ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/05/1997

מותר של אסירים בבית המעצר "קישון"

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 92

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כי באייר התשנ"ז (27 במאי 1997). שעה 00;10

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל אלול - מ"מ היו"ר

ניסן סלומינסקי

מוזמנים; חבר-הכנסת מאיר שטרית

עו"ד ירון דוד - לשכת עורכי הדין

מיכל אחרוני - האגודה לזכויות האזרח בישראל

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; מותם של אסירים בבית המעצר "קישון" - חצעח לסדר-היום של חבר-חכנסת מאיר

שטרית.מותר של אסירים בבית המעצר "קישון"

היו"ר רפאל אלול;

אני פותח את הישיבה,

והנושא שעל סדר-היום הוא מותם של אסירים בבית המעצר "קישון" - הצעה לסדר-היום

של חבר-הכנסת מאיר שטרית,

אנחנו רואים בחומרה רבה את מותם של אסירים בכלא. אי-הופעתם של נציגי המשטרה

כאן בוועדה מראה על המשך הזליזול בחיי אדם, לא רק שמזלזלים בעצירים, מזלזלים גם

ברשות המחוקקת,

אני מציע לשופטים, מאחר ובתי המעצר אינם ראויים לבני אדם, לא לשלוח עצירים

לבתי המעצר של המשטרה עד שהוועדה תגמור את דיוניה,

הישיבה הבאה של הוועדה תתקיים רק עם שר המשטרה, מפכ"ל המשטרה והאחראים לדבר,

תודה רבה, ישיבה זו נעולה,

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים