ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/12/1997

צו הכניסה לישראל (פטור לכניסה לישראל משדה התעופה בעקבה), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 154

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. גי בכסלו התשנ"ח (2 בדצמבר 1997). שעה 10:30
נוכחים
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון
מוזמנים
תמי חריף - עוזרת היועץ המשפסי, המשרד לבטחון פנים

מוניק גולדווסר - ראש יחידת המעברים, משטרת ישראל

רמי שבו - מנהל אגף שירותי מידע, משרד הפנים

גלית לביא - לשכה משפטית, משרד הפנים

0והאד אגא - לוביסטית מטעם אגודות ועמותות ערביות
היועצת המשפטית
מירי פרנקל-ש1ר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. צו הכניסה לישראל (פטור לכניסה לישראל משדה התעופה בעקבה), התשנ"ח-1997.צו הכניסה לישראל (פטור לכניסה לישראל משדה התעופה בעקבה). התשנ"ח-1997
היו"ר סאלח טריף
הנושא שעל סדר היש הוא צו הכניסה לישראל (פטור לכניסה לישראל משדה התעופה בעקבה). מי יציג את

הנושא הזה?
גלית לביא
הלכנו לפי חוק הכניסה לישראל, ניסינו למצוא את הדרך איך לאפשר להם את הפטור מהאגרה. בהתחלה

ניסינו לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל אבל הוא מדבר על אדם ספציפי, כלומר אדם בודד, ששר הפנים רשאי

לתת לו את האישור בניגוד לשאר התנאים. אז הלכנו לסעיף 17(ב), שבו מדובר על היתר כללי לסוגי אנשים.
בסעיף זה כתוב
"שר הפנים רשאי, אחרי התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, בצו שייפורסם ברשומות לפטור

סוגי אנשים נוספים מהוראת חוק זה, כולן או מקצתן". אנחנו צריכים את הוראת הפטור הזאת מהסיבה הפשוטה,

שאנשים שנוחתים בעקבה מוכרחים לעבור באוטובוס דרך מעבר הגבול "ערבה", שזה גבול מוכר שחייבים בו

להציג תעודות וטפסים. אנחנו רוצים ששם יפטרו אותם מזה והם יעשו את כל הפרוצדורה בנמל באילת. כדי

לעשות את זה נעשה שימוש בסעיף 17, לאחר התייעצות עם ועדת הפנים.
היו"ר סאלח טריף
מה קורה עם אלה שנכנסים מעקבה לאילת, או לטאבה למשל. האם אין סידור מיוחד? הכל ישאר כרגיל?
גלית לביא
נכון, זה ישאר לפי כל ההוראות הרגילות של חוק הכניסה לישראל.
היו"ר סאלח טריף
איר יבדילו בין כאלה ואחרים?
גלית לביא
הם באים באוטובוסים ספציפיים, עם אנשים ספציפיים, עם תגים ספציפיים.
היו"ר סאלח טריף
נדמה לי שזה ההסכם האחרון שהיה בין שתי המדינות.
גלית לביא
הם לא יורדים באמצע הנסיעה, הם נוסעים בשיירה, הם מגיעים לאוטובוסים היישר מנמל התעופה בעקבה

לנמל אילת ללא עצירות. הם אמורים לעבור לאילת ואז לעשות את כל ביקורת הגבולות בנמל באילת.
היו"ר סאלח טריף
למה בעצם עושים את זה? זה יותר נוח?
גלית לביא
זה לא בדיוק נוח, אבל זה ההסכם בין המדינות.
מוניק גולדווסר
מסוף "ערבה" לא יכול לקלוט את האנשים האלה. אין הסדרים מספיק סטריליים בשביל זה. לכן הוחלט

להעביר אותם לנמל התעופה אילת.
גלית לביא
באילת יש את כל הפרוצדורה המסודרת, יש את כל כוח האדם.
היו"ר סאלח טריף
האם העניין התהיל לעבוד?
מוניק גולדווסר
כן. אבחנו כבר בשבוע השלישי.
בנימיו אלון
זה עבר רק קריאה ראשונה וזה כבר עובד? כל החוק של נמל עקבה-אילת עדיין לא אושר בכנסת בכלל.
מוניק גולדווסר
אנחנו קיבלנו הנחיות להפעיל את זה.
תמי חריף
אושר להתחיל בפיילוט. זה בעצם בחינה.
בנימין אלון
האם לגבי החוק הזה, לגבי שימוש משותף בשדה התע1פה, כבר היו קריאה שניה ושלישית או שזה עבר רק

קריאה ראשונה?
גלית לביא
לי ידוע על קריאה ראשונה. לא ידוע לי על קריאה שניה ושלישית.
תמי חריף
לדעתי זה עלה בוועדת שרים לחקיקה באמצע חודש אוקטובר וזה אושר שם.
מירי פרנקל-שור
תבדקו אם זה לא עבר בוועדת הכלכלה. אם אנחנו מדברים על אותו דבר אז זה עבר קריאה שניה ושלישית.
בנימין אלון
בטוח? כי פה כתוב רק קריאה ראשונה.
תמי חריף
זה ה0כם השלום בין ישראל 1ירדן. זה הסכם בינלאומי.
בנימיו אלון
מעניין אותי באמת, אם זה כבר עובד, האם אפשר לדעת מה קורה, כמה צירטרים כבר נסעו בזה?
מוניק גולדווסר
יש צירטר אחד שיוצא פעם בשבוע בימי שישי, ושניים שמגיעים בימי שלישי, אחד מגיע מפרנקפורט בגרמניה

והשני מגיע מלנינגרד.
בנימיו אלון
כמה צירטרים שהיו כרגיל מגיעים לאילת מגיעים עכשיו לשם?
מוניק גולדווסר
הצירטרים בעיקר הגיעו לעובדה, לא לאילת. באילת יש מעט מאוד צירטרים, דברים קטנים. אלה מטוסים יותר

גדולים, עם 180-150 איש.
בנימין אלון
אלה שהיו מגיעים לאילת יגיעו עכשיו לשם, לפי הה0כם?
מוניק גולדווסר
לפי ההסכם, אם הפיילוט יעבוד, אז כל הצירטרים שהיום מגיעים לע1בדה יגיעו לעקבה. כל הטיסות

הביבלאומי1ת יגיעו לעקבה.
היו"ר סאלח טריף
מה אנחנו מרוויחים בעניין הזה?
תמי חריף
את יחסי השלום עם ירדן. המטרה הסופית היא להקים שדה תעופה בגבול בין שתי המדינות. כיום עדיין לא

קיים שדה תעופה עקבה-אילת אז הטיסות נוחתות בשדה התעופה שקיים בעקבה.
היו"ר סאלח טריף
זה נותן תחושה לתיירים שהם נוחתים בירדן ועוברים לישראל.
בנימין אלון
זה פרנסה לנמל עקבה, לירדן, וייחס' שלום עד שערפאת או מישהו יחבל בהם או יקים שם מדינה פלשתינית.

אני מבין שאתם צריכים רק התייעצות עם הוועדה. נכון? מה סמכותי הפרוצדורלית, אדוני היושב-ראש?
היו"ר סאלח טריף
סמכותך להגיד שאתה מתנגד. אני מניח שאתה, עם האחריות הלאומית שלך, היות ומדינתך חתמה על

הסכם בינלא1מי חש1ב והשל1ם עם ירדן הוא בראש מעייניך, בניג1ד להסכמי שלום אחרים, אז אני מניח שתיקח

לתשומת ליבך את האחריות הלאומית ותאשר את ההתייעצות. אנחנו כמובן נקבל בברכה כל נושא שיכול לקדם

את שלום ואת יחסי השכנות הטובה עם ירדן. אין שום סיבה שוועדת הפנים של הכנסת תגלה עמדה בלתי

אחראית בעניין הזה.
בנימין אלון
אתה היושב-ראש אז יש לך גם את הפררוגטיבה להביא את זה בכל צורה שתירצה. אני אישית הייתי רוצה

לשקול את הנושא ולראות מה קורה. האם ניקבעו גם נקודות מיבחן?
היו"ר סאלח טריף
יש לי הצעה, שנעשה טיסת צירטר לשם וניבחן את העניין ונאשר את ההתייעצות בין עקבה לאילת, במעבר

הגבול. האם אתה מקבל את ההצעה שלי?
בנימיו אלון
אני אשמח מאוד.
גלית לביא
מד1בר בטיסות שהיו אמורות להגיע לעובדה ומעבירים אותן לשם. זה שאלו טיסות בינלאומיות זה לא אומר

שיהיו טיסות נניה ממצרים לירדן שייעברו דרכנו בלי ביקורת. שנית, כל הפטור הוא פשוט ממעבר גב1ל אחד,

ממעבר "ערבה". משם עד המעבר באילת אין שום עצירות, אף אחד לא יורד, ושם הם עושים את כל הביקורת

שהם היו אמורים לעשות במסוף "ערבה".
היו"ר סאלח טריף
אין לך התנגדות שחבר הכנסת בנימין אלון יראה במו עיניו את הצ'רטרים נוחתים בעקבה וע1ברים לישראל.

יש לנו סיור מתוכנן באיזור ים המלח ושם נאשר את זה. במקום לרדת לים המלח אנחנו נטוס לדרום ונבוא בחזרה

דרך ים המלח. זה יהיה עוד לפני אישור התקציב. נוכל לעשות את זה בין 23-15 לדצמבר.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים