ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/03/1998

תיקון פקודת המועצות המקומיות (מינוי נציגי ציבור למועצה תעשייתית), התשנ"ז-1997הצעתו של חבר הכנסת חיים אורון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 198

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

שהתקיימה ביום ג', ה' באדר התשנ"ח. 3.3.1998. בשעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר סאלח טריף

חיים אורון
מוזמנים
עו"ד אילת חזן, הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

אוהד אורנשטיין, מנהל מינהל כימיה, משרד המסחר והתעשיה

יחזקאל לביא, משרד הפנים

גיל אבטבי, סמנכ"ל כימיקלים לישראל, התאחדות התעשיינים

נור אלדין שאנן, יו"ר מועצת תפן

אשר גרינבאום, התאחדות התעשיינים

עמנואל גרינברג, מנהל משרד העבודה, מחוז הדרום

אריה דהאן, התאחדות התעשיינים

סטף ורטהיימר, התאחדות התעשיינים

יורם כהן, התאחדות התעשיינים

יוסף דנקונה, סגן מנהל מינהל לכימיה, משרד המסחר

והתעשיה

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

תיקון פקודת המועצות המקומיות (מינוי נציגי ציבור למועצה תעשייתית),

התשנ"ז-1997

הצעתו של חבר הכנסת חיים אורוןתיקון פקודת המועצות המקומיות (מינוי נציגי ציבור למועצה תעשייתית).

התשנ"ז-1997

הצעתו של חבר הכנסת חיים אורון

היו"ר סאלח טריף; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

אנחנו דנים בהצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון לתיקון פקודת המועצות

המקומיות (מינוי נציגי ציבור למועצה תעשייתית), התשנ"ז-1997. זו הצעת

חוק שעברה בקריאה טרומית ואני מציע שנבקש את חבר הכנסת אורון להציג לנו

את החוק וגם את המניע להבאת הצעת החוק.

חיים אורון; המניע הכללי להצעת החוק הוא נסיון לתת תשובה

לאיזושהי עובדה שהיא קיימת בנגב. אני מודה

שכאשר הקימו את רמת חובב, היו בטוחים שזה מעבר להרי החושך, אבל היום

רואים את רמת חובב בתוך באר-שבע. המרחקים התקצרו בארץ בשנים האלה. אם

אתה שואל למה היה הגיון להקים את רמת חובב שם ולא יותר מאוחר, לא יודע,

אבל זאת עובדה ועובדה שיש בה גם הרבה מאוד דברים חיוביים מבחינת הנגב,

זה מקור תעסוקה להרבה עובדים, מפעלים גדולים שהוצאו בחלקם מבאר-שבע,

אבל הוצאו קרוב מדי לבאר-שבע. המודעות האקולוגית באותה תקופה כנראה

היתה נמוכה יותר, ואמרו למישהו שבין צאלים לרביבים, לאנשי הצפון זה

נראה טוב. היום להגיע מבאר-שבע לשם, זה כלום. נוצרה בעיה.

אני לא מאלה שחושבים שכאשר נוצרת בעיה כזאת צריך להעיף אותם, לסגור את

המקום, למרות שיש גם אמירות כאלה, ומי שעוקב אחרי המקומונים בנגב יכול

לשמוע כל מיני דברים כאלה. לא זאת היא דעתי.

הרכב המועצה הוא תשובה מאוד חלקית לעניין. אני לא רוצה לומר שאם יש

מועצה שהיא יותר רחבה עם יותר נציגי ציבור, הבעיה נפתרת. אבל היום נוצר

מצב, וזה מופיע גם בדוח מבקר המדינה, וזה מופיע בהרבה פגישות שהיו שם,

שמאזן האינטרסים בתוך המועצה הופר, והוא הופר מסיבה אחת פשוטה.- אין

תושבים. בהגדרה אין תושבים, אין בחירות. במועצה רגילה, האינטרסים, כולל

האינטרסים האלה, מתאזנים. לא תמיד באופן נכון. אנחנו יודעים שיש גם כל

מיני בעיות של איכות סביבה בתוך עיריות רגילות, אבל אלה נציגי התושבים

והם מאזנים את האינטרסים השונים. במקרה של רמת חובב יש שני נציגי ציבור

ומצד שני ישנם נציגים של המפעלים, זה מגיע לוויכוחים על איך משקיעים את

הכסף, זה מגיע לוויכוחים על גובה הארנונה, זה מגיע לוויכוחים מי משקיע,

מי אחראי על הזיהום בפתח המפעל, ואני לא רוצה להיכנס לכל הדיון הזה פה,

ואני גם לא חושב שזאת תשובה לכל העניין. אני הצעתי תוספת של ארבעה

נציגי ציבור בתוך המערכת, ואני אומר את זה משתי סיבות.' הסיבה הראשונה,

נציגי ציבור זה לא רק נציגי מועצות איזוריות. נציגי ציבור יכולים להיות
נציגים מבאר-שבע משתי סיבות עיקריות
- הראשונה, לשנות את מערך האיזון בתוך המועצה.

- השנייה, להכניס את השיקול הסביבתי, לא של איכות הסביבה, אלא של

הסביבה שמושפעת ממה שקורה ברמת חובב על האוכלוסייה הבדואית, על

התושבים והקיבוצים במועצה האיזורית רמת הנגב ובעיקר על באר-שבע.

להכניס אותם לתוך השיקולים הללו.אני אומר את זה גס בשביל קצת לנטרל את העימות שהיום הופך להיות עימות

ביו משרד התעשייה והמסחר לבין משרד איכות הסביבה. משרד איכות הסביבה

מייצג את האינטרסים של איכות הסביבה, משרד התעשיה והמסחר מייצג את

האינטרס של המפעלים, ויש הרבה מאוד ויכוחים. אתה שואל למה לא נתנו

רשיונות או כן נתנו רשיונות, אבל אני לא רוצה לספר כל מיני סיפורים של

רכילות ושל מה שמופיע במקומונים וגם מה שנאמר. אתה נפגש עם אנשים

מסויימים ושומע.

ההצעה פה היא מאוד פשוטה וזה לא משליך על מקומות אחרים.

היו"ר סאלח טריף; מה הטעם להגדיל? אני הייתי ראש מועצה וכאשר

יש תשעה חברים, זה פיצוץ. כשיש אינטרסים

מנוגדים ואתה רוצה בכל-זאת לעשות תעשייה, בכל-זאת לעשות איזה פיתוח,

להגדיל זה עוד פעם צרות וויכוחים.

חיים אורון; אתה מציע להוציא מישהו מהמצב הקיים?

היו"ר סאלח טריף; אני לא יודע מה המצב הקיים. תיכף נשמע.

חיים אורון; התישעה היום הם נציגי המשרדים ונציגי

המפעלים.

קריאת; לא. יש איזון. זה שליש, שליש, שליש.

חיים אורון; זה מה שאני אומר. שליש נציגי המשרדים, שליש

נציגי המפעלים, ושליש נציגי ציבור. אני

מתכוון לנציגי ציבור. אני רואה לנגד עיני מישהו מאוניברסיטת באר-שבע,

ואני רוצה לנגד עיני מישהו מבית-הספר לרפואה בבאר-שבע. חברים, היו

דברים קשים מאוד סביב רמת חובב שקשורים בבעיות מאוד מאוד קשות.

היו"ר טאלח טריף; המצב הקיים לפי החוק, הוא שליש לתעשיינים,

שליש לנציגי ציבור ושליש למשרדי ממשלה. אני

מבין שהחוק הזה הובא בגלל בעיות מיוחדות ברמת חובב וזה לא עניין של

איזור התעשייה בתפן, אבל היות שזה משליך, אני שמח שאני מארח את סטף

ורטהיימר ואנחנו נשמע ממנו בהמשך.
מירי פרנקל-שור
יש גם הצעת חוק של הממשלה שרצה במקביל.

יחזקאל לביא; הצעת חוק של משרד הפנים שמדברת על תוספת של

שני חברים, בגלל הנסיון למצוא איזון. אני לא

אומר שלא קיימת בעיית איזון, אבל אני רוצה שתתנו את דעתכם על האפשרות

שמדינת ישראל מבחינה אסטרטגית, אנחנו נלך על עוד מועצה תעשייתית נוספת.

אנחנו הולכים לעוד מועצה תעשייתית נוספת שכנראה תוקם בתוך השנים

הקרובות וזו תהיה מועצה תעשייתית לאיזור הקריות, בגלל הבעיה של התעשיות

הפטרו-כימיות שם והשטח שהוא שטח מוניציפאלי. יש שם בעיה אמיתית. כל

השלכה של מקום אחד למקום שני תיצור בעיה במקום שאין לך בעיה. הווה

אומר, על'ידי זה שאנחנו מנסים לפתור כביכול את הבעיה, ואני אומר

כביכול, של רמת חובב, אנחנו נגרום לסירבול בשתי המועצות התעשייתיות

האחרות, כלומר זאת שקיימת כבר וזאת שעשויה להיות קיימת, וחוץ מזה, זהיסרבל את עבודת המועצה מעל ומעבר כיוון שבסופו של דבר כל דבר שירצו

לדון בו, לא יגיע לידי פתרון.
מירי פרנקל-שור
מה אומרת ההצעה שלכם? נציג השר לאיכות

הסביבה ועוד נציג תעשיינים?

יחזקאל לניא; כן.

היו"ר סאלח טריף; איזה איזון אתה יוצר? יש שליש לנציגי משרדי

הממשלה. אתה מפר את האיזון. צריך למצוא

פתרון למצב הקיים ולא להוסיף בעיות.

חיים אורון; האחידות שעושים פה בין רמת חובב, תפן

והקריות, הוא נראה לי בעייתי. אני לא רוצה

לשנות את הכותרת ולהגיד חוק רמת חובב. רמת חובב היא כל-זאת מבנה פרטי

בכל הסיטואציה הזאת.

קויאת; לא עושים חקיקה פרטית.
חיים אורון
למה לא עושים? אתה רוצה את ההגדרה החוקית?

מועצה תעשייתית שמשמשת פח אשפה לכל

הכימיקלים של ישראל יהיו בה תנאים שונים.

היו"ר סאלח טריף; אין דמיון בין מה שיש לנו בתפן לבין מה שיש

לנו ברמת חובב.
יחזקאל לביא
אחר-כך תהיה לי בעיה כזאת בקריות.

נור אלדין שאנן; במפרץ יש בעיה של איכות סביבה שהיא בעיה,

והלוואי ויפתרו אותה. זו בעיה לחוד. לי אין

בעיה, קיבלתי עשרה פרסי יופי משום שאף פעם לא ליכלכתי.

גיל אבטובי; אני מבקש קודם כל במישור החברי שחבר הכנסת

אורון יחזור בו מההגדרה שרמת חובב זה הפסולת

או מקור הפסולת או משהו בסגנון הזה.

חיים אורון; זה לא פסולת? אני לא מדבר על התעשייה, יש לי

יחס טוב לתעשייה.

גיל אבטובי; לגופו של עניין. חבר הכנסת אורון מתייחס

לעיתונות הכתובה, למקומונים. אני מבקש להסיט

את מראה המקום לא למקומונים אלא לנקודות מקצועיות. מועצה מקומית בהגדרה

זה מודל מצויין שבא לקדם את התעשייה מחד, שישתמשו בכספי הארנונה

המשתמשים, התעשיינים, המשלמים.

סטף ורטהיימר; אני לא מקבל את ההגדרה שלך. במקרה העברתי את

החוק הזה, הייתי פה בכנסת ארבע שנים ואני

יודע מה אני אומר ואני אומר למה אני לא מקבל.גיל אבטובי; אני חושב שהמשתמשים נהנים מאוד.

סטף ורטהיימר; אתה מייצג את התאחדות התעשיינים ומדבר על

הארנונה ועל המיסים. אני מסתכל על יצוא.

גיל אבטובי; 1:משתמשים נהנים והסביבה נהנית מהעובדה

שקיימת מועצה איזורית תעשייתית, הן ברמת

חובב והן במקומות אחרים.

לגופו של עניין. האיזון נשמר כאשר יש שליש נציגי ממשלה, שליש נציגי

תעשיינים ושליש נציגי ציבור מהציבור, מעיריית באר-שבע יש נציג שהוא

נציג ציבור. אז אפשר לומר שלא רוצים נציג ציבור מעיריית באר-שבע אלא

רוצים נציג מהמועצה האיזורית או המקומית או אינני יודע מה, אבל הוא

נציג ציבור. האיזון הזה נשמר וחשוב לשמור על האיזון הזה. כפי שאמר

היושב-ראש, להגדיל בעוד ארבעה כפי שכאן מוצע, יהיה קשה לנהל דיון.

אנחנו כאן קבוצה קטנה של אנשים וכולנו בני תרבות, ובכל-זאת יש

התפרצויות כאלה ואחרות גם כשלא מסכימים איש לדברי רעהו.

אני הייתי מציע שהמתכונת הנוכחית תישאר. אפשר לבקש שנושא איכות הסביבה

יקבל ביטוי חזק יותר.

היו"ר סאלח טריף; תרשה לי לקטוע אותך. הנושא של איכות הסביבה

מקבל חיזוק גדול בחוקים שחוקקנו בוועדה, שיש

בהם משום הטלת קנסות כבדים. זאת לא דרך השתתפות בתוך מדיניות של הקמת

איזור תעשייה. יש לממשלה גם אופציה לתת בתוך הנציגים שלה נציג אחד

לאיכות הסביבה. זה נראה לי נכון שבאותו מקום היא צריכה לתת היבט יותר

חזק לאיכות הסביבה.

גיל אבטובי; אכן כן. יתר על כן, המשרד לאיכות הסביבה,

מנכ"ל משרד איכות הסביבה,, גברת נחמה רונן,

הביאה לידיעתנו שברצונה להביע את תמיכתה בהקמת מועצה תעשייתית באיזור

אחר שלא הוזכר כאן, באיזור מישור רותם, ועל המועצה תוטל האחריות להקים

ולטפח את כל המערכות הציבוריות הדרושות בתחום המועצה, לרבות מערכות

תשתית, ביוב, ניקוז, שפכים, תעשייה וכולי וכולי, ולדעתה יש להטיל על

המועצה את החובה לפקח על קיום החוקים. אני מבקש להציג את זה כאן ושזה

ישאר כאן.

חיים אולץ; אתה רוצה שאני אביא את המכתב שהיא תומכת

בחוקי

היו"ר טאלח טריף; הכל ייתכן במשרד לאיכות הסביבה.
חיים אורון
אני אגיד לך שהיא תומכת בחוק.
היו"ר סאלח טריף
יש לנו נסיון רע בוועדה הזאת. אל תזכירו את

המשרד הזה, יש להם משיכת חוק, החזרת חוק,

העברה על חוק.

אילת חזן; זה לא באשמת המשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר סאלח טריף
הכל באשמת השר לאיכות הסביבה וחבר עוזריו,

כולל נחמה רונן. אנחנו אנשים ישרים כאן

בוועדה ואומרים את הדברים ישירות. זה משרד מאוד מעניין תמשרד הזה.

יוסח דנקונה; קודם כל אני רוצה לומר שאני בעצם מייצג את

משרד התעשייה כי אנחנו במשרד חושבים שאנחנו

היינו בין היוזמים בזמנו גם עבור רמת חובב אבל גם עבור איזורים אחרים,

את המודל של מועצות מקומיות תעשייתיות, ובאמת הרבה מחשבה הוקדשה לעניין

הזה בכל משרדי הממשלה. אז הוחלט על האיזון הזה של שליש, שליש, שליש,

ואני מכהן כשלושה חודשים כחבר המועצה רמת חובב כנציג משרד התעשייה.

הנציגים הממשלתיים האחרים, תחשבו כמה הם לא שמים על איכות הסביבה

והרופאה המחוזית, נציגת משרד הבריאות, בכל ישיבה יש לה הערות לאיכות

סביבה, וראש המועצה הוא נציג משרד הפנים ואני חושב שהוא מאוד

אובייקטיבי. אני רוצה לומר לכם שיש שלושה נציגי ציבור ולא רק שנים כמו

שאמרת כאשר אחד מהם הוא נציג רמת הנגב, המועצה האיזורית רמת הנגב.

קריאה; הוא התפטר בינתיים.
יוסף דנקונה
ריפמן התפטר, אבל במקומו יש נציג, מזכיר

המועצה, אדם תקיף, עומד על שלו, ותיכף אני

אגיד לכם מה קורה בישיבות. יש ויכוחים אין סופיים, יש תמיד הצבעות, שום

החלטה כמעט לא עוברת בקונצנזוס. איזה מועצה היא שאין בה איזון שכמעט

בכל הצעה, ואפשר לבדוק את הפרוטוקולים, מגיעים להצבעה וההכרעות הן על

חודן של קול.

אני רואה את עצמי כאובייקטיבי לגמרי. אני כימאי במקצועי, אני מתמצה

באקולוגיה, אני איש הקשר של המשרד וגם אוהד אורכשטיין מהמשרד לאיכות

הסביבה, ומאוד חשוב לנו עניין של איכות סביבה, ובכל מועצה אני טורח

לומר, וזאת חלק מהאחריות שלי כחבר מועצה. נציגת משרד הבריאות, אני לא

צריך לומר כמה היא מודעת לעניין בענייני בטיחות, בריאות ואיכות סביבה,

כמה חשוב לה הנושא. ונציג משרד הפנים.
חיים אורון
יש דוח של גברת בלבקר שמדברת על סכנה לחיות

ליד זה.
יוסח דנקונה
היא חברת מועצה.

חיים אורון; אבל יש דוח שלה במשרד הבריאות. יש דוח שהיא

חתומה עליו.

יוסף דנקונה; האיזון הוא חשוב. אם נניח שלושת נציגי

הרשויות המקומיות הגובלות באיזור, כולל נציג

באר-שבע, אין ספק ששלושת נציגי הממשלה שהם מאוד אובייקטיביים בעניין

הזה, בעיקר בענייני איכות סביבה, הם בהחלט מאזנים. מועצת רמת חובב

התבקשה והיא תגיש לוועדה בכנסת תוכנית של יותר מ-150 מיליון שקל השקעות

באקולוגיה, תוכנית לכמה שנים.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו היינו צריכים לשייר שם, אבל הסיור

נדחה.
יוסף דנקונה
אולי בסיור וגם לאחר מכן אתם תשמעו וגם

תראו.

ההשקעות האלה הן לא רק השקעות כדי לתקן עיוותים לעתיד, אלא אלה השקעות

כדי לתקן דברים שקרו בעבר באישור המשרדים המומחים לעניין הזה.

נציג משרד איכות סביבה הוא כרגע משקיף בוועדה, יש לו מעורבות רצינית

מאוד בהחלטות, כי במסגרת רישוי עסקים לא זזים בלעדיו. המועצה לא תיקח

על עצמה את האחריות על נושא איכות סביבה. מה שמסוכם בין ראש המועצה

ואנשי המועצה, אנשי אקולוגיה של המועצה - ובמועצה יש כ-30 איש, רובם

אנשי סביבה למיניהם בכל האספקטים של איכות סביבה - כאשר רוב המשאבים

מושקעים, הן המקצועיים והן הכספיים בנושאים של פתרון בעיות סביבה, והם

לא מתכחשים לבעיות הסביבה, הן קיימות פה ושם, אבל הן בעיקר תקנים שהיו

בעבר והיום הם הרבה יותר חמורים והם מנסים לתקן בקצב מטויים.

חיים אורון; איפה עכשיו נציגי הציבורי אם זה כל כך טוב.

היו"ר סאלח טריף; הוא אומר שגם ככה בהרכב הנוכחי כשיש איזונים

עדינים, הוויכוחים כל כך רבים.

חיים אורון; כמה יש במועצה שלך בג'וליס?

היו"ר סאלח סייף; תשעה. היה לי יותר מדי. תשאל את יחזקאל איך

עכו מתנהלת. לא נשארו תושבים בעכו. אתה יודע

מה קורה בעכו? אל תשאל שאלות קשות.

חיים אורון; אני לא מקבל את ההנחה שאי-אפשר לנהל מועצה

ב-13 איש. חברים יקרים, במועצות איזוריות,

ואני לא רוצה לומר לך בעיריית תל-אביב יש 32 חברים, אז אני לא רוצה 32

איש. יש פה בעיה חדשה, אומרים שאי-אפשר לקיים דיון בישיבה עם יותר

מתשעה אנשים. שמעתי כל מיני נימוקים למה לא, אבל שתשעה אנשים זה המודל

האידיאלי? תגידו שלא רוצים נציגי ציבור, שלא רוצים להגדיל את משקלם.

ההתנגדות מביאה אותי לשאלות.

אני רוצה להיות מאוד מאוד ברור. אין לי שום בעיה עם מפעלי התעשייה. לא

רק שאין לי בעיה עם מפעלי התעשייה, אלא חלק מהם יותר שומרים על

אקולוגיה מאשר מקורות אחרים. כל הוויכוח הוא לא עם מפעלי התעשייה.

הבעיה היא מאוד בסיסית. המועצה היא זו שקובעת את גובה הארנונה, היא

קובעת את גובה ההשקעות, יש מחלוקת מי נושא בהשקעות, המועצה או הממשלה.

למשל, בריכות האידוי, שאין מחלוקת שהמצב של היום גורם נזק אקולוגי

למעלה ובעיקר למטה. אין על זה מחלוקת. השאלה באיזה קצב פותרים את

העניין.

היו"ר סאלח טייר; לדעתך לציבור אין מספיק כוח בתוך המועצה. כך

אני מבין את דבריך.

חיים אורון; אי-אפשר לבוא ולומר לי לעזוב את המקומונים.

יש את דוח מבקר המדינה, שהוא דוח מאוד קשה

על רמת חובב. אני צריך לספר לכם?קריאה; לא על הנושא הזה.

חיים אורון; מועצה תעשייתית שבהתהלה היה נראה שהיא נמצאת

מעבר להרי החושך, כרגע, במציאות - ואני אומר

זאת לחיוב - היא נטועה בעצם בלב ישוב, יש לה השלכה מיידית על הקיבוצים

והמושבים שנמצאים מזרחה ודרומה ממנה, על הבדואים שנמצאים סביבה ועל

באר-שבע. אין שם בחירות. אם בבאר-שבע או אצלך המועצה מתנהגת לא בסדר,

אז אתה אומר מה הכלי שלי כאזרח, אני כאזרח בבחירות הבאות אבחר כאלה

שיסכנו את ראש העיר כי הוא מזהם את באר-שבע. מה הכלי פה? הכלי לא

קיים.

שלא תהיה כאן טעות. עם כל הכבוד שיש לי לנציגי המפעלים, נציגי המפעלים

יושבים שם, הם מייצגים אינטרס ברור שלהם, גם האינטרס האקולוגי. נציגי

הציבור ייצגו את הצרכים הציבוריים כפי שהם תופסים אותם.

גיל אנטובי; מי ימנה את נציגי הציבור שאתה מציע?

חיים אורון; השרים. לא אני, השרים. יחזקאל רוצה שימנה

אותם שר הפנים בהתייעצות והצעת החוק שלי

אומרת יהיה בהסכמה וכדי לעבור את השלב הראשון אמרתי בעניין הזה של

הסכמה או התייעצות, אני מוכן שנדון בוועדה. עכשיו אומרים שלא רוצים

כלום.
סטף ורטהיימר
אולי אני אתן לכם את ההסבר. המועצה הוקמה

בזמנו מפני שלא היתה נציגות לתעשייה. ארנונה

היה חלק אחד מהסיפור. החינוך היה חלק שני. הטיב ואיכות הטיפול בדברים,

ולכן רצינו לשים דגש על המילה יצירה בתעשייה. הגורמים שהיו היו חינוך,

תרבות, כל החיים, זה חיים. תעשייה זה לא רק מקום מלוכלך או לא מלוכלך

או מי יכול להפריע יותר.

כתוצאה מהדבר הזה אחר-כך הדביקו את רמת חובב לסיפור הזה. מצאו פתרון

לרמת חובב והדביקו אותה. אני ביקשתי שתהיה מועצה כמה שיותר מצומצמת

ושיהיה שם רוב לאנשי התעשייה במקום, שהם יושבים שם במפעלים. בחרו חברים

ממקומות יותר מאוחרים, כאשר בינתיים נוצרה כפר ורדים וזה ליד זה בדיוק,

וזה לא נלקח בחשבון בהחלטה להחליף את האיש שגר יותר רחוק באיש שגר יותר

קרוב, וזה בדיוק מה שאתם אומרים. לכן אנחנו ערים לבעיה שלכם, אנחנו לא

רוצים להידבק בבעיה הזאת, אנחנו חושבים שלמילה תעשייה מגיעה מילה לבד,

בעיקר שהיא עושה כבר מיליארד דולר יצוא והמקום הכי חשוב שלה הוא הגליל

המערבי, ופשוט מגיע שיתנו לנו לחיות. אם מדובר בתשעה, נחיה עם תשעה,

אבל לנו לנו יותר אנשי תעשייה בפנים, את מי ששם וקצת מהסביבה, כמה

שיותר קרוב לשם וזאת כדי לא ליצור דברים מלאכותיים.

לדעתי המרחק הוא קשה מאוד ואני מבין שהרבה אנשים לא מגיעים אף פעם לשם,

אז כדאי לכם פעם לראות את זה, מדובר בפינה אחרת והתאחדות התעשיינים לא

מייצגת אותנו, כי אנחנו גם לא פנינו אליה כדי להעביר את החוק בזמנו.

אני אמנם חבר שם.

היו"ר סאלח טריף; אבל למעשה היא משתלבת איתך באותו אינטרס.סטף ורטהיימר; אני לא רוצה שיפנו אלינו וישתלבו בבעיה.

לדעתי אנחנו עומדים לחוד ומגיע להתייחס

אלינו גם בגלל המיליארד דולר, גם בגלל 3,000 אנשים שעובדים שם באיזור

הזה, וגם בגלל איזור שלם שלא מופיע על המפה. אז יכול להיות שאם היינו

יותר מלכלכים או יותר מזהמים או יותר צועקים.
חיים אורון
למה אתה אומר שאתה לא מופיע על המפה? אתה

מופיע על המפה.
סטף ורטהיימר
אנחנו לא מופיעים על המפה מפני שאנחנו לא

מספיק צועקים ולא מספיק בוכים.

לכן אני מבקש בהזדמנות זאת, כמה שפחות חברים, לא לבוא אליכם בסענות כל

הזמן, לא לבקש עוד מאה איש שיחיו מזה שלנו לא טוב. תנו לנו לחיות

טוב.

נוו אלדין שאנן; יש הבדל מהותי בין תפקוד המועצה בתפן לבין

מה שיש ברמת חובב. אצלנו המועצה יותר קטנה,

יותר מצומצמת ואנחנו רוצים להישאר במצב כזה ולתפקד בצורה יותר יעילה.

בהזדמנות זאת אנחנו רוצים להחליף את החבר היותר רחוק בחבר היותר קרוב,

כי אנחנו משפיעים על הציבור הקרוב או שהוא מושפע מאיתנו. היות וכפר

ורדים הוא הישוב הקרוב ביותר למועצה התעשייתית תפן, אני חושב שיש

לגיטימציה למנות את ראש המועצה של כפר ורדים, שהיום היא מועצה נבחרת,

כחבר מועצה במועצה התעשייתית.

אנחנו כמועצה, אין לנו עניין של אקולוגיה ואין לנו בעיה עם אנשי איכות

הסביבה, ולכן אני חושב שהגדלת חברי המועצה זה יפריע לנו.

היו"ר סאלח טריף; אנחנו צריכים לבחון את העניין הזה בהיבט

נוסף. אני הייתי מציע יחד אתך לפנות למשרד

הפנים בבעיית רמת חובב. הצעת החוק שלך, יכול להיות שצריך לתת יותר כוח

לנציגי הציבור כדי להשפיע בפנים, אבל זה רלוונטי למקום. אני לא רוצה

שכאשר אנחנו נרצה לפתור בעיה, נגרום לבעיה במקום אחר.
חיים אורון
לא צריך לגרום לבעיה במקום אחר.

היו"ר סאלח טריף; אבל זה יגרום לבעיה.

חיים אורון; אנחנו בקריאה טרומית. אפשר לתקן את זה כך

שזה יחול לגבי רמת חובב.
גיל אבטובי
מה תעשה עם המפעלים במפרץ שנציג משרד הפנים

העלה?

היו"ר סאלח טריף; אם מדובר ברמת חובב, אני בעד.

קריאה; בסופו של דבר תהיה לזה השלכה.יחזקאל לביא; עומדות לקום מועצות תעשייתיות נוספות. צריך

לחוקק חוק אחד שיחול כמטריה אחת על כל

התעשיות.

היו"ר סאלח טריף; יש דבר שאי-אפשר להתעלם ממנו.
יחזקאל לגיא
אני מציע שקודם כל יתקיים דיון בין

היושב-ראש לבין חבר הכנסת אורון לבין אנשי

משרד הפנים, קודם כל למקד את הבעיה.

בכל מקרה אנחנו עוד לא מתייחסים לנושא שהועלה כאן של מישור רותם. בשלב

זה כל החלטה שתתקבל על המועצה התעשייתית ברמת חובב, היא תשליך על כל

מועצה תעשייתית אחרת שתוקם לאחר מכן. ככל שאתה מגדיל גוף, אתה מסרבל

אותו.

חיים אורון; נוריד נציג אחד מהממשלה, נציג אחד

מהתעשיינים ונוסיף נציגי ציבור.

היו"ר סאלח טריף; אני מסכים.

חיים אורון; לדבר כזה אני מסכים. אני עוסק בנושא כבר שנה

וחצי.

היו"ר סאלח טריף; חבר הכנסת הגיע לכאן לאחר שנואש מכל המאמצים

האחרים.

יחזקאל לביא; הוא לא דיבר אתי אף פעם.

היו"ר סאלח טריף; עכשיו הוא דיבר אתך.

עמנואל גרינברג; אני ממונה על משרד העבודה במחוז הדרום.

רציתי לומר שלא בכל מועצה תעשייתית יש אתר

פסולת. בסופו של דבר מי שגורם למה שגורם שם, זה לא המפעלים. יש אתר

פסולת ששווה למאה מפעלים כימיים ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאתר

הפסולת הוקם כדי לפתור את הבעיה של הזיהום והוא לא פותר את הבעיה של

הזיהום וזאת מכל מיני סיבות. שורפים שם חומר אורגני בקצב של מאה

וחמישים שנה עד שיגמרו את כל הסיפור הזה. לא בכל מועצה יש את אותן

הבעיות כפי שישנן ברמת חובב. ברמת חובב הבעיה מספר אחת זה אתר הפסולת

שהוא מרכז את כל הפסולת, וזאת לא בעיה של המפעלים שזו מלחמה של יום

יום.

אנחנו מטפלים בכל הנושא של הבטיחות בתוך המפעלים ואם הטיפול שלנו הוא

טוב, אין פה זיהום אוויר בחוץ, אלא בסופו של דבר כל מה שקורה בחוץ,

קורה בפנים. אני אומר לכם בכל האחריות שהנושא הזה של הזיהום במועצה זה

נושא של אתר הפסולת שהוקם בצורה עקומה, אבל הוא הוקם וזה מה שיש. זו

הבעיה המרכזית שאין במועצה, לא במפעל ולא במקום אחר.

חיים אורון; יכול להיות שאתה לא מצוי בעניין. אומרים פה

אתר הפסולת. אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטיםהאלה. על-פי המתכונת הקיימת, אתר הפסולת הרעילה שהתרכז עד עכשיו, במשך

כל השנים, היום המתקן החדש הזה בקושי ובמקרה הטוב מכסה את הפסולת

השוטפת. לכן, כדי לחסל את ההר שם, צריך לפחות עשרים שנה. לזה כולם

קוראים פצצה אקולוגית.
קריאת
ועל זה נכתב בעיתונות.
חיים אורון
אני איש הנגב. כל משרדי הממשלה אומרים שזאת

היא פצצה אקולוגית. השר לאיכות הסביבה בא

לכאן ושאלתי אותו אם תוא הולך לפרק במשך 15 שנה, והוא אומר לי שהוא עוד

לא בטוח כי אין לו תקציב. זאת אומרת, עוד לא ייצרו את השקל הראשון

להגדיל את המתקן. כל הערימות הללו, זו סכנה אמיתית. מי גורמי הציבור

שבאופן קבוע עוסקים בזה, לא נותנים מנוחה, לא לכם התעשיינים, לכם יש

אינטרס משותף.

יחזקאל לביא; אתה יודע מה שראש המועצה האיזורית רמת נגב

עשה שם.
חיים אורון
מה הוא עשה?
יחזקאל לביא
הוא נלחם.
חיים אותן
ומה הוא עשה אחר-כך?
יוסף דנקונה
לא לכל דבר יש פתרון מיידי.
חיים אורון
אם זה היה במרכז תל-אביב? מזיזים את חיריה

ממרכז תל-אביב. אם הייתי שמואל ריפמן הייתי

מודיע לכולכם שמיום ראשון הבא לא מביאים אף חבית אחת יותר. עלי כעסו

בנגב שלא השתלבתי בעניין דודאים כי אמרתי שאין פתרון אחר לדודאים. אבל

אם עכשיו יהפכו את דודאים עוד פעם לאתר קבוע, אז מה אתם רוצים? מה שקרה

פה בחמש הדקות האחרונות, זה ביטוי למה? אתה יכול לומר כמו שקרה בהרבה

מקומות, שיבו ארבעה נציגי ציבור, אחרי שנתיים יתנו להם טיול לחו"ל לא

יקרה שום דבר. אתה צודק. זה קורה בכל דירקטוריון, ואני לא צריך לספר

לכם. יש דירקטורים שלא ממלאים את תפקידם.
יחזקאל לביא
אם דיקרטור חוטא לתפקידו, יש לזה תשובה.
חיים אורון
הוא לא חוטא, הוא לא ממלא אותו. תאמין לי

שאני יודע מה אני אומר. אתם אומרים שהמועצה

גדולה, בסדר, אנחנו כשב יחד ונגיד מועצה גדולה, נקטין אותה. יהיה נציג

אחד פחות מהתעשייה, נציג אחד פחות מהממשלה, שני נציגי ציבור נוספים.
גיל אבטובי
נציג משרד התעשייה הוא לא נציג ציבור? הוא

אינטרסנט? הוא גר בירושלים. יש עניין של

אחריות, אחריות של חבריי המועצה, כולל ראש המועצה.
אילת חזן
אני נציגת השר לאיכות הסביבה. השר לאיכות

הסביבה תומך בהצעת החוק הזאת.
קריאת
אם כך, למה הוא יזם אותה?

אילת חזן; לא אתייחס לזה. אני חושבת שאפילו אין צורך

להסביר את האנכרוניזם בכך שאין נציגות מספקת

מבחינת השר לאיכות הסביבה, ולכן הוא תומך בהצעת החוק הממשלתית של ייצוג

של השר לאיכות הסביבה שם. כל הסמכויות שהיו אצל שר הבריאות והן עכשיו

במשרד לאיכות הסביבה ויש מודעות לכך. לדעתי הטענה שיש סמכויות בדיעבד

של המשרד לאיכות הסביבה לאכוף חוקים, זאת לא המגמה של ייצוג הולם. גם

הטענה שמשרד המסחר והתעשייה, הוא אובייקטיבי, לא מדובר כאן

באובייקטיביות. הרי כל קיום ועדה שמייצגת אינטרסים אחרים, זה בגלל שיש

מודעות לכך שאי-אפשר לדבר על אובייקטיביות. אין ספק שרמת חובב מהווה

בעיות ייחודיות לאיזור הזה.

היו"ר סאלח טריף; האם בחוק קבוע איזה משרדים צריכים להיות?
אילת חזן
כן. משרד הפנים, משרד התעשיה ומשרד

הבריאות.
היו"ר סאלח טריף
האמת היא שבמקרה הזה זה לקוי. לקוי

לחלוטין.

אני מציע שאני וחבר הכנסת אורון נשב עם שר הפנים ונבדוק איך אנחנו

מתקנים את המצב ברמת חובב. יש מקום לתיקון. אולי לא באמצעות חקיקה,

אולי בשינוי חקיקה מיוחד לשם.

יחזקאל לגיא; עם הצעת החוק הממשלתית אפשר לעשות כאן תרגיל

שגם חבר הכנסת אורון יצא שמח, שנלביש עליו

את הצעת החוק הממשלתית. אין לי בעיה עם זה, וזו גם הסיבה שעיכבנו

אותה.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו נזמן ישיבה דחופה שלי עם חבר הכנסת

אורון ושר הפנים, ונראה איך פותרים את

העניין. אני הבנתי שלא יכול להיות שברמת חובב לא יהיה נציג משרד

לאיכות הסביבה. חשיבות משרד הבריאות היא אפסית לעומת משרד איכות

הסביבה. אני אקח זאת על עצמי ואת הפגישה נקיים תוך שבוע עד עשרה ימים.

אם צריך לבוא למקום כדי להסביר לאנשים שצריך לעשות שם שינוי, נעשה גם

את זה.

חיים אורון; אני הייתי במקום ואני מוכן לבוא עוד פעם.

היו"ר סאלח טריף; נשב בישיבה ואחרי כן נחשוב מה אנחנו עושים.

אני מאוד מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעת 10;10

קוד המקור של הנתונים