ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1997

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ז - 1997

פרוטוקול

 
כנסת ארבע-עשרה

מושב שנינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 75

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, ב' באדר בי התשנ"ז (11 במרץ 1997). שעה 10:30
נכחו
ווברי ה וועדה: סאלוז טריף - היו" ר

בני אלון

אברהם פות
מתמנים
עו"ד עודד ברוק - הנזשרד לבטחון פנים

עו''ד חנה קלר - המשרד לבטחון פנים

אבי מרציאנו - אגף החקירות, המשרד לבטחון פנים

ישראל פרנד - סגן היועץ המשפטי, משח- העבררה והרוווזה

וזנה זיכל - משרד תפנים
יועצת נזשפטית
מרים פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצתית
סיגל גורדון
סדר-היום
הצעת חוק שהייה שלא כדיו (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון),

התשנ"ז- 1997.חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ז - 1997
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את הישיבה בנושא חוק שהייה שלא בדין, איסור סיוע (הוראת שעה) (תיקון),

התשנ"ז - 1997. המשרד לבטחון פנים פנה אלינו לתיקון סעיף ו אשר משמעותו להאריר את תוקף

החוק בשנה נוספת.
חנה קלר
באשר החוק נבנס לתוקף ב- 1994 היתה בעיה מסויימת מאחר וקבעו שעבירה על החוק היא

עבירה מינהלית. נזאחר והמשטרה לא היתה ערובה עם הטפסים, נוצר נוצב שהחוק היה בתוקף ולבן

לא רצינו להאריר את תוקף הרווק לפני שאנו מוודאים שעשו בו את השימוש הנבון ויש בו צורך.

יש צורר חיוני בהארבח הוראת השעה לשנה נוספת. עו"ד ברוק יציג את החוק לגופו.
ערה- ברוק
הבקשה של המשרד לבטחון פנים היא להאריר בשנה נוספת את הצעת החוק, שעיקרה

להגביר את העונש של המסייעיס במעשה 3נבירה בשהייה שלא בדין בתחומי מדינת ישראל.
אברהס פוח
מה העונש היום, בפל קנס לחוק העונשין?
ערה- ברוק
היינו, 36,000 שקל.
מרים פרנקל שור
סעיף 61א'(2) עובה- על 49,800 שקל, בפול שחיים, זה במעט 100,000 שקל.
אברהם פוח
אתם מבקשים להאריך את בל החוק?
עודד ברוק
בן.
אברהם פוח
לחוק יש שני קטעים: אחד, עובד זר והשני עובד זר מהשטחים.
היו"ר סאלח טריף
מדוע יש הפרדה?
עודד ברוק
אחד זה חוק הבניסה לישראל והשני, חוק איסור הלנה.
חנה קלר
בנוסף יש הפרדה. האחריות על עובדים זרים וזלה על משרד העבודה, כמו בן האחריות על

תושבים מהאזור תלה על המשרד לבטחון פנים.
אברהם פורז
לגבי עובד זר הקנס בערר 40,000 שקל לשישה חודשים. מה הקנס לגבי עובד מהשטחים?
עודד ברוק
על עבירה מינהלית הקנס הוא אלפיים שקל.
אברהם פרח
זאת אומרת, שמי שמלין תושב השטחים שלא בחוק, בל הצפוי לו הוא קנס של אלפיים שקל.
אבי מרציאנו
בשנת 1994-1995 חוקקו את החוק בנגד המלינים. הוסמבתי על ידי השר לבטחון פנים

לאבוף את החוק על ידי הטלת קנם אלפיים שקל לבל אדם שמעסיק או מלין תושב השטחים ללא

היתר. החליטו לשנות את החוק בהצעת החוק המדוברת, חוק שהייה שלא בדין, איסור סיוע נגד

מעסיק, מלין ומעביד. העונש הצפוי בחוק זה הוא מאסר שנתיים או קנס של 36,000 שקל לבל המלין

אדם, מסיע אותו או מעסיק אותו ללא היתר.
חנה קלר
היתה תופעה שהיינו ננדים לה, אשר המננבידים הגיעו למחסומים עם רבב לוחית ישראלית

ואוספים את העובדים שלהם. ההוראה היא הוראת שעה מביוון שאנו סבורים שזה צורך בטחוני ואנו

מעדיפים שלא נצטרך לחוקק את החוק. לצערנו, יש עדיין חשש שיישתנושו בעובדים אלו גם

בפיגועים ולבן אנו מבקשים הארבה לשנה נוספת בתקווה שבסוף השנה לא נצטרך זאת.
אבי מרציאנו
ב- 1996 נפתחו 7,942 תיקים על הסעיפים הנ"ל, מתובם 897 הועברו ליחידות חקירה. אנחנו

רואים שיש עלייה לעומת שנת 1995.
אברהם פוח
במה בתבי אישום תלויים ועומדים בבתי משפט בנגד מעסיקים ישראליים שהעסיקו שלא

בדין עובדי שטחים?
אבי מרציאנו
נפתחו אלפיים תיקים אך בבתי משפט עומדים עשרים וארבעה תיקים.
אברהם פוח
אסור להלין גם תושב שטחים שהגיע עם היתר עבודה, הוא חייב לחזור הביתה.
אבי מרציאנו
היום הנושא הזה מפחיד מעסיקים רבים, שלא במו בשנת 1994 - 1995. בעבר היו מקרים של

מעסיקים שהסתבנו, עברו את העבירה וקיבלו רק אלפיים שקל קנס. היום פותחים תיק פלילי, הקנס

גדול יותר ויש לנו סמבות מעצר של שנתיים. קודם, לא היתה סמבות מעצר והיה שווה למעסיקים

להסתבן.
בני אלון
אף אחד לא אוהב את החוק הזה, אבל יש לנו מספיק התראות לפיגועים והחרפה במצב

הביטחוני ואני לא חושב שיש שינוי ביטחוני רציני ולבן אני חושב שהגיוני להאריך את התוקף

ולאשר זאת.
אברהם פורז
אני טוען מאז ומעולם בי המטרה העיקרית של בל הסגרים היא להרגיע את דעת הקהל

בישראל. בל מי שמביר את קו הגבול בין יהודה ושומרון לבין ישראל מעבר לקו הירוק יח-ע, שאין

בעיה לעבור את הגבול ללא מאמץ. ראיתי מקרים שאנשים מהשטחים מחנים את מבוניותיהם בצד

המחסום, חוצים ברגל את הצד השני ובך הם עוברים את המחסום.

אם נח-ינת ישראל היתה מעוניינת למנוע מאנשים להבנס ללא היתר, היא היתה מקימה גדר

בבמה מקומות ועושה אביפה רצינית.
חנה קלר
מאחר ואנחנו לא יכולים לעמוד לבל אורך הגבול, אנחנו רוצים שהמעביד ידע כי כאשר

הוא מלין, מסיע או מעסיק שלא בדין, הוא עצמו עובר עבירה וזאת הרתעה.
אברהם פוח
כל יום מבוצעות בערך עשרים אלף עבירות, ואתם מצליחים בשנה לתפוס רק אלף. בעיניי

עדיף שלא יהיה חוק מאשר שיהיה חרק ובו נתפסים רק פרומיל מהמקרים. יבולתם לעשות מחסום

בבביש ולעצור בל מכונית, לזהות את האנשים, להוריד אותם ולתפוס את הנהג, אבל לא עושים

זאת.
אבי מרציאנו
יחידות המשטרה בשטח פועלות בצורה מסודרת בשיתוף עם משרד העבודה, באתרי בנייה,

בחקלאות, בערב, במוסדות, במדרחוב ובדומה, על מנת לאתר את האנשים שנמצאים בישראל וכן

מועסקים בישראל שלא כדין. אפשר לעשות יותר אם המשטרה תתפנה רק לנושא הזה. אם לא נאריך

את החוק הזה, נחזור לחוק הקודם של חוק המלינים, שבו הקנס הוא רק אלפיים שקל, מעבידים

מובנים להסתכן בקנס מעין זה וכן יש גם סיבוי שלא ייתפסו.
היו"ר סאלח טריף
יש לך הרגשה שזה באמת מרתיע?
אבי מרציאנו
בן. אדם שנפתח לו תיק פלילי או בידיעה שעלול להפתח לו תיק פלילי, זה מרתיע אותו.
אברהם פוח
כמה מהתושבים לדעחך עוברים בל יום את הגבול באופן לא חוקי ועובדים בישראל?

לדעתי אלפים בבל יום.
אבי מרציאנו
אני לא יבול לנקוב במספרים.
בני אלון
עיקר הבעיה היא בכפרים ערביים.
אברהם פרח
אני חושב שהרעיון הזה "דפוק" מתתילתו. כשמטרטרים את התושבים האלה במה שעות

במחסום כל פעם מחדש זה מעודד אותו ללון אצל המעסיק שלו ולא משנה איפוא, בלבר שלא

ייצטרך לעבור את הטירטור כל יום מחדש.

גברת מסויימת שהיתה מועמדת לשרת המשפטים, נאלצה לוותר על המינוי מכיוון שנתפסה

שהעסיקה עובד זר.

וזנה קלת

זה בדיוק אותו חוק.
אברהם פרח
אני תושב שמדינה צריכה למעט בחקיקה, אבל מה שקיים לאכוף. אנחנו עושים בדיוק

ההיפך, עושים הוראות בלי סוף אבל אף אחד לא מקיים אותן.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מאשרים זאת.
אברהם פוח
אני מבקש שתי הסתייגויות: אחת, בשם החוק. והשנייה, להאריך את הוראת השעה רק

לחצי שנה.
בני אלון
גם אני מבקש הסתייגות בשם החוק.
היו"ר סאלח טריף
החוק עובר לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לכולם.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים