ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/11/1997

הצעת חוק אדמות המצויות בשמורת הטבע הר מירון. התשנ"ז-1997; הקמת ועדת משנה לנושא המועצות הדתיות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 147

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ה בחשוון התשנ"ח (25 בנובנובר 1997). שעה 10:00
נוכחים
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

בנימין אלון
מתמנים
חה"כ טלב אל0אנע

ר1ת רוטנברג - היועצת המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

רינה טשרני - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

גבי אשטון - מחוז הצפון, משרד הפנים

יחזקאל לביא - משרד הפנים

אביטל שטרנברג - ממונה על יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טל כהן - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר פלג - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שרה שלום - רשות שמורות הטבע
היועצת המשפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הקמת ועדת משנה לנושא המועצות הדתיות.

2. הצעת חוק אדמות המצויות בשמורת הטבע הר מירון, התשנ"ז-1997 (של חה"כ סאלח טריף).הקמת ועדת משנה לנושא המועצות הדתיות
היו"ר סאלח טריף
בראשית הישיבה אנו ניבחר ועדת משנה לנושא המועצות הדתיות.
בנימין אלון
מה קורה עם הדיונים עם משרד האוצר בנושא זה?
היו"ר סאלח טריף
אנחנו עוד לא דנו, לא עם משת- האוצר ולא עם אף גוף אהר. אבל נוצח הבנות, גם עם הרבנות הראשית וגם

עם משרד הדתות, שצריך להיכנס לזה. קודם כל צריך לבחור ועדת משנה שתוכל לפעול וכעת אנחנו ניבחר את

ה1ועדה הזאת. ביקש ממני חבר הכנסת גפני להי1ת בוועדה. הוא אומנם לא יכול להיות חבר בוועדה אך הוא יכול

להיות משקיף. אני מניח שלא תהיה לך התנגדות לכך.
בנימיו אלון
להיפך, בוודאי שלא.
מירי פרנקל-שור
אם חבר הכנסת גפני הוא לא חבר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, ואין גם חבר כנסת מאותה סיעה שהוא חבר

בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, אז הוא לא יכול להיות חבר בוועדת המשנה. הוא יכול להיות מוזמן קבוע אך הוא

לא יכול להיות חבר בוועדה.
היו"ר סאלח טריף
י
הוועדה תהיה מורכבת מחברי הכנסת
סאלח טריף - היו"ר

ד1ד אזולאי

רפאל אלול

בנימין אלון

ניסן 0ל1מינסקי

חבר הכנסת משה גפני יהיה מוזמן קבוע לדיונים. אנחנו ממין כמ1בן את נציגי משרד הדתות, הרבנות

הראשית - הרבנים הראשיים הביעו רצון להיות מעורבים בשלבים של הדיונים - וגם את נציגי משרד האוצר. ניקבע

ישיבה דחופה כדי לשים דברים על השולחן, לעשות בסיס לעבודה שלנו בנושא המועצות הדתיות.
מירי פרנקל-שור
מה המנדט של הוועדה?
היו"ר סאלח טריף
להביא המלצות והחלטות בנושא המועצות הדתיות, ואולי אפילו אם צריך חקיקה. בעבר ועדת צדוק המליצה

על חקיקה בנושאים מסויימים כדי לפתור את בעיית המועצות הדתיות.
דוד אזולאי
היות ותחום הוועדה די דומה לפעולת הרבנות הראשית, הייתי מציע אולי שתיבדוק אפשרות לצרף נציג של

הרבנות. כמו כן, יש חבר המועצות הדתיות, שזה משהו כמו מרכז השלטון המקומי. הייתי מציע להזמין גם נציג

שלהם לדיוני הוועדה.
היו"ר סאלח טריף
הם יהיו מוזמנים קבועים ויישתתפו בדיונים. בוודאי. תאר לעצמך שאנחנו נקיים דיונים ולא ממין אותם.הצעת חוק אדמות המצויות בשמורת הטבע הר מירון. התשנ"ז-1997
היו"ר סאלח טריף
נעבור לדיון בהצעת חוק אדמות המצויות בשמורת הטבע הר מירון, התשנ"ז-1997. אנחנו הזמנו לכאן את

היועצים המשפטיים השונים. אני מבין שעו"ד שרה שלום מייצגת את רשות שמורות הטבע ושעו"ד יהודה רווה לא

יגיע. אני מבין גם שהיועץ המשפטי של מועצת בית-גיאן אמר שהוא לא יוכל להגיע.

מטרת הדיון היום היא קודם כל להפיג את החששות מפני זה שהחוק הזה יהיה חוק גורף, חוק שבא לח0ל

את שמורות הטבע, חוק שמקיף המון דברים. אני ישבתי אתמול עם היועצת המשפטית של הוועדה, גברת מירי

פרנקל-ש1ר, והבנתי שהניסוחים "על אף האמור בכל דין" 1כ1 הלאה, הם רחבים וגורפים ושצריך למתן אותם 1גם

למקד אותם לבעיה הספציפית שלנו.
אביטל שטרנברג
לא מקובל לחוקק נורמות ספציפיות למקום ספציפי. חקיקה היא כללית והרבה יותר מקיפה.
היו"ר סאלח טריף
כשאנחנו נדבר על זה תציגי את עמדתך. האמת היא שיש הרבה דברים "לא מקובלים" שעברו כאן במליאה,

אפילו בזמן ממשלתי. אם את רוצה שאני אזכיר לך, אני אביא לך דוגמאות על דברים שעברו אפילו בניגוד לדעתו

של שר המשפטים. כבר היו דברים מעולם. "לא מקובל", "לא יתכן" וכדומה, אלה מילים נדוש1ת בכנסת אבל אין

להן הרבה משמעות, לדאבוני. העניין הזה הוא לא תקדימי, הוא לא ראשון והוא גם לא יהיה אחרון.

הדיון שלנו לגבי בית-גיאן היה צריך להתמקד בשני נושאים עיקריים, שהם סלע המחלוקת:

1) האדמות החקלאיות הפרטיות של תושבי בית-גיאן, שהן בתוך שטחי השמורה;

2) הדרך שבמחלוקת - שהיא לא כל-כך במחלוקת כבר - שהיא הדרך בין חורפיש לבין בית-גיאן.

בשני הנושאים האלה חשבנו למצוא פיתרון משפטי כדי לקדם את העניין וכדי למנוע בהם איזשהו עימות

נוסף, שיכול היה להתרחש על רקע העניין הזה.
בנימין אלון
יש לי עוד נקודה אחת. נמצאים פה היועצים המשפטיים ולכן חשוב להעלות את זה. חבר הכנסת סאלח טריף,

בהצעת החוק שלך אינך מתיימר לעשות שינוי בסטטוס הרישמי של הקרקע1ת. אתה פשוט רוצה לאפשר שימוש.

אתת י1צא מת1ך הנחה שבחוק הקיים אין אפשרות כזאת, או שהאפשרויות מוגבלות מאוד, וצריך תיקון חוק כדי

לקדם את הנושא. אתה י1צא מתוך הנחה שבמסגרת החוק הקיים צריך פריצה של המסגרת הקיימת כדי להתיר

את השימושים הרבים שאתה חצה בהם.

אני מציע, אולי אפשר לקבל איזשהי סקירה מהיועצים המשפטיים על סעיף 24 בחוק, כמדומני, בעניין של

זכות קניין. זה חוץ מהתקנות. א1לי נוכל להגיע להבנה במסגרת הקיימת, שבבית-גיאן ובעוד מקומות, הואיל וכתוב

בחוק הראשי שזה נשאר זכות קניין של אדם, שיינתן מידע להרחבה, למשל "שזה לשימוש כראות עיני

האחראים", אבל בצורה פתוחה וכולי, ואז אולי לא נזדקק להצעת החוק.
היו"ר סאלח טריף
היום בפועל בית-גיאן מקבלת היתר לשימוש בקרקע על-ידי רשות שמורות הטבע. מכיוון שנוצר משבר אמון -

אנשי בית-גיא1 סבלו בעבר מרשות שמורות הטבע, שי1ם אחד מתירים, יום אחד לא מתירים וכן הלאה - אז יש

בעיה. יש איזה מין עימות בין שני הצדדים. בהצעת החוק המקורית שלי כתוב: "יהיו רשאים לעשות כל שימוש

בקרקע". מה, כל שימוש זה גם שייבנו מיפעל?כלומר: הניסוח הזה לא ט1ב, אנחנו רוצים לצמצם, להגביל ולעשות

את זה כך שיותר להם שימוש חקלאי.
בנימיו אלון
תסביר איפה הבעיה בשטח.
היו"ר 0אלח טריף
רשות שמורות הטבע חתמה איתם על ה0כם לגבי העניין הזה. ההסכם הזה לא כובד בגלל עתירה לבג"ץ, לא

של תושבי בית-גיאן כמובן. אחר-כך העלו את זה לדיון בממשלה וגם שם נאמר שלא רוצים לתת שימוש בלתי

חוזר. אני רוצה לסייע כדי שכן יתירו להם שימוש חקלאי. במילא רשות שמורות הטבע מסכימה לכך אז למה כל

הזמן להעמיד אותם במצב שהיום כן, מחר לא, ואחרי זה למה לא? זה מוגבל לעניין של שימוש חקלאי, לא כל

שימוש בקרקע אלא רק שימ1ש חקלאי. הכוונה שאפשר יהיה לשתול שם ירקות ופירות, לחרוש ולנטוע. לרש1ת

שמורות הטבע אין בעיה עם זה, זה משתלב יופי עם שמורת הטבע. זה כל העניין.

אנחנו עכשיו בהצעת התיקון שלנו לסעיף הזה מגבילים את השימוש לשימוש חקלאי באדמה החקלאית בלבד

ולבעלות הפרטית.
שרה שלום
ההסכם הזה ג1בש בין רשות שמורות הטבע לבין היישוב בית-גיאן כבר לפני כ-10 שנים. במהלך השבים ה1א

רק הלך והשתפר. הגענו עם היישוב להסכמה על כל סעיפיו ועל כל תוכנו, מתחילתו ועד סופו. בעיני המועצה

המקומית בית-גיאן הבעיה היחידה שנותרה היתה העניין של ההיתר הבלתי חותר. לא רק זה, אלא ההסכם מקויים
הלכה למעשה בשטח. זאת אומרת
השטח של המועצה המקומית הוגדל מבחינת משרד הפנים. קרקעות רבות

שם הוחלפו, קרקעות שלא ניתן היה להעביר אות1, בקרקעות מינהל מקרקעי ישראל. ה"היתר חבלתי חוור" לא.

הפריע לשימושים המעשיים להתקיים יום יום בשטח. ברמת השטח הצדדים חיים על-פיו בשלום ובשקט.

מה לא נראה למועצה המקומית בית-גיאן? המילים "בלתי חתר" שמופיעות בהסכם. אנחנו יודעים שעל-פי

הדין רשות ציבורית סטטוטורית איננה יכולה לתת היתר בלתי חוזר. היועץ המשפטי נתן חוות דעת וקבע, כמובן

על-פי הדין, שהמילים האלה אינן חייבות להופיע. אבל רשות שמורות הטבע איננה יכולה לבטל את ההיתר הזה

אם אין לה סיבה לאומית במעלה כזאת שאך ורק על-פיה היא תוכל לחזור בה. היא הרי רשות ציבורית.
היו"ר סאלח טריף
אם יש סיבה לאומית אז יכולים לעשות הכל. הם כבר בקיאים בזה, והיו דברים מעולם. אז מה החשש?
שרה שלום
אני א1מרת שאין חשש. ברגע שרשות ציב1רית חתמה על הסכם שכבר מתקיים שם קרוב ל-10 שנים
דוד אזולאי
העניין הזה התעורר כתוצאה מכך שהרשות לא הסכימה לקיים את ההסכם שאנחנו מדברים עליו.
היו"ר סאלח טריף
לא, אתה ט1עה. מי שלא הסכים, היתה ק1דם כל עתירה לבג"ץ של החברה להגנת הטבע. זה הגיע ער ליועץ

המשפטי וישבנו שם - גברת שרה שלום לא היתה שם, אני הייתי עם היועצת המשפטית עו"ד מירי פרנקל-שור. .

היתה בעיה משפטית לגבי הביטוי "שימוש בלתי חוזר". זו היתה בעה משפטית ולא בעיה עקרונית.
בנימיו אלון
יש כאן בעיה אמיתית. אנחנו צרייכם לראות את זה כמחוקקים, לא כפותרים בעיה ספציפית. יש פה איזשה'

יצירה בחוק שאני חושב שהיא חשובה לאיכות הסביבה, שזה הנושא שלנו. אם יש טענה למשל שבשטח מסויים

רצוי לבטל את ההכרזה, נלך על המסלול הזה, ואז נחזיר את הקרקעות 1כולי. אבל אם יש את היצירה הזאת

שנקראת "גן לאומי" או "שמורת טבע", שבהם יש מין סטטוס חוקי של בעל זכות קניין, אבל מותר שימוש
היו"ר סאלח טריף
החוק לא אומר את זה.
בנימיו אלון
אז אנחנו נצטרך לעסוק בזה. לדעתי בדיוק בנקודה הזאת אנחנו יוצרים פריצה. מילא מה שקורה בבית-ג'אן

אבל יהיו מקומות אחרים. אני חושב שחבל. בואו ניראה איך אפשר למצוא פיתרון, אפילו על-פי ההצעה שלך, אוליליצור משהו ספציפי לנקודה הזאת, שתהיה תקנה ברורה, שיותר גם שימוש תחר, או לא תחר, כל מה שרוצים

שם. ב0ך הכל בתפיסה האמיתית אני איתך כי בתפיסה האמיתית האדם הוא חלק מהטבע וזה שאדם מעבד את

אדמתו, מה רע בזה? אני גם מבין שזה עובד בשטה. אז למה לפרוץ את כל העסק? אני חושב שזה חמור.

אולי רצוי שנישמע קצת על החוק עצמו, בנקודה הזאת של הייחס. כי פה לא מפקיעים.
מירי פרנקל-שור
לגבי ההבדל בין זכות הקניין לזכות השימוש.
רות רוטנברג
יש לנו את ההוק ויש לנו את כללי ההתנהגות בתקנות.

בחוק, כמו שהבר הכנסת אלון הזכיר, בסעיף 24 מדובר על עדיפות ואיחוד יעוד. כדאי להזכיר פה שלגבי

שמורה וגן לאומי - זח אות1 דבר - יש שני שלבים. יש הכרזת ייעוד של השטח, ואז אי אפשר לעשות עבודות

שנ1גדות את א1ת1 יעוד, כמו למשל להקים בית-חרושת פיתא1ם (כמ1 שהזכיר היושב-ראש). אבל משנקבע ייעוד

ההוק מכיר (בסעיף 24): "עדיפות וייחוד הייעוד - משה1כרז שטח כגן לאומי תהיה ההכרזה עדיפה על כל יעוד אחר

של אותו שסח, למעט כל יעוד א1 שימוש אחר בשטח, מעליו או מתחתיו, המותרים על-פי דין, 1למעט זכויות קניין

שהיו קיימות בו ערב ההכרזה".
היו"ר סאלח טריף
זאת אומרת: האדמה שלך אבל אתה לא יכ1ל לגעת בה. אתה יכול רק להסתכל עליה. גם למשה אמרו "כי

מנגד תיראה את הארץ" אך לא תוכל להיכנס אליה.
רות רוטנברג
האדמה שלך אבל אפשר לעש1ת בה מה שמתיישב עם ההכרזה.

בנ1סף לזה יש כמובן את סדרי ההתנהגות, שבהם יש, כמו שנאמר וכמו שכולנו יודעים, הוראה מיוחדת, שאין

לה אח ורע, שעל אף ההוראות האלה ועל אף מה שמקובל לגבי כל הגנים הלאומיים וכל שמ1רות הטבע יש את

תקנה 19 שמתייחסת לזכ1יות, זכוי1ת עיבה- הקרקע בעיקר, של תושבי בית-גיאן.

כדאי א1לי לפצל את הדי1ן. אנחנו צריכים לזכור שיש שני נושאים על הפרק בנוגע לשימוש בקרקע.

1) השימוש החקלאי כבר מוסדר בתקנה הזאת. כתוב שמותר לעשות את העבודות החקלאיות. בתקנה 19

לתקנות כללי התנהגות של חוק שמורות הטבע כתוב במפורש: "(א) תקנות אלה לא יחולו בשטח ישוב בתחום

שמורת הר מירון, כמסומן על גבי המפה החתומה, ועל אדם שהוא תושב אותו ישוב או מי שבא מטעמו" - זאת

אומרת לתושבי בית-גיאן - "במידה שהצרכים הדרושים לקיום אורח חיים תקין לרבות פרנסה אינם מתיישבים עם

האמור באלה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ירעה בעל חיים בתחום השמורה ולא יכרות בה עצים

אלא אם כן יש בידו היתר מאת הרשות".
היו"ר סאלה טריף
זו הבעיה שלנו. אומנם יש היתר מאת הרשות אבל הרשות לא מתנהגת כיאות. הרשות "משחקת" עם מי

שהיא רוצה. מדוע כל הבעיה הזאת נוצרה? אם הרשות היתה פועלת בחוכמה אז לא היו מגיעים עד הלום.
רות רוטנברג
רק להשלים את התמונה, יש לנו את הנושא של האדמות, שאנחנו חושבים שמוסדר מבחינת שימוש חקלאי -

אני מבינה שלא כולם חושבים ככה.

2) הנושא השני שע1מד על הפרק הוא הנושא של הדרך. בהצעת החוק הזאת לא מדובר על דרכים. בדרך

כלל חלות ההוראות הכלליות, זאת אומרת: יש את חוק התכנון וחבניה, יש תמ"א דרכים, ויש אופן שבו פותחים

דרכים, סוללים דרכים, קובעים בתוכניות דרכים.
בנימיו אלון
אם לפי התקנות הקיימות מלבד חקלאות ירצו תושבי בית-ג'אן, בתיאום עם רשות שמור1ת הטבע, לעשות

פרוייקט תיירותי. איפה התקנה שנותנת מנדט, שמותר להם לפעולגם מעבר לפעולות חקלאיות?.
שרה שלום
הם יצטרכו לקבל היתרים. כתוב: "מבלי לפגוע באורח חייהם התקין"
רות רוטנברג
כתוב: "לרבות פרנסה".
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. כאשר פרצו את הדרך בלב השמורה ובנו את היישוב חרשים, מה ההליך

שעשו כדי לשנות את שמורת הטבע? האם שינו את התוכניות? האם עשו חוק מיוחד לשינוי השמורה? או שאולי

פעלו בניגוד לחוק?
שרה שלום
אני לא מכירה את זה הי0ט1רית. אני רק יכולה להגיד שאני מניחה, שכמו כל ישוב הוא עבר את כל הליכי

התכנון 1הבנייה כפי שנדרש.
רות רוטנברג
כמו שאפשר לעשות בדרך לחורפיש, דרך אגב. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. קודם כל יש להגיש תוכנית.
היו"ר 0אלח טריף
הגישו ת1כנית, אל תתעלמי מזה. השר לאיכות הסביבה, מר רפאל איתן, הלך לראש מועצת חורפיש, הכיט

תוכנית והיא כבר בוועדה. היא לא נדונה. קראתי את מכתב השר. אתם כתבתם ש"רשות שמורות הטבע תשקול".

אתם מדברים בשפה כזאת שאנשים כבר משתגעים מזה. הם לא מאמינים לכם.
בנימין אלון
יש שני דברים שונים. יש את הרמה הסטטוטורית של התב"ע ויש את העניין של התקנות של הרש1ת. אלה

שני דברים שונים. הרי אתם יכולים להגיש תוכנית, לעשות דרך, ולהגיד שמבחינת הייעוד זה לגן ושזה משתלב.
רות רוטנברג
אנחנו לא מגישים תוכנית. או רשות שמורות הטבע או היישוב.
היו"ר 0אלח טריף
הייש1ב לא מצליח לעשות נגד הרשויות שום דבר. הם קו גבול. בוועדה לתכנון ובנייה - 1אני ישבתי שם - כל

אדם יכול לבוא, להשמיע טענות ולעצור תוכנית ל-5 שנים. בואו לא נתעלם מזה. ז1 הבעיה. הגשת תוכנית לא

מבטיחה כביש. מחלף הכפר הירוק עמד והמתין 10 שנים, כביש עוקף עכו לנהריה חיכה 14 שנה, על אף שכל .

רשויות המדינה רצו בהקמתו. הבעיה היא שפה מי שיוזם את העיכובים זה גופי ה"ירוקים".
רות רוטנכרג
זה הסידור של החוק, שהוא מאפשר ביטוי לכל האינטרסים. כמו שבכביש עוקף עכו היה
היו"ר סאלח טריף
יש לנו, לו ולי, אינטרס לשמור על שמורת הר מירון. זה לא ישרת את האינטרס הזה לאורך זמן.
רות רוטנברג
השאלה היא האם חוק מיוחד כמו שמוצע פה ישרת את העניין. זהו פתח שכל משפטן, ואני מדברת

כמשפטנית, פוחד ממנ1 מאוד.
היו"ר סאלח טריף
מה אתם תעשו אם יתברר לכם שהרשים נבנתה שלא כחוק בשמורת הר מירון, מה תגידו
שרה שלום
זאת שאלה תיאורטית. אני מניהה שהיא נבנתה ב0ופו של דבר כחוק.
היו"ר סאלח מרירי
אנחנו ניפגש בישיבה הבאה ואני מבקש שתבואו עם תשובות בעניין הזה.
אביטל שטרנברג
אני מבינה מח שאתה אומר אבל אני מתקשה ללכת איתך את הצעד הנו0ף. בואו נניח, ואני לא בטוחה שזה

נכון
היו"ר 0אלח טריף
למה "בואו נניח"? אני רוצה להגיע אתכם לדבר אחד, שתבינו שאין במדינת ישראל דין אחד לכולם.
אביטל שטרנברג
השאלה היא האם עוול אחד יתקן עוול אחר. השאלה היא האם צריך להמשיך וללכת בדרך הזו או לטפל במה

שהיה בעבר.
היו"ר 0אלח טריף
הדרך הזאת היא טובה ומעולה ואין בה שום בעיה חוקית כאשר היא משרתת קטע מ0ויים של האוכלוסיה.
בנימין אלון
אתה בטוח שזאת אפלייה. אם יש אפלייה, זה חמור מאוד.
היו"ר 0אלח טריף
אני לא רוצה להגיד אפלייה, אני לא רוצה לטעון טענות כאלה. אני לא מקופח ולא מופלה. אני אזרח מועדף.

השאלה היא למה כל יפי הנפש מתע1ררים וצועקים רק כשמדובר על בית-גיאן. חבר הכנסת אלון, ראיתי אתמול

שאתה מתמצא בעיר העתיקה. אני לא יודע אם אתה סיירת בנפתולי בית-גיאן. האנשים האלה איבדו את כל

הקרקעות שלהם מאז קום המדינה ועד היום חוץ ממה שהם עיבדו. נשאר לנו כמה אלפי דונמים מסביב ליישוב

בתוך שטח השמורה. באותם שטחים ה"פשע" שלהם שהם נוטעים שם תפוחים ושזיפים, שהם נוטעים כל מיני

עצים, נשירים ולא נשירים. האם זה רע לשמורת טבע, תגיד לי? האם לתפוחים יש ריח לא ט1ב? האם הם יוצרים

איזשהי אלרגיה? איזה רע הם ע1שים?

נוצר מצב כזה, שאם אנחנו לא היינו מטפלים בבעיה הזאת אז עד היום רשות שמורות הטבע לא היתה

יושבת עם מועצת בית-גיאן, כאילו מועצת בית-גיאן נבחרה על-ידי הרשות הפלשתינית. אתה מבין לאן הגענו?.

אחרי הישיבה הראשונה שלנו פיתאום רשות שמורות הטבע יושבת עם מועצת בית-גיאן כדי לקדם את העניין.
בנימין אלון
אז כבר השגת הישג.
היו"ר סאלח טריף
זה לא הישג. ההישג יהיה כאשר יגיעו לפיתרון.
שרה שלום
אנחנו ישבנו איתם כבר הרבה מאוד פעמים. כל ההסכם הזה הושג על סמך ישיבות שחיו לנו איתם.
היו"ר סאלח טריף
זו הבעיה, שכל מה שישבתם איתם וסיכמתם איתם לא בא לידי ביטוי מבחינתכם.
שרה שלום
כל ההסכם הזה מיושם בשטח כבר מזה שבועות רבים.
היו"ר סאלח טריף
אז אין בעיה.
בנימיו אלון
אבל בינים, א1לי גם יש קצת התססה בנקודה הזאת של: איך אתם מטפלים בקרקע שלכם.
היו"ר סאלח טריף
אני אשיב לך. אנחנו ויתרנו על קרקע שלנו מרצון. למשפחתי, משפחת טריף, יש אדמות שהיא לא קיבלה

תמורתן דבר, במצפה טלאל, אחד היפים בגליל. המדינה אמרה שרוצים לבנות מיצפה, שלא כחוק אפילו, ואז
אמרנו
קחו את האדמה, תיתנו לנו אחר-כך תמורה. אפשר לבדוק, לא קיבלנו במקומן כלום עד היום. האם שמעת

ממני טענה אישית אי פעם? אנחנו נסתדר, מדינת ישראל לא תעשוק אותנו. על איזה התססה אתה מדבר? אני

נתתי יד שייבנו מיצפים. לולא עזרתנו אתה יודע איזה הליכים היו צריכים כדי להפקיע ממני ולבנות על זה בית

למישהו מחיפה, שהמדינה בתנה לו בחינם. בבית-גיאן כנ"ל, אין התססה. יש שם ראש מועצה שה1א "קשה" קצת,

זה קורה. הוא לא היחידי שיש לו "ראש קשה". הוא לא מתסיס, הוא לא נגד. הוא משפטן וכמו כל המשפטנים הוא

קשה עורף.
שרה שלום
תאמין לי שאפשר היה כבר לגמור את זה.
היו"ר סאלח טריף
אתם עם ה"חוכמות" שלכם בחיים לא תגמרו שום דבר.
שרה שלום
זה לא נכון. היום אנחנו יושבים איתם במשא ומתן צפוף. העניין של הדרך כבר ניפתר.
היו"ר סאלח טריף
היית בידיים לא נקיות. אני מלווה את העניין הזה מאז 1987. פעם אחר פעם סיכמנו סיכומים והמדינה לא

ביצעה. אם מינהל מקרקעי ישראל היה מבצע כבר חצי מהחליפין, אז 3/4 מהבעיה כבר היתה פתורה. לא ביצעו.
שרה שלום
חלק גדול מהחליפין כבר בוצעו.
היו"ר סאלח טריף
אל תנסו להצטדק. אני פשוט מכיר את העובדות. יש כאן רשלנות בטיפול באנשים. הרשלנות התבטאה בזהשלא החליפו להם קרקעות, על אף שזה 0וכם ב-1987 עם מר נתמקץ ועם חבר הכנ0ת שחל, 1אחרי זה עם מי

שהיה שר החקלאות, עם השר שחן.
בנימיו אלון
בואו נגיד ככה, שמוסכם על כולבו שמשהו לא בסדר. עובדה שאנשים, שכולנו מעריכים וחצים
הי1"ר 0אלה טריף
לא מעריכים מספיק, זו הבעיה.
בנימיו אלון
אנחנו מעריכים את החברות ואת שיתוף הפעולה ואת האחווה שלהם, והם מרגישים מקופחים. זה כבר

מספיק. אני לא צריך פה מיבחנים אובייקטיביים.

חבר הכנסת סאלח טריף בנאום שלו במליאה - אני לא הייתי נוכח אז - אמר שבעצם ה1א לא רוצה את הצעת

החוק הזאת, הוא רוצה רק לזרז את הדברים. אתה משיג את ההישג הזה, הנה הם יושבים, אז בואו נעבור לסעיף

הבא.
דוד אזולאי
אני חצה להציע, הרי כל העניין הזה הגיע לש1לחן הזה בגלל איזשהו חוסר אמון של תושבי בית-גיאן. היושב

ראש אמר שאין לו שום עניין להעביר את החוק הזה אבל הוא רוצה לפתור את הבעיה. אם הבעיה תיפתר אז לא

יהיה צורך להעביר את הצעת החוק. את אומרת שיש הידברות בין רשות שמורות הטבע לבין מועצת בית-גיאן?
שרה שלום
ביום שני הקר1ב אנחם ניפגש לפגישה "עד צאת עשן לבן". היתה פגישה קודמת שבה נפרצה דרף לפיתרון

בנקודות האחרונות שנמצאות במחלוקת.
דוד אזולאי
אני רוצה להציע, היות ובלאו הכי אני מבין שיש אי אלו תיקונים בהצעת החוק הזאת שגם אתה רוצה לתקן

אותם, היות ויש הידברות בין הרשות לבין התושבים, אני מציע שנקפיא את העסק הזה לתקופה של חודש ימים.

היה וייגיעו לפיתרון לשביעות רצון כל הצדדים, מה טוב. אם לא, האפשרות להחזיר את זה ל1ועדה תמיד קיימת.
היו"ר סאלח טריף
אני מוכן לתת ארכה אבל אני קודם כל חצה כאן לתקן כבר את הצעת החוק כדי שלא יטענו נגדי שהבאתי

הצעת חוק במטרה לחסל את שמ1רות הטבע. קודם נתקן את מה שיש. ההצעה עדיין נמצאת בוועדה ואלה שלבים

ידועים בחקיקה. משפרים את החוק, קודם כל מצמצמים אותו, זה לא מזיק לאף אחד. היה ו"גיעו להסכם, אז הכל

בסדר, החוק הזה ישלח למגירה, כמ1 הרבה חוקים שנעשו כאן. היה והם לא יגיעו להסכם, אבי אלחם בכל כוחי.
בנימין אלון
פה התיקון היחיד הוא רק להוריד את המילים "על אף האמור בכל דין".
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא נתמודד פה עם השאלה האם זה חוק ספציפי לבית-גיאן או לא.

אני מציעה את הניסוח הבא לסעיף 2: "תושבי בית-גיאן אשר להם קרקעות בבעלות פרטית בתוך השמורה,

יהיו רשאים לעשות שימוש חקלאי בקרקע, הדרוש להם לפרנסתם". זה לגבי סעיף 2 שאבחנו עוד נשפר, בגדיר

את השמורה וכולי. לא נאמר "לעשות כל שימוש בקרקע" אלא "שימוש חקלאי" 1כן נמחק את המילים "על אף

האמור בכל דין".
בנימיו אלון
כלומר אתם רוצים להפוך את זה מתקנה לחוק.
מירי פרנקל-שור
בסעיף 3 זה הפן השני של הצעת החוק, זה פתיחת הדרך: "שר הפנים יורה על פתיחת הדרך שתחבר בין

בית-גיאן לחורפיש".
בנימיו אלון
"שר הפנים"? את כותבת גם מאסה מפלגה בסוגריים? למה לא תשר לאיכות הסביבה?
מירי פרנקל-שור
בעצם מי שאחראי על זה זה מוסדות התיכנון. אנחנו הכנסנו שבמקום מוסדות התיכנון זה יהיה שר הפנים.

בעצם היום בשטח אנחנו מדברים על דרך של 800 מטר.
יתווסף סעיף
"שר הפנים ידווח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת על התקדמות בפריצת הדרך

ובלבד שתהיה לא יותר מ-6 חודשים מיום פירסומו של חוק זה".
בנימיו אלון
מה פירוש: "על פריצת הדרך"?
מירי פרנקל-שור
על ביצוע פריצת הדרך.
אביטל שטרנברג
יש לו סמכויות בכל מיקרה. גם אם אנחנו נכנסים לאולם הזה שבו שר הפנים יכול להורות. שר הפנים יכול

להורות על תוכנית, הוא לא יכול להורות על ביצוע. הביצוע הוא של מע"צ בכל מיקרה. נכון, הדרך קיימת אבל אם

יוצרים איזשהו אולם צריכה להיות בו גם איזשהי סיסטמה פנימית.
מירי פרנקל-שור
תציעי פיתרון, בבקשה.
שרה שלום
בסעיף 2 בעניין של השטחים החקלאיים - זה הרי מה שק1רה היום. רק הייתי מ1סיפה פה "על פי הקבוע
בתוספת", והתוספת תהיה
אותו היתר בלתי חוזר ששם מוסדר כל הנושא של השימוש החקלאי. הרי היום כל

הסיבה לעיכוב, שיש קרקעות שהן באיזור מאוד שמור ויש קרקעות כאלה ואחרות. אנחנו רוגענו איתם כבר

להסכמה איך ניתן לעבד את הקרקעות האלה אך נתקלנו במוקש של ההיתר הבלתי חתר. התוכן מוסכם.
היו"ר סאלח טריף
אם אנחנו נגיד ש"בהתאם למה שסיכמתם" אז לא עשינו כלום. את עושה צחוק מאיתנו?
שרה שלום
מכניסים את זה למסגרת חקיקה.
מירי פרנקל-שור
היא לא מתכוונת לדבר על ההיתר הבלתי חתר. היא רוצה שאנחנו בשלב בתוך השימוש החקלאי גם את

ההסכם שהגיעו אליו עם תושבי בית-גיאן, ללא שום קשר להיתר הבלתי חתר.
יאיר פלג
אני נציג משרד האוצר. יש חוק בשם "חוק התכנון והבנייה" ש0עיף 145 בו אומר שהתווייתה של דרך,

0לילתה וסגירתה יעשו רק באישור של מוסדות התיכנון. הצעת החוק הזאת באה וסותרת, עוקפת את חוק התכנון

והבנייה. כאן אנחנו מפשיטים בעצם את החוק מהסמכויות שיש בו ועושים כל מיני חוקים שהם עוקפים את החוק.

כל פעם שיש איזשהי בעיה שלא מוצאת חן בעינינו בחוק אז אנחנו מחוקקים חוק חדש. אם מחוקקים חוק כתוצאה

מזה שנוצרה בעיה, יש בעיה.
היו"ר סאלח טריף
זה עדיין טוב י1תר מהמצב שפועלים בניגוד לחוק וטוב יותר ממצב שהמדינה נהגה שלא כחוק.
בנימיו אלון
זה נכ1ן במ1בן הזה שאם נגזים עם זה, זה יעשה אינפלציה של המושג ח1ק.
היו"ר סאלח טריף
מסתבר שלא מגזימים עם זה.
בנימיו אלון
יש כללים בחקיקה. אתה לא יכול לחוקק למשל רטרואקטיבית בפלילים.
היו"ר סאלח טריף
כיוון שמדובר באוצר אז אני חייב להשיב. אני זוכר שהגעתי כמעט עד קריאה שלישית בהצעת חוק בנושא

שוויון זכויות לדרוזים. האם מישהו מאמין שצריך לכתוב את זה בחוק מדינת ישראל, על אף שבמגילת העצמאות

שלה כתוב המושג שוויון לכל אזרחיה, שצריך חוק כזה? מי צריך את זה? אבל מכיוון שנזקקנו לזה, 1אחר-כך לא

מקקנו, אז היתה הצעת חוק כזאת.
בנימיו אלון
מר יאיר פלג, חוץ מזה שכל החוק הזה הוא ספציפי, למה אתה חושב שהוא סותר את חוק התכנון והבנייה?

איך אתה חושב השר יורה? לפי חוקי התיכנון והבנייה.
שרה שלום
יש הליך חוקי, עם הפקדה והכל.
בנימין אלון
השר יורה לפי זה. הוא לא יכול להורות לפי חוקים אחרים.
יאיר פלג
המועצה רשאית להגיש בקשה לאישור.
בנימיו אלון
אתה יכול להגיד שזה מיותר, אתה יכול להגיד שזה ספציפי מידי 1שזה לא יפה וכולי, אבל למה להגיד שהצעת

החוק הזאת ס1תרת את חוק התיכנון והבנייה?
היו"ר סאלח טריף
מר יאיר פלג, אתה חדש פה. אנחנו כבר וותיקים בעניין הזה. אני אסביר לך מה קורה. אנחנו כבר בהצגה

שלישית או רביעית. העניין חזה הוא כבר נדוש. אנחנו נדרשים להצעת החוק הזאת משום שעד עכשיו היה חוק

התיכנון והבנייה, גם הגישו תוכניות, שלא יהיה לך ספק, אבל זה לא הולך.
שרה שלום
הם לא הגישו תוכניות, למיטב ידיעתי.
היו"ר סאלח טריף
ראש מועצת רוורפיש, גם עכשיו במתכונת החדשה, הגיש תוכנית בהתאם לסיכום שלו עם השר רפאל איתן.
שרה שלום
זה מה שאנחנו עומדים ל0כם, על זה אני מדברת. לכן אני אומרת שלדעתי לא טוב שאנחנו מקיימים פה את

הדיון הזה כעת. עניין הדרך לחורפיש, שנפרצה בכוח על-ידי תושבי בית-ג'אן, עומד להיות מ0וכם. אני סבורה שלא

צריו לדון בהצעת החוק הזאת כעת.
דוד אזולאי
אז תפתרו את הבעייה ואנחנו ניקבור את החוק.
בנימיו אלון
מי רשאי לפי חוק התיכנון והבנייה להגיש שם תוכניות?
רות רוטנברג
מעוניין בקרקע. בדרכים זה יכול להיות גם מע"צ.
היו"ר 0אלח טריף
לפי חוקי התכנון והבנייה אני יכול להגיש תוכנית על קרקע שלי, אתה יכול להגיש, המועצה המקומית שהיא

רשות שלטונית יכולה להגיש, כל גוף, ועדת התכנון והבנייה.
גבי אשטון
אני יודע שיש תוכנית שיכולה להכפיל את מספר אחוזי הבנייה.
רות רוטנברג
מדברים על הדרך. אני מציעה שנברר לפגישה הבאה עובדות. אני באמת ובתמים לא יודעת אם הגישו

תוכנית.
שרה שלום
הגישו תוכנית אחרי שהשר לאיכות הסביבה התערב בעניין וביקש מראש מועצת חורפיש לרוג'ש את

התוכניות.
היו"ר 0אלח טריף
הבעיה זה לא התוכנית שמגישים. הבעיה זה הסיכום וההסכמה ההדדית שהתוכנית הזאת תאושר. אפשר

הרי בקלות "לקבור" תוכנית ל-10 שנים אם רוצים.
שרה שלום
אם נגיע להסכמה זה רק יפתור את הבעיה הזאת של "בלתי חתר". אני מעריכה שנצליח אבל תן לם זמן.

אנחנו יושבים ביום שני הקרוב. חבל לקיים את הדיון היום.
בנימיו אלון
מה באמת לוח הזמנים שלכם?
שרה שלום
אני אומרת שביום שני הקרוב אנחנו יושבים בישיבה אהת לפתור את הבעיה.
היו"ר 0אלח טריף
גברת שרה שלום, לא ה0ברת לי עדיין על מה מנ0ים להגיע ל0יכום.
שרה שלום
על שני דברים: העניין של הדרך והעניין של המילים "בלתי חתר" בעניין העמדות ההקלאיות. תן לנו את זמן.
היו"ר 0אלח טריף
תהיו מוכנים ותיבדקו מה יש לכם 1מה אין לכם. אני יודע מה כבר נעשה: תוכנית הדרך הוגשה על ידי ראש

מועצת חורפיש לפני יותר מחודש, יש תב"ע, יש מספר, יש הכל. הוא היה אצלנו בישיבה והוא הודיע על כך.
מירי פרנקל-שור
נמצא פה נציג משרד הפנים. תוך כמה זמן מהרגע שתהיה הסכמה בין בית-גיאן לבין רשות שמורות הטבע

תאושר התוכנית?
גבי אשטון
אני לא יכ1ל להגיד, זה תלף.
היו"ר סאלח טריף
אני אשיב לך. אם רוצים, זה יכול להיות תוך פחות משבוע. אם רוצים, זה יכול להיות תוך 10 שנים. השאלה

היא מה רוצים.
רות רוטנברג
זה לא יכול להיות ת1ך שבוע, יש הפקדה ויש פירס1ם וכדומה.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו יודעים שחוק בכנסת צריך להניח 45 יום. אם רוצים לד1ן בתוכנית יכולים להכניס את זה לישיבה

הקרובה, אין שום בעיה. אני הייתי חבר ועדה 1אני יודע. אחר-כך צריך להודיע על תוקף והפקדה וכדומה, זה משהו

אחר, אבל עצם זה שהתוכנית הונחה, נדונה ואושרה, זה כבר מהלך.
בנימיו אלון
אם זה שינוי תב"ע יש הליך של חצי שנה של הפקדה, התנגדויות וכולי.
היו"ר סאלח טריף
ברגע שמשיגים הסכמה לגבי שימוש בדרך זו תחילת הדרך. גברת שרה שלום, את מנסה להגיד לנו שהכל

פתור והכל בסדר 1חבל על הזמן. הלוואי. אנחו מנסים לדון בבעיות שייווצרו. אחת הבעיות שנוצרו בעבר היא

שתמיד סיכמו סיכומים, הגישו תוכניות, אך זה לא הלך. תקעו אותם באיזשהו מצב. הבעיה שלי היא שאין לי אמון

בכם, אין אמון בוועדות לתיכנון ולבנייה, כי ה"ירוקים" שם שולטים. אין לי אמון במערכת הזאת, לכן אני רוצה שהכל

יהיה מוסדר, אם לא בהסכם אז בחקיקה. אם נגיע להסכם, מה טוב. אם לא, אז ניאלץ לעשות חקיקה.
דוד אזולאי
אני מציע שתגביל את זה בזמן.
יחזקאל לביא
רציתי להעיר גם לגבי חוקי התכנון והבנייה וגם לגבי הנושא הספציפי בהצעת החוק שתיקנתם, אם יורשה לי.
היו"ר סאלח טריף
באת מאוחר. אנחנו תיקנו עוד דברים.
יחזקאל לביא
יש לי את התיקון שעשיתם לנגד עיני. יש פח הערה אחת, לשר הפנים אין שום דרך שהיא לסלול כבישים. זה

מה שמשתמע מתוך התיקון שלכם.
היו"ר 0אלח סחף
לא מדובר על זה שהשר יתן תקציב וייגיד למע"צ לפתוח את הכביש. הסר דאגה מליבך. הכוונה היא שהשר

יורה על תיכנון ועל סיום ההליכים תוך פרק זמן מסיים כדי שתהיה דרך מאושרת מבחינה חוקית. לא מדובר על

ביצוע. אם זה מה שמשתמע ואם אתה צודק אז צריך לתקן את זה.
יחזקאל לביא
לגבי הליכי תיכנון ובנייה: ההליכים האלה מנויים בחוק והם קובעים לוחות זמנים. ברגע שלוחות הזמנים הללו

מסתיימים, ואדוני היה פעם סגן שר במשרד הפנים והוא יודע, ברגע שמסתיימים ההליכים הללו זה עניין של

חתימת שר. זה יכול לקחת שבוע או שבועיים, זח לא יכול לחתמשך עד אין ספור.
היו"ר סאלח מרירי
אתה זוכר את הוול"לים?
יחזקאל לביא
הוול"לים זה חקיקה מיוחדת שהיתה בכנסת.
אביסל שטרנברג
גם בוול"לים יש פרוצדורה.
היו"ר סאלח טריף
אז אני מבקש את כל הפרוצדורה. רציתי להזכיר לר שחיו דברים מעולם גם בחוקי התיכנון והבנייה. כשרצו אז

שינו את כל העולם כי היו צריכים לבנות שכונה חדשה בכרמל, ואז עקפו גם את איכות הסביבה, גם את הגורמים

האחרים ובנו בלוקים מפה ועד הודעה חדשה ולא היו הליכים רגילים. קמו אנשים שהם דווקא מאוד דואגים לטבע

ולמדינה ולבנייה נכונה וצעקו צעקה רמה ואז המדינה כופפה את כולם ואמרה: עכשיו יש לנו עלייה ואנחנו בתאים

את עצמנו לעלייה הזאת כי זה יעד יותר חשוב, ואני הסכמתי איתם.
אביטל שטרנברג
אתה אומר פה משהו אחר. אתה אומר שהתוכנית תאושר, נקודה. אתה לא מקיים את הפרוצדורה בוול"לים

בוול"לים קיימו פרוצדורה, חיתה הפקדה, היו התנגדויות.
היו"ר סאלח טריף
בוול"ל לקח 3 שבועות לאשר תוכניות גדולות וענקיות, כאשר בהליכים רגילים תוכנית כזאת היתה לוקחת

שנים.
אביטל שטרנברג
אני ישבתי בוול"לים. זה לא לקח 3 שבועות.
רות רוטנברג
להיפך, כולם צעקו על כך שזה נמשך זמן רב מידי. חוץ מזה זה היה גם לפי חוק.
בנימיו אלון
יש גם הבדל בין קליטת גל עלייה של חצי מיליון עולים לבין בעיה שבוערת עשרות שנים וביורוקרטיה, ולגבי זה

אני מסכים איתך, וחוסר רגישות.
היו"ר סאלח טריף
אני אמרתי את זה כדי להבהיר שכאשר רצו - עשו חוק וליילים, זה היה חוק. אבי לא מזלזל בנחיצות של אותו

חוק, בייעדים של אותו חוק, אבל עובדה שהו/1צע חוק.

גברת שרה שלום, אנחנו מכניסים עכשיו את התיקונים האלה בהצעת החוק. אם אתם יושבים ביום שני,

בבקשה. אני לא אחכה הרבה זמן.
שרה שלום
אנחנו נשב בישיבות צפופות. אנחנו גם לא חצים למשוך את זה.
היו"ר סאלח טריף
אין שם ויכוחים על פרטי פרטים שהם בעייתיים. הדברים ברורים. השאלה היא האם אתם מקדמים את

הדברים או לא, האם יש הסכמה או שאין הסכמה.
שרה שלום
אני מתחייבת, אנשי הולכים באמת בצורה הכי כנה לקראת אנשי בית-גיאן ועושים כל מאמץ לסיים את זה.

אם יורשה לי רק לבקש ממך קצת לרכך את ראש המועצה. התוצאה של הישיבות פה, שהוא חושב שהוא יכול

לטפס על עצים מאוד גבוהים. העניינים שעומדים על הפרק בעצם, אם אתה שואל אותי, הם פתורים. צריך רק

לעשות פה עבודת ניסוח, לגמור קצוות. הקיום של הדיונים פה בכנסת נותן שם הרגשה כאילו אפשר אחרי

שמשיגים את זה להשיג עוד דברים נוספים. אם אנחנו מדברים על שתי הבעיות המרכזיות - היתר בלתי חתר

ועניין הדרך - העסק הזה מחייב רק לקשור עוד שני חוטי תייל, זה הכל.
גבי אשטון
אני לא רוצה לדבר הרבה. אני רק רוצה להעיר שמה שגברת שרה שלום אמרה רשום בפני. אני חצה לומר

שהוועדה המחוזית, מתוך רצון טוב, עלתה לבית-גיאן כדי לדון בתוכנית והיא גורשה משם. אני מסכים שבאמת

צריך לדבר עם ראש המועצה. תיראה, לכל מנעול יש מפתח ושני הצדדים צריכים קצת להתגמש.
היו"ר סאלח טריף
אני אסביר לך למה ראש המועצה גירש את הוועדה המחוזית. השר רפאל איתן עשה טעות, הוא הלך

לחורפיש ואז ראש מועצת בית-גיאן ניפגע. אני חושב שעכשיו הכל השתנה ועכשיו לא יגרשו. הבעיה שהיו שם כל

מיני רגשות, עשו פעולות "מהבטן".
יחזקאל לביא
אנחנו חצים לדבר איתו.
היו"ר סאלח טריף
כשראש מועצת חורפיש הגיש את התוכנית ולא ראש מועצת בית-גיאן, שעשה את המאבק, זה יצר את מי

הבעיות. למה לנו להיכנס לבעיות כאלה אצל הדרוזים, מה לכם ולהם? ראש מועצת בית-גיאן אחראי, שיידברו

איתו. עכשיו הם יושבים איתם, אז אין בעיה, אז לא יגרש/ אף אחד ולא יעשו שום דבר. הם יישבו ביחד, ובעבר לא

רצו לשבת, וייקדמו. אין שום בעיה.
שרה שלום
אני מאמינה שזה יגמר.
היו"ר 0אלח טריף
אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאני שמעתי על פריצת הדרך אני כעסתי כעס רב על האנשים שלנו. אני לא

אוהב את זה. אבל אחר-כך כשהייתי בחנוכה של האנדרטה לזכר חללי המסוקים ראיתי את השטח ואז שיניתי את

דעתי בגלל שני טעמים. הכביש הזה יכול לתת פרנסה רבה מבחינת תיירות לשני היישובים, בלי שום ספק. אם

אתם רוצים באמת שהם ייהנו מהשמורה שלהם ויישמרו עליה, זאת הדרך הנכונה והראוייה, לפי דעתי, כי אין בזה

פסול ועשו את זה גם במקומות אחרים.

שנית, אני לא רואה בעיה גדולה כל-כך של פגיעה בטבע. יש חששות של רשות שמורות הטבע. זה יעשה

להם פרנסה ט1בה, האנשים יבואו לשם כי זה מחבר את הכביש שעכשי1 מע"צ ס1לל שם ב0א0א, ישר לגבול

הצפון. אני מכיר את האיזור טוב מאוד. זה חיבור אדיר. אנשים באים לטייל שם והם יכנסו לבית-גיאן כי הם יאהבו

להיכנס לבית-גיאן וזה יקצר להם את הדרך. אנשים לא יעשו סיבוב ואיגוף של 50 קילומטר (עצלנים כמוני יש

הרבה במדינה). מבחינה זאת זה יתרום לפי דעתי גם לתושבים, שהשמורה תביא להם פרנסה, וגם למדינה וייביא

תיירות. תיירות היא לא רעה לשמורת טבע.
חת רוטנברג
אנחנו כבר מזמן התרשמנו שהבעיה היא לא הדרך. כולם הבינו, ואפשר להגיד את זה בגלוי, שיש שם דרך.

היום היא לא סלולה, מחר היא תהיה יותר סלולה, היא תהיה. הבעיה, כך אני התרשמתי, זה החשדנות ההדדית,

ואת זה אני לא מאמינה שהח1ק יוריד, להיפך אולי. אנחנו שמענו פה בפעם שעברה, עד שנקרע הלב, את כל

הצדדים. אני גם יודעת את החשש על אנשי שמורות הטבע. הם אומרים: טוב, אז מה יהיה הדבר הבא? יש גם

חששות ואת זה צריך לפתור.
היו"ר סאלח טריף
אנשי רשות שמ1רות הטבע הם לא טלית שכולה תכלת.
חת רוטנברג
אף אחד לא טלית שכולה תכלת בסיפ1ר הזה, לכן הבעיה זה לא הדרך והפיתרון זה לא החוק.
היו"ר סאלח טריף
החוק הזה הוא לא תורה מסיני. כשאני הבאתי אותו אמרתי שאני מקווה שהחוק הזה לא יושלם. האם את

מנסה לשכנע אותי?
רות רוטנברג
צריך לנסות לחשוב איר בכל זאת אפשר יותר לקרב את המוחות ואת הלבבות שם.
היו"ר סאלח טריף
אני חשתי שקרובים לשפיכות דמים בבית-גיאן. אם לא הייתי מביא את הצעת החוק כדי להרגיע היה שם

עימות. השר לאיכות הסביבה ניסה, ואני אומר את זה באחרי1ת, ניסה להביא את המשטרה לעימות עם בית-גיאן.

הוא עשה טעויות שלא צריך לעשות. צריך קצת סבלנות. אני מקווה שייגיעו לסיכום.

אנחנו נידחה את זה לשבועיים. אז אנחנו נישמע ממכם. אני מבקש שתדווחי לנו על אשר קרה ונחליט בעוד

שבועיים מה יהיה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים