ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/03/1997

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 78

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. ג' באדר ב' התשנ"ז (12 במרץ 1997). שעה 15:00

נכחו;

חברי הוועדה; ב' אלון - מ"מ היו"ר

יועצת משפטית; מ' פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; י' שפירא

קצרנית; א' זכאי

סדר-היום; חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעת) (תיקון),

התשנ"ז-1997.חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ז-1997
היו"ר בנימין אלון
אני פותח ישיבה מיוחדת של ועדת הפנים בנושא חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)

(הוראת שעה)(תיקון), התשנ"ז-1997 .הנושא לא היה על סדר-היום ונוצרה מחוייבות

חוקית לגבי החוק.
מרים פרנקל-שור
אתמול זה היה בתוספת לסדר-היום.
היו"ר בנימין אלון
את מוכנה לתת סקירה, על דעת היועץ המשפטי של הכנסת, לצורך סעיף התחילה?

מרים פרנקל-שור;

תוקפו של חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה), התשנ"ו-1996 פוקע ביום

13 במרץ 1997 .היות והחוק יונח רק היום, עד שהוא יובא לקריאה שניה ושלישית יהיה

פער בין יום התחילה לבין סיומה של הוראת השעה. לפיכך אני מבקשת את אישור הוועדה

להוספת סעיף תחילה לתיקון שאישרנו אתמול בקריאה שניה ושלישית, שתחילתו של החוק

תהיה ב-14 במרץ 1997 .כך ייסגר הפער לגבי הוראת השעה של 1996.

היו"ר בנימין אלון;

סוף מעשה במחשבה תחילה ולגבי סעיף תחילה היה צריך מרושבה תחילה. הממשלה היתה

אמורה להיות יותר זריזה כדי לא לגרום מצב שבו הוראת שעה על שהייה שלא כדין תפקע

ואז יהיה צריך להביא את כל החוק לקריאה חדשה.

לגבי הדיון על עצם החוק שהתקיים כאן, הוסכם פה אחד על כל חברי הוועדה שכולם

מבינים את הצורך הבטחוני שבחוק הזה למרות שכולם היו רוצים לראות מצב אידיאלי יותר

מבחינה מוסרית וללא צורך בחוק כזה. הואיל והחוק הזה מיסודו הוא חוק של שעת הדחק,

הוראת שעה וענייני בטחון, נאשר זאת כחריג שצריכים להימנע ממנו מבחינת הסדר הטוב

והמצב המתוקן החוקי . צריך להקפיד שלא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי החוק הזה בין

יום הפרסום, שאני מקווה שיהיה כמה שיותר מהר, לבין יום התחילה.

מרים פרנקל-שור;

אני מקווה שיום הפרסום יהיה מייד לאחר שהחוק הזה יאושר בקריאה שניה ושלישית,

הוא יעלה לסדר-היום ביום שני ונעשה את מירב המאמצים שהוא יפורסם למחרת.

היו"ר בנימין אלון;

ובכן, אנחנו מאשרים להוסיף שתחילתו של חוק זה ביום שישי, הי באדר בי התשנ"ז ,

14 במרץ 1997-

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:05

קוד המקור של הנתונים