ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/12/1997

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 156

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ד' בכסלו התשנ"ח (3 בדצמבר 1997). שעה 10:00

נכחו;
חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר
מוזמנים
רונה קדמי - ייעוץ משפטי - משטרת ישראל

חנה קלר - יועצת משפטית - המשרד לביטחון פנים

הדס שפי - אגף כוח אדם - משטרת ישראל

סימונה פאוקר - מחלקת כוח אדם - משמר הגבול
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מסי 16), התשנ"ח-1997.הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1997

היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את הישיבה.

על סדר-היום הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מסי 16), התשנ"ח-1997.

מרים פרנקל-שור;

יש שתי החלטות של הוועדה לאור ההערות של המשטרה. קבענו סעיף שקצין משטרה

שנותן צו מעצר, הצו יהיה תקף ל-90 ימים. אחר-כך אישרנו להאריך את זה עד שנה. באה

המשטרה ואומרת, מאוד מאוד בצדק, למה להאריך את זה מיד לשנה, להאריך את זה

לשיעורין.

היו"ר סאלח טריף;

כל פעם באישור של מישהו אחר?
מרים פרנקל-שור
לא, אותו קצין משטרה יאריך את התוקף של הצו עד שנה.

היו"ר סאלח טריף;

זה מותנה בכך שכל פעם מחדש הוא יבדוק את החלטתו?
מרים פרנקל-שור
כן.

חנה קלר;

מדור משמעת העלה את זה ובצדק.
מרים פרנקל-שור
יש בזה בהחלט הגיון רב.
היו"ר סאלח טריף
זה דמוקרטי והוגן, שכל פעם יבחן מהדש את החלטתו. אני חושב שזו הערה נכונה.
מרים פרנקל-שור
דבר נוסף, מבקשים להאריך את תחילת כניסתו של החוק הזה לתוקף ל-120 ימים.
חנה קלר
למרות שמפקד מג"ב אמר מיד, אבל התהליך של הוצאת פקודה, אישור פקודה לוקח זמן.
רונה קדמי
זה תהליך של הניסוח, אישור מפכ"ל, פרסום ברשומות.מרים פרנקל-שור;

אני חושבת שכדאי לכם לקחת שישה חודשים.

היו"ר סאלח טריף;

למה?

רונה קדמי;

זה מה שאמרנו בחתרולה.
מרים פרנקל-שור
הם צריכים לדאוג שיהיה מקום מעצר ראוי, להפריד עצירים.

היו"ר סאלח טריף;

זאת אומרת, עד שישה חודשים החוק לא יחול?

מרים פרנקל-שור;

לא יחול. צריך להתארגן ל-זה. הטלנו עליהם פה בהחלט חובות.

חנה קלר;

אנחנו גם רוצים לקיים אותם.
מרים פרנקל-שור
צריכים גם לכתוב תקנות כאלה. הרבה נכנס פה להוראות.
היו"ר סאלח טריף
צריך להרביץ תורה למפקדים. מפקדי מג"ב הם אנשי שטח מעולים, לאו דווקא אנשי

ספר.
הדס שפי
צריך זמן להתארגן.
חנה קלר
ההתארגנות היא לא רק אצלנו אלא קודם כל במטה הארצי, בפקודות ובהוראות.
רונה קדמי
ביחס ללתיקון, היה לחץ של מג"ב כי לא היו להם כלים להתמודד.
היו"ר סאלח טריף
מה אתם מציעים?מרים פרנקל-שור;

החוק הזה יכנס לתוקפו שישה חודשים מיום פרסומו.

חנה קלר;

רק אתמול הוציא השר מכתב למפכ"ל. יש כל כך הרבה דרישות של אנשים שאומרים

שבמחוז ירושלים לא שומרים על חוק המעצרים ולא הספיקו להתארגן. יותר טוב שניהפך

לעבריינים? שישה חודשים זה לא כל כך הרבה בראייה כוללת.

היו"ר סאלח טריף;

אנחנו מאשרים את התחולה שישה חודשים מיום פרסום החוק.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים