר

ל1מר שבערך 50% מהבי1ב הקיים ביש1ב (כל1מר חצי מה-60%) ב1צע ב-5 השנים האחרונות. ממש בימים

אלה אנחנו אישרנו יציאה למיכרז נוסף של 1.2 מיליון ש"ח, שכולל גם אספקת צנרת וגם ביצוע קווי ביוב

בשכונות נוספות בישוב. פתחנו הלוואה לישוב. אני חושב שאתמול או שלשום יצא אליכם אישור על...
יוסף קבלאן
אני אעדכן אותך. מר שאול שטרייט עזב לפני כמה ימים. החומר מוכן על שולחנו של מר שאול שטרייט

להתימה והוא לא נחתם. יש פה את המ0מך של מר צמח ישי. אותו כסף שהיו צריכים להעביר בדצמבר

1997 - אני לא מתכוון למיליון אלא ל0כום עבור שני הכבישים האלה - ממתין ותקוע כבר חצי שנה.
היו"ר סאלח טריף
מר בני רייך, תגיד לנ1 האם אתה יכ1ל לפת1ר את הבעיה, להביא את האחוזים האלה.
בני ר"ר
הדבר הזה גמור, תראה את זה כגמור.

אבל יש משהו נו0ף, אנחנו פתחנו הלוואה למועצה על סך 200,000 שקל לשירותים הנדסיים ואתם ע1ד

לא חתמתם.
יוסף קבלאו
חתמנו והעברנו את זה חתום לשלטון המקומי כבר לפני 3 חודשים.
בני ר"ר
א1לי אנחנו מדברים על הל1ואה אחרת.
יוסף קבלאו
הלוואה של 200,000 שקל לתכנון הנדסי למי קולחין, עד כמה שאני זוכר. זה חתום והוגש לפני 4-3

חודשים.
בני ר"ר
אם ההלוואה חתומה אז אתה יכול כבר לנצל את ההלוואה הזאת לתשלומים, זה דבר אחד.
יוסף קבלאו
בסדר, אבל שייעבירו לי את הכסף.
בני רייר
דבר שני, יש לך הלוואה של 1.5 מיליון שקל שממנה יש יתרה אצלנו. מדובר בחשבונות סופיים של

924,000 שקל. אני חושב שחלק מההוצאות שאתה צריך להוציא אתה יכול להוציא מזה.
שלמה הולנדר
אבל דיווחנו פה, יש חשבונות שמונחים אצלכם.
יוסף קבלאו
על 645,000 שקל דיווחנו בינואר 1998.
בני ר"ר
אנחנו פותחים לכם עכשיו את ה-1.2 מיליון ליציאה למיכרז.
היו"ר סאלח טריף
ה1א ש1אל לגבי מה שיש עכשי1, מה עם תשלום של 650,000 שקל?
יוסף קבלאן
אתה פותה הלוואה אבל אנחנו הגשנו השבונות לפני כמה הודשים אז למה לא העברתם את הכסף

הזה?
בני רייר
כניראה שהשובנות סופיים לא היו.

אני מדבר על הפרוייקט ההדש של ה-1.2 מיליון שיוצא עכשיו למיכרז. אנחנו נפתה לכם דבר נוסף,

כ-1.5 מיליון לצורך הרהבת מיתקן התיעול הקיים, מיתקן הקצה, שאינו ענה כרגע על הצרכים. זה דבר נוסף

שאנהנו עושים.
יוסף קבלאן
זה 1.5 מילי1ן א3.51 מילי1ן? הסיכום ה1א על 3.5 מילי1ן שקל.
בני רייר
זה נכ1ן אבל אנחנו מדברים על מה שאתם תספיקו לעשות בשנת 1998. אז יהיה 1.5 מיליון בשנת

1998 והייתרה לשנת 1999.

דבר נוסף, יושבת כאן גברת רות יוסף. לגבי נושא הוקי העזר לביוב אנהנו עזרנו למתכננים, למשרד לבל,

להכין את זה. אני מבין שזה עכשיו נמצא במועצה לאישור. נכון? העבירו את זה אליכם.
יוסף קבלאו
קבל עידכון, זה נמצא עדיין אצל מר לבל. מייד כשזה יועבר אלינו אנהנו נאשר אותו. נכנסתי לפרטי

הפרטים בנושא הזה.
בני רייר
דיברתי אתמול בצהרים עם מר לבל, רציתי לדעת לפני שאני מגיע לכאן מה המצב ולהתעדכן. הוא אמר

שהוא העביר את זה למועצה. אתם הייבים להעביר את הוקי העזר כי בלי אישור הוקי העזר גם כל מה

שאנהנו מתכננים לא יתקדם.
יוסף קבלאו
אני מסכים איתך במאה אהוז. מבהינתנו אני מצפה שכאשר אני מעביר לכם השבון, שתעבירו לי את

הכסף, זה הכל.
היו"ר סאלה טריף
מר בני רייך, תבדוק אצלך לגבי החוב של 650,000 כדי לשחרר את זה למועצה. אני מבין שזה עבור

השבונות שכבר בוצעו.
בני ר"ר
היה עיכוב מסויים בהודשים האחרונים בנושא של ביוב כתוצאה משינוי נהלים מסויים של משת- הפנים

שאנהנו כבר עידכנו. היינו הלק ממשרד הפנים עד לפני כמה חודשים ואנחנו גם עכשיו עובדים בשיתוף

פעולה מלא. הדברים האלה סודרו. יכול להיות שזה נמצא ביניהם. יושבת כאן גברת רות יוסף שהיאי1שבת-ראש הוועדה, במקרה יש לנ1 מחר ישיבה של 1עדת השקע1ת לגבי כל הנושא של השקעות בביוב.

את הקטע הזה של ה-650,000 אני אבדוק, האם זה נכלל ב0כ1ם הזה או לא. אבל כעיקרון מהבחינה

הזאת אנחנו כמינהלת ביוב מסודרים איתכם.
שלמה הולנדר
זה בתוך הייתרה של ה-900.
בני רייר
אם זה מתוך הייתרה של ה-900 אז בכלל אין בעיה.
יוסף קבלאן
הבעיה היא אצל מר גולדברג, חצי שנה הוא מתעכב.
היו"ר סאלח טריף
מר בני רייך, אתה יודע מה הבעיה? לפעמים הבעיה היא שאין בעיה. אבקש ממך לבדוק את זה.
בני רייר
אבדוק ואתן לכם תשובה.
היו"ר 0אלח טריף
תן לנ1 תשובה שזה משתחרר.

אני רוצה לעבור למשרד החינוך והתרבות. מר אודי כתריאל.
אודי כתריאל
יש לי 3 הערות על המצב.

הערה ראשונה, כמי שע1בדים עם דרג מקצועי - מהנדסים, אדריכלים, כלכלנים - אנחנו, באגף שאני

ע1מד בראשו, פט1רים מהפ1 הפוליטי.

לעצם העניין, בבית-ג'אן יש שתי תופעות. תופעה אחת זה ששוכבים כספים משנת 1994 והמועצה עדיין

לא גבתה אותם. ולראיה, מתוך 600,000 שקל למיזוג אוויר היא לקחה רק 300,000 שקל. אני יכול למטת

עוד כמה דוגמאות כאלה. דברים שנאמרו במשך 3-2 שנים עדיין לא מצאו את פיתרונם כי המועצה באה

ואומרת הבו לנו כסף ומצד שני בגין חשבונות שהם לא הגישו לנו עדיין שוכבים כספים במשרד החינוך. אלה

כספים לא צמודים והמשמע1ת היא שמ-1994 1עד חודש מאי 1998 ההדרדרות היא בעשרות אחוזים,

כשאני מניח שהעבודה ב1צעה.
יוסף קבלאו
אנחנו מתייחסים לתוכניות הבניה עכשיו. אבל בנושא החימום, אומרים לנו לעשות בבית-גיאן חימום

ב-600,000 שקל. עשיתי חימום בבתי-הספר בעלות של 380,000 שקל. מה, רוצים שאני אעשה חימום

כפול? תקצה לי לשיפוצים, תקצה לי לדבר אחר. תעבירו את זה לשיפוצים.
אודי כתריאל
2 מעבדות, בניית 200 מטר בשנת 1995 - בעצם לקחתם רק את מחצית הסכום. חבל שאני אעלה

את כל הדוגמאות.
יוסף קבלאן
לעניין של התכנון, יצאנו למיכרזים והכסף תקוע אצלכם עכשיו, מעל 1.7 מיליון שקל.
א1די כתריאל
ההערה הראשונה היא שבעצם ישנם כספים ששוכבים אצלנו, קחו אותם. הם לא צוברים ריבית, הם רק

מפסידים ריבית. אלה דברים שנאמרו במשך שנים, זה לא הדש. דעו לכם שישנם כספים שממתינים לכם.
יוסף קבלאו
מנהל אגף ההינוך הגיש את כל התוכניות לגבי המעבדות, יש לנו סידרה של התכתבויות, אבל הבעיה

היא שזה תקוע. מר אודי כתריאל, מר אבי נתן, מר שמחה שניאור ואחרים מעכבים את זה. פעם אמרו לי

ששנה וחצי אפילו איבדו את התיק של בית-ג'אן, דווקא בנ1שא המעבדות.
אודי כתריאל
עכשי1 לעצם העניין, על מנת שטיפה אחת של חלב לא תהיה פרה שלמה, בית-גיאן כמ1 שאר 266

הרשויות מחוייבת לעבוד לפי אותם נהלים שלפיהם אנחנו עובדים. אם בית-גיאן מקבלת עכשיו 725 מסר

לבניה וי1צאת 1חותמת על חוזה על 1,200 מטר, אני לא אתן להם. בטח לא במצב שבו הם נמצאים עכשי1.

כשהנהלת בית-גיאן חותמת על חוזה עוד לפני קבלת אישור מחשב המשרד, אזי משהו לא תקין.
יוסף קבלאו
אבל מר שמחה שניאור אישר לנו בשיחת טלפון, אמר לי מפורשות, לאוזני, לצאת למיכרז על שני

השלבים. הוא אמר שיש לו עודף מעבר להרשאה שהוא שלח לנו. מר שמחה שניאור הוא אדם הגון מאוד.

כך הוא אמר לי באופן אישי, אני מצהיר על כך פה, בבית הנבחרים הזה. הוא אמר לי לצאת למיכרז על שני

השלבים. יצאתי למיכרז ואתם אפילו את כספי התיכנון לא משחררים.
אודי כתריאל
זה שונה כאשר אתה יוצא למיכרז על 1,200 מטר מראש כשבידך התחייבות רק על 750 מטר, וזה

שונה כאשר אתה יוצא למיכרז של 750 מטר עם אופציה להארכה ל-1,200 מטר. מה שאתם עשיתם,

אתם מראש יצאתם למיכרז על 1,200 מטר כשאין לכם כיס1י תקציבי. זה אסור.
יוסף קבלאו
אתה תשמע את זה ממר שמחה שניאור.
היו"ר סאלח טריף
אבל אדוני, במה שיש להם כיסוי, במה שמתוקצב, היות ויש תוכנית רב-שנתית במיגזר וזה מתיישר

משנה לשנה, אז מה העניין, מה הבעיה?
אודי כתריאל
חשב המשרד לא יתן להם לחתום על חוזה על 1,200 מטר כי יש להם גיבוי כספי רק על 750 מטר.
יוסף קבלאו
אבל60% מהעבודה כבר בוצעה בשטח.
אודי כתריאל
זה בדיוק מה שלא תקין.
יוסף קבלאן
אבל זה השם שלכם. אני חייב להשיב, ברשותך. מר שמחה שביאור אמר לי בתחילת ינואר לצאת

למיכרז ובסוף חודש ינואר יצאתי למיכרז. אני הייב לחתום על הוזה עם הקבלן כדי שתוך 6 חודשים הוא

יגמור בניין, לפני תהילת שנת הלימודים. אני הת1ם על הוזים לפיהם ב-20.8.98 אני צריך לקבל את

הבניינים. יש לי מגבלת זמן. אני התמתי על הוזים על סמך ההבטהה של מר שמהה שניאור. הוא אמר לי

לצאת למיכרז על שני השלבים האלה. יש פה מסמכים.
היו"ר סאלה טריף
אנחנו נעשה בירור עם מר שמחה שניאור, בכל זאת אולי הוא היה שותף.
אודי כתריאל
מי שלא יאפשר לכם להתקדם הלאה זה השב המשרד.
היו"ר סאלה טריף
אבל בכל זאת, יש כאן תקציב מתמשך, לא? גם לבית-ג'אן וגם לישובים אהרים.
אודי כתריאל
בוודאי, אבל השיטה היא אהרת.
היו"ר סאלה טריף
יש פיתרון גם לזה וניתן להפסיק את ההלק הבא של הבניה. אם ראש המועצה יראה שאין לו תקציב הוא

יוכל להגיד לקבלן להפסיק את הבניה. אבל בינתיים נשהרר את מה שמאושר. אפשר להגיע להסדר לגבי

העניין הזה.
אודי כתריאל
אלה דברים שהובהרו לרש1ת המקומית.
היו"ר סאלה טריף
מר אודי כתריאל, אנהנו לא מתעמתים, אנהנו רוצים לפתור את הבעיה. אני מניח שבקטע הזה ניתן

לפתור את הבעיה כי הרבה פעמים ע1צרים פרוייקטים שאץ להם המשך תיקצוב, עושים הפסקה. ראש

המועצה יעשה את ההפסקה אם וכאשר יתברר שזה המצב. אבל בינתיים במה שמאושר, שהוא יוכל לצאת

לדרך.
יוסף קבלאן
הפסקה אי אפשר לעשות. מר שמהה שניאור אמר במפורש שהוא יכול לממן את זה כבר ל-1998, לכן

הוא אמר לי לצאת למיכרז.
היו"ר סאלח טריף
אנהנו נעשה שיהת בירור עם מר שניאור כדי לפתור את הפלונטר הזה ובלבד שאם המועצה כבר יצאה

לעבודה ושההלק הארי כבר מתוקצב, שתאפשרו את העברת התקציב. אנהנו נדבר איתו ונבהיר את העניין.
אודי כתריאל
בסדר, אני הראשון שיישמה לעזור.
אבי נתן
אני מבקש להעיר באותו נושא. הבעיות האלה, באמת אלה היו הדברים היחידים שעיכבו את העניין.

ישנם עוד שני בתי-ספר נוספים לבית-ה0פר המקיף: בית-0פר בי - ששם הכסף בדרך, 600,000 שקל.
יוסף קבלאן
הכסף בדרך אלינו? זה משמת אותי. יש כספי תכנ1ן 700,000 שקל 1זה ע1ד לא הגיע. בינתיים נאלצתי

לשלם לקבלן כדי שיוכל לעבוד בקצב מהיר וכדי שנוכל לקבל את הכיתות לפני פתיחת שנת הלימודים.

אחרת, הכל תקוע.
אבי נתן
גם לגבי בית-ספר ג' - קיבלו השנה 3 תקציבים ל-3 בתי-ספר - יש חריגה של כ-280 מטר. החריגות

בבית-ספר גי ובמקיף - אלו סיבות נוספות לכך שהבניה בבית-ספר ג' קצת מעוכבת עכשיו. אנחנו מבקשים

שתעשו א1לי איזה חל1קה, תיבנו 600 מטר בבית-ספר גי ותמתינו עם המקיף.
יוסף קבלאן
אנחנו בונים דווקא 600 מטר בבית-ספר גי. נדמה לי שיש בעיה של מרתף. במקום לעשות מילוי, שזה

עולה הון תועפות, אז עשו אותו כמרתף במקיף.
היו"ר סאלח טריף
רבותי, בואו לא נרד לפרטי פרטים. אנחנו מבינים את העניין. אנחנו נדבר עם מר שמחה שניא1ר ונפתור

את הבעיה.

אני ש1אל האם למר י1סי כהן מהאוצר יש איזשהי הערה על בית-ג'אן.
י1סי כהו
האמת היא שאין לי מה להוסיף. עיקר הבעיה כפי שאני רואה הוא בעב1דה טכנוקרטית ביורוקרטית מול

המשרדים. זה לאו דווקא עניין של תיקצוב של משרד האוצר.
היו"ר סאלח טריף
זו בעיה מאוד קשה.
יוסי כהו
היינו חצים להעלים את הביורוקרטיה אבל כניראה שזה דבר שאנחנו ניאלץ להשלים איתו.
היו"ר סאלח טריף
זה באמת נורא, מועצ1ת ועירי1ת נתקעות פה. זו אחת הבעיות הגדולות של משרדי הממשלה, וחבל.
יוסי כהו
אחת מהדרכים זה אולי פש1ט שראשי הרשוי1ת והגזברים, מי שבעצם עוסק באופן שוטף אל מול משרדי

הממשלה, ילמדו את נוהל העבודה ויוכלו למצות עד כמה שאפשר את אותו נוהל.
היו"ר סאלח טריף
יש גם מומחים אבל לא תמיד זה עוזר להם.
יוסף קבלאן
מול קיר אטום מה אתה יכול לעשות?
י)0י כהן
צריך לנצל עד ה0וף את הנוהל ולכן צריך להכיר את ההליכים. כמו למשל ההליך הזה שהותמים רק

בעבור מה שאושר לך...
אודי כתריאל
יש פרוצדורה מסודרת.
יוסף קבלאו
אמר לי שמר1ה שביאור: צא למיכרז.
יוסי כהו
גם בעל-פה זה לא בתפס כהתחייבות השבית.
יוסף קבלאו
זה המכתב מינואר. אחר-כך העבירו לי התחייבות השבית. יצאנו לעבודה אך לא העבירו את הכסף.

רוצים לבזבז את הזמן לפני פתיהת שבת הלימודים.
היו"ר סאלח טריף
האם מישהו רוצה להעיר עוד הערה?
אהרון אייבשטייו
אנחנו כל מספר חודשים עושים ישיבה עם כל ראשי הרשוי1ת. ברוב המיקרים אד1ן קבלאן לא מ1פיע ולכן

יכול להיות שיש איתו נתק.
היו"ר סאלה טריף
הוא לא הייב לבוא.
אהרון אייבשטייו
זה לא שהוא לא הייב. כשבאים וכל אהד מכיר את הבעיה...
יוסף קבלאו
אני מופיע בזמן הנכון ובמקום הנכון. אני לא חנפן לכל היועצים שלכם.
אהרון אייבשטייו
אני מקווה שגם הוא יופיע. אם יש בעיה אפשר לפתור אותה במן. לא שהוא יבוא עם כל ההבילה אהרי

שנה-שבתיים.
יוסף קבלאו
היינו בכבסים אליכם 3-2 פעמים בשבוע אבל חדלנו בגלל שהשיקולים כאן הם עוורים ופוליטיים, וזהמדהים. אסור שמשרד ממשלתי יפעל כך, רבותי. אתה אומר לי לצאת למיכרז, אתה מעביר לי הרשאה

ואתה אומר אחר-כך "אין לי כסף" בגלל הערה של יועץ זה או אחר?
היו"ר סאלח טריף
רשות הדיבור למר איוב קרא, חבר לשכת הליכוד. שלא יעשו פוליטיקה בישובים הדרוזיים.
איוב קרב
אני חושב שדווקא לבית-ג'אן צריך לעשות פריבילגיה. אני חושב שכל פקיד במדינה הזאת צריך לדעת

שבית-ג'אן זה ישוב שצריך הכי הרבה לתת לו גושפנקה ציבורית, בגלל עברו, בגלל התושבים המיוחדים

שנמצאים בו וההקרבה שהיתה בכפר הזה לביטחון המדינה. אני חושב שעל זה יש קונצנזוס. גם שגן ראש

הממשלה הופיע שם לפני חודשיים ואמר שצריך לפתוח את הכביש הזה וצריך לפתח את האיזור הזה. אני

מצדיק את תושבי בית-ג'אן. אין מה להוסיף, כל מילה נ01פת רק תיגרע.
היו"ר 0אלח טריף
שמעת שע1ד לא העביה את הכסף.
יוסף קבלאן
כסף אין. הצההת יפות, אהבה, הערכה. כפי שאמר ראש הממשלה בחורפיש "אני דרוזי, יש לכם שר

דרוזי". אין לו כיסוי בבנק לשר הזה. העובדים לא קיבלו משכוהת כבר 2.5 חודשים, זה תקוע בממשלה.
היו"ר סאלח טריף
כאשר מרעיפים עלינו יותר מידי מחמאות אז צריך להיזהר.
שלמה הולנדר
ידידי מר אודי כתריאל, מאחר ופה נאמה אי-דיוקים אני חייב לעדכן. לרשות הרשות המקומית עומדות

יתהת. הרשות ישבה עם הנציגים שלכם בנושא של מערכות חימום. אני העליתי את זה אישית מאז שאני

במועצה, מזה כשנתיים. היתה שם יתרה שהרשות לא היתה מסוגלת לנצל ולבצע. כפי שאמר ראש

המועצה, היא לא יכולה להשקיע היום ש1ב בחימום בתי-ספר ולכן ביקשנו להעביר את זה לשיפוצים. לצערי

לא אישרתם עד לרגע זה את הנ1שא הזה של השיפ1צים. יש פה התכתבות עניפה בנושא הזה.

בנוסף לזה קיים תקציב לחידוש מיבנים. הועבר אליכם עוד באוגוסט 1997 דיווח כדת וכדין, חוזים,

חשב1נות, הכל. לצערי עד לרגע זה לא העברתם.
אודי כתריאל
צערך קשור בנהלים שפשוט לא מילאתם.
שלמה הולנדר
אני מוכן לעבור בדיקה של ביקורת המדינה ואני אוכיח לך שכל המסמכים הועבה, חד משמעית.
היו"ר סאלח טריף
הוא היה גזבר בעיריה שעבדה עם גרעונות אסטרונומיים.
אודי כתריאל
מאחר שעובדים במשרד מהנדסים שהם יועצים חיצוניים, זה לא נתון לשיק1ל דעת של פקידים.
שלמה הולנדר
בנוסף לזה, מר אודי כתריאל, ידוע לך מה הוא המימון של בניית כיתת גן. שנה שלמה משרד החינוך

והתרבות משך אותנו, אתה אישית מכיר את הנושא.
א1די כתריאל
לכך יש תשובה פשוטה, עמד לרשותכם תקציב מ-1992 שלא ביצעתם.
יוסף קבלאן
הרשות הוציאה כ-680,000 שקל ומשרד החינוך והתרבות החזיק אותנו שנה שלמה.
היו"ר סאלח טריף
יש פה מעגל סגור, מה שהבנקים לוקחים עובר לאוצר. זה מצטבר. אני רוצה שנסכם כאן את המעגל של

המשרדים שעליהם דיברנו. אני רואה את הפיתרון של בית-ג'אן בזה שבשבוע הקרוב אנחנו נתחיל לפתור

את כל הפלונטרים, את כל הבעיות, משרד אחר משרד.

אתחיל עם משרד הפנים. היות ואני רואה את התמונה הכוללת, אבקש מגברת רות יוסף להשתדל

לבדוק במשרד הא1צר אפשרות לקידום המענק, דבר שייאפשר תשלום שתי משכורות.
רות יוסף
היום בשעה 3:30 יש ישיבה אצל מנכ"ל משת- הפנים עם אנשי בית-גיאן ואז אני חושבת שכל הדברים

האלה יעלו בייתר פירוט ואפשר יהיה לפתור אותם. אנחנו גם נכין את עצמנו.
היו"ר סאלח טריף
בדיוק, זה חלק מהמאמץ הכולל לפתור את הבעיה.

אני גם מבקש ממך לבדוק את נושא הגרעון התקציבי, מתוך כוונה לבחון את הפערים שנתגלו שם - אולי

הפערים האלה ברורים ומובנים - וכדי שמועצת בית-ג'אן תהיה מוכנה לחתום, כי היא משלמת מימון גבוה

מאוד, וזה חבל.
רות יוסף
המימון נ1בע מדבר אחד, וזה היום ברור לחלוטין, מחוב1ת כל משרדי הממשלה. משח- הפנים לא יכ1ל

לכסות את הוצא1ת המימון הללו. אסור לו לעשות דבר כזה.
היו"ר סאלח טריף
אין טענה כלפי משרד הפנים.
יוסף קבלאן
למשל בהלוואות ארוכות טווח הריבית יורדת ואז אין לי הוצאות מימון ענקיות שיוצרות גרעון, במקום 2

מיליון שקל אז יהיה חצי מיליון שקל, או מיליון שקל.
רות יוסף
מה זה יוסיף לך? גרעון מלוות מטורף? המטרה היא אחת: שלא יהיו לך הוצאות מימון כאלה. איך

עושים את זה?
יו0ף קבלאן
תיתנו מענק של 6.5 מיליון שקל, לא הלוואה אלא מענק.
יוסי כהן
נוריד את הוצאות המימון הגבוהות שלך בתנאי שתוותר על החח"ד ואז תמיר את זה בהלוואות ארוכות

ט11ה. החח"ד ה1א בעצם העלות העיקרית של המימ1ש שלך כי אתה משלם בערך 20% ריבית הריגה.
יוסף קבלאן
נכון, אני מסכים לזה, אין לי בעיה.
יוסי כהו
אבל אז לא יהיה לך חח"ד יותר. אם מסדירים לך את זה, זו תהיה הסדרה חד-פעמית.
יוסף קבלאו
הבל על 2.5 מיליון שקל ריבית בשנה שאני משלם, וזה עיקר הגרעון. הבל על הכסף הזה.
היו"ר סאלח טריף
זה המון כסף. אני מבקש שתבררו את הסוגיה הזאת היום אצל מר יעקב אפרתי, מנכ"ל משרד הפנים,

ותנסו למצוא לזה פיתרון ברור.

אני מבקש ממשרד ההינ1ך והתרבות, אנחנו נדבר עם מר שמחה שניאור בעניין הזה במגמה להסדיר

איזשהו פיתרון שמשמעותו שיהיה אפשר לשחרר תקציב ושהחשב לא יעשה בעי1ת.
אודי כתריאל
אפשר להציע שפשוט ניפגש, כל הנוגעים בדבר, במשרדי ונפתור את הבעיות הללו.
יוסף קבלאו
אין לי בעיה, אני נמצא פה כל הי1ם.
היו"ר סאלח טריף
ברוח הדברים האלה, אני מבקש ממר איינשטיין ממע"צ לחזור למר בן-ציון סלמן. אני אדבר איתו. אני

מבקש ממך לכבד כל מה שהתח"בתם.
אהרון איינשטייו
אני אעביר לו את מה שאתה אמרת.
היו"ר סאלח טריף
אני מכיר ראשי מועצות, איך לוקחים את הקופה גם של מי שלא נמצא. צריך להיות הגונים. לבית-ג'אן

מגיע יותר, אני אומר לך.

במה שקשור למר בני רייך, אני סמוך ובטוח, תחזור למשרד, יש שם 650,000, תסייע למאמץ הכולל

לפתור את הבעיה.
בני ר"ר
אין שום בעיה עם זה.
היו"ר 0אלח טריף
אבי מאוד מודה לך.

אנחנו ניפנה גם להמיית באמצעות מנהלת הוועדה לגבי החצי מיליון שהם התחייבו עליהם בבית-ג'אן.
יו0ף קבלאן
וגם למשרד הדתות, שהתחייבו על 580,000 שקלים.
ניר ענבי
ב0ר הכל 4 מיליון שקל, כ0פים שהם היום בחוץ, כ0פים שהרשות שילמה לקבלנים ולא קיבלה חזרה.
היו"ר 0אלח טריף
את זה אנחנו רוצים לקבל כדי לפתור חלק מהגרעון של בית-ג'אן. זה יכול פשוט להוביל לעניינים יותר

שוטפים לתועלת בית-גיאן.

אני קודם כל מאוד מודה לכם. אני מצטער שהדי1ן התקיים לפעמים גם ברוח סוערת אבל היתה תחושה

לא טובה מהתנהלות העניינים. אני מאוד מקווה שגם משרד התשתיות ומע"צ ישפרו את הגישה שלהם כלפי

בית-ג'אן בהגינות. לישוב הזה מגיע המון. אנחנו נעקוב, יחד עם ראש המועצה, כדי לראות את הביצוע של

המשרדים השונים בשב1ע הקרוב. אני משוכנע שגברת רות יו0ף תעשה מלאכה נאמנה אצל המנכ"ל הי1ם.

הקטע של משח- הפנים ה1א חש1ב, במי1חד נושא הגרע1ן.

אני לא יודע מה יהיה עם הרשויות ולפי חילופי המהלומות אתמול אצל שר האוצר, אני הייתי שם, המצב

קשה מאוד. אנחנו ממתינים לראות מה יהיו הפתרונות. אנחנו מוכנים עם החוק אבל...
רות יוסף
האמת היא שהחתימה היא חשובה בשביל שמייד אהרי זה יהיה הפיתרון.
יוסף קבלאו
העיכוב של החתימה הוא לא על ידינו.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להודות לאנשי בית-ג'אן הנכבדים. רובם מבינים עברית והם הבינו אותי. אני רוצה לאחל להם

שנמשיך לפתח את בית-גיאן. מר יוסף קבלאן עושה עבודה נהדרת ולפעמים נתקע בחשבונות. הוא רוצה

לפתח יותר כי ליישוב הזה מגיע להיות בתנופת פיתוח. אנחנו נבוא לבקר כדי לראות שהכל זז.

תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים