ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/03/1997

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון ענידת תג זיהוי), התשנ"ו- 1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסת לא מתוקןפרוטקול מסי 85

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יוס שני כיב באדר בי התשנ"ז (31.05.1997) שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה-. סאלת טריף - היו"ר

דוד אזולאי

רפאל אלול

בנימין אלון
מוזמנים
חה"כ רחבעם זאבי
משרד לבטחון פנים
תנ"צ חנה קלר - היועצת המשפטית של המשרד לבטחון פנים

נצ"מ ראובן אריאב- ראש מוזלקת סיור

נצ"מ ענת שפי - יועצת נזשפטית

עו"ד ליבנת משית - ממונה בכירה על יעוץ, משרד המשפטים

איילת רוזן - המשרד לאיכות הסביבה

יונתן גוב - תלמיד

רעות נבון - תלמידה
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
וזנה כהן
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון ענידת תג זיהוי),

התשנ"ו- 1996.הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון ענידת תג זיהוי), התשנ"ו- 1996.
היו"ר סלאח טדיף
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים. זו ישיבה שניה בעניין הצעת

החוק של חבר הכנסת רחבעם זאבי שעניינה פקודת המשטרה נוסח חדש התשל"א - 1971.

בדיון הקודם הביעה משטרת ישראל התנגדות מסויימת להצעת החוק. לפי בקשת חבר-

הכנסת רחבעם זאבי, ומשום שאנו סבורים שהצעתו צודקת והגיונית, כינסנו את הוועדה

טרם הפגרה, כדי להעלות את ההצעה לקריאה ראשונה.
רחבעם זאבי
לידתה של הצעת חוק זו היתה לפני מספר שנים. בארבע השנים של כהונתה של

הממשלה הקודמת, כאשר היו הפגנות נגד מדיניות הממשלה., היינו עדים לגילויים קשים

של אלימות שוטרים נגד אזרחים מפגינים, מבלי שהיתה למפגינים יכולת להתלונן על

התנהגות השוטרים, מאחר שלא נשאו תג זיהוי.

שר המשטרה הקודם, משה שחל גילה הבנה לצורר בתיקון, וכן גם השר לבטחון פנים

הנוכחי ושר המשפטים שתומכים בהצעת החוק.
הצעת החוק אומרת
שוטר בתפקיד ישא תג זיהוי. המפכ"ל אמר פעמים רבות שהוא

מסכים לתיקון, ואין עם כר בעיות עקרוניות, אלא כעיות טכניות כמו להצמיד את התג

במדים השונים, במדי חורף, במעיל או בשכפ"ץ. הצעתי לו שאני אנסה לפתור את הבעיות

הטבניות ללא עלויות גדולות, תור זמן קצר ביותר, ולא תור שנה כפי שהציע.

בהרבה משטרות בעולם ענידת תג זיהוי עם שם ודרגה, היא חלק מתקנות שהשוטרים

חייבים בהם, כר שאזרח שנתקל בשוטר יוכל לדעת מי עומד לפניו. הצורר בזיהוי הוא

בעיקר במקרים בהם שוטר מגלה גילויי אלימות כלפי אזרחים.

השתתפתי בהפגנות וראיתי במו עיני גילויים קשים של אלימות שוטרים, כמו פרשים

שדורסים מפגינים, או מכים באגרופים. אני לא רוצה לעשות הכללה, ואני חייב לציין שיש

גם שוטרים רבים העושים עבודתם נאמנה, עבודה קשה ומסובכת, שלעיתים תכופות יש

עימה עלבון, כי מפגינים בעת שילהוב יצרים לא תמיד בוררים בלשונם. אר מאידר גיסא

יש שוטרים שנותנים דרור ליצריהם, וראוי שתהיה לאזרח יכולת להתלונן נגדם.

אם תתקבל הצעת החוק היא תוכנס לשני חוקים: לפקודת המשטרה ולחוק העונשין.

המשטרה אומרת שהיא מקבלת את ההצעה ששוטרים יענדו תג זיהוי, אר יש כל מיני מקרים

בהם שוטרים לא יכולים לענוד תג זיהוי ולבצע את תפקידם. אני נאמן להצעתי ששני

החוקים הנ"ל יתוקנו, ושוטר בתפקיד יהיה חייב לענוד תג זיהוי, ובלבד שהאזרח יוכל

לזהות את השוטר שניצב מולו.
חנה קלר
למשטרה יש אינטרס שלאזרה תהיה דרך לזהות שוטר, כי אתרת אנו לא נותנים לו כלים

להתלונן ולבקר את עבודת השוטר. חשבנו הרבה איך ניתן להשיג מטרה זו, ואנו סבורים

שראוי להכניס תיקון בפקודת המשטרה שיקבע: "שוטר שהוא לבוש במדים יענוד תג זיהוי

ובו שמו ושם משפחתו".
בנוסף לכך
"שוטר שאינו לבוש במדים והוא משתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, ידרהה

בפני אותו אדם בציון שמו והיותו שוטר, וכן בהצגת תעודת המינוי שלו".

קבענו בכך דרכי זיהוי שעד היום לא היו קבועים בחקיקה ראשית. ההצעות שגיבשנו

יוזד עם משרד המשפטים עונות על האינטרם הציבורי שמצד אתד שוטר יהיה חייב לענוד

תג זיהוי אלא אם יש מניעה מסויימת, שנסיבות האירוע מונעות, או מילוין עלול לסכן את

ביצוע הסמכות, או פגיעה בבטחון השוטר. עוד נקבע: "משחלפו הנסיבות שמנעו מילוי

החובות לפי סעיף זה, יקיים השוטר את ההוראות האמורות במועד מוקדם ככל האפשר"
יתרה מכך הצענו
"שוטר צריר למסור את פרטי זהותו ואת מספרו האישי, לבקשת כל

אדם בכל עניין הקשור להיותו שוטר בין אם הוא לבוש מדים ובין אם לא".

ועדת חוקה שדנה עתה על תיקונים לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצר

ושיחתריס) , תיקון בחוק זה עונה על האינטרס הציבורי אותו הציע חבר הכנסת רחבעם

זאבי.
היו"ר סלאח טריף
יכול להיות ששוטר חסויים שהתנהג באלימות לא ירצה לומר את שמו, איך יוכל האזרח

לדעת את זהות השוטר?
חנה קלר
התיקון בפקודת המשטרה הוא תיקון כללי ואינו מתייחס אך ורק להתנהגות בהפגנות.

פה מדובר בהסדרת הנושא של הזדהות שוטר, בכל מקום בו הוא משתמש בסמכויות שוטר.

נקבעה חובה לענוד תג זיהוי, דבר בסיסי המאפשר לכל אזרח לזהות את השוטר. שוטר

בתפקיד שאינו לבוש מדים חובתו תהיה להזדהות, להודיע שהוא שוטר ואיזה סמכות הוא

מפעיל.

בוועדת החוקה דנים בנושא זכויות מעצר ושחרור. באותו תוק אנו מבקשים להכניס

תיקון עקיף בפקודת המשטרה, ברוח הדברים שהודענו כאן, משום שבנושא של מעצר

ושיחרור לפי סעיף 24 פקבודת המשטרה, יש חובת הזדהות כאשר השוטר מבצע מעצר.
היו"ר סלאח טריף
אנו מתכוונים שהצעת החוק של חבר הכנסת רחבעם זאבי תרוץ כמקביל להצעת החוק

שלכם המוצעת בוועדת חוקה.
בנימין אלון
יש הבדל משמעותי בין שתי ההצעות. בהצעת החוק המוצעת כאן יש נטילת סמכות

משוטר עם מדים ללא תג זיהוי. בהצעה של המשטרה שוטר במדים יענוד תג זיהוי, אך אין

שום סנקציה אם לא יענוד את התג.
ענת שפי
קיימת בהתלט סנקציה. זו עבירה משמעתית של הפרת הוראות.
רחבעם זאבי
ההבדל העקרוני ביו הצעת המשטרה להצעתי הוא בכר שבשני התיקוני ם שאני מציע,

שוטר שלא ענד תג זיהוי ניטלה ממנו הסמכות לפעול כשוטה אם הוא ימשיר לפעול אזי

הוא יפעל באופן לא חוקי.

המשש של המשטרה הוא ממקרים קיצוניים בהם השוטר יצטרר לפעול, אר בפועל זו

תהיה פעולה לא חוקית. התיקון שהמשטרה מציעה אומנם יחייב שוטרים לענוד תגי זיהוי,

אר אם הוא לא יפעל על פי ההוראה הוא יקבל נזיפה משמעתית ותו לא.
ראובן אריאב
הסמכות של השוטר ניתנת לו על ידי תעודת המינוי ולא על ידי תג הזיהוי. אני לא

מכיר משטרה כלשהי בעולם שמה שקובע את סמכות השוטר הוא פרט כלשהו בלבוש. תג

זיהוי הוא פריט לבוש שעל פי פקודת המשטרה השוטר חייב לענוד אותו. אם שוטר יגיע

להפגנה ומסיבה כלשהי תג הזיהוי יתלש, יווצר מצב שהשוטר יעמוד מול מפגין שביצע

עבירה, והוא לא יוכל להפעיל את סמכותו כשוטה משום שאין לו תג. יתכן אפילו מצב

שהתג נתלש על ידי אזרח שביצע בכר עבירה, ואילו השוטר לא יוכל להפעיל את סמכותו,

למרות שהיא ניטלה ממנו בכח תור כדי ביצוע עבירה.

חנה קלח

חוץ מהקשיים בפועל, מבחינה קונספטואלית לא נכון להקנות סמכות בענידת תג זיהוי.

חובת המדים קיימת גם היא בנוהלי המשטרה, אך גם בלי מדים השוטר הוא שוטר, ויש לו

סמכויות שוטר.
בנימין אלון
שוטר שאינו לבוש מדים יכול לפעול רק אם הוא מדרהה כשוטר. כר גם בהצעת חוק זו,

שוטר במדים בלי תג זיהוי הוא כמו שוטר בלי מדים, ומחובתו להזדהות.

חנה קלה

בהצעת המשטרה הבחינו בין שני מצבים: שוטר לבוש מדים ושוטר ללא מדים, כאשר

בכל מצב דרכי הזיהוי הן שתות, כי מטבע הדברים כשהשוטר לבוש מדים זה ברור שהוא

שוטה ואם רוצים לבקש ממנו פרטי זיהוי, השוטר חייב להציג את תעודת השוטר שלו.
ענת שפי
הצעת החוק של חבר הכנסת רחבעם זאבי מתמקדת בנושא של פיזור הפגנות. בסעיפים
אלה מדובר בשתי סמכויות עיקריות
פיזור ומעצר. לגבי מעצר, עם הכנסו של החוק

לתוקף, יהיה דין ספציפי של חובת הזדהות, ובנסיבות מסויימות אם לא ממלאים אחר

הדרך כפי שנקבעה שם, אין סמכות מעצה לכן תהיה קורלציה בנושא של הפעלת סמכות

מעצה לגבי הפיזור יהיו קשיים, ואנו חוששים ממצבים בהם שוטרים לא יוכלו לפעול כי

סמכותם ניטלה מהם.
רחבעם זאבי
את הצעת החוק הזו הביאה המשטרה על עצמה. ניסינו במשך שנים לבקש מהמשטרה

החל מהשר וכלה במפקד המחוז, שהמשטרה תתנהג אחרת. היו הרבה הבטחות והשר

לבטחון פנים הודיע שהוא מחייב שוטרים לענוד תגי זיהוי. הבאתי לשר דוגמאות מהפגנות

שהיו בצומת גולני, במגרש הרוסים ועוד, כיצד שוטרים אינם ממלאים את הוראת השר.

דבר זה חזר על עצמו, ואף אמרתי לשר לבטחון פנים שאני סבור שהוא אינו יכול להמשיך

בתפקידו כשר המשטרה, מאחר שהמשטרה אינה סרה למרותו.

נצ"מ ראובן אריאב אמר שלא יתכן שפריט לבוש יקבע אם יש לשוטר סמכות אם לא.

פריט זה הוא חלק אורגני מלבוש. במשטרה המנדטורית השוטרים היו חייבים לענוד שתי

מערכות זיהוי, שהיו תנאי הכרחי בלבישת המדים: בצד אחד תג עם מספר השוטר בספרות

אירופאיות ובצד השני תג עם ספרות ערביות, כדי שגם התושבים הערבים יוכלו לזהות את

השוטרים אם פגעו בהם.

את סמכות השוטר נותן אומנם כתב המינוי כשוטר, אך כדי למלא את הסמכות צריך

לנהוג לפי פקודות, הכוללות את החובה ללבישת מדים, שהתג הוא חלק מהם.

הדוגמא הקיצונית שניתנה, שיהיה מי שיתלוש מהשוטר את תג הזיהוי ואז לשוטר לא

תהיה סמכות, יש לכך תשובה שהשוטרים יודעים, שמי שיעשה מעשה כזה עובר למעשה

שתי עבירות, השוטר יוכל לעצור אותו והוא יענש גם על פגיעה בשוטר.
בנימיו אלוו
אני חסיד של המשטרה למרות כל מה שראיתי בהפגנות. השופט בדימוס חיים כהן
הטביע ביטוי מאוד חריף שאמר
כשם שיש עבריינות ואלימות של אזרחים יש עבריינות

ואלימות של שוטרים. אני לא רוצה חלילה להבליל בכך את כל השוטרים, אך התופעה

קיימת. ראיתי בעיני מקרים שבשעת התלהטות יצרים בהפגנה, שאין ספק שאזרחים מפרים

חלק מהכללים, ששוטרים התנהגו באלימות. קרה שניגשו לשוטר בלי תג כדי שידרהה, אך

הוא עצר את המפגיגנים באשמת תקיפת שוטר, או באשמת הפרעה לשוטר בעת מילוי

תפקידו. יתכן שהשוטר בפאניקה מכך שניגשו אליו ורוצה לפזר, או שהוא חושב שהמפגינים

עושים תרגילי השהיה, אך נראה שבלי למשוב פעמיים הוא עוצר, ואז האזרח מסתבך

בעבירה ובתסבוכת משפטית.
יונתן גוב
אם הבעיה של המשטרה בענידת התג היא הסכנה שיהיה מי שיתלוש את התג, אני

רוצה להציע למשטרה את האפשרות של תפירת התג למדים.
רעות נבון
יש מקרים של שוטרים סמויים המסתובבים במקומות כמו ב"עמק האלכוהול" בחיפה,

ולפי דברי חבר הכנסת רחבעם זאבי שוטר סמוי אין לו סמכות לפעול.
רחבעם זאבי
כששוטר פועל מתוקף תפקידו כשוטר סמוי, יש לו סמכויות לפעול, וגם אז יש לו חובה

להדרהות כאשר הוא מפעיל את סמכותו, כי כשהוא מבצע פעולה הוא חדל להיות סמוי.

הצעת החוק מתייחסת רק לשוטרים במדים.
היו"ר סלאח טריף
שוטר בנדרים יש לו עוצמה מעצם לבישת המדים, עוצמה המוקנת לו מהמדינה ומהחוק.

האזרח הפשוט שעומד מול שוטר מרגיש חלש לעומתו, ואני מכיר רבים שמקבלים פיק

בירביים באשר הם נתקלים בשוטר שמבקש מהם להזדהות.

נשאלת שאלה אם זו לא זבות בסיסית של האזרח הרואה מולו שוטר, שיובל מיד לזהותו,

מה גם שיתבן שחובה זו תרתיע שוטרים מהתנהגות אלימה, ואולי ונביא לפחות תלתות

במחלקה לחקירת שוטרים.

חנה קלח

מהיום שהרעיון התחיל להתגבש אצל חבר הבנסת רחבעם זאבי, משהו בבל זאת השתנה

במשטרת ישראל. הייתי עדה לדיונים בין השר והמפב"ל, ובן לדיווחים על הוראות

שהוצאו ועל ביצועים בשטח. אני לא סבורה שהתופעה בהיקפה קיימת גם היום.

אני חושבת שהצעות לתיקונים שהוצעו על ידי המשטרה חם צעד מבובד קדימה בעיגון

זבויות האזרח, לדעת מי השוטר העומד לפניו. זו הפעם הראשונה שיש בחקיקה ראשית

חובת תגי זיהוי, שאי ענידתם משמעותה סנקציה פלילית ומשמעתית באחת.

הסנקציה אותה מציע חבר הבנסת גנדי, ליטול סמבות שוטר משוטר במדים, שאינו עונד

תג זיהוי אינה לעניין, בי יש הרבה מקרים בהם תג הזיהוי נופל במקרה.
דוד אזולאי
בשם שהדרגות של השוטר לא נופלות ניתן לסדר מבחינה טבנית שגם תג הזיהוי לא

יפול.
חנה קלר
זו בעיה אמיתית בעיקר במהלך מרדף . לגבי מעצרים במהלו הפגנה פרועה דבר שהוא

קשה, יש את התשובה בחוק המעצרים, שאומר שאם לא התמלאו הוראות המעצר אין את

סמבות המעצר.

פסק הדין בעניין טובול אומר שאף פעם לא קובעים בללים על פי אותם עבריינים

החריגים במערבת שאינם ממלאים אחר הבללים, עם בל חשיבות של תג הזיהוי, והחשיבות

לתת לאזרח את הבלים לדעת מי עומד לפניו, אסור ליטול משוטר את סמכותו, ולא

להתייחס רק אל אותם החריגים במערבת, בהם יש לטפל במישור אחר.

גם במשטרת ישראל במו במשטרות אחרות בעולם יש חובה לענוד תג זיהוי, אך אסור

שהסנקציה לבך תהיה נטילת סמבות.
בנימין אלון
אנו מבקשים לתקן את ההצעה. בסעיף 79 בפקודת המשטרה יבוא בסופו: "הסמכויות

הניתנות לשוטר שהוא לבוש מדים". ובסעיף 154: "הסמבויות הנתונות לשוטר שהוא לבוש

מדים".

ועדת הפנים ווועדת החוקה יעבדו במסלולים מקבילים. אם באמת ועדת החוקה תריץ

את ההצעה, תתקדם במסלול ונקבל דיווח על בל התיקונים, נובל אולי למזג את ההצעות.
חנה קלר
המלצת ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעה של חבר הכנסת רחבעם זאבי היתה

מסוייגת, מאחורי סייג זה עומדת ההבנה של וועדת השרים לענייני חקיקה, שיש קושי

מסויים והם גם לא קיבלו את התפיסה שניתן בכל מקרה ליטול את סמכות השוטר, בגלל

שהשוטר לא ענד את התג.
היו"ר סלאח טריף
אני מקבל את התיקון של חבר הכנסת בנימין אלון, שרק סמכויות של שוטר שהוא לבוש

מדים ינטלו.
ליבנת משיח
הצעת חוק זו נולדה על רקע מסויים וראינו לנכון להתמודד עם נושא זה. השאלה כיצד

נכון להתמודד, ואם נכון לסייג את הסמכות כפי שהוצע בהצעת החוק של חבר הבנסת

רחבעם זאבי, או להציע מסגרת יותר רחבה, ולא רק בסייג שהוסף עתה לגבי לבישת

המדים, אלא לקבוע חובה שתהיה קבועה בחוק, ולא משהו בפקודות המשטרה, שאם

עוברים עליה זה יהווה גם עבירה פלילית.
היו"ר סלאח טריף
חבר הכנסת רחבעם זאבי רוצה להביא את הצעת החוק למליאה, ולראות מה יתפתח

לאור החוק שמובא על ידי המשטרה בוועדת החוקה. ראוי לאפשר לו להביא את הצעת

החוק לקריאה ראשונה, וששר לבטחון פנים ישיב על כך. אם תהיה הצעה שונה שתהיה

מספיקה ושתרצה את הוועדה נוכל לחשוב על כך ולהסיר את הצעת החוק.
ליבנת משיח
אנו מקווים שההצעה הממשלתית תתקבל היום בוועדת חוקה, כתיקון עקיף לחוק

המעצרים. ואם זה אכן יתקבל, לדעתנו זה מענה עדיף ויותר מאוזן מאשר ההצעה הפרטית.
היו"ר סלאח טריף
אני מעמיד להצבעה את הצעת התוק עם התיקון שהוצע על ידי חבר הכנסת בני אלון:

בסוף סעיך 79 בפקודת המשטרה (נוסח חדש) התשל"א - 1971 יבוא: "(3) הסמבויות

הנתונות לשוטר שהוא לבוש מדים בסעיף זה, תהיינה נתונות לו רק באשר הוא עונד תג

זיהוי הנושא את שמו".

ובן תיקון בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 אחרי סעיף 154 יבוא: "סייג לסמבויות שוטר"

154 א. "הסמבויות הנתונות לשוטר שהוא לבוש במדים בסעיפים 153 ו- 154 תהיינה נתונות

לו רק באשר הוא עונד תג זיהוי הנושא את שמו".

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

נמנעים- 0

הצעת התוק מועברת לקריאה ראשונה.

אני מודה לבל המשתתפים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 11:35

קוד המקור של הנתונים