ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/02/1998

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 14) (אבטחה מפני שוד והתפרצות לסניפי רשות הדואר), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 188

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ"ב בשבט התשנ"ה (18 בפברואר 1998). שעה 09:00

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
עו"ד שריל קמפינסקי - לשכה משפטית, משרד התקשורת

עו"ד פרלי שר - לשכה משפית, רשות הדואר

דודי בכר - מ"מ מנהל בטחון ומבצעים ארצי-

רשות הדואר

אריק פויר - ממונה בטחון ארצי -

משרד התקשורת ומשרד המדע

יונה יצחק - מרכז רישוי עסקים, משרד הפנים

רונה קדמי - משטרת ישראל

ידידה אריה - קצינת רישוי עסקים -

המטה הארצ י, משטרת י שראל
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מסי 14} (אבטחה מפני שוד והתפרצות

לסניפי רשות הדואר), התשנ"ז-1996.הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 14) (אבטחה מפני שוד

והתפרצות לסניפי רשות הדואר). התשנ"ז-1996
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מסי 14)(אבטחה מפני שוד

והתפרצות לסניפי רשות הדואר), התשנ"ז-1996. מי מציג לנו את החוק?
רונה קדמי
אני מוכנה.
היו"ר סאלח טריף
בבקשה.
רונה קדמי
השר לביטחון פנים מוסמך מכוח חוק רישוי עסקים להתקין תקנות לגבי עסקים

טעוני רישוי כדי להבטיח את המטרות עליהן מופקד השר והן: מניעת סכנות לשלום

הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות.

סעיף 11(ב) לחוק רישוי עסקים מרחיב את הסמכות של השר גם לעניין בנקים או

מוסדות בנקאיים כמשמעותם בפקודת הבנקאות משנת 1941.

בעקבות התרבות ותופעה של מגמת עלייה במקרי שוד בבנקים, התקין השר תקנות

לבנקים המסחריים והם פורסמו בפברואר 1996, שעיקרן הטלת חובה על הבנקים להכין

דגמים של תכניות אבטחה. הדגמים נקבעים בהתאם להיקף העסקים, לאופי העסקים

ורגישות מבחינת מיקום של הבנק. הדגמים טעונים אישור של קצין משטרה מוסמך וחובה

על הבנקים, באמצעות האחראי על הביטחון שחובה למנות אותו בבנקים, ליישם את

תכניות האבטחה, כל תכנית שמתאימה לגבי אותו בנק.

למעשה המשטרה סברה שאין מקום לעשות אבחנה בין בנקים מסחריים לבין סניפי

רשות הדואר שנותנים שירותים לבנק הדואר, כשמדובר על שירותים כספיים. כשהסתבר

שאותה מגמה של עלייה במקרי שוד מאפיינת גם את סניפי רשות הדואר, אמנם לא באותו

היקף אבל יש מגמה של עלייה, באו בדברים עם משרד התקשורת בעניין הזה, שהביע

הסכמה להיכלל במסגרת התקנות שבכוונת השר לביטחון פנים להתקין בדומה לבנקים

מסחריים ובשינוי ים המחוייבים.

אנחנו סבורים שזה נכון לעשות את ההשוואה הזאת גם מבחינת מדיניות ציבורית

וגם מבחינת תפיסת האבטחה על מנת לאפשר לשר לביטחון פנים לממש את אחריותו

הכוללת לאבטחת שלום הציבור והגנה מפני שוד והתפרצות.

זה בעצם הרקע לתיקון, כשמוצע בו שהתקנות יותקנו בהסכמת שר התקשורת. נעשתה

כבר עבודה להתקנת תקנות, העבודה ממש לפני סיום ולכשהעבודה תסתיים התקנות יובאו

לאישור ועדת הפנים של הכנסת.היו"ר סאלח טריף;

אלה עיקרי הרווק?

רונה קדמי;

אלה עיקרי התיקון.
היו"ר סאלח טריף
למה התיקון הזה היה דרוש?

רונה קדמי;

מפני שעל פי היק רישוי עסקים, שנתן לשר סמכות להתקין תקנות בנוגע לאבטחה

מפני שוד והתפרצות, התקנות אינן חלות על סניפי רשות הדואר.

היו"ר סאלח טריף;

איך נהגו עד עכשיו?
רונה קדמי
רשות הדואר נקטה באופן וולונטרי באמצעי אבטחה שהיא ראתה לנכון לנקוט.
היו"ר סאלח טריף
היא לא חייבת בשום אישור?
רונה קדמי
היא לא היתה מחוייבת באישור של השר לביטחון פנים. אנחנו סברנו שיש מקום

להחיל את זה בצורה שוויונית, מכיוון שניתנים שם שירותים דומים לשירותי בנקים

מסחריים והם נתונים לשוד והתפרצות.

דודי בכר;

אני רוצה לשים דברים על דיוקם כפי שזה לא בא לידי ביטוי פה בדברי ההסבר.

קודם כל יש לי נתונים אחרים. בנק הדואר, השירות הבנקאי של רשות הדואר אמנם

נותן שירותי בנקאות בהסדר דומה לבנקים. אנחנו השקענו הרבה אמצעים לא באופן

וולונטרי אלא מתוקף ידיעת הנהלים, החוקים של משטרת ישראל.
רונה קדמי
עדיין וולונטרי, לא מכוח חוק.
דודי בכר
אצלנו לא הסתמנה שום מגמת עלייה אלא להיפך, מגמת ירידה בכל הפראמטרים, גם

במספר מעשי השוד, גם בכמות סכומי הכסף שנגנבו.היו"ר סאלח טריף;

זה לא כמו בנקים מסחריים.

דודי בכר;

בדיוק. לא היה צריך לכתוב כאן שבנושא שוד לסניפי בנקים וסניפי רשות הדואר

כאחד יש עלייה משמעותית, כי הצגנו את זה בפורומים שלנו את חשוואה מ-1996 ל-

1997 והלאה, והתקנו אמצעים לא פחות משמעותיים מהבנקים המסחריים.

זאת אומרת, עקרונית אין לנו התנגדות לעניין של החלת החוק גם עלינו, אבל

שלא ייראה כאילו עד היום לא עשינו שום דבר, אלא להיפך נלחמנו בזה.
רונה קדמי
זה לא נאמר.
היו"ר סאלח טריף
היא אמרה שעשיתם את זה בצורה התנדבותית.
דודי בכר
אנחנו נמצאים במגמת ירידה.
רונה קדמי
מגמת העלייה היא על פי הנתונים שנמצאים בידי המשטרה שמיד יוצגו.

ידידה אריה;

אני מוכנה להציג את הנתונים. הנתונים לא מראים מגמת ירידה, לצערנו, בנושא

השוד.

דודי בכר;

האם יש לך פילוח לא ברמה הכוללת של מדינת ישראל אלא בנקים ורשות הדואר?

ידידה אריה;

ודאי. אפשר להגיד שאתם שומרים על רמי; מסויימת של שודים, המספרים זהים,

אבל היא לא ירידה. להתייחס גם לכך שלבנקים יש יותר סניפים מאשר לסניפי הדואר.

דודי בכר;

לרשות הדואר יש 700 יחידות.
ידידה אריה
לבנקים יש אלף פלוס. מעשי השוד ברשות סניפי הדואר הם לא בירידה, הם

שומרים על רמה. אם נלך כמה שנים אחורה, ב-1997 היו 39 מקרים. ב-1996 גם 39

מקרים. שנתיים לפני כן 35 מקרים. בשלוש השנים האחרונות הם שומרים על אותם

מספרים. לפני כן 20 ,17, כשמ-1993 התחלנו לאסוף את הנתונים וראינו מגמת עלייה

של מקרי שוד.

היו"ר סאלח טריף;

אני מבין שבעקרון אין לכם בעיה עם החוק כי למעשה הוא בא למסד את מה שאתם

עושים. זה לא יחייב אתכם באי-אילו דברים.
פרלי שר
אנחנו בדיון לגבי השיטה שבה נפע ל את התקנות.
היו"ר סאלח טריף
מי מתקין את התקנות, שר התקשורת או השר לביטחון פנים?
רונה קדמי
השר לביטחון פנים בהסכמת שר התקשורת.
פרלי שר
לעניין סניפי הדואר תהיה הסכמה של שרת התקשורת על מנת שלא תהיה איזו

חריגה מהאחרים.
היו"ר סאלח טריף
אם העיקרון מקובל על כולנו, נקרא את החוק ונראה את פרטיו.
רונה קדמי
אנחנו מציעים שזה יהיה כך: "הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' (אבטחה

מפני שוד והתפרצות לסניפי רשות הדואר), התשנ'יז-1996 - תיקון סעיף 11 - 1. בחוק

רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 11 - (1) בסעיף קטן

(ב), אחרי "בפקודת הבנקאות 1941 (להלן - בנק)" יבוא "ועל סניפי רשות הדואר

בהם ניתנים שירותים לבנק הדואר לפי חוק רשות הדואר התשמ"ו-1986 (להלן - רשות

הדואר)"; (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) תקנות לענין רשות הדואר יותקנו

בהסכמת שר התקשורת."
מרים פרנקל שור
זאת אומרת, התוספת שלכם היא: "ועל סניפי רשות הדואר בהם ניתנים שירותים

לבנק הדואר לפי חוק רשות הדואר".רונה קדמי;
פרלי מציעה שיהיה כתוב
"תקנות לענין סניפי רשות הדואר". זה יתאים גם לשם

של ההצעה וגם לכך שלמעשה התקנות יחולו על הסניפים עצמם. גם בסעיף קטן (1}

"(להלן - סניפי רשות הדואר)."
פרלי שר
כך זה כתוב גם לגבי בנק - "תקנות לענין בנק", כך שתהיה איזושהי התאמה בין

החוקים.
מרים פרנקל-שור
אני קורא את הכל בשלמות. "(1) בסעיף קטן (ב), אהרי "בפקודת הבנקאות, 1941

(להלן - בנק)" יבוא "ועל סניפי רשות הדואר בהם ניתנים שירותים לבנק הדואר לפי

הוק רשות הדואר התשמ"ו-1986 (להלן - סניפי רשות הדואר)"; (2) אהרי סעיף קטן

(ג) יבוא: "(ד) תקנות לענין סניפי רשות הדואר יותקנו בהסכמת שר התקשורת."
היו"ר סאלה טריף
יש לכם הערות? יש לכם דברים נוספים?

אני חושב שאין לנו בעיה. זה חוק פשוט וברור, הוא בא לתקן דברים שחסרים.

לכן אנהנו מאשרים אותו ומעבירים אותו למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לכם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים