ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1997

קביעת מועד בחירות ראשונות במועצה המקומית טל עירון (קציר חריש)

פרוטוקול

 
כנסת ארבע-עשרה

מושב שנינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 74

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, בי באדר בי התשנ"ז (11 במרץ 1997), שעה 10:00
נכחו
ווברי הוועדה: סאלת טריף - היו"ר

בני אלון

מיכה גולדמן
מתמנים
יתזקאל לביא - משרד הפנים

יוסי מרגלית - ראש מועצת קציר תריש
יועצת משפטית
מרים פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצתית
סיגל גוח-ון
סדר-היום
קביעת מוטד בתירות ראשונות במועצה המקומית טל עירון (קציר תריש).קביעת מועד בחירות ראשונות במועצה המקומית טל עירון (קציר חריש)
היו"ר סאלח טריף
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בנושא בחירות ראשונות במועצה המקומית

קציר חריש. מונח על שולחני מכתב ממשרד הפנימ בנושא מועד הבחירות הראשונות במוננצה. נמצא

אתנו נציג משרד הפנים שיסביר את העניין.
יחזקאל לביא
בעבר שם המועצה היה טל עירון ולאחר מבן ועדת השמות החליטה לשנות אח השם לקציר

חריש. במהלך בדיקת כמויות האוכלוסיה בישוב, משרד הפנים הגיע למסקנה שאם בסוף 1995 היו

לישוב 1,212 תושבים, במהלך שנת 1996 היתה תוספת למספר התושבים ולאחר מבן חלה ירידה

נוספת במספר התושבים. על פי מרשם האוכלוסין, המספר היום עומד על 1,912 חושבים. מכיוון

שמספר התושבים לא מגיע ל- 3,000, אנו ננזצאים בבעיה: האם זה הזמן לקיים במקום בחירות,

במיוחד נוכח התנועה של התושבים אל המקום וממנו.

שר הפנים מבקש לסגת מהמכתב שלנו לגבי קביעת מועד בחירות. והיה ואכן המספרים

יצדיקו ויראו יציבות, ובמידה ונראה שהתושבים קבעו את מגוריהם במקום ורואים שם את ביתם,

נפנה מחדש לווננדת הפנים.
מרים פרנקל שור
הדברים האלה נאמרים בהנושך לישיבה שהיתה ב- 28.1.97?
יחזקאל לביא
נכון.
היו"ר סאלח טריף
הישוב נמצא עדיין בחיתוליו, הוא עדיין בשלבי הקמתו ולכן יש תנועה של תושבים. זה לא

הזמן הנכון לערוך בחירוח מכיוון שעדיין לא יודעים מי מהתושבים יישארו כתושבי קבע.

קראתי את הפניות של החברים מתוך הישוב המעוניינים לערוך שם בווירות, אבל אני חושב

שהישוב עדיין לא בשל לכך. הישוב עדיין לא הגיע ל- 3,000 תושבים שזה מספר המינימום בכדי

להקים מועצה מקומית, ולכן אני סבור שהתושבים צריכים להמתין עד שהישוב יתמלא ויהיה ישוב

גדול.
בני אלון
אני חושב שהמקום חרא מקום רגיש. היות והאוכלוסיה שם עדיין לא הגיעה למירב במספר

התושבים, גם הצד הדמוקרטי ערך לא מרקיע שחקים. אני חושב שבהחלט יש צורך להמתין.
מיכה גולדמן
אני מבקש שבהצבעה, ראש המועצה לא יהיה נוכח.
היו"ר סאלח טריף
לפני שאנו מחליטים אני מבקש לסכם: א. אני אכתוב לתושבים ואסביר להם את עמדת משרד הפנים ועמדת הוועדה לאור הנתונים

שהתגלו.

ב. אנו מבקשים מיוסי מרגלית שייעשה מאמצים גדולים בכדי שהישוב ייגדל.
יוסי מרגלית
הישוב נמצא למעשה בשלושה מוקדי ישוב: האחד הוא קציר שהתחיל כאגודה שיתופית

וממשיך להתנהל כאגודה שיתופית בתתום שטח שיפוט המועצה. קבוצה זאת מונה 220 משפחות

והיא מתנגדת בכל תוקף לקיום בחירות.

הקבוצה השנייה, הישוב קציר, הגבעה שנבנתה על ידי משת- השיכון, היא מרותקת כשני

קילומטר מהאתר. הי₪-ב התחיל להתאכלס שנו לפני שנה וארבעה חודשים, זאת אומרת איכלוס חדש

לחלוטין, אוכלוסיה תדשה סוציואקונומית קשה מאוד.

המוקד השלישי הוא חריש, מרוחק כ- 18 קילומטר. עיקר האוכלוסיה, קווקחים ובוכרים

המונים 230 משפחות שחלקם בשכירות. האוכלוסיה לא יציבה מכיוון ש"חבר" רכש את יחידות

הדיור עבור חבריו והם בדרך כלל משכירים את המקום ולא גרים במקום.

בטל עירון, קציר חריש יש מגוון של תושבים. ברגע שקבוצה מסויימת כתבה שהיא רוצה

בחירות, כמה האגודה השיתופית וטענה שהם מתנגדים לבחירות.

התפתחות הישוב בתוכניות משרד הבינוי והשיכון לגשת ולשווק אלף וחמש מאות יחידות

דיור. כל יחידות הדיור שנמצאות במקום מכורות. אין היום דיור שנמצא ברשות הממשלה.
היו"ר סאלח טריף
מכיוון שיוסי מרגליות יוצא מהישיבה אפשר להחליט.

אני מבין שכולנו בדעה אחת לדחות את הנוועד ויש לנו זמן ננד למועד הבחירות לרשויות

המקומיות, נח- לנובנזבר 1998.
יחזקאל לביא
אני מציע שייאמר כי בגלל הנימוקים כבדי המשקל של תנועת האוכלוסיה בתוך הישוב,

אשר הגיעו למספר של 2,400 תושבים וירדו בחזרה ל- 1,912, התנועה מצביעה על בעיתיות ביכולת

הישוב.
היו"ר סאלח טריף
מוסכם על כולנו. תודה רבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים