ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1998

שעון קיץ

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיבות הסביבה

יום שלישי, י"ט באדר התשנ"ח (17.03.1998), שעה 12:40
נבחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - יו"ר

דוד אזולאי

מיכה גולדמן

אברהם פורז
מוזמנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

ד"ר שלמה ברובנדר - מנהל מינהל החשמל, משרד התשתיות

רונן חדש - משרד האוצר

אליהו ליפשיץ - משרד הדתות

שלום זינגר - משרד הפנים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
שעון קיץ.שעון קיץ
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת הפנים בנושא שעון הקיץ. לפני כניסת שעון

הקיץ לתוקפו ולפי בקשתו של חבד הכנסת אברהם פורז אנוזנו נדון בעניין. האם יש מישהו

ממשרד הפנים שיכול להשיב לנו בעניין?
שלום זינגר
מר מרקוביץ היה פה והלך, אבל אני חושב שהתשובה היא בהתאם לחוק.
? היו"ר סאלח טריף
אנו נרצה לשאול גם שאלות, כי יש התחייבות של השר לגבי עניין הוועדה שתפעל

ותביא נתונים ואנחנו רוצים לדעת מה קורה בעניין.
שלום זינגר
האם תרשה לי לשמור על זכות השתיקה אם לא יהיה לי מה לומר?
אברהם פורז
הצעת החוק המכונה שעון קיץ היא הצעה משותפת לי ולמי שמכהן היום כשר הבריאות,

יהושע מצא. בחוק נאמר שבישראל יונהג שעון קיץ לפחות 150 יום בשנה במועדים שיקבע

שר הפנים בתיאום עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. לפי החוק צריך לקבוע את

שעון הקיץ שלוש שנים מראש, ואכן לפני שלוש שנים בתקופה שחיים רמון היה שר הפנים,

הוא קבע שעון קיץ גם לגבי השנה הנוכחית שאמור היה להסתיים ב- 13 באוקטובר.

בחודש ספטמבר, בעת פגרת הכנסת, בזמן שהייתי בשליחות ציבורית חשובה למען העם

היהודי בחוץ-לארץ, התקיימה ישיבה בוועדה ובה שר הפנים הביא את הצעתו לקיצור

דרמטי של שעון הקיץ השנה. הוא הציע לקצר את שעון הקיץ בחודש וחצי בערך ולהביא

לסיום שעון הקיץ עוד בסוף חודש אוגוסט, היינו קיצור של חודש וחצי. לפי מה שראיתי

בשעתו, היה דין ודברים עם השר ובסופו של דבר השר גילו? רוחב לב והסכים לוותר על

שבוע, קרי, שעון הקיץ אמור להיפסק ב- 5 בספטמבר, טי'ו באלול, שזה בערך חודש ושלושה

שבועות יותר קצר מהמתוכנן.

הבעיה עם שעון הקיץ היא שחודש ספטמבר כולו וגם חלקים מאוקטובר, הם חודשים

חמים והפחתת שעות האור בקיץ פירושה שאין אור כבר בשש בערב לעומת שבע וחצי או

שמונה. זה כמובן גורם שאנחנו קמים באור מלא, כשהשנזש כבר באמצע השמיים ולפני

שמספיקים לעשות משהו אז כבר מגיע החושך. דבר זה פוגע ברווחת הציבור.

לאור הדברים האלה, ביקשתי רוויזיה על ההחלטה ואני חושב שגם אם השר רוצה לקצר

את שעון הקיץ לטובת אומרי הסליחות, אני חושב שהקיצור הזה הוא מוגזם מאוד. לעשות

את זה כבר בתחילת ספטמבר לא נראה לי. אני מציע שהוועדה תאריך את שעון הקיץ

ולטעמי צריך להחזיר את זה למצב הקודם, אמצע אוקטובר. גם אם אנחנו רוצים להתחשב

באומרי הסליחות אז אני רוצה לציין שהשנה ראש השנה יוצא ב- 21 בספטמבר ומכסימום

אפשר לסיים את שעון הקיץ בערב ראש השנה.קיבלתי מכתבים מאומרי סליחות שטוענים שדווקא נוח להם שעון הקיץ וגם יש כאלה

שכתבו שלא נוח להם. אני לא רוצה לקבוע לאומרי הסליחות אם זה נוח להם או לא, אך

אומרי הסליחות מקרב עדות המזרח שזה אולי מכביד עליהם, הם מעטים לעומת יתר

הציבור שנהנה. זה לא עניין דתי אלא עניין של נוחות. דתי צריך להתחשב בנוחות של

החלק המכריע של הציבור ולא בנוחות של חלק קטן מציבור עדות המזרח שאומרים

סליחות, אף שהשר נמנה עם קבוצת המיעוט.

לכן אני מציע להאריך את שעון הקיץ לפחות בשבועיים שלושה.
היו"ר סאלח טריף
אני מצטער שמשרד הפנים לא שלח מישהו מוסמך מטעמו שיענה על כך.

שלום זינגר-.

איש מאיתנו לא ידע שזה יהיה היום. לגופו של עניין, אפילו אם הטענות של חבר

הכנסת אברהם פורז צודקות אני לא חושב שיש סמכות לוועדה להאריך את התקופה.
אברהם פורז
היועץ המשפטי של הכנסת חושב שיש סמכות. הוא סבור שלוועדה יש סמכות לקיים

רוויזיה בשאלה מתי יסתיים שעון הקיץ.
אביטל שטרנברג
יש לי קושי, משום שסעיף 3ב לענין קביעת הזמן אומר: "המועדים שיקבע שר הפנים

ייקבעו מדי פעם לתקופה של לפחות שלוש שנים מראש. השר בתיאום עם הוועדה רשאים

לשנות מועדים אלו ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות 6 חודשים מראש".

היות ששעון הקיץ עומד לפוג ב- 5 בספטמבר אנחנו כבר פחות משישה חודשים ונראה

שהדרך היחידה היא חקיקה.
שלום זינגר
הוועדה יכולה לבקש מהשר, אך היא בוודאי לא יכולה להחליט על זה.
היו"ר סאלח טריף
הוועדה לא יכולה לבקש כזה דבר ואנחנו לא נעשה צחוק מעצמנו.
אברהם פורז
פניתי ליושב ראש הוועדה בבקשת הרוויזיה מיד כשנודע לי, לפני כמה חודשים.
מרים פרנקל-שור
זה נכון, אך זה היה לאחר שכבר פורסם הצו בתקנות.
אברהם פורז
היועץ המשפטי של הכנסת קבע שמותר. לנו לשנות את המועד של התפוגה.
זוז אזולאי
אני חושב שהיתה החלטה והיה מספיק זמן להגיש ערעור על ההחלטה הזאת. שר הפנים

איפשר לכל מי שרצה לערער, לערער, וזה שחבר הכנסת פורז לא היה כאן חבל מאוד.

בכל אופן לגבי העניין עצמו, אני בדקתי ומצאתי שבט"ו באלול השקיעה היא ב- 5:44

והשבוע השקיעה גם כן מתחילה ב- 5:50, כר שהיום הוא לא כל כר ארור. אתה מסתכל על

התאריר הלועזי ואני מסתכל על העברי והשקיעה נשארה כמעט באותו זמן. היום הוא לא

יותר ארור למרות שזה באוקטובר.
היו"ר סאלח טריף
מה משרד הדתות חושב על הענין?
אליהו ליפשיץ
אין לנו עמדה עקרונית מעבר לעמדה של משרד הפנים.
היו"ר סאלח טריף
מה המצב החוקי שלנו?
מרים פרנקל-שור
לוועדה אין שום סמכות. אנחנו יכולים לפנות בבקשה לשר הפנים.
אברהם פורז
האם לא היתה אפשרות לדון בבקשה שלי לפני כן?
מרים פרנקל-שור
לא ניתן היה להגיש את הרוויזיה לוועדה כל עוד ההחלטה לא התפרסמה בתקנות.
אברהם פורז
היועץ המשפטי של הכנסת, צבי ענבר, היה בדעה אחרת, שמאחר ועד לתפוגת התקנות

יש זמן, השר יכול לפרסם תיקון.
מרים פרנקל-שור
אנחנו יכולים לפנות בבקשה לשר.
היו"ר סאלח טריף
אם חבר הכנסת פורז יביא מהיועץ המשפטי של הכנסת חוות דעת שלוועדה יש סמכות

לדון, נוכל לעשות את זה.
מרים פרנקל-שור
אין אפשרות לשנות, רק לפנות אל השר בבקשה לשנות את מועד סיום שעון הקיץ.
היו"ר סאלח טריף
את זה תמיד אפשר לעשות ואנחנו לא עושים צחוק מהעבודה.
דוד אזולאי
אז אני גם יכול לדרוש בדיוק אותו הדבר, לדחות את תחילת שעון הקיץ.
אברהם פורז
אני אסתפק בזה שהוועדה תביע בפני השר את דעתה, שהקיצור של חודש וחצי מאוד

מבביד ושאנחנו מבקשים ממנו לשקול להאריך את שעון הקיץ.
היו"ר סאלח טריף
חבר הכנסת אזולאי, אתה מוכן ?
דוד אזולאי
אני בכלל לא מוכן לקיים דיון, כי היתה כבר החלטה בעניין.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו משאירים את העניין בידי השר, אלא רק מבקשים ממנו לשקול להאריך את השעון

עד ה- 20 בסלפטמבר.
דוד אזולאי
אני לא מוכן.
היו"ר סאלח טריף
אם כך מחאתו של חבר הכנסת פורז הובעה בישיבה זו.
אברהם פורז
אני מציע לפעול על פי החלטת רוב חברי הוועדה ולפנות לשר הפנים ולבקש ממנו

לשקול את האפשרות להאריך את השעון עד ה- 20 בספטמבד.
דוד אזולאי
אני מתנגד.
היו"ר סאלח טריף
אני נמנע. יש שניים אחרים בעד ולכן הוועדה תפנה לשר הפנים בבקשה לשקול מחדש

את קיצור שעון הקיץ ולהאריך את זה עד ה- 20 בספטמבר.

אני מודה לכל הנוכחים, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:00)

קוד המקור של הנתונים