ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/06/1997

אישור סעיפי עונשין בצו המועצות האזוריות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 98

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. י"ח בסיון התשנ"ז (23 ביוני 1997). שעה 30;11

נכחו;
חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר

אברהם פורז

עבד-אלמאלכ דהאמשה

עמנואל -זיסמן

מוזמנים; איילת פישמן - משרד הפנים

אהוד שילת - משרד הפנים

יפעת רווה - משרד המשפטים

בנימין כהן - מרכז המועצות האזוריות

יועצת משפטית; מירי פרנקל שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; סיגל גורדון
סדר-היום
אישור סעיפי עונשין בצו המועצות האזוריות.אישור סעיפי עונשין בצו המועצות האזוריות
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא אישור סעיפי עונשין בצו המועצות האזוריות. מר

אהוד שילת ישכילנו.
אהוד שילת
בעקבות החוק של מועד בחירות כלליות למועצות אזוריות, הכנו תיקון בצו המועצות

האזוריות. לא שינינו דברים עקרוניים, אבל פישטנו את החקיקה שהיתה מסורבלת. במסגרת

התיקון הזה קבענו סעיפים חדשים עם סימנים חדשים בצו. הרבה מהסעיפים הקיימים הזזנו

ממקום אחד לשני. שינינו מספרי סעיפים, ארגנו את הצו מחדש. שינינו מספר סעיפים שיש

בהם סנקציה פלילית. מסתבר שלפי החוק כל דבר שבצו או בתקנות שיש בו סנקציה פלילית

צריך אישור של הוועדה הנוגעת בדבר.

מכיוון שרק הזזנו סעיפים ולא שינינו את התוכן ואת המהות, אנחנו מבקשים את

הוועדה לאשר את הסעיפים מחדש.

בנימין כהן;

קראתי את החומר, אני מסכים עם עו"ד שילת, אין חידוש פרט לשינוי מקום לכן אין

לנו התנגדות.
יפעת רווה
אני מבינה שההתיחסות היא טכנית לכל הדברים. יש לי שאלה אחת, בהבדל בין סעיף

89א' ל-89ב' מבחינת העונש. המצב הנוכחי שיש פער גדול בעונשים. אם בודקים מחדש, מה

הנימוק העניני לפערים בעונשים בשני הסעיפים הללו?

אהוד שילת;

יכול להיות שראו חומרה יתרה בנושא אחד. גם בסעיפי עונשין של בחירות מבחינים

בעבירות בחירות בין עבירות שיש להן עונש של שלושה חודשים לבין עבירות שיש להן

עונש של חמש שנים.

איילת פישמן;

אי אפשר לקבוע בתקנות עונש של שנה ולכן הורדנו זאת לחצי שנה.

מירי פרנקל שור;

שקלתם מחדש את העונשים?

אהוד שילת;

יש כאן שתי עבירות; 1. כשאתה מעונין בחוזה.

2. כאשר יש לך ענין משפחתי. החמירו בענין המשפחה.

מירי פרנקל שור;

89אי רבתי ו-89בי רבתי מדברים על חבר מועצה, קרובו ומשפחתו. כלומר, גם הוא

וגם קרוב משפחתו.
אברהם פורז
בסעיף 48א' רבתי לחוק התכנון, חבר מוסד תכנון שמשתתף בדיון כזה, הזמן הוא

שנה. מה המקסימום שאפשר בתקנות?
מירי פרנקל שור
חצי שנה.
אברהם פורז
למה שלא ניתן חצי שנה?

אהוד שילת;

בחוק התכנון והבניה היה כתוב שנה, עכשיו הורדנו לחצי שנה.
מירי פרנקל שור
לפי תקנות שאנחנו רשאים לאשר, אפשר לקבוע עונש עד חצי שנה.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מאשרים את התקנות, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים