ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/11/1997

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - זכות לקבלת העתק צילומי), התשנ"ז-1996, מאת חבר הכנסת רן כהן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 138

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. י' בחשון התשנ"ח (10 בנובמבר 1997). שעה 11:45

נכחו;

חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון

טלא אלסאנע

ניסן סלומינסקי

מוזמנים; חבר הכנסת רן כהן

גבי חנה זיכל - משרד הפנים

גבי אביטל שטיינברג

היועצת המשפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - זכות לקבלת העתק צילומי),

התשנ''ז-1996. מאת חבר הכנסת רן כהן.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - זכות לקבלת העתק צילומי).

התשנ"ז-1996. מאת חבר הכנסת רן כהן

היו"ר סאלח טריף;

אנחנו עוברים לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - זכות לקבלת

העתק צילומי), התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת רן כהן. רשות הדיבור לחבר הכנסת רן

כהן.

רן כהן;

בוקר טוב לכם אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אורחים, הצעת החוק

הזאת, בעיקרו של דבר, היא בעלת משמעות טכנית לחלוטין והלוואי שמשרדי הממשלה

היו פוטרים את הכנסת מעולן של טכניקות כאלה.

בחוק המקורי כתוב שחבר מועצה שרוצה שיהיה בידיו חומר, לאחר שהוא מבקש את

אישורו של ראש הרשות על פי כל הכללים ועל פי כל החוקים, - יכול לקבל העתק

מהמסמכים שהרשות פועלת על פיהם. הוא לא יכול לקבל הכל. הוא לא יכול, לדוגמה,

לקבל קבלות או דברים אחרים, אבל פרוטוקולים או מסמכים הוא כן יכול לקבל.
בחוק לא כתובות המילים
העתק צילומי, אלא כתוב: העתק. מה לעשות שבית
המשפט פירש שהמילה
העתק, לא כולל העתק צילומי. זאת אומרת שאותו אדם לא יכול

לצלם את החומר אלא צריך להעתיק אותו. זה טיפשי.

בהצעת החוק הזאת אינני משנה כלום - - -
בנימין אלון
דנו בכך בקריאה הטרומית. אני מציע לחבריי לאשר את הבקשה.
טלב אלסאנע
גם אני מציע לאשר את הבקשה של חבר הכנסת רן כהן.
רן כהן
אין להצעתי התנגדויות מצד הרשויות, אין לגביה כל בעיה, אבל ביקשו

ממני - - -
טלב אלסאנע
מה עם מכונת צילום? החוק יחייב את הרשויות לקנות מכונת צילום?
רן כהן
לא. אם העניין הזה עולה כסף למבקש, המחיר שהוא ישלם יהיה מחיר הקרן.
מרים פרנקל-שור
אם כך אולי נגיד: על פי תקנות משרד הפנים. אולי לא צריך שהעניין הזה

ייכתב בחקיקה אלא יעוגן בתקנות של משרד הפנים.היו"ר סאלח טריף;

אני לא רוצה שמשרד הפנים יקשה על הנושא הזה.

מרים פרנקל-שור;

אם אנחנו רוצים שמחיר הצילום יהיה מחיר הקרן כי אז ראוי לכתוב זאת

בתקנות.

רן כהן;

איך את רוצה לפתור את בעיית התקנות? האם צריך לכתוב שהשר יוציא תקנות?

מרים פרנקל-שור;

יש לו הסמכה לכך בפקודת העיריות.

בנימין אלון;

מדובר על תיקון 64 בתוך עניין שכבר קיים.

מרים פרנקל-שור;

אם יתעורר צורך - נוסיף את המילים; השר יוציא תקנות לעניין עריכת העתק

צילומי. באופן עקרוני אם העניין הזה לא מופיע - אני אוסיף אותו.

היו"ר סאלח טריף;

מה המצב כיום? משלמים עבור העתק צילומי?

רן כהן;

התשובה לשאלה איך מבצעים את העניין הזה היא כשיקוף היחסים בין ראש

המועצה לבין מי שמצלם את החומר. לפעמים נטפלים לדברים טכניים כדי למרר את

החיים, או שמקלים - כדי להקל את החיים, לכן התקנות חשובות, כדי שתהיה נורמה של

עבודה.

מרים פרנקל-שור;

אם אין סמכות - אנחנו, כאמור, נוסיף אותה. אם אין סמכות - תביאו את

התקנות לוועדה תוך פרק זמן של 6 חודשים - - -

היו"ר סאלח טריף;

אז ההצעה תתעקב עד שתותקנה תקנות ועד שיפרסמו אותן.

מרים פרנקל-שור;

חבר הכנסת רן כהן מבקש שהתשלום יהיה רק עבור הקרן ואין כוונה לכך

שיתחילו לעשות רווחים מהעניין הזה.
רן כהן
מדובר על נבחר ציבור, לא על מישהו שנבחר כדי לעשות מהדבר הזה עסק.היו"ר סאלח טריף;

מי שזקוק להעתק צילומי ישלם עבורו את מחיר הקרן. זה הסיכום ואנחנו

מאשרים אותו.

נעביר את התיקון של חבר הכנסת רן כהן לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
רן כהן
תודה רבה. אני מבקש לסיים את הנושא ולהעבירו למליאה.

היו"ר סאלח טריף;

הוחלט כי הצעת החוק תועבר למליאה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

רן כהן;

אני מבקש להעיר עוד הערה, ברשותך. אני מציע לחברי הוועדה שתהיה פנייה

לשרים, בעיקר לשר הפנים אבל לא רק אליו, שיבקשו מהי ועצים המשפטיים שלהם לעבור

על כל החוקים ולהוציא דברים שקשורים לעניינים טכניים מהחקיקה הראשית. אין כל

סיבה שבעולם שלחקיקה ראשית ייכנסו נושאים טכניים שנצטרך להתעסק אתם במשך

חודשים. אלה יכולים להיכנס לתקנות.

הי ו"ר סאלח טריף;

חבר הכנסת רן כהן, אנחנו מודים על הצעתך הברוכה והטובה.
רן כהן
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים