ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1998

הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 207

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י"ג באדר התשנ"ח (11 במרץ 1998). שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; אי פורז - ממלא-מקום היו"ר

ניסן סלומינסקי

מוזמנים; חנה קלר - יועצת משפטית. חמשרד לבטחון פנים

עפרה מתתיחו - עוזרת הדובר. המשרד לבטחון פנים

יועץ משפטי; מרים פרנקל-שור

מזכירת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; עפרה הירשפלד

סדר-היום; הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה)

(תיקון מס' 3). התשנ"ח-1998.הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3). התשנ"ח-1998

מ"מ היו"ר אי פורז;

אני פותח את הישיבה.

כל המציעים מוותרים על הצעותיהם, ופה-אחד אנחנו מסכימים להאריך את תוקף הצעת

ההוק הממשלתית בשלושה הודשים. ההצעה מועברת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה רבה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-13:15

קוד המקור של הנתונים