ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1998

הצעת חוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1995

פרוטוקול

 
הכנסת האובע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, י"ט באדר התשנ"ח (17.05.1998), שעה 15:00
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

מיכה גולדמן

אברהם פורז
מתמנים
שלום זינגר - יועץ משפטי, משרד הפנים

רות יוסף - מנהלת מחלקת תקציבים, משרד הפנים

אביטל שטרנברג- משרד המשפטים

איתי אייגס - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

שי וינר - משרד האוצר
מרכז השלטון המקומי
עדי אלדר

גיורא רוזנטל - מנכ"ל

עו"ד נתן מאיר - יועץ משפטי

דוד עמר - ראש עיריית נשר

ניסן קרופסקי

ואליד דיהאב - ראש עיריית תמרה

מרזי מרעי - ראש מועצת חורפיש

זכי עמאר - יועץ לענייני דרוזים

יחיאל עובדיה - ראש מועצת מגדל

יצחק ואלד - ראש עיריית כפר סבא

צבי בר - ראש עיריית רמת-גן

אריאב - נצרת עילית

רון נחמן - ראש מועצת אריאל

יגאל יוסף - ראש העין

שמואל ריפמן

חיים קונביץ - גזבר העיר רמת-גן

נסאר נאג'י - ראש מועצה מקומית טורעאן

עבד מואסי - ראש מועצה מקומית פרדיס

חרוש ישראל - ראש מועצה מקומית בית אריה

עדנה הירשמן-פרי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1995הצעת חוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1995
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את הישיבה בהצעת חוק ההסדרים ברשויות המקומיות. ביקשתי

לקיים את הישיבה לא כדי להיכנס לגופן של ההחלטות, אלא כדי לשמוע הערות בנושא

בעקבות הישיבה שהיתה. אני מבקש לשמוע מנציג האוצר מדוע המ מזלזלים גם בהחלטות

שלנו וגם בסיכומים של שר האוצר.

בסיכום הישיבה שהיתה עם שרי האוצר והפנים הוחלט שיש נקודות שהאוצר מסכים

עליהן ושצריך להתחיל בדיונים כדי לגמור עם העניין. בנקודות שהיו בהסכמה כלול חלק

של פיצויים לרשויות עקב ההסכם שכל הצדדים חתמו עליו. אני טוען שמשרד האוצר לא

יכול מצד אחד לבקש המשר חקיקה ומהצד השני לא לקיים את החובות שלו.
איתי אייגס
בהתאם למה שהיה בישיבה הקודמת התחלנו בדיונים עם השלטון המקומי בנושא של

חוק האזרחים הוותיקים, ישבנו יחד עם מר גיורא רוזנטל והתחלנו לבדוק את האומדנים.

היו כמה ויכוחים אם זה יהיה לפי גביה או לפי חיוב ואיו משליכים מתוך מעט הנתונים

שיש לנו לנתונים על כלל הרשויות המקומיות.
יצחק ואלד
אינני חושב שהסוגיה שבה אנחנו עוסקים היא של פקידי האוצר. כדי שלא תהיה אי

הבנה אני אומר שאני מאוד מעריך את פקידי האוצר, אך זו לא הבעיה שלהם ולא הם

שצריכים לתת עליה תשובה. אני חושב שהבעיה היא ברמה הפוליטית-מדינית ומי שצריך

לתת את התשובה הם השרים שעוסקים בנושאים האלה. הבעיה היא לא אם יהיו 5 מיליון

יותר או 5 מיליון פחות. אנחנו עוסקים בסוגיה אחרת לחלוטין.
היו"ר סאלח טריף
מי שמעוניין במה שקורה כאן הפעם, זה לא השלטון המקומי, אלא האוצר. אם שר

האוצר לא הגיע זו הבעיה שלו. אתה לא צריך לטעות בעניין ולא להיפגע.

אני חושב שזו גישה לא רצינית. אם אתם מעוניינים שהחוק הזה יעבור, אז הגישה לא

רצינית. אני אומר את זה בכל הכנות ודעתי לא השתנתה במאומה, אבל אם האוצר חושב

שהוא יכול להעביר כאן חוק שמשמעותו היא שינוי גדול ביחסי שלטון מרכזי ומקומי,

ושהוא יכול להתעלם מכך שצריך לתת פתרונות למה שכבר האוצר הסכים, אזי התשובה

שלנו היא שלא נמשיך בחקיקה הזו. לא נוכל לעשות לאוצר את העבודה, כאשר הם לעצמם

לא עושים את העבודה.

קיבלתי מסמך הדן בנושא מסויים ששד האוצך שלח ליושב ראש השלטון המקומי לגבי

חוק האזרחים הוותיקים, ואילו יושב ראש השלטון המקומי אומר לי ששום דבר לא התרחש.
עדי אלדר
לפני שבועיים העליתי את העניין של חוק האזרחים הוותיקים והיום קיבלנו מכתב שבו

נאמר: "הנדון: חוק האזרחים הוותיקים. בהמשך לפנייתך בנושא שבנדון, ברצוני להביא

לידיעתך כי הנחיתי את אנשי משרדי לבוא בדברים עם השלטון המקומי כדי לקיים את

הוראות החוק בנושא זה. בכבוד רב, יעקב נאמן".
היו"ר סאלח טריף
מר זינגר, יש לר איזשהו מיזע שמשרד הפנים והאוצר יושבים ומטכסים עצה?
שלום זינגר
אני מאמין לנציג האוצר שאומר שיש דיונים.
היו"ר סאלח טריף
שני שרים מכובדים ישבו בוועדה ואמרו שיש דברים שטעונים בירור עם השלטון המקומי

ואם אכן יש פגיעה צריר לברר מה גובה הפיצויים שצריר לשלם. דברים מסוג זה לא

התבררו ואילו אנחנו צריכים להמשיר לעבוד כאילו העסקים כרגיל.
איתי אייגס
באנו לדיון עם מרכז השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי בא עם רמת אינפורמציה

מסויימת שהיתה בידיו באותה עת ואני לא מאשים אותו. עם האינפורמציה הזו היינו

צריכים לנסות להגיע להבנה. במהלך הדיון לא היתה בינינו מחלוקת שהאינפורמציה הזאת

היא לא אינפורמציה שנותנת את התמונה המלאה של המשמעות של חוק האזרחים

הוותיקים. לכן גם הגדרנו לעצמנו איך אנחנו ממשיכים לבדוק את העניין הזה. אם אתם

רוצים לחכות עד אשר יהיו לנו הנתונים זה מצויין.
היו"ר סאלח טריף
מדוע האוצר מחכה ולא מעביר לשלטון המקומי 500 מיליון שקלים ותולה את זה בגמר

החוק. מדוע שאנחנו או השלטון המקומי לא נתלה את המשך הטיפול בחוק עד שלא תשבו

ותגמרו את הבעיות השנויות במחלוקת?
איתי אייגס
500 מיליון השקלים אינם מותנים בקפריזה של שר האוצר, אלא מותנים באותו סיכום

שנחתם ביוזמת יושב ראש הוועדה סאלח טריף, בין משרדי הפנים והאוצר ועל דעת מרכז

השלטון המרכזי. שם נמצאת ההתניה, זו לא התניה שמישהו החליט עליה באופן שרירותי.
עדי א לדר
אני רואה שעתה אנחנו עושים חזרה על מה שהיה בישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת

אמרנו שבאופן עקרוני אנחנו לא נגד החוק, אבל אנחנו לא נוכל ללכת עם החוק הזה, כיוון

שיש שורה ארוכה של נושאים שמשרד האוצר לא עומד בהם. אי אפשר לבוא מצד אחד
ולומר
אתם תקבלו את החוק, ומצד שני תקוצצו ולא נעמוד בסיכומים שלנו. אני יודע ששני

הצדדים צריכים לכבד את ההסכם. אני אומנם שמח שקיבלנו היום את המסמך הזה משר

האוצר, אך חבל שזה בעקבות זה שהוא גם היה צריך לשמוע באותה ישיבה שהאוצר לא

מקיים את החוק.
איתי אייגס
זו השמצה פרועה. המכתב הזה הוא לא מהיום.
עדי אלדר
רק היום הגיע אליי המכתב.
מיכה גולדמו
המכתב יצא מלשכת שר האוצר ב- 10 במרץ.
עדי אלדר
אני שמח שלבסוף הוא נענה, אר יש עוד שורה של נושאים שהעלנו בישיבה הקודמת

ושהאוצר צריך לתת עליהם תשובה. ציפינו שנציגי האוצר יישבו איתנו, נגמור את הסיפור

ונבוא לוועדה זו עם הסכמה.
צבי בר
אני מבקש להאיר הארה באלף. הנושא המרכזי כאן הוא חוק אכיפה, כפי שהוא מופיע

באלף וכף. אני מציע שזה יהיה עם עין וקוף. לעקוף את הכל.

אני רוצה לומר לאנשי האוצר ששום גוף במדינת ישראל לא התייעל כמו השלטון

המקומי. היתה התייעלות כללית בכל המערכות. עד שייעשו כל הוויכוחים בין כל

הארגונים והמשרדים והיות שאנחנו נכנסים לפסק זמן של בחירות, אני מציע לדחות את

חוק האכיפה ולא לדון בו עד לאחר הבחירות המונציפאליות. לאוצר יהיה טוב, לשר הפנים

יהיה טוב, לנו יהיה טוב ו- 40 ראשי רשויות לא יעמדו מחר וישימו עליהם מאכלת שהם לא

יצאו ממנה. לכן אני קורא לזה עקיפה ולא אכיפה.

לא אינטלגנטי להביא לכאן חוק אכיפה. על מי אוכפים? האם אפשר לאכוף על האוצר

לשלם את 500 מיליון השקלים? העסק אינו פשוט וזה צודק וזה צודק. צריך לדחות את כל

הסיפור הזה.
דוד עמר
חינכו אותי שכאשר אני חותם על משהו, אני מתווכח עד שאני חותם, אך כשאני חותם

אני עומד מאחורי החתימה שלי. אבל באותה מידה אני עומד על כך שהשותפים לחתימה

יכבדו את הנושאים שהם חתומים עליהם.

אני לא רוצה שישתמע שיש כאן נסיון של השלטון המקומי לחזור בו מהחתימה שלו

ומההסכמה שלו. לאחר שישבנו כאן וחתמנו בארבע לפנות בוקר, קיימנו אסיפה כללית של

מועצת מרכז השלטון המקומי וההסכם שנחתם בין הממשלה לשלטון המקומי אושרר. אנחנו

פועלים לפי הסכם זה. אם מחר תקום המועצה ותחליט לחזור בה, נכבד גם את זה. אך עד

שלא תכונס מועצת מרכז השלטון המקומי ותשנה את ההחלטה החתימות שלנו מחייבות.

יחד עם זאת, כאשר יצא לי להיות חמש דקות בשקט עם חבר הכנסת פורז, שכעס מאוד

על מרכז השלטון המקומי, ולהסביר לו מה עמדת מרבד השלטון המקומי, הוא אמר שאנחנו
צודקים. הוא אמר לי
כמו שמחייבים אותך לכבד את החתימות שלך, כך אתה צודק כאשד

אתה עומד על כך שיכבדו את החתימות שלהם.

הנושא הוא לא רק חוק האזרחים הוותיקים. ישנן 40 רשויות שעדיין לא שילמו

משכורות, מה יקרה בערב חג הפסח? צריך לשלם לעובדים מפךעות כדי שיוכלו לחגוג את

החג. צריך לשאול מה עם ועדת אפרתי.
גיורא רוזנטל
זה חלק מההסכם, זה כתוב.
דוד עמר
מתוך ה- 40 יום התווכחנו במשך 21 יום על ועדת אפרתי. כשבועיים האלה היינו

אמורים לדון יום ולילה עם שרי החינוך והרווחה, כדי שלא רק 500 מיליון שקלים יכסו את

הגירעון, אלא כדי שלא יצטבר עוד גירעון נוסף לשנה הבאה.

אני מבקש לשמוע מנציג האוצר מה עם 500 מיליוני השקלים שהיו אמורים להיות

מוזרמים אלינו עד ל- 31 במרץ. היתה אפילו הסכמה בעל-פה שלגבי 200 מליון השקלים

של שנת 1999 ייעשה מאמץ באמצעות אוצר השלטון המקומי ומרכז השלטון המקומי לקדם

את המימון מ- 1999 לשנת 998 1, כדי שעד סוף 1998 נסיים את הפרשה הזו של כיסוי

הגרעונות.
גיורא רוזנטל
גם התקציב של 1997 לא הועבר במלואו.
דוד עמר
אני מרגיש שאין לנו ברירה אלא לעשות את חג הפסח באוהל. אני מזהיר שלא תהיה

ברירה אלא לנקוט בצעדים. לכו אני מבקש ממר איתי אייגס להורות לחשב שיעביר מיד

200 או 300 מיליון שקלים כדי לקדם את הנושא.
רון נחמן
על פי הכללים האלה סיכמנו את נושא הסדר הגרעונות ועמידה בתקציב. לאחר שחתמנו

על ההסכם אנחנו לא מקבלים את הדכרים שסוכם עליהם. אני שואל שאלה פשוטה: מה אני

כראש מועצה צריך לעשות כאשר יש לי הסכם חתום. מצד שני המימשל המרכזי לא מתחשב

בשלטון המקומי. איך אני כראש מועצה שחתום על הסכם עם השלטון המרכזי לא מקבל את

הצד של השלטון המרכזי, איך אני יכול לפעול ומה אני צריך לעשות, ומי ייגבה אותי

מבחינה משפטית וחוקית על העבירות של אי תשלום, כאשר אני כראש מועצה מילאתי את

הצד שלי בהסכם.
יגאל יוסף
לפי הנסיון הארוך שלנו אנתנו רואים שוב באיזו אומנות מרוקנים הרבה הסכמים מתוכן.

הבעיה אינה אכיפה ואף אחד לא מתכוון לשמור על אותם אנשים ברשויות המקומיות

שמתנהגים כפיאודלים, יש מספיק כדי לטפל בהם. רשויות מקומיות הסתבכו כגלל שנענו

למדיניות ממשלה ובנו בלי סוף.

היה מסלול של חשבים מלווים. אצלי במועצה נתתי. זכות חתימה לחשב מלווה שבמשך

שנתיים גרם לגרעון הרבה יותר גדול ממה שהיה לי קודם. זה לא היה באשמתו, אלא בגלל

שיש בעיות בסיסיות וכל רשות שונה מאחרת בהרבה מאוד נושאים. לאחר שהחשב אישר

את תוכנית ההבראה, פיטרתי 50 עובדים שקיבלו פנסיה מוקדמת ושמונה חודשים הסתגלות

עם תוספות ומענקים, אך אני לא קיבלתי אף שקל עבור זה. הסכמנו על מסגרת של

הבראה, אך לאחר שנתיים בהן עמדתי בכל המטלות, הגעתי למשרד הפנים ובגלל שאין

להם תקציב אי אפשר לממש את תוספת המענק.איו האוצר רוצה לאכוף כאשר מרוקנים את כל ההסכמים מתוכן? איזו ערובה תהיה לי

שאני לא אסתבך בגלל החלטות ממשלתיות ומדיניות? צריך לזכור שלא מדובר רק בחוק

האזרחים הוותיקים, התוק הזה הוא מטלה נוספת שתחול עליי כמו על כל רשות אחרת ולי

יש פי 10 בעיות מכל רשות אחרת.
יצחק ואלד
אני נובקש שבמסגרת חקיקה שתהיה, תהיה אכיפה וסנקציה כנגד השר האחראי שאיננו

עומד בהתחייבויות.
איתי אייגס
לגבי הערתו של מר גיורא רוזנטל לגבי 300 מיליון השקלים של שנת 1997. סכום זה

יועמד במלואו לטובת הנושא. קצב הביצוע מול הרשויות היה נמוך ממה שחזינו בהתחלה,

נותרו עוד 50 מיליון שקלים, כולם הועברו והם משולמים גם בימים אלה. נכון להיום

היתרה פחות מ- 10 מיליון. ההעברה תלויה בקצב ההסכמות שיש עם הרשויות. סכום זה

לא מוקפא, הוא מנוצל והוא ינוצל עד הגרוש האחרון.

לגבי 500 מיליון השקלים. מר שלום זינגר ממשרד הפנים ישב איתנו לאחר הישיבה שבה

דנו בסעיפי החוק לקריאה ראשונה. כרגע הנחנו את הטיוטה עם התיקונים של אותה

פגישה. עשינו את זה בצורה מאוד ברורה, כדי שאפשר יהיה לראות בכל סעיף מה היה ומה

שונה, על מנת להקל על התהליך. התשובה לגבי ה- 500 מיליון היא שכאשר אנחנו נגמור

את תהליך החקיקה, בהתאם לסיכום ובדיוק כפי שכתוב בו, הסכום הזה יופשר, כולל נושא

הקדמת האמון כפי שנאמר באותו סיכום.
דוד עמר
ואם נגמור את החקיקה בעוד שלושה חודשים?
רוו נחמן
האם הכוונה היא לעשות אותנו בני ערובה עד שיושלם תהליך החקיקה? הרי סיכמנו

עם דן מרידור כשהיה שר האוצר להיכנס ללוח זמנים.
שמואל ריפמן
נציג האוצר צודק, אך ההסכם הוא בין האוצר ומשרד הפנים. אנחנו לא חתומים על

ההסכם הזה, לא רצו להחתים אותנו מראש על ההסכם הזה. אני רוצה להזכיר לכם שיש

הסכם בין האוצר ובין משרד הפנים, אנחנו לא הסכמנו להסכם הזה.
היו"ר סאלח טריף
ההבדל בעינו לביניכם הוא שאנחנו בכנסת לא קשורים בשום הסכם ולכן אנחנו

מחליטים לפי' שיקול דעתנו ולפי ההגינות והצדק. אנחנו כוועדה פרלמנטרית מבקרים את

פעילות הממשלה ושל רשויות המדינה כולל רשויות מקומיות. אנחנו סבורים שכל הגורמים

האלה אמורים לקבל החלטה צודקת והוגנת.אני מבקש שנציגי האוצר יעבירו לשר האוצר, שבבר חודשים רבים הלבנו בהגינות רבה

גם עם משרד האוצר וגם עם משרד הפנים, בדעה אחת, בהתייעצות ובלבטים רבים, בדי

לקדם את העניין. אתם לא יכולים לבוא שוב לוועדה לאחר שישבנו עם שני השרים

בעניינים חשובים מאוד, שבחלק מהנקודות ברור שזה חלק מהסכם חתום, והאוצר לא

מכבד. אי אפשר למשוך את העניין ולתלות את זה בכך שאנחנו לא דנים. ייתכנו חילוקי

דעות, ייתכנו סכומים שונים, אך לא יכול להיות שלא יהיה דיון והחלטה.

על כן לא נוכל להתקדם בהצעת החוק, כדי לשים חרב על צווארם של הרשויות

המקומיות. אנחנו לא נוכל להתקדם בהצעת חוק שמשמעותה שינוי גדול ביחסי שלטון

המרכזי עם השלטון המקומי, מבלי לראות שבעיות מרכזיות נפתרו בדרך כלשהי. אנחנו

נשלח בצער את נציגי המשרדים השונים ואנחנו לא נקיים שום דיון. למעשה כמעט

והשלמנו את החקיקה, אך לא נוכל להביא את זה לסיום, על אף שהיו לי ויבוחים עם

חברים בשלטון המרכזי, כל זאת עד שמשרדי הממשלה לא יגשו ברצינות לעניין.

היום היתה לנו ישיבה עם התאחדות בתי המלון על גובה הארנונה בירושלים. בתי

המלון לא יובלו לשלם לעיריית ירושלים את הארנונה. אני חושב שבטח יהיה חצב דומה

בכמה עיירות פיתוח בגלל אבטלה וקריסת מפעלים.
דוד עמר
אנחנו עומדים על %50 גביה במקום 90%/
היו"ר סאלח טריף
היום קיימתי דיון על בתי המלון של ירושלים שאינם מסוגלים לשלם לעירייה את

הארנונה שהוטלה עליהם. גם ברשויות אחרות לא ישלמו את המסים לאור המצב הקשה של

אבטלה, של עסקים שנקלעים לקשיים, של מפעלים בקשיים תקציביים. אי אפשר להתעלם

מתמונת המצב הבוללת ולכן במצב כזה לא נוכל לעשות הנחות לאוצר ולא נקבל את

העובדה שלא גומרים את הנושא.

אם לא תהיה לנו עמדה ברורה של האוצר עם פתרונות שהם מציעים גם בנושא של

טענות השלטון המקומי ומה קורה לגבי ביצוע ההסכם, לא נוכל להתקדם בתהליך החקיקה.
דוד עמר
אנחנו מבקשים להעביר לנו מקדמה של 200 מיליון שקלים כדי שנוכל לשלם את

המשכורות של העובדים לקראת חג הפסח.
היו"ר סאלח טריף
חג הפסח מתקרב ואני מבקש מנציגי האוצר שיטפלו בבעיה של הגרעונות. לאחר

שהאוצר יכבד את הנקודות שסוכם עליהם בהסכם, נוכל להתקדם אפילו בפגרת הכנסת.
דוד עמר
אני מבקש שהוועדה תקבל החלטה לגבי תשלום מקדמה לרשויות המקומיות, או לפחות

המלצה לאוצר. אם לא תהיה מקדמה, תהיה מלחמה.

מושכים אותנו באף כבר כמה חודשים, מי ישלם את הריבית של הסכומים שהיו אמורים

להגיע אלינו?
היו"ר סאלח טריף
אנחנו בוועדה מביעים את דעתנו במפורש וקראנו לנציגי האוצר והפנים להעביר את זה

לידיעת השרים שעמדת הוועדה היא שיש להתקדם. אני גם מצטרף לדרישה של הרשויות

להעביר אליהן מפרעה לקראת תג הפסח, כדי שתהיה הבעה של רצון טוב כלפי הרשויות.
אברהם פורז
מאחר שזו הצעת חוק ממשלתית אפשר לדון בה גם בפגרה.
היו"ר סאלח טריף
לכן אמרתי שאם תהיה התקדמות מצד האוצר והפנים לקראת הרשויות בנושאים

שמשמעותם בין היתר תשלום מקדמה על חשבון הגרעונות, נוכל לדון בהצעת החוק

בפגרה.
רון נחמן
לא יכול להיות שעל הנושא של האכיפה שיימשך מעכשיו ועד קצה הדורות, אנחנו

נתווכח כאן כבני ערובה על מקדמה חד פעמית. הפרוצדורה הזו לא יכולה להיות, זה יהיה

כך כל הזמן.
היו"ר סאלת טריף
אני תושב שנציגי הרשויות הביעו בצדק את מתאתם בוועדה, אך עליכם לזכור שאנחנו

לא הגורם המבצע. לכן מה שאנחנו יכולים לעשות זה להעביר את המחאה לשרי האוצר

והפנים. כמו כן יועבר פרוטוקול הישיבה הזו לשר הפנים עם הערות אישיות שלי לאור

מה שהיה כאן.
מיכה גולדמן
אני חושב שאנחנו מסתובבים סביב עצמנו. אני מציע שאנחנו נדרוש ששר הפנים ושר

האוצר יתייצבו מחר בוועדה, משום שגם אנחנו צריכים להראות שלוועדה ולשלטון המקומי

אין כוונות לעכב את התוק והתחייבויות. אם יש כוונה לעמוד בהתתייבויות, הן צריכות

להיות דו צדדיות וההדדיות חייבת להישמר.

לכן צריך לומר שחלק מסיכום הישיבה היום הוא שאנחנו מוכנים לכנס מחר את הוועדה

במיוחד, בנוכחות שני השרים ונציגי השלטון המקומי. זאת כדי שהכדור יהיה בידם ולא

בידינו.
חיים קונביץ
אף אחד לא אוהב להיות מאויים, אבל לפני שבועיים קיבלנו את האיום: אם אתם לא

מעבירים את החוק נסגור את הברז. בינתיים האיום הפך לסנקציה, כמעט רבע שנה חלפה

ואנחנו לא מקבלים את המימון המגיע לנו.
דוד עמר
אנחנו נאלץ לעשות את התגים בירושלים. אם נקים את האוהל אני לא אתקפל בפתות מ-

4 מיליארד שקלים.
חיים קתביץ
בזיון על חוק האזרחים הוותיקים ציטטתי בפני השר את החוק ושפעמיים הוא לא בא

בדברים לא ב- 1997 ולא ב- 1998, אז עבשיו באו בדברים, אבל בלי רצון. אם היה רצון טוב

היו יכולים להעביר מקדמה על חשבון זה. אני חושב שהאוצר לא רוצה לקדם את החוק והם

מפעילים נגדנו סנקציה.
היו"ר סאלח טריף
משרדי הממשלה חושבים שאנו בוועדה חותמת גומי שלהם ובאים לכאן בלי לעשות את

העבודה . הייתי רציני אך משרדי הממשלה לא עובדים ברצינות ולא רוצים לקדם את

הנושא.
יגאל יוסף
היות שמתערבים במערכת הבחירות לרשויות באמצעות החלטות, אזי חשבים מלווים לא

צריכים להיות בשנת בחירות. זו במפורש התערבות במערכת הבחירות.
היו"ר סאלח טריף
אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים