ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/02/1997

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 64

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י"ב באדר א' התשנ"ז (19 בפברואר 1997). שעה 30 ;10

נכחו: חברי הוועדה; היו"ר סאלח טריף

מוזמנים; דניאל סלומון - לשכה משפטית, משרד הפנים
י ועצת משפטית
מרים פרנקל-שור

מ"מ מנהל הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן
סדר-היום
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשנ"ז -1997.צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון). התשנ"ז-1997

היו"ר סאלח טרייף;

אני פותח את הישיבה.
הנושא שעל סדר-היום
צו כניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) 1997. "עפ"י

סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 בסמכות שר הפנים לפטור סוגי אנשים

בצו מהוראות החוק, אחרי התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת.

בהתאם לכך הוצא צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד-1974, הפוטר בעלי

דרכונים של המדינות המפורטות בו מהצורך בקבלת אשרת מעבר או אשרת ביקור מסוג

ב/2 (תייר ללא עבודה) לתקופה של עד שלושה חודשים.

במשך השנים הוספו לצו מדינות נוספות אשר עמן חתמה מדינת ישראל הסכמים

הדדיים בדבר פטור מאשרה.

ממשלת ישראל הגיעה להסכם עם ממשלת מונגוליה בדבר פטור הדדי מהצורך בקבלת

אשרה כאמור לתקופה של עד שלושה חודשים.

על מנת לבצע את ההסכם יש צורך בתיקון הצו האמור. לפיכך, אבקש לקיים

התייעצות עם הוועדה שבראשותך בענין זה.

כנ"ל לגבי קוריאה.
דניאל סלומון
זה עובר קודם כהסכם בין המדינות, אחר-כך אישור הממשלה ושוב בבדיקה של

משרד הפנים ומחלקת האשרות מוודאים שלגבי אותן מדינות אין בעיות של עובדים

זרים.

היו"ר סאלח טריף;

עם קוריאה נדמה לי שיש לנו בעיות.
דניאל סלומון
אין איתה בעיות רציניות.

היו"ר סאלח טריף;

לכן עכשיו בא ההיתר?
דניאל סלומון
הייתי אומר שזה בעצם פטור מויזה לביקור רגיל של עד שלושה חודשים, פטור

הדדי שמקל על הישראלים שנכנסים לשם.

היו"ר סאלח טריף;

יש תנועה משם לפה?

דניאל סלומון;יש תיירות.
היו"ר סאלח טריף
קיבלנו את מכתבו של שר הפנים ואין לנו התנגדות. אני רואה את צו הכניסה

לישראל. זה התיקון הדרוש?

דניאל סלומון;

פשוט מוסיפים עוד שלוש מדינות לרשימה.

היו"ר סאלח טריף;

צ'כיה, קוריאה ומונגוליה.

מרים פרנקל-שור;

במקום מאוריציוס יבוא מונגוליה.
היו"ר סאלח טריף
קיבלנו את זה, אין לנו שום התנגדות. אנהנו מקווים שזה יתרום לתיירות

לישראל. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים