ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/02/1998

ביצוע הסכם רשות שמורות הטבע עם בית ג'אן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 189

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ"ב בשבט התשנ"ה (18 בפברואר 1998). שעה 10:30
נכחו; חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון

תמר גוז'נסקי

מיכאל נודלמן

ניסן סלומינסקי

אברהם פורז
מוזמנים
נהמה רונן - מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד רחל אדם- המשרד לאיכות הסביבה

אהרון ורדי - מנכ"ל רשות שמורות הטבע

אורי ביידץ - רשות שמורות הטבע

יהודה רווה - רשות שמורות הטבע

שרה שלום - " " "

מודי אורון - " '' "

עמית שפירא - מנכ"ל אגף שימור סביבה - החברה להגנת

הטבע

רנטו יאראק - החברה להגנת הטבע

יוחנן דרום - " " "

טל כהן - משרד המשפטים

יוסיף קבלאן - ראש מועצת בית ג'אן

מוהמד נאפע

כאמל פארס - עוזר שר הפנים

זכי עמאר - מרכז השלטון המקומי

קבוצת תושבים מבית גיאן
י ועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
ביצוע הסכם רשות שמורות הטבע עם בית גיאן.ביצוע הסכם רשות שמורות הטבע עם בית ג'אן
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את הישיבה. אני שמח שאנחנו נפגשים עוד פעם ואני מקווה באווירה

נינוחה וטובה. ענייננו הוא נושא בית ג'אן. כמובן שהדיון הזה מתקיים לאור מה

שהודעתי מעל דוכן הכנסת עוד לפני חודשיים-שלושה שהיה סיכום עקרוני בין הצדדים

בנושא שמורות הטבע והגענו להבנות בקשר לסכסוך שהיה בין המועצה המקומית לרשות

שמורות הטבע. גם החוק שהעברנו אז נגנז כי הודענו שאנחנו רוצים שהעניין הזה

יתקדם והנושא ייפתר בלא חוק.

אני מברך את גבי נחמה רונן, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה וגם את אהרון ורדי

שהתחיל בתפקידו ברשות המשותפת. אני מברך את האורחים הנכבדים מבית גיאן, את

חברי המועצה, חבר כנסת לשעבר, יועץ השר לביטחון פנים וכמובן ראש מועצת בית

ג'אן י וסוף קבלאן.

חבר-הכנסת אברהם פורז, לא השלמנו את החקיקה ויו"ר הכנסת מאוד זועם על מה

שהיה, אבל זה נושא לעניין אחר.
אברהם פורז
לכן הממשלה החזירה את הצעת החוק חזרה.

היו"ר סאלח טריף;

ביקשה לחזור מהחזרה למרות התנגדות השר רפאל איתן.

נחמה רונן;

השר הסכים. בתמיכת השר רפאל איתן.

היו"ר סאלח טריף;

אני לא מבין. אני יוצא מבולבל מאוד.
אברהם פורז
ההצעה היא שוב פה על השולחן.
היו"ר סאלח טריף
אני יודע. עכשיו הם לא יכולים לחזור מהחזרה. כך הבנתי מצבי ענבר.

אברהם פורז;

אני מניח שלא, אבל הם יכולים לפנות לוועדת הכנסת להעביר את ההצעה לוועדה

אחרת.
היו"ר סאלח טריף
לענייננו, נושא בית גיאן. אני רוצה להציג את הדברים בצורה הכי ברורה

וכנה. זה נושא שנמשך הרבה זמן וצריך לסיים אותו. הגענו להבנות ברוב הדברים

וחבל שהעניין הזה יימשך אפילו יום אחד.

לפני הישיבה ישבתי עם ראש מועצת בית ג'אן ואהרון ורדי וביקשנו שיגיעו

להבנות. בואו לא נגיע לעימותים, לא מילוליים ולא אחרים, ומה שסוכם ואפשר

להתקדם, בואו נתקדם. כל דבר חדש אחר, יפוצץ את העניינים וחבל על הזמן.

יוסוף קבלאן, תאמר לנו מדוע מה שסוכם התפוצץ, ואחרי זה נחמה תאמר לנו מה

העניינים. אנחנו רוצים להתקדם ולסגור את העניין הזה. אני חושב שבדבריי אלה אני

מבטא גם את דעתם של חברי הוועדה הנכבדים שהגיעו לכאן. בבקשה.
י וסוף קבלאן
אדוני יושב-ראש הוועדה, חברים נכבדים, אני רוצה, קודם כל, להודות על

הפגישה הזאת. אני רוצה גם לברך את עמיתינו ברשות שמורות הטבע, החברה להגנת

הטבע ןמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה.

אין ספק שבחודשים האחרונים חלה התקדמות בנושא. חשוב לי לפתוח בזה, כיוון

שאין מרחק רב היום בינינו לבין גורמי הירוקים. רבותי, אם אני אומר גורמי

הירוקים, הכוונה היא לשלושת הגורמים. אבל מפריע לנו דבר אחד ויחיד. אם בכנות

באו לפתור את הבעיות על שולחן המשא ומתן אז הלב פתוח, הראש פתוח ונוהג ומסורת

קבלת האורחים פתוחים אצלנו. אבל אם העניין - וזה הצד האפל של המטבע - הוא

משיכת זמן ומריחה כפי שזה משתמע לאחרונה, זה אור אדום.

אנו שמים את הכל על השולחן, כפי ששמנו את זה עד עכשיו. הוועדה החליטה

בחודש נובמבר שתוך שבועיים על הצדדים לשבת ולסכם את הנושא. במידה ולא יסכמו,

ניתן להמשיך בהליכי חקיקה ראשית. אנו סיכמנו מפורשות בישיבה ב-1 בדצמבר שעל

הצדדים לשתף פעולה כדי שהבעיה תיפתר במסגרת של חקיקת משנה ולא חקיקה ראשית כדי

לא ליצור תקדימים למקומות אחריםבגלל מורכבות הבעיה בהר מירון ובבית ג'אן.

סיכמנו עקרונות מסויימים ונאמר מפורשות: תכינו נייר ברוח הסיכומים האלה ונעביר

את הערותינו. המסמך הועבר לפני חודשיים ימים. על סמך מילות כבוד אלה כל

המחסומים, כל צעדי המחאה הוסרו. יש פה רצון טוב לפתור את הבעיות בדרכי הבנה.

לקראת סוף חודש ינואר 1998 , סמוך לתחלופת המנכ"לים, אנחנו מקבלים מסמך
שיש חזרה מהסיכום הזה. אמרנו
זה לא מקובל עלינו, לא יתכן דבר כזה. הסכמים יש

לכבד, או שמא הפך הדבר להיות נורמה, מסכמים דבר היום ולמחרת מתכחשים לזה. זה

לא מקובל, זה אלף בית של יחסי אמון. נגזר עלינו לחיות עשרות ומאות שנים ביחד.

לא יתכן שכל בעיה קטנה תיצור משבר אמון. הסכמים יש לכבד.

ביקשו ישיבה נוספת. ישבנו פעם נוספת הדברים והסיכום עוד פעם לובנו. אמרו:

עוד שבוע ימים. אמרנו במקום שבוע ימים, בעוד חודש. אין לנו בעיה, אנחנו רוצים

לפתור את הבעיה. אחר-כך עוד פעם חזרה מהדברים האלה.

נקודת המוצא היא שעל סמך מילת כבוד ועל סמך הסכמים נהגנו בדרך מסויימת.

אנחנו מרגישים שעכשיו הולכנו שולל ואני מאוד מקווה שהחששות האלה יתבדו, כיוון

שיש לנו רצון כן ואמיתי לפתור את הבעיות.אנחנ י- מקבלים מסמך שמונח בפניכם עכשיו. יוצא ממנו שאולי רשות שמורות הטבע

הפכה את התמונה ואנחנו כביכול הבעייתיים, הם שבאים לקראתנו, הם שפותרים לנו את

כל הבעיות וכל שני והמישי יש לנו דרישות. לא כן פני הדברים. הם הפרו את

ההסכמים בעליל, הסכמים כתובים והבנות. אחר-כך בגלל תחלופת מנכ"לים אומר לי
ידידי אהרון ורדי
הסיכום היה עם שייקה ארז לא אתי. מהר יתחלף אהרון ורדי,
יבוא מנכ"ל אחר, הוא יאמר
הסיכום היה עם אהרון ורדי לא אתי.
תמר ג ו ז י נ סקי
אתה יכול לפרט?
מוחמד נאפע
?זה פטנט מצויין. כל מי שבא מתנכר להסכם שהיה.
יוסוף קבלאן
אני אפרט. בעיית בית ג'אן מתמקדת בשלוש נקודות: א. בעיית הקרקעות, אותה

הכרזה. אני לא רוצה לחזור על הדברים, אני יוצא מנקודת הנחה שהבעיה היא כה

מפורסמת וכה ידועה. יש סיכום היום שלצרכי חקלאות מבטלים את המיגבלות במסגרת של

חקיקת משנה, כלומר תיקון תקנה 19 לתקנות שמורות הטבע. זה מקובל עלינו, אבל יש

נספחים לדברים האלה. בגלל שאנחנו מפתחים שם חקלאות, צריך בורות מים, יש מכון

קומפקטי כדי לפתור את בעיית חביוב בבית ג'אן. מי הביוב ימוחזרו לצרכי חקלאות

ולא יזהמו את מי הגליל המערבי. לצורך זה דרושים קווי ביוב, קו חשמל וכו' על

הדרכים הציבוריות. היה סיכום ב-7 בפברואר עם אהרון ורדי ועם הצוות שלו. הוא

ביקש עוד שבוע ימים כדי לבדוק את הבעיה. אחרי שבוע ימים אומרים לנו: לא, זה לא

מקובל עלינו, למרות שהסכימו באותה ישיבה.
ניסן סלומינסקי
היה הסכם או ביקשו לחשוב?
י וסוף קבלאן
סיכמנו את הדברים. הם אמרו: לא, אנחנו לא חותמים, תנו לנו שהות של שבוע

ימים, אנחנו רוצים להתייעץ עם החברה להגנת הטבע. התייעצו ופתאום מבטלים. המשחק

הזה חוזר- על עצמו חדשות לבקרים וזה מה שמפריע לנו. זה בנושא הקרקעות. יש פחות

או יותר הבנה, יש מחלוקות קטנות מאוד. זה דבר אחד.

דבר שני, תיקון דרך חורפיש. מפריע לי המסמך של השר. בכפוף למסמך שהשר

הוציא לבג'יץ, שהדרך מהאנדרטה לזכר חללי אסון המסוקים עד חורפיש תישאר כפי
שכתוב
עבירה רק לכלי רכב כיוון שמאות ואלפי רכבים יעברו מדי שבוע שם, יש הבנה

וסוכם שהדרך תהיה עד האנדרטה.

לגבי הדרך בעין אל-אסאד, יש סיכום מ-1987 לפרוץ את הדרך הזאת. יש תקציב

של 2 מליון שקל עוד מהתקופה שארנס היה השר לענייני מיעוטים. הסיכום ב-1 בדצמבר

היה שהדרך תעובד באספלט מאחר ומדובר במדרון קשה ביותר. מבית ג'אן לעין אל-אסאד

יש הפרש גובה של 600 מטר בטווח של 3-4 ק"מ. המדרון הוא כל כך תלול שאי-אפשר

לדבר על דרך עפר. הדרישה המינימלית שלנו היא שתהיה דרך אספלט לכלי רכב. עכשיו
הם מוכנים ואומרים
רק בסיבובים קשים ורק בירידות חדות נסכם על אספלט. מה נותר

בכלל, עוד 10% ,5%?רבותי, חבל לפוצץ את העניין על הדברים הקטנים האלה. אין לי עניין

במריבות, אין לי עניין במחסומים יש לי עניין לחיות בכבוד הראוי על האדמה

הנצחית שלנו.

מה שמפריע לי עוד יותר, רבותי, זה נושא החינוך. כשהילדים רואים היום גייפ

ירוק או אנשים ירוקים הם מרגישים הרגשת עויינות. המודעות שלהם היא שהטבע נועד

לשרת את האדם, שנוכל ליהנות מהטבע, לפתח פרוייקטים של תיירות, לדבר על כלכלה,

לדבר על פרנסה למשפחותיהם. אבל בגלל תחלופת המנכ"לים, המשחקים האלה יוצרים

משבר אמון.

אני קורא לכם, רבותי, הפער לא גדול. יש על מה לדבר ואפשר גם בשלבים. איני

רוצה לפוצץ את העניין, אבל אל תעשו מעצמכם טלית שכולה תכלת ואנשי בית ג'אן

רשעים. אנשי בית גיאן לא רשעים, הם הפטריוטים של המדינה הזאת.

אני רוצה עוד פעם להודות ליושב-ראש הוועדה. אני מאוד מקווה, במידה ולא

נצא עם סיכום, ניתן זמן מסוים של שבוע-שבועיים כדי לסכם את מה שסוכם, נעלה

אותו על הכתב והשר יחתום על זה. אם לא, רק בדרך של חקיקה ראשית אפשר לפתור את

הבעיה. אחרת אנחנו ממשיכים בדרך שלנו.
בנימין אלון
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבין, האם אנחנו אמורים לסייע עכשיו בהבנה

בין הצדדים? אולי תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות?
היו"ר סאלה טריף
הישיבה הזאת באה למעשה לאחר שכבר ברכנו על המוגמר ואמרנו במליאת הכנסת

שאנשי בית גיאן ורשות שמורות הטבע הגיעו להבנות. לכן עניין החוק שהרצנו אין לו

מקום. התברר עכשיו שיש אי-הבנות חדשות.

נחמה רונן;

זה לא מדו י יק.

היו"ר סאלח טריף;

בשביל זה את תדברי עכשיו. תגידי לנו מה לא בסדר.

אנחנו ביקשנו לכנס עוד פעם את החברים ולהגיד להם שאנחנו לא רוצים עוד פעם

משבר בעניין הזה. אם נשארו נקודות במחלוקת או שסוכמו ולא בוצעו, בואו נשלים

אותם. זו היתה כוונת הישיבה הזאת.
בנימין אלון
כאן בישיבה נעשה את זה?
היו"ר סאלח טרי
אנחנו כינסנו את הצדדים.
ניסן סלומינסקי
יהיה מצב שאם לא יהיה פתרון אתה תיתן פתרון.

היו"ר סאלח טריף;

אני מאוד מקווה שהישיבה הזאת תביא בכל זאת להבנה. רבותי, בואו נראה את

הדברים באור חיובי ולא שלילי.

גב' נחמה רונן, בבקשה.
נחמה רונן
אני מוכרחה להגיד לכם שאני מאוד הופתעתי כשקיבלתי זימון לוועדה לדון

בנושא הזה, משום שאני חושבת שהמקום לנהל את המשא ומתן ולהגיע לפתרונות זה לא

בוועדה, עם כל הכבוד לחברי הכנסת המכובדים שיושבים כאן. אם המשא ומתן היה

מתפוצץ ולא היתה הבנה והידברות, הוועדה סוברנית להחליט מה שהיא רוצה.

את דעתנו על החוק השמענו פעמים מספר. אנחנו גם אמרנו את דעתנו לגבי הנזק

שהחוק יגרום לשמורות אחרות. למעשה, המשמעות של החוק הזה היא סגירת כל שמורות

הטבע בארץ. חברי הכנסת שיושבים פה עדיין רשאים להחליט שזה מה שהם רוצים, זו

זכותם, בשביל זה הם חברי כנסת.

אנחנו הלכנו למהלך מאוד סדור עם אנשי בית ג'אן. מהרגע שהתחלפו המנכ"לים,

קצב המשא ומתן נכנס להליך מזורז. ישבו עם אנשי בית גיאן, הגיעו להסכמות, היו

עיגולי פינות בדברים מסויימים, היו דברים שרשות שמורות הטבע לא כל כך אהבה

אותם והיתה מוכנה להתקפל בצורה כזו או אחרת כדי להגיע להסכמה.

אתם חייבים להבין שאת העתירה לבג"ץ לא רשות שמורות הטבע הגישה אלא החברה

להגנת הטבע. לכן היינו צריכים, כמשרד, לאחד את כל הגופים הירוקים, כי לא מספיק

שנגיע להסכמה עם אנשי בית גיאן ולהסכמה הזו לא שותפים החברה להגנת הטבע וגופים

ירוקים אחרים. כי אז מה עשינו? מחר ילכו עוד פעם לבית משפט ובצורה כזאת יקעקעו

את ההסכם, ועוד פעם תבואו עם הצעות חקיקה כאלה או אחרות כדי לפתור בעיה שהמקום

שלה הוא לא בדרך חקיקה אלא בדרך של הבנות וסיכומים. לכן המשא ומתן התמשך, לכן

היו צריכים יותר הבנות ולכן כל אחד היה צריך לרדת שני ענפים מהעץ הגבוה שהוא

עלה עליו בלי להיפצע ובלי להשאיר סימנים כאלה ואחרים. וזה לקח זמן.

ראש המועצה הוציא ניירות שונים לגבי פרשנות שלו לסיכומי פגישות. הסיכומים

האלה היו סיכומים שהוציא יו"ר המועצה. רשות שמורות הטבע והמשרד לאיכות הסביבה

לא חתמו על הסיכומים האלה. אלה לא סיכומים שהועברו אלינו, חתמנו עליהם ועכשיו
אנחנו אומרים
רבותי, אנחנו חוזרים מהם, כי אנחנו חושבים אחרת, נהפוך הוא. אני
לא התייחסתי לסיכומים האלה ואמרתי
בואו נראה עכשיו מה הרף התחתון, מה אנחנו

בשום אופן לא מוכנים להסכים ועל מה אפשר לוותר כדי לסגור את העניין הזה אחת

ולתמיד. היו פגישות אצלנו עם החברה להגנת הטבע ועם גופים אחרים, ובוודאי עם

אהרון ורדי שהוליך את התהליך הזה, והגענו להרבה מאוד הסכמות שלא היו בעבר.

ההסכמות האלו נדונו עם מר קבלאן והוסכמו גם על אנשי בית גיאן. אלה הסכמות

שאני חיה איתם קשה מאוד, כי אין שמורת טבע אחת בארץ שאני אסכים, בתור משרד,

להגיע להבנות כאלה לגביה. בבית גיאן כן הסכמנו כי שם הבעיה שונה וצריכים לפתור

אותה.
ההסכמות הן
1. שהדרך מהכפר עד האנדרטה תהיה פתוחה לכל כלי רכב, בכל צורה

שהיא. אני חושבת שבשמורת טבע לא צריכות להיות דרכים סלולות, זה פותח לנו פתח

בעייתי ביותר, אבל הסכמנו.

2. הדרך מהאנדרטה ועד חורפיש, על פי מה שהשר התחייב בפני בית המשפט, היא

תהיה דרך חקלאית. רשות שמורות הטבע תצטרך לתחזק אותה. היא לא תהיה דרך סלולה.

מי שיוכל לנסוע בה - יסע. מי שלא יוכל לנסוע בה - לא יסע. אני לא בטוחה שאני

עם האוטו שלי אסע בה, אני לא בטוחה שאני אוכל לעבור שם. אדם שיש לו ג'יפ או

טרקטור וירצה לנסוע בה - יסע. אני גם לא בטוחה שאנשי בית ג'אן ירצו לנסוע

לחורפיש בדרך הזאת כיוון שהיא מאריכה הרבה מאוד מבחינת הזמן, אבל הם יכולים

והם רשאים. התחייב על זה השר בפני הבג"ץ.

3. לגבי השימוש באדמות חקלאיות, כפי שאמר מר קבלאן, יש על זה הסכמה, אין

עם זה שום בעיה. אולי יש בעיה לגבי מבנים כאלה או אחרים. זה לא קשור למשרד

לאיכות הסביבה. כל אדם במדינת ישראל שירצה להקים מבנה, לא משנה איפה, הוא צריך

את אישור הוועדה המחוזית.
יוסוף קבלאן
אני מסכים אתך.

נחמה רונן;

זה כפוף לחוקי התכנון.
אחרון ורדי
וחוק הגנים הלאומי ים.
יוסוף קבלאן
לא, זה ההבדל. זו בעצם המחלוקת.
נחמה רונן
לגבי הדרך לעין אל אסאד, הרי אם הסכמנו שתהיה דרך לעין אל אסאד, אנהנו לא

נסכים לדרך שחס וחלילה יהיו בה תאונות דרכים בגלל השיפועים, המפלסים

והפיתולים. לכן יש גם הסכמה לסלול אותה בקטעים מסויימים, ואם יצטרכו לסלול

אותה במקומות נוספים אז יסללו אותה במקומות נוספים בכפוף להחלטת יועץ תחבורתי.

הרי אנחנו לא נלך בשם הטבע לגרום לסיכונים.

אני רוצה לומר שהיתה התקדמות משמעותית כמעט בכל הנושאים. לטעמי הוועדה

חיא לא מקום למשא ומתן, היא מקום לדווח לחברי הכנסת.
חיו"ר סאלח טריף
אנחנו לא מקום למשא ומתן. ראש המועצה אמר לי שהנושא הגיע שוב למבוי סתום.

חששתי שעוד פעם ניקלע לצרות ואני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. גם בדברים שלך אני

רואה שיש יותר מן החיוב מאשר מהשלילה.
נחמה רונן
שגב אני אומרת, המשא ומתן יצטרך להסתכם בין הצדדים. בין הצדדים זה בין כל

הגופים שקשורים לבג"ץ לבין אנשי בית ג'אן כי אחרת לא יהיה פתרון. גם אם תהיה

חקיקה לא יהיה פתרון. כמו שאני רואה את הדברים הם לקראת סיום. לכן אנחנו באים

לדווח לכם פה בוועדה לקראת איזה פתרון אנחנו הולכים.

לגבי הבעיה הפסיכולוגית, אם אפשר לקרוא לה ככה, והעויינות שקיימת בבית

גיאן כלפי רשות שמורות הטבע, צריך להבין שהילדים לא נולדים עם עויינות בסיסית,

מישהו מלבה את זה. אני חושבת שתושבי בית ג'אן צריכים להבין שהנכס הכי גדול שיש

להם זו השמורה.

היו"ר סאלח טריף;

יבינו וירגישו.

נחמה רונן;

זה הנכס הכי גדול שיש להם. ביקרתי בבית גיאן כמה פעמים ואמרו לי תושבים:

העתיד שלנו הוא רק תיירות, אין לנו עתיד אחר.
היו"ר סאלח טרי ף
למה לא לאפשר להם את זה?

נחמה רונן;

ועוד איך נאפשר להם. לא רק שנאפשר להם אלא אנחנו רוצים ביחד לעזור להם

ללכת לתכנית תיירותית משותפת, להגיע להסכמות כאלה ואחרות שאנחנו נהיה שותפים

להן. פה הולכים בשיתוף פעולה, אבל כדי שיהיה שיתוף פעולה מוכרחים לגמור את

העניין הזה אחת ולתמיד ולהפסיק לחשוב שרשות שמורות הטבע היא אויב העם. היא לא

אויב העם, היא הגוף שבעזרתו בית גיאן תוכל להגיע לשגשוג כלכלי שלא היה לה.

בנימין אלון;

אז הכל בסדר, אנ י מבין.

נחמה רונן;

מי אמר שלא.

י וסוף קבלאן;

יש כיוון נכון.

תמר גוז'נסקי;

אדוני היושב-ראש, גם מר קבלאן וגם גבי נחמה רונן בעצם מסרו לנו על

ההתקדמות. מה שנשאר רק זה להבין איפה בדיוק הפער בין הטענות שלהם. אני הבנתי

שהטענה העיקרית של מר קבלאן היא שהסכימו לגבי האדמות, הדרך ויש עוד כמה בעיות,

אלא שיש תחושה שעכשיו ההסכמות הן תחת סימן שאלה.אני רוצה שייאמר פה באופן חד משמעי לוועדה ובאזני כל הנוכחים פה שמה

שהוסכם קיים. נשארו כמה בעיות, גב' נחמה רונן מנתה אותן, צריך להשלים את המשא

ומתן, אבל אין חזרה בשל הילופי מנכ"לים או כל דבר אחר. אם הדברים ייאמרו פה

באופן חד-משמעי שאין חזרה ממה שהוסכם, אני חושבת שהדרך תהיה פתוחה להשלמת המשא

ומתן.
נחמה רונן
ההסכמות שהוסכמו מפורטות בנייר שמר אהרון ורדי הוציא ליוסוף קבלאן. הן

תחת סימן קריאה, לא סימן שאלה. הן הסכמות עם סימן קריאה. יש נקודות קטנות

שעדיין צריכות לבוא לידי פתרון. יש נכונות בשני הצדדים להגיע לפתרון והוא זמין

מאוד.

היו"ר סאלח טריף;

אורי, מה אתה יכול לתרום לנו לדיון החיובי הזה?

אורי ביידץ;

אני רוצה לומר את הדבר הבסיסי לחברי הכנסת ולחברים מהכפר. הבעיה המרכזית

היתה נושא הקרקעות הפרטיות וחופש הפעולה כפי שקיים בכל מקום למרות שזה בתוך

שמורת טבע. אני יכול לומר בפה במלא שבעשר שנים האחרונות לא חיו בעיות לגבי 99%

מהקרקעות. מי שרצה לשתול תפוחים, מי שרצה לשתוך זיתים, מי שרצה לנסוע עשה את

זה ללא כל הגבלה. נשארה לנו בעיה לגבי כ-300 דונם המפוזרים בתוך השטח השמור

ביותר, שלגביהם קבענו נוסחה על דעת הכפר והיא מוסכמת. חשוב לזכור, תמיד
מנופפים ואומרים
הרשות הפקיעה קרקעות. חד משמעית, לא היה ולא יהיה. זאת

הנקודה הבסיסית שצריך לזכור, כי אחר-כך אנחנו באים בדברים ביחס לקרקעות שהן

שוליות בנושא הזה.

לגבי התשתיות - התשתיות עוברות גם על אדמות של שמורות טבע שלא בבעלות

פרטית וגם על אדמות שבבעלות פרטית. לכן הן יהיו לפי חוק התכנון והבנייה וגם

בתיאום ובאישור רשות שמורות הטבע.

היו"ר סאלח טריך;

זה קיים בחוק התכנון והבנייה. אין לך בעיה עם זה.

אורי ביידץ;

בסדר, אבל אני מדגיש את הנקודה הזאת. זה לא מה שאמרח נחמה, זה גם שמורות

טבע.

נהמה רונן;

החוק מדבר גם על מה קורה בשמורת טבע.
אורי ביידץ
אני רוצה לומר לידידינו מהכפר ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת, החילופים

לא השפיעו כהוא זח. אני רוצה להזכיר לחברי הכפר כי קיימנו פגישה עם שייקה ועם

ורדי ושייקה נתן ביטוי לבעיות. אני רוצה לומר מה היתה הבעיה שהביאה כביכול

לנסיגה ולשינוי.בפגישה השנייה שהיתה לנו ב-1 בדצמבר היתה פנייה של חברי בית ג'אן שאמרו:

אנחנו יושבים בשמורות טבע, אנחנו לא רוצים לגמור אתכם ומחר תבוא החברה להגנת

חטבע ותגיש בג"ץ. קיבלנו על עצמנו לתאם בין כולם. לכן גם פער הזמנים בין 1

בדצמבר ל-7 בפברואר, כי זאת עבודה ויש פה גם היבטים משפטיים. גם המחלקה

המשפטית במשרד המשפטים צריכה לשים את האצבע שלה על מה שאנחנו עומדים להסכים

כדי לא להתחיל את כל הדברים מחדש.

את החריש העמוק הזה עשינו ולפגישות הבאות הבאנו- גם את עמיתנו מהחברה

להגנת הטבע. לכן התחדדו כמה נקודות, אבל על בסיס העקרונות שהסכמנו עליהם.

השאלה היא אם פה יהיה אספלט או פה תהיה רק דרך עפר. השאלה היא אם זה לפי חוק

התכנון והבנייה או גם לפי חוק גנים לאומיים ושמורות חטבע - דברים מהסוג הזה.

לכן, חבל היה להטריח את כל החברים, אמנם זה כבוד גדול לבוא לכנסת ולמעמד הזה,

אבל יכולנו לגמור את זה בעוד שתי פגישות כשהרצון הטוב קיים. תודה.

היו"ר סאלח טריף;

תודה. חברי חבר-הכנסת לשעבר מוחמד נאפע.

מוחמד נאפע;

גם אני מרגיש שהיתה התקדמות וההתקדמות הזו יצרה אווירה יותר טובה ויותר

חיובית בכפר. השאלה היא מהו הגורם שהפסיק את ההתקדמות הזאת.
נחמה רונן
לא הפסיק שום דבר.

י וסוף קבלאן;

ההתקדמות הופסקה.
מוחמד נאפע
אני בטוח שלחילופי המנכ"לים היתה השפעה. אני מסתכל על העובדה בשטח. הושגו

דברים. בואו נגיע להסכמה מפורשת, ברורה ומדוייקת. זאת הדרישה.

יש לי הרקגשה שעניין הטרטורים, יש להם כוונה לא מכובדת ולא נכונה. אם

מנצלים נקודת חולשה של הכפר וחושבים שזה יעזור, זה דבר זול, זה דבר- לא נכון

והכפר יהיה מאוחד יותר על זכותו. אתם בעצמכם אמרתם: האם מה שקיבל הכפר- זה מחוץ

לזכות שלו, האם אלה זכויות יתר או אלה חלק מהזכויות שלו. אתם חושבים שתושבי

הכפר לא יודעים את האינטרס שלהם? לא יודעים את חשיבות התיירות ואת הערך של

השמורות? הרי אנחנו שמרנו עליהן, אנחנו מתכננים את העתיד של הכפר שלנו ויודעים

את האינטרסים של הכפר שלנו. אין אף גוף אחר שיודע את האינטרסים של הכפר יותר

טוב מתושבי הכפר. זה הדבר העיקרי.
היו"ר סאלח טריף
תודה רבה אדוני.

אהרון ורדי, בבקשה. אני רוצה שאנשי בית גיאן יכירו את אהרון ורדי, שהיה

תת אלוף במילואים, עכשיו מנכ"ל רשות הגנים הלאומיים ושמורות טבע. אנחנו נברך

אותו.נראה לי כשבא מנכ"ל חדש זו לא בושה לבקש את דעתו ולהתייחס לנושאים שהיו

בעבר. הגשנו פה מסמך. האנשים לא התחלפו בבית ג'אן אבל הדעות התחלפו והדרישות

התחלפו, יש בקשות נוספות ואני לא אומר שזה חוסר אמינות. יש צרכים נוספים, אני

מקבל את זה. אי-אפשר להגיד שכשבא בן-אדם חדש זה לא לגיטימי וכשאנשי בית ג'אן

מעלים דרישות נוספות זה כן לגיטימי. בעיניי הכל לגיטימי ואני מבקש להסיר את זה

מסדר היום. זה דבר אחד.

דבר שני, יש לי שני תפקידים בתפקידי החדש: להקים את הרשות המאוחדת ולטפל

בנושא בית גיאן. נפגשנו עם יוסוף קבלאן בתל-אביב כמה שעות, לפני שבועיים

עלינו לבית גיאן וישבנו אתו חמש שעות. ביקשתי שזו תהיה פגישה לא פורמלית כדי

לבקש הבהרות על כל מה שהיה עד עכשיו. גם הדיון בדצמבר וגם הדיון בפברואר היו

דיונים שלא החברה, לא הרשות ולא המשרד לאיכות הסביבה חתומים עליהם, כי היו

בעיות ורצינו לתאם עם כל הגופים.

אני מצטרף למה שאומרת נחמה. לא נוכל לסכם אתך ואחר-כך גם המשרד לאיכות

הסביבה וגם החברה להגנת הטבע יתקעו טריז. הרי אתה יודע שכל ההסכם הזה נפל בגלל

שהחברה תקעה טריז בינינו. אני מדבר על 1996 ואני מדבר על הבג"צים האחרונים.

לכן חשוב מאוד לסכם את הדברים עם כולם.

הפצנו נייר שמיד אפרט אותו. יתר המכתבים הם סיכומים שעשה עור-דין יוסוף

קבלאן.

אני רוצה להסביר בקצרה שלוש נקודות שהן במחלוקת, לא יותר. הנקודה

הראשונה, לבית ג'אן יש תקנה מיוחדת שאין לאף כפר או ישוב עברי במדינת ישראל,

תקנה 19. התקנה הזאת היא תקדים לגבי כל המערכת בישראל מבחינת החוקים. הסכמנו

שם שתהיה הסרת כל מיגבלה של הרשות בעניין עיבוד חקלאי, בעניין בורות המים,

בעניין מחסנים חקלאיים, בעניין הדרך אל הקרקעות הפרטיות. הם לא צריכים את רשות

שמורות הטבע. זה דבר שאין לו תקדים באף מקום בארץ. אבל המחלוקת היא, שיוסוף

קבלאן רוצה שנשחרר אותו גם מקווי חשמל, מקווי ביוב, מקווי טלפון, מתשתיות.
הי ו"ר סאלח טריף
זה לא יעזור לו כי יש חוק התכנון והבניה.
אהרון ורדי
אני לא מוכן שהוא לא יתייחס לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע.
הי ו"ר סאלח טריף
הוא לא יכול. חוק התכנון והבניה קובע מפורשות.
אהרון ורדי
גם חוק גנים לאומי ים.
היו"ר סאלח טריף
גם חוק גנים לאומיים. אני מסכים אתך.
יוסוף קבלאן
אני מסכים שחוקי התכנון והבניה יחולו.

אהרון ורדי;

הנקודה השנייה שבמחלוקת בנושא בית גיאן, אני מבקש לרשום את זה כסיכום כי

?זה חשוב מאוד. לא רק שהסכמנו לדרך אלא אנחנו מוכנים גם שהיא תהיה מעובדת

באספלט לפי בקשתך. לא רק שהסכמנו שמהאנדרטה לחורפיש הדרך תהיה למעבר כמו שנחמה

תיארה את זה במדוייק. רפול כתב מכתב לבג"ץ שהוא עבר ביום מסוים על הדרך, לא עם

ג'יפ, ולפי דעתי צריך להיצמד למה שאמר רפול. לפי דעתי הדרך מחורפיש לבית ג'אן

היא דרך שניתן לנסוע עליה וזו הסכמה מבחינתנו.

דבר אחרון, המועצה הגישה תכנית לגבי הדרך של עין אל-אסאד לפני כמה שנים.

אנחנו הסכמנו לתכנית שהמועצה הגישה לוועדת התכנון והבניה. מה עוד נשאר?
י וסוף קבלאן
בסדר גמור.
אהרון ורדי
עכשיו אגיד לך מה קרה פה, ואני מדבר פה על אמינות. הוא תוקף אותנו כל

הזמן בעניין אמינות.

היו"ר סאלח טריף;

הוא לא תוקף אותך. הוא אומר שהוא רוצה שתיצמד לסיכומים.

אהרון ורדי;

אני נצמד הוא בורח. אני ביקשתי מסמך אחד שאומר שמישהו אישר דרך אספלט.

אין לנו את המסמך הזה.

הי ו"ר סאלח טריף;

הפתרון שנחמה אמרה הוא פתרון טוב.

אהרון ורדי;

יפה, תרשום את זה בסיכום.
היו"ר סאלח טריף
הוא רשום.

אהרון ורדי;

אם רשמת את הנושאים, לפי דעתי נגמרו הוויכוחים. יוסוף, נכון או לא?
יוסיף קבלאן
בעקרון כן. פתחתי ואמרתי יש התקדמות, הפער הוא לא גדול. נשארו דברים

קטנים. הדרך לעין אל-אסאד כולה תלולה וקשה.

היו"ר סאלח טריף;

עו"ד יהודה רווה, אני חושב שאין לך הרבה טיעונים משפטיים כאן.
יהודה רווה
אני מלווה את מערכת היחסים עם בית ג'אן יחד עם רשות שמורות הטבע במשך 15

השנים האחרונות, מתוכן 11 שנה אחרי שנחתם הסכם ראשון. את זה אני אומר בתור

תשובה שהסכמים יש לכבד. אם מישהו רוצה לראות עד כמה רשות שמורות הטבע, היום

הרשות המאוחדת, הלכה לקראת תושבי בית ג'אן יפתח את ההסכם החתום על ידי המועצה

ועל ידי הרשות ב-1987, אחריו את ההסכם החתום מ-1989.
יוסוף קבלאן
תגיד לי, אתה דורך על יבלות? מי ביטל היתר כללי?

יהודה רווה;

אחריו ההסכם החתום מ-1996 ויראה מי ביקש דרישות נוספית ומי הסכים לדרישות

הניספית. כך שבעניין הזה, רשית שמירית הטבע עשתה דרך דרך עצומה. פשוט עיבדתית,

לוקחים את ההסכם הראשון, לוקחים את ההסכם של היום ומשייים ביניהם.
תמר גוז'נסקי
כל הכבוד לתושבי בית גיאן, הם עמדו על זכויותיהם.

יהודה רווה;

נכון, הם הסכימו שהרשות תוותר להם כל פעם. דרך אגב, הדרך לעין אל-אסאד

היא הדוגמה הכי טובה. הדרך שורטטה במפה וצורפה להסכם חתום. מה שמבקש היים הכפר

אלה דרישית חדשית. להגיד שמישהי ברשית שמירית הטבע התחלף יבגלל זה היא לא

מקיים את מה שנאמר.

היי"ר סאלח טריף;

הם ברכי על החילופין. היה להם נסיון מר בעבר. תעזוב את זה. בוא לא ניכנס

למה שהיה. אנחנו נמצאים בסיכום חיובי לא בחידודי לשון.
יהודה רווה
אני רוצה לסכם. א. מבחינה עובדתית אין ספק שרשות שמורות הטבע עשתה הרבה

מאוד. אני לא אומר שלתושבי בית גיאן אין הצדקה מבחינת ההרגשה שלהם שמגיע להם

אילי יותר, אבל בהסכם כמו שהוא יש הרבה מאוד סיכונים לשמירת הטבע בארץ.

היי"ר סאלח טריף;

עי"ד רנטי יאראק, אנחנו רוצים שגם אתם תהיו צד חיובי הפעם כדי לעזור.נחמה רונן;

הם שותפים מלאים אתנו.
רנטו יאראק
אנחנו רואים את עצמנו כחיוביים תמיד, לא רק הפעם.

שמעתי בעניין רב את הפתיחה של ידידי ועמיתי יוסוף קבלאן. היום באמת שמעתי

ממנו נימה חיובית. המכתבים שהוא מוציא לא תמיד מצלצלים כל כך נעים, אבל היום

המוסיקה היתה הרבה יותר נעימה.
כשאתה אומר
תהיו הפעם חיוביים, אני רוצה להזכיר בלי להאריך, כי היום

אנחנו בהחלט בנימה חיובית ומתקרבים להבנה וזה לשביעות רצון כל הצדדים, אבל אחת

הבעיות שהביאו אותנו לכך שהדבר נמשך כל כך הרבה זמן והיו בעיות והיו מלחמות

וכו', היא שתקופה ארוכה בחרו להתעלם מהחברה להגנת הטבע. לחברה להגנת הטבע נשאר

רק ללכת לבית המשפט. לא היתה ברירה, מפני שההרגשה היתה, גם אחרי שהוגשו

הבג"צים והוחלפו טיוטות וכוי, אנחנו לא היינו קיימים, אתנו לא רצו לשבת. זה

השתנה וזה לברכה גדולה. אבל צריך להבין, אם מדברים היום על נכונות לפשרה,

והוזכר כאן שכל אחד צריך לרדת שני ענפים, החברה להגנת הטבע ירדה כמה עצים, לא

כמה ענפים. הוויתורים שעשתה החברה להגנת הטבע הם לא על זכויות שלה אלא על

דברים שהיא חשבה שהם נחוצים כדי להגן על השמורה. על מה נלחמת פה החברה להגנת

הטבע, על איזה אינטרסים אישיים שלה? על השמורה. אבל היתה כל הזמן הבנה, ואני

יכול להעיד על כך, לבעיות האמיתיות, למצוקה ולכאב של בית ג'אן מתוך הכרה מי זו

בית ג'אן. כל אחד מאתנו יודע מי זו בית ג'אן, מה היא תרמה למדינה הזאת וזה

מזיז משהו בלב. בואו לא נכחיש את זה, בואו נאמר את האמת.

לכן, אם יהודה רווה אומר שבית ג'אן קיבלה דברים או הולכת לקבל בהסכם

דברים שלא ניתנו בשום שמורה אחרת או בשום ישוב אחר, זה נכון. זה נעשה מתוך

מודעות, בין השאר, שלבית גיאן אולי מגיע מה שלא מגיע למישהו אחר, לא בגלל

הנסיון לאכוף בכוח ובלחץ אלא דווקא מתוך הכרה בתרומה החיובית. אני חושב שגם

החברה להגנת הטבע לא חיה באולימפוס והיא יודעת את הדברים הללו.

ברגע שעוזבים את השיטה של הצבת דרישות חד-צדדיות, של העלאת דברים חד-

צדדיים כסיכומים ומנסים באמת להגיע להבנה, אני חושב שתושג הבנה, אבל חשוב שגם

אנשי בית גיאן יבינו זאת ויעריכו. זכותם המלאה להרגיש שהם מקבלים כל מה שמגיע

להם, אבל הם חייבים להבין, ואני חושב שזה יתרום תרומה מאוד חשובה להמשך אם הם

יבינו שהצד שכנגד בהחלט חושב שהוא נותן להם דברים שאינם מגיעים לה. הלכנו

לקראתם מעל ומעבר כולל מתן הכשר לדברים שכולנו יודעים שהם נעשו שלא כחוק.

אני רוצה לסיים ולומר, שאם דובר פה על חשש לסחבת וכו', אנחנו האחרונים

שמעוניינ ים בסחבת משיקול מעשי מאוד. הזמן עד עכשיו פעל לרעת השמורה. כשעבר זמן

נוצרו עובדות שלא אהבנו אותן. לכן, אין לנו שום אינטרס למשוך את הדבר הזה.
היו"ר סאלח טריף
כאמל פארס, עוזר השר, בבקשה.
כאמל פארס
כשאני מסתכל על כל החבורה שיושבת מסביב לשולחן, אני מזהה אותם אחד אחד

כידידים. אבל אני רוצה לחלוק על דעתך, יוסוף. אני כתושב בית ג'אן לובש מדים 35

שנה בכוחות הביטחון. אני היום מסתכל על דבר אהד, איפה האדמות של שטח אש 100

שהם של תושבי בית גיאן? היום תושבי בית גיאן הכניסו את השורשים באדמות שנשארו

להם.

לכן אני אומר כאן לאדוני עורך הדין, איפה שמעת שיש בשמורת הטבע בית גיאן

פלישה לכיוון רשות שמורות הטבע? כאב שכול, כמשפחה שכולה, מודי אורון שיושב כאן

יודע אילו קשיים היו לי בתכנית מיתאר לאח שנפל ולבן שלובש מדים והולך לפי

מסורת האב.

אני מבקש לשים לב לתושבי בית ג'אן, כי הכפר בית ג'אן הוא כפר מאוד חיובי,

הוא מאוד למען ביטחון חמדינה ולכן תהיו יותר לארג'ים לטובת חכפר.

חיו"ר סאלח טריף;

תודה.

אסד דבור, בבקשה.
אסד דבור
אני מברך את הנוכחים. אני לא עורך-דין. אין לי את כושר ההתבטאות של עורכי

הדין.

לגבי חינוך, קבל עם ועדה אני אומר שחינוך זה דו-סטרי, גם בבית ג'אן וגם

מחוץ לבית גיאן.

לגבי דרישות בית גיאן, פני המדינה לקידמה.
היו"ר סאלח טריף
רבותי, אחרי הסיכום יוסוף מזמין את כל אנשי שמורות הטבע למתנ"ס למפגש עם

תלמידי בית ג'אן.

אני מבקש מזכי עמר, אחרון אחרון חביב, נציג השלטון המקומי, לומר את דברו.

בטח יש לו מלה טובה לומר.
זכי עמר
יושב ראש הוועדה מר סאלח, חברי הוועדה, נוכחים נכבדים, בשם מרכז השלטון

המקומי אני רוצה לברך על המוגמר. אני גאה בנציגות שלנו בראשותו של יוסוף

קבלאן. כאשר אנחנו בוחרים באדם המתאים במקום המתאים תראו איך אנחנו משיגים

דברים.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להודות לכם. יש לי רק בקשה. דיברתי גם עם נחמה וגם עם יוסוף.

אהרון ורדי, אנחנו מבקשים אם אפשר שבעוד שבוע, עשרה ימים תשבו ותגמרו את

העניין. הדברים ברורים, רוח הדברים חיובי. בואו נעשה ביחד חגיגה משותפת. אני

מאוד מודה לכם שבאתם.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים