ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/03/1998

הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) תיקון - תחילה ותוקף), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 220

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, כ"ה באדר התשנ"ח (23 במרץ 1998). שעה 12:30

נכחו;

חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

טלב אלסאנע

עזמי בשארה

מוזמנים; יורם רודינשטיין - משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד יהודה חזן - משרד הפנים

אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

יועץ משפטי; עו"ד מרים פרנקל-שור
מזכירת הוועדה
יפה שפירא

קצרנית; עפרה הירשפלד

סדר-היום; הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - תחילה ותוקף},

התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת עזמי בשארה.הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) תיקון - תחילה ותוקף). התשנ"ז-1997

היו"ר סאלח טריף;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעיף הבא בסדר-יומנו הוא: הצעת חוק הספקת

החשמל (הוראת שעה) (תיקון - תחילה ותוקף), התשנ"ז-1997, מאת חבר-הכנסת עזמי

בשארה. גבי פרנקל-שור, אנחנו צריכים לאשר את הצעת החוק באופן דחוף כדי שנוכל

לקבל הארכת תוקף, נכון?

עו"ד מרים פרנקל-שור;

כדי להניח אותה היום על שולחן הכנסת, באישור יושב-ראש הכנסת.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו נדבר עם יושב-ראש הכנסת.

האם יש לכם התנגדויות חדשות?

אביטל שטרנברג;

לא.
היו"ר סאלח טריף
מר רודינשטיין, אני ראיתי את הפרסומים שלך בעתון, שצריך לעשות כך וכך. זה

היה די מזמן והכל נהג על-פי כל הכללים. העלו פה טענות שצריך לפרסם, ולא יגיעו.

לפני שנתיים מצאתי חלק מהפרסומים שעשה המשרד בענין החוק.

אין לנו שום בעיה. אנחנו רוצים לאשר את החוק ולהעביר אותו לקריאה שנייה

ושלישית. נצטרך לפנות היום אל יושב-ראש הכנסת, כי יש לזה משמעות חשובה, וגם בקשה

של הממשלה שמצטרפת אלינו.

טלב אלסאנע;

רציתי לקבל הבהרה ממשרד האנרגיה.

עו"ד מרים פרנקל-שור;

התחולה היא מ-1 במארס, כמו שכתוב בסעיף 4 של הצעת החוק.

טלב אלסאנע;

אני מבקש גם מהיועצת המשפטית שלנו לעזור בענין הזה. יש בתי-ספר שהוקמו בשנות

החמישים והששים ועד היום הם לא מחוברים לרשת החשמל. מה קורה אתם על-פי החוק?

י ורם רודינשטיין;

החוק לא חל על מבני ציבור. החוק חל רק על מבנים למגורים.

טלב אלסאנע;

זה לא קל. וחומר?יורם רודינשטיין;
בחוק כתוב במפורש
מבנה ששימש למגורים. אנחנו לא יכולים לפרש את זר;. אם כי

מבחינתנו אין, כמובן, שום התנגדות.

היו"ר סאלח טריף;

רואם נוכל להכניס מבני ציבור?
אביטל שטרנברג
אפשר להכניס כל דבר. אין לנו מנדט בענין.

עו"ד יהודה חזן;

אנחנו מתנגדים לזה.
היו"ר סאלח טריף
חשבתם על זה?

עו"ד יהודה חזן;

חשבנו על זה, וכפתרון לבתי-ספר מצאנו אפשרות של גנרטורים.

אביטל שטרנברג;

חבר-הכנסת טריף, זה שינוי חזית. הרי החוק המקורי בא לעזור לממש את דו"ח

מרקוביץ. דו"ח מרקוביץ התייחס לדברים מאד-מאד מסוימים ולמבנים מאד מסוימים, ואתו

אנחנו הולכים הלאה עוד שנה. להכניס פתאום בתי-ספר, בשלב כל-כך מתקדם הזה, זו

סוגייה אחרת לגמרי שבכלל לא היתה בחוק המקורי, ולזה אנחנו לא נסכים.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להבין מה באמת הבעיה.
עו"ד יהודה חזן
בתי-ספר לא אמורים להיות במקום בישובים אלה. בתי-הספר יכולים להיות במקומות

אחרים. כי על-ידי כך אנחנו גורמים שהילדים יוסעו מהישוב שלהם לבתי-ספר במקומות

אחרים.
היו"ר סאלח טריף
זו בעיה של המגזר הבדואי?
טלב אלסאנע
כן, עד כתה טי, והתלמידים צריכים מעבדות ודברים אחרים.
היו"ר סאלח טריף
משרד המשפטים בא אלינו עכשיו עם קוד אתי חדש של תרבות הבדואים בדרום, לאור זה

שלא מחליטים ולא מחוקקים ולא עושים דבר.אביטל שטרנברג;

שלא תבין אותי לא נכון. הנושא הזרז בההלט עומד על סדר-היום של משרד המשפטים.

רק ביום חמישי עסקנו בדיוק בנושא הזה על אהד מבתי-הספר האלה. זה נושא שמשרד

המשפטים לא מזניח והוא רוצה שיהיה לו פתרון, אבל אני הושבת שזה לא ראוי, אגב הוק

שעוסק בדבר אהד, להכניס בדלת האהורית את אותם בתי-ספר.
טלב אלסאנע
ראשית, זה מבנה. הייועד שלו הוא ציבורי או פרטי - זה דבר אהר. אבל זה מבנה.

היו"ר סאלח טריף;

אני לא רוצה שנעכב את אישור ההוק.

אביטל שטרנברג;

הבר-הכנסת אלסאנע, אנהנו לא נגד היבור בתי-הספר לרשת ההשמל, אבל כאן אנהנו

מדברים על דבר מאד מסוים. בוא נלך עם העגלה הזאת קדימה ובדברים האהרים נטפל

אהר-כך.
טלב אלסאנע
אני לא מעוניין בעיכוב ההוק.
עזמי בשארה
אנהנו נגיש הצעת-הוק מיוחדת.
טלב אלסאנע
אני הגשתי הצעת-הוק.
עזמי בשארה
אני אצטרף להצעת החוק שלך.
היו"ר סאלח טריף
אם כן, אנחנו מאשרים את הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון - תהילה

ותוקף), התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת עזמי בשארה ומעבירים אותה לקריאה שנייה

ולקראיה שלישית.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים