ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/07/1997

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 13) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 113

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י"א בתמוז התשנ"ז (16 ביולי 1997). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - מ"מ היו"ר

ניסן סלומינסקי

אברהם פורז
מוזמנים
חבר-הכנסת יוסי כץ

אהוד שילת - משרד הפנים

איילת פישמן - " "

חנה זיכל - " "

סיגל קוגוט - משרד המשפטים

ערן אטינגר - " "

עמיחי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי

סיסו שמואל - ראש עירית קרית ים

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

סדר-היום; הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ"ו-1996 -

הצעת חוק פרטית של הבר-הכנסת יוסי כץ.הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מסי 13) (פטירה או התפטרות של ראש רשות). התשנ"ו-1996
היו"ר מיכה גולדמן
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים.

על סדר-היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ"ו-1996, של חבר-הכנסת

יוסי כץ.

זאת הזדמנות לברך את שמואל סיסו, ראש עיריית קרית ים היוצא והמיועד להיות

קונסול ישראל בניו-יורק. כולנו מאחלים לך הצלחה.

חבר-הכנסת יוסי כץ, בבקשה.
יוסי כץ
קודם כל תודה רבה.

אין צורך לפרט את הצעת החוק שלי, כולם מכירים אותה. על החוק הזה חל דין

רציפות, כעת הוא בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

העקרונות של הצעת החוק הם אלה: ראש רשות חדל לכהן במקרה של התפטרות או

במקרה שפקעה כהונתו, למשל נבחר לכנסת וכדומה, אם האירועים האלה מתרחשים עד שנה

לפני מועד הבחירות הבא, בניגוד למצב הקיים היום שבו מליאת המועצה מתכנסת

ובוחרת מחליף, הרי שלפי הצעת החוק הולכים בחזרה לציבור והציבור הוא זה שיקבע

מי יהיה ראש המועצה, ראש רשות חדש.

אמרתי כבר בעבר. אני הגשתי את הצעת החוק בניגוד לעמדת מפלגתי. זה היה

בשעה שפורסמו ידיעות על כך שטדי קולק הולך להריץ אתו ביחד את נחמן שי ואני

חשבתי שזה לא אסתטי מבחינה ציבורית. אם אדם מתמודד והוא מחליט לעזוב, צריכים

ללכת אל הציבור. לכן הגשתי את ההצעה הזו.
היו"ר מיכה גולדמן
זו לא ירושה משפחתית וזו לא מלוכה.
יוסי כץ
בדיוק.

ההצעה שלי נועדה לפתור עוד נושא, שקיים בעיקר במיגזר הערבי והדרוזי, וזה

הנושא של הסכמי רוטציה.
היו"ר מיכה גולדמן
היום זה כבר לא רק טאבו של הדרוזים, זה קיים גם במועצות אזוריות, דוגמת

מעלה יוסף.
יוסי כץ
אני חוזר בי. אלי הגיעו תלונות מראשי מועצות דרוזיות וערביות. באזורים

האלה נולד דור שגדל בחברה הישראלית והוא לא נופל מאף אחד מראשי הרשויות שלנו,

אסור להנציח תופעה של הסכמי רוטציות חמולתיות, וצריך לאפשר להם לנהל את הרשות

כפי שמקובל במדינה נאורה.

הנוסח כפי שמוגש כאן הוא יותר קצר ותמציתי מהנוסח שנדון מקודם. אני
ויתרתי על הנושא של
אם נפטר ראש רשות יחולו אותם כללים או כללים דומים, משום

ששכנעו אותי במשרד הפנים שבמשך עשרות שנים נפטרו בסך הכל שני ראשי רשויות. לכן

הסכמתי שבמקרה של פטירה, מועצת העיר תוכל לבחור ולא יכניסו את הציבור למערכת

בחירות.

בכל מקרה אחר, התפטר ראש רשות או עשה הסכמים למיניהם, דברים כאלה אין.

התפטר ראש רשות עד שנה לפני הבחירות הבאות, חוזרים אל הציבור והציבור הוא זה

שיפסוק.

לפי ההצעה המפורטת כאן, הבחירות ייערכו ביום גי האחרון לפני תום 60 יום

מהיום שבו נוצרה העילה. הכהונה תסתיים עם כהונתה של מועצת הרשות. רשאים להציע

כמועמד חמישית מחברי המועצה וכן קבוצת בוחרים כמו בחוק לגבי בחירות רגילות.

אזרח ישראלי רשאי להיבחר. הוא לא חייב להיות חבר מועצה, הוא יכול להיות אדם

אחר בציבור.

אני חושב שההצעה הזו תוסיף נדבך נוסף, היא תחזק את השלטון המקומי במדינת

ישראל ותיתן ביטוי לרצונו של הציבור.

מרים פרנקל-שור;

במשך שלוש שנים, אם ראש הרשות מתפטר הולכים לעם?
יוסי כץ
יש הסכמה על ארבע שנים.
ניסן סלומינסקי
יש רשויות שתאריך הבחירות שלהן הוא שונה מהתאריך הכללי.
היו"ר מיכה גולדמן
אותה רשות מסויימת, שבה יש שנה טרם מועד הבחירות.
ניסן סלומינסקי
זה חל רק בישראל?
יוסי כץ
איפה שחל חוק הרשויות המקומיות (בחירות), שם זה חל.
מרים פרנקל-שור
זה חל רק בישראל.
יוסי כץ
יש הצעת חוק אחרת לגביכם.
מרים פרנקל-שור
כרגע זה יחול רק בישראל. אם האלוף יוציא צו, זה יחול גם על השטחים.
ניסן סלומינסקי
אתם לא רוצים להוסיף פה שזה יחול גם עלינו?
היו"ר מיכה גולדמן
לא.

ניסן סלומינסקי;

היום מוסיפים את זה בכל חוק. כאן ישב חבר-הכנסת רן כהן שהכניס בחוק שלו תחולה

גם על יהודה, שומרון ועזה.

מרים פרנקל-שור;

קודם כל הוא לא החיל את זה בצורה שבני אלון החיל את זה. בני אלון הגיש את זה

כהסתייגות והמליאה אישרה את זה. אבל לא היתה החלטת ועדה להחיל את החוק הזה גם

ביהודה ושומרון.
ניסן סלומינסקי
את מדברת על נושא של קברים, של מצבות.
מרים פרנקל-שור
קברים ומצבות היה חוק של חגי מירום וזה היה חוק פקודת המועצות המקומיות.
ניסן סלומינסקי
למה שם כן עשו החלה?
מרים פרנקל-שור
הם לא עשו החלה, זו היתה הסתייגותו של חבר-הכנסת בני אלון שהתקבלה במליאה. כל

חבר-כנסת יכול, לפני שהחוק מאושר בקריאה שנייה ושלישית ולפני שהוועדה מאשרת,

להגיש את ההסתייגות שלו לנוסח שהתקבל בוועדה. אנחנו מציגים את זה בפני המליאה

והמליאה יכולה לאשר או לדחות את ההסתייגות. זה מה שעשה חבר-הכנסת בני אלון.

המליאה אישרה את זה, אבל לא היתה החלטת ועדה.
היו"ר מיכה גולדמן
נציגי מרכז השלטון המקומי, אתם תומכים בחוק?
עמיחי בן-דרור
כן.
היו"ר מיכה גולדמן
יש הסתייגיות נוספות?
אברהם פורז
אם זו שנה אחרונה, אין בחירות, לפני זה יש בחירות. נכון?
היו"ר מיכה גולדמן
כל אדם שהוא לא חבר מועצה יכול להגיש את המועמדות שלו.
אברהם פורז
נראה לי קצת קצר שנה. נניח שראש רשות נפטר שנה ורבע לפני זה.
ניסן סלומינסקי
אמרו לנו שסטטיסטית רק שני ראשי רשויות נפטרו.
אברהם פורז
ואז זה שייבחר יכהן שנה?
היו"ר מיכה גולדמן
עד הבחירות הרגילות.
יוסי כץ
אתה תמיד קובע איזשהו קו גבול.
אברהם פורז
אבל שנה נראה לי קצר.
ניסן סלומינסקי
שנתיים נותן מקום למניפולציות.
אברהם פורז
אני חושב ששנה וחצי היה צריך להיות.
היו"ר מיכה גולדמן
שנה זה בסדר.
אברהם פורז
1

הרי כל העסק הזה הוא נדיר מאוד.
שמואל סיסו
הוא לא נדיר.
אברהם פורז
נניח שנה ורבע לפני בחירות, אדם מתמודד לשנה.
היו"ר מיכה גולדמן
במועצות האזוריות היהודיות, במיגזר הדרוזי ובמיגזר הערבי זה יצר דברים מאוד

שליליים.

אברהם פורז;

שחברי המועצה בוחרים?
היו"ר מיכה גולדמן
כן.

מיכה גולדמן;

אני בעד הבהירה הישירה, אבל זה נראה לי ששנה זה קצר מדי.

יוסי כץ;

אנחנו חשבנו על זה, הקדשנו לזה מהשבה. זה רק פתק אחד.
אברהם פורז
אני מציע שנה וחצי.

עמיחי בן-דרור;

הערה לסדר. האם הפורום הזה קובע את מועד התחולה?

מרים פרנקל-שור;

כן.
היו"ר מיכה גולדמן
זה יחול רק מהקדנציה הבאה, זה לא יחול על הקדנציה הנוכחית.

עמיחי בן-דרור;

יש רשויות שמועד הבחירות בהן הוא שונה.
יוסי כץ
מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות.
היו"ר מיכה גולדמן
מנובמבר 1998.
עמיחי בן-דרור
יש למעלה משתי רשויות שמועד הבחירה שלהן היה לפני שנה וחצי. רשות כזו יכולה

בהודש מאי שנה הבאה לעשות הרוטציה,
אהוד שילת
אני הושב שעמיחי צודק. צריך לכתוב: יחול בכל רשות מקומית מיד אחרי הבחירות

הראשונות שייערכו בה לאחר חקיקת חוק זה.

מרים פרנקל-שור;

זה לא תופס את מה שעמיחי אומר.
היו"ר מיכה גולדמן
זה יעשה דבר יותר גרוע. אנחנו רוצים, בסופו של דבר, למצוא דרך איך להכניס סדר

למערכת. מה שאתה מציע נותן זמן ארוך יותר, וזה לא משיג את מה שמגיש החוק ביקש

לעשות. לכן אני מציע שנאמץ את הצעת השלטון המקומי שאומרת שזה יחול במועד של כל

רשות מקומית.
יוסי כץ
במועד הבחירות הכלליות לרשויות.
מרים פרנקל-שור
לא.
אברהם פורז
לדעתי הדבר היחיד האפשרי זה לקבוע שחוק זה יכנס לתוקפו בעוד שנה וחצי מהיום.
מרים פרנקל-שור
אני לא רוצה לקבוע מועד.
יוסי כץ
שייכנס החוק בעוד שנה לתוקף.
אברהם פורז
חוק זה תחילתו שנה מהיום.
היו"ר מיכה גולדמן
רבותי, שנה מהיום. מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ"ו-1996 נתקבלה
היו"ר מיכה גולדמן
החוק אושר והוא יועבר לקריאה שנייה ושלישית.

אברהם פורז;

אני רוצה הסתייגות לשנה וחצי.
ניסן סלומינסקי
אני מבקש להגיש הסתייגות שההוק הזה יחול גם על יהודה, שומרון וחבל עזה.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים