ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1997

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 15), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 125

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ד בתמוז התשנ"ז (29 ביולי 1997). שעה 15:30
נכחו: חברי הוועדה
היו"ר סאלח טריף

יוסי ביילין

מיכה ג ולדמן
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הו ועדה
יפה שפירא
קצרנית
תמר שפנייר
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15), התשנ"ז-1997.הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15). התשנ"ז-1997
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את הישיבה. אנחנו דנים בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 15), התשנ"ז-1997, הצעת חוק של חבר-הכנסת

יוסי כץ.

חה"כ כץ, אני מבין שיש כמה שינויים שאתה רוצה לעשות בחוק הזה בעקבות

הישיבות שהיו.
יוסי כץ
אני רוצה שיהיה ברור: אני לא הצעתי אף שינוי. אני הבנתי שיש בעיה עם סעיף
התחולה. אמרתי
אם מקיימים דיון על סעיף התחולה, אפשר לקיים גם דיון על דברים

אחרים בעיקרון, אבל בתנאי שזה לא יעכב את חקיקת החוק. אם כל שינוי מעכב את

חקיקת החוק, מצידי נלך על תחולה כפי שאתה רוצה. מה שהיושב-ראש חושב לגבי

התחולה, מקובל עליי. מבחינתי חשוב שיהיה חוק.

יש בעיה עם הסכמי רוטציה. אפשר לקבוע שהחוק הזה לא יחול על הסכמי רוטציה
שממלאים אחר שני התנאים הבאים
1) שהם מפורסמים ומונחים על שולחן המועצה לפני

הבחירות. 2) שבכל מקרה מדובר לפחות בשתי שנות כהונה מלאות. שלא ייווצר מצב שבו

יעשו כל חודשיים רוטציה.
היו"ר סאלח טריף
מקובל עליי, אבל בתנאי שהתחולה של החוק תהיה מהבחירות הבאות, כדי שלא

תהיה בעיה עם הסכמים שכבר נעשו ולא היו מונחים בפני הציבור.
יוסי כץ
בסדר.
היו"ר סאלח טריף
בוא נכניס את זה.
מרים פרנקל-שור
צריך להזמין את הנציגים של המשרדים.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה את התחולה פלוס שתי הצעות: שהתחולה תהיה מהבחירות הבאות שיהיו

בעוד שנה, ב-1998. דבר שני, שאם יהיה הסכם רוטציה, כל אחד יכהן לפחות שנתיים

וחצי, לא שנתיים, זאת אומרת חצי קדנציה, וזה יהיה ידוע לציבור.
מיכה גולדמן
אני מציע: חצי קדנציה לפחות, או שנתיים או שנתיים וחצי.
היו"ר סאלח טריף
וזה יפורסם לציבור בכתב.
יוסי כץ
זה יפורסם לציבור בדרך שיקבע השר בתקנות.
מרים פרנקל-שור
אני רוצה להבין. אחד, תחולה מהבחירות הבאות. נכון?
יוסי כץ
מהבחירות הכלליות הבאות לרשויות המקומיות.
היו"ר סאלח טריף
שניים, אם יהיו הסכמי רוטציה, כל אחד יכהן לפחות חצי קדנציה, כך שלמעשה

יהיה הסכם אחד של רוטציה שייוודע לציבור, שיפורסם לציבור.

יוסי כץ;

שיפורסם לציבור מראש לפני הבחירות.

מרים פרנקל-שור;

כלומר, אם נחתם הסכם רוטציה, הוא חייב להיות למינימום שנתיים?
יוסי כץ
כן. הוראות החוק הזה לא יחולו בהתמלא התנאים הבאים; אחד, שמדובר בהסכם

רוטציה שנחתם לפני הבחירות ופורסם לציבור לפני הבהירות בדרך שיקבע שר הפנים.

התנאי השני, שכל ראש רשות יכהן חצי קדנציה ולפחות שנתיים.

מרים פרנקל-שור;

מה זה חצי קדנציה ולפחות שנתיים? או חצי קדנציה או לפחות שנתיים.

יוסי כץ;

אני אומר; לפחות שנתיים. ממילא זה לא יאפשר לעשות עוד הסכם רוטציה. האם

הם יתחכמו ויעשו שנתיים, שנתיים, שנה?

מרים פרנקל-שור;

אם יש לנו כאן פרוטוקול, אני רוצה לנצל את זה כדי לקבל החלטת ועדה. בזמן

שהכנו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, שמנו לב שחסרה הוראה בחוק או שיש הוראה

במשתמע - האם ראש רשות שנבחר בבחירות מיוחדות יהיה חבר מועצה לכל דבר ועניין?

היו"ר סאלח טריף;

בוודאי.

יוסי כץ;

בוודאי, דינו כדין חבר מועצה לכל עניין ודבר. זה יכול לשנות את יחסי

הכוחות אבל אין מה לעשות, זה מה שהציבור רצה.
היו"ר סאלח טריף
אתה מתכוון לאותו ראש מועצה שנבחר ישירות על-ידי הציבור, לא לזה שיחליף

אותו. אם הוא לא חבר מועצה, הוא לא יכול להחליף אותו. לגבי ראש רשות שנבחר על-

ידי הציבור, קבוע היום בחוק שהוא אוטומטית הופך להיות חבר מועצה.
מרים פרנקל-שור
מה שקבוע היום בחוק זה שרק אם הוא נבחר בקלפי; ראש רשות שנבחר בבחירות

חוזרות דינו יהיה כדין חבר מועצה. אם המועצה בוחרת, היא יכולה לבחור רק מבין

חברי המועצה.
היו"ר סאלח טריף
זה יישאר שהוא יהיה מבין חברי המועצח. לא יכול להיות הסכם רוטציה עם

מישהו שאיננו מבין חברי המועצה.

מרים פרנקל-שור;

אתה אומר שהסכם הרוטציה יחיה רק עם מישהו שהוא כבר חבר מועצה.
היו"ר סאלח טריף
זה ברור לחלוטין. הסכם רוטציה לא יכול להכניס מישהו שלא נבחר על-ידי

הציבור.

מרים פרנקל-שור;

אני התכוונתי שראש רשות שנבחר בבחירות מיוחדות לא חייב להיות קודם חבר

מועצה. אחרי שהוא נבחר, הוא יהיה חבר מועצה.
היו"ר סאלח טריף
אחרי שהוא נבחר על-ידי הציבור, אוטומטית הוא חבר מועצה.

מרים פרנקל-שור;

אוטומטית הוא חבר מועצה, אבל הסכם רוטציה חייב ראש הרשות לעשות עם מישהו

שהוא כבר חבר מועצה.
היו"ר סאלח טריף
בוודאי, כך זח על פי החוק. ראש רשות שנבחר על-ידי הציבור מכהן כחבר

מועצה. אבל זה שצריך להחליף אותו, על פי החוק חייב להיות אחד מבין חברי

המועצת.

מרים פרנקל-שור;

חסר לי כאן משהו, לא ירדתי לסוף דעתך. כשמדובר בהסכם רוטציה שנחתם לפני

הבחירות והובא לידיעת הציבור בדרך שתיקבע לפני הבחירות-
יוסי כץ
אבל לא מדובר בבחירות מיוחדות אלא בבחירות כלליות. בבחירות מיוחדות לא

עושים שום הסכמי רוטציה. נניח שהתפטר ראש רשות אחרי שנה, הולכים לבחירות. מי

שנבחר, נבחר עד סוף הקדנציה. הסכמי רוטציה הם כשרים רק כשהם נעשים בבחירות

כלליות, לא בבחירות מיוחדות.
מרים פרנקל-שור
לא ירדתי לסוף דעתך, בשביל מה אנחנו צריכים את ההוראה הזו? בשום חוק של

הרשויות המקומיות אין מושג של הסכם רוטציה. לאן אני מכניסה את זה? אני לא

מבינה איפה זה משתלב. הרי מה החידוש בחוק שלך? שהיו בחירות-
היו"ר סאלח טריף
אז מה אם אין הוראה כזאת? הנה, הממשלה עשתה הסכם רוטציה.

יוסי כץ;

מירי פרנקל-שור, את צודקת אבל יש מציאות.

מרים פרנקל-שור;

לפני שאנחנו מגיעים לזה, שלב אחד קודם, אני רוצה לדעת לאן אני מכניסה את

ההוראה הזאת. כי מה בעצם אומר החוק שלך? הוא אומר; אני מכניס מדיום חדש לחוק

הזה - שאם התפטר ראש רשות עד ארבע שנים לכהונתו או שהוא נבחר לכנסת, יש בחירות

מיוחדות.

יוסי כץ;

אלא אם ההתפטרות שלו נובעת מהסכם רוטציה שנעשה לפני הבחירות הכלליות,

שפורסם בדרך שיקבע שר הפנים ותקופת הכהונה היא לפחות שנתיים. אז החוק שלי לא

יחול.

מרים פרנקל-שור;

למה אני צריכה את זה?

יוסי כץ;

כי יש מקומות שבהם יש הסכמי רוטציה של ארבעה אנשים.

מרים פרנקל-שור;

זאת אומרת שאני עושה פה סעיף תחולה שבו ייאמר; קודם כל, החוק הזה ייכנס

לתוקפו בבחירות הכלליות הקרובות לרשויות המקומיות. שנית, על אף האמור בסעיף

החדש, במקום שנחתם הסכם רוטציה שפורסם לפני הבהירות הכלליות ושתקופת הכהונה -

גם של ראש הרשות שנבחר וגם של ראש הרשות החדש - לא תפחת משנתיים, אז הוראות

החוק הזה לא חלות.

יוסי כץ;

נכון מאוד.

עוד דבר. אדוני היו"ר, יש סעיף אחד שלא דיברנו עליו. אנחנו משום מה

הגבלנו את זה למקרה של ראש רשות שהתפטר כדי ללכת לכנסת או התפטר מכל מיני

סיבות, לא קבענו מה קורה אם הופסקה כהונתו בגלל שהורשע בפלילים; הוא לא התפטר

אלא הועבר מכהונתו. לא להיכנס לזה?

היו"ר סאלח טריף;

בוודאי שלא, זה קבוע בחוק.מרים פרנקל-שור;

אני רוצה לדעת מה זה הסכם רוטציה. אם אני אצטרך להכניס את זה, אני רוצה

שתהיה לי החלטת ועדה בעניין הזה. זה הסכם בין ראש הרשות שנבחר-
יוסי כץ
הסכם להילופי ראש הרשות שנעשה כדין בכתב והובא לידיעת הציבור בדרך שיקבע

שר הפנים בתקנות.

מרים פרנקל-שור;

והוא נחתם לפני הבחירות.

יוסי כץ;

הוא גם נחתם וגם פורסם לפני הבחירות. כך ייעשה סדר ואז לא יבואו אלינו

בטענות ובא שלום על ישראל.
היו"ר סאלח טריף
תודה. אישרנו את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

וכהונתם) (תיקון מס' 15), התשנ"ז-1997. נעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית.

יוסי כץ;

אדוני היו"ר, תודה רבה.

היו"ר סאלח טריף;

בבקשה.

מיכה גולדמן;

התודה הכי גדולה למירי פרנקל-שור.
היו"ר סאלח טריף
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 50;15.

קוד המקור של הנתונים