ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/10/1997

הצעת חוק לתיקון חוק הרשויות המקומיות (סייג לכהונת ראש הרשות), התשנ"ו-1996, שלחבר הכנסת חיים דיין (פ/331)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 131

מישיבת ועדת תפנים ואיכות הסביבה

יוס שני, כ"ו בתשרי התשנ"ח (27 באוקטובר 1997), שעה 12:15
נכתו: תברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר

בנימיו אלון
מוזמניס
חבר הכנסת חיים דיי1

משרד המשפטיס - סיגל קוגוט

משרד הפניס - איילה פישמן, ער"ד

שלטון מקומי - נזירית דובר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
יועצת משפטית
מירי פרנקל - שור
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק לתיקון חוק הרשויות המקומיות (סייג לכהונת ראש הרשות),

התשנ"ו-1996, של חבר הכנסת חיים דיין (פ/331)הצעת חוק לתיקון חוק הרשויות המקומיות (סייג לכהונת ראש הרשות). התשנ"ו-1996, של

חבר הכנסת חיים דיין (פ/331)
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את הישיבה השנייה בהצעת חוק לתיקון חוק הרשויות המקומיות (סייג

לכהונת ראש הדשות), התשנ''ו--1996 - של חבר הכנסת חיים דיין.
חיים דיין
הצעת החוק הזו באה בעקבות דוח מבקרת המדינה שהציג כאן גם תקופת התיישנות של

ראשי רשויות, שעברה בחוק הבחירות. יש כאן, בידיי, מאמר של היועץ המשפטי לממשלה

הקודם, בן-יאיר, שנאלץ להורות למשטרה לפתוח בחקירה נגד 28 ראשי רשויות מקומיות,

החשודים לכאורה בביצוע עבירות פליליות חמורות על חוק הבחירות ודרכי התעמולה.

כשלקחתי את הדוח הזה ועברתי עליו ראיתי, שראשי רשויות השתמשו בכספי הציבור

לצרכיהם האישיים על-מנת להתמודד בבחירות, והיה בזה טעם לפגם. אני גם רוצה לתקן את

דברי ההסבר בהצעת החוק, כתבתי "בשנים האחרונוח רבו תופעות השחיתות במערכות

המוניציפליות'', עשיתי הכללה, ואני חוזר בי ומתקן את דברי ההסבר שלי.

אני בהחלט מתייחס למה שאמרו היועץ המשפטי לממשלה ומבקרת המדינה, שבעצם ראשי

רשויות מנצלים את המנגנון שבו הם שולטים על-מנת לדתוף את עצמם באופן פרטי, יחד עם

כל מה שכרוך בכך, במערכת כולה, לבחירתם האישית.

גם בדוח נדרשים, ואני לא אקרא את השמות. ראשי הרשויות המקומיות, לפעול להחזרת

הכספים שהוצאו מקופותיהן של הרשויות המקומיות שלא כדין, וכמה ראשי רשויות אכן עשו

את זה.

היומ אין שום הגבלה לראשי רשויות להתמודד מקדנציה לקדנציה, לעומת זאת תקופת

כהונה של איש ציבור היא מוגבלת, אם זה ראש ממשלה שמוגבל לכהונה בשתי קדנציות,

ונשיא שמוגבל לשתי קדנציות. צריך לקבוע איזו תקופת צינון, ואולי להגביל גם את ראשי

הרשויות לשתי קדנציות.

שוחחתי עם ראשי רשויות בנושא הזה, והיו כאלה שאמרו: "נכון, אתה צודק, צריך באמת

להגביל".
היו"ר סאלח טריף
היו כאלה?
חיים דיין
כן. אמרו: 'לא לשתי קדנציות, אולי לשלוש קדנציות". שלוש קדנציות. אם תיקת את

הקופה שהוא צבר לו לפנסיה, והוא רוצה באמת לתרום למען הציבור, הוא יבול לתרום למען

הציבור. הוא מקבל את המשכורת שלו, והוא יכול בהחלט להתנדב ולעשות את הפעולות שהוא

רוצה. אם הוא באמת חושב רק על ההיבט הציבורי.

ידוע לכל אתד מאיתנו שהיום ברשויות המקומיות שומרים זכות ראשונים לאנשים

שעוזרים במערכת הבחירות, והנושא עלה גם עם חבר הכנסת זאב בוים. ודיברנו על כך שהיום

כל מיני קבלני משנה פתאום הופכים להיות בראש הסולם, למה? - כי זו מערכת משומנת.
שאחד דואג לשני
אתה דואג לי היום, אני אדאג לך מחר. וכך הדברים האלה הולכים

ומתרחבים ומקבלים טעם לא טוב.

אני חושב שצריך גם לבדוק כמה מתוך המנגנון של ראשי הרשויות, שהם עובדי הרשות

המקומית, היו חברים באותה מפלגה וצריכים לבתור את ראש הרשות כשהוא מכהן. כלומר, יש

טעם לפגם, שהיום חברי ליכוד - אני לא רוצה לדבר על מקום ספציפי. אבל זה לא נתון שאי

אפשר לבדוק - שהם מהווים כמעט 40% מעובדי הרשות. הם גם הגוף הבוחר במועצת הסניף

לאותו מועמד שמכהן כראש עיר או כראש מועצה, ויש כאן טעם לפגם. כי אם אתה באמת

רוצה להיבחר כראש רשווז בפעם הראשונה, אתה ממילא לא מנצל אח המנגנון. בפעם השנייה,

אם תלך לקדנציה נוספת, המנגנון יחד איתך, אם אתה באמת ראוי - - -
היו"ר סאלח טריף
אתה אומר, שמעל עשר שנים יש פתח לשחיתות.
חיים דיין
לא רק לשחיתות, יש פתת לשתיקה, ואין התחדשות ציבורית, ואתה נמצא במערכת כזאת

שכולם רוצימ לשמן אותך ולהשתמן ממך.
היו"ר סאלח מריף
אבל השחיתות תהיה יותר גדולה, כשראש רשות יידע שיש לו רק עשר שנים. הוא ינצל

אותן עד תום.
חיים דייו
אני מוכן להכנים סעיף לחוק שאומר שאחרי שתי קדנציות תהיה תקופת צינון של

קדנציה נוספת, שיתמודד בקדנציה הרביעית, אם הוא היה כל-כך טוב.

אני רוצה למנוע מצב של ניצול מערכת ומנגנון לטובת האדם באופן אישי, כולל כספי

ציבור, ואנחנו לא עוצמים עיניים ולא סותמים אוזניים.
היויר סאלת טריף
בנימין אלון, למה, למשל, הגבילו את ו1קופת הכהונה של ראש ממשלה לשתי קדנציות?
בנימיו אלוו
לשבע שנים, נדמה לי.
סיגל קוגוט
זה יוצא שתי קדנציות, כי כתוב שאחרי שבע שנים אסור להגיש שוב מועמדות.
חיים דיין
אני בעד להביא את הנושא הזה לדיון. שמחתי לשמוע שהולך להיבחן נושא הבחירה

הישירה של ראש הרשות, ולא. שהמועצה תבוא ותכתיב, בגלל הנושא הפוליטי ונושא

המחוייבות האישית או מערכות בתוך המערבת הזאת.

אנתנו צריכים להוביל למקסימום טוהר מידוח לתוך המנגנון הזה שמשרת את הציבור,

ולכן באה הצעת החוק הזאת. מספיק מקרה אחד, כמו שאמר זאב בוים בישיבה הקודמת, מקרה

אתד של אדם שנקלע למערבת קשיים. שהפך להיות לקוח לזמן מוגבל, ועוד כמה מקרים כאלה

שמבקרת המדינה, מרים בן-פורת, שבה ומתריעה, אתרי כל מערכת בחירות, על אותו דבר
ואומרת
"רבותיי, גם אם אני רוצה להגיע לשפוט את ראשי הרשויות האלה על עבירות

פליליות במערכת הבחירות, אני לא יכולה, כי אחרי שנה חל עליהם חוק ההתיישנות.
היויר סאלח טריף
תיקנו את זה לשנתיים.
איילת פישמן
תיקנו לשלוש שנים.
בנימין אלון
ניקח לדוגמה את טדי קולק. אם העיר אוהבת אוחו, הוא היה עשר שנים ראש עיר,

ואומרים שהוא חכי טוב, ומתחננים בפניו "תן לנו עוד ארבע שנים", אתה אומר: "אני אמנע

מכם את הזכות הזאת".
תיים דיין
אני לא מנעתי לגמרי.
בנימין אלון
החוק ימנע.
חיים דיין
אותו דבר אפשר להגיד גם לגבי ראש ממשלה, ולגבי נשיא.
מירי פרנקל-שור
יש הבדל. ראש עיר בבל זאת דואג לעיר, ויש דברים מעשיים בתפקידו, אתה לא יכול

לשים את בולם באותה קלחת. אס ראש עיר הוא טוב, הוא דואג לעיר שלי, ויש תינור טוב,

ונקיון העיר נשמר, ואיבות החיים שלי טובה, והבל בסדר, אז למה שלא ימשיך? ואם הוא לא

בסדר והוא מושחת, אז שהציבור לא יבחר בו.
בנימין אלון
חיים דיין שואל מה ההגיון בהגבלת בהונה לראש ממשלה?
היו"ר סאלת טריף
סבנה של דיקטטורה. ראש הממשלה משפיע באופן ישיר על מינוי ראש מוסד, על מאגרי

בטחון, על הרמטב"ל, על שר משטרה שקובע 1זי יהיה מפב"ל - הוא יבול להשפיע על בל

המערכות שהן לא פוליטיות, שיכולות לתקנות בידיו סמבות וכוח עצומים. אבל, בטווח של

שתי קדנציות, הוא לא יבול להספיק למנות את כל מי שהוא רוצה.
סיגל קוגרט
ראש ממשלה לא יכול לכהן קדנציה שלישית ברציפות. אחרי הפסקה הוא יכול להיבחר

שוב.
בנימיו אלוו
למה חבר ב1סת לא מוגבל לשתי קדנציות?
חיים דייו
לחבר בנסת אין אינטרס, אין לו אותה השפעה.
היו"ר סאלח טריף
תבר כנסת נמצא ברשות מתוקקת לא ברשות מבצעת.
חיים דיין
הנושא מאוד מורכב והייתי בהחלט רוצה לשמוע דעות רחבות של כלל הבית. אני גם

חושב שתמיד ניתן, אם החוק לא טוב, לתקן אותו. אני ממליץ בפני וזורעדה להביא את הצעת

החוק הזו לקריאה ראשונה, לדיון פתוח בפני הכנסת. ועדת השרים לענייני תקיקה תמכה

בהצעת החוק הזו.
סיגל קוגוט
ההחלטה היא שבל משרד יביע את עמדתו, זו לא ממש תמיכה.
מירית דובר
אני רוצה להביא את עמדת השלטון המקומי. שמעתי כאן הסכמה כללית, ואני בעצס

רוצה רק לומר לפרוטוקול. ראש רשות נבחר בבחירות אישיות על-ידי התושבים. הלוגיקה

עליה מתבססת הצעת החוק היא - ואני שמחה שחזרת בר (תבר הכנסת חיים דיין) - שראוי

לקצר את זמן ההגבלה. אז, קודם כל אנחנו חושבים שצריך להסיק בדיוק את המסקנה

ההפוכה. ראש רשות שנבחר יותר פעמיס הוא ראש רשות שזכה לאמון הציבור.

כמו גס לגבי ההצעה הקודמת (בישיבה הקודמת), צריך לסמוך על שיקול דעת הבוחרים,

שלא יבחרו בראש רשות שעושה מעשי שחיתות. ואני חושבת שההצעה במתכונתה זאת היא

עלבון לרשויות המקומיות.
בנימין אלון
דברי ההסבר, לא ההצעה.
חיים דיין
חזרתי בי ואמרחי שאני מתייחס לדוח מבקרת המדינה שמוכיח ומראה את הדברים.
בנימין אלוו
אתרי שחבר הכנסת דיין חזר בו מההכללה בדברי ההסבר, וגס אנחנו עצמנו ראינו כאן

בכנסת בוועדה הזאת כמה ראשי רשויות שזוכו, אחרי כל זה אני אומר, שבעצם הצעת החוק

מעוררת מתשבה על ההשוואה בין ראש ממשלה לראש רשות וכד'. אני לא החלטי בנושא, אני

לא הייתי מצביע בעד בשלב הזה, צריך לחשוב על זה יותר.
איילת פישמן
שר הפנים מתנגד להצעה.
סיגל קוגוט
למשרד המשפטיס אין עמדה, למרות שאנחנו חושבים שלא חייבים להחיל את ההסדר של

ראש ממשלה.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מבקשים להזמין מהשלטון המקומי ראשי רשויות שמכהנים יותר משתי קדנציות,

שיבואו להסגיר לחבר הכנסת דיי1 למה טוב שהם עדיין שם.
מירי פרנקל-שור
חבר הכנסת חייס דיין, למה אתה לוקח מהציבור את היכולת להחליט אם הוא רוצה אח

ראש העיר?
בנימיו אלון
תהיה עוד ישיבה על זה?
היו"ר סאלח טריף
כן. תודה לתבר הכנסת תיים דיין.

הוחלט שנזמין לדיון ראשי רשויות שכיהנו לפחות שתי קדנציות.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים