ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1997

החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשנ"ז-1997; הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 12), התשנ"ז-1996. דיון בהסתייגותו של חבר הכנסת בנימין אלון; הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון - ענידת תג זיהוי), התשנ"ו-1996 שלחבר הכנסת רחבעם זאבי (195/9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים