ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1998

אירגון מסיונרי "עדי השם" ביפו הצעת לסדר של ח"כ רפאל פנחסי

פרוטוקול

 
הכנסת תארבע עשוה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 175

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

שהתקיימה ביום ג/ ט"ו בטבת התשנ''ח,13.1.1998, בשעה 15 ;11

נפחו;

חברי הוועדה; היו"ר סאלח טריף

דוד אזולאי

בנימין אלון

עמנואל זיסמן

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
חבר הכנסת משה גפני

חבר הכנסת רפאל פנחסי

הרב שלום דב ליפשיץ, "יד לאחים"

אלכסנדר ארטובסקי, "יד לאחים"

עזרא כחן, "יד לאחים"

חדייב דוד, "יד לאחים"

גבריאל אלנתוב, "יד לאחים"

נסים כהן, "יד לאחים"

משה כהן, "יד לאחים"

משה בן-לולו, "יד לאחים"

צ'רלס קופ, יו"ר איחוד המועצות הנוצריות בישראל

עומר לניר, איחוד המועצות הנוצריות בישראל

גרשון נראל, האגודה הבינלאומית של היהודים המשיחיים

פיליפ סעד, איחוד המועצות הנוצריות בישראל

טורקי מסרי, איחוד המועצות הנוצריות בישראל

הומר ליינר, איחוד המועצות הנוצריות בישראל

ברוך מעוז, יו"ר ועד הפעולה של הקהילות המשיחיות בישראל

דניאל יהב, חבר ועד הפעולה של הקהילות המשיחיות בישראל

קציני המכללה לביטחון לאומי, צה"ל

יועצת משפטית; מירי פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

אירגו( מסיונרי "עדי השם" ביפו

הצעה לסדר של ח"כ רפאל פנהסיאירגון מסיונרי "עדי השם" ביפו

הצעת לסדר של ח"כ רפאל פנחסי

היו"ר סאלח טריף; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת תפנים ואיכות

הסביבה.

הנושא שעל סדר יומנו הוא הצעה לסדר שהציע חבר הכנסת רפאל פנחסי בעניין

אירגון מסיונרי "עדי השם" ביפו. זו היתה הצעה לסדר שהועלתה לא מזמן,

ב-10 בדצמבר 1997, אבל בגלל הלחץ של חבר הכנסת פנחסי על הוועדה הבאתי

את הנושא עתה לדיון כאן. אני לא קראתי את כל פרטי ההצעה לסדר, אבל חבר

הכנסת פנחסי ודאי יאיר את עינינו ויאמר לנו על מה אנחנו מדברים.
רפאל פנחסי
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אורחים

נכבדים.

ראשית, אני רוצה להודות ליושב-הראש שאחרי הלחץ שלי כינס את הוועדה

לדיון בנושא. אני חושב שהנושא הוא באמת דחוף וחשוב ולכן אני מודה לך על

שמצאת לנכון, למרות העומס שיש בוועדה, לתת לנושא עדיפות ולהביא אותו

לדיון. אני חושב שהנושא הוא נושא שצריך ליבון ובירור, איך אפשר לפעול

על-פי המצב החוקי הקיים היום. כמובן שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו

בהחלט חושבים שכל איש יחיה על-פי אמונתו, אבל לא שיעביר מדת לדת.

מה שקורה היום ביפו זה שהם מקימים סדנאות ונותנים הרצאות, ועל-ידי

שטיפות מוח אלה ואחרות, מביאים את האוכלוסייה לכך שמעבירים אותה טבילה

ומעבירים אותה לנצרות. אמנם על-פי החוק הקיים היום אפשר להעמיד לדין מי

שנותן שווה כסף לאותם אלה שמעבירים אותם על דתם. אני חושב שהגיע הזמן

לחוקק חוק שידבר גם על עצם השידול להעברה מדת לדת, וזה לא רק מדת ישראל

לדת אחרת, אלא מהאיסלם לנצרות או הפוך, מכל דת לדת.

אני מצטער שעדיין אותו גוף שפעיל מאוד בקטע הזה של העברה מדת לדת לא

הגיע. הבנתי ממנהלת הוועדה שהם הוזמנו, אבל הם עדיין לא הגיעו, למרות

שאני מאמין שבמהלך הישיבה הם ודאי יגיעו. כשאני ראיתי את הסרטים וראיתי

באיזה צורה ובאיזה שיטה הם עובדים, אני חושב שהכנסת צריכה לתת את דעתה

על כך ולראות איך אפשר למנוע שאותם אירגונים לא ינצלו את המצב הכלכלי

של העולים או את מצב המצוקה בשכבות מסויימות. הם בהתחלה נותנים את זה

לא מסיבה של המרת דת, ולכן אי-אפשר לתבוע אותם, אבל בעקיפין זה יוצר

תלות של אותן המשפחות.

ניטן טלומינטקי; אתה יכול לומר מה הם נותנים להם?

רפאל פנחסי; נותנים הסברה ואחר-כך הם יוצרים קשר עם

המשפחות ולאט לאט מעבירים אותם מצד זה לצד

אחר. זה לא נעשה כתנאי להעברת דת, אלא עזרה לאנשים במצוקה.

אני חושב שהוועדה הנכבדה הזו צריכה לתת את דעתה על הנושא ואולי לתמוך

בהצעת חוק שקיבלתי את הנוסח שלה מ"יד לאחים" והעברתי את זה למחלקה

המשפטית של הכנסת והם ינסחו הצעת חוק שבחוק העונשין תשל"ז-1967, אחרי

סעיף 174(ב) יבוא 174(ג): "המטיף במטרה לגרום לכך שאדם אחר ימיר דתו,

דינו מאסר כך וכך". אני מדבר על כל הדתות ולאו דווקא מהיהדות. אני חושב

שכל דת צריכה לטפח את האנשים שלה ולא לעשות פעולות שגורמות להעברה מדת

אחת לדת שנייה.היו"ר סאלח טריף; למה אתה מוטרד? למה הבעיה הזו באמת קיימת?

עמנואל זיסמן; הדרוזים מאוד מקפידים שהעדה הדרוזית לא תהיה

נתונה להשפעה שתגרום לשנות את דתה. כל אהד

שומר על דתו, על עדתו. חבר הכנסת פנהסי רוצה לשמור על העם היהודי.

ההיסטוריה זימנה אותנו למצב שהיהודים, הדרוזים, המוסלמים והבדואים, יש

להם דת כזו שאחד שומר שלא יתבולל עם השני. השמידו לנו ששה מיליון

יהודים, אנחנו בקושי 13 מיליון, יש התבוללות, ואנחנו רוצים לשמור על

היהודים. זה לא טבעי? זה טבעי.

אם אתה תסכים, אני אגיד לך גם משהו אישי. לגבי חבר כנסת חילוני בכל

רמ"ח אבריו, אני נולדתי בבולגריה, ושם היה בית-ספר יהודי אחד קטן. אני

למדתי מגן הילדים ועד סיום בית-ספר עממי בכולל קתולי. אתה רואה חבר

כנסת בישראל ששמר על יהדותו עם עוד כמה, בזמן שהוא למד בכולל קתולי עם

תנאי פנימיה. מותר ללמוד בבית-ספר כזה אם אתה יכול ליהנות מן החופש,

מחופש התנועה, מחופש המצפון, מחופש התרבות, אם לא לוחצים עליך. אם יש

האשמה, ואת זה אני רוצה לברר, מותר במדינת ישראל, זו מדינה דמוקרטית

שעיקרה חופש דת, חופש הפולחן, לתת שירותים כדי לספק את מה שראויים

מיעוטים בישראל בתחום הדת, כן וכן, גם תפקידים וגם שירותים, לספק את

הצרכים הדתיים והרוחניים, זה כן, במפורש כן, וזה לא רק לגבי דרוזים שהם

אזרחים מכובדים ביותר במדינת ישראל ומעבר לזה.

אני מדבר על כל הנוצרים למיניהם. למשל, בירושלים יש 37 שלוחות של

כנסיות, אין כנסיה נוצרות בעולם - קתולית, פרבוסלבית, אורתודוכסית, מה

שאתה רוצה - שאין לה שלוחה בעיר הזאת מאחר וזו עיר קדושה מאוד לנוצרים.

אני הייתי אחד מסגניו של טדי קולק כשהקמנו את האוניברסיטה המורמונית,

ואני נתתי יד להקמת האוניברסיטה המורמונית, אבל עם הקבלות בתחום

הפעילות המסיונרית. החברים שלי מש"ס, מאגודת ישראל, מיהדות התורה

וכיו"ב התנגדו לכך ולא היו מוכנים, אבל יש אוניברסיטה מורמונית. אבל יש

שורה של תנאים שמגבילים את הפעילות של האוניברסיטה. אני כיושב-ראש

הקואליציה והסיעה בעיריית ירושלים, אני חיברתי את זה יחד איתם. הם

התנגדו, אבל יחד עם זאת חלק מההתנגדות שלהם לא עברה את הגבולות כתוצאה

משורה של תנאים מגבילים. אתה יכול ללכת לראות את האוניברסיטה המורמנית,

ומורמונים זו דת מיוחדת, ואתה תראה שלומדים, אבל יש להם איסורים.

הבעיה איתם איננה בחופש הדת, הבעיה איננה במתן שירותים. אם מקפחים אותם

במתן שירותים, לא במדינה דמוקרטית כמו ישראל. הבעיה היא רק אם אתה

קונה, אם אתה צד את נפש האדם. זאת הבעיה. אותי בבולגריה לא יכלו לקנות,

לא קנו את נשמתי. אבל אתה צריך לברר איתם עכשיו אם הם קונים את הנשמה,

ולזה מתכוון חבר הכנסת פנחסי. אם אדם הוא בתת-תזונה למשל, או אם הוא

מחוסר עבודה, האם בכל מיני דרכים משפיעים עליו, מיטיבים את מצבו הכלכלי

ובזה באופן מלאכותי הוא עובר לדת אחרת. אם אדם מרצון רוצה להיות נוצרי,

ויש יהודים כאלה, זכותו להיות נוצרי, ולהיפך. אבל אם משתמשים באמצעים

פסולים על-מנת לקנות את נישמתו, כדי שילדיו ילמדו בחינם וכוי, לזה

אנחנו לא יכולים להסכים.

רפאל פנחסי; הגיעו אנשי "יד לאחים", וברשותך, הייתי רוצה

שתתן להם את רשות הדיבור כדי שהם יביאו את

העניין.ברוד מעוז; ראשית, אני רוצה לומר שאנחנו לא מייצגים את

קבוצת "עדי השם" וכי אנחנו מסתייגים מהם

כקבוצה מבחינה רעיונית. אני לא מתייחס לשיטותיהם, ואני אפילו לא מכיר

את השיטות שלהם.

שנית, אני רוצה להביע הסכמה גם למה שאמר חבר הכנסת פנחסי וגם למה אמר

חבר הכנסת זיסמן, שבעצם מדגים בדיוק את הטיעון המרכזי שלנו. זו מדינה

דמוקרטית, זה היה מוסכם בינינו. דמוקרטיה פירושה שכל אדם, איש באמונתו

יחיה. משמע, הוא חייב להיות חופשי מכל לחץ, מכל לחץ חיצוני. נשאר לו

הלחץ הפנימי, המוסרי והרוחני שלו, אבל כל סוג של לחץ, לא. ואני אומר

שחקיקה זה סוג של לחץ. איש באמונתו יחיה, פירוש הדבר שדת זה עניין של

שיקול מוסרי ושיקול רוחני פנימי ואישי. כדי שזאת תהיה חרות אמיתית, מן

הראוי לגונן עליה.

חבר הכנסת זיסמן הדגים בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו. הנה אדם שחי

כילד, עשה למעשה את מה שהיום על-פי חוקי המדינה שלנו אסור, שילד יגדל

במוסד שמלמד דת שונה מדת הוריו, אבל הוא גדל שם, יצא יהודי בכל רמ"ח

אבריו, משום שהיתה לו היכולת לשקול שיקול אישי שלו.
עמנואל זיסמן
גם לא לחצו ולא רצו לקנות את ההורים שלי.

נווד מעוז; נכון. אנחנו אומרים שיש כבר חוק שאוסר כל

סוג של ניצול מצב חומרי. אומר יותר מזה.

אנחנו אישית, בגלל אמונתנו, בגלל עמדתנו המוסרית, מתנגדים לכל סוג של

לחץ שכזה. מה שאנחנו עומדים עליו זה על הזכות שלנו להביע את דעתנו, גם

אם היא לא חלק מהקונצנזוס, אפילו אם היא חריג. בסופו של דבר דמוקרטיה

לא נבחנת על-ידי הזכויות שהרוב מעניק לעצמו, אלא דמוקרטיה נבחנת דווקא

בעומק שלה, ביכולת שלה להעניק למיעוט - בין אם הוא אבוד או מקובל -

לבטא את דעתו בחופשיות, ובתנאי שאותו מיעוט או אותו רוב לא ישתמש

באמצעים פסולים. במישור של האמצעים הפסולים, אנחנו מוכנים להיבחן גם

על-ידי החוק וגם על-ידי כל מסגרת הוגנת אמיתית אחרת. במישור של חופש

הביטוי והדת, אני חותם תחת ההצהרה של חבר הכנסת זיסמן, של אמצעים לא

פסולים, אבל חרות לבטא דעה.

בנקודה הזו נדמה לי אנחנו היהודים המשיחיים והגופים הנוצריים בחו"ל,

עומדים בעצם בחזית של חרות של כל אזרחי המדינה הזו, לבטא את דעתם, בין

אם זו דעה פוליטית או דתית.

קריאת; זאת אידיאולוגיה, להגיע לארץ ודווקא פה

לעשות את זה?

נרוד מעוז; מה זה דווקא פה? אני יהודי, לאן יבוא יהודי?

אני באתי לכאן כי זו ארצי, אני גדלתי כאן.

עמנואל זיסמן; הוריך היו יהודים?

ברוד מעוז; כן.

עמנואל זיסמן; איפה נולדת?-בחד מעוז; אני נולדתי בארצות-הברית ועליתי ארצה

ב-1953, התחנכתי פה, שירתתי פה בצבא.
דניאל יהב
אני צבר, אני ישראלי, אני בן למשפחת ניצולי

שואה. אני ביקרתי באושוויץ, אני חונכתי על

ערכים של ציונות, אני קצין בצבא, אני משרת את המדינה, עסקתי בתעשייה,

יצרתי מקומות עבודה לעולים וזכיתי לפרס "קפלן" פה במשכן הכנסת כאות

הכרה לתרומה שלנו לכלכלה הישראלית. כשאני שומע את הדברים האלה, שאנחנו

מנצלים חולשה של אנשים, מציעים הטבות כלכליות, דברים שהם לא נכונים. זה

שקר וזה לא נכון.

היו"ר סאלח טריף; מה עיקר הפעילות שלכם?

גרוד מעוז; הסברתית.
דניאל יהב
אני יהודי. אני יהודי משיחי. אני מגדיר את

עצמי כיהודי משיחי. אני רואה את עצמי בן לעם

ישראל, מאמין שישו הוא המשיח, על-פי הנביאים של עם ישראל, על-פי התנ"ך,

על-פי התורה ונביאים כתובים, ישו הוא המשיח.

רפאל פנחסי; אתה מקבל את כל דת הנצרות?

דניאל יהנ; לא. הברית החדשה מבוטאת על-ידי ירמיהו הנביא

בפרק ל"ד.

בנימין אלון; אני צריך לשמוע את זה? יש פה אזרחים שדורשים

את זכויותיהם כאזרחים, את זה אני אשמע, אבל

אני צריך לשמוע גם דברים שפוגעים בי? בשבילי הם משומדים. אז אני צריך

לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אני לא מתווכח כאן ויכוח

אידיאולוגי. אני אכבד את זכויותיכם כאזרחים, לכן אני כאן, אבל אני לא

צריך לשמוע פה שירמיהו הנביא מנבא על ישו.

דניאל יהב; אנחנו, כיהודים משיחיים, סובלים מתדמית מאוד

שלילית שהיא ביסודה שקרית. כל הדברים האלה

שכתובים כאן, בפרוטוקולים של הישיבות הקודמות, שאנחנו מציעים טובות

הנאה ורוכשים אנשים בכסף, אני מאמין שמצווה הגדולה ביותר היא "ואהבת את

אדוני אלוהיך", ואי-אפשר לרכוש או לשכנע בן-אדם על-ידי כסף לאהוב את

אלוהים. מי שקצת היה מתמצא באמונה המשיחית, היה מבין שזאת טעות ביסודה.

זה בכלל לא נכון, זה לא מייצג אותנו ולא מאפיין אותנו. אני שואל, כבן

למשפחת ניצולי שואה, אבי נרדף בגלות, להבדיל אלפי הבדלות, הוא נרדף

כיהודי והעלילו עליו עלילות דם, אני מרגיש שאותם דברים מתחילים להתרחש

פה. מתחילים להעליל עלי עלילות, מוציאים אותי ושמים אותי בתוך איזו

שהיא קטיגוריה.

היו"ר סאלח טריף; מה הקשר ביניכם לג'ודו?

נרוד מעוז; אין שום קשר. אנחנו לא עוסקים בג'ודו.

דניאל יהנ; אם החוק הזה יועבר, מי יקח את האחריות

לתוצאה? אני רוצה להגיד לך שיהיה דם. שיישפךפח, אנשים ישבו בבית-חסוהר על האמונה שלהם. האם אנחנו רוצים להפוך

למדינה שבה האנשים, בגלל חאמונה שלהם, יושבים בבתי-הסוהר? אני לא יכול

שלא לדבר על האמונה שלי.

היו"ר סאלח טייח; לא קרה דבר כזה ולא יקרה במדינה שלנו.
דניאל יהב
אני מסכים אתך ולכן החוק חזה הוא פסול

מיסודו.

גרשון נארל; גם אני יהודי משיחי, והייתי רוצה לומר כמה

משפטים לגבי עלילות שאני שומע בדברי חבר

הכנסת פנחסי. איזה משפחות במצוקה?

רפאל פנחסי; אני יכול להביא לך עשרות דוגמאות. אני ראיתי

את המשפחות שנכנסו, ובמקרה חלק מהמשפחות היו

בוכריות ודיברתי איתם בשפה שלהם, בשפה הבוכרית ושאלתי אותם שאלות. אני

הייתי באותה הפגנה של "יד לאחים" שאירגנו יחד עם הרב בן-לולו ביפו,

לבוא להתפלל ליד אותה כניסה שם התקיימה ההרצאה. באו לשם משפחות

בוכריות, ניגשתי אליהן ושאלתי אותן מה מניע אותן עם ילדים ועם תינוקות

לבוא ולשמוע הרצאות וללכת. אמרו לי שהן במצוקה, הבעל לא עובד, האישה לא

עובדת, והם עוזרים להם בבית, זה מביא סל פירות וזה מביא מכולת וזה

מביא דברים אחרים. אז יש דברים כאלה. למה הזדעזעתי מכל הדברים האלה?

כפי שאמרתי, אנחנו במדינה דמוקרטית, פתחתי את דברי ואמרתי זאת. אתה

רוצה כמו שאמר חבר הכנסת זיסמן לעשות את האמונה שלך, תעשה, אבל אל

תיקח אנשים אחרים שבאו לכאן לארץ מאחר והם רצו לחיות במדינה יהודית,

ופה מעבירים אותם על דתם. ולמה? בגלל המצוקה הכלכלית שלהם. הם נמצאים

פה במצוקה, יש אבטלה, האבטלה גוברת, יש להם בעיות של חינוך, יש להם

בעיות של דיור, יש להם בעיות רבות. אמר לי מישהו מאותן משפחות שלא

נתנו לו את העזרה כדי שהוא יעבור על דתו, אלא שמעו שהוא במצוקה, באו

אליו הביתה, נתנו לו חומר, הזמינו אותו להרצאה, ובצורה כזאת הדברים

נעשים.

היו"ר סאלח טריף; אני רוצח להזכיר לך שבתקציב המדינה הנוכחי

עברו מאות מיליוני שקלים לנושאים החברתיים.

רפאל פנחסי; הבעיה זה החוק, לא התקציב.

גרשון נראל; אני רוצה לדבר ברמת המקרו. כל טובות ההנאה

שהוזכרו כאן, זה פשוט לא שייך לנו. אנחנו

מדברים על אזרחים שממלאים את חובתם, משרתים בצבא, בנינו משרתים בצבא,

יש לנו זכות להביע עמדות שמנוגדות לזרם האורתודוכסי שבמדינה הזאת.

אנחנו חושבים ומאמינים שזו חברה פלורליסטית וכפי שיש אנשים שחושבים

שמותר להם והם צריכים לעלות לקברי צדיקים ולעבוד אתרי מצבות ודברים

כאלה, גם לנו מותר להאמין במה שאנחנו מאמינים, מותר לנו לעשות אסיפות,

אבל אנחנו לא הולכים לתת טובות הנאה.

רפאל פנחסי; אני רוצה להבין מה מטרות האסיפות. לשכנע

אותם שיעברו לדת שלכם? אני רוצה להבין את זה

לעצמי. מה מטרת אותן ההרצאות ואותם הנתונים שאתה אומר עכשיו? מה מטרות

מפגשי ההסברה האלה? זה לשכנע לעבור לדת אחרת.גרשון נראל; לעבור לדעתנו הדתית. כמו אסיפת של "אל

המעיין", לשכנע, כן.

צ'רלס קופ; כאשר נכנסנו, הרגשתי בזלזול כלפינו כשאמרו

שהנה המסיונרים הגיעו. אני לא מצפה ליחס כזה

בארץ דמוקרטית. אם נשיא ארצות-הברית יכול לקבל את הרב שניאורסון -

והתנועה שלו לא פחות מסיונרית בעיני, מה עוד שהכריזו עליו שהוא המשיח -

אז כל אחד יכול להאמיו כרצונו. המוסדות שלנו לא רק שהם מתייחסים

לתיירות, לצליינות, אלא בנינו פה בארץ את המוסדות החינוכיים הראשונים,

את המוסדות הרפואיים הראשונים, ואנחנו גם מאמינים שאנחנו יכולים להביע

את דעתנו החופשית, בלי להשפיע פסיכולוגית או חומרית על כל אדם.

היו"ר סאלח טריף; אתה ישראלי, נכון?

צ'רלס קופ; יש לי אזרחות ישראלית.

תארו לעצמכם אם הדיון הזה היה מתקיים

בקונגרס בארצות-הברית ומישהו חיה מעיז להגיד מילה נגד איזה שהוא זרם של

היהודים, תארו לעצמכם איזו סערה גדולה היתה קמה.

קריאה; בארצות-הברית דבר כזה לא היה קורה.
עמנואל זיסמן
אל תתן לנו דוגמה את ארצות-הברית, אנחנו

יודעים מה הם עשו עם השחורים עד לפני כמה

שנים. אנחנו יודעים מה הם עושים עם האינדיאנים שרצחו אותם. לכן, אל תתן

לנו דוגמה, כי זאת לא דוגמה. ישראל היא דמוקרטיה.

צ'רלס קופ; דיברתי עם אנשים ממשרד הדתות שרוצים לשכנע

ולהשפיע על העולים שבאו מחבר העמים ושהם

אינם יהודים, שהם יתגיירו.

היו"ר סאלח טריף; בדרך כלל עושים להם את המוות. אני לא יהודי,

אבל אתה יודע מה עושים הדתיים לאותם עולים

כדי שהם יהיו יהודים? עושים להם מבחנים, שאני שלמדתי תורה לא יכול

לעמוד בהם.

צ'רלס קופ; אני מודה שזו מדינה יהודית.

עמנואל זיסמן; אם הם אומרים שהם רוצים לעסוק במה שהם

עוסקים, אבל הם בעד שלא יצודו את נפש

היהודים, את זה צריך לברר. יש שורה של תנאים שהמורמונים הסכימו, וכל

פעם שיש משהו, הרב מילר, סגן ראש עיריית ירושלים, כותב לי כי אני הייתי

מאוד פעיל בנושא הזה והוא אומר לי שהנה קורה כך וכך, ואז אני מיד

מתערב. אתה יכול להגביל את הפעילות, אבל אתה לא יכול לאסור על הפעילות.

אני בעד הגבלת הפעילות.

משה גפני; הם משקרים אותך. אצל הדרוזים הם עושים גם

פעילות כזאת!

היו"ר סאלח טריף; אצלנו זה לא עובד.משה גפני; אנחנו צריכים ללמוד מכם הרבה דברים. שינסו

להיכנס אליכם.

היו"ר סאלח טריף; תבואו לכפרים הדרוזים, תקבלו תקציבי מדינה,

תעבדו את האדמה והכל יהיה בסדר.

שלום דב ליפשיץ; רבותי הנכבדים, אני גר ברמת-גן, אני רב

ברמת-גן. בג"צ פסק שהיהודים המשיחיים הם לא

יהודים, לא יהודים דתיים ולא רבנים. אם תקראו את פסק-הדין, איך הם

כותבים בחריפות ועזות. יכול לבוא אדם שהוא מאמין באותו איש ולהגיד שהוא

יהודי. אז זה בג"צ והבג"צ לא חשוד בזה בכלל. למעשה הם לא יהודים.

מה ההבדל בין מסיונרים נוצרים. אנחנו מכבדים אותם, נותנים להם לעשות מה

שהם רוצים, אבל הם חיים שלא ישאר אף יהודי. השיא שלהם, הם הולכים לבתים

תמימים ואומר בוא אלי, כדי שאותו אדם לא ישאר יהודי. גם מדינת ישראל זה

נגד האמונה שלהם. הבסיס של המסיונרים האלו הוא לעקור, שלא ישאר אף

יהודי אחד בעולם. פעם הם עשו את זה בכוח, היום זאת דמוקרטיה, ואז הם

מנסים בצורה אחרת. בברית-המועצות, באחת המדינות, באו יהודים משיחיים,

שני אנשים ללטביה ואמרו שהם רבנים יהודים. הגוי, שר הדתות, הוא בעצמו

הביו שהם לא יהודים. הם עושים שמות בכל העולם.

במדינת ישראל הם הולכים מבית לבית. מי נתן להם רשות להסתובב כאן

ברחובות? תופסים אלפי אנשים, מעבירים אותם לטומאה הזאת. מה זאת אומרת

דמוקרטיה? זו דמוקרטיה? שב בבית ותעשה מה שאתה רוצה, בכבוד, אבל אל תלך

לאנשים תמימים אחרים. אנחנו חיים במדינה יהודית. יהודי משיחי זה לא

יהודי, זה גוי. מה אתם רוצים כאן? תלכו לברזיל. יש שם 90 מיליון אנשים

שלא מאמינים בכלום, למה נדבקתם אלינו כאן?

היסוד והבסיס שלהם הוא לעקור את עם ישראל מדתו, וזה אסור לתת, זה נגד

החוק.

טוענים שיהיה חוק שהוא לא רק נגדם. שיהיה חוק שיהיה אסור גם ליהודים

ללכת לנוצרים הביתה, ואסור גם לערבי ולדרוזי לעשות תעמולה. זאת ארץ

הקודש, אף אחד לא ילך לשני. אתה כאן, שב בשקט, אל תלך לשני. יהודים לא

ילכו לנוצרים לעשות שום דבר אצלם, אבל למה אתם באים אלינו? מספיק

הפסדנו כל כך הרבה יהודים בשואה. אנחנו יהודים - יהודי דתי או לא יהודי

דתי - ואתם תשבו בבית, מה אתם רוצים מאיתנו? אלפים הולכים מבית לבית

בכל מיני תחבולות. אני לא מבין איך הם לא מתביישים לבוא לכנסת, איך הם

לא מתביישים להסתובב בתל-אביב ובירושלים ולתפוס יהודים ולעקור אותם

מדתם. זה הרי גוואלד. כואב הלב. אני נכנס לבית, צריך לבכות, צריך לקרוע

קריעה. למה אתם באים אלינו? שב בבית שלך. מה אתה מסתובב בבית שלנו? זאת

מדינה יהודית. ברוסיה קשה להם, במדינות ערב קשה להם, המקום היחיד

שנותנים להם חופש פעולה זה רק בארץ, ואת זה ועדת הפנים צריכה לאסור

עליהם. לא זורקים אותם, שישבו בבית ויעשו מה שהם רוצים, שיבנו להם

כנסיות, אבל מה אתם רוצים מאיתנו? אל תלכו אלינו. זה צריך להיות החוק.

אנחנו לא צריכים אתכם, שבו אתם בבית שלכם.

משת כהו; עד שכבוד הרב ימצא את פסק הדין, אני רוצה

להתייחס לנושא.היו"ר סאלח טריף; מי אתה אדוני?

משה כהן; אני לא רוצח להגיד את השם שלי בקול. הס כבר

איימו עלי כמה פעמים ברצח.

היו"ר סאלח טריף; אין כאן איומים. אתה בוועדת הפנים של

הכנסת.

משה כהו; קוראים לי משה כהן ואני מ"יד לאחים", ואני

עובד בשטח. אני רואה אתכם בימי ראשון בכניסה

לצריפין, היכן שחיילים מסתובבים ובימי ראשון חוזרים לבסיסי צה"ל. אתם

מחלקים שם חומר. תסתכל, אנשי כוח, יהודי נורמלי שמסתכל על זה, חושב

שמדובר על קראטה. אתה פותח פה, גם לא מדובר שום דבר משיחי. פה מדובר על

ישו, שאותו רוח שמפעילה את האנשים האלה זו רוחו של ישו, ופה הם נותנים

גם כתובת לאן אפשר לפנות. זה שקר, זה מסווה.

מרפאת שיניים בראשון-לציון, טיפול בלי כסף. אלכסנדר מיקולנקו. ברוך

מעוז הוא חסיד שלו. אני מביא דוגמאות שאתם משקרים אנשים. אתם לא נותנים

כסף ביד, אבל זה נקרא עזרה סוציו-אקונומית. אתם מביאים בן-אדם, נותנים

לו סל, נותנים לו טיפול שיניים בלי כסף. זאת לא טובת הנאה?

נפגשתי לפני שלושה שבועות עם אמא של עדי עמיאל שנתפס בפסטיבל ערד,

יהודי שהיה נורמלי, לפי מה שאמא שלו מספרת. הוא לא היה דתי. תפסו אותו

בפסטיבל ערד, הם מסתובבים שם שלושה ימים ולילות ברצף.

בירכת כוהנים. יש לנו הקלטה מסנט-פטרבורג, ואותה להקת כוהנים היתה פה

בארץ במלון "קרלטון" לפני חודשיים. את אותה בירכת כוהנים הם עשו פה,

ואותו הדבר הם עשו ברוסיה.

משה גפני; מה הם עושים בבירכת הכוהנים הזאת?

משה כהן; - אני ראיתי את זה בעיני ואני מוכן להראות את
זה למי שמתעניין. הם קוראים
בואו אלינו,

תאמינו באותו איש. כך הם אומרים. כל המטרה שלהם זה להעביר יהודי

לנצרות.

מה שאמר פה אותו בן למשפחת ניצולי שואה, לגבי ירמיהו פרק ל"א. אני לא

רוצה להתווכח, אבל האנשים האלה לא מבינים את התנ"ך.

עבודה פסיכולוגית. רוב האנשים שנמצאים בכתות האלה, באו עם רקע

פסיכולוגי. מחצית מהיהודים המשיחיים הם עולים חדשים שלא ידעו מה זה דת,

70 שנה היו מנותקים מהיהדות. אני בעצמי מאוקראינה וכואב לי הלב כשאני

רואה את זה. אנחנו מצילים מאות מאות משפחות. כל מי שרוצה להיפגש, אין

בעיה. יש אנשים שעשו להם שטיפת מוח, וזה על רקע פסיכולוגי, ואיפה הם

לומדים, באיזה שכונות חם מתגוררים? הם לא עובדים בצפון תל-אביב אלא הם

עובדים בדרום תל-אביב, הם עובדים חזק מאוד ברמלה-לוד, הם עובדים

בשכונות שם אין ידע ושם האנשים בלי עבודה, בלי שום דבר.מביאים בן-אדם לכנס, איזה יופי, איזה אהבה. לפני עשרים שנה הם פיתחו

שיטה חדשה שנקראת 'פצצת אהבה'. הרגנו אתכם, שרפנו אתכם, עכשיו נבוא עם

אהבה. זה גם מסווה. יש כמה קצינים בצה"ל.
היו"ר סאלח טריף
עזוב. עד כמה שאני יודע בצה"ל עובד חב"ד.

אני רוצה לספר לך שאני הייתי שבע שנים בצבא,

וכל פעם באיזו שהיא תחנת רכבת או אוטובוס הביאו לי טלית, וכשאמרתי שאני

לא יהודי, שאלו אותי אם אני לא מתבייש גם לומר שאני לא יהודי.

בנימין אלון; אני חושב שכל חברי הכנסת והאורחים צריכים

להביו שאנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה

יהודית דמוקרטית. אין דוגמה שאנחנו יכולים לחקות אותה עד הסוף. אנחנו

לא באים כאן לחקות את המדינות הדתיות של האיסלם, ששם כידוע לכם, בכל

המדינות שסובבות אותנו, יש חוק חריף מאוד שאוסר בכלל לא רק על תנאים

סוציאלים, אלא כל כניסה של כל הטפה של כל דבר, אפילו הפצה של ספר. לכן

בכל המדינות כאן באיזור הדברים הם מאוד חמורים.

אנחנו לא יכולים לקחת דוגמה גם מארצות-הברית, וזה צריך להיות לכם

ברור, כי בארצות-הברית יש הפרדת הדת מהמדינה, ויש שם אוסף של דתות שאין

זהות בין הדת לבין הלאום. כאן זו מדינה יחידה של העם היהודי. כך זה

בבג"צ, כך זה בחוקי היסוד של כבוד האדם וחרותו, כך זה גם בכל חוקי

היסוד. ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. כך שלא צריך

לנפנף לנו בארצות-הברית ואנחנו לא ננפנף לכם באירן.

לכן הדברים לדעתי הם פשוטים. בהשקפה היהודית יש מחלוקות בין החברים פה

בבית, אבל זה לא יעזור אם אתם תגידו בדמגוגיה האורתודוכסים. זה לא

עניין של אורתודוכסים. אני לא ממפלגה אורתודוכסית וחברי כנסת רבים פה

לא רואים שום קשר בין אורתודוכסיה לבין הזהות היהודית של המדינה הזו.

יש הרבה מאוד חברי כנסת יהודים שהם לא דתיים, אבל שהם לא יסכימו בשום

אופן שהמדינה הזו תאבד את הייחודיות שלה. אני חושב שזה הרוב המוחלט של

הבית הזה.

לכן אני רואה ביהודים המשיחיים - ואני מדבר מידע ומהכרות אישית

בארצות-הברית - אחת הסכנות החמורות ליחסים הטובים בינינו לבין הנוצרים

בארצות-הברית. אני הייתי בהרבה כינוסים, ויש לנו שפה משותפת מצויינת עם

הרבה אירגונים נוצריים, כל מיני סוגים. עוד שבועיים אני עומד להרצות

באחד המקומות האלה. הבעיה תמיד מתחילה ביהודים המשיחיים, כי כשזה מגיע

לנושא של יהודים משיחיים, זה בכלל לא קשור ליחסי הנוצרים במדינת ישראל.

פה מתחיל האינסטינקט היהודי, והרב ליפשיץ בהתרגשות שלו תיאר לכם קצת

מהאספקט הזה.

באמת, אני לא בא להאשים אתכם במסעי הצלב, אני לא בא להאשים אתכם במה

שאתם גם כן מאוד מאוד יודעים שזו בושה בהיסטוריה ואתם לא מזדהים עם זה,

אבל ליהודי יש אינסטינקט שהנצרות רצתה למחוק את הקיום היהודי מעל פני

האדמה, וזה לא יעזור שום דבר. יש אינסטינקטים של הישרדות ואתם לא תעקרו

את האינסטינקטים האלה. זה לא קשור אם יש כיפה על הראש או אין כיפה על

הראש, כי האינסטינקטים היהודים הברורים חשים שהאמונה באותו האיש היא

האלטרנטיבה שבאה למחוק את הברית הישנה, או החדשה או הישנה, ואני לא

מדבר כספר אלא כתפיסת עולם, שאלוהים כועס עלינו, זרק אותנו ויש

אלטרנטיבה. אנחנו סבלנו מזה פיזית, וסבלנו מזה רוחנית, לא יתכן שאתםתבואו בדרישות של רוממות דמוקרטיה, כאשר במדינה היהודית היחידה שהצלחנו

להקים אחרי השואה ואחרי כל מה שעברנו, אנחנו נצטרך להגן בחוק על החופש

הדמוקרטי של אפשרות ההטפה המסיונרית.

יש לי ישיבה בוועדת חוקה, אבל אני חושב שהנושא הזה שאנחנו עוסקים הוא

כל כך בנפשנו, שאין לי שום בעיה להפסיד שום דבר אחר. אני רוצה שתבינו

את זה. זה לא יעזור לכם. הסגנון הזה של דמוקרטיה מדבר אלי, ואני אקפיד

שתהיה פה דמוקרטיה, אני אלחם שלא תהיה פה תיאוקרטיה במדינה, כי אני

חושב שרק כך נוכל לחיות כאן בלי להרוג אחד את השני, אבל לא לנצל את

הדמוקרטיה כדי להביא דבר כזה.

יש כיום בחוק הישראלי איסור קיים על ניצול מצב אקונומי, סוציאלי וכוי.

יש הצעת חוק של חבר הכנסת זוילי וחבר הכנסת גפני שאורגן כנגדה קמפיין

אדיר בכל העולם, ויכול להיות שהיא פרובלמטית, והיא כרגע באיזה שהן

תחנות בירור, ויכול להיות שהיא סוחפת. היא נשמעה, ציטטו אותה כאילו

אסור בכלל להפיץ ספר או משהו כזה, למרות שזאת לא היתה המטרה. לכן זה

חייב להיות שונה, כי אנחנו לא באים לפתוח כאן מלחמה נגד העולם הנוצרי

ולא נסכים לזה, יש לנו מספיק צרות עם העולם המוסלמי.

אבל ישנה הצעת חוק שהועלתה כאן שבעיקרה זה שלא תורשה פעילות המרה מצד

אנשי דת. אני חושב שהצעת החוק הזו איננה סותרת את הרוח הדמוקרטית

היהודית של המדינה.
היו"ר סאלח טריף
לא סותרת חוקי יסוד?

בנימין אלוו; לא סותרת חוקי יסוד. זה מה שנקרא הגבלה

עניינית ואפשר יהיה להוכיח את זה.

אני רוצה לומר לכם שלוותיקן בעצמו יש לו דבר כזה. הוותיקן אוסר על

פעילות המרה והטפה להמרה.

אני פונה בבקשה לכל מי שיכול לעזור בדברים האלה. אני יודע שכל כת היא

שונה ואחת לא יודעת מהשנייה, אבל אם אתם רוצים שלא יהפך פה הנושא הזה

לעוד איזה שהוא נושא חם, וזה מוטל פה על כל האנשים, אני לא חושב שאפשר

יהיה לעצור את הכנסת מחקיקה במסגרות האלה.

ניסן סלומינסקי; אני לא בטוח שמה שעושים כפי שמתואר כאן, אכן

נכנס למסגרת הדמוקרטיה.

גם אם זה נכנס למסגרת הדמוקרטיה, אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית. כולנו

חייבים להבין שדמוקרטיה היא לא פתח חזקה שבאמצעותה אפשר להרוס את

המדינה. כולם מבינים שלמרות שזה דמוקרטי שכל אדם יגיד מה שהוא רוצה,

אבל הוא לא יכול לגלות סודות צבאיים, כי על-ידי זה הוא פוגע במדינה,

הוא חייב ללכת לצבא למרות שהוא לא רוצה, כי על-ידי זה הוא פוגע במדינה.

אם אנחנו מבינים שהמדינה יותר חזקה מהדמוקרטיה מבחינת השמירה הפיזית,

אותו הדבר גם המהות שלה, היהודית. כלומר, היהודי יותר חזק מהדמוקרטיה.

ודאי זה דמוקרטי לא להסכים שדרך הדמוקרטיה נהרוס את הבסיס היהודי של

הנושא הזה.

לכן אני מצטרף להצעת החוק הזאת ואני מציע שנסכם זאת כך לפני שאנחנו

מתפזרים.משה גפני; מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית,

אבל היא מדינה שנותנת חופש דת ומצפון לכל

הדתות, יכולות להיות טענות שמקפחים אזרחים שהם בני דת כזאת או אחרת

בשירותים ממשלתיים וכד/ אבל יש פה חופש דת ומצפון לכל הדתות, יותר

מאשר בכל מקום אחר, בוודאי במדינות האיזור.

החוק במדינת ישראל, זה גם מעוגן בחוקי היסוד וגם חוק העונשין, והחוק

הזה איננו מספיק, הוא חוק מיושן, אבל הרעיון שבדבר הוא שאיש באמונתו

יחיה. כל בן דת אחת יחיה עם חופש דת ומצפון ופולחן וכל מה הוא רוצה,

בדתו. כך זה אמור לגבי היהודים, כך זה אמור לגבי הנוצרים, כך זה אמור

לגבי המוסלמים, כך זה אמור לגבי כל בני הדתות שחיים במדינת ישראל, וזו

הדמוקרטיה היהודית. גם על-פי ההלכה היהודית, צריך לתת לכל בן דת לחיות

על-פי דתו.

מה שקורה הוא, במיוחד עם היהודים המשיחיים, ולא רק איתם, אנחנו נמצאים

היום במדינת ישראל שהיא מדינה יהודית - ואנחנו משתדלים לא להעלות את

זה, אבל הם מאלצים אותנו - לאחר שבכל ההיסטוריה היהודית הקזנו דם לאין

ספור בכל מיני מקומות רק בגלל ששמרנו על אמונתנו היהודית, כשרצו בכוח

להעביר אותנו על דתנו. זה היה במסעי הצלב, זה היה בתקופת האינקביזיציה,

ואני כבר לא מדבר על תקופת השואה, מה עשה העולם הנוצרי. אנחנו מתעלמים

מהעניין הזה.

היו"ר סאלח טריף; זה לא העולם הנוצרי כולו.

משה גפני; נכון. אני מדבר על נקודות. אני לא אומר שכל

העולם הנוצרי. היו גם חסידי אומות עולם, אבל

ככלל רצו להעביר אותנו על דתנו ועלינו על מוקדים על-מנת לשמור על

זהותנו היהודית ואמונתנו היהודית.

למה הם רודפים אחרינו גם לכאן, למה הם באים לכאן והולכים לשכבות מצוקה?

וזאת עובדה, והרי אי-אפשר להתעלם מהעובדות האלה. הולכים לשכבות מצוקה.

הם הרי לא באים לאנשים עשירים או לאנשים מבוססים, אלא הולכים לשכבות

החלשות ומפתים אותם בפיתוי ממשי, ואנחנו יודעים זאת מעדויות

חד-משמעיות. מבקשים מהם להפסיק את אמונתם היהודית המקורית, וזה לא משנה

חילוניים או דתיים, כי בעניין הזה אין שום הבחנה. בפיתויים כאלה ואחרים

מנצלים את המצוקות גם של עולים חדשים יהודים וגם של אחרים, ומעבירים

אותם על דתם.

אנחנו סבלנו סבל רב, אנחנו נושכים את השפתיים ושותקים. כיהודים אנחנו

שותקים. אנחנו לא מסכימים. מדינת ישראל בספר החוקים שלה, ובוודאי כל

אזרח, לא מסכימים בשום אופן שתרדפו אותנו כאן גם כן.

למה היהודים המשיחיים מקימים דוכן באוניברסיטה בהר הצופים? לאיזה צורך

אתם מנסים להפיץ שם את הדת שלכם? מה אתם רוצים שם, שסטודנטים יעברו על

דתם! מה אתם רוצים שיהיה?

לכן אני מציע שועדת הפנים תקבל את ההחלטה שיהיה חוק שבעצם הוא מחזק את

החוק הקיים, שעל-פיו איש באמונתו יחיה. כל בן דת אחד יחיה ויקבל חופש

פולחן, חופש דת, חופש מצפון על-פי אמונתו ובלבד שאף אחד לא יבקש, אני

לא אבקש ממך להיות יהודי, אתה לא תבקש ממני להיות דרוזי, לא נבקש שנינומאף אחד להיות יהודי משיחי. אנחנו נגן בחקיקה. לפי דעתי אפשר לשלב את

החוק של זוילי ושלי כדי שהוא יהיה כזה.

דוד אזולאי; מעבר למה אמר הרב ליפשיץ בהתרגשות רבה

וניכרים הדברים כפי שנאמרו כאן. אני יכול

לספר רק על מקרה אחד שהגיע אלי לפני כחודש ימים, של בחור שהוא איש משמר

הגבול לשעבר והוא היה במצוקה קשה, והדברים התפרסמו בעיתונות, והראשונים

שקפצו עליו כמוצא שלל רב זה אותם מסיונרים. הוא פנה אלי וביקש שאציל

אותו, ואכן הזמנתי אותו, ישבתי איתו ושמעתי אותו. אני אומר לכם

שהזדעזעתי ממה ששמעו אוזני מפי - האיש הזה, איזה הצעות מפתות הוצעו לאיש

על-מנת להטביל אותו ולהעביר אותו על דתו.

בעיה נוספת שקיימת ושלא עלתה כאן. בחוק למעשה נאמר שלא תיפתח חקירה

מבלי שאושרה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או על-ידי פרקליט המדינה. זו

הבעיה הקשה. אי-אפשר לפתוח חקירה. אחר-כך הקלו בדבר הזה וקבעו שרק

באמצעות פרקליט המחוז אפשר להתחיל בחקירת משטרה. אני חושב שאם אנחנו

נפעל ובאמצעות ועדת הפנים נבקש שהוועדה תמליץ לזרז את ההליך החוקי,

והיושב-ראש יעשה הכל על-מנת שהדבר הזה יגיע לוועדה ונקדם את החקיקה,

בזה נוכל לתרום לבעיה.

היו"ר סאלח טייח; אני חושב שזה שייך לוועדת החוקה חוק ומשפט.

גרשון נראל; אפשר לתת לנו זכות תגובה?

היו"ר סאלח טריף; אנחנו שמענו את העמדות שלכם. לכם יש דעה,

להם יש דעה.

גרשוו נראל; נאמרו עלינו אישית כל מיני דברים.

משה גפני; מה זה נאמרו דברים? הרי כולם התאפקו.

ברוד מעוז; כאשר מדובר בנושא של כל סוג של ניצול, כולנו

תמימי דעים. אנחנו מוכנים ללכת אחד אחד

ולהוקיע. אני מתחייב אישית, אני מתחייב בשם כל מי שקיבל את אמונתי.

אדוני היושב-ראש, אני יכול לומר לך שאנחנו מוכנים לשתף פעולה, לבדוק

כל דבר ולהוקיע כל מי שעושה את הדבר הזה. אותה מרפאת שיניים הוקמה

על-ידי אותו ברוך מעוז, הדובר בפניכם כרגע, ונמסרה להפעלה על-ידי

הסוכנות היהודים המשיחיים לא הפעילו את המרפאה אלא הסוכנות היהודית

עשתה זאת.

משה גפני; אתה מסכים עם החוק הזה?

עמנואל זיסמן; אנחנו לא דנים עכשיו בחוק.

משה גפני; אני מדבר על הרעיון. אתה כיושב-ראש הוועדה,

צריך להביא את ברוך מעוז להסכים לחוק הזה.נווד מעוז; חופש הדת הוא לא חופש של איזה דת כלשהי, אלא

זה חופש של יחידים שאוחזים בדת. ולכן צריך

לתת לאלה שאוחזים את החרות לאחוז ולהרפות.

היו"ר סאלח טריף; רבותי, אני רוצה לסכם את הדיון.

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית וכל אחד

יכול לפעול על-פי אמונתו בבחינת איש באמונתו יחיה. לכן אנחנו מסכמים

שבוודאי כוועדה אנחנו שותפים לדעה אחת, שכל נסיון של אדם שנעשה בדרך

כזו או אחרת של ניצול, כדי להמיר את דתו ולעבור לדת אחרת, אנחנו נעמוד

בפרץ.

עמנואל זיסמן; הוועדה צריכה להחליט שהיא מתנגדת לשימוש

באמצעים שיש בהם כדי לקנות את נפש האדם.

היו"ר סאלח טריף; אני מסכים שזאת רוח הדברים. אם תועלה הצעת

חוק כזאת, אנחנו נתמוך בה.

בנימין אלון; כבר קיים חוק כזה.

אני מציע: "שועדת הפנים מזמינה את היועץ

המשפטי לכאן שידווח לנו על המדיניות שלו, על אכיפת החוק ועל הפעלת

החוק". זה מקובל עליך?

היו"ר סאלח טריף; כן.

משת גפני; היועץ המשפטי כתב לאחרונה כמה פעמים בעניין

הזה. הוא אמר שהיועץ המשפטי לממשלה ופרקליטת

המדינה מעורבים יותר בעניין הזה. אני מציע להזמין את שניהם לישיבת

הוועדה.

היו"ר סאלח טויף; תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 05;12

קוד המקור של הנתונים