ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/03/1998

הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון מס' 3), התשנ"ז 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

שהתקיימה ביום ג' ה' באדר התשנ"ח, 3.3.1998. בשעה 09:10
נכחו
חברי הוועדה: חיו"ר סאלח טריף
מוזמנים
עו"ד רפ"ק עליזה מרגוליס-באר, יועצת משפטית, המשרד

לביטחון פנים

עו"ד חיים שמולביץ, יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על- ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון מסי 3).

התשנ"ז-1997הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון מס' 3).

התשנ"ז 1997

היו"ר סאלח טריף; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

אנחנו דנים בהצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הטוהר (תיקון

מס' 3), התשנ"ז-1997. החוק הועבר אלינו אחרי שעבר קריאה ראשונה במליאת

הכנסת.

עליזה מרגוליס-באר; למעשה מדובר בחוק שניסינו להעביר עוד בכנסת

הקודמת, אלא מאחר והרציפות לא חלה, היה צריך

להציג אותו מחדש בכנסת הנוכחית.

למעשה מה שקורה הוא שחוק המשמר האזרחי, כאשר הקימו את המשמר האזרחי,

הוחק בשנת 1975 בעוד שחוק העיטורים הוא קודם לו, משנת 1972. לכן למעשה

הוא לא כלל את מתנדבי המשמר האזרחי. אין ספק שהמשמר האזרחי הוא נתח

מאוד חשוב וגדול במשטרת ישראל, ואנחנו סבורים שיש צורך מאוד חשוב

להעניק עיטורי התנדבות למתנדבי המשמר האזרחי, שלמעשה חוץ מעיטור

ההתנדבות הזה, אין לנו שום דרך אחרת להביע את הערכתנו להתנדבות שלהם

ולתרומה שלהם, ואנחנו מדברים פה בעצם על הוספה של עיטור מסוג נוסף על

אלה שקיימים כבר. יש שלושה סוגים של אומץ, גבורה ומופת. לגבי אזרחים יש

אפשרות לתת עיטור גבורה על מעשה חד-פעמי, אבל למתנדבים, ובמיוחד לגבי

שירות ולא רק לגבי מעשה חד-פעמית, אין לנו מקבילה כזאת בחוק. לכן אנחנו

מבקשים לכלול אותנו. אנחנו גם סבורים שזה יעודד את ההתנדבות למשמר

האזרחי, אנחנו מאוד זקוקים לה ומאוד נשענים עליה.
היו"ר סאלח טריף
זה נחוץ למשמר האזרחי? אותם סוגי עיטורים

שניתנים לאנשי משטרה נחוץ גם למשמר האזרחי?

עליזה מרגוליס-באר; כן.

היו"ר סאלח טריף; לפי דעתך יש התאמה?
עליזה מרגוליס-באר
אנחנו מדברים כאן על עיטור שיינתן משום

תרומה שנועדה להשגת יעדי המשמר האזרחי.

עיטור התנדבות, אנחנו קוראים לזה עיטור התנדבות.

היו"ר סאלח טריף; העיטורים זה נושא שמוגדר בחוק?

עליזה מרגוליס-באר; כן. חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות

בתי-הסוהר.

חיים שמולביץ; כאשר מדובר לגבי אזרחים שעושים מעשה בודד של

אומץ לב יוצא דופן, יש אפשרות גם לפי החוק

הקיים לתת את זה, ואז זה לא חשוב מי הוא אותו אזרח.

היו"ר סאלח טריף; נותנים תעודת הוקרה היום?חיים שמולביץ; זח מעבר לזה. החוק חזה לא מונע מתן תעודת

הוקרה או גמולים כספיים או דברים מהסוג הזה,

אבל זה מגדיר עיטורים ספציפיים שיש להם משמעות מיוחדת. לגבי הדברים

האלה, זה קיים. מה שקיים לגבי איש משטרה או שירות בתי-הסוהר שלא קיים

לגבי מתנדב משמר אזרחי, זאת האפשרות לתת לו עיטור על גילוי התמדה או

דבקות במטרה לאורך תקופח, כמו עיטור שירות שזח קיים לגבי סוחר אבל לא

קיים לגבי מתנדב במשמר חאזרחי. אנחנו רוצים לעשות את המקבילה, שזה יהיה

עיטור ההתנדבות לא על מעשה יוצא דופן בודד אלא לאורך תקופה.

עליזה מרגוליס-באר; אנחנו למעשה מוסיפים, אחרי סעיף 1 הקיים, את

חחגדרח, ואחרי שוטר אנחנו מגדירים מי הוא

מתנדב. "מתנדב הוא חבר חמשמר חאזרחי כמשמעותו בסעיף 49(1) ו-(2) לפקודת

המשטרה".
היו"ר סאלח טריף
מה מעמדו של מתנדב במשמר האזרחי?

עליזה מרגוליס-באר; חוא מקבל סמכויות של שוטר לצורך מילוי

משימות מסויימות שאליהן הוא מתנדב, כולל

מעצר ועיכוב.
היו"ר סאלח טריף
כולל דוח למשלי מתן דוח תנועה או משהו?

עליזה מרגוליס-באר; אני לא יודעת אם הוא יכול לתת דוח תנועה.

אני חושבת שזה מוגבל למשימות של המשטרה.
היו"ר סאלח טריף
בסדר. אחרי שזה היה בקריאה ראשונה, יש לכם

הצעות נוספות?
עליזה מרגוליס-באר
לא. אנחנו למעשה חוזרים על אותה הצעה כפי

שהיתה גם בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת זה לא

עבר קריאה ראשונה. כפי שהשר לביטחון פנים הציג בכנסת בקריאה הראשונה,

למעשה עקב איזו טעות טכנית זה לא הובא לדיון בקריאה ראשונה ולכן לא

הוחל חוק חרציפות, לכן חיח צורך לחעלות את הנושא מחדש בפני ועדת השרים

בכנסת הנוכחית ואחר-כך לקריאה ראשונה.

היו"ר סאלח טריף; אני רואה דווקא לברכה את החוק הזה. ראוי

שנשלים אותו ונחוקק אותו. זה מעשה נכון. אני

מאוד מקווה שזה יעודד התנדבות למשמר האזרחי.

הצעת החזק - אושרה.

חצעת החוק תועבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית, והיועצת המשפטית של

הוועדה תביא את זה למליאה.

אני מאוד מודה לכם.

הישינה ננעלה נשעה 25;09

קוד המקור של הנתונים